Difference between revisions of "Template:Slovak translation"

From Wiki

Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
{{Translation|Template:Slovak translation|
 
{{Translation|Template:Slovak translation|
  
|Everyone's related=Všetci príbuzní
+
|Everyone's related=Všetci sme príbuzní
 
|Headers
 
|Headers
 
|Welcome=Vitaj  
 
|Welcome=Vitaj  
Line 85: Line 85:
 
|Add photos =Pridať fotografiu
 
|Add photos =Pridať fotografiu
 
|Update Profile =Upraviť profil
 
|Update Profile =Upraviť profil
|Edit Privacy =Nastaviť súkromie
+
|Edit Privacy =Upraviť súkromie
 
|Invite Family & Friends =Pozvať rodinu a priateľov
 
|Invite Family & Friends =Pozvať rodinu a priateľov
 
|New on Geni (In English)=GENI-novinky (v angličtine)
 
|New on Geni (In English)=GENI-novinky (v angličtine)
Line 101: Line 101:
 
|a moment ago =Pred chvíľou
 
|a moment ago =Pred chvíľou
 
|Leave a birthday greeting =Poslať blahoželanie k narodeninám.
 
|Leave a birthday greeting =Poslať blahoželanie k narodeninám.
|NAME invited NAME to the Tree. NAME pozval NAME do rodokmneňa.
+
|NAME invited NAME to the Tree. NAME pozval(a) NAME do rodokmneňa.
 
|NAME has a new profile photo. NAME má novú profilovú fotografiu.
 
|NAME has a new profile photo. NAME má novú profilovú fotografiu.
|You added your relative NAME, your relative NAME, and NAME and NUMBER others to the Tree. =Do rodokmeňa si pridal príbuzného NAME, príbuzného NAME a NAME a mnoho iných.  
+
|You added your relative NAME, your relative NAME, and NAME and NUMBER others to the Tree. =Do rodokmeňa si pridal(a) príbuzného NAME, príbuzného NAME a NAME a mnoho iných.  
 
|The About Me section of NAME's profile has been updated. Bola upravená sekcia O mne profilu NAME's.  
 
|The About Me section of NAME's profile has been updated. Bola upravená sekcia O mne profilu NAME's.  
|NAME commented in NAME's guestbook =NAME pridal komentár do knihy návštev NAME's
+
|NAME commented in NAME's guestbook =NAME pridal(a) komentár do knihy návštev NAME's
|You commented in NAME's guestbook =Pridal si komentár do knihy návštev NAME's  
+
|You commented in NAME's guestbook =Pridal(a) si komentár do knihy návštev NAME's  
 
|NAME, NAME and NAME were tagged in NUMBER photos. =NAME, NAME a NAME boli označení v NUMBER fotografiách.
 
|NAME, NAME and NAME were tagged in NUMBER photos. =NAME, NAME a NAME boli označení v NUMBER fotografiách.
 
|NAME, NAME and NAME have new profile photos. =NAME, NAME a NAME majú nové profilové fotografie.
 
|NAME, NAME and NAME have new profile photos. =NAME, NAME a NAME majú nové profilové fotografie.
Line 139: Line 139:
 
|You have NUMBER pending requests =Máš NUMBER čakajúcich výziev
 
|You have NUMBER pending requests =Máš NUMBER čakajúcich výziev
 
|There are NUMBER items in your saved messages =Máš NUMBER uložených správ
 
|There are NUMBER items in your saved messages =Máš NUMBER uložených správ
|There are NUMBER items in your sent messages Máš NUMBER odoslaných správ
+
|There are NUMBER items in your sent messages =Máš NUMBER odoslaných správ
 
|To: =Komu:
 
|To: =Komu:
 
|Click to add name =Pridať meno
 
|Click to add name =Pridať meno
 
|Add Group =Pridať skupinu
 
|Add Group =Pridať skupinu
 
|Descendants of... =Potomkovia ...
 
|Descendants of... =Potomkovia ...
|Immediate Family of...  
+
|Immediate Family of... =Priami príbuzní
|Immediate Family  
+
|Immediate Family =Priami príbuzní
 
|bigger =väčší
 
|bigger =väčší
 
|Save as group =Uložiť ako skupinu
 
|Save as group =Uložiť ako skupinu
|View Message  
+
|View Message =Zobraziť správu
|Between NAME and NAME  
+
|Between NAME and NAME Medzi NAME a NAME
|Forward  
+
|Forward =Preposlať
|Forward this conversation to:  
+
|Forward this conversation to: =Preposlať túto diskusiu
|There are NUMBER items in your inbox  
+
|There are NUMBER items in your inbox =Máš NUMBER správ v schránke prijatej pošty
|Geni will not save your password, and we will never email anyone without your direct consent.  
+
|Geni will not save your password, and we will never email anyone without your direct consent. =Geni si neuloží tvoje heslo a taktiež nepošle správu bez Tvojho výslovného zvolenia.
|Your email address  
+
|Your email address =Tvoja e-mailová adresa
|Your email password  
+
|Your email password =Tvoje e-mailové heslo
|Don't see your email provider?  
+
|Don't see your email provider? =Tvoj e-mailový provider nue je zobrazený ?
 
|Back to your unconnected people  
 
|Back to your unconnected people  
|Showing NUMBER Contacts  
+
|Showing NUMBER Contacts =Zobrazujem NUMBER kontaktov
|Email Contacts  
+
|Email Contacts =E-mailové kontakty
|Select the family members in your address book  
+
|Select the family members in your address book =Vyber členov rodiny zo svojho adresára
|Choose another address book  
+
|Choose another address book =Zvoľ iný adresár
|*No one will be invited until you put them in your tree  
+
|*No one will be invited until you put them in your tree =*Nikto nemôže byť pozvaný, pokiaľ nie je pridaný do rodokmeňa
|Selected family  
+
|Selected family =Vyber rodinu
|Already in your tree  
+
|Already in your tree =Už sa nachádza v Tvojom rodokmeni
|Already on Geni  
+
|Already on Geni =Už sa nachádza v Geni
|You've imported X relative to your family tree.  
+
|You've imported X relative to your family tree. =Načítal si X príbuzných do Tvojho rodokmeňa.
|To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member.  
+
|To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member. =Na pridanie do rodokmeňa ťahaj a pusť čo najbližšie k niektorému členovi rodiny.
|Drag and Drop Relatives  
+
|Drag and Drop Relatives =Ťahaj a pusť príbuzných
|Unconnected People (X)  
+
|Unconnected People (X) =Počet nepripojených (X)
|Drag their node onto a direct relative.  
+
|Drag their node onto a direct relative. =Pretiahni uzol k priamemu príbuznému.
|Edit info  
+
|Edit info =Upraviť info
|Add more  
+
|Add more =Pridať
|This is you  
+
|This is you =Tu si Ty
|View your profile as others see it  
+
|View your profile as others see it =Zobraziť Tvoj profil tak, ako ho vidia iní
|Your Profile is  
+
|Your Profile is =Tvoj profil je
|% Complete  
+
|% Complete =na % kompletný
|Add your schools  
+
|Add your schools =Pridať školy
|Add someone to your tree  
+
|Add someone to your tree =Pridať osobu do rodokmeňa
|Edit your profile  
+
|Edit your profile =Upraviť Tvoj profil
|Add or View Photos  
+
|Add or View Photos =Pridať alebo upraviť fotografie
|View Tree  
+
|View Tree =Pozrieť rodokmeň
|View List  
+
|View List =Pozrieť zoznam
|Edit Profile  
+
|Edit Profile =Upraviť profil
|About me  
+
|About me =O mne
|User stats  
+
|User stats =Užívayeľské štatistiky
|View tree awards  
+
|View tree awards =
|People in My Tree  
+
|People in My Tree =Osoby v mojom rodokmeni
|Added by Me  
+
|Added by Me =Pridané mnou
|Ancestor  
+
|Ancestor =Predok
|Ancestors  
+
|Ancestors =Predkovia
|Descendant  
+
|Descendant =Potomok
|Descendants  
+
|Descendants =Potomkovia
|Photo added  
+
|Photo added =Fotografiu pridal
|Photos added  
+
|Photos added =Fotografie pridal
|Personal  
+
|Personal =Osobné
|Appearance  
+
|Appearance =Vzhľad
|Contact  
+
|Contact =Kontakt
|Home address  
+
|Home address =Domáca adresa
|Mobile phone  
+
|Mobile phone =Mobilný telefón
|Home phone  
+
|Home phone =Domáci telefón
|User History  
+
|User History =História užívateľa
|Last updated on  
+
|Last updated on =Posledná uprava
|Last login on  
+
|Last login on =Posledné prihlásenie
|Joined on  
+
|Joined on =Pridané dňa
|Started family tree  
+
|Started family tree =Rodokmeň naštartoval
|Share some things about yourself here.  
+
|Share some things about yourself here. =Tu môžeš zverejniť informácie o sebe,
|Height  
+
|Height =Výška
|Ethnicity  
+
|Ethnicity =
|Edit Profile
+
|Edit Profile =Upraviť profil
|Edit Basics  
+
|Edit Basics =Upraviť základné údaje
|Basics  
+
|Basics =Základné
|My Basics  
+
|My Basics =Moje základné údaje
|Status  
+
|Status =Stav
|Living  
+
|Living =Žijúci
|Deceased  
+
|Deceased =Zomrel
|Name  
+
|Name =Meno
|First name  
+
|First name =Meno
|Middle name  
+
|Middle name =Stredné meno
|Last name  
+
|Last name =Priezvisko
|Suffix  
+
|Suffix =Za menom
|Display name  
+
|Display name =Zobrazené meno
|Email  
+
|Email =E-mail
|Current location  
+
|Current location =Terajšie bydlisko
|Gender  
+
|Gender =Pohlavie
|Male  
+
|Male =Muž
|Female  
+
|Female =Žena
|Date of birth  
+
|Date of birth =Dátum narodenia
|Circa  
+
|Circa =Približne
|Send Birthday Reminders  
+
|Send Birthday Reminders =Poslať narodeninové upozornenie
|To my family  
+
|To my family =Mojej rodine
|Place of birth  
+
|Place of birth =Miesto narodenia
|Birth order  
+
|Birth order =Poradie
|Death  
+
|Death =Smrť
|Burial  
+
|Burial =Pohreb
|Languages  
+
|Languages =Cudzie jazyky
|Nicknames  
+
|Nicknames =Prezývky
|Relationships
+
|Relationships =Vzťahy
|Partner  
+
|Partner =Partner
|is a  
+
|is a =je
|Current spouse  
+
|Current spouse =Terajšia manželka
 
|Fiance  
 
|Fiance  
 
|Fiancée  
 
|Fiancée  
|Current partner  
+
|Current partner =Terajší partner
|Late spouse  
+
|Late spouse =Predošlá manželka
|Ex-spouse  
+
|Ex-spouse =Ex-manželka
|Divorced  
+
|Divorced =Rozvedený(á)
|Ex-partner  
+
|Ex-partner =Ex-partner
|Married on  
+
|Married on =Svatba dňa
|Married in  
+
|Married in =Miesto svatby
|Parents  
+
|Parents =Rodičia
|Date  
+
|Date =Dátum
|Location  
+
|Location =Miesto
 
|City  
 
|City  
 
|State/Province  
 
|State/Province  

Revision as of 13:10, 21 March 2008

Template loop detected: Template:Translation

To edit these translations, edit the language specific template. To add to the list of available terms, edit the basic translation template. Add country specific terms within the country article.
If there's something you don't understand or need help see How to create a translation page and FAQ:Translation.
ALSO: Remember to check out the Translation Discussion!
Translation note: Do not translate text in CAPITAL LETTERS like NAME, NUMBER etc.


