Difference between revisions of "Template:Polish translation"

From Wiki

Jump to: navigation, search
(Drobne poprawki składni, literówek i niekonsekwencji (typu: żądania/prośby))
m (Zmiany kosmetyczne (w toku))
Line 824: Line 824:
 
|control who can perform actions on your profile=Kontroluj, kto może dokonywać zmian na Twoim profilu.
 
|control who can perform actions on your profile=Kontroluj, kto może dokonywać zmian na Twoim profilu.
 
|Blocked Users=Zablokowani użytkownicy
 
|Blocked Users=Zablokowani użytkownicy
|block users from seeing your profile or contacting you=Zablokuj użytkowników, by nie mogli widzieć Twojego profilu ani kontaktować się z Tobą.  
+
|block users from seeing your profile or contacting you=zablokuj użytkom możliwość oglądania twojego profilu i kontaktowania się z Tobą.  
 
|Managed Profiles=Zarządzane profile
 
|Managed Profiles=Zarządzane profile
|control the privacy settings of profiles you have added=Kontroluj ustawienia prywatności profili, które dodałeś.
+
|control the privacy settings of profiles you have added=kontroluj ustawienia prywatności profili, które dodałeś
 
|Recent Activity=Ostatnia aktywność
 
|Recent Activity=Ostatnia aktywność
|control what gets displayed in your newsfeed and when you get notified of updates=Kontroluj nowości oraz powiadomienia o uaktualnieniach.
+
|control what gets displayed in your newsfeed and when you get notified of updates=Decyduj, które informacje mają pojawiać się wśród twoich wiadomości i kiedy masz być powiadamiany o uaktualnieniach.
 
|Notifications=Powiadomienia
 
|Notifications=Powiadomienia
|control what Geni events you get notified about=Kontroluj, o czym mówią wiadomości, które dostałeś od Geni.
+
|control what Geni events you get notified about=Decyduj, o jakich zdarzeniach Geni masz być powiadamiany.
|Email & Password=E-mail i hasło.
+
|Email & Password=Adres e-mail i hasło.
|add or update your email and password=dodaj lub uaktualnij swój e-mail i hasło
+
|add or update your email and password=dodaj lub uaktualnij swój adres e-mail i hasło
|Your Family is the subset of your Tree that you want to stay in touch with. This is the group that you will share news, photo albums, and birthdays with.=Twoja Rodzina jest podgrupą Twojego Drzewa, z którą pragniesz być w kontakcie. Jest to grupa, z którą będziesz dzielić się swoimi wiadomościami, albumami fotograficznymi oraz urodzinami.
+
|Your Family is the subset of your Tree that you want to stay in touch with. This is the group that you will share news, photo albums, and birthdays with.=Twoja Rodzina jest podzbiorem członków twojego Drzewa, z którymi pragniesz pozostać w kontakcie. Jest to grupa, z którą będziesz dzielić się wiadomościami, albumami fotograficznymi oraz urodzinami.
 
|My Family consists of=Moja Rodzina składa się z
 
|My Family consists of=Moja Rodzina składa się z
 
|and=i
 
|and=i
|plus their current partners=oraz ich aktualnych partnerów
+
|plus their current partners=oraz ich obecnych partnerów
|My 5th cousins and closer=Kuzyni moich prapradziadków i bliżej
+
|My 5th cousins and closer=Kuzyni moich prapradziadków i bliżsi
|My 4th cousins and closer=Kuzyni moich pradziadków i bliżej
+
|My 4th cousins and closer=Kuzyni moich pradziadków i bliżsi
|My 3rd cousins and closer=Kuzyni moich dziadków i bliżej
+
|My 3rd cousins and closer=Kuzyni moich dziadków i bliżsi
|My 2nd cousins and closer=Kuzyni moich rodziców i bliżej
+
|My 2nd cousins and closer=Kuzyni moich rodziców i bliżsi
|My 1st cousins and closer=Moi kuzyni i bliżej
+
|My 1st cousins and closer=Moi kuzyni i bliżsi
 
|My immediate family=Moja najbliższa rodzina
 
|My immediate family=Moja najbliższa rodzina
|None of my blood relatives=Nikt z potomków moich przodków
+
|None of my blood relatives=Nikt z moich krewnych
 
|NAME's 5th cousins and closer=Kuzyni prapradziadków NAME
 
|NAME's 5th cousins and closer=Kuzyni prapradziadków NAME
 
|NAME's 4th cousins and closer=Kuzyni pradziadków NAME
 
|NAME's 4th cousins and closer=Kuzyni pradziadków NAME
Line 850: Line 850:
 
|NAME's 1st cousins and closer=Kuzyni NAME
 
|NAME's 1st cousins and closer=Kuzyni NAME
 
|NAME's immediate family=Najbliższa rodzina NAME
 
|NAME's immediate family=Najbliższa rodzina NAME
|None of NAME's blood relatives=Nikt z potomków przodków NAME
+
|None of NAME's blood relatives=Nikt z krewnych NAME
|You can add or remove individuals on their profile.=Możesz dodać lub usunąć pojedyncze osoby z ich profili.
+
|You can add or remove individuals on their profile.=Możesz dodać lub usunąć osoby z ich profili.
|Use the checkboxes below to specify who can see your profile information.=Użyj ankiety poniżej do sprecyzowania, kto może widzieć Twój profil.
+
|Use the checkboxes below to specify who can see your profile information.=Użyj poniższych pól wyboru aby określić, kto może oglądać Twój profil
 
|Public=Publiczny
 
|Public=Publiczny
 
|Profile photo=Zdjęcie profilowe
 
|Profile photo=Zdjęcie profilowe
|expand=rozszerzony
+
|expand=rozszerz
|Basic Info=Podstawowe informacje
+
|Basic Info=Informacje podstawowe
 
|close=zamknij
 
|close=zamknij
|Maiden name=nazwisko panieńskie
+
|Maiden name=Nazwisko panieńskie
|First names of immediate family=Nazwa najbliższej rodziny
+
|First names of immediate family=Imiona najbliższej rodziny
 
|Person who added me=Osoba, która mnie dodała
 
|Person who added me=Osoba, która mnie dodała
 
|Birthday=Urodziny
 
|Birthday=Urodziny
 
|hide age=ukryj wiek
 
|hide age=ukryj wiek
|Birth place=miejsce urodzenia
+
|Birth place=Miejsce urodzenia
 
