Difference between revisions of "Viking and Nordic Ancestry Merge"

From Wiki

Jump to: navigation, search
(Liste over dobbeltprofiler: adding link)
m (Sentrale profiler: adding links)
Line 8: Line 8:
 
* [http://www.geni.com/profile/index/3950516705030063754 Harald Halvdansson Hårfagre]
 
* [http://www.geni.com/profile/index/3950516705030063754 Harald Halvdansson Hårfagre]
 
* [http://www.geni.com/people/Olav-II-Haraldsson-den-Hellige/6000000001200091331 Olav den Hellige]
 
* [http://www.geni.com/people/Olav-II-Haraldsson-den-Hellige/6000000001200091331 Olav den Hellige]
* Ragnvald Eysteinsson Mørejarl
+
* [http://www.geni.com/people/Ragnvald-Eysteinsson-I-M%C3%B8rejarl-I/6000000001045491041 Ragnvald Eysteinsson Mørejarl]
* Magnus Berrføtt
+
* [http://www.geni.com/people/Magnus-Berrf%C3%B8tt-Olafsson-Konge-av-Norge/4073364 Magnus Berrføtt]
  
 
= Prosjektets omfang og grenseprofiler =
 
= Prosjektets omfang og grenseprofiler =

Revision as of 15:05, 5 July 2009

English Version

Dette er en Merge Project-side. Dette prosjektet forsøker å rydde opp i skogen av dobbeltprofiler og feil når det gjelder aner fra vikingtid og middelalder i Norden. Prosjektet inkluderer profiler fra den tidligste historiske tid i Norden i tillegg til skikkelser fra nordisk mytologi. Hovedperioden er årene 700-1350.

Sentrale profiler

Prosjektets omfang og grenseprofiler

Prosjektet berører de som jobber med Anglosaksiske konger, og vi trenger å definere grenseprofiler her. Vår hovedperiode er mellom 700 and 1350, men noen av linjene går videre bakover med mytologien som kilde, og andre i nyere linjer hvor det historiske materialet er fyldigere.

Gange-Hrolf ‘Rollo’ Rangvaldsson, Duc de Normandie

Disse jobber med:

Prosjektmedlemmer

Andre medlemmer i alfabetisk rekkefølge, med interesseområder:

Family Group-rettigheter

Bjørn Brox har tillatelse fra de fleste profileiere, og også Torbjørn Nilsen og Roy Johansen har mange.

Navneskikker og -regler

Hovedprinsipper:

 • Nordiske navn for nordiske aner
 • Navn bør være så nært opprinnelig navn som mulig, men med hensyn til språk, geografisk tilhørighet og tidsepoke
 • Titler skrives vanligvis i etternavnfeltet
 • Patronymer eller farsnavn skrives sammen med fornavn for å unngå misforståelser eller forveksling, ellers i mellomnavnfeltet
 • Alle navn en person er kjent som fra alle mulige kilder bør listes opp i “nicknames”: tilnavn, titler, variasjoner

Kilder

Våre hovedkilder er sagaene, og skotske og irske historiske skrifter.

Vi prøver å unngå private slektssider som kilde, siden disse ofte er fulle av feil.

 • Sturluson, Snorri. Heimskringla. Kongesagaene. Fins online i forskjellige oversettelser på: Lind.no og Heimskringla.no
 • Anonym. Orkneysagaen
 • Anonym. Sunnmørsættleggen
 • Anderson, Alan Orr. Early Sources of Scottish History A.D 500–1286, volume 1. Paul Watkins, Stamford, 1990. ISBN 1-871615-03-8
 • Crawford, Barbara. Scandinavian Scotland. Leicester University Press, Leicester, 1987. ISBN 0-7185-1282-0
 • Ó Corrain, Donnchad. "The Vikings in Scotland and Ireland in the Ninth Century", Peritia, vol 12, pp 296–339.
 • Radner, Joan N. (editor and translator) (1978). "Fragmentary Annals of Ireland" CELT: Corpus of Electronic Texts University College Cork.
 • Radner, Joan N. "Writing history: Early Irish historiography and the significance of form", Celtica, volume 23, pp. 312–325.
 • Smyth, Alfred P. Warlords and Holy Men: Scotland AD 80–1000. Reprinted, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1998. ISBN 0-7486-0100-7
 • Dudo of St. Quentin 1015-1030 AD
 • Adam of Bremen

Ressurssider

Notater og fotnoter

Liste over dobbeltprofiler

Det fins for mange versjoner for øyeblikket til at vi kan liste opp alle her, men være spesielt oppmerksom på følgende personer:

Harald Halvdansson Hårfagre

Magnus Berrføtt

Pass også på ikke å blande sammen Eystein/Øystein Glumra Ivarsson og Eystein Halvdansson

Personal tools