Difference between revisions of "Template:Swedish translation"

From Wiki

Jump to: navigation, search
m
 
(49 intermediate revisions by 10 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Translation|Template:Swedish_template
+
{{Translation finished}}
|Everyone's related=Släkten är värst
+
{{Translation|Template:Swedish translation|
 +
|Everyone's related=Alla är släkt
 
|Welcome=Välkommen
 
|Welcome=Välkommen
 
|Logout=Logga ut
 
|Logout=Logga ut
Line 6: Line 7:
 
|Invite=Bjud in
 
|Invite=Bjud in
 
|Help=Hjälp
 
|Help=Hjälp
|search name or email=Sök namn eller e-mail
+
|search name or email=Skriv namn eller e-post
|go=
+
|go=Sök
 
|Build your tree with your address book=Skapa ditt träd med din adressbok
 
|Build your tree with your address book=Skapa ditt träd med din adressbok
 
|About=Om
 
|About=Om
Line 16: Line 17:
 
|Jobs=Jobb
 
|Jobs=Jobb
 
|Safety=Säkerhet
 
|Safety=Säkerhet
|Terms=Villkor för bruk
+
|Terms=Användarvillkor
 
|Help=Hjälp
 
|Help=Hjälp
 
|My tree=Mitt träd
 
|My tree=Mitt träd
 
|My Profile=Min Profil
 
|My Profile=Min Profil
 
|Photos=Bilder
 
|Photos=Bilder
 +
|Home=Hem
 
|Inbox=Inkorg
 
|Inbox=Inkorg
 
|My tree=Mitt träd
 
|My tree=Mitt träd
|View as Tree=Visa som Träd
+
|View as Tree=Visa som träd
 
|List=Lista
 
|List=Lista
 
|Index=Index
 
|Index=Index
Line 30: Line 32:
 
|Discussion=Diskussion
 
|Discussion=Diskussion
 
|Photos=Bilder
 
|Photos=Bilder
|Recent Albums=Senast Album
+
|Recent Albums=Senaste album
|My Albums=Mina Album
+
|My Albums=Mina album
 
|Albums I'm In=Album jag är med i
 
|Albums I'm In=Album jag är med i
|Photos of Me=Bilder på Mig
+
|Photos of Me=Bilder på mig
|My Favorites=Mina Favoriter
+
|My Favorites=Mina favoriter
 
|Messages=Meddelanden
 
|Messages=Meddelanden
 
|Inbox=Inkorg
 
|Inbox=Inkorg
|Requests=Begäran
+
|Requests=Förfrågningar
 
|Saved=Sparat
 
|Saved=Sparat
 
|Sent=Skickat
 
|Sent=Skickat
 
|New=Nytt
 
|New=Nytt
|(Name)'s tree=(Namn)s träd
+
|(Name)'s tree=(Name)s träd
 
|showing X people out of X=visar X av Y personer
 
|showing X people out of X=visar X av Y personer
 
|Add People=Lägg till personer
 
|Add People=Lägg till personer
 
|Step 1=Steg 1
 
|Step 1=Steg 1
|Build your tree from you address book=Skapa ditt träd med din adressbok
+
|Build your tree from your address book=Skapa ditt träd med din adressbok
 
|Access your address book to select relatives to add to your tree.=Få tillgång till din adressbok för att välja släktingar som ska läggas till i ditt träd.
 
|Access your address book to select relatives to add to your tree.=Få tillgång till din adressbok för att välja släktingar som ska läggas till i ditt träd.
|Geni will not save your password, and we will never email anyone without your direct consent.=Geni sparar inte ditt lösenord, och vi kommer aldrig att maila någon utan din tillåtelse.
+
|Geni will not save your password, and we will=Geni sparar inte ditt lösenord, och vi kommer
 +
|never email anyone without your direct consent.=aldrig att skicka e-post till någon utan din tillåtelse.
 
|There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again.=Det uppstod ett fel vid importeringen. Dubbelkolla ditt användarnamn och lösenord, och försök igen.
 
|There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again.=Det uppstod ett fel vid importeringen. Dubbelkolla ditt användarnamn och lösenord, och försök igen.
|Your email address=Din e-mailadress
+
|Your email address=Din e-postadress
|Your email password=Ditt e-maillösenord
+
|Your email password=Ditt e-postlösenord
|Don't see your email provider?=Hittar du inte din e-mailleverantör?
+
|Don't see your email provider?=Hittar du inte din e-postleverantör?
 
|NEXT>>=NÄSTA>>
 
|NEXT>>=NÄSTA>>
|Back to your unconnected people=Tillbaka till dina icke associerade kontakter
+
|Back to your unconnected people=Tillbaka till dina icke kopplade kontakter
 
|Step 2 (http://www.geni.com/invite_others/add_your_family)=Steg 2 (http://www.geni.com/invite_others/add_your_family)
 
|Step 2 (http://www.geni.com/invite_others/add_your_family)=Steg 2 (http://www.geni.com/invite_others/add_your_family)
 
|Select the family members in your address book=Välj dina släktingar i din adressbok
 
|Select the family members in your address book=Välj dina släktingar i din adressbok
|Showing X Contacts=Visar X kontakter
+
|Showing NUMBER Contacts=Visar NUMBER kontakter
|Email Contacts=E-mailkontakter
+
|Email Contacts=E-postkontakter
 
|Choose another address book=Välj en annan adressbok
 
|Choose another address book=Välj en annan adressbok
 
|*No one will be invited until you put them in your tree=*Ingen blir inbjuden förrän du har lagt till dem i ditt träd
 
|*No one will be invited until you put them in your tree=*Ingen blir inbjuden förrän du har lagt till dem i ditt träd
 
|or Cancel=eller Avbryt
 
|or Cancel=eller Avbryt
|Selected family=Välj familjemedlemmar
+
|Selected family=Valda familjemedlemmar
 
|Already on Geni=Redan på Geni
 
|Already on Geni=Redan på Geni
 
|Already in your tree=Redan i ditt träd
 
|Already in your tree=Redan i ditt träd
 
|Step 3 (http://www.geni.com/invite_others/family_finished?count=1)=Steg 3 (http://www.geni.com/invite_others/family_finished?count=1)
 
|Step 3 (http://www.geni.com/invite_others/family_finished?count=1)=Steg 3 (http://www.geni.com/invite_others/family_finished?count=1)
|Almost done...=Nästan färdig...
+
|Almost done...=Nästan klar...
 
|You've imported X relative to your family tree.=Du har importerat X släkting(ar) till ditt träd.
 
|You've imported X relative to your family tree.=Du har importerat X släkting(ar) till ditt träd.
 
|To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member.=För att placera dem, dra och släpp dem vid sina närmaste familjemedlemmar.
 
|To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member.=För att placera dem, dra och släpp dem vid sina närmaste familjemedlemmar.
 
|Drag and Drop Relatives=Dra och släpp släkting(ar)
 
|Drag and Drop Relatives=Dra och släpp släkting(ar)
 
|Step 4=Steg 4
 
|Step 4=Steg 4
|Unconnected People (X)=Icke associerade personer (X)
+
|Unconnected People (X)=Icke kopplade personer (X)
|Drag their node onto a direct relative.=
+
|Drag their node onto a direct relative.=Dra deras nod till en direkt släkting.
 
|Edit info=Redigera info
 
|Edit info=Redigera info
 
|Delete=Radera
 
|Delete=Radera
|Add more.=Lägg till mer
+
|You have NUMBER pending requests=Du har NUMBER väntande förfrågningar
 +
|There are NUMBER items in your saved messages=Det finns NUMBER objekt i dina sparade meddelanden
 +
|There are NUMBER items in your sent messages=Det finns NUMBER objekt i dina sända meddelanden.
 +
|To:=Till:
 +
|Click to add name=Klicka för att lägga till namn
 +
|Add Group=Lägg till grupp
 +
|Descendants of...=Ättlingar till...
 +
|Immediate Family of...=Närmaste släkt till...
 +
|Immediate Family=Närmaste släkt
 +
|bigger=större
 +
|Save as group=Spara som grupp
 +
|View Message=Läs meddelande
 +
|Between NAME and NAME=Mellan NAME och NAME
 +
|Forward=Vidarebefordra
 +
|Forward this conversation to:=Vidarebefordra denna konversation till:
 +
|There are NUMBER items in your inbox=Det finns NUMBER objekt i din inkorg
 +
|Add more.=Lägg till fler
 
|Save=Spara
 
|Save=Spara
 
|Male=Man
 
|Male=Man
Line 80: Line 99:
 
|First Name=Förnamn
 
|First Name=Förnamn
 
|Last Name=Efternamn
 
|Last Name=Efternamn
|Connect these relatives to your tree.=Associera dessa släktingar till ditt träd.
+
|Connect these relatives to your tree.=Koppla dessa släktingar till ditt träd.
|Just drag and drop them on their nearest relative. If your relative is already in the tree, drag their unconnected node onto the one in the tree.=
+
|Just drag and drop them on their nearest relative. If your relative is already in the tree, drag their unconnected node onto the one in the tree.=Dra dem till sin närmsta släkting. Om din släkting redan finns i trädet, dra den ej anslutna noden till den i trädet.
 
|Make connections.=Skapa förbindelser.
 
|Make connections.=Skapa förbindelser.
|If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow arrows or navigate to another branch of your tree.=
+
|If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow arrows or navigate to another branch of your tree.=Om du inte ser en direkt släkting till den ej anslutna personen, lägg till honom/henne i trädet genom att klicka på de gula pilarna eller navigera till en annan del av trädet.
 
|Find relatives quickly.=Finn släktingar snabbt.
 
|Find relatives quickly.=Finn släktingar snabbt.
 
|To see a list of all of the names in your current tree, open the 'Go to...' tab=För att se en lista över alla namnen i det aktuella trädet, klicka på 'Gå till...'-fliken.
 
|To see a list of all of the names in your current tree, open the 'Go to...' tab=För att se en lista över alla namnen i det aktuella trädet, klicka på 'Gå till...'-fliken.
|Clicking on any name will take you to that person's position on the tree.=
+
|Clicking on any name will take you to that person's position on the tree.=Klicka på ett namn för att ta dig till den personens plats i trädet.
 
|Navigate=Navigera
 
|Navigate=Navigera
 
|Go to...=Gå till...
 
|Go to...=Gå till...
|This list shows the people visible in the tree above.=
+
|This list shows the people visible in the tree above.=Den här listan visar personerna som är synliga i trädet ovanför.
|Click on any name to go to that person's position in the tree.=
+
|Click on any name to go to that person's position in the tree.=Klicka på något namn för att gå till den personens plats i trädet.
 
|Preferences=Inställningar
 
|Preferences=Inställningar
|Display=Display
+
|Display=Visa
 
|Names=Namn
 
|Names=Namn
 
|Advanced=Avancerat
 
|Advanced=Avancerat
Line 99: Line 118:
 
|All generations=Alla generationer
 
|All generations=Alla generationer
 
|Direct ancestors only=Direkta förfäder
 
|Direct ancestors only=Direkta förfäder
|Tree layout=Träd-layout
+
|Tree layout=Trädlayout
 
|Standard=Standard
 
|Standard=Standard
 
|Vertical=Vertikal
 
|Vertical=Vertikal
|Photos Only=Bara Bilder
+
|Photos Only=Bara bilder
|Names Only=Bara Namn
+
|Names Only=Bara namn
 
|Layout options=Layout-möjligheter
 
|Layout options=Layout-möjligheter
|Mark deceased=Markera död
+
|Mark deceased=Markera avliden
 
|Neutral color backgrounds=Neutral bakgrundsfärg
 
|Neutral color backgrounds=Neutral bakgrundsfärg
|"Flip" nodes="Vänd" knutar
+
|"Flip" nodes="Vänd" noder
|Show email prompt=
+
|Show email prompt=Visa e-postprompt
 
|Show photos=Visa bilder
 
|Show photos=Visa bilder
 
|Show yellow arrows=Visa gula pilar
 
|Show yellow arrows=Visa gula pilar
Line 115: Line 134:
 
|Maiden name instead of last name=Flicknamn istället för efternamn
 
|Maiden name instead of last name=Flicknamn istället för efternamn
 
|Maiden name instead of last name, in CAPS=Flicknamn istället för efternamn (Stora bokstäver)
 
|Maiden name instead of last name, in CAPS=Flicknamn istället för efternamn (Stora bokstäver)
|Maiden name appended, in parentheses=Flicknamn, (inom parentes)
+
|Maiden name appended, in parentheses=Flicknamn tillagt, (inom parentes)
 
|Ignore display name=Ignorera visningsnamn
 
|Ignore display name=Ignorera visningsnamn
 
|Show middle name=Visa mellannamn
 
|Show middle name=Visa mellannamn
Line 126: Line 145:
 
|Low quality=Låg kvalitet
 
|Low quality=Låg kvalitet
 
|Show tray on rollover=
 
|Show tray on rollover=
|Restore all of your preferences to their defaults by pressing the button below.=
+
|Restore all of your preferences to their defaults by pressing the button below.=Återställ alla dina inställningar till grundvärdet genom att trycka på knappen nedan.
 
|(The Information Icon)=(Informationsikonen)
 
|(The Information Icon)=(Informationsikonen)
|Click here to turn on help messages=Klicka här för att sätta på hjälpmeddelanden
+
|Click here to turn on help messages=Klicka här för att slå på hjälpmeddelanden
 
|Click and drag to move this out of the way.=Klicka och dra för att flytta detta ur vägen.
 
|Click and drag to move this out of the way.=Klicka och dra för att flytta detta ur vägen.
 