|Occupation=Zawód
 
|Occupation=Zawód
 
|About Me=O mnie
 
|About Me=O mnie
|Family box=Srzynka rodzinna
+
|Family box=Srzynka rodziny
|Friends box=Skrzynka dla znajomych
+
|Friends box=Skrzynka przyjaciół
|Latest News box=Skrzynka z nowościami
+
|Latest News box=Skrzynka najnowszych wiadomości
|User Stats box=Skrzynka ze statystykami
+
|User Stats box=Skrzynka statystyk użytkownika
|Personal Info=Informacje personalne
+
|Personal Info=Informacje osobiste
|Contact Info=Informace Kontaktowe
+
|Contact Info=Informace kontaktowe
|Work Info=Informacje odnośnie pracy
+
|Work Info=Informacje o zatrudnieniu
|Schools=Wykształcenie
+
|Schools=Szkoły
|Use the checkboxes below to specify who can perform actions on your profile.=Użyj ankiety poniżej, by sprecyzować, kto może ingerować w Twój profil.
+
|Use the checkboxes below to specify who can perform actions on your profile.=Użyj poniższych pól wyboru aby określić, kto może ingerować w twój profil.
|Who can edit my profile info?=Kto może edytować informacje na moim profilu?
+
|Who can edit my profile info?=Kto może edytować informacje w moim profilu?
|Who can post a comment?=Kto może pisać komentarze?
+
|Who can post a comment?=Kto może wpisywać komentarze?
|Who can send me a message?=Kto może wysłąć mi wiadomość?
+
|Who can send me a message?=Kto może wysyłąć mi wiadomość?
|Who can invite me to be friends?=Kto może zaprosić mnie jako przyjaciela?
+
|Who can invite me to be friends?=Kto może zaproszać mnie jako przyjaciela?
|Who can find me using search?=Kto może odnaleźć mnie w wyszukiwarce?
+
|Who can find me using search?=Kto może odnaleźć mnie przez wyszukiwanie?
|unblock=odblokowany
+
|unblock=odblokuj
|Prevent someone in your tree from seeing your profile and block delivery of their messages to you.=Zabroń komuś patrzenia na Twój profil oraz zablokuj mu możliwość wysyłania do Ciebie wiadomości.
+
|Prevent someone in your tree from seeing your profile and block delivery of their messages to you.=Zabroń komuś z twego drzewa oglądania twego profilu oraz zablokuj dostarczania jego wiadomości do Ciebie.
 
|Block a User=Zablokuj użytkownika
 
|Block a User=Zablokuj użytkownika
|Users will not be notified that you've blocked them.=Użytkownicy nie będą poinformowani, że zostali przez Ciebie zablokowani.
+
|Users will not be notified that you've blocked them.=Użytkownicy nie będą poinformowani, że ich zablokowałeś.
 
|Currently Blocked=Aktualnie zablokowani
 
|Currently Blocked=Aktualnie zablokowani
|No blocked users. To block a user, type a name in the box above.=Nie ma zablokowanych użytkowników. By kogoś zablokować, wpisz jego imię w okienko powyżej.
+
|No blocked users. To block a user, type a name in the box above.=Nie ma zablokowanych użytkowników. By zablokować użytkownika, wpisz nazwisko w okienku powyżej.
 
|Return to Account Settings=Powrót do ustawień konta
 
|Return to Account Settings=Powrót do ustawień konta
|Manage the privacy of the profiles you've added.=Zarządzaj ustawieniami prywatności w profilach, które dodałeś.
+
|Manage the privacy of the profiles you've added.=Zarządzaj prywatnością profili, które dodałeś.
|Living Profiles I Added=Profile osób żyjącyc, które dodałem.
+
|Living Profiles I Added=Dodane przeze mnie profile osób żyjących
 
|Who can edit?=Kto może edytować?
 
|Who can edit?=Kto może edytować?
|Who can search?=Kto może szukać?
+
|Who can search?=Kto może wyszukiwać?
 
|Only Me=Tylko ja
 
|Only Me=Tylko ja
 
|Entire Tree=Całe drzewo
 
|Entire Tree=Całe drzewo
 
|Anyone=Każdy
 
|Anyone=Każdy
|Deceased Profiles I Added=Dodane przeze mnie profile nieżyjących osób
+
|Deceased Profiles I Added=Dodane przeze mnie profile osób zmarłych
|When you create content on Geni, your Family and Friends are shown updates as Family News on the Home tab.=Gdy utworzysz jakieś zdarzenie lub zmianę na Geni, Twoi znajomi i Rodzina zostaną o tym poinformowani w Nowościach Rodzinnych na zakładce Home.
+
|When you create content on Geni, your Family and Friends are shown updates as Family News on the Home tab.=Gdy zmieniasz zawartość Geni, twoja rodzina i przyjaciele są o tym poinformowani w Wiadomościach rodzinnych w zakładce Początek.
|They will only receive updates about content that your privacy settings permit them to see.=Będą dostawać informacje tylko o tych wydarzeniach, na które zezwolisz w ustawieniach prywatności.
+
|They will only receive updates about content that your privacy settings permit them to see.=Będą informowani tylko o tych zmianach, na informowanie o których zezwolą twoje ustawieniach prywatności.
|Create an update when I...=Poinformuj innych, gdy...
+
|Create an update when I...=Poinformuj, gdy...
|update my own profile=wprowadzam zmiany w moim profilu
+
|update my own profile=zaktualizuję mój własny profil
|post my latest news=piszę o nowych wydarzeniach
+
|post my latest news=wyślę moje najnowsze wiadomości
 
|add a Friend=dodam przyjaciela
 
|add a Friend=dodam przyjaciela
|comment in someone's guestbook=komentuję w czyjejś księdze gości
+
|comment in someone's guestbook=wpiszę komentarz do czyjejś księgi gości
|comment on a photo=komentuję czyjąć fotografię
+
|comment on a photo=skomentuję czyjąć fotografię
|comment on an event=komentuję jakieś wydarzenie
+
|comment on an event=skomentuję jakieś wydarzenie
|comment in my tree discussion=komentuję dyskusję w moim Drzewie
+
|comment in my tree discussion=wpiszę komentarz do dyskusji w moim drzewie
|An update will always appear when I...=Informacja ukaże się zawsze, gdy...
+
|An update will always appear when I...=Informacja pojawi się zawsze, gdy...
|add someone to the tree=dodam kogoś do Drzewa
+
|add someone to the tree=dodam kogoś do drzewa
 
|update someone else's profile=uaktualnię czyjś profil
 
|update someone else's profile=uaktualnię czyjś profil
 
|add photos=dodam zdjęcia
 
|add photos=dodam zdjęcia
 
|tag someone in a photo=przypiszę kogoś do zdjęcia
 
|tag someone in a photo=przypiszę kogoś do zdjęcia
 
|add an event=dodam wydarzenie
 
|add an event=dodam wydarzenie
|tag someone in an event=przypiszę kogoś do jakiegoś wydarzenia
+
|tag someone in an event=przypiszę kogoś do wydarzenia
|add photos to an event=dodam fotografie do jakiegoś wydarzenia
+
|add photos to an event=dodam zdjęcia do wydarzenia
|An update will never appear when I...=Nie informuj nigdy, gdy...
+
|An update will never appear when I...=Informacja nie pojawi się nigdy, gdy...
 