Geni Slogan
Everyone's related Všetci sme príbuzní

}}


Headers
Welcome Vitaj
Logout Odhlásiť
Settings Nastavenia
Invite Pozvať
Help Nápoveda
Search name or email Hľadať meno alebo e-mail
Go Choď

}}


Footers
About O nás
Privacy Ochrana súkromia
Forum Diskusia
Blog Blog
Press Tlačové správy
Jobs Zamestnania
Safety Bezpečnosť
Terms Používanie
Directory Adresár
GEDCOM GEDCOM

}}


Geni tabs
My Tree Môj rodokmeň
My Profile Môj profil
Photos Fotografie
Home Domov

}}


Home subtabs
News Novinky
Inbox Prijaté správy
Calendar Kalendár

}}


My Tree subtabs
Tree Rodokmeň
List Zoznam
Index Index
Share Zdieľať
Map Mapa
Discussion Diskusia

}}


Photos subtabs
All albums Všetky albumy
My albums Moje albumy
Albums I'm in Albumy s mojou fotografiou
Photos of Me Moje fotografie
My Favorites Moje obľúbené
Organizer Správca

}}


Home subpages: News page
Hi, NAME! Ahoj, NAME!
Add photos Pridať fotografiu
Update Profile Upraviť profil
Edit Privacy Upraviť súkromie
Invite Family & Friends Pozvať rodinu a priateľov
New on Geni (In English) GENI-novinky (v angličtine)

}}

NOTE: (In English) is not on the News page yet. This text is only here, on the term list, because when the translations are going to be added to Geni, the blog is not going to be translated. It would be way too much work to translate the blog to all languages. Only the big languages like Spanish, French etc. should have a blog in their own language. All others should use the English blog. So, this means that the word "English" in the above term, is not going to be replaced with the name of your own language. You are only suppose to translate the word "English" with what English is called in your own language. Note for languages like French, Spanish, German and other popular/big languages, that this text (In English), might be removed. If you didn't understand all this, write to me on this page: User_talk:Dicito
Family News Rodinné novinky
filter Filter
Me Moje
Family Rodina
Show updates by: Zobraziť zmeny
Keep your family updated. Post your latest news here. Udržuj rodinné informácie aktuálne. Pridaj novinky.
post news Pridať novinky
Today Dnes
Yesterday Včera
NAME turns YEARS on DATE. NAME sa dožíva YEARS dňa DATE.
a moment ago Pred chvíľou
Leave a birthday greeting Poslať blahoželanie k narodeninám.
NAME1 invited NAME2 to the Tree. =NAME1 नॆं NAME क वंशरूकारि आपंयलॆं
NAME has a new profile photo. =NAME नॆं आपणालॆं नवॆं छायाचित्र घाललां
You added your relative NAME1, your relative NAME2, and NAME3 and NUMBER others to the Tree. Do rodokmeňa si pridal(a) príbuzného NAME, príbuzného NAME a NAME a mnoho iných.
The About Me section of NAME's profile has been updated. =NAMEलॆं ताज्जॆविषयारि पर्श्वचित्र संपादित ज़ाल्लॆं
NAME1 commented in NAME2's guestbook NAME pridal(a) komentár do knihy návštev NAME's
You commented in NAME's guestbook Pridal(a) si komentár do knihy návštev NAME's
NAME, NAME and NAME were tagged in NUMBER photos. NAME, NAME a NAME boli označení v NUMBER fotografiách.
NAME, NAME and NAME have new profile photos. NAME, NAME a NAME majú nové profilové fotografie.
NAME, your RELATIVE, accepted NAME's invitation to join the Tree.. =NAME, तुमगॆल RELATIVE, हांनीं NAME2 लॆं कुटमरूकाक जॊडसंवचॆं आमंत्रण स्वीकारलॆं।
Send her a message Poslať jej správu
Send him a message Poslať mu správu
Write in her guestbook Zapísať do jej knihy návštev
Write in his guestbook Zapísať do jeho knihy návštev
Showing NUMBER1 of NUMBER2 stories =NUMBER2 थांवुनु NUMBER1 काणियॊ दाकंयता
No new messages or requests. Nemáš žiadne správy alebo oznámenia.
Birthdays & Anniversaries Narodeniny a výročia
view all Zobraziť všetko
Welcome to the NAME Family! =NAME कुटमांतुं यॆंवकार!
To get the most out of Geni, we recommend that you: =जॆनी थांवुनु च़ड फायदॆ काडुनु घॆंवच्याक आम्मि शिफारस करताति कि तुम्मि:
Join the NAME tree =NAME कुटमरूकांतुं सामील ज़ांवाति
Build your Family tree =तुमगॆलॆं कुटमरूक घडंयाति
Find more Family and Friends on Geni =जॆनीचॆरि संबंधीं आनि इष्ट सॊदाति
Enter Family birthdays =कुटमसदस्यांगॆलॆं ज़ायदीस घालाति
Complete your profile =तुमगॆलॆं पार्श्वचित्र पुरॆ कराति
You don't have any family news yet. Have you invited your family? =तुमगॆलॆ कुटमालॆं सुद्दि आनिकयि यॆना। तुम्मि तुमगॆलॆ कुटमाक आपंयलां वॆ?
No events in the next month =मुखारवॆलॆ मासांतुं कसलॆं प्रसंग ना।
1 new message १ नवॆं संदेश=
NUMBER new messages =NUMBER नवीं संदेशां

}}

Inbox page and subpages
Messages Správy
Requests Výzvy
Saved Uložené
Sent Odoslané
Send Message Odoslať správu
Sender Odosielateľ
Subject Predmet
Send Messages Odoslať správy
Send Odoslať
All Všetko
None Nič
Mark as Read Označiť ako prečítané
Mark as Unread Označiť ako neprečítané
Unread Neprečítané
Read Prečítané
Select Vybrať
Move to Saved Presunúť do uložených
Delete Vymazať
You have NUMBER pending requests Máš NUMBER čakajúcich výziev
There are NUMBER items in your saved messages Máš NUMBER uložených správ
There are NUMBER items in your sent messages Máš NUMBER odoslaných správ
To: Komu:
Click to add name Pridať meno
Add Group Pridať skupinu
Descendants of... Potomkovia ...
Immediate Family of... Priami príbuzní
Immediate Family Priami príbuzní
bigger väčší
Save as group Uložiť ako skupinu
View Message Zobraziť správu
Between NAME1 and NAME2 =NAME1 आनि NAME2 मध्यॆंतुं
Forward Preposlať
Forward this conversation to: Preposlať túto diskusiu
There are NUMBER items in your inbox Máš NUMBER správ v schránke prijatej pošty

}}

Calendar page
include deceased =अंतरलॆलॆ जनांक धरुनु
NUMBER1 birthdays & NUMBER2 anniversaries for Family =कुटमांतुं NUMBER1 ज़ायदीसां आनि NUMBER2 वरसोत्सवां

}}


My Tree subpages: Geni Flash Interface Tree / Tree
NAME's tree =NAME लॆं रूक

}}

Tabs at the bottom
Navigate =निदर्शन
Go to... =वच्च्यां
Preferences =प्रीति आश्शिलॆं

}}

Go to... tab
This list shows the people visible in the tree above. =हॆं वंशरूक वयरलॆ जनांक दाकंयता।
Click on any name to go to that person's position in the tree. =खंचॆय नांवारि किटिकिटि करुनु वंशरूकारि त्या मुशालॆं स्थान पळंयंति।

}}

Preferences tab
Display =दिसचॆं
Names =नांवां
Advanced =सुधारलॆलॆं
Ancestors to display =दाकंवचॆक पूर्वज़ां
All generations =सकड वंशज
NUMBER generations =NUMBER वंशज
Direct ancestors only =सीदॆ पूर्वज़ मात्र
Tree layout =रूक दाकंवचॆं विन्यास
Standard =प्रमाणित
Vertical =सीधॆ
Photos Only =छायाचित्र मात्र
Names Only =नांव मात्र
Layout options =दाकंवचॆं विन्यासा विकल्प
Show photos =छायाचित्र दाकंवयेद
"Flip" nodes =
Click to "flip" nodes ="हॊडॆ/Flip" गॆण्णा खात्तिरि किटिकिटि करयेद।
Show yellow arrows =हळदुवीं बाणां दाकंवयेद
Show email prompt =ईमेल प्रोत्साहक दाकंवयेद
Center single parents =ऎकळॆ पलकांक मध्यांतुं हाडयेद
Mark deceased =अंतरचॆं चिह्न लांवयेद
Neutral color backgrounds =पृष्ठभाग समान बण्णाचॆं करयेद
Name preferences =नांवा प्रीति
Do not display maiden names =कुळारालीं नांवां नाकाति
Maiden name appended, in parentheses =कुळारालीं नांवां गोलाभिवारांतुं ज़ाय
Maiden name instead of last name, in CAPS =आडनांवा बदलाक कुळारा नांव CAPS आंतुं ज़ाय
Maiden name instead of last name =आडनांवा बदलाक कुळारा नांव ज़ाय
Ignore display name =दर्शयलॆ नांवारि ध्यान दींवनाका
Show suffixes =प्रत्यय पळंवयेद
Show middle name =मध्यनांव पळंवयेद
Minimum font size =बरपालॆं उुणावत आकार
Maximum font size =बरपालॆं च़डावत आकार
Rendering quality =गुणवत्तॆ
High quality =च़डगुणवत्तॆ
Medium quality =मध्यमगुणवत्तॆ
Low quality =ऊणगुणवत्तॆ
Show tray on rollover =पलटंवचॆ वॆळारि ट्रे दाकंवयेद
Restore all of your preferences to their defaults by pressing the button below. =विकल्पां फूडॆ आश्शिलॆ म्हणकॆ करूक तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆं गुब्बि दाबाति
Restore defaults =विकल्पां फूडॆ आश्शिलॆ म्हणकॆ कराति

