Template talk:Norwegian translation

From Wiki

Revision as of 20:58, 21 September 2008 by Vaernes (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Jeg har rettet opp en del feil og forbedret språket i en del tilfeller. Noen punkter:

Jeg liker det tradisjonelle norske ordet "slektstre" mye bedre enn "familietre", som virker noe konstruert. Jeg har ikke endret alle, men dette er noe man bør se på.

"Event" har egentlig ikke noen god norsk oversettelse. Her brukes "hendelse", men det kunne like gjerne vært "anledning". Noen kommentarer eller forslag?

Jeg er enig med at slektstre passer bedre enn familietre.

Når det gjelder Event, så jeg føler at begivenhet eller hendelse passer best.

"Show legend" har du rettet til "Vis historie", jeg er litt usikker på om det er riktig. Ved utskrift av slektstreet så kan man velge "Show legend", dette gir en ekstra rubrikk med forklaringer på utskriften.

Personal tools