|send a message=wyślę wiadomość
 
|send a message=wyślę wiadomość
 
|view a profile=obejrzę profil
 
|view a profile=obejrzę profil
Line 920: Line 920:
 
|edit my Family group=edytuję moją Grupę rodzinną
 
|edit my Family group=edytuję moją Grupę rodzinną
 
|edit my privacy settings=edytuję moje ustawienia prywatności
 
|edit my privacy settings=edytuję moje ustawienia prywatności
|Control which notification emails Geni sends you.=Kontroluj, które powiadomienia będą wysyłane przez Geni na Twojego e-maila.
+
|Control which notification emails Geni sends you.=Zdecyduj, jakie powiadomienia będzie wysyłało Geni na twój adres e-mail.
|Send me an email when someone=Wyślij mi email, jeśli ktoś
+
|Send me an email when someone=Wyślij mi e-mail, gdy ktoś
 
|sends me a message=wyśle mi wiadomość
 
|sends me a message=wyśle mi wiadomość
 
|invites me to be Family=zaprosi mnie do rodziny
 
|invites me to be Family=zaprosi mnie do rodziny
 
|invites me to be a Friend=zaprosi mnie do grona przyjaciół
 
|invites me to be a Friend=zaprosi mnie do grona przyjaciół
 
|accepts my invitation to join my Tree, Family or Friends=zaakceptuje moje zaproszenie do dołączenia do mojego Drzewa, Rodziny lub Przyjaciół
 
|accepts my invitation to join my Tree, Family or Friends=zaakceptuje moje zaproszenie do dołączenia do mojego Drzewa, Rodziny lub Przyjaciół
|comments in my guestbook=zostawi komentarz w mojej księdze gości
+
|comments in my guestbook=wpisze komentarz do mojej księgi gości
|comments in my tree discussion=zostawi komentarz w mojej dyskusji na Drzewie
+
|comments in my tree discussion=wpisze komentarz do mojej dyskusj
|comments on my photo or responds to my comment=zostawi komentarz do mojego zdjęcia lub odpowie na mój komentarz
+
|comments on my photo or responds to my comment=skomentuje moje zdjęcie lub odpowie na mój komentarz
|comments on my event or responds to my comment=zostawi komentarz pod moim wydarzeniem lub odpowie na mój komentarz
+
|comments on my event or responds to my comment=skomentuje moje wydarzenie lub odpowie na mój komentarz
|tags me in a photo (once daily max)=przypisze mi jakieś zdjęcie (tylko raz dziennie)
+
|tags me in a photo (once daily max)=przypisze mnie do jakiegoś zdjęcia (najwyżej raz dziennie)
|adds photos of Family and Friends (once daily max)=doda zdjęcia Rodziny i Przyjaciół (tylko raz dziennie)
+
|adds photos of Family and Friends (once daily max)=doda zdjęcia Rodziny i Przyjaciół (najwyżej raz dziennie)
|makes new additions to my Tree (once daily max)=doda kogoś do mojego Drzewa (tylko raz dziennie)
+
|makes new additions to my Tree (once daily max)=doda kogoś do mojego Drzewa (najwyżej raz dziennie)
|in my Family and Friends is about to have a birthday (once daily max)=w mojej Rodzinie i Przyjaciołach jest ktoś, kto ma niedługo urodziny (tylko raz dziennie)
+
|in my Family and Friends is about to have a birthday (once daily max)=z mojej rodziny lub przyjaciół będzie miał urodziny (najwyżej raz dziennie)
 
|Also email me occasionally about new Geni features and announcements=Również powiadom mnie okazjonalnie o nowych możliwościach i ogłoszeniach Geni.
 
|Also email me occasionally about new Geni features and announcements=Również powiadom mnie okazjonalnie o nowych możliwościach i ogłoszeniach Geni.
|Primary Email Address=Główny adres email
+
|Primary Email Address=Główny adres e-mail
 
|Change Password=Zmień hasło
 
|Change Password=Zmień hasło
|Add email=Dodaj email
+
|Add email=Dodaj adres e-mail
 
|Enter Current Password=Wpisz aktualne hasło
 
|Enter Current Password=Wpisz aktualne hasło
 
|Confirm New Password=Potwierdź nowe hasło
 
|Confirm New Password=Potwierdź nowe hasło
Line 947: Line 947:
 
|Almost done...=Prawie gotowe...
 
|Almost done...=Prawie gotowe...
 
|Loading Relationship...=Wczytuję pokrewieństwa...
 
|Loading Relationship...=Wczytuję pokrewieństwa...
|Sorry, you cannot send messages to yourself.=Przepraszamy, ale nie możesz wysłać wiadomości do samego siebie.
+
|Sorry, you cannot send messages to yourself.=Przykro nam, nie możesz wysłać wiadomości do samego siebie.
|You must specify recipients to send this message.=Musisz podać odbiorców, aby wysłać tę wiadomość.
+
|You must specify recipients to send this message.=Musisz podać odbiorców aby wysłać tę wiadomość.
|You must enter a subject or body to send this message.=Musisz wpisać temat i treść, aby wysłać tą wiadomość.
+
|You must enter a subject or body to send this message.=Musisz wpisać temat lub treść aby wysłać tą wiadomość.
 
|The conversation has been saved.=Konwersacja została zapisana.
 
|The conversation has been saved.=Konwersacja została zapisana.
|We are experiencing technical difficulties=Mamy trudności techniczne.
+
|We are experiencing technical difficulties=Mamy trudności techniczne
 
|The conversation has been deleted.=Konwersacja została usunięta.
 