}}

Explanations
View NAME's tree =NAME लॆं वंशरूक पळंयाति
See more of NAME's family tree =NAME लॆं वंशरूकालीं अन्य भागां पळंयाति
Expand your tree to full screen =तुमगॆलॆं वंशरूक पूरा गणकयंत्रपटलारि पतलंवयेद
Edit NAME's basic information =NAME लॆं तळा माहितिलॆं संपादन करूक
View NAME's profile =NAMEलॆं पार्श्वचित्र पळंवयां
a cycle occurs when the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry to brothers) =सुत्तुक्रम तावळ ज़ाता कॆदॊळ एक मनुश तुमगॆलॆ वंशरूकारि दोन विंगड स्थानांचॆरि यॆता (उदा. कॆदोळ दोन भयिणियॊ विंगड कुटमालॆ दोन भावांओट्टु वरडिक/काज़ार करताति।
Click to add a sibling or a spouse =बाम्मुण/दारलॊ-बायिल आथवा भावंड ज़ॊडुक किटिकिटि करयां

}}

Actions
New =नवॆं
Add people =जनांक आपंवयां
Save & close =राकुन बंद करयेद
Save & continue =राकुन मुखार सरयेद
or =अथवा
Cancel =रद्द करयेद
View =पळंवयेद
Profile =पार्श्वचित्र
Add =ज़ॊडयेद
sibling or spouse =भावंड अथवा बाम्मुण-बायिल
child =चॆरुडुवां
Edit information =माहिति संपादित कराति
View profile =पार्श्वचित्र पळंयाति
More =आनि च़ड माहिति
Create a cycle =क्रम तैयार करयां
Close =बंद कराति
Add Brother =भावु जॊडयां
Add Sister =भयिणि ज़ॊडयां
Add Wife =बायिल ज़ॊडयां
Add Husband =बाम्मुण/दारलॊ ज़ॊडयां
Add Son =पूत ज़ॊडयां
Add Daughter =दूव ज़ॊडयां
partner, ex-wife... =सांगाति, माजि-बायिल...
partner, ex-husband... =सांगाति, माजि-बाम्मुण...

}}

Wizard: Create a cycle
Cycles =सुत्तुक्रम
remove =काडयां
What's a cycle? =क्रम म्हणलॆरि कलॆं/कितॆं/कसनॆं
A cycle occurs then the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry two brothers). To create a cycle, drag the node onto the second person to whom he or she is related. =सुत्तुक्रम तावळ ज़ाता कॆदॊळ एक मनुश तुमगॆलॆ वंशरूकारि दोन विंगड स्थानांचॆरि यॆता (उदा. कॆदोळ दोन भयिणियॊ विंगड कुटमालॆ दोन भावांओट्टु वरडिक/काज़ार करताति। सुत्तुक्रम घडंवचॆक त्या मनुशा पयलॆ गॆण्णु ताणुनु दुसरॆ गॆण्णारि दवंराति
Remove this cycle? =हॆं सुत्तुक्रम काडचॆं वॆ?
Removing this cycle will only remove it from the tray. You can always drag it back here later. =हॆं सुत्तक्रम काडलॆरि तॆं ट्रे थांवुनु मात्र वत्तलॆं। तुमकां हॆं सुत्तुक्रम वापस घडवुक ज़ात्तलॆं।
or =अथवा
Husband or partner =बाम्मुण अथवा सांगाति
Wife or partner =बायिल अथवा सांगाति
They're the same person =हीं एकचि व्यक्तिविशेष आस्सति

}}

Wizard: Building tree from address book
Build your tree from your address book =वीज़कागद सेवॆलॆ विळासपांना थांवुनु वंशरूक तैयार करयां
Access your address book to select relatives to add to your tree. =नातलगांगॆलॆं चयन करूक वीज़कागद सेवॆलॆ विळासपांनारि प्रवेश कराति।
Geni will not save your password, and we will never email anyone without your direct consent. Geni si neuloží tvoje heslo a taktiež nepošle správu bez Tvojho výslovného zvolenia.
Your email address Tvoja e-mailová adresa
Your email password Tvoje e-mailové heslo
Don't see your email provider? Tvoj e-mailový provider nue je zobrazený ?
Back to your unconnected people =असंबद्ध जनां यादिक वापस वच़ाति
Showing NUMBER Contacts Zobrazujem NUMBER kontaktov
Email Contacts E-mailové kontakty
Select the family members in your address book Vyber členov rodiny zo svojho adresára
Choose another address book Zvoľ iný adresár
*No one will be invited until you put them in your tree *Nikto nemôže byť pozvaný, pokiaľ nie je pridaný do rodokmeňa
Selected family Vyber rodinu
Already in your tree Už sa nachádza v Tvojom rodokmeni
Already on Geni Už sa nachádza v Geni
You've imported X relative to your family tree. Načítal si X príbuzných do Tvojho rodokmeňa.
To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member. Na pridanie do rodokmeňa ťahaj a pusť čo najbližšie k niektorému členovi rodiny.
Drag and Drop Relatives Ťahaj a pusť príbuzných
Unconnected People (X) Počet nepripojených (X)
Drag their node onto a direct relative. Pretiahni uzol k priamemu príbuznému.
Edit info Upraviť info
Add more Pridať

}}

Viewing small part of profile (Not available in Standard Tree View.)
NAME is your RELATIVE =NAME तुमगॆल RELATIVE आसा
Born DATE in COUNTRY =COUNTRY आंतुं DATE तारकॆरि ज़ायिदीस
Living in COUNTRY =COUNTRY आंतुं राबता
Occupation =व्यवसाय
User History História užívateľa
Last updated on Posledná uprava
Last login on Posledné prihlásenie
Joined on Pridané dňa
Added to family tree by NAME =NAME द्वारा वंशरूकरि ज़ॊडलॆं
Started family tree Rodokmeň naštartoval

}}

"Welcome to the tree" message boxes (First time using the tree only)
Now add your parents =आतां तुमगॆलॆ आवुसबापसुक ज़ॊडाति
Click inside the blue and pink boxes. =निळॆं आनि गुलाबि चतुष्कोणारि किटिकिटि कराति।
Click to drag and move this out of the way. =वाटे थांवुनु हालंवचॆक किटिकिटि करुनु ताणाति।
back =माक्षि
Click The Arrows To Add Relatives =संबंधि जॊडुक बाणारि किटिकिटि कराति
You can add siblings, spouses, and children. =भावंड, बाम्मुणबायिल आनि चॆरुडुवां जॊडयेद।
Move Around Your Tree =वंशरूक सकड दीकां थांवुनु पळंवचॆक
Use the arrow controls, or just click and drag anywhere on the family tree. =बाणनियंत्रक गुब्बिलॆं प्रयोजन करयेद अथवा किटिकिटि करुनु वंशरूक खंचॆय दीकानॆं ताणयेद।
Click Names To View Profiles =नांवारि किटिकिटि करुनु पार्श्वचित्र पळंयाति
Click the My Profile Tab to view and edit your profile. =आपणालॆं पार्श्वचित्र पळंवचॆक आनि संपादित करचॆक "मगॆलॆं/म्हजॆ पार्श्वचित्र" विक्षेपार किटिकिटि कराति।
Invite Your Family =तुमगॆलॆ संबंधियांक आपंयाति
Add your family's emails, so they can help complete your tree. =तुमगॆलॆ कुटमरूक वाडंवचॆक मदत हेतु संबंधियांगॆलीं वीज़कागदा विळास घालाति।

}}


List
List of NAME's Tree =NAME लॆं कुटमरूकालॆं यादि
Showing NUMBER1 people out of NUMBER2 in: =NUMBER2 जनां धकुनु NUMBER1 जन दाकंयतऽसा, हांतुं:
See: new additions / new members =नव्यॊ ज़ॊडणियॊ/नवीं सदस्यां पळंवयां
Sort by: =तोग्गुवॆलॆ माहिति अनुसार विंगड करयेद:
Relation =संबंध
Added by =जॊडतलॊ/ज़ॊडतलि
Action =कृति अनुसार
Son of =कॊणालॊ पूत, हाज्जॆ अनुसार
Daughter of =कॊणालि दूव, हाज्जॆ अनुसार
Brother of =कॊणालॊ भाव, हाज्जॆ अनुसार
Sister of =कॊणालि भयिणि, हाज्जॆ अनुसार
Wife of =कॊणालि बायिल, हाज्जॆ अनुसार
Husband of =कॊणालॊ बाम्मुण, हाज्जॆ अनुसार
Mother of =कॊणालि आवुसु, हाज्जॆ अनुसार
Father of =कॊणालॊ बापुसु, हाज्जॆ अनुसार
View Tree Pozrieť rodokmeň
View List Pozrieť zoznam
Remove from Family group =कुटमसमूहा थांवुनु काडयेद
Add to Family group =कुटमसमूहांतुं ज़ॊडयां
deceased =अंतराळ ज़ाल्लॆं
My Family =मगलॆं कुटम
My Blood Relatives =रगतसंबंधि
My Inlaws =सासरचीं
My Ancestors =पूर्वज़
My Descendants =वंशज़
My Blood Relatives =रगतसंबंधि
Recently Added List =नवॆंचि जॊडलॆलांगॆलॆं यादि
Recently Joined List =नवॆंचि सामिल ज़ाल्लॆलांगॆलॆं यादि
Recently Modified List =नवॆंचि संपादित यादि
Invited By Me =हांवॆं आपंयलॆलीं जन
Invited By My Family =मगलॆ कुटमानॆं आपंयलॆलीं जन
Added by Me Pridané mnou
Previous =फुडलॆं

}}

Index
Index of Last Names =अडनांवांगॆलॆं अनुक्रमणिकॆ
NUMBER1 people with NUMBER2 family names =NUMBER2 आडनांवां आश्शिलीं NUMBER1 जन
"LASTNAME" in My Tree =मगॆलॆ कुटमरूकांतुं "LASTNAME"
Showing NUMBER1 of NUMBER2 people =NUMBER2 धकुनु NUMBER1 जन दाकंयता

}}

Map
NUMBER1 out of NUMBER2 Family and Friends mapped by =NUMBER2 धकुनु NUMBER1 संबंधीं आनि इष्टांगॆलॆ निम्न वर्गिकरण कॆल्लां
current location =आतांचॆं स्थळ
place of birth =ज़ायिस्थळ
NUMBER family members missing on this map =या कुटमरूका थांवुनु NUMBER सदस्यां व्हॊगाण
You =तुम्मि
Living Relatives =जीवित नातलग
Deceased Relatives =अंतरलॆलीं नातलग
Inlaws =सासरचीं
Friends Priateia
Put Your Relatives on The Map =तुमगॆलॆ नातलगांक नकाशॆरि घालाति
add =ज़ॊडमाहिति
Place of burial =दाहसंस्कारा स्थान
Current location Terajšie bydlisko
Add location for NAME =NAME खातिरि स्थान ज़ॊडाति