|Click The Arrows To Add Relatives=Klicka på pilarna för att lägga till släktingar
 
|Click The Arrows To Add Relatives=Klicka på pilarna för att lägga till släktingar
Line 135: Line 154:
 
|next=nästa
 
|next=nästa
 
|Invite Your Family=Bjud in din familj
 
|Invite Your Family=Bjud in din familj
}}<noinclude>[[Category:Translation|Swedish]]</noinclude>
+
|Tree=Träd
 +
|Share=Dela
 +
|All albums=Alla album
 +
|Organizer=Organisatör
 +
|News=Nyheter
 +
|Hi, NAME!=Hej, NAME!
 +
|Add photos=Lägg till bilder
 +
|Update Profile=Uppdatera profil
 +
|Edit Privacy=Ändra privata inställningar
 +
|Invite Family & Friends=Bjud in Familj & Vänner
 +
|New on Geni (In English)=Nytt på Geni (På engelska)
 +
|Family News=Familjenyheter
 +
|filter=filter
 +
|Show updates by:=Visa uppdateringar av:
 +
|Me=Mig
 +
|Family=Familj
 +
|Friends=Vänner
 +
|Keep your family updated. Post your latest news here.=Håll din familj uppdaterad. Publicera dina senaste nyheter här.
 +
|post news=publicera nyhet
 +
|Today=Idag
 +
|Yesterday=Igår
 +
|NAME turns YEARS on DATE.=NAME blir YEARS år den DATE.
 +
|a moment ago=en stund sen
 +
|Leave a birthday greeting=Lämna en födelsedagsgratulation
 +
|NAME invited NAME to the Tree.=NAME bjöd in NAME till Trädet.
 +
|NAME has a new profile photo.=NAME har en ny profilbild.
 +
|You added your relative NAME, your relative NAME, and NAME and NUMBER others to the Tree.=Du lade till din släkting NAME, din släkting NAME, och NAME och NUMBER andra till ditt träd.
 +
|The About Me section of NAME's profile has been updated.=Om Mig-avdelningen på NAMEs profil har blivit uppdaterad.
 +
|NAME commented in NAME's guestbook=NAME kommenterade i NAMEs gästbok
 +
|You commented in NAME's guestbook=Du kommenterade i NAMEs gästbok
 +
|NAME, NAME and NAME were tagged in NUMBER photos.=NAME, NAME och NAME var taggade i NUMBER bilder.
 +
|NAME, NAME and NAME have new profile photos.=NAME, NAME och NAME har nya profilbilder.
 +
|NAME, your RELATIVE, accepted NAME's invitation to join the Tree..=NAME, din RELATIVE, accepterade NAMEs inbjudan till att gå med i Trädet.
 +
|Send her a message=Skicka ett meddelande till henne
 +
|Send him a message=Skicka ett meddelande till honom
 +
|Write in her guestbook=Skriv i hennes gästbok
 +
|Write in his guestbook=Skriv i hans gästbok
 +
|Showing NUMBER of NUMBER stories=Visar NUMBER av NUMBER berättelser
 +
|No new messages or requests.=Inga nya meddelanden eller förfrågningar.
 +
|Birthdays & Anniversaries=Födelsedagar & Årsdagar
 +
|view all=visa alla
 +
|Welcome to the NAME Family!=Välkommen till NAME-familjen!
 +
|To get the most out of Geni, we recommend that you:=För att få ut det mesta ur Geni, rekommenderar vi att du:
 +
|Join the NAME tree=Blir medlem i NAME-trädet
 +
|Build your Family tree=Bygger ditt Släktträd
 +
|Find more Family and Friends on Geni=Hitta mer Släkt och Vänner på Geni
 +
|Enter Family birthdays=Skriv in Familjefödelsedagar
 +
|Complete your profile=Komplettera din profil
 +
|You don't have any family news yet. Have you invited your family?=Du har inga familjenyheter än. Har du bjudit in din familj?
 +
|No events in the next month=Inga händelser nästa månad
 +
|1 new message=1 nytt meddelande
 +
|NUMBER new messages=NUMBER nya meddelanden
 +
|Directory=Katalog
 +
|GEDCOM=GEDCOM
 +
|Send Message=Skicka meddelande
 +
|Sender=Avsändare
 +
|Subject=Ämne
 +
|Send Messages=Skicka meddelanden
 +
|Send=Skicka
 +
|All=Alla
 +
|None=Inga
 +
|Mark as Read=Markera som Läst
 +
|Mark as Unread=Markera som Oläst
 +
|Unread=Oläst
 +
|Read=Läs
 +
|Select=Välj
 +
|Move to Saved=Flytta till Sparat
 +
|New=Ny
 +
|Showing x people out of y=Visar x av y personer
 +
|Add people=Lägg till personer
 +
|Save & close=Spara & stäng
 +
|Save & continue=Spara & fortsätt
 +
|or=eller
 +
|Cancel=Avbryt
 +
|Add more=Lägg till mer
 +
|This is you=Det här är du
 +
|View your profile as others see it=Se din profil som andra ser den
 +
|Your Profile is=Din profil är
 +
|% Complete=% färdig
 +
|Add your schools=Lägg till dina skolor
 +
|Add someone to your tree=Lägg till någon till ditt träd
 +
|Edit your profile=Ändra din profil
 +
|Add or View Photos=Lägg till eller Visa Bilder
 +
|View Tree=Visa Träd
 +
|View List=Visa Lista
 +
|Edit Profile=Ändra Profil
 +
|About me=Om mig
 +
|Hair=Hår
 +
|Hair color=Hårfärg
 +
|Black=Svart
 +
|Blond=Blond
 +
|Brown=Brun
 +
|Gray=Grå
 +
|Other=Annan
 +
|Red=Röd
 +
|Eyes=Ögon
 +
|Eye Color=Ögonfärg
 +
|Amber=Bärnsten
 +
|Blue=Blåa
 +
|Green=Gröna
 +
|Hazel=Bruna
 +
|Religion=Religion
 +
|Agnostic=Agnostiker
 +
|Atheist=Ateist
 +
|Baha'i=Bahá'í
 +
|Buddhist=Buddist
 +
|Catholic=Katolik
 +
|Christian - other=Kristen - annan
 +
|Eastern Orthodox=Rysk-ortodox
 +
|Greek Orthodox=Grekisk-ortodox
 +
|Hindu=Hindu
 +
|Huguenot=Hugenott
 +
|Islam=Muslim
 +
|Jain=
 +
|Jewish=Judisk
 +
|Mormon=Mormon
 +
|Protestant=Protestant
 +
|Scientologist=Scientolog
 +
|Sikh=Sikh
 +
|Taoist=Taoist
 +
|Wiccan=Wiccan
 +
|Favorites=Favoriter
 +
|Interests=Intressen
 +
|Activities=Aktiviteter
 +
|People/Heroes=Personer/Hjältar
 +
|Cuisines=Mat
 +
|Quotes=Citat
 +
|Movies=Filmer
 +
|TV Shows=TV-program
 +
|Music=Musik
 +
|Books=Böcker
 +
|Sports=Sporter
 +
|Service=Service
 +
|Username=Användarnamn
 +
|Web address=Webbadress
 +
|Phone Numbers=Telefonnummer
 +
|Area code=Riktnummer
 +
|Phone no=Telefonnummer
 +
|Street=Gata
 +
|County=Län
 +
|State=Landskap
 +
|Postal code=Postnummer
 +
|Edit Basics=Ändra basinformationen
 +
|Basics=Basinformation
 +
|My Basics=Min basinformation
 +
|Status=Status
 +
|Living=Levande
 +
|Deceased=Avliden
 +
|Name=Namn
 +
|Middle name=Mellannamn
 +
|Suffix=Ändelse
 +
|Display name=Visningsnamn
 +
|Email=E-post
 +
|Current location=Nuvarande plats
 +
|Gender=Kön
 +
|Date of birth=Födelsedatum
 +
|Circa=Cirka
 +
|Send Birthday Reminders=Skicka födelsedagspåminnelser
 +
|To my family=Till min familj
 +
|Place of birth=Födelseplats
 +
|Birth order=Födelseordning
 +
|Death=Död
 +
|Burial=Begravning
 +
|Languages=Språk
 +
|Nicknames=Smeknamn
 +
|Brother=Bror
 +
|Sister=Syster
 +
|Mother=Mor
 +
|Father=Far
 +
|Son=Son
 +
|Daughter=Dotter
 +
|Half-brother=Halvbror
 +
|Half-sister=Halvsyster
 +
|Stepmother=Styvmor
 +
|Stepfather=Styvfar
 +
|Stepson=Styvson
 +
|Stepdaughter=Styvdotter
 +
|Uncle (Mother's brother)=Morbror
 +
|Uncle (Father's brother)=Farbror
 +
|Aunt (Mother's sister)=Moster
 +
|Aunt (Father's sister)=Faster
 +
|Aunt=tant
 +
|Uncle=onkel
 +
|Birthday=Födelsedag
 +
|Nephew (Brother's Son)=Brorson
 +
|Nephew (Sister's Son)=Systerson
 +
|Niece (Brother's Son)=Brorsdotter
 +
|Niece (Sister's Son)=Systerdotter
 +
|Grandfather (Father's Father)=Farfar
 +
|Grandfather (Mother's Father)=Morfar
 +
|Grandmother (Father's Mother)=Farmor
 +
|Grandmother (Mother's Mother)=Mormor
 +
|Great grandfather (Paternal)=Farfars far
 +
|Great grandfather (Maternal)=Morfars far
 +
|Great grandmother (Paternal)=Farmors mor
 +
|Great grandmother (Maternal)=Mormors mor
 +
|Grandson=Barnbarn
 +
|Granddaughter=Barnbarn
 +
|Husband=Make
 +
|Wife=Fru
 +
|Cousin (male)=Kusin
 +
|Cousin (female)=Kusin
 +
|include deceased=inkludera avlidna
 +
|NUMBER birthdays & NUMBER anniversaries for Family=NUMBER födelsedagar & NUMBER bröllopsdagar
 +
|NAME's tree=NAME's träd
 +
|NUMBER generations=NUMBER generationer
 +
|Click to "flip" nodes=Klicka för att "vända" noder
 +
|Center single parents=Centrera singel föräldrar
 +
|Restore defaults=Återställ grundinställningar
 +
|View NAME's tree=Visa NAME's träd
 +
|See more of NAME's family tree=Se mer av NAME's familjeträd
 +
|Expand your tree to full screen=Expandera ditt träd till full storlek
 +
|Edit NAME's basic information=Ändra NAME's grundläggande information
 +
|View NAME's profile=Visa NAME's profil
 +
|Click to add a sibling or a spouse=Klicka för att lägga till ett syskon eller maka/make.
 +
|View=Visa
 +
|Profile=Profil
 +
|Add=Lägg till
 +
|sibling or spouse=syskon eller maka/make
 +
|child=barn
 +
|Edit information=Ändra information
 +
|View profile=Visa profil
 +
|More=Mer
 +
|Create a cycle=Skapa en cykel
 +
|Close=Stäng
 +
|Add Brother=Lägg till bror
 +
|Add Sister=Lägg till syster
 +
|Add Wife=Lägg till maka
 +
|Add Husband=Lägg till make
 +
|Add Son=Lägg till son
 +
|Add Daughter=Lägg till dotter
 +
|partner, ex-wife...=partner, ex-fru...
 +
|partner, ex-husband...=partner, ex-man...
 +
|Cycles=Cykler
 +
|remove=ta bort
 +
|What's a cycle?=Vad är en cykel?
 +
|Remove this cycle?=Ta bort denna cykel?
 +
|Husband or partner=Make eller partner
 +
|Wife or partner=Maka eller partner
 +
|They're the same person=De är samma person
 +
|NAME is your RELATIVE=NAME är din RELATIVE
 +
|Born DATE in COUNTRY=Född DATE in COUNTRY
 +
|Living in COUNTRY=Bor i COUNTRY
 +
|Occupation=Yrke
 +
|User History=Användarhistoria
 +
|Last updated on=Senast uppdaterad
 +
|Last login on=Senast inloggad
 +
|Joined on=Blev medlem
 +
|Added to family tree by NAME=Lades till familjeträdet av NAME
 +
|Started family tree=Startade familjeträdet
 +
|Now add your parents=Lägg till dina föräldrar
 +
|Click inside the blue and pink boxes.=Klicka inuti de blå och rosa rektanglarna.
 +
|Click to drag and move this out of the way.=Klicka för att dra denna ut ur vägen.
 +
|You can add siblings, spouses, and children.=Du kan lägga till syskon, maka, make och barn.
 +
|Move Around Your Tree=Flytta runt i ditt träd.
 +
|Invite a family member=Bjud in en familjemedlem.
 +
|Invite your family:=Bjud in din familj:
 +
|Leave a message for=Lämna meddelande till
 +
|Leave message=Lämna meddelande
 +
|List of Name's Tree=Lista över Name's träd
 +
|Make my profile photo=Gör till mitt profilfoto
 +
|Map of My Family=Karta över min familj
 +
|Message=Meddelande
 +
|Mobile Phone=Mobiltelefon
 +
|Name's photos=Name's foton
 +
|New Album Name=Nytt albumnamn
 +
|No matches found, search entire tree=Ingen träffar, sök igenom hela trädet
 +
|Note: 'date of death'=Notering: 'Avliden'
 +
|Open Other Branches of Your Tree=Öppna andra grenar av ditt träd
 +
|PRINT=SKRIV UT
 +
|Photo Added=Foto tillagt
 +
|Photo X of X in Name's photos=Foto X av X i Name's foton
 +
|Position=Position
 +
|Print To Paper=Skriv ut på papper
 +
|Print in black & white=Skriv ut i svart-vitt
 +
|Print with normal font.=Skriv ut med normalt typsnitt.
 +
|Print with small font.=Skriv ut med litet typsnitt.
 +
|Print your tree on one page.=Skriv ut ditt träd på en sida.
 +
|Printing Instructions=Utskriftsinstruktioner
 +
|Recently Added List=Lista över nyligen tillaga
 +
|Recently Joined List=Lista över nyligen sammaslagna
 +
|Recently Modified List=Lista över nyligen ändrade
 +
|Remove from Favorites=Ta bort ifrån Favoriter
 +
|Reorder Album=Om-Arrangera album
 +
|Reorder Photos=Arrangera foton
 +
|Reply=Svara
 +
|Reverse Sort=Omvänd sortering
 +
|Save your changes >>=Spara dina meddelanden >>
 +
|Saved Messages=Sparade meddelanden
 +
|Saving=Sparar
 +
|Search name or email=Sök efter namn eller e-postadress
 +
|Second photo=Andra fotot
 +
|Select All=Välj alla
 +
|Select one or more photos from your computer=Välj ett eller flera foton från din dator
 +
|Separate favorites in each group with a comma. Ex: reading, fishing=Separera favoriter i varje grupp med ett komma. T.ex.: läsa, fiska
 +
|Separate nicknames with a comma. Ex: Jack, Jay, Uncle Jay=Separera smeknamn med ett komma. T.ex.: Jack, Jay, Farbror Jay
 +
|Set Album Cover=Använd som omslagsbild.
 +
|Set as cover=Använd som omslagsbild.
 +
|Set as profile photo=Använd som profilbild
 +
|Share some things about (Name)=Dela med dig något om (Namn)
 +
|Show legend=Visa förklaring
 +
|Show page numbers=Visa sidnummer
 +
|Simple Photo Uploader=Enkel fotouppladdare
 +
|Son-in-law=Svärson
 +
|Start Year=Börja år
 +
|Start typing a language=Börja skriv in ett språk
 +
|Start typing a political view=Börja skriv in politisk åsikt
 +
|Start typing a religion=Börja skriv in en religon
 +
|Start typing an ethnicity=Börja skriv in etnicitet
 +
|Tag Your Added Photos=Märk dina tillagda foton.
 +
|Tagged By Me=Märkta av mig
 +
|Title=Titel
 +
|Type Description Here=Skriv in beskrivning här
 +
|Type first or last name=Skriv in för- eller efternamn
 +
|Updated=Uppdaterat
 +
|Viewing X Photos=Tittar på X foton
 +
|Who's In This Photo=Vem finns i detta foto
 +
|Who's in this album=Vem finns i detta album
 +
|X Added=X Tillagda
 +
|X people were not added=X människor blev inte tillagda.
 +
|You must enter a subject or body=Du måste ange ett ämne eller ett meddelande
 +
|Yourself=Du själv
 +
|add from address book=lägg till från adressbok
 +
|and=och
 +
|anniversaries=bröllopsdag.
 +
|because we cannot send them email.=för vi kan inte skicka e-post till dem.
 +
|birthdays=födelsedagar
 +
|created by Me=skapade av Mig
 +
|current spouse=nuvarade make/maka
 +
|done=klar
 +
|edit=ändra
 +
|enter email=mata in e-postadress
 +
|enter her email=mata in hennes e-postadress
 +
|enter his email=mata in hans e-postadress
 +
|for My Family=för Min Familj
 +
|her brother=hennes bror
 +
|her daughter=hennes dotter
 +
|her father=hennes far
 +
|her husband=hennes make
 +
|her mother=hennes mor
 +
|her sister=hennes syster
 +
|her son=hennes son
 +
|her wife=hennes maka
 +
|hide year=göm år
 +
|hide=göm
 +
|his brother=hans bror
 +
|his daughter=hans dotter
 +
|his father=hans far
 +
|his husband=hans make
 +
|his mother=hans mor
 +
|his sister=hans syster
 +
|his son=hans son
 +
|his wife=hans fru
 +
|include friends=inkludera vänner
 +
|in=i
 +
|one page.=en sida.
 +
|only child=enda barnet
 +
|photos=foton
 +
|replied=svarade
 +
|rotate photos on the fly=rotera foton under tiden
 +
|to send this message.=för att sända detta meddelande.
 +
|use the arrow keys on your keyboard.=använd piltangenterna.
 +
|view album=se album
 +
|your father=din far
 +
|your mother=din mor
 +
|Sort by:=Sortera efter:
 +
|Relation=Släktskap
 +
|Added by=Tillagd av
 +
|Action=Händelse
 +
|Son of=Son till
 +
|Daughter of=Dotter till
 +
|Brother of=Bror till
 +
|Sister of=Syster till
 +
|Wife of=Maka till
 +
|Husband of=Make till
 +
|Mother of=Mor till
 +
|Father of=Far till
 +
|Remove from Family group=Ta bort ifrån familjegrupp
 +
|Add to Family group=Addera till familjegrupp
 +
|deceased=avliden
 +
|My Family=Min Familj
 +
|My Blood Relatives=Mina närmsta släktingar
 +
|My Inlaws=Mina ingifta släktingar
 +
|My Ancestors=Mina förfädrar
 +
|My Descendants=Mina ättlingar
 +
|Recently Added List=Lista över nyligen tillagda
 +
|Recently Joined List=Lista över nyligen anslutna
 +
|Recently Modified List=Lista över nyligen ändrade
 +
|Invited By Me=Inbjudna av mig
 +
|Invited By My Family=Inbjudna av min familj
 +
|Added by Me=Tillagd av mig
 +
|Previous=Tidigare
 +
|Index of Last Names=Index över efternamn
 +
|NUMBER people with NUMBER family names=NUMBER personer med NUMBER familjenamn
 +
|"LASTNAME" in My Tree="LASTNAME" i mitt träd
 +
|Showing NUMBER of NUMBER people=Visar NUMBER av NUMBER personer
 +
|NUMBER out of NUMBER Family and Friends mapped by=NUMBER av NUMBER familjemedlemmar och vänner kartlagda av
 +
|current location=nuvarande ort
 +
|place of birth=födelseort
 +
|NUMBER family members missing on this map=NUMBER familjemedlemmar saknas på denna karta