|The conversation has been deleted.=Konwersacja została usunięta.
|NAME's current location was placed on the map.=Miejsce, gdzie mieszka NAME, zostało ustawione na mapie.
+
|NAME's current location was placed on the map.=Miejsce zamieszkania NAME zostało ustawione na mapie.
 
|Your address book has been cleared.=Twoja książka adresowa została wyczyszczona.
 
|Your address book has been cleared.=Twoja książka adresowa została wyczyszczona.
 
|Please enter some email addresses to invite.=Proszę, wpisz kilka adresów e-mail, by wysłać zaproszenia.
 
|Please enter some email addresses to invite.=Proszę, wpisz kilka adresów e-mail, by wysłać zaproszenia.
Line 961: Line 961:
  
 
<!--Uncategorized-->
 
<!--Uncategorized-->
|(Balloon Icon)=(Ikonka dymka)
+
|(Balloon Icon)=(Ikonka dymku)
|(I Icon)=(Moja ikonka)
+
|(I Icon)=(Ikona mnie)
|(Printer Icon)=(Ikonka drukowania)
+
|(Printer Icon)=(Ikonka drukarki)
 
|(relative)=(spokrewniony)
 
|(relative)=(spokrewniony)
|ActiveX control is necessary to upload your files quickly and easily. You will be able to select multiple images in user-friendly interface instead of clumsy input fields with Browse button. Installation will take up to few minutes, please be patient. To install Image Uploader, please click on the Information Bar. After page reload click "Yes" when you see the control installation dialog.=Aby wgrać twoje pliki szybko i łatwo niezbędna jest kontrolka ActiveX. Będziesz miał możliwość wybrania wielu obrazków poprzez przyjazny interfejs zamiast niezgrabnych pól z przyciskiem Przeglądaj. Instalacja może zająć do kilku minut, prosimy o cierpliwość. Aby zainstalować program do przesyłania zdjęć, proszę kliknąć na pasek informacyjny. Po ponownym załadowaniu strony, kliknij "Tak", gdy zobaczysz okienko instalacji kontrolki.
+
|ActiveX control is necessary to upload your files quickly and easily. You will be able to select multiple images in user-friendly interface instead of clumsy input fields with Browse button. Installation will take up to few minutes, please be patient. To install Image Uploader, please click on the Information Bar. After page reload click "Yes" when you see the control installation dialog.=Aby wgrać twoje pliki szybko i łatwo, niezbędna jest kontrolka ActiveX. Będziesz miał możliwość wybrania wielu obrazków poprzez przyjazny interfejs zamiast niewygodnych pól wprowadzania z przyciskiem Przeglądaj. Instalacja zajmie do kilku minut, prosimy o cierpliwość. Aby zainstalować program do przesyłania zdjęć, proszę kliknąć na pasek informacyjny. Po ponownym załadowaniu strony, kliknij "Tak" gdy zobaczysz okienko instalacji kontrolki.
|Add Photos to This Album=Dodaj zdjęcia do albumu
+
|Add Photos to This Album=Dodaj zdjęcia do tego albumu
 
|Add Relatives to Calendar=Dodaj krewnych do kalendarza
 
|Add Relatives to Calendar=Dodaj krewnych do kalendarza
|Add a Caption=dodaj opis  
+
|Add a Caption=Dodaj opis  
|Add descendants of=Dodaj potomków dla:
+
|Add descendants of=Dodaj potomków
|Add immediate family of=Dodaj najbliższą rodzinę dla:
+
|Add immediate family of=Dodaj najbliższą rodzinę
 
|Add multiple photos very quickly,=Dodaj szybko wiele zdjęć,
 
|Add multiple photos very quickly,=Dodaj szybko wiele zdjęć,
 
|Add photos from your computer.=Dodaj zdjęcia ze swojego komputera.
 
|Add photos from your computer.=Dodaj zdjęcia ze swojego komputera.
 
|Add these photos to=Dodaj te zdjęcia do
 
|Add these photos to=Dodaj te zdjęcia do
 
|Add to Favorites=Dodaj do ulubionych
 
|Add to Favorites=Dodaj do ulubionych
|Add your family's emails, so they can help complete the tree.=Dodaj adresy e-mail swojej rodziny, a będą mogli Ci pomóc w uzupełnianiu drzewa.
+
|Add your family's emails, so they can help complete the tree.=Dodaj adresy e-mail członków swojej rodziny, a będą mogli Ci pomóc w uzupełnianiu drzewa.
 
|Added On=Dodano
 
|Added On=Dodano
 
|Added to family tree by=Dodane do drzewa rodziny przez
 
|Added to family tree by=Dodane do drzewa rodziny przez
|Adding X Photos=Dodaję X zdjęć
+
|Adding X Photos=Dodawanie X zdjęć
 
|Advanced Photo Uploader=Zaawansowany program do przesyłania zdjęć
 
|Advanced Photo Uploader=Zaawansowany program do przesyłania zdjęć
 
|Album Cover=Okładka albumu
 
|Album Cover=Okładka albumu
 
|An existing photo album=Istniejący album zdjęć
 
|An existing photo album=Istniejący album zdjęć
|Are you sure you want to delete this photo?=Jesteś pewien, że chcesz usunąć to zdjęcie?
+
|Are you sure you want to delete this photo?=Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć to zdjęcie?
|Back to your profile=Powrót do twojego profilu
+
|Back to your profile=Powrót do Twojego profilu
 
|Balloon help is off=Dymek pomocy jest wyłączony
 
|Balloon help is off=Dymek pomocy jest wyłączony
 
|Balloon help is on=Dymek pomocy jest włączony
 
|Balloon help is on=Dymek pomocy jest włączony
|Birth=Urodzenia
+
|Birth=Urodzenie
|Blood Relatives=Spokrewnienie przez wspólnego przodka
+
|Blood Relatives=Spokrewnienie
|Bloodrelatives=Spokrewnieni przez wspólnego przodka
+
|Bloodrelatives=Spokrewnieni
 