}}

Discussion
Leave a comment here for your entire Tree to read =कुटमरूका सदस्यांनीं वाज़ुक हांगा संदेश सॊडाति
Enter your comment here =तुमगॆलॆ संदेश हांगा बरंयाति
Leave Comment =संदेश हांगा सॊडाति

}}

Share and subpages
Share your tree =कुटमरूक वांटाति
Use these options to share your tree with family and friends. =संबंधि आनि इष्टां ओट्टु वांटुक या विकल्पांगॆलॆं प्रयोजन कराति।
Invite your family =आपणालॆ कुटमाक आपंयाति
Invite your family to join, edit and contribute to your tree. =आपणालॆं कुटमरूकांतुं सामिल ज़ांवुक, संपादित करुक आनि सहाय्या खात्तिरि संबंधियांक आपंयाति
Invite Pozvať
Invite Your Family and Friends to Geni =संबंधियांक आनि इष्टांक जॆनीचॆरि आपंयाति
Invitation History =आमंत्रणांगॆलॆं वृत्तांत
Invite Your Family and Friends =संबंधियांक आनि इष्टांक आपंयाति
Invited By Me =हांवॆं आपंयलॆलीं
Invited By My Family =मगॆलॆ कुटमानॆं आपंयलॆलीं
There have not been any invitations sent. Click here to invite others to your tree. =आपणालॆं कुटमरूकारि अन्य जनांक आपंवच्याक हांगा किटिकिटि कराति।
NUMBER1 of NUMBER2 people who have been: =NUMBER2 धकुनु NUMBER1 जन, कॊणांक:
Invited By Me =हांवॆं आपंयलॆं
Invited By My Family =मगॆलॆ कुटमानॆं आपंयलॆं
Date Invited =आपंवचॆं तारीक
Status Stav
Has responded to your invitation. =तुमगॆलॆ आमंत्रणाक ज़वाब दिल्लां।
Has not responded to your invitation. =तुमगॆलॆ आमंत्रणाक ज़वाब दीनि।
Has not responded to invitation from NAME. =NAMEलॆं आमंत्रणाक ज़वाब दीनि।
Remind =उगडास करंवयां
Web Email =वीज़कागद
Easily build your tree from your address book and invite your close friends. =वीज़कागद सेवॆलॆ विळासा थांवुनु ससारायेनॆं तुमगॆलॆं कुटमरूक घडंवुनु इष्टांक आपंयाति।
Email Applications =वीज़कागदालीं प्रयोजन
Upload a contact file below and Geni will securely import your contacts. Read how to create a contact file here. =तोग्गु/सकल ऎकळॆ संपर्कसंचिकॆ (contacts-file) घालाति आनि जॆनी जाग्रतेनॆं तुमगॆलीं संपर्कां घॆत्तलॆं। संपर्कसंचिकॆ तैयार करचॆं पद्धति हांगा पळंयाति।
Contact File: =संपर्कसंचिकॆ:
Add Emails: =वीज़कागदविळास ज़ॊडाति:
separate email addresses with commas =अल्पविराम (,) द्वारा वीज़कागदविळासां विंगड कराति
Email your tree =तुमगॆलॆं कुटमरूक पॆटंयाति
Embed your tree =कुटमरूकाक खॊंवयां
Send this URL to share a limited read-only view of your tree: =तुमगॆलॆ कुटमरूकालॆं मर्यादित "वाज़चॆं मात्र" रूप दाकंवुक हॆं एकरूप संसाधन सोदक जॊडणि (URL) पॆटंयाति
Embed a limited view of your tree on a social networking site (Facebook, MySpace, etc.), your blog, or your own site. =(फ़ेसबुक, मैंडस्पेस, इ.) अंतरज़ाळावयिरलॆ सामाजिक ज़ाळिज़ागॆंचॆरि, ( ब्लॊगस्पॊट, वर्डप्रॆस, इ.) अंतरज़ाळ बरपस्थळांचॆरि आथवा आपणालॆ ज़ाळिज़ागॆरि घालाति।
GEDCOM is a standard file format for genealogical information. =वंशरूकवैज्ञानिक सुचनाधारा संवहनोपकरण (GEDCOM) वंशवैज्ञानिक माहिति खातिरि ऎकळॆ प्रमाणित प्रारूप आसा।
GEDCOM Export =GEDCOM भायॆर पॆटंवचॆं
Preview or configure your shared tree view. =तुम्मि वांटतलॆं कुटमरूकालॆं स्वरूप पळंवुनु घॆंवुनु संपादित कराति।
To join this tree, please ask NAME to send you an invitation. =या कुटमरूकांतुं सामिल ज़ांवच्याक दयॆ करुनु NAME क तुमकां आमंत्रण पॆटंवच्याक सांगाति।
Configure your shared tree =तुमगॆलॆं कुटमरूक संपादित कराति
Create a limited read-only view of your tree to share with family and friends outside of Geni. =जॆनी भायॆरलॆं संबंधि आनि इष्टां ओट्टु वांटुक तुमगॆलॆ कुटमरूकालॆं मर्यादित "पळंवचॆं मात्र" स्वरूप तैयार कराति।
Preview =पळंवुनु घॆयाति
You can drag your tree and change the zoom level. =कुटमरूकाक इच्छेनुसार ताणयेद आनि सान-व्हॊड करयेद।
Share this link: =हॆं ज़ॊडणि वांटाति:
If you no longer wish to share your tree, you can deactivate your link below. You can create a new link at any time. =तुमकां कुटमरूक वांटचॆं नासलॆरि तोग्गुवॆलॆं/सकलचॆं ज़ॊडणि बंद करयेद. मागिरि ज़ाय तावळ वापस च़ालु करयेद।
Deactivate this shared tree view =कुटमरूका वांटचॆं स्परूप बंद करयेद
Customize =नियोजन
optional =वैकल्पिक
Tree type =कुटमरूका स्वरूप
Pedigree view (direct ancestors only) =वंशावळि स्वरूप (आपणालीं पितर मात्र)
Immediate family =लागिचॆं कुटम
Immediate family and pedigree view =लागिचॆं कुटम आनि वंशावळि स्वरूप
Extended tree (first cousins) =विस्तारित कुटमरूक (पयलीं बापुल-मावस भावंड
Display type =स्वरूप
Standard =प्रमाणित
Vertical =उबॆं
Photos Only =छायाचित्रां मात्र
Names Only =नांवां मात्र
more =च़ड
less =ऊणॆ
Size =
Small (300x250) =सान (३००x२५०)
Medium (375x300) =मध्यम (३७५x३००)
Large (600x400) =व्हॊड (६००x४००)
Tall (600x800) =दीग (६००x८००)
go =वच्च्यां
Custom =इच्छॆनुसार
Name display =नांवालॆं स्वरूप
First name and last initial (Jane S.) =नांव आनि अडनांवा अक्षर (जेन सि.)
First name only (Jane) =नांव मात्र (जेन)
Options =विकल्पां
Hide surnames of deceased direct ancestors =आपणालॆ अंतरलॆलॆ पूर्वज़ांगॆलीं आडनांवां निप्पंवका
Hide own children under 18 =१८ वरसांपशिनॆं ऊणॆं प्राय आश्शिलॆ चॆरुडुवांक निप्पंवयेद
Hide profile photos =व्यक्तिविवरण छायाचित्रां निप्पंवयेद
Mark deceased =अंतराळ चिह्न घालयेद
Privacy Information =एकांताविषयारि माहिति
Once you publish your tree, we can no longer guarantee the privacy of the data displayed. We caution you to consider the privacy of your family members when sharing your tree. =रूक प्रकाशित कॆल्लॆरि एकांतालॆं आश्वासन दिंवच्याक ज़ायना। कुटमरूक वांटचॆफूडॆ कुटमसदस्यांगॆलॆ एकांताविषयारि जाग्रत ज़ांवाति।
What we guarantee: =आम्मि इतलॆं आश्वासन दित्ताती कि
You choose where to display your shared tree. =तुमगॆलॆ कुटमरूक खंय दिसका हॆं तुमगॆलॆं मात्र निर्णय।
Your shared tree cannot be edited by anyone. =तुमगॆलॆ कुटमरूकालॆं संपादन कॊणांक करुक ज़ायना
Other branches of your tree are not accessible. =तुमगॆलॆ कुटमरूकालीं अन्य शाखां इतरांक दुर्लभ आस्सति।
Only publicly viewable profile photos are shown. =व्यक्तिविवरणालीं छायाचित्रां मात्र पळंवच्याक मॆळताति।
Additional profile information is not shown. =च़ड पार्श्वचित्रा माहिति पळंच्याक मॆळना
Last names are not shown unless you choose to display them for deceased direct ancestors (starting with your grandparents). =(आज्जॊ) थांवुनु, तुमगॆलॆ इच्छॆ नातिलॆरि, आडनांवां दाकंयनाति।
Minors are not shown unless you choose to show your own children. =तुम्मि चयन करनातिलॆरि अल्पप्रायालॆ चॆरुडुवांक दाकंयनाति।
You can deactivate your shared tree at any time. =तुम्मि तुमगॆलॆ वांटलॆलॆ कुटमरूक कॆदनाय बंद करयेद।
GEDCOM is a standard file format used to save, transfer, and transport genealogical information. Exporting a GEDCOM file will allow you to save your Geni family tree to your own computer. When you click the button below, we will generate your GEDCOM file and send you a link to download it. =वंशरूकवैज्ञानिक सुचनाधारा संवहनोपकरण<वं.सु.सं.> (GEDCOM) वंशवैज्ञानिक माहिति, राकुक, आदानप्रदान करुक आनि व्हांवच्याक ऎकळॆ प्रमाणित प्रारूप आसा। वं.सु.सं. संचिकॆ भायॆर पॆटंयलॆरि तुमकां कुटमरूक आपणालॆ गणकयंत्रारि राकुक ज़ातलॆं। कॆदॊळ तुम्मि तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆं गुब्बि किटिकिटि करतलीं, आम्मि तुमगॆलॆ वं.सु.सं.संचिकॆ तैयार करुनु तुमकां, राकुक ऎकळॆ ज़ॊडणि पॆटंयतलीं।
Export My GEDCOM File =मगॆलॆं वं.सु.सं. पॆटंययाति

}}


My Profile subpages: Viewing profile
This is you Tu si Ty
View your profile as others see it Zobraziť Tvoj profil tak, ako ho vidia iní
Your Profile is Tvoj profil je
% Complete na % kompletný
Add your schools Pridať školy
Add someone to your tree Pridať osobu do rodokmeňa
Edit your profile Upraviť Tvoj profil
Add or View Photos Pridať alebo upraviť fotografie
View Tree Pozrieť rodokmeň
View List Pozrieť zoznam
Edit Profile Upraviť profil
About me O mne
This is your profile as others see it. =इतरांक दिसता तश्शि आपणालॆं पार्श्वचित्र