 +
|You=Du
 +
|Living Relatives=Levande släktingar
 +
|Deceased Relatives=Avlidna släktningar
 +
|Inlaws=Ingifta
 +
|Put Your Relatives on The Map=Sätter dina släktingar på kartan
 +
|add=lägg till
 +
|Place of burial=Begravningsort
 +
|Add location for NAME=Lägg till ort för NAME
 +
|Leave a comment here for your entire Tree to read=Lämna en kommentar här som kan läsas av hela ditt träd
 +
|Enter your comment here=Skriv din kommentar här
 +
|Leave Comment=Lämna kommentar
 +
|Share your tree=Dela med dig av ditt träd
 +
|Use these options to share your tree with family and friends.=Använd dessa inställningar för att dela ditt träd med släkt och vänner.
 +
|Invite your family=Bjud in din familj.
 +
|Invite your family to join, edit and contribute to your tree.=Bjud in din släkt att bli medlemmar, ändra och bidra till ditt träd.
 +
|Invite Your Family and Friends to Geni=Bjud in din släkt och dina vänner till Geni
 +
|Invitation History=Historia över inbjudningar
 +
|Invite Your Family and Friends=Bjud in din släkt och dina vänner.
 +
|Invited By Me=Inbjudna av mig
 +
|Invited By My Family=Inbjudna av min släkt
 +
|There have not been any invitations sent. Click here to invite others to your tree.=Det har inte skickats några inbjudningar. Klicka här för att bjuda in andra till ditt träd.
 +
|NUMBER of NUMBER people who have been:=NUMBER av NUMBER personer som har blivit:
 +
|Invited By Me=Inbjudna av mig
 +
|Invited By My Family=Inbjudna av min släkt
 +
|Date Invited=Datum för inbjudan
 +
|Has responded to your invitation.=Har svarat på din inbjudan.
 +
|Has not responded to your invitation.=Har inte svarat på din inbjudan.
 +
|Has not responded to invitation from NAME.=Har inte svarat på inbjudan från NAME.
 +
|Remind=Påminn
 +
|Web Email=Web E-post
 +
|Easily build your tree from your address book and invite your close friends.=Bygg enkelt ditt träd från din adressbok och bjud in nära vänner.
 +
|Email Applications=E-post program
 +
|Upload a contact file below and Geni will securely import your contacts. Read how to create a contact file here.=Ladda upp en kontaktfil nedan och Geni kommer importera dina kontakter säkert. Läs hur du skapar en kontaktfil här.
 +
|Contact File:=Kontaktfil:
 +
|Add Emails:=Lägg till E-post:
 +
|separate email addresses with commas=Separera e-postadresser med komma
 +
|Email your tree=E-posta ditt träd
 +
|Embed your tree=Bädda in ditt träd
 +
|a cycle occurs when the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry to brothers)=en cykel inträffar när samma person finns på mer än ett ställe i ditt träd (till exempel, när två systrar gifter sig med bröder)
 +
|Export My GEDCOM File=Exportera min GEDCOM fil
 +
|This is your profile as others see it.=Detta är din profil som andra ser den.
 +
|User stats=Användarstatistik
 +
|View tree awards=Visa träd belöningar
 +
|People in My Tree=Personer i mitt träd
 +
|Added by Me=Tillagda av mig
 +
|Ancestor=Förfader
 +
|Ancestors=Förfädrar
 +
|Descendant=Avkomma
 +
|Descendants=Avkommor
 +
|Photo added=Foto tillagt
 +
|Photos added=Foton tillagda
 +
|Family Tree Awards=Släktträds belöningar
 +
|Tree Creator=Trädets skapare
 +
|Top Profile Adders=Den som lagt till flest profiler
 +
|Top Profile Inviters=Den som bjudit in flest
 +
|Top Photo Uploaders=Den som laddat upp mest foton
 +
|Personal=Personligt
 +
|Appearance=Utseende
 +
|Contact=Kontakt
 +
|Home address=Hemadress
 +
|Mobile phone=Mobiltelefon
 +
|Home phone=Hemtelefon
 +
|User History=Användarhistoria
 +
|Last updated on=Uppdaterades senast den
 +
|Last login on=Senast inloggad
 +
|Joined on=Blev medlem den
 +
|Started family tree=Startade släktträdet
 +
|Share some things about yourself here.=Dela med dig information om dig själv här.
 +
|Height=Längd
 +
|Ethnicity=Etnisitet
 +
|Unknown=Okänd
 +
|Only child=Enda barnet
 +
|born first=född först
 +
|born second=andra barnet
 +
|born third=tredje barnet
 +
|born fourth=fjärde barnet
 +
|born fifth=femte barnet
 +
|born sixth=sjätte barnet
 +
|born seventh=sjunde barnet
 +
|born eighth=åttonde barnet
 +
|born ninth=nionde barnet
 +
|born tenth=tionde barnet
 +
|born eleventh=elfte barnet
 +
|born thirteenth=tolfte barnet
 +
|born twelfth=trettonde barnet
 +
|born fourteenth=fjortonde barnet
 +
|born fifteenth=femtonde barnet
 +
|born sixteenth=sextondet barnet
 +
|born seventeenth=sjuttonde barnet
 +
|born eighteenth=artonde barnet
 +
|born nineteenth=nittonde barnet
 +
|born twentieth=tjugonde barnet
 +
|This person does not have email=Denna person har ingen e-postadress
 +
|This person is deceased=Denna personen har avlidit
 +
|Political Views=Politiska åsikter
 +
|Conservative=Konservativ
 +
|Democratic=Demokrat
 +
|Green Party=Grön
 +
|Independent=Oberoende
 +
|Indifferent=Bryr sig inte
 +
|Liberal=Liberal
 +
|Libertarian=Libertarian
 +
|Very Conservative=Mycket konservativ
 +
|Very Liberal=Mycket liberal
 +
|Moderate Conservative=Måttligt konservativ
 +
|Moderate Liberal=Måttligt liberal
 +
|Republican=Republikan
 +
|School=Skola
 +
|Elementary School=Lågstadieskola
 +
|Middle School=Mellanstadieskola
 +
|High School=Högstadieskola
 +
|College/University=Universitet
 +
|Graduate Education=Magisterutbildning
 +
|Work=Arbete
 +
|Company=Företag
 +
|My Contact=Mina kontakter
 +
|On the web=På internet
 +
|Work address=Arbetsadress
 +
|Add another=Lägg till en till
 +
|Partner=Partner
 +
|is a=är en
 +
|Current spouse=Nuvarande make/maka
 +
|Fiance=Fästman
 +
|Fiancée=Fästmö
 +
|Current partner=Nuvarande partner
 +
|Late spouse=Avliden make/maka
 +
|Ex-spouse=Ex-make/-maka
 +
|Divorced=Skilda
 +
|Ex-partner=Ex-partner
 +
|Married on=Gifta
 +
|Married in=Gifta i
 +
|Parents=Föräldrar
 +
|Date=Datum
 +
|Location=Ort
 +
|City=Stad
 +
|State/Province=Landskap
 +
|Country=Land
 +
|Date of death=Avliden
 +
|Place of death=Avliden i
 +
|Date of burial=Begravd
 +
|Place of burial=Begravningsort
 +
|Niece (Brother's Daughter)=Brorsdotter
 +
|Niece (Sister's Daughter)=Systerdotter
 +
|Niece=Nevö
 +
|A cycle occurs then the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry two brothers). To create a cycle, drag the node onto the second person to whom he or she is related.=En cykel uppstår när samma person återkommer i ditt träd (exempelvis när två systrar gifter sig med två bröder). För at skap en cykel, dra noden till den andra personen som han/hon har en relation till.
 +
|Removing this cycle will only remove it from the tray. You can always drag it back here later.=Borttag av cykeln tar endast bort den från fönstret. Du kan alltid dra tillbaka den hit senare.
 +
|List of NAME's Tree=Lista av NAME's träd
 +
|Nephew=syskonbarn
 +
|Grandfather=Far/Morfar
 +
|Grandmother=Far/Mormor
 +
|Great grandfather=Far/Morfars far
 +
|Great grandmother=Far/Mormors mor
 +
|Ex-husband=Ex.make
 +
|Ex-wife=Ex.fru
 +
|First cousin once removed=första kusin borttagen
 +
|First cousin=Första kusin
 +
|Great aunt's daughter-in-law=mors(fars) fasters(mosters) sonhustru
 +
|Great aunt's son-in-law=mors(fars) faster(mosters) svärson
 +
|Great aunt=mors/fars faster/moster
 +
|Great uncle's daughter-in-law=mors morbrors dotter
 +
|Great uncle's first cousin's ex-wife's wife=mors morbrors första kusins ex.fru
 +
|Great uncle's son-in-law=mors morbrors svärson
 +
|Great uncle=mors morbror
 +
|Second great aunt=mormors(farmors) faster(moster)
 +
|Second great grandfather=Far/Morfars farmor/farfar
 +
|Second great grandmother=Far/Morfars mormor/morfar
 +
|Second great uncle=Far/Morfars mormor/morfar/farmor/farfar
 +
|Third great grandfather=Ex. Farmors farfars far
 +
|Third great grandmother=Ex. Mormors morsmors mor
 +
|Great grandson=barnbarnsbarn
 +
|Great granddaughter=barnbarnsbarn
 +
|Showing X Events=Visar X händelser
 +
|Timeline=Tidslinje
 +
|reverse order=Omvänd ordning
 +
|Show events where X is a=Visa händelser där X är en
 +
|Participant=Deltagare
 +
|Attendee=Närvarande
 +
|Fan=Intresserad
 +
|Creator=Skapare
 +
|Birth of=födelse
 +
|attended=närvarade
 +
|Marriage of=Bröllop
 +
|Event title=Händelsetitel
 +
|Year=År
 +
|Add Event=Lägg till händelse
 +
|Add more details=Lägg till detaljer
 +
|Please wait while the page loads=Var god vänta, sidan laddas
 +
|Range=Område
 +
|Start Date:=Startdatum
 +
|End Date:=Slutdatum
 +
|Enter event description here=Skriv händelsebeskrivning här
 +
|Participants:=Deltagare:
 +
|Attendees:=Närvarande:
 +
|Who is this event for?=Vem är händelsen för?
 +
|Who was at this event?=Vem närvarade vid händelsen?
 +
|More Events=Fler händelser
 +
|My Timeline=Min tidslinje
 +
|Add a new event=Lägg till ny händelse
 +
|About This Event=Om denna händelsen
 +
|Event Photos=Händelsens foto
 +
|Event Albums=Händelsens Album
 +
|There are currently no photos of this event. Click here to add photos.=Det finns inga foton för denna händelsen. Klicka här för att lägga till foton.
 +
|Attendees=Närvarande
 +
|There are currently no attendees for this event. Click here to add some.=Det finns inga närvarande vid denna händelse. Klicka här för att lägga till personer.
 +
|Who attended this event?=Vem närvarade vid händelsen?
 +
|Save Attendees=Spara närvarande
 +
|Share some details about this event=Beskriv händelsen
 +
|Save Description=Spara beskrivning
 +
|Event successfully updated=Händelsen är uppdaterad
 +
|There are currently no albums tagged with this event=Det finns förnärvarande inga album kopplade till denna händelse.
 +
|Guestbook=Gästbok
 +
|worked at=arbetade vid
 +
|as=som
 +
|X people=X personer
 +
|I was there=Jag var där
 +
|Fans=Intreserade
 +
|I wasn't there, but I'm a fan=Jag var inte där, men jag är intresserad
 +
|Click here if you were not at this event but would like to add it to your timeline=Klicka här om du inte närvarade vid händelsen men vill lägga till den till din tidslinje.
 +
|Use the options below to determine the size of your printed tree. The print preview will show you how many pages your tree spans. Each gray square represents=Använd inställningarna nedan för att bestämma storleken på ditt utskrivna träd. Förhansutskriften visar dig hur många sidor som ditt träd spänner över. Varje grå ruta motsvarar
 +
|Use the arrow controls, or just click and drag anywhere on the family tree.=Använd pilarna eller klicka och dra på en tom yta i familjeträdet.
 +
|Click Names To View Profiles=Klicka på namnen för att se profilerna
 +
|Click the My Profile Tab to view and edit your profile.=Klicka på Profilfliken för att redigera din profil.
 +
|Add your family's emails, so they can help complete your tree.=Lägg till din familjs e-post, så de kan hjälpa dig att bygga släktträdet.
 +
|Showing NUMBER people out of NUMBER in:=Visa NUMBER personer av NUMBER i:
 +
|See: new additions / new members=Visa: nya tillägg / Nya medlemmar
 +
|Send this URL to share a limited read-only view of your tree:=Skicka denna URL för att dela ut en begränsad read-only vy av ditt träd:
 +
|Embed a limited view of your tree on a social networking site (Facebook, MySpace, etc.), your blog, or your own site.=Infoga en begränsad vy av ditt träd till ett socialt nätverk (FaceBook, MySpace etc.), din blogg eller din egen hemsida.
 +
|GEDCOM is a standard file format for genealogical information.=GEDCOM är ett stadardfilformat för genealogisk information.
 +
|GEDCOM Export=GEDCOM export
 +
|Preview or configure your shared tree view.=Förhandsvisa eller konfigurera din utdelade trädvy.
 +
|To join this tree, please ask NAME to send you an invitation.=För att ingå i detta träd, var vänlig be NAME att skicka dig en inbjudan.
 +
|Configure your shared tree=Konfigurera ditt utdelade träd
 +
|Create a limited read-only view of your tree to share with family and friends outside of Geni.=Skapa en begränsad read-only vy av ditt familjeträd för familj och vänner utanför Geni.
 +
|Preview=Förhandsvisa
 +
|You can drag your tree and change the zoom level.=Du kan dra ditt träd och ändra zoomnivå.
 +
|Share this link:=Dela denna länk:
 +
|If you no longer wish to share your tree, you can deactivate your link below. You can create a new link at any time.=Om du inte längre vill dela ut ditt träd så kan du deaktivera länken nedan. Du kan närsomhelst skapa en ny länk.
 +
|Deactivate this shared tree view=Deaktivera denna delady trädvy
 +
|Customize=Anpassa
 +
|optional=alternativ
 +
|Tree type=Trädtyp
 +
|Pedigree view (direct ancestors only)=Stamtavla (endast direkta släktingar)
 +
|Immediate family=Närmaste familj
 +
|Immediate family and pedigree view=Närmaste familj i stamträdet
 +
|Extended tree (first cousins)=Expanderad vy (första kusin)
 +
|Display type=Skärmvy
 +
|more=mer
 +
|less=mindre
 +
|Size=Storlek
 +
|Small (300x250)=Liten (300x250)
 +
|Medium (375x300)=Medel (375x300)
 +
|Large (600x400)=Stor (600x400)
 +
|Tall (600x800)=Hög (600x800)
 +
|Custom=Anpassad
 +
|Name display=Visa Namn
 +
|First name and last initial (Jane S.)=Förnamn och Inital i efternamn
 +
|First name only (Jane)=Endast förnamn
 +
|Options=Alternativ
 +
|Hide surnames of deceased direct ancestors=Dölj efternamn för avlidna i ditt träd
 +
|Hide own children under 18=Dölj egna barn under 18
 +
|Hide profile photos=Dölj profilfoto
 +
|Privacy Information=Intigritetsinformation
 +
|Once you publish your tree, we can no longer guarantee the privacy of the data displayed. We caution you to consider the privacy of your family members when sharing your tree.=När du publicerat information, så kan vi inte längre garantera intigriteten av informationen. Vi råder dig att tänka på intigriteten för dina familjemedlemmar när du delar ut ditt träd.
 +
|What we guarantee:=Vad vi garanterar:
 +
|You choose where to display your shared tree.=Du väljer var ditt utdelade träd skal visas.
 +
|Your shared tree cannot be edited by anyone.=Ditt utdelade träd kan inte redigeras av någon.
 +
|Other branches of your tree are not accessible.=Andra grenar av ditt träd är inte tillgängliga.
 +
|Only publicly viewable profile photos are shown.=Endast publika bilder kommer att visas.
 +
|Additional profile information is not shown.=Extra profilinformation kommer inte att visas.
 +
|Last names are not shown unless you choose to display them for deceased direct ancestors (starting with your grandparents).=Efternamn visas inte om inte du väljer att de skall visas för nära avlidna släktingar (med början på dina mor/farföräldrar).
 +
|Minors are not shown unless you choose to show your own children.=Minderåriga visas inte om du inte väljer att visa dina egna barn.
 +
|You can deactivate your shared tree at any time.=Du kan avaktivera ditt utdelade träd när som helst.
 +
|GEDCOM is a standard file format used to save, transfer, and transport genealogical information. Exporting a GEDCOM file will allow you to save your Geni family tree to your own computer. When you click the button below, we will generate your GEDCOM file and send you a link to download it.=GEDCOM är ett stadardformat för att spara, överföra och transportera genealogisk information. Att exportera en GEDCOM fil innebär att du kan spara ditt Genifamiljeträd till din egen dator. När du klicka på knappen nedan , så kommer vi generera din GEDCOM fil och skicka dig en länk för att hämta hem den.