|Born=Urodzony/a
 
|Born=Urodzony/a
 
|Brother-in-law=Szwagier
 
|Brother-in-law=Szwagier
|By=Autor
+
|By=Przez
|Caption=opis
+
|Caption=Opis
|Click an arrow to slide the family tree in that direction. You may also use the arrow keys on your keyboard.=Kliknij na strzałki, by przesunąć drzewo w określonym kierunku. Możesz także użyć klawiszy kursora na klawiaturze.
+
|Click an arrow to slide the family tree in that direction. You may also use the arrow keys on your keyboard.=Kliknij na strzałkę aby przesunąć drzewo w tym kierunku. Możesz także użyć klawiszy strzałek na klawiaturze.
|Click and drag to move this out of the way.=Kliknij i przeciągnij, by przesunąć to z drogi.
+
|Click and drag to move this out of the way.=Kliknij i przeciągnija aby usunąć to z drogi.
|Click and drag up to zoom in and out. Your tree will get bigger or smaller.=Kliknij i ciągnij, by powiększyć lub pomniejszyć. Twoje drzewo będzie większe lub mniejsze.
+
|Click and drag up to zoom in and out. Your tree will get bigger or smaller.=Kliknij i ciągnij aby powiększyć lub pomniejszyć. Twoje drzewo stanie się większe lub mniejsze.
|Click here to print this tree=Kliknij tutaj, by wydrukować drzewo.
+
|Click here to print this tree=Kliknij tutaj aby wydrukować drzewo.
|Click here to turn on balloon help=Kliknij tutaj, by włączyć dymek pomocy.
+
|Click here to turn on balloon help=Kliknij tutaja aby włączyć dymek pomocy.
|Click here to turn on help messages=Kliknij tutaj, by włączyć teksty pomocy.
+
|Click here to turn on help messages=Kliknij tutaj aby włączyć teksty pomocy.
|Click on the small green trees to view extended family members.=Kliknij na małe zielone drzewko, by zobaczyć dodatkowych członków rodziny.
+
|Click on the small green trees to view extended family members.=Kliknij na małe zielone drzewko aby zobaczyć dodatkowych członków rodziny.
|Click this arrow to add a sibling, spouse or partner for this person.=Kliknij tę strzałkę, aby dodać rodzeństwo, małżonka lub partnera tej osoby.
+
|Click this arrow to add a sibling, spouse or partner for this person.=Kliknij tę strzałkę aby dodać rodzeństwo, małżonka lub partnera tej osoby.
|Click this arrow to slide the family tree in this direction. You may also=Kliknij tę strzałkę, aby przewinąć drzewo genealogiczne w tę stronę. Możesz również
+
|Click this arrow to slide the family tree in this direction. You may also=Kliknij tę strzałkę aby przesunąć drzewo w tym kierunku. Możesz również
|Click this button to recenter this family tree.=Kliknij ten przycisk, aby powrócić na środek drzewa.
+
|Click this button to recenter this family tree.=Kliknij ten przycisk aby wyśrodkować to drzewo.
|Click this button to turn help balloons off.=Kliknij tutaj, by wyłączyć dymek pomocy.
+
|Click this button to turn help balloons off.=Kliknij ten przycisk aby wyłączyć dymek pomocy.
|Click this link to edit basic information about this person.=Kliknij ten odnośnik, aby edytować podstawowe informacje o tej osobie.
+
|Click this link to edit basic information about this person.=Kliknij ten odnośnik aby edytować podstawowe informacje o tej osobie.
|Click this link to view this person's profile. You may also be able to edit this profile.=Kliknij ten odnośnik, aby zobaczyć profil tej osoby. Profile niektórych osób można edytować.
+
|Click this link to view this person's profile. You may also be able to edit this profile.=Kliknij ten odnośnik aby zobaczyć profil tej osoby. Profile niektórych osób można edytować.
|Click this link to view your family tree from this person's point of view.=Kliknij ten odnośnik, aby zobaczyć swoje drzewo genealogiczne tak, jak widzi je ta osoba.
+
|Click this link to view your family tree from this person's point of view.=Kliknij ten odnośnik aby zobaczyć swoje drzewo genealogiczne tak, jak widzi je ta osoba.
|Click to add a name=Kliknij, by dodać nazwisko.
+
|Click to add a name=Kliknij aby dodać nazwisko.
|Click to view this person's family tree.=Kliknij, aby zobaczyć drzewo genealogiczne tej osoby.
+
|Click to view this person's family tree.=Kliknij aby zobaczyć drzewo tej osoby.
|Clicking on any name will take you to that person's position on the tree.=Kliknięcie dowolnego imienia przeniesie cię w to miejsce drzewa, gdzie znajduje się wybrana osoba.
+
|Clicking on any name will take you to that person's position on the tree.=Kliknięcie dowolnego nazwiska przeniesie cię do miejsce tej osoby w drzewa.
|Close this dialog box when upload completes=Zamknij to okno, gdy przesyłanie zdjęć będzie zakończone.
+
|Close this dialog box when upload completes=Zamknij to okno gdy przesyłanie zdjęć zakończy się
 
|Comments=Komentarze
 
|Comments=Komentarze
 
|Confirm email address=Potwierdź adres e-mail
 
|Confirm email address=Potwierdź adres e-mail
 
|Connect these relatives to your tree.=Dołącz tych krewnych do swojego drzewa.
 
|Connect these relatives to your tree.=Dołącz tych krewnych do swojego drzewa.
 
|Create Message=Napisz wiadomość
 
|Create Message=Napisz wiadomość
|Create a new album=Stwórz nowy album
+
|Create a new album=Utwórz nowy album
|Created by NAME on DATE=Stworzył NAME w dniu DATE
+
|Created by NAME on DATE=Utworzone przez NAME w dniu DATE
 
|Created on DATE=Stworzone w dniu DATE
 
|Created on DATE=Stworzone w dniu DATE
|Daughter-in-law=Szwagierka
+
|Daughter-in-law=Synowa
 
|Delete this Album=Usuń album
 
|Delete this Album=Usuń album
 
|Description=Opis
 
|Description=Opis
Line 1,037: Line 1,037:
 
|Geni Image Upload=Przesyłanie zdjęć
 
|Geni Image Upload=Przesyłanie zdjęć
 
|Go=Idź
 
|Go=Idź
|Having trouble? Try the simple uploader instead.=Problemy? Spróbuj prostą wersję programu do przesyłania zdjęć.
+
|Having trouble? Try the simple uploader instead.=Masz kłopoty? Spróbuj prostej wersji programu do przesyłania zdjęć.
 
|Help balloons are turned on. Hold your mouse over almost anything on the family tree for an explanation.=Dymki pomocy są włączone. Najedź myszką nad dowolny element drzewa, by otrzymać wyjaśnienie.
 