}}

User stats
User stats Užívayeľské štatistiky
View tree awards
People in My Tree Osoby v mojom rodokmeni
Added by Me Pridané mnou
Ancestor Predok
Ancestors Predkovia
Descendant Potomok
Descendants Potomkovia
Photo added Fotografiu pridal
Photos added Fotografie pridal
Family Tree Awards =कुटमरूक प्रशस्ति
Tree Creator =कुटमरूक निर्माणकर्ता
Top Profile Adders =मस्त पार्श्वचित्र घालतलीं
Top Profile Inviters =मस्त पार्श्वचित्र आपंयतलीं
Top Photo Uploaders =मस्त छायाचित्र घालतलीं

}}

Personal
Personal Osobné
Appearance Vzhľad
Contact Kontakt
Home address Domáca adresa
Mobile phone Mobilný telefón
Home phone Domáci telefón

}}

User history
User History História užívateľa
Last updated on Posledná uprava
Last login on Posledné prihlásenie
Joined on Pridané dňa
Started family tree Rodokmeň naštartoval

}}

About Me
Share some things about yourself here. Tu môžeš zverejniť informácie o sebe,
Height Výška
Ethnicity

}}

Editing Profile and information
Edit Basics Upraviť základné údaje
Basics Základné
My Basics Moje základné údaje
Status Stav
Living Žijúci
Deceased Zomrel
Name Meno
First name Meno
Middle name Stredné meno
Last name Priezvisko
Suffix Za menom
Display name Zobrazené meno
Email E-mail
Current location Terajšie bydlisko
Gender Pohlavie
Male Muž
Female Žena
Date of birth Dátum narodenia
Circa Približne
Send Birthday Reminders Poslať narodeninové upozornenie
To my family Mojej rodine
Place of birth Miesto narodenia
Birth order Poradie
Death Smrť
Burial Pohreb
Languages Cudzie jazyky
Nicknames Prezývky
Unknown =गॊत्तु ना
Only child =ऎकळॆ चॆरुडु
born first =पयलॆज़ायि
born second =दुसरॆज़ायि
born third =तिसरॆज़ायि
born fourth =च़वतॆज़ायि
born fifth =पांच़वॆज़ायि
born sixth =सहवॆज़ायि
born seventh =सातवॆज़ायि
born eighth =आटवॆज़ायि
born ninth =नववॆज़ायि
born tenth =धावॆज़ायि
born eleventh =इरकवॆज़ायि
born twelfth =बारवॆज़ायि
born thirteenth =तॆरवॆज़ायि
born fourteenth =च़वदवॆज़ायि
born fifteenth =पंदरवॆज़ायि
born sixteenth =सॊळवॆज़ायि
born seventeenth =सतरवॆज़ायि
born eighteenth =अटरवॆज़ायि
born nineteenth =एकुणीसवॆज़ायि
born twentieth =वीसवॆज़ायि
This person does not have email =या मनुशा लागि वीज़कागदविळास ना।
This person is deceased =हीं मनुश अंतरलीं

}}

Hair color
Hair =कॆंस
Hair color =कॆंसा बण्ण
Black =काळॆ
Blond =भांरगाशॆ
Brown =पुड्याबण्णाशॆं
Gray =राकशॆं
Other =अन्य
Red =तांबडॆं

}}

Eye color
Eyes =दॊळॆं
Eye Color =दॊळां बण्ण
Amber =माज्जरशॆं
Blue =निळॆं
Green =पाचुवॆं
Hazel =हलकॆ पाचुवॆं

}}

Religions
Religion =धर्म
Agnostic =नास्तिक
Atheist =निरीश्वरवादि
Baha'i =बाहाऽय
Buddhist =बौद्ध
Catholic =क्रिस्तांव- रोमि सर्वत्रिक
Christian - other =क्रिस्तांव - अन्य
Eastern Orthodox =क्रिस्तांव - उदेंति शास्त्रसंमत
Greek Orthodox =क्रिस्तांव - युनानि शास्त्रसंमत
Hindu-Smartha =हिंदु - स्मार्त
Hindu-Vaishnava =हिंदु - वैष्णव
Hindu-Shaiva =हिंदु - शैव
Hindu-Shaktya =हिंदु - शक्त्य
Hindu-Agnostic =हिंदु - नास्तिक
Hindu-Atheist =हिंदु - निरीश्वरवादि
Hindu-Advaita =हिंदु - अद्वैत
Hindu-Yogic =हिंदु - योग
Hindu-Other =हिंदु - अन्य
Huguenot =हुगुवॆनॊत
Islam-Sunni =इसलाम - सुन्नि
Islam-Shia =इसलाम - शिया
Jain =जैन
Jewish =यहूदि
Mormon =मॊरमॊन
Protestant =विरोधक इगरजॆ
Scientologist =विज्ञानज़ाणि
Sikh =सीख
Taoist =ताववादि
Wiccan =विकाधर्मि

}}

Political views
Political Views =राजकीय दृष्टिकोण
Conservative = सांप्रदायिक
Democratic =प्रजातांत्रिक
Green Party =पर्यावरणवादि
Independent =स्वच्छंद
Indifferent =उदासीन
Liberal =उदारवादि
Libertarian =व्यक्तिस्वातंत्र्यवादि
Very Conservative =मस्त सांप्रदायिक
Very Liberal =च़ड व्यक्तिस्वातंत्र्यवादि
Moderate Conservative =मध्यम सांप्रदायिक
Moderate Liberal =मध्यम व्यक्तिस्वातंत्र्यवादि
Republican =गणतंत्रवादि

}}

School
School =शालॆ
Elementary School =तळशालॆ
Middle School =मध्यशालॆ
High School =उच्चशालॆ
College/University =विद्यापीठ
Graduate Education =स्नातक शिकवण

}}

Work
Work =काम
Company =आस्थापनॆ

}}

Contact information
My Contact =संपर्क
On the web =ज़ाळिज़ागॆरि
Work address =कामा विळास
Add another =आनियॆक घालाति

}}

Favorites
Favorites =प्रीतिचीं
Interests =अभिरुचि
Activities =उद्यमां
People/Heroes =जन/नायक
Cuisines =रांदप
Quotes =आद्गतियॊ/म्हणियॊ
Movies =चलनचित्रां
TV Shows =दूरदर्शनयंत्रालीं कार्यावळां
Music =संगीत
Books =पुस्तकां
Sports =खेळ
Service =सेवॆ
Username =प्रयोजन-नांव
Web address =वीज़कागदविळास
Phone Numbers =दूरवाणिसंख्यॆ
Area code =कूटसंख्यॆ
Phone no =दूरवाणिसंख्यॆ
Street =ओणि
County =देश
State =राज्य
Postal code =टपालकूट

}}


Relationships
Partner Partner
is a je
Current Husband =वर्तमान बाम्मुण
Current Wife =वर्तमान बायिल
Fiance =उत्रामुदि/निश्चयतांबुळ ज़ाल्लॆं
Fiancée =उत्रामुदि/निश्चयतांबुळ ज़ाल्लॆं
Current partner Terajší partner
Late Husband =दिवंगत बाम्मुण
Late Wife =दिवंगत बायिल
Ex-Husband =माजि-बाम्मुण
Ex-wife =माजि-बायिल
Divorced Rozvedený(á)
Ex-partner Ex-partner
Married on Svatba dňa
Married in Miesto svatby
Parents Rodičia

}}


Places
Date Dátum
Location Miesto
City =शहर
State/Province =राज्य/नाड
Country =देश
County =ताल्लुक
Date of death =अंतरचॆं तारीक
Place of death =अंतरचॆं स्थळ
Date of burial =दाहसंस्कारा तारीक
Place of burial =दाहसंस्कारा स्थळ

}}


Relations
Brother Brat
Sister Sestra
Mother Matka
Father Otec
Son Syn
Daughter Dcéra
Half-brother =सवतॊ भाव
Half-sister =सवति भयिणि
Stepmother =सवति आवुसु/आवय
Stepfather =सवतॊ बापुसु/बापुय
Stepson सवतॊ पूत=
Stepdaughter =सवति धूव
Uncle (Mother's brother) =मामु
Uncle (Father's elder brother) =म्हांतु
Uncle (Father's younger brother) =बाप्पा
Uncle =माम
Aunt (Mother's sister) =पाच्चि/मावशि
Aunt (Father's sister) =पाच्चि/आकय
Aunt =पाच्चि

}}

NOTE: In some languages, you have a name for both your mother's sister, your father's sister etc. If your language doesn't have this, just translate Aunt, Aunt (Fath. sis.) and Aunt (Moth. sis.) as the same. (Same for Uncle, Nephew, Grandmother, etc.)
{{Translation/term|Grandfather (Mother's Father)|=आज़्ज़ॊ/मामपांय}
Nephew (Brother's Son) =पुतणियॊ/पुतवणॊ
Nephew (Sister's Son) =भाच़्च़ॊ
Nephew =गुरुताच़ॊ
Niece (Brother's Daughter) =धूवडि
Niece (Sister's Daughter) =भाच्चि
Niece =गुरुताच़ि
Grandfather (Father's Father) =आज़्ज़ॊ/घरापांय
Grandfather Starý otec
Grandmother (Mother's Mother) =आम्मम्मा/मम्ममा/माम्मांय
Grandmother (Father's Mother) =आन्नम्मा/बापम्मा/घरामांय
Grandmother Stará mama
Great grandfather (Maternal) =पिज़्ज़ॊ
Great grandfather (Paternal) =पिज़्ज़ॊ
Great grandfather =पिज़्ज़ॊ
Great grandmother (Maternal) =पिज्जि
Great grandmother (Paternal) =पिज्जि
Great grandmother =पिज्जि
Grandson Vnuk
Granddaughter Vnučka
Great grandson Pravnuk
Great granddaughter Pravnučka
Husband Manžel
Wife Manželka
male cousin (paternal) =बापुलभाव
female cousin (paternal) =बापुलभयिणि
male cousin (maternal) =मावसभाव
female cousin (maternal) =मावसभयिणि
Ex-husband =माजि-बाम्मुण
Ex-wife =माजि-बायिल
First male cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलि मावसभयिणि
First male cousin (paternal) =पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) =पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) =पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) =पयलि मावसभयिणि
Great aunt's daughter-in-law =आज्जि
Great aunt's son-in-law =आज़्ज़ॊ
Great aunt =पिज्जि
Great uncle's daughter-in-law =आज्जि
Great uncle's first cousin's ex-wife's wife =आज्जि
Great uncle's son-in-law =आज़्ज़ॊ
Great uncle =पिज़्ज़ॊ
Second great aunt =पिज्जे अवुसबापुसा भयिणि
Second great grandfather =पिज्जे बापुस
Second great grandmother =पिज्जे आवुसु
Second great uncle =पिज्जे आवुसबापसा भाव
Third great grandfather =पिज्जे अज़्ज़ॊ
Third great grandmother =पिज्जे आज्जि