 +
|My 5th cousins and closer=Min 5:e kusin och närmare
 +
|My 4th cousins and closer=Min 4:e kusin och närmare
 +
|My 3rd cousins and closer=Min 3:e kusin och närmare
 +
|My 2nd cousins and closer=Min 2:a kusin och närmare
 +
|My 1st cousins and closer=Min 1:a kusin och närmare
 +
|My immediate family=Min närmaste familj
 +
|None of my blood relatives=Ingen i mitt blodsband
 +
|NAME's 5th cousins and closer=NAME's 5:e kusin och närmare
 +
|NAME's 4th cousins and closer=NAME's 4:e kusin och närmare
 +
|NAME's 3rd cousins and closer=NAME's 3:e kusin och närmare
 +
|NAME's 2nd cousins and closer=NAME's 2:a kusin och närmare
 +
|NAME's 1st cousins and closer=NAME's 1:a kusin och närmare
 +
|NAME's immediate family=NAME's närmaste familj
 +
|Drag this slider to change size of print.=
 +
|Edit Album= Editera album
 +
|Edit description...=Editera beskrivning...
 +
|Employer=Företag
 +
|End Year=Slutår
 +
|English=Engelska
 +
|Family Albums=Familjealbum
 +
|Family Friends=Vänner till familjen
 +
|If you'd like to change the size of your print, please use the controls below.=Om du vill ändra storleken på din utskrift så använd inställningarna nedan.
 +
|Image Uploader=Bilduppladdare
 +
|Immediate Family Members=Närmaste familjemedlemmar
 +
|In this photo=I detta fotot
 +
|Finished=Avslutad
 +
|First Name / Last Name= Förnamn / Efternamn
 +
|First photo=Första fotot
 +
|Geni Image Upload=Geni bilduppladdning
 +
|Go=Kör
 +
|Having trouble? Try the simple uploader instead.=Problem? Försök med den enkla bilduppladdaren istället.
 +
|Help balloons are turned on. Hold your mouse over almost anything on the family tree for an explanation.=Hjälpen är på. Håll musen över nästan vad som helst i familjeträdet för en beskrivning.
 +
|Hide help balloons=Dölj hjälpdialogen
 +
|Home Phone=Hemtelefon
 +
|I replied=Jag svarade
 +
|If names in your tree use non-English characters, you must select "landscape" in your printer's settings to display the names correctly.=Om namnen i trädet använder icke engelska tecken så måste du välja "liggande" i dina skrivarinställningar för att visa namnen korrekt.
 +
None of NAME's blood relatives
 +
|You can add or remove individuals on their profile.=
 +
|Use the checkboxes below to specify who can see your profile information.=
 +
|Public=Publik
 +
|Profile photo=Profilfoto
 +
|expand=Expandera
 +
|Basic Info=Grundinformation
 +
|close=Stäng
 +
|Maiden name=
 +
|First names of immediate family=Förnamn i den närmaste familjen
 +
|Person who added me=Person som lade till mig
 +
|hide age=Dölj ålder
 +
|Birth place=Födelseplats
 +
|About Me=Om mig
 +
|Family box=Familjeruta
 +
|Friends box=Bekanta
 +
|Latest News box=Senaste nyheter
 +
|User Stats box=Användarstatistik
 +
|Personal Info=Personlig information
 +
|Contact Info=Kontaktinformation
 +
|Work Info=Arbetsinformation
 +
|Schools=Skola
 +
|Create Message=Skapa meddelande
 +
|Create a new album=Skapa nytt album
 +
|Created by NAME on DATE=Skapad av NAME den DATE
 +
|Created on DATE=Skapad den DATE
 +
|Daughter-in-law=Svärdotter
 +
|Delete this Album=Radera albumet
 +
|Description=Beskrivning
 +
|Deselect All=Välj ingen
 +
|Drag photos to change their display order in this album.=Dra foton för att ändra visningsordningen i albumet.
 +
|Add Photos to This Album=Lägg till foton till albumet
 +
|Add Relatives to Calendar=Lägg till släktingar till kalendern
 +
|Add a Caption=Lägg till en rubrik
 +
|Add descendants of=Lägg till barn till
 +
|Add immediate family of=Lägg närmaste familj till
 +
|Add multiple photos very quickly,=Lägg snabbt till flera kort,
 +
|Add photos from your computer.=Lägg till kort från din dator.
 +
|Add these photos to=Lägg till dessa kort till
 +
|Add to Favorites=Lägg till i favoriter
 +
|Add your family's emails, so they can help complete the tree.=Lägg till din familjs e-post, så de kan hjälpa till att färdigställa trädet.
 +
|Added On=Tillagd den
 +
|Added to family tree by=Tillagd till familjeträdet av
 +
|Adding X Photos=Lägg till X foton
 +
|Advanced Photo Uploader=Avancerad fotouppladdare
 +
|Album Cover=Albumomslag
 +
|An existing photo album=Ett existerande fotoalbum
 +
|Are you sure you want to delete this photo?=Är du säker du vill radera detta fotot?
 +
|Back to your profile=tillbaka till din profil
 +
|Balloon help is off=Hjälp är av
 +
|Balloon help is on=Hjälp är på.
 +
|Birth=Födelse
 +
|Blood Relatives=Blodsläkting
 +
|Bloodrelatives=Blodsband
 +
|Born=Född
 +
|Brother-in-law=Svåger
 +
|By=Av
 +
|Caption=Rubrik
 +
|(Balloon Icon)=(Ballongikon)
 +
|(I Icon)=(Jagikon)
 +
|(Printer Icon)=(Skrivarikon)
 +
|(relative)=(släkting)
 +
|Use the checkboxes below to specify who can perform actions on your profile.=Använd kryssrutorna nedan för att bestämma vem som utöfra förändringar på din profil.
 +
|Who can edit my profile info?=Vem kan ändra min prfilinformation?
 +
|Who can post a comment?=Vem kan skriva kommentarer?
 +
|Who can send me a message?=Vem kan skicka mig ett meddelande?
 +
|Who can invite me to be friends?=Vem kan bjuda in mig som vän?
 +
|Who can find me using search?=Vem kan hitta mig vid sökning?
 +
|unblock=Avblockera
 +
|Prevent someone in your tree from seeing your profile and block delivery of their messages to you.=
 +
|Block a User=Neka någon i ditt träd att se din profil och blockera leverand av deras meddelande till dig.
 +
|Users will not be notified that you've blocked them.=Användare kommer inte informeras att du blockerat dom.
 +
|Currently Blocked=Blockerade
 +
|No blocked users. To block a user, type a name in the box above.=Inga blockerade användare. Föra tt blockera användare, skriv namnet i rutan ovanför.
 +
|Return to Account Settings=Återvänd till kontoinställningarna.
 +
|Manage the privacy of the profiles you've added.=Hantera integriteten för profilerna du lagt till.
 +
|Living Profiles I Added=Levande profiler jag lagt till
 +
|Who can edit?=Vem kan editera?
 +
|Who can search?=Vem kan söka?
 +
|Only Me=endast jag
 +
|Entire Tree=Hela trädet
 +
|Anyone=Alla
 +
|Deceased Profiles I Added=Avlidna profiler jag lagt till
 +
|Create an update when I...=Skapa en uppdatering när jag...
 +
|update my own profile=uppdatera min egen profil
 +
|post my latest news=visa mina senaste nyhter
 +
|add a Friend=lägg till en vän
 +
|comment in someone's guestbook=kommentera i någons gästbok
 +
|comment on a photo=kommentera någons foto
 +
|comment on an event=kommentera en händelse
 +
|comment in my tree discussion=kommentera i min träddiskussion
 +
|An update will always appear when I...=En uppdatering kommer alltid att synas när jag...
 +
|add someone to the tree=lägger till någon till trädet
 +
|update someone else's profile=uppdaterar någons profil
 +
|add photos=lägger till foto
 +
|tag someone in a photo=taggar någon i ett foto
 +
|add an event=lägger till en händelse
 +
|tag someone in an event=taggar någon i en händelse
 +
|add photos to an event=lägger till foto till en händelse
 +
|An update will never appear when I...=En uppdatering kommer inte att synas när jag...
 +
|send a message=skickar ett meddelande
 +
|view a profile=tittar på en profil
 +
|view a photo=tittar på ett foto
 +
|decline an invitation=tacka nej till en inbjudan
 +
|edit my Family group=redigera min familjegrupp
 +
|edit my privacy settings=redigera mina privata inställningar
 +
|Control which notification emails Geni sends you.=Kontrollera vilka meddelande e-post Geni skickar till dig.
 +
|Send me an email when someone=Skicka mig en e-post när någon
 +
|sends me a message=skickar mig ett meddelande
 +
|invites me to be Family=bjuder in mig som familj
 +
|invites me to be a Friend=bjuder in mig som vän
 +
|accepts my invitation to join my Tree, Family or Friends=accepterar min inbjudan att deltaga i trädet, familj eller vänner
 +
|comments in my guestbook=kommentarer i min gästbok
 +
|comments in my tree discussion=kommentarer i min träddiskussion
 +
|comments on my photo or responds to my comment=kommentarer på mitt foto eller svar på min kommentar
 +
|comments on my event or responds to my comment=kommentarer på min händelse eller svar på min kommentar
 +
|tags me in a photo (once daily max)=taggar mig i ett foto (en gång per dag max)
 +
|adds photos of Family and Friends (once daily max)=lägger till foto av familj och vänner (en per dag max)
 +
|makes new additions to my Tree (once daily max)=nya tillägg till mitt träd (en gång per dag max)
 +
|in my Family and Friends is about to have a birthday (once daily max)=när någon i min familj eller vänner fyller år (en gång per dag max)
 +
|Also email me occasionally about new Geni features and announcements=E-posta mig också emellanåt när nya Geni funktioner och meddelande kommer
 +
|Primary Email Address=Primär e-postadress
 +
|Change Password=Ändra lösenord
 +
|Add email=Lägg till e-post
 +
|Enter Current Password=Skriv nuvarande lösenord
 +
|Confirm New Password=Bekräfta nytt lösenord
 +
|Type New Password=Skriv nytt lösenord
 +
|Please wait...=Vänta...
 +
|Loading Relationship...=Laddar relationer...
 +
|Sorry, you cannot send messages to yourself.=Ledsen, du kan inte skicka meddelande till dig själv.
 +
|You must specify recipients to send this message.=Du måste skriva mottagare för att skicka detta meddelandet.
 +
|You must enter a subject or body to send this message.=Du måste skriva ett ämne eller ett innehåll för att skicka meddelandet.
 +
|The conversation has been saved.=Konversationen har sparats.
 +
|We are experiencing technical difficulties=Vi har tekniska problem.
 +
|The conversation has been deleted.=Konversationen har raderats.
 +
|NAME's current location was placed on the map.=NAMEs nuvarande plats har sparats på kartan.
 +
|Your address book has been cleared.=Din adressbok har rensats.
 +
|Please enter some email addresses to invite.=Skriv några e-postadresser att bjuda in.
 +
|Please enter a valid email address and password.=Skriv en giltig e-post och lösenord.
 +
|You haven't imported any contacts.=Du har inte importerat några kontakter.
 +
|Click and drag up to zoom in and out. Your tree will get bigger or smaller.=Klicka och drag uppåt för att zooma in och ut. ditt träd visas störra och mindre.
 +
|Click here to print this tree=Klicka här för att skriva ut trädet
 +
|Click here to turn on balloon help=Klicka här för att sätta på hjälpen
 +
|Click on the small green trees to view extended family members.=Klicka  på de små gröna träden för att visa expanderade familjeträd.
 +
|Click this arrow to add a sibling, spouse or partner for this person.=Klicka denna pil för att lägga till syskon, make eller partner för denna personen.
 +
|Click this arrow to slide the family tree in this direction. You may also=Klicka denna pil för att flytta familjeträdet i den riktningen.
 +
|Click this button to recenter this family tree.=Klicka denna knapp för att centrera familjeträdet.
 +
|Click this button to turn help balloons off.=Klicka denna knapp för att stänga av hjälpen
 +
|Click this link to edit basic information about this person.=Klicka denna länk för att ändra grundinformation om personen.
 +
|Click this link to view this person's profile. You may also be able to edit this profile.=Klicka denna länk för att visa personens fulla profil. Du kan också redigera profilen.
 +
|Click this link to view your family tree from this person's point of view.=Klicka denna länk för att visa ditt familjeträd från denna persons synvinkel.
 +
|Click to add a name=Klicka för at lägga till namn
 +
|Click to view this person's family tree.=Klicka för att se personens familjeträd.
 +
|Close this dialog box when upload completes=Stäng dialogen när uppladdningen är färdig
 +
|Comments=Kommentarer
 +
|Confirm email address=Bekräfta e-postadress
 +
|All Account Settings=Alla inställningar
 +
|Family Group=Familjegrupp
 +
|define your Family group, the subset of your tree you want to stay in touch with=definiera din familjegrupp, den undergren av ditt träd som ddu vill ha kontakt med
 +
|Profile Privacy=Profil intigritet
 +
|control who can see your profile and what they see=kontrollera vem som kan se din profil och vad de kan se
 +
|Profile Actions=Profilhändelser
 +
|control who can perform actions on your profile=kontrollera vem som kan ändra i din profil
 +
|Blocked Users=Blockerade användare
 +
|block users from seeing your profile or contacting you=blockera användare från att se din profil eller kontakta dig
 +
|Managed Profiles=Hanterade profiler
 +
|control the privacy settings of profiles you have added=kontrollera de privata inställningarna för profilerna du lagt till
 +
|Recent Activity=aktuella aktiviteter
 +
|control what gets displayed in your newsfeed and when you get notified of updates=kontrollera vad som visas i ditt nyhetsflöde och när du får notiser om uppdateringar
 +
|Notifications=Notiser
 +
|control what Geni events you get notified about=kontrollera vilka Genihändelser som du får information om
 +
|Email & Password=E-post och lösenord
 +
|add or update your email and password=lägg till eller uppdatera din e-post och lösenord
 +
|Your Family is the subset of your Tree that you want to stay in touch with. This is the group that you will share news, photo albums, and birthdays with.=Din familj är en undergren av ditt träd som du vill ha kontakt med. Detta är gruppen du vill dela nyheter, fotoalbum och födelsedagar med.
 +
|My Family consists of=Min familj består av
 +
|plus their current partners=plus deras nuvarande partners
 +
|None of NAME's blood relatives=Ingen av NAMEs blodsband
 +
|When you create content on Geni, your Family and Friends are shown updates as Family News on the Home tab.=När du skapar innehåll på Geni, din familj och vänner får uppdateringar som familjenyheter på hemfliken.
 +
|They will only receive updates about content that your privacy settings permit them to see.=De kommer bara få uppdateringar av innehåll som dina privata inställningar tillåter dom att se.
 +
|Click an arrow to slide the family tree in that direction. You may also use the arrow keys on your keyboard.=Klicka på en pil för att flytta familjeträdet i den riktningen. Du kan också använda piltangenterna på ditt tangentbord.
 +
|ActiveX control is necessary to upload your files quickly and easily. You will be able to select multiple images in user-friendly interface instead of clumsy input fields with Browse button. Installation will take up to few minutes, please be patient. To install Image Uploader, please click on the Information Bar. After page reload click "Yes" when you see the control installation dialog.=ActiveX-kontroll är nödvändigt för att ladda upp filer snabbt och enkelt. Du kommer kunna välja multipla bilder i ett användarvänligt gränssnitt istället för ett osmidigt inmatningsfält med bläddraknapp. Installation tar bara ett ögonblick, ha tålamod. För att installera bilduppladdaren - klicka på infromationsraden. Efter att sidan omladdats, klicka på "Ja" när du ser kontrollens installationsdialog.
 +
}}<noinclude>[[Category:Language-specific translation templates|Swedish]]</noinclude>