|Help balloons are turned on. Hold your mouse over almost anything on the family tree for an explanation.=Dymki pomocy są włączone. Najedź myszką nad dowolny element drzewa, by otrzymać wyjaśnienie.
 
|Hide help balloons=Schowaj dymki pomocy
 
|Hide help balloons=Schowaj dymki pomocy
 
|Home Phone=Telefon domowy
 
|Home Phone=Telefon domowy
 
|I replied=Odpowiedziałem
 
|I replied=Odpowiedziałem
|If names in your tree use non-English characters, you must select "landscape" in your printer's settings to display the names correctly.=Jeśli w nazwiskach krewnych występują nie angielskie znaki, to musisz wybrać "Drukuj jako obraz" w ustawieniach wydruku, aby poprawnie wyświetlać te znaki.
+
|If names in your tree use non-English characters, you must select "landscape" in your printer's settings to display the names correctly.=Jeśli nazwiska w twoim dzrewie zawierają znaki spoza alfabetu łacińskiego, to musisz wybrać "orientacja pozioma" w ustawieniach drukarki aby poprawnie wyświetlać nazwiska.
|If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow arrows or navigate to another branch of your tree.=Jeśli nie widzisz najbliższych krewnych osoby nie wyświetlonej, dodaj ją do drzewa przez kliknięcie żółtej strzałki lub przejdź do innej gałęzi swojego drzewa.
+
|If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow arrows or navigate to another branch of your tree.=Jeśli nie widzisz bezpośredniego krewnego nie zamapowanej osoby, dodaj ją do drzewa przez kliknięcie żółtych strzałek lub przejdź do innej gałęzi swojego drzewa.
|If you'd like to change the size of your print, please use the controls below.=Jeżeli chcesz zmienić rozmiar twojego, wydruku użyj kontrolki poniżej.
+
|If you'd like to change the size of your print, please use the controls below.=Jeżeli chcesz zmienić rozmiar twojego wydruku, użyj elementów sterujących poniżej.
 
|Image Uploader=Przesyłanie obrazów
 
|Image Uploader=Przesyłanie obrazów
 
|Immediate Family Members=Członkowie najbliższej rodziny
 
|Immediate Family Members=Członkowie najbliższej rodziny
Line 1,050: Line 1,050:
 
|Invite a family member=Zaproś członka rodziny
 
|Invite a family member=Zaproś członka rodziny
 
|Invite your family:=Zaproś swoją rodzinę:
 
|Invite your family:=Zaproś swoją rodzinę:
|Just drag and drop them on their nearest relative. If your relative is already in the tree, drag their unconnected node onto the one in the tree.=Po prostu przeciągnij i upuść swoją najbliższą rodzinę. Jeżeli krewny jest już w drzewie, przeciągnij jego nie wymienione otoczenie w jedno drzewo.
+
|Just drag and drop them on their nearest relative. If your relative is already in the tree, drag their unconnected node onto the one in the tree.=Po prostu przeciągnij i upuść ich/je na ich najbliższych. Jeżeli krewny jest już w drzewie, przeciągnij jego nie połączony węzeł na ten w dzrzewie.
|Leave a message for=Pozostaw wiadomość dla:
+
|Leave a message for=Zostaw wiadomość dla
|Leave message=Pozostaw wiadomość
+
|Leave message=Zostaw wiadomość
|List of Name's Tree=Lista Drzew Name
+
|List of Name's Tree=Lista drzewa Name
 
|Make connections.=Utwórz powiązania.
 
|Make connections.=Utwórz powiązania.
 
|Make my profile photo=Ustaw jako zdjęcie profilu
 
|Make my profile photo=Ustaw jako zdjęcie profilu
Line 1,063: Line 1,063:
 
|Name=Imię
 
|Name=Imię
 
|New Album Name=Nazwa nowego albumu
 
|New Album Name=Nazwa nowego albumu
|Next=następny
+
|Next=Następny
 
|No matches found, search entire tree=Nie znaleziono pasujących elementów, przeszukaj całe drzewo
 
|No matches found, search entire tree=Nie znaleziono pasujących elementów, przeszukaj całe drzewo
|Note: 'date of death'=Nota: ,,data śmierci"
+
|Note: 'date of death'=Uwaga: "data śmierci"
 
|Open Other Branches of Your Tree=Otwórz pozostałe gałęzie twojego drzewa
 
|Open Other Branches of Your Tree=Otwórz pozostałe gałęzie twojego drzewa
 
|PRINT=DRUKUJ
 
|PRINT=DRUKUJ
 
|Photo Added=Dodane fotografie
 
|Photo Added=Dodane fotografie
|Photo X of X in Name's photos=Fotografia X przedstawiająca X w zbiorze Name   
+
|Photo X of X in Name's photos=Zdjęcie X z X zdjęć Name   
 
|Position=Stanowisko
 
|Position=Stanowisko
 
|Print To Paper=Drukuj na papierze
 
|Print To Paper=Drukuj na papierze
 
|Print in black & white=Drukuj czarno/białe
 
|Print in black & white=Drukuj czarno/białe
|Print with normal font.=Drukuj normalną czcionką
+
|Print with normal font.=Drukuj normalną czcionką.
|Print with small font.=Drukuj małą czcionką
+
|Print with small font.=Drukuj małą czcionką.
|Print your tree on one page.=Drukuj drzewo na jednej stronie
+
|Print your tree on one page.=Drukuj drzewo na jednej stronie.
 
|Printing Instructions=Instrukcje drukowania
 
|Printing Instructions=Instrukcje drukowania
 
|Recent Albums=Najnowsze albumy
 
|Recent Albums=Najnowsze albumy
|Recently Added List=Najnowsza dodana lusta
+
|Recently Added List=Ostatnio dodana lista
|Recently Joined List=Najnowsza dołączona lista
+
|Recently Joined List=Ostatnio dołączona lista
|Recently Modified List=Najnowsza zmodyfikowana lista
+
|Recently Modified List=Ostatnio zmodyfikowana lista
 
|Red=Czerwony
 
|Red=Czerwony
 
|Remove from Favorites=Usuń z ulubionych
 
|Remove from Favorites=Usuń z ulubionych
Line 1,090: Line 1,090:
 
|Saved Messages=Zapisane wiadomości
 
|Saved Messages=Zapisane wiadomości
 
|Save=Zapisz
 
|Save=Zapisz
|Saving=zapisuję
+
|Saving=Zapisywanie
|Search name or email=Szukaj nazwisko i e-mail
+
|Search name or email=Szukaj nazwiska lub adresu e-mail
 