}}

Timeline
Showing X Events =घडण
Timeline =समयगॆरॊ
reverse order =उपराटि क्रम
Show events where X is a =तीं घटनां दकंयाति, खंय X निम्न आसा
Participant =भाग घॆत्तलॊ-घॆत्तलि
Attendee =अतिथि
Fan =प्रिय
Creator =रचयता
Birth of =ज़ायिदीस अनुसार
attended =पळंयच्याक आयलॊ-आयलि
Marriage of =वरडिक/काज़ार
Event title =घडणे विषय
Year =वरस
Add Event =घडण ज़ॊडसंवयां
Add more details =च़ड माहिति घालयां
Please wait while the page loads =दयॆ करुनु, पांनार नवॆं माहिति यॆत्ता तॆदॊळसरि, राबाति
Range =मर्दाया
Start Date: =सुरुवे तारीक
End Date: =कडेचॆं तारीक
Enter event description here =घडणे विवरण हांगा दीयाति
Participants: =भाग घॆत्तलीं
Attendees: =आतिथिजन
Who is this event for? =या घडणांतुं कॊण आसा?
Who was at this event? =या घडणांतुं कॊण आश्शिलॆं?
More Events =च़ड घडणां
My Timeline =मगॆलॆं समयगॆरॊ
Add a new event =नवॆं घडण घालयां
About This Event =घडणेविषयारि माहिति
Event Photos =घडणे छायाचित्रां
Event Albums =घडणे छायाचित्रासंग्रह
There are currently no photos of this event. Click here to add photos. =या घडणे खातिर सद्य छायाचित्र नाती। छायाचित्रां घालुक हांगा किटिकिटि कराति।
Attendees =अतिथि
There are currently no attendees for this event. Click here to add some. =या घडणे खातिर सद्य अतिथिजन नाती। अतिथिजनांक आपंवच्याक हांगा किटिकिटि कराति।
Who attended this event? =या घडणांतुं कॊण आसा?
Save Attendees =अतिथिजनांक राकाति
Share some details about this event =या घडणेविषयारि माहिति दिंवयां
Save Description =विवरण राकाति
Event successfully updated =घडण सफलरीतॆ संपादित ज़ाल्लॆं
There are currently no albums tagged with this event =या घडणेलीं सद्य छायाचित्रसंग्रह नाती।
Guestbook =सोयरेपान
as =उपाधि
worked at =काम कॆल्ललॆ स्थळ
X people =X जन
I was there =हांव थंय आश्शिलॊ-आश्शिलि
Fans =प्रीति
I wasn't there, but I'm a fan =हांव थंय नाशिलॊ-नाशिलि, तरि माका ताज्जिॆं प्रीति
Click here if you were not at this event but would like to add it to your timeline =घडणेंतुं नातिलॆरय समयगॆरांतुं ज़ॊडचॆ आसलॆरि हांगा किटिकिटि कराति

}}

Settings page and subpages
All Account Settings =पूरा उपयोजकखातॆ तडज़ोड
Family Group =कुटमसमूह
define your Family group, the subset of your tree you want to stay in touch with =कुटमरूकालॆ खंचॆ सदस्यां ओट्टु संपर्क दवंरचॆं आसा आनि तुमगॆलॆ कुटमसमूह सुस्पष्ट कराति
Profile Privacy =पार्श्वचित्र एकांत
control who can see your profile and what they see =कॊणाक तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र कितलॆं दिसका हॆं नियंत्रित कराति
Profile Actions =पार्श्वचित्र व्यवस्थापन
control who can perform actions on your profile =
Blocked Users =कॊण तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र संपादित करता हाज्जॆर नियंत्रण दवंराति
block users from seeing your profile or contacting you =उपयोजकखातॆदारांनी तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र पळंवचॆर आनि तुमकां संपर्क करचॆर बंदि घालाति
Managed Profiles =हांव व्यवस्थापन करतलीं पार्श्वचित्रां
control the privacy settings of profiles you have added =कॊण तुम्मि घात्तिलीं पार्श्वचित्रां संपादित करता हाज्जॆर नियंत्रण दवंराति
Recent Activity =कडेचॆ कृति
control what gets displayed in your newsfeed and when you get notified of updates =सकदांक ताजा माहिति दिंवचॆ वॆळार कितलॆ आनि कसलॆं सुद्दि दिंवचॆं हाजॆर नियंत्रण दवंराति
Notifications =घोषणॆ
control what Geni events you get notified about =तुमकां खंचॆ घडणांविषयारि सुद्दि ज़ाय हाजॆर नियंत्रण दवंराति
Email & Password =वीज़कागदविळास आनि गुट्टु-ऊत्र
add or update your email and password =वीज़कागदविळास आनि गुट्टु-ऊत्र घालयां अथवा संपादित करयां
Your Family is the subset of your Tree that you want to stay in touch with. This is the group that you will share news, photo albums, and birthdays with. =तुमगॆलॆ कुटम तुमगॆलॆ कुटमरूकालीं तीं सदस्यां आस्सती कॊणां ओट्टु तुमकां संपर्क दवंरचॆं आसा। या समूहावोट्टु तुमकां सुद्दि, छायाचित्रसंग्रहां आनि ज़ायिदीसां वांटुक ज़ातलॆं।
My Family consists of =मगॆलॆ कुटमसदस्यां
and =आनि
plus their current partners =आनि तांगॆलीं वर्तमान सांगातीं
My 5th cousins and closer =पांच़वीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 4th cousins and closer =च़वथीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 3rd cousins and closer =तिसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 2nd cousins and closer =दुसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 1st cousins and closer =पयलीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My immediate family =मगॆलॆ परिवार
None of my blood relatives =रगतसंबंधियां थांवुनु कॊणॆ ना
NAME's 5th cousins and closer =NAMEलीं पांच़वीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 4th cousins and closer =NAMEलीं च़वथीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 3rd cousins and closer =NAMEलीं तिसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 2nd cousins and closer =NAMEलीं दुसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 1st cousins and closer =NAMEलीं पयलीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's immediate family =NAMEलॆं परिवार
None of NAME's blood relatives =NAMEलॆ रगतसंबंधियां थांवुनु कॊणॆ ना
You can add or remove individuals on their profile. =तुमकां खंचांय व्यक्तिविशेषाक तांगॆलॆ पार्श्वचित्रा थांवुनु काडुक ज़ातलॆं।
Use the checkboxes below to specify who can see your profile information. =तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र कॊणॆकॊणॆ पळंवचॆं हॆं नियंत्रित करुक तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ चयनिकांगॆलॆ प्रयोजन कराति।
Public =सार्वजनिक
Profile photo =विवरण छायाचित्र
expand =वाडंय
Basic Info =तला माहिति
close =बंद करयेद
Maiden name =कुळाराचॆं नांव
First names of immediate family =परिवारजनांगॆलीं नांवां
Person who added me =माका जॊडतल्यालॆं नांव
Birthday =ज़ायिदीस
hide age =प्रय निप्पंवयेद
Birth place =ज़ायिस्थळ
Occupation =व्यवसाय
About Me =म्हज्जॆविषयारि
Family box =कुटमपॆट्टि
Friends box =इष्टांपॆट्टि
Latest News box =ताजा बातमि पॆट्टि
User Stats box =उपयोजक विश्लेषणपॆट्टि
Personal Info =वैयक्तिक माहिति
Contact Info =संपर्क माहिति
Work Info =कामा माहिति
Schools =शालॆ
Use the checkboxes below to specify who can perform actions on your profile. =तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र कॊणॆकॊणॆ संपादित करचॆं हॆं नियंत्रित करुक तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ चयनिकांगॆलॆ प्रयोजन कराति।
Who can edit my profile info? =कॊण मगॆलॆं विवरण संपादित करयेद?
Who can post a comment? =मुखारवॆलॆ पांनार कॊणॆकॊणॆ बरंययेद?
Who can send me a message? =कागद कॊणॆकॊणॆ धाडयेद?
Who can invite me to be friends? =इष्ट म्हुणु कॊणॆकॊणॆ आमंत्रित करयेद?
Who can find me using search? =कॊणॆकॊणॆ माका सॊदयेद?
unblock =
Prevent someone in your tree from seeing your profile and block delivery of their messages to you. =ऎकळ्यार, तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र पळंवचॆर आनि तुमकां कागद धडचॆर, बंदि घालाति।
Block a User =ऎकळॆ उपयोजकार बंदि घालाति
Users will not be notified that you've blocked them. =तुम्मि तांचॆर बंदि घाल्लॆ हॆं उपयोजकांक कळेश ना।
Currently Blocked =बंदि घाललां
No blocked users. To block a user, type a name in the box above. =ऎकळॆ उपयोजकार बंदि घालुक तांगॆलॆं नांव तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ चतुष्कोणांत बरंयात।
Return to Account Settings =उपयोजकखातॆ व्यवस्थापनाक वापस वच्चयेद
Manage the privacy of the profiles you've added. =तुम्मि ज़ॊडललॆ पार्श्वचित्रांगॆलॆ एकांत व्यवस्थापन
Living Profiles I Added =जीवित जन
Who can edit? =कॊणॆकॊणॆ संपादित करयेद
Who can search? =कॊणॆकॊणॆ सॊदयेद
Only Me =हांव मात्र
Entire Tree =पूरा कुटम
Anyone =कॊणॆय
Deceased Profiles I Added =अंतराळ ज़ाल्लल्यांगॆलीं पार्श्वचित्रां
When you create content on Geni, your Family and Friends are shown updates as Family News on the Home tab. =कॆदॊळ तुम्मि जॆनीचॆर उपयोजकखातॆ तैयार करताति तॆदॊळ कुटमजन आनि इष्टां "मुखारवॆलॆ पान"आर "कुटमा सुद्दि" म्हुणु दिसतलीं।
They will only receive updates about content that your privacy settings permit them to see. =तुमगॆलॆ एकांतचयना अनुसारचि तांका तुमगॆलॆ विषयारि माहिति मॆळतलॆं।
Create an update when I... =बातमि तैयार करयेद कॆदॊळ हांव..
update my own profile =पार्श्वचित्र संपादित कराति
post my latest news =नवॆं सुद्दि धाडयेद
add a Friend =इष्ट ज़ॊडसंवयां
comment in someone's guestbook =अतिथिपांनार बरंवयां
comment on a photo =छायाचित्राचॆर टिप्पणि दिंवयां
comment on an event =घडणेचॆर टिप्पणि दिंवयां
comment in my tree discussion =आपणालॆ कुटमरूका चर्चेंतुं टिप्पणि दिंवयां
An update will always appear when I... =बातमि निर्माण करयेद कॆदॊळ हांव
add someone to the tree =कुटमरूकार ऎकळ्याक ज़ॊडता
update someone else's profile =ऎकळ्यालॆ विवरण संपादित करता
add photos =छायाचित्रां घालता
tag someone in a photo =छायाचित्रांत ऎकळ्याक दाकंयता
add an event =घडणेविषयारि बरंयता
tag someone in an event =घडणेंतुं ऎकळ्याक ज़ॊडता
add photos to an event =घडणेंतुं छायाचित्रां घालता
An update will never appear when I... =बातमि निर्माण करयेद ना कॆदॊळ हांव
send a message =संदेश धाडता
view a profile =विवरण पळंयता
view a photo =छायाचित्र पळंयता
decline an invitation =आमंत्रण नकारता
edit my Family group =कुटमसमूह संपादित करता
edit my privacy settings =एकांतव्यवस्थापन संपादित करता
Control which notification emails Geni sends you. =जॆनीद्वारा यॆतल्यॊ बातमियांचॆर नियंत्रण दवंरात।
Send me an email when someone =बातमि पॆटंवयेद कॆदॊळ कॊण
sends me a message =माका संदेश धाडता
invites me to be Family =माका कुटमांत आपंयता
invites me to be a Friend =माका इष्ट ज़ांवुक आपंयता
accepts my invitation to join my Tree, Family or Friends =मगलॆं कुटमरूक, कुटम अथवा इष्ट ज़ांवुक स्वीकारता
comments in my guestbook =मगलॆ अतिथिपांनार बरंयता
comments in my tree discussion =मगलॆ कुटमरूका चर्चेंतुं टिप्पणि दिता
comments on my photo or responds to my comment =मगॆलॆ छायाचित्राविषयार बरंयता अथवा जवाब दिता
comments on my event or responds to my comment =
tags me in a photo (once daily max) =मगॆलॆ घडणेविषयार बरंयता अथवा जवाब दिता
adds photos of Family and Friends (once daily max) =कुटमालॆं आनि इष्टांगॆलीं छायाचित्रां घालाति
makes new additions to my Tree (once daily max) =कुटमरूक वाडंयता (प्रतिदीस एक)
in my Family and Friends is about to have a birthday (once daily max) =सोयरेलॆं ज़ायिदीस यॆंवचॆ आसा (प्रतिदीस एक)
Also email me occasionally about new Geni features and announcements =माका अनित्य जॆनी थांवुनु वैशिष्ट्य आनि सूचनॆ पॆटंवयेद
Primary Email Address =प्राथमिक वीज़कागदविळास
Change Password =गुट्टु-ऊत्र बदलयां
Add email =अधिक वीज़कागदविळास
Enter Current Password =गुट्टु-ऊत्र घालात
Confirm New Password =नवॆं गुट्टु-ऊत्रा पुष्टि करात
Type New Password =नवॆं गुट्टु-ऊत्र टंकित करात