Latest revision as of 19:47, 15 February 2009

This translation is 100% complete! Good job!

Template loop detected: Template:Translation

To edit these translations, edit the language specific template. To add to the list of available terms, edit the basic translation template. Add country specific terms within the country article.
If there's something you don't understand or need help see How to create a translation page and FAQ:Translation.
ALSO: Remember to check out the Translation Discussion!
Translation note: Do not translate text in CAPITAL LETTERS like NAME, NUMBER etc.


Geni Slogan
Everyone's related Alla är släkt

}}


Headers
Welcome Välkommen
Logout Logga ut
Settings Inställningar
Invite Bjud in
Help Hjälp
Search name or email Sök efter namn eller e-postadress
Go Kör

}}


Footers
About Om
Privacy Personliga upplysningar
Forum Forum
Blog Blogg
Press Press
Jobs Jobb
Safety Säkerhet
Terms Användarvillkor
Directory Katalog
GEDCOM GEDCOM

}}


Geni tabs
My Tree Mitt träd
My Profile Min Profil
Photos Bilder
Home Hem

}}


Home subtabs
News Nyheter
Inbox Inkorg
Calendar Kalender

}}


My Tree subtabs
Tree Träd
List Lista
Index Index
Share Dela
Map Karta
Discussion Diskussion

}}


Photos subtabs
All albums Alla album
My albums Mina album
Albums I'm in Album jag är med i
Photos of Me Bilder på mig
My Favorites Mina favoriter
Organizer Organisatör

}}


Home subpages: News page
Hi, NAME! Hej, NAME!
Add photos Lägg till bilder
Update Profile Uppdatera profil
Edit Privacy Ändra privata inställningar
Invite Family & Friends Bjud in Familj & Vänner
New on Geni (In English) Nytt på Geni (På engelska)

}}

NOTE: (In English) is not on the News page yet. This text is only here, on the term list, because when the translations are going to be added to Geni, the blog is not going to be translated. It would be way too much work to translate the blog to all languages. Only the big languages like Spanish, French etc. should have a blog in their own language. All others should use the English blog. So, this means that the word "English" in the above term, is not going to be replaced with the name of your own language. You are only suppose to translate the word "English" with what English is called in your own language. Note for languages like French, Spanish, German and other popular/big languages, that this text (In English), might be removed. If you didn't understand all this, write to me on this page: User_talk:Dicito
Family News Familjenyheter
filter filter
Me Mig
Family Familj
Show updates by: Visa uppdateringar av:
Keep your family updated. Post your latest news here. Håll din familj uppdaterad. Publicera dina senaste nyheter här.
post news publicera nyhet
Today Idag
Yesterday Igår
NAME turns YEARS on DATE. NAME blir YEARS år den DATE.
a moment ago en stund sen
Leave a birthday greeting Lämna en födelsedagsgratulation
NAME1 invited NAME2 to the Tree. NAME bjöd in NAME till Trädet.
NAME has a new profile photo. NAME har en ny profilbild.
You added your relative NAME1, your relative NAME2, and NAME3 and NUMBER others to the Tree. Du lade till din släkting NAME, din släkting NAME, och NAME och NUMBER andra till ditt träd.
The About Me section of NAME's profile has been updated. =NAMEलॆं ताज्जॆविषयारि पर्श्वचित्र संपादित ज़ाल्लॆं
NAME1 commented in NAME2's guestbook NAME kommenterade i NAMEs gästbok
You commented in NAME's guestbook Du kommenterade i NAMEs gästbok
NAME, NAME and NAME were tagged in NUMBER photos. NAME, NAME och NAME var taggade i NUMBER bilder.
NAME, NAME and NAME have new profile photos. NAME, NAME och NAME har nya profilbilder.
NAME, your RELATIVE, accepted NAME's invitation to join the Tree.. =NAME, तुमगॆल RELATIVE, हांनीं NAME2 लॆं कुटमरूकाक जॊडसंवचॆं आमंत्रण स्वीकारलॆं।
Send her a message Skicka ett meddelande till henne
Send him a message Skicka ett meddelande till honom
Write in her guestbook Skriv i hennes gästbok
Write in his guestbook Skriv i hans gästbok
Showing NUMBER1 of NUMBER2 stories Visar NUMBER av NUMBER berättelser
No new messages or requests. Inga nya meddelanden eller förfrågningar.
Birthdays & Anniversaries Födelsedagar & Årsdagar
view all visa alla
Welcome to the NAME Family! Välkommen till NAME-familjen!
To get the most out of Geni, we recommend that you: För att få ut det mesta ur Geni, rekommenderar vi att du:
Join the NAME tree Blir medlem i NAME-trädet
Build your Family tree Bygger ditt Släktträd
Find more Family and Friends on Geni Hitta mer Släkt och Vänner på Geni
Enter Family birthdays Skriv in Familjefödelsedagar
Complete your profile Komplettera din profil
You don't have any family news yet. Have you invited your family? Du har inga familjenyheter än. Har du bjudit in din familj?
No events in the next month Inga händelser nästa månad
1 new message 1 nytt meddelande
NUMBER new messages NUMBER nya meddelanden

}}

Inbox page and subpages
Messages Meddelanden
Requests Förfrågningar
Saved Sparat
Sent Skickat
Send Message Skicka meddelande
Sender Avsändare
Subject Ämne
Send Messages Skicka meddelanden
Send Skicka
All Alla
None Inga
Mark as Read Markera som Läst
Mark as Unread Markera som Oläst
Unread Oläst
Read Läs
Select Välj
Move to Saved Flytta till Sparat
Delete Radera
You have NUMBER pending requests Du har NUMBER väntande förfrågningar
There are NUMBER items in your saved messages Det finns NUMBER objekt i dina sparade meddelanden
There are NUMBER items in your sent messages Det finns NUMBER objekt i dina sända meddelanden.
To: Till:
Click to add name Klicka för att lägga till namn
Add Group Lägg till grupp
Descendants of... Ättlingar till...
Immediate Family of... Närmaste släkt till...
Immediate Family Närmaste släkt
bigger större
Save as group Spara som grupp
View Message Läs meddelande
Between NAME1 and NAME2 Mellan NAME och NAME
Forward Vidarebefordra
Forward this conversation to: Vidarebefordra denna konversation till:
There are NUMBER items in your inbox Det finns NUMBER objekt i din inkorg

}}

Calendar page
include deceased inkludera avlidna
NUMBER1 birthdays & NUMBER2 anniversaries for Family NUMBER födelsedagar & NUMBER bröllopsdagar

}}


My Tree subpages: Geni Flash Interface Tree / Tree
NAME's tree NAME's träd

}}

Tabs at the bottom
Navigate Navigera
Go to... Gå till...
Preferences Inställningar

}}

Go to... tab
This list shows the people visible in the tree above. Den här listan visar personerna som är synliga i trädet ovanför.
Click on any name to go to that person's position in the tree. Klicka på något namn för att gå till den personens plats i trädet.