|Second photo=Drugie zdjęcie
 
|Second photo=Drugie zdjęcie
|Select All=Zaznacz wszystko
+
|Select All=Wybierz wszystko
 
|Select one or more photos from your computer=Wybierz jedno lub więcej zdjęć ze swojego komputera
 
|Select one or more photos from your computer=Wybierz jedno lub więcej zdjęć ze swojego komputera
 
|Send Birthday Reminders=Wyślij przypomnienia urodzinowe
 
|Send Birthday Reminders=Wyślij przypomnienia urodzinowe
|Separate favorites in each group with a comma. Ex: reading, fishing=Oddzielaj ulubione z każdej grupy przecinkami, np.: czytanie, wędkarstwo
+
|Separate favorites in each group with a comma. Ex: reading, fishing=Oddziel ulubione z każdej grupy przecinkami, np.: czytanie, wędkarstwo
|Separate nicknames with a comma. Ex: Jack, Jay, Uncle Jay=Oddzielaj pseudonimy przecinkami, np.: Jacek, Jaco, Wujek Jaco
+
|Separate nicknames with a comma. Ex: Jack, Jay, Uncle Jay=Oddziel pseudonimy przecinkami, np.: Jacek, Jaco, Wujek Jaco
 
|Set Album Cover=Ustaw okładkę albumu
 
|Set Album Cover=Ustaw okładkę albumu
 
|Set as cover=Ustaw jako okładkę
 
|Set as cover=Ustaw jako okładkę
 
|Set as profile photo=Ustaw jako zdjęcie dla profilu
 
|Set as profile photo=Ustaw jako zdjęcie dla profilu
 
|Share some things about (Name)=Podziel się czymś o (Name)
 
|Share some things about (Name)=Podziel się czymś o (Name)
|Show legend=Pokaż opis
+
|Show legend=Pokaż legendę
 
|Show page numbers=Pokaż numery stron
 
|Show page numbers=Pokaż numery stron
 
|Simple Photo Uploader=Proste wgrywanie zdjęć
 
|Simple Photo Uploader=Proste wgrywanie zdjęć
Line 1,111: Line 1,111:
 
|Start typing a religion=Zacznij wpisywać wyznanie
 
|Start typing a religion=Zacznij wpisywać wyznanie
 
|Start typing an ethnicity=Zacznij wpisywać pochodzenie
 
|Start typing an ethnicity=Zacznij wpisywać pochodzenie
|Tag Your Added Photos=Dodaj etykietki do zdjęć
+
|Tag Your Added Photos=Oznacz dodane zdjęcia
 
|Tagged By Me=Oznaczone przez mnie
 
|Tagged By Me=Oznaczone przez mnie
 
|There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again.=Wystąpił błąd przy importowaniu twojej książki adresowej. Proszę, sprawdź, czy podałeś właściwą nazwę użytkownika i hasło, a następnie spróbuj ponownie.
 
|There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again.=Wystąpił błąd przy importowaniu twojej książki adresowej. Proszę, sprawdź, czy podałeś właściwą nazwę użytkownika i hasło, a następnie spróbuj ponownie.
 
|Title=Tytuł
 
|Title=Tytuł
|To see a list of all of the names in your current tree, open the 'Go to...' tab=By zobaczyć listę wszystkich nazwisk w Twoim obecnym drzewie, otwórz zakładkę ,,Idź do..."
+
|To see a list of all of the names in your current tree, open the 'Go to...' tab=Aby zobaczyć listę wszystkich nazwisk w Twoim obecnym drzewie, otwórz zakładkę "Idź do..."
|Type Description Here=Wpisz tutaj opis
+
|Type Description Here=Tutaj wpisz opis
 
|Type first or last name=Wpisz imię lub nazwisko
 
|Type first or last name=Wpisz imię lub nazwisko
 
|Updated=Zaktualizowane
 
|Updated=Zaktualizowane
|Use the options below to determine the size of your printed tree. The print preview will show you how many pages your tree spans. Each gray square represents=Użyj opcji poniżej, aby określić rozmiar wydruku zdjęcia. Podgląd wydruku pokaże Ci, ile stron zajmie drzewo. Każdy szary kwadrat odpowiada
+
|Use the options below to determine the size of your printed tree. The print preview will show you how many pages your tree spans. Each gray square represents=Użyj opcji poniżej, aby określić rozmiar wydruku drzewa. Podgląd wydruku pokaże Ci, ile stron zajmie drzewo. Każdy szary kwadrat odpowiada
 
|View as Tree=Zobacz jako drzewo
 
|View as Tree=Zobacz jako drzewo
|Viewing X Photos=Oglądasz X zdjęć
+
|Viewing X Photos=Oglądasz X zdjęć/cia/cie
 
|Who's In This Photo=Kto jest na tym zdjęciu
 
|Who's In This Photo=Kto jest na tym zdjęciu
 
|Who's in this album=Kto jest w tym albumie
 
|Who's in this album=Kto jest w tym albumie
|X Added=X dodanych
+
|X Added=X dodanych/ne/ny
|X people were not added=X osób nie zostało dodanych
+
|X people were not added=X osób/osoby/be nie zostało/ły/ła dodanych/ne/na
 
|You must enter a subject or body=Musisz wpisać temat lub treść
 
|You must enter a subject or body=Musisz wpisać temat lub treść
|Yourself=samemu
+
|Yourself=Własnoręcznie
  
 
<!--Lower case-->
 
<!--Lower case-->
Line 1,133: Line 1,133:
 
|and=i
 
|and=i
 
|anniversaries=rocznice
 
|anniversaries=rocznice
|because we cannot send them email.=ponieważ nie możemy wysłać im email'a
+
|because we cannot send them email.=ponieważ nie możemy wysłać im e-mail'a.
 
|birthdays=urodziny
 
|birthdays=urodziny
|created by Me=stworzone przez mnie  
+
|created by Me=stworzone przeze mnie  
 
|current spouse=aktualny małżonek/ka
 
|current spouse=aktualny małżonek/ka
 
|done=gotowe
 
|done=gotowe
Line 1,150: Line 1,150:
 
|her sister=jej siostra
 
|her sister=jej siostra
 
|her son=jej syn
 
|her son=jej syn
|her wife=jej żona
+
|her wife=jej żona [yyy...?]
 