}}

Error/Information Messages
Please wait... =चिकॆ राबाति...
Almost done... =ज़ाल्लॆंचि...
Loading Relationship... =संबंध घालतऽस्स..
Sorry, you cannot send messages to yourself. =क्षमस्व, आपणाकचि कागद धाडुक ज़ायना।
You must specify recipients to send this message. =कगद धांडचॆ फूडॆ प्रेषक ज़ाय।
You must enter a subject or body to send this message. =
The conversation has been saved. =संवाद राकलां।
We are experiencing technical difficulties =आम्मि सद्य तांत्रिकि दोष अनुभव करतऽस्सति।
The conversation has been deleted. =संवाद उडंवुनु सॊडलॆं
NAME's current location was placed on the map. =NAME लॆं वर्तमान स्थळ नकासार घाललां
Your address book has been cleared. =तुमगॆलॆ विळासपान खालि कॆल्लां।
Please enter some email addresses to invite. =आपंवचॆक दयॆ करुनु कांयी वीज़कागदविळासां बरंयाति।
Please enter a valid email address and password. =दयॆ करुनु वैध वीज़कागदविळास आनि गुट्टु-ऊत्र दीयाति।
You haven't imported any contacts. =तुम्मि संपर्कां आनिकय भितर हाडनिती।