}}

Preferences tab
Display Visa
Names Namn
Advanced Avancerat
Ancestors to display Förfäder som ska visas
All generations Alla generationer
NUMBER generations NUMBER generationer
Direct ancestors only Direkta förfäder
Tree layout Trädlayout
Standard Standard
Vertical Vertikal
Photos Only Bara bilder
Names Only Bara namn
Layout options Layout-möjligheter
Show photos Visa bilder
"Flip" nodes "Vänd" noder
Click to "flip" nodes Klicka för att "vända" noder
Show yellow arrows Visa gula pilar
Show email prompt Visa e-postprompt
Center single parents Centrera singel föräldrar
Mark deceased Markera avliden
Neutral color backgrounds Neutral bakgrundsfärg
Name preferences Namninställningar
Do not display maiden names Visa inte flicknamn
Maiden name appended, in parentheses Flicknamn tillagt, (inom parentes)
Maiden name instead of last name, in CAPS Flicknamn istället för efternamn (Stora bokstäver)
Maiden name instead of last name Flicknamn istället för efternamn
Ignore display name Ignorera visningsnamn
Show suffixes Visa ändelse
Show middle name Visa mellannamn
Minimum font size Minsta textstorlek
Maximum font size Största textstorlek
Rendering quality Visningskvalitet
High quality Hög kvalitet
Medium quality Medium kvalitet
Low quality Låg kvalitet
Show tray on rollover
Restore all of your preferences to their defaults by pressing the button below. Återställ alla dina inställningar till grundvärdet genom att trycka på knappen nedan.
Restore defaults Återställ grundinställningar

}}

Explanations
View NAME's tree Visa NAME's träd
See more of NAME's family tree Se mer av NAME's familjeträd
Expand your tree to full screen Expandera ditt träd till full storlek
Edit NAME's basic information Ändra NAME's grundläggande information
View NAME's profile Visa NAME's profil
a cycle occurs when the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry to brothers) en cykel inträffar när samma person finns på mer än ett ställe i ditt träd (till exempel, när två systrar gifter sig med bröder)
Click to add a sibling or a spouse Klicka för att lägga till ett syskon eller maka/make.

}}

Actions
New Ny
Add people Lägg till personer
Save & close Spara & stäng
Save & continue Spara & fortsätt
or eller
Cancel Avbryt
View Visa
Profile Profil
Add Lägg till
sibling or spouse syskon eller maka/make
child barn
Edit information Ändra information
View profile Visa profil
More Mer
Create a cycle Skapa en cykel
Close Stäng
Add Brother Lägg till bror
Add Sister Lägg till syster
Add Wife Lägg till maka
Add Husband Lägg till make
Add Son Lägg till son
Add Daughter Lägg till dotter
partner, ex-wife... partner, ex-fru...
partner, ex-husband... partner, ex-man...

}}

Wizard: Create a cycle
Cycles Cykler
remove ta bort
What's a cycle? Vad är en cykel?
A cycle occurs then the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry two brothers). To create a cycle, drag the node onto the second person to whom he or she is related. En cykel uppstår när samma person återkommer i ditt träd (exempelvis när två systrar gifter sig med två bröder). För at skap en cykel, dra noden till den andra personen som han/hon har en relation till.
Remove this cycle? Ta bort denna cykel?
Removing this cycle will only remove it from the tray. You can always drag it back here later. Borttag av cykeln tar endast bort den från fönstret. Du kan alltid dra tillbaka den hit senare.
or eller
Husband or partner Make eller partner
Wife or partner Maka eller partner
They're the same person De är samma person

}}

Wizard: Building tree from address book
Build your tree from your address book Skapa ditt träd med din adressbok
Access your address book to select relatives to add to your tree. Få tillgång till din adressbok för att välja släktingar som ska läggas till i ditt träd.
Geni will not save your password, and we will never email anyone without your direct consent. =जॆनी तुमगॆलॆ गुट्टु-ऊत्र राकुन दवंरना आनि तुमगॆलॆ अनुमति नात्तिलॆरि कॊणांकय तुमगॆलॆ वीज़कागदा विळासा थांवुनु कागद पॆटंयना।
Your email address Din e-postadress
Your email password Ditt e-postlösenord
Don't see your email provider? Hittar du inte din e-postleverantör?
Back to your unconnected people Tillbaka till dina icke kopplade kontakter
Showing NUMBER Contacts Visar NUMBER kontakter
Email Contacts E-postkontakter
Select the family members in your address book Välj dina släktingar i din adressbok
Choose another address book Välj en annan adressbok
*No one will be invited until you put them in your tree *Ingen blir inbjuden förrän du har lagt till dem i ditt träd
Selected family Valda familjemedlemmar
Already in your tree Redan i ditt träd
Already on Geni Redan på Geni
You've imported X relative to your family tree. Du har importerat X släkting(ar) till ditt träd.
To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member. För att placera dem, dra och släpp dem vid sina närmaste familjemedlemmar.
Drag and Drop Relatives Dra och släpp släkting(ar)
Unconnected People (X) Icke kopplade personer (X)
Drag their node onto a direct relative. Dra deras nod till en direkt släkting.
Edit info Redigera info
Add more Lägg till mer

}}

Viewing small part of profile (Not available in Standard Tree View.)
NAME is your RELATIVE NAME är din RELATIVE
Born DATE in COUNTRY Född DATE in COUNTRY
Living in COUNTRY Bor i COUNTRY
Occupation Yrke
User History Användarhistoria
Last updated on Uppdaterades senast den
Last login on Senast inloggad
Joined on Blev medlem den
Added to family tree by NAME Lades till familjeträdet av NAME
Started family tree Startade släktträdet

}}

"Welcome to the tree" message boxes (First time using the tree only)
Now add your parents Lägg till dina föräldrar
Click inside the blue and pink boxes. Klicka inuti de blå och rosa rektanglarna.
Click to drag and move this out of the way. Klicka för att dra denna ut ur vägen.
back tillbaka
Click The Arrows To Add Relatives Klicka på pilarna för att lägga till släktingar
You can add siblings, spouses, and children. Du kan lägga till syskon, maka, make och barn.
Move Around Your Tree Flytta runt i ditt träd.
Use the arrow controls, or just click and drag anywhere on the family tree. Använd pilarna eller klicka och dra på en tom yta i familjeträdet.
Click Names To View Profiles Klicka på namnen för att se profilerna
Click the My Profile Tab to view and edit your profile. Klicka på Profilfliken för att redigera din profil.
Invite Your Family Bjud in din familj
Add your family's emails, so they can help complete your tree. Lägg till din familjs e-post, så de kan hjälpa dig att bygga släktträdet.

}}


List
List of NAME's Tree Lista av NAME's träd
Showing NUMBER1 people out of NUMBER2 in: Visa NUMBER personer av NUMBER i:
See: new additions / new members Visa: nya tillägg / Nya medlemmar
Sort by: Sortera efter:
Relation Släktskap
Added by Tillagd av
Action Händelse
Son of Son till
Daughter of Dotter till
Brother of Bror till
Sister of Syster till
Wife of Maka till
Husband of Make till
Mother of Mor till
Father of Far till
View Tree Visa Träd
View List Visa Lista
Remove from Family group Ta bort ifrån familjegrupp
Add to Family group Addera till familjegrupp
deceased avliden
My Family Min Familj
My Blood Relatives Mina närmsta släktingar
My Inlaws Mina ingifta släktingar
My Ancestors Mina förfädrar
My Descendants Mina ättlingar
My Blood Relatives Mina närmsta släktingar
Recently Added List Lista över nyligen tillagda
Recently Joined List Lista över nyligen anslutna
Recently Modified List Lista över nyligen ändrade
Invited By Me Inbjudna av mig
Invited By My Family Inbjudna av min släkt
Added by Me Tillagda av mig
Previous Tidigare

}}

Index
Index of Last Names Index över efternamn
NUMBER1 people with NUMBER2 family names NUMBER personer med NUMBER familjenamn
"LASTNAME" in My Tree "LASTNAME" i mitt träd
Showing NUMBER1 of NUMBER2 people Visar NUMBER av NUMBER personer

}}

Map
NUMBER1 out of NUMBER2 Family and Friends mapped by NUMBER av NUMBER familjemedlemmar och vänner kartlagda av
current location nuvarande ort
place of birth födelseort
NUMBER family members missing on this map NUMBER familjemedlemmar saknas på denna karta
You Du
Living Relatives Levande släktingar
Deceased Relatives Avlidna släktningar
Inlaws Ingifta
Friends Vänner
Put Your Relatives on The Map Sätter dina släktingar på kartan
add lägg till
Place of burial Begravningsort
Current location Nuvarande plats
Add location for NAME Lägg till ort för NAME

}}

Discussion
Leave a comment here for your entire Tree to read Lämna en kommentar här som kan läsas av hela ditt träd
Enter your comment here Skriv din kommentar här
Leave Comment Lämna kommentar

}}

Share and subpages
Share your tree Dela med dig av ditt träd
Use these options to share your tree with family and friends. Använd dessa inställningar för att dela ditt träd med släkt och vänner.
Invite your family Bjud in din familj.
Invite your family to join, edit and contribute to your tree. Bjud in din släkt att bli medlemmar, ändra och bidra till ditt träd.
Invite Bjud in
Invite Your Family and Friends to Geni Bjud in din släkt och dina vänner till Geni
Invitation History Historia över inbjudningar
Invite Your Family and Friends Bjud in din släkt och dina vänner.
Invited By Me Inbjudna av mig
Invited By My Family Inbjudna av min släkt
There have not been any invitations sent. Click here to invite others to your tree. Det har inte skickats några inbjudningar. Klicka här för att bjuda in andra till ditt träd.
NUMBER1 of NUMBER2 people who have been: NUMBER av NUMBER personer som har blivit:
Invited By Me Inbjudna av mig
Invited By My Family Inbjudna av min släkt
Date Invited Datum för inbjudan
Status Status
Has responded to your invitation. Har svarat på din inbjudan.
Has not responded to your invitation. Har inte svarat på din inbjudan.
Has not responded to invitation from NAME. Har inte svarat på inbjudan från NAME.
Remind Påminn
Web Email Web E-post
Easily build your tree from your address book and invite your close friends. Bygg enkelt ditt träd från din adressbok och bjud in nära vänner.
Email Applications E-post program
Upload a contact file below and Geni will securely import your contacts. Read how to create a contact file here. Ladda upp en kontaktfil nedan och Geni kommer importera dina kontakter säkert. Läs hur du skapar en kontaktfil här.
Contact File: Kontaktfil:
Add Emails: Lägg till E-post:
separate email addresses with commas Separera e-postadresser med komma
Email your tree E-posta ditt träd
Embed your tree Bädda in ditt träd
Send this URL to share a limited read-only view of your tree: Skicka denna URL för att dela ut en begränsad read-only vy av ditt träd:
Embed a limited view of your tree on a social networking site (Facebook, MySpace, etc.), your blog, or your own site. Infoga en begränsad vy av ditt träd till ett socialt nätverk (FaceBook, MySpace etc.), din blogg eller din egen hemsida.
GEDCOM is a standard file format for genealogical information. GEDCOM är ett stadardfilformat för genealogisk information.
GEDCOM Export GEDCOM export
Preview or configure your shared tree view. Förhandsvisa eller konfigurera din utdelade trädvy.
To join this tree, please ask NAME to send you an invitation. För att ingå i detta träd, var vänlig be NAME att skicka dig en inbjudan.
Configure your shared tree Konfigurera ditt utdelade träd
Create a limited read-only view of your tree to share with family and friends outside of Geni. Skapa en begränsad read-only vy av ditt familjeträd för familj och vänner utanför Geni.
Preview Förhandsvisa
You can drag your tree and change the zoom level. Du kan dra ditt träd och ändra zoomnivå.
Share this link: Dela denna länk:
If you no longer wish to share your tree, you can deactivate your link below. You can create a new link at any time. Om du inte längre vill dela ut ditt träd så kan du deaktivera länken nedan. Du kan närsomhelst skapa en ny länk.
Deactivate this shared tree view Deaktivera denna delady trädvy
Customize Anpassa
optional alternativ
Tree type Trädtyp
Pedigree view (direct ancestors only) Stamtavla (endast direkta släktingar)
Immediate family Närmaste familj
Immediate family and pedigree view Närmaste familj i stamträdet
Extended tree (first cousins) Expanderad vy (första kusin)
Display type Skärmvy
Standard Standard
Vertical Vertikal
Photos Only Bara bilder
Names Only Bara namn
more mer
less mindre
Size Storlek
Small (300x250) Liten (300x250)
Medium (375x300) Medel (375x300)
Large (600x400) Stor (600x400)
Tall (600x800) Hög (600x800)
go Sök
Custom Anpassad
Name display Visa Namn
First name and last initial (Jane S.) Förnamn och Inital i efternamn
First name only (Jane) Endast förnamn
Options Alternativ
Hide surnames of deceased direct ancestors Dölj efternamn för avlidna i ditt träd
Hide own children under 18 Dölj egna barn under 18
Hide profile photos Dölj profilfoto
Mark deceased Markera avliden
Privacy Information Intigritetsinformation
Once you publish your tree, we can no longer guarantee the privacy of the data displayed. We caution you to consider the privacy of your family members when sharing your tree. När du publicerat information, så kan vi inte längre garantera intigriteten av informationen. Vi råder dig att tänka på intigriteten för dina familjemedlemmar när du delar ut ditt träd.
What we guarantee: Vad vi garanterar:
You choose where to display your shared tree. Du väljer var ditt utdelade träd skal visas.
Your shared tree cannot be edited by anyone. Ditt utdelade träd kan inte redigeras av någon.
Other branches of your tree are not accessible. Andra grenar av ditt träd är inte tillgängliga.
Only publicly viewable profile photos are shown. Endast publika bilder kommer att visas.
Additional profile information is not shown. Extra profilinformation kommer inte att visas.
Last names are not shown unless you choose to display them for deceased direct ancestors (starting with your grandparents). Efternamn visas inte om inte du väljer att de skall visas för nära avlidna släktingar (med början på dina mor/farföräldrar).
Minors are not shown unless you choose to show your own children. Minderåriga visas inte om du inte väljer att visa dina egna barn.
You can deactivate your shared tree at any time. Du kan avaktivera ditt utdelade träd när som helst.
GEDCOM is a standard file format used to save, transfer, and transport genealogical information. Exporting a GEDCOM file will allow you to save your Geni family tree to your own computer. When you click the button below, we will generate your GEDCOM file and send you a link to download it. GEDCOM är ett stadardformat för att spara, överföra och transportera genealogisk information. Att exportera en GEDCOM fil innebär att du kan spara ditt Genifamiljeträd till din egen dator. När du klicka på knappen nedan , så kommer vi generera din GEDCOM fil och skicka dig en länk för att hämta hem den.
Export My GEDCOM File Exportera min GEDCOM fil

}}


My Profile subpages: Viewing profile
This is you Det här är du
View your profile as others see it Se din profil som andra ser den
Your Profile is Din profil är
% Complete % färdig
Add your schools Lägg till dina skolor
Add someone to your tree Lägg till någon till ditt träd
Edit your profile Ändra din profil
Add or View Photos Lägg till eller Visa Bilder
View Tree Visa Träd
View List Visa Lista
Edit Profile Ändra Profil
About me Om mig
This is your profile as others see it. Detta är din profil som andra ser den.

