Template talk:Polish translation

From Wiki

Jump to: navigation, search

Moim zdaniem nie jest to najlepsze tłumaczenie

You commented in NAME's guestbook Komentujesz w księdze gości NAME

Zaproponowałbym

You commented in NAME's guestbook Komentujesz w księdze gości należącej do NAME

Pozwoli to uniknąć

np. Komentujes w księdze gości Tomasz


Mało tego zamiast:

Search name or email Szukaj nazwisko i e-mail

powinno być:

Search name or email Szukaj nazwisko lub e-mail

Ars5

Personal tools