Viking and Nordic Ancestry Merge

From Wiki

Revision as of 17:27, 5 April 2009 by Ambivaline (talk | contribs) (page started)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

English Version

Dette er en Merge Project-side. Dette prosjektet forsøker å rydde opp i skogen av dobbeltprofiler og feil når det gjelder aner fra vikingtid og middelalder i Norden. Prosjektet inkluderer profiler fra den tidligste historiske tid i Norden i tillegg til skikkelser fra nordisk mytologi. Hovedperioden er årene 700-1350.

Sentrale profiler

Prosjektets omfang og grenseprofiler

Prosjektet berører de som jobber med Anglosaksiske konger, og vi trenger å definere grenseprofiler her. Vår hovedperiode er mellom 700 and 1350, men noen av linjene går videre bakover med mytologien som kilde, og andre i nyere linjer hvor det historiske materialet er fyldigere.

Gange-Hrolf ‘Rollo’ Rangvaldsson, Duc de Normandie

Prosjektmedlemmer

Bjørn P. Brox, sentral moderator og koordinator

Family Group-rettigheter

Bjørn Brox har tillatelse fra de fleste profileiere

Navneskikker og -regler

Hovedprinsipper:

  • Nordiske navn for nordiske aner
  • Navn bør være så nært opprinnelig navn som mulig, men med hensyn til språk, geografisk tilhørighet og tidsepoke
  • Titler skrives vanligvis i etternavnfeltet
  • Patronymer eller farsnavn skrives sammen med fornavn for å unngå misforståelser eller forveksling, ellers i mellomnavnfeltet
  • Alle navn en person er kjent som fra alle mulige kilder bør listes opp i “nicknames”: tilnavn, titler, variasjoner

Kilder

Våre hovedkilder er sagaene, og skotske og irske historiske skrifter.

Vi prøver å unngå private slektssider som kilde, siden disse ofte er fulle av feil.

Notater

Liste over dobbeltprofiler

Personal tools