}}

User stats
User stats Användarstatistik
View tree awards Visa träd belöningar
People in My Tree Personer i mitt träd
Added by Me Tillagda av mig
Ancestor Förfader
Ancestors Förfädrar
Descendant Avkomma
Descendants Avkommor
Photo added Foto tillagt
Photos added Foton tillagda
Family Tree Awards Släktträds belöningar
Tree Creator Trädets skapare
Top Profile Adders Den som lagt till flest profiler
Top Profile Inviters Den som bjudit in flest
Top Photo Uploaders Den som laddat upp mest foton

}}

Personal
Personal Personligt
Appearance Utseende
Contact Kontakt
Home address Hemadress
Mobile phone Mobiltelefon
Home phone Hemtelefon

}}

User history
User History Användarhistoria
Last updated on Uppdaterades senast den
Last login on Senast inloggad
Joined on Blev medlem den
Started family tree Startade släktträdet

}}

About Me
Share some things about yourself here. Dela med dig information om dig själv här.
Height Längd
Ethnicity Etnisitet

}}

Editing Profile and information
Edit Basics Ändra basinformationen
Basics Basinformation
My Basics Min basinformation
Status Status
Living Levande
Deceased avliden
Name Namn
First name Förnamn
Middle name Mellannamn
Last name Efternamn
Suffix Ändelse
Display name Visningsnamn
Email E-post
Current location Nuvarande plats
Gender Kön
Male Man
Female Kvinna
Date of birth Födelsedatum
Circa Cirka
Send Birthday Reminders Skicka födelsedagspåminnelser
To my family Till min familj
Place of birth Födelseplats
Birth order Födelseordning
Death Död
Burial Begravning
Languages Språk
Nicknames Smeknamn
Unknown Okänd
Only child Enda barnet
born first född först
born second andra barnet
born third tredje barnet
born fourth fjärde barnet
born fifth femte barnet
born sixth sjätte barnet
born seventh sjunde barnet
born eighth åttonde barnet
born ninth nionde barnet
born tenth tionde barnet
born eleventh elfte barnet
born twelfth trettonde barnet
born thirteenth tolfte barnet
born fourteenth fjortonde barnet
born fifteenth femtonde barnet
born sixteenth sextondet barnet
born seventeenth sjuttonde barnet
born eighteenth artonde barnet
born nineteenth nittonde barnet
born twentieth tjugonde barnet
This person does not have email Denna person har ingen e-postadress
This person is deceased Denna personen har avlidit

}}

Hair color
Hair Hår
Hair color Hårfärg
Black Svart
Blond Blond
Brown Brun
Gray Grå
Other Annan
Red Röd

}}

Eye color
Eyes Ögon
Eye Color Ögonfärg
Amber Bärnsten
Blue Blåa
Green Gröna
Hazel Bruna

}}

Religions
Religion Religion
Agnostic Agnostiker
Atheist Ateist
Baha'i Bahá'í
Buddhist Buddist
Catholic Katolik
Christian - other Kristen - annan
Eastern Orthodox Rysk-ortodox
Greek Orthodox Grekisk-ortodox
Hindu-Smartha =हिंदु - स्मार्त
Hindu-Vaishnava =हिंदु - वैष्णव
Hindu-Shaiva =हिंदु - शैव
Hindu-Shaktya =हिंदु - शक्त्य
Hindu-Agnostic =हिंदु - नास्तिक
Hindu-Atheist =हिंदु - निरीश्वरवादि
Hindu-Advaita =हिंदु - अद्वैत
Hindu-Yogic =हिंदु - योग
Hindu-Other =हिंदु - अन्य
Huguenot Hugenott
Islam-Sunni =इसलाम - सुन्नि
Islam-Shia =इसलाम - शिया
Jain
Jewish Judisk
Mormon Mormon
Protestant Protestant
Scientologist Scientolog
Sikh Sikh
Taoist Taoist
Wiccan Wiccan

}}

Political views
Political Views Politiska åsikter
Conservative Konservativ
Democratic Demokrat
Green Party Grön
Independent Oberoende
Indifferent Bryr sig inte
Liberal Liberal
Libertarian Libertarian
Very Conservative Mycket konservativ
Very Liberal Mycket liberal
Moderate Conservative Måttligt konservativ
Moderate Liberal Måttligt liberal
Republican Republikan

}}

School
School Skola
Elementary School Lågstadieskola
Middle School Mellanstadieskola
High School Högstadieskola
College/University Universitet
Graduate Education Magisterutbildning

}}

Work
Work Arbete
Company Företag

}}

Contact information
My Contact Mina kontakter
On the web På internet
Work address Arbetsadress
Add another Lägg till en till

}}

Favorites
Favorites Favoriter
Interests Intressen
Activities Aktiviteter
People/Heroes Personer/Hjältar
Cuisines Mat
Quotes Citat
Movies Filmer
TV Shows TV-program
Music Musik
Books Böcker
Sports Sporter
Service Service
Username Användarnamn
Web address Webbadress
Phone Numbers Telefonnummer
Area code Riktnummer
Phone no Telefonnummer
Street Gata
County Län
State Landskap
Postal code Postnummer

}}


Relationships
Partner Partner
is a är en
Current Husband =वर्तमान बाम्मुण
Current Wife =वर्तमान बायिल
Fiance Fästman
Fiancée =उत्रामुदि/निश्चयतांबुळ ज़ाल्लॆं
Current partner Nuvarande partner
Late Husband =दिवंगत बाम्मुण
Late Wife =दिवंगत बायिल
Ex-Husband =माजि-बाम्मुण
Ex-wife Ex.fru
Divorced Skilda
Ex-partner Ex-partner
Married on Gifta
Married in Gifta i
Parents Föräldrar

}}


Places
Date Datum
Location Ort
City Stad
State/Province Landskap
Country Land
County Län
Date of death Avliden
Place of death Avliden i
Date of burial Begravd
Place of burial Begravningsort

}}


Relations
Brother Bror
Sister Syster
Mother Mor
Father Far
Son Son
Daughter Dotter
Half-brother Halvbror
Half-sister Halvsyster
Stepmother Styvmor
Stepfather Styvfar
Stepson Styvson
Stepdaughter Styvdotter
Uncle (Mother's brother) Morbror
Uncle (Father's elder brother) =म्हांतु
Uncle (Father's younger brother) =बाप्पा
Uncle onkel
Aunt (Mother's sister) Moster
Aunt (Father's sister) Faster
Aunt tant

}}

NOTE: In some languages, you have a name for both your mother's sister, your father's sister etc. If your language doesn't have this, just translate Aunt, Aunt (Fath. sis.) and Aunt (Moth. sis.) as the same. (Same for Uncle, Nephew, Grandmother, etc.)
{{Translation/term|Grandfather (Mother's Father)|Morfar}
Nephew (Brother's Son) Brorson
Nephew (Sister's Son) Systerson
Nephew syskonbarn
Niece (Brother's Daughter) Brorsdotter
Niece (Sister's Daughter) Systerdotter
Niece Nevö
Grandfather (Father's Father) Farfar
Grandfather Far/Morfar
Grandmother (Mother's Mother) Mormor
Grandmother (Father's Mother) Farmor
Grandmother Far/Mormor
Great grandfather (Maternal) Morfars far
Great grandfather (Paternal) Farfars far
Great grandfather Far/Morfars far
Great grandmother (Maternal) Mormors mor
Great grandmother (Paternal) Farmors mor
Great grandmother Far/Mormors mor
Grandson Barnbarn
Granddaughter Barnbarn
Great grandson barnbarnsbarn
Great granddaughter barnbarnsbarn
Husband Make
Wife Fru
male cousin (paternal) =बापुलभाव
female cousin (paternal) =बापुलभयिणि
male cousin (maternal) =मावसभाव
female cousin (maternal) =मावसभयिणि
Ex-husband Ex.make
Ex-wife Ex.fru
First male cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलि मावसभयिणि
First male cousin (paternal) =पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) =पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) =पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) =पयलि मावसभयिणि
Great aunt's daughter-in-law mors(fars) fasters(mosters) sonhustru
Great aunt's son-in-law mors(fars) faster(mosters) svärson
Great aunt mors/fars faster/moster
Great uncle's daughter-in-law mors morbrors dotter
Great uncle's first cousin's ex-wife's wife mors morbrors första kusins ex.fru
Great uncle's son-in-law mors morbrors svärson
Great uncle mors morbror
Second great aunt mormors(farmors) faster(moster)
Second great grandfather Far/Morfars farmor/farfar
Second great grandmother Far/Morfars mormor/morfar
Second great uncle Far/Morfars mormor/morfar/farmor/farfar
Third great grandfather Ex. Farmors farfars far
Third great grandmother Ex. Mormors morsmors mor

}}

Timeline
Showing X Events Visar X händelser
Timeline Tidslinje
reverse order Omvänd ordning
Show events where X is a Visa händelser där X är en
Participant Deltagare
Attendee Närvarande
Fan Intresserad
Creator Skapare
Birth of födelse
attended närvarade
Marriage of Bröllop
Event title Händelsetitel
Year År
Add Event Lägg till händelse
Add more details Lägg till detaljer
Please wait while the page loads Var god vänta, sidan laddas
Range Område
Start Date: Startdatum
End Date: Slutdatum
Enter event description here Skriv händelsebeskrivning här
Participants: Deltagare:
Attendees: Närvarande:
Who is this event for? Vem är händelsen för?
Who was at this event? Vem närvarade vid händelsen?
More Events Fler händelser
My Timeline Min tidslinje
Add a new event Lägg till ny händelse
About This Event Om denna händelsen
Event Photos Händelsens foto
Event Albums Händelsens Album
There are currently no photos of this event. Click here to add photos. Det finns inga foton för denna händelsen. Klicka här för att lägga till foton.
Attendees Närvarande
There are currently no attendees for this event. Click here to add some. Det finns inga närvarande vid denna händelse. Klicka här för att lägga till personer.
Who attended this event? Vem närvarade vid händelsen?
Save Attendees Spara närvarande
Share some details about this event Beskriv händelsen
Save Description Spara beskrivning
Event successfully updated Händelsen är uppdaterad
There are currently no albums tagged with this event Det finns förnärvarande inga album kopplade till denna händelse.
Guestbook Gästbok
as som
worked at arbetade vid
X people X personer
I was there Jag var där
Fans Intreserade
I wasn't there, but I'm a fan Jag var inte där, men jag är intresserad
Click here if you were not at this event but would like to add it to your timeline Klicka här om du inte närvarade vid händelsen men vill lägga till den till din tidslinje.

}}

Settings page and subpages
All Account Settings Alla inställningar
Family Group Familjegrupp
define your Family group, the subset of your tree you want to stay in touch with definiera din familjegrupp, den undergren av ditt träd som ddu vill ha kontakt med
Profile Privacy Profil intigritet
control who can see your profile and what they see kontrollera vem som kan se din profil och vad de kan se
Profile Actions Profilhändelser
control who can perform actions on your profile kontrollera vem som kan ändra i din profil
Blocked Users Blockerade användare
block users from seeing your profile or contacting you blockera användare från att se din profil eller kontakta dig
Managed Profiles Hanterade profiler
control the privacy settings of profiles you have added kontrollera de privata inställningarna för profilerna du lagt till
Recent Activity aktuella aktiviteter
control what gets displayed in your newsfeed and when you get notified of updates kontrollera vad som visas i ditt nyhetsflöde och när du får notiser om uppdateringar
Notifications Notiser
control what Geni events you get notified about kontrollera vilka Genihändelser som du får information om
Email & Password E-post och lösenord
add or update your email and password lägg till eller uppdatera din e-post och lösenord
Your Family is the subset of your Tree that you want to stay in touch with. This is the group that you will share news, photo albums, and birthdays with. Din familj är en undergren av ditt träd som du vill ha kontakt med. Detta är gruppen du vill dela nyheter, fotoalbum och födelsedagar med.
My Family consists of Min familj består av
and och
plus their current partners plus deras nuvarande partners
My 5th cousins and closer Min 5:e kusin och närmare
My 4th cousins and closer Min 4:e kusin och närmare
My 3rd cousins and closer Min 3:e kusin och närmare
My 2nd cousins and closer Min 2:a kusin och närmare
My 1st cousins and closer Min 1:a kusin och närmare
My immediate family Min närmaste familj
None of my blood relatives Ingen i mitt blodsband
NAME's 5th cousins and closer NAME's 5:e kusin och närmare
NAME's 4th cousins and closer NAME's 4:e kusin och närmare
NAME's 3rd cousins and closer NAME's 3:e kusin och närmare
NAME's 2nd cousins and closer NAME's 2:a kusin och närmare
NAME's 1st cousins and closer NAME's 1:a kusin och närmare
NAME's immediate family NAME's närmaste familj
None of NAME's blood relatives Ingen av NAMEs blodsband
You can add or remove individuals on their profile.
Use the checkboxes below to specify who can see your profile information.
Public Publik
Profile photo Profilfoto
expand Expandera
Basic Info Grundinformation
close Stäng
Maiden name
First names of immediate family Förnamn i den närmaste familjen
Person who added me Person som lade till mig
Birthday Födelsedag
hide age Dölj ålder
Birth place Födelseplats
Occupation Yrke
About Me Om mig
Family box Familjeruta
Friends box Bekanta
Latest News box Senaste nyheter
User Stats box Användarstatistik
Personal Info Personlig information
Contact Info Kontaktinformation
Work Info Arbetsinformation
Schools Skola
Use the checkboxes below to specify who can perform actions on your profile. Använd kryssrutorna nedan för att bestämma vem som utöfra förändringar på din profil.
Who can edit my profile info? Vem kan ändra min prfilinformation?
Who can post a comment? Vem kan skriva kommentarer?
Who can send me a message? Vem kan skicka mig ett meddelande?
Who can invite me to be friends? Vem kan bjuda in mig som vän?
Who can find me using search? Vem kan hitta mig vid sökning?
unblock Avblockera
Prevent someone in your tree from seeing your profile and block delivery of their messages to you.
Block a User Neka någon i ditt träd att se din profil och blockera leverand av deras meddelande till dig.
Users will not be notified that you've blocked them. Användare kommer inte informeras att du blockerat dom.
Currently Blocked Blockerade
No blocked users. To block a user, type a name in the box above. Avblockera
Return to Account Settings Återvänd till kontoinställningarna.
Manage the privacy of the profiles you've added. Hantera integriteten för profilerna du lagt till.
Living Profiles I Added Levande profiler jag lagt till
Who can edit? Vem kan editera?
Who can search? Vem kan söka?
Only Me endast jag
Entire Tree Hela trädet
Anyone Alla
Deceased Profiles I Added Avlidna profiler jag lagt till
When you create content on Geni, your Family and Friends are shown updates as Family News on the Home tab. När du skapar innehåll på Geni, din familj och vänner får uppdateringar som familjenyheter på hemfliken.
They will only receive updates about content that your privacy settings permit them to see. De kommer bara få uppdateringar av innehåll som dina privata inställningar tillåter dom att se.
Create an update when I... Skapa en uppdatering när jag...
update my own profile uppdatera min egen profil
post my latest news visa mina senaste nyhter
add a Friend lägg till en vän
comment in someone's guestbook kommentera i någons gästbok
comment on a photo kommentera någons foto
comment on an event kommentera en händelse
comment in my tree discussion kommentera i min träddiskussion
An update will always appear when I... En uppdatering kommer alltid att synas när jag...
add someone to the tree lägger till någon till trädet
update someone else's profile uppdaterar någons profil
add photos lägger till foto
tag someone in a photo taggar någon i ett foto
add an event lägger till en händelse
tag someone in an event taggar någon i en händelse
add photos to an event lägger till foto till en händelse
An update will never appear when I... En uppdatering kommer inte att synas när jag...
send a message skickar ett meddelande
view a profile tittar på en profil
view a photo tittar på ett foto
decline an invitation tacka nej till en inbjudan
edit my Family group redigera min familjegrupp
edit my privacy settings redigera mina privata inställningar
Control which notification emails Geni sends you. Kontrollera vilka meddelande e-post Geni skickar till dig.
Send me an email when someone Skicka mig en e-post när någon
sends me a message skickar mig ett meddelande
invites me to be Family bjuder in mig som familj
invites me to be a Friend bjuder in mig som vän
accepts my invitation to join my Tree, Family or Friends accepterar min inbjudan att deltaga i trädet, familj eller vänner
comments in my guestbook kommentarer i min gästbok
comments in my tree discussion kommentarer i min träddiskussion
comments on my photo or responds to my comment kommentarer på mitt foto eller svar på min kommentar
comments on my event or responds to my comment kommentarer på min händelse eller svar på min kommentar
tags me in a photo (once daily max) taggar mig i ett foto (en gång per dag max)
adds photos of Family and Friends (once daily max) lägger till foto av familj och vänner (en per dag max)
makes new additions to my Tree (once daily max) nya tillägg till mitt träd (en gång per dag max)
in my Family and Friends is about to have a birthday (once daily max) när någon i min familj eller vänner fyller år (en gång per dag max)
Also email me occasionally about new Geni features and announcements E-posta mig också emellanåt när nya Geni funktioner och meddelande kommer
Primary Email Address Primär e-postadress
Change Password Ändra lösenord
Add email Lägg till e-post
Enter Current Password Skriv nuvarande lösenord
Confirm New Password Bekräfta nytt lösenord
Type New Password Skriv nytt lösenord

