User:Sirex

From Wiki

Jump to: navigation, search

I have started my family tree in geni.com, which now contains more than 200 relatives. If your surname is one of these: Zimnickas, Šimkūnas, Apšega, please send me email with information about who you are, maybe we are relatives? If we really are relatives, then I will send you invitation to join our family tree in geni.com.


Pradėjau kurti šeimos medį geni.com svetainėje, kurioje jau daugiau kaip 200 giminaičių. Jei jūsų pavardė yra viena iš šių: Zimnickas, Šimkūnas, Apšega, prašau susisiekite su manimi parašydami man el. laišką su informacija, kas jūs esate, gal būt mes giminaičiai? Jei mes tikrai esame giminaičiai, atsiūsiu pakvietimą prisijungti prie mūsų šeimos medžio geni.com svetainėje.


Contacts/Kontaktai

E-mail/el. paštas: sirexas ~ gmail ~ com

Personal tools