}}

Uncategorized
{{Translation/term|Caption|=शिर्षक }
(Balloon Icon) =फुगॆ प्रतिकृति
(I Icon) =प्रतिकृति
(Printer Icon) =मुद्रका प्रतिकृति
(relative) =नातलग
ActiveX control is necessary to upload your files quickly and easily. You will be able to select multiple images in user-friendly interface instead of clumsy input fields with Browse button. Installation will take up to few minutes, please be patient. To install Image Uploader, please click on the Information Bar. After page reload click "Yes" when you see the control installation dialog. =संचिकां वगवगिं आनि ससारायेनॆं वयिर घॆंवचॆक Active X Control ज़रूरि आसा। अवलक्षण सॊदचॆं (Browse ) गुब्बि निवेशस्थानांसुत्तु घुवंडावचॆं बदलाक तुमकां ससार बाह्यस्वरूपा द्वारा मस्त छायाचित्रां चयन करुक मॆळतलीं। प्रतिष्ठापनेक वेळ लागतलॆं, धीर धराति। "छायाचित्र सोसक" प्रतिष्ठापित करुक "माहिति गुब्बि (information bar)आरि किटिकिटि कराति। पान वापस यॆंवुनु "नियंत्रण प्रतिष्ठापन संवादपटिक" (control installation dialogue) दिसलॆरि ताका किटिकिटि कराति।
Add Photos to This Album =छायाचित्रसंग्रहांतुं छायाचित्रां घालाति
Add Relatives to Calendar =काळगणकांतुं नातलगांक ज़ॊडसंयाति
Add a Caption =शिर्षक दिंवयां
Add descendants of =वंशज़ां घालयां हांगॆलीं
Add immediate family of =परिवार घालयां हांगॆलॆ
Add multiple photos very quickly, =वगवगिं मस्त छायाचित्रां घालयां
Add photos from your computer. =गणकयंत्रा थांवुनु छायाचित्रां घालयां
Add these photos to =हीं छायाचित्रां हांगा घालयेद
Add to Favorites =प्रीतिचींछायाचित्रांतुं घालयेद
Add your family's emails, so they can help complete the tree. =कुटमरूक पूरा करुक च़ड मदत खात्तिरि कुटमजनांगॆलीं वीज़कागदविळासां घालाति।
Added On =ज़ॊडचॆं तारीक
Added to family tree by =ज़ॊडतलॆं उपयोजक
Adding X Photos =X छायाचित्रां घालतऽस्स
Advanced Photo Uploader =परिणत छायाचित्र सोसक
Album Cover =संग्रहा मुखारवॆलॆ पान
An existing photo album =आश्शिलॆं कुटम छायाचित्रसंग्रह
Are you sure you want to delete this photo? =तुमकां हॆ छायाचित्र कंडिप उडंवुनु दिंवचॆं आसा वॆ?
Back to your profile =पार्श्वचित्राक वापस
Balloon help is off =मदति फुगॊ बंद आसा
Balloon help is on =मदति फुगॊ च़ालु आसा
Birth =ज़ायिविषय
Blood Relatives =रगतसंबंधि
Bloodrelatives =रगतसंबंधि
Born =ज़ल्म
Brother-in-law Švagor
By =द्वारा
Click an arrow to slide the family tree in that direction. You may also use the arrow keys on your keyboard. =एकदीकानॆं कुटमरूक व्हरचॆं आसलॆरि त्या दीकानाचॆ बाणाक किटिकिटि कराति। तुमगॆलॆ गणकयंत्रा संज्ञाफळावयिरलॆ बाणगुब्बियांगॆलॆ प्रयोजनय करयेद।
Click and drag to move this out of the way. =वाट्टे थांवुनु भायॆर काडुक किटिकिटि करुनु ताणाति।
Click and drag up to zoom in and out. Your tree will get bigger or smaller. =व्हॊड अथवा सान करूक किटिकिटि करुनु वयिरि तानाति। कुटमरूक व्हॊड अथवा सान ज़ात्तलॆं।
Click here to print this tree =कुटमरूक छापुक हांगा किटिकिटि कराति।
Click here to turn on balloon help =मदति फुगॆ सूरु करुक हांगा किटिकिटि कराति
Click here to turn on help messages =मदति संदेश सूरु करुक हांगा किटिकिटि कराति
Click on the small green trees to view extended family members. =विस्तारांतुं कुटम पळंवचॆक सान पाचुवॆ रूकारि किटिकिटि कराति।
Click this arrow to add a sibling, spouse or partner for this person. =भावंड अथवा सांगाति घालुक या बाणाक किटिकिटि कराति।
Click this arrow to slide the family tree in this direction. You may also =या दीकान कुटमरूक व्हरूक या बानाक किटिकिटि कराति। तुम्मि निम्न सुद्दांय करयेद
Click this button to recenter this family tree. =कुटम मध्यांतुं हाडुक हॆं गुब्बि किटिकिटि कराति।
Click this button to turn help balloons off. =मदति फुग्गॊ बंद करुक हॆं गुब्बि किटिकिटि कराति।
Click this link to edit basic information about this person. =या मनुशालॆ तळामाहिति संपादित करुक हॆं गुब्बि किटिकिटि कराति।
Click this link to view this person's profile. You may also be able to edit this profile. =या मनुशालॆं पार्श्वचित्र पळंवुक या ज़ॊडणिचॆरि किटिकिटि कराति।
Click this link to view your family tree from this person's point of view. =या मनुशालॆं पार्श्वचित्रा थांवुनु तुमगॆलॆ कुटमरूक कश्शि दिसता पळंवुक या ज़ॊडणिचॆरि किटिकिटि कराति।
Click to add a name =नांव घालुक किटिकिटि कराति।
Click to view this person's family tree. =या मनुशालॆं कुटमरूक पळंवुक किटिकिटि कराति।
Clicking on any name will take you to that person's position on the tree. =खंचॆय नांवारि किटिकिटि कॆल्लॆरि तुम्मि कुटमरूकारि त्या मनुशालॆ स्थानारि वत्तलीं।
Close this dialog box when upload completes =वयरिघॆणॆ मुग्दलॆरि संवादपटिक बंद करयेद
Close =बंद करयेद
Comments =टिप्पणियॊ
Confirm email address =वीज़कागदविळासा पुष्टि कराति
Connect these relatives to your tree. =या संबंधियांक तुमगॆलॆ कुटमरुकार ज़ॊडाति।
Create Message =संदेश बरंयाति
Create a new album =नवॆं छायाचित्रसंग्रह करयां
Created by NAME on DATE =NAME नॆं DATE क तैयार कॆल्लॆं
Created on DATE =DATE क तैयार कॆल्लॆं
Daughter-in-law Nevesta
Delete this Album =हॆं छायाचित्रसंग्रह उडंवुनु सॊडयेद
Description =विवरण
Deselect All =चयन नाका
Drag photos to change their display order in this album. =छायाचित्रसंग्रहांतुं क्रम बदलुक छायचित्रां तानाति
Drag this slider to change size of print. =मुद्रणा आकार बदलुक स्लैडर ताणाति।
Edit Album =छायाचित्रसंग्रह संपादित करयां
Edit description... =विवरण संपादित करयां...
Employer =योजन/धनि
End Year =कडेचॆं वरस
English =अंग्रेजि
Family Albums =कुटमा छायाचित्रसंग्रहां
Family Friends =कुटमा इष्टां
Find relatives quickly. =वगवगिं नातलग सॊदाति
Finished =मुग्दलॆं
First Name / Last Name =नांव/आडनांव
First photo =पयलॆं छायाचित्र
Geni Image Upload =-जॆनी छायाचित्र सोसण
Go Choď
Having trouble? Try the simple uploader instead. =कष्टप्रद? हाज्जॆ बदलाक साधॆ सोसकालॆं प्रयोजन कराति।
Help balloons are turned on. Hold your mouse over almost anything on the family tree for an explanation. =मदति फुगॊ च़ालु आसा। कसलॆंय विषयारि स्पष्टिकरणा खात्तिरि संगणकमूषकाक कुटमरूकारि खंयी राकुनु दवंराति।
Hide help balloons =मदति फुग्गॊ निप्पंयाति
Home Phone =घरा दूरवाणिसंख्यॆ
I replied =हांवॆं सांगलॆं
If names in your tree use non-English characters, you must select "landscape" in your printer's settings to display the names correctly. =कुटमरूकावयिरलॆ विवरणांतुं रोमिलिपि नातिलीं अक्षरां आसलॆरि, नांवां सम्म दाकंवचॆक, मुद्रकयंत्र व्यवस्थापनांतुं "Landscape" लॆं चयन कराति।
If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow arrows or navigate to another branch of your tree. =सिदॆ संबंधित जन कुटमरूकार दिसना ज़ाल्लॆरि हळदुवॆं बाणारि किटिकिटि करुनु तांका ज़ॊडाति अथवा दुसरॆ शाखॆरि पळंयाति।
If you'd like to change the size of your print, please use the controls below. =मुद्रणालॆं आकार बदलचॆं आसलॆरि तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ नियंत्रकांगॆलॆ प्रयोजन कराति।
Image Uploader =छायाचित्र सोसक
Immediate Family Members =परिवारजन
In this photo =छायाचित्रांतिं सामिल
Invite a family member =कुटमजनाक आपंयाति
Invite your family: =परिवाराक आपंयाति
Just drag and drop them on their nearest relative. If your relative is already in the tree, drag their unconnected node onto the one in the tree. =ताणुनु तांका लागि लॆकतलॆ संबंधियालागि सॊडाति। तुमगॆलॆ संबंधि पयलॆधरुनुचि कुटमरूकार आसलॆरि तांगॆलॆ ज़ॊडनातिलॆं गॆण्णु ताणुनु तांगॆलॆ दुसरॆ गॆण्णारि सॊडाति।
Leave a message for =कागद सॊडयां
Leave message =कागद सॊडाति
List of NAME's Tree =NAME
Make connections. =संपर्क कराति
Make my profile photo =आपणालॆं छायाचित्र करि
Map of My Family =कुटमनकाशॆ
Message =कागद
Mobile Phone =निष्तंत्रि
My Profile Môj profil
NAME's photos =NAME
Name Meno
New Album Name =नवॆं छायाचित्रालॆं नांव
Next =मुखार
No matches found, search entire tree =मेळ लागनि, पूरा कुटमरूक सॊदयेद
Note: 'date of death' =अंतराळा तारीक
Open Other Branches of Your Tree =कुटमरूकालीं अन्य शाखां मॆकळाति
PRINT =छापयेद
Photo Added =छायाचित्र घाल्लांति
Photo X1 of X2 in NAME's photos =NAMEलीं X2थांवुनु X1 छायाचित्रां
Position =स्थान
Print To Paper =कागदारि छापाति
Print in black & white =काळॆ-धंवॆ मुद्रण ज़ाय
Print with normal font. =साधारण अक्षराकार
Print with small font. =सान अक्षराकार
Print your tree on one page. =पूरा कुटमरूक एकचि पांनारि ज़ाय
Printing Instructions =मुद्रण आदेश
Recent Albums =नवीन छायाचित्रसंग्रहां
Recently Added List =नवीन घाल्लल्यांगॆलॆ यादि
Recently Joined List =नवीन सामिल ज़ाल्लल्यांगॆलॆ यादि
Recently Modified List =नवीन संपादित यादि
Red =तांबडॆ
Remove from Favorites =प्रीतिचीं थांवुनु काडयेद
Reorder Album =छायाचित्रसंग्रहालॆं क्रम बदलयेद
Reorder Photos =छायाचित्रां क्रम बदलयेद
Reply =ज़वाब
Reverse Sort =उपराटि क्रम
Save your changes >> =बदल राकयेद
Saved Messages =राक्किलीं संदेशां
Save =राकयेद
Saving =राकतऽस्स..
Search name or email Hľadať meno alebo e-mail
Second photo =दुसरॆं चायाचित्र
Select All =सकडांगॆलॆं चयन
Select one or more photos from your computer =
Send Birthday Reminders Poslať narodeninové upozornenie
Separate favorites in each group with a comma. Ex: reading, fishing =प्रतियॆकळॆ समूहांतुं प्रीतिचीं कामां अल्पविराम द्वारा विंगड कराति। उदा. वाज़चॆं, झ़ळकॆ/निसतॆं पकडचॆं
Separate nicknames with a comma. Ex: Jack, Jay, Uncle Jay =उपादियॊ अल्पविरामा द्वारा विंगड कराति। उदा. जॅक, जॆय, अंकल जॆय
Set Album Cover =छायाचित्रसंग्रहालॆं मुखारवॆलॆं पान
Set as cover =मुखारवॆलॆं पान म्हुणु दवंरयेद
Set as profile photo =विवरणछायाचित्र म्हुणु दवंरयेद
Share some things about (NAME) =NAME विषयारि चिकॆं/मातशॆं बरंयाति
Show legend =आख्यान दाकंयाति
Show page numbers =पानसंख्यॆ दाकंयाति
Simple Photo Uploader =सादॆ छायाचित्र सोसक
Son-in-law Zať
Start Year =सुरुवे वरस
Start typing a language =भास बरंवचॆक सूर कराति
Start typing a political view =राजकीय दृष्टिकोण बरंवचॆक सूर कराति
Start typing a religion =धर्म बरंवचॆक सूर कराति
Start typing an ethnicity =जनांगीयतॆ बरंवचॆक सूर कराति
Tag Your Added Photos =घाल्लॆलॆ छायाचित्रांक सुच़यचिह्न लांयंति
Tagged By Me =हांवॆं सुच़यचिह्न लांयलॆलीं
There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again. =तुमगॆलॆ वीज़कागदविळासा संपर्क पांनाक उबारचॆ वॆळार गडबडि ज़ाल्लॆ।दयॆ करुनु तुमगॆलॆ वीज़कागदविळास आनि गुट्टु-ऊत्रालॆं पुष्टि कराति
Title =शिर्षक
To see a list of all of the names in your current tree, open the 'Go to...' tab =तुमगॆलॆं कुटमरूकावयिरलॆ समस्त नांवां यादि पळंवचॆं आसलॆरि "...वच्च्यां" ज़ॊडणि मॆकळाति।
Type Description Here =विवरण हांगा बरंयाति
Type first or last name =नांव अथवा आडनांव बरंयाति
Updated =संपादित
Use the options below to determine the size of your printed tree. The print preview will show you how many pages your tree spans. Each gray square represents =छाप्पिलॆ कुटमरूकालॆ आकार निश्चित करुक तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ विकल्पांगॆलॆं प्रयोजन कराति।कुटमरूक कितलॆं पान आड आसा हॆं तुमकां दाकंयतलॆं। प्रतियॆकळॆ राकशॆं चतुष्कोण सांगता कि
View as Tree =कुटमरूप स्वरूप पळंयात
Viewing X Photos =X छायाचित्रां पळंयता
Who's In This Photo =या छायाचित्रांतुं कॊणकॊण आस्सत
Who's in this album या छायाचित्रसंग्रहांतुं कॊणकॊण आस्सत=
X Added =X जनांक ज़ॊडलॆं
X people were not added =X जनांक ज़ॊडनि
You must enter a subject or body =विषय अथवा संदेश घालका
Yourself =तुम्मिचि

}}

Lower case
add from address book =विज़कागद संपर्कां पांना थांवुनु घॆवयेद
and =आनि
anniversaries =वरसोत्सवां
because we cannot send them email. =इत्तॆक म्हणलॆरि आमकां तांका वीज़कागद पॆटंवचॆक ज़ायना।
birthdays =ज़ायिदीसां
created by Me =हांवॆं घडंयलॆलीं
current spouse =वर्तमान बाम्मुण-बायिल
done =ज़ाल्लॆं
edit =संपादित करयेद
enter email =वीज़कागदविळास घालाति
enter her email =तांगॆलॆं वीज़कागदविळास घालाति
enter his email =तांगॆलॆं वीज़कागदविळास घालाति
for My Family =कुटमा खात्तिरि
her brother =तांगॆलॊ भाव
her daughter =तांगॆलि भयिणि
her father =तांगॆलॊ बापुस/बापुय
her husband =तांगॆलॊ बाम्मुण
her mother =तांगॆलि आवुस/आवय
her sister =तांगॆलि भयिणि
her son =तांगॆलॊ पूतु
her wife =तांगॆलि बायिल
hide year =वरस निप्पंययेद
hide =निप्पंययेद
his brother =तांगॆलॊ भाव
his daughter =तांगॆलि धूव
his father =तांगॆलॊ बापुस/बापुय
his husband =तांगॆलॊ बाम्मुण
his mother =तांगॆलि आवुस/आवय
his sister =तांगॆलि भयिणि
his son =तांगॆलॊ पूतु
his wife =तांगॆलि बायिल
include friends =इष्टांक धरुनु
in =भितर
one page. =एक पान
only child =ऎकळॆ चॆरुडु
or Cancel =रद्द करयेद
photos =छायाचित्रां
replied =नॆं ज़वाब दिल्लॆं
rotate photos on the fly =छायाचित्रां घुवंडयात
showing X people out of X =X2जनां थांवुनु X1 दाकंयतऽस्स
to send this message. =हॆं संदेश धाडुक
use the arrow keys on your keyboard. =संज्ञापळावयिरलॆ बाणगुब्बियांगॆलॆं प्रयोजन कराति
view album =छायाचित्रसंग्रह पलंयाति
your father =तुमगॆलॊ बापुस
your mother =तुमगॆलॊ आवुस

}}

Personal tools