Template talk:Norwegian translation

From Wiki

Revision as of 10:29, 19 September 2008 by Ambivaline (talk | contribs) (New page: Jeg har rettet opp en del feil og forbedret språket i en del tilfeller. Noen punkter: Jeg liker det tradisjonelle norske ordet "slektstre" mye bedre enn "familietre", som virker noe kons...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Jeg har rettet opp en del feil og forbedret språket i en del tilfeller. Noen punkter:

Jeg liker det tradisjonelle norske ordet "slektstre" mye bedre enn "familietre", som virker noe konstruert. Jeg har ikke endret alle, men dette er noe man bør se på.

"Event" har egentlig ikke noen god norsk oversettelse. Her brukes "hendelse", men det kunne like gjerne vært "anledning". Noen kommentarer eller forslag?

Personal tools