}}

Error/Information Messages
Please wait... Vänta...
Almost done... Nästan klar...
Loading Relationship... Laddar relationer...
Sorry, you cannot send messages to yourself. Ledsen, du kan inte skicka meddelande till dig själv.
You must specify recipients to send this message. Du måste skriva mottagare för att skicka detta meddelandet.
You must enter a subject or body to send this message. Du måste skriva ett ämne eller ett innehåll för att skicka meddelandet.
The conversation has been saved. Konversationen har sparats.
We are experiencing technical difficulties Vi har tekniska problem.
The conversation has been deleted. Konversationen har raderats.
NAME's current location was placed on the map. NAMEs nuvarande plats har sparats på kartan.
Your address book has been cleared. Din adressbok har rensats.
Please enter some email addresses to invite. Skriv några e-postadresser att bjuda in.
Please enter a valid email address and password. Skriv en giltig e-post och lösenord.
You haven't imported any contacts. Du har inte importerat några kontakter.

}}

Uncategorized
{{Translation/term|Caption|Rubrik}
(Balloon Icon) (Ballongikon)
(I Icon) (Jagikon)
(Printer Icon) (Skrivarikon)
(relative) (släkting)
ActiveX control is necessary to upload your files quickly and easily. You will be able to select multiple images in user-friendly interface instead of clumsy input fields with Browse button. Installation will take up to few minutes, please be patient. To install Image Uploader, please click on the Information Bar. After page reload click "Yes" when you see the control installation dialog. ActiveX-kontroll är nödvändigt för att ladda upp filer snabbt och enkelt. Du kommer kunna välja multipla bilder i ett användarvänligt gränssnitt istället för ett osmidigt inmatningsfält med bläddraknapp. Installation tar bara ett ögonblick, ha tålamod. För att installera bilduppladdaren - klicka på infromationsraden. Efter att sidan omladdats, klicka på "Ja" när du ser kontrollens installationsdialog.
Add Photos to This Album Lägg till foton till albumet
Add Relatives to Calendar Lägg till släktingar till kalendern
Add a Caption Lägg till en rubrik
Add descendants of Lägg till barn till
Add immediate family of Lägg närmaste familj till
Add multiple photos very quickly, Lägg snabbt till flera kort,
Add photos from your computer. Lägg till kort från din dator.
Add these photos to Lägg till dessa kort till
Add to Favorites Lägg till i favoriter
Add your family's emails, so they can help complete the tree. Lägg till din familjs e-post, så de kan hjälpa till att färdigställa trädet.
Added On Tillagd den
Added to family tree by Tillagd till familjeträdet av
Adding X Photos Lägg till X foton
Advanced Photo Uploader Avancerad fotouppladdare
Album Cover Albumomslag
An existing photo album Ett existerande fotoalbum
Are you sure you want to delete this photo? Är du säker du vill radera detta fotot?
Back to your profile tillbaka till din profil
Balloon help is off Hjälp är av
Balloon help is on Hjälp är på.
Birth Födelse
Blood Relatives Blodsläkting
Bloodrelatives Blodsband
Born Född
Brother-in-law Svåger
By Av
Click an arrow to slide the family tree in that direction. You may also use the arrow keys on your keyboard. Klicka på en pil för att flytta familjeträdet i den riktningen. Du kan också använda piltangenterna på ditt tangentbord.
Click and drag to move this out of the way. Klicka och dra för att flytta detta ur vägen.
Click and drag up to zoom in and out. Your tree will get bigger or smaller. Klicka och drag uppåt för att zooma in och ut. ditt träd visas störra och mindre.
Click here to print this tree Klicka här för att skriva ut trädet
Click here to turn on balloon help Klicka här för att sätta på hjälpen
Click here to turn on help messages Klicka här för att slå på hjälpmeddelanden
Click on the small green trees to view extended family members. Klicka på de små gröna träden för att visa expanderade familjeträd.
Click this arrow to add a sibling, spouse or partner for this person. Klicka denna pil för att lägga till syskon, make eller partner för denna personen.
Click this arrow to slide the family tree in this direction. You may also Klicka denna pil för att flytta familjeträdet i den riktningen.
Click this button to recenter this family tree. Klicka denna knapp för att centrera familjeträdet.
Click this button to turn help balloons off. Klicka denna knapp för att stänga av hjälpen
Click this link to edit basic information about this person. Klicka denna länk för att ändra grundinformation om personen.
Click this link to view this person's profile. You may also be able to edit this profile. Klicka denna länk för att visa personens fulla profil. Du kan också redigera profilen.
Click this link to view your family tree from this person's point of view. Klicka denna länk för att visa ditt familjeträd från denna persons synvinkel.
Click to add a name Klicka för at lägga till namn
Click to view this person's family tree. Klicka för att se personens familjeträd.
Clicking on any name will take you to that person's position on the tree. Klicka på ett namn för att ta dig till den personens plats i trädet.
Close this dialog box when upload completes Stäng dialogen när uppladdningen är färdig
Close Stäng
Comments Kommentarer
Confirm email address Bekräfta e-postadress
Connect these relatives to your tree. Koppla dessa släktingar till ditt träd.
Create Message Skapa meddelande
Create a new album Skapa nytt album
Created by NAME on DATE Skapad av NAME den DATE
Created on DATE Skapad den DATE
Daughter-in-law Svärdotter
Delete this Album Radera albumet
Description Beskrivning
Deselect All Välj ingen
Drag photos to change their display order in this album. Dra foton för att ändra visningsordningen i albumet.
Drag this slider to change size of print.
Edit Album Editera album
Edit description... Editera beskrivning...
Employer Företag
End Year Slutår
English Engelska
Family Albums Familjealbum
Family Friends Vänner till familjen
Find relatives quickly. Finn släktingar snabbt.
Finished Avslutad
First Name / Last Name Förnamn / Efternamn
First photo Första fotot
Geni Image Upload Geni bilduppladdning
Go Kör
Having trouble? Try the simple uploader instead. Problem? Försök med den enkla bilduppladdaren istället.
Help balloons are turned on. Hold your mouse over almost anything on the family tree for an explanation. Hjälpen är på. Håll musen över nästan vad som helst i familjeträdet för en beskrivning.
Hide help balloons Dölj hjälpdialogen
Home Phone Hemtelefon
I replied Jag svarade
If names in your tree use non-English characters, you must select "landscape" in your printer's settings to display the names correctly. Om namnen i trädet använder icke engelska tecken så måste du välja "liggande" i dina skrivarinställningar för att visa namnen korrekt.

None of NAME's blood relatives

If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow arrows or navigate to another branch of your tree. Om du inte ser en direkt släkting till den ej anslutna personen, lägg till honom/henne i trädet genom att klicka på de gula pilarna eller navigera till en annan del av trädet.
If you'd like to change the size of your print, please use the controls below. Om du vill ändra storleken på din utskrift så använd inställningarna nedan.
Image Uploader Bilduppladdare
Immediate Family Members Närmaste familjemedlemmar
In this photo I detta fotot
Invite a family member Bjud in en familjemedlem.
Invite your family: Bjud in din familj:
Just drag and drop them on their nearest relative. If your relative is already in the tree, drag their unconnected node onto the one in the tree. Dra dem till sin närmsta släkting. Om din släkting redan finns i trädet, dra den ej anslutna noden till den i trädet.
Leave a message for Lämna meddelande till
Leave message Lämna meddelande
List of NAME's Tree Lista av NAME's träd
Make connections. Skapa förbindelser.
Make my profile photo Gör till mitt profilfoto
Map of My Family Karta över min familj
Message Meddelande
Mobile Phone Mobiltelefon
My Profile Min Profil
NAME's photos =NAME
Name Namn
New Album Name Nytt albumnamn
Next nästa
No matches found, search entire tree Ingen träffar, sök igenom hela trädet
Note: 'date of death' Notering: 'Avliden'
Open Other Branches of Your Tree Öppna andra grenar av ditt träd
PRINT SKRIV UT
Photo Added Foto tillagt
Photo X1 of X2 in NAME's photos =NAMEलीं X2थांवुनु X1 छायाचित्रां
Position Position
Print To Paper Skriv ut på papper
Print in black & white Skriv ut i svart-vitt
Print with normal font. Skriv ut med normalt typsnitt.
Print with small font. Skriv ut med litet typsnitt.
Print your tree on one page. Skriv ut ditt träd på en sida.
Printing Instructions Utskriftsinstruktioner
Recent Albums Senaste album
Recently Added List Lista över nyligen tillagda
Recently Joined List Lista över nyligen anslutna
Recently Modified List Lista över nyligen ändrade
Red Röd
Remove from Favorites Ta bort ifrån Favoriter
Reorder Album Om-Arrangera album
Reorder Photos Arrangera foton
Reply Svara
Reverse Sort Omvänd sortering
Save your changes >> Spara dina meddelanden >>
Saved Messages Sparade meddelanden
Save Spara
Saving Sparar
Search name or email Sök efter namn eller e-postadress
Second photo Andra fotot
Select All Välj alla
Select one or more photos from your computer Välj ett eller flera foton från din dator
Send Birthday Reminders Skicka födelsedagspåminnelser
Separate favorites in each group with a comma. Ex: reading, fishing Separera favoriter i varje grupp med ett komma. T.ex.: läsa, fiska
Separate nicknames with a comma. Ex: Jack, Jay, Uncle Jay Separera smeknamn med ett komma. T.ex.: Jack, Jay, Farbror Jay
Set Album Cover Använd som omslagsbild.
Set as cover Använd som omslagsbild.
Set as profile photo Använd som profilbild
Share some things about (NAME) =NAME विषयारि चिकॆं/मातशॆं बरंयाति
Show legend Visa förklaring
Show page numbers Visa sidnummer
Simple Photo Uploader Enkel fotouppladdare
Son-in-law Svärson
Start Year Börja år
Start typing a language Börja skriv in ett språk
Start typing a political view Börja skriv in politisk åsikt
Start typing a religion Börja skriv in en religon
Start typing an ethnicity Börja skriv in etnicitet
Tag Your Added Photos Märk dina tillagda foton.
Tagged By Me Märkta av mig
There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again. Det uppstod ett fel vid importeringen. Dubbelkolla ditt användarnamn och lösenord, och försök igen.
Title Titel
To see a list of all of the names in your current tree, open the 'Go to...' tab För att se en lista över alla namnen i det aktuella trädet, klicka på 'Gå till...'-fliken.
Type Description Here Skriv in beskrivning här
Type first or last name Skriv in för- eller efternamn
Updated Uppdaterat
Use the options below to determine the size of your printed tree. The print preview will show you how many pages your tree spans. Each gray square represents Använd inställningarna nedan för att bestämma storleken på ditt utskrivna träd. Förhansutskriften visar dig hur många sidor som ditt träd spänner över. Varje grå ruta motsvarar
View as Tree Visa som träd
Viewing X Photos Tittar på X foton
Who's In This Photo Vem finns i detta foto
Who's in this album Vem finns i detta album
X Added X Tillagda
X people were not added X människor blev inte tillagda.
You must enter a subject or body Du måste ange ett ämne eller ett meddelande
Yourself Du själv

}}

Lower case
add from address book lägg till från adressbok
and och
anniversaries bröllopsdag.
because we cannot send them email. för vi kan inte skicka e-post till dem.
birthdays födelsedagar
created by Me skapade av Mig
current spouse nuvarade make/maka
done klar
edit ändra
enter email mata in e-postadress
enter her email mata in hennes e-postadress
enter his email mata in hans e-postadress
for My Family för Min Familj
her brother hennes bror
her daughter hennes dotter
her father hennes far
her husband hennes make
her mother hennes mor
her sister hennes syster
her son hennes son
her wife hennes maka
hide year göm år
hide göm
his brother hans bror
his daughter hans dotter
his father hans far
his husband hans make
his mother hans mor
his sister hans syster
his son hans son
his wife hans fru
include friends inkludera vänner
in i
one page. en sida.
only child enda barnet
or Cancel eller Avbryt
photos foton
replied svarade
rotate photos on the fly rotera foton under tiden
showing X people out of X =X2जनां थांवुनु X1 दाकंयतऽस्स
to send this message. för att sända detta meddelande.
use the arrow keys on your keyboard. använd piltangenterna.
view album se album
your father din far
your mother din mor

}}

Personal tools