|hide year=ukryj rok
 
|hide year=ukryj rok
 
|hide=ukryj
 
|hide=ukryj
Line 1,156: Line 1,156:
 
|his daughter=jego córka
 
|his daughter=jego córka
 
|his father=jego ojciec
 
|his father=jego ojciec
|his husband=jego mąż
+
|his husband=jego mąż [yyy...?]
 
|his mother=jego matka
 
|his mother=jego matka
 
|his sister=jego siostra
 
|his sister=jego siostra
 
|his son=jego syn
 
|his son=jego syn
 
|his wife=jego żona
 
|his wife=jego żona
|include friends
+
|include friends=włączając przyjacół
 
|in=w
 
|in=w
 
|one page.=jedna strona.
 
|one page.=jedna strona.
|only child=jedynak
+
|only child=jedynak/czka
|or Cancel=albo anuluj
+
|or Cancel=albo Anuluj
 
|photos=zdjęcia
 
|photos=zdjęcia
 
|replied=odpowiedziane
 
|replied=odpowiedziane
 
|rotate photos on the fly=obracaj zdjęcia w locie
 
|rotate photos on the fly=obracaj zdjęcia w locie
|showing X people out of X=Pokazuje X osób z Y
+
|showing X people out of X=pokazuje X osób z Y
 
|to send this message.=by wysłać tę wiadomość.
 
|to send this message.=by wysłać tę wiadomość.
|use the arrow keys on your keyboard.=używaj klawiszy strzałek na klawiaturze
+
|use the arrow keys on your keyboard.=używaj klawiszy strzałek na klawiaturze.
 
|view album=oglądaj album
 
|view album=oglądaj album
 
|your father=twój ojciec
 
|your father=twój ojciec
Line 1,182: Line 1,182:
  
 
|Recent albums=Ostatnie albumy
 
|Recent albums=Ostatnie albumy
|(name)'s tree=drzewo dla: (name)
+
|(name)'s tree=Drzewo (name)
|Showing ''x'' people out of ''y''=wyświetla osoby x z y
+
|Showing ''x'' people out of ''y''=Wyświetla x osób/osoby z y
 
|messages=wiadomości
 
|messages=wiadomości
 
 
 
 
 
|Phone numbers=Numery telefonów
 
|Phone numbers=Numery telefonów
|Other=inne
+
|Other=Inne
  
|(Name)'s tree=drzewo dla: (Name)
+
|(Name)'s tree=drzewo (Name)
 
|'''Family Tree Awards'''='''Family Tree Awards'''
 
|'''Family Tree Awards'''='''Family Tree Awards'''
|Ex-partner=były partner
+
|Ex-partner=Były partner/ka
|Ex-spouse=były współmałżonek
+
|Ex-spouse=Były małżonek/ka
 
|First Cousin - father's brother's son=Brat stryjeczny
 
|First Cousin - father's brother's son=Brat stryjeczny
 
|First Cousin - father's brother's daughter=Siostra stryjeczna
 
|First Cousin - father's brother's daughter=Siostra stryjeczna
Line 1,204: Line 1,204:
  
 
|Add Photos=Dodaj zdjęcia
 
|Add Photos=Dodaj zdjęcia
|Also, 'date of burial' =Również, 'data śmierci'
+
|Also, 'date of burial' =Również, 'data pochówku'
|Danish=duński
+
|Danish=Duński
|Family=Rodziny
+
|Family=Rodzina
 
|First Name=Imię
 
|First Name=Imię
  
 
|My family=Moja rodzina
 
|My family=Moja rodzina
|NEXT>>=następny>>
+
|NEXT>>=NASTĘPNY>>
|Next>>=następny>>
+
|Next>>=Następny>>
 
|PRINT=DRUKUJ
 
|PRINT=DRUKUJ
|Print=drukuj
+
|Print=Drukuj
 
|Saved=Zapisane
 
|Saved=Zapisane
 
|Sent Messages=Wysłane wiadomości
 
|Sent Messages=Wysłane wiadomości
Line 1,224: Line 1,224:
  
 
{{Translation/heading|Lower case}}
 
{{Translation/heading|Lower case}}
|anniversaries = rocznice
+
|anniversaries=rocznice
|area code= kod pocztowy
+
|area code=kod pocztowy
|back= wróć
+
|back=wróć
 
|birth order=kolejność narodzin
 
|birth order=kolejność narodzin
 
|circa=około
 
|circa=około
|created by Me =stworzone przez mnie  
+
|created by Me=stworzone przez mnie  
 
|current partner=aktualny partner/ka
 
|current partner=aktualny partner/ka
 
|current spouse=aktualny małżonek/ka
 
|current spouse=aktualny małżonek/ka
|date of birth= data urodzin
+
|date of birth=data urodzin
 
|date=data
 
|date=data
 
|divorced=rozwidziony/a
 
|divorced=rozwidziony/a
Line 1,240: Line 1,240:
 
|forum=forum
 
|forum=forum
 
|help=pomoc
 
|help=pomoc
|include friends=włączając przyjaciół
+
|include friends=włącz przyjaciół
 
|in=w
 
|in=w
|is a= jest
+
|is a=jest
 
|last name=nazwisko
 
|last name=nazwisko
 
|late spouse=zmarły małżonek/ka
 
|late spouse=zmarły małżonek/ka
 
|living=zyje
 
|living=zyje
|location=
+
|location=miejsce pobytu
 
|male=mężczyzna
 
|male=mężczyzna
 
|middle Name=drugie imię
 
|middle Name=drugie imię
|name=
+
|name=nazwisko
 
|next=następny
 
|next=następny
|postal code= kod pocztowy
+
|postal code=kod pocztowy
 
|username=nazwa użytkownika
 
|username=nazwa użytkownika
 
|web address=adres internetowy
 
|web address=adres internetowy
|x out of y relatives and friends mapped by xx=
+
|x out of y relatives and friends mapped by xx=x z y krewnych i przyjacół umieszczonych na mapie przez xx
|x people with x family names =
+
|x people with x family names=x osób o x nazwiskach
|xx family members missing on this map=xx członków rodziny brak na mapie
+
|xx family members missing on this map=xx członków rodziny brak na tej mapie
 
}}
 
}}
 
<noinclude>[[Category:Language-specific translation templates|Polish]]</noinclude>
 
<noinclude>[[Category:Language-specific translation templates|Polish]]</noinclude>

Revision as of 11:48, 18 September 2008

Template loop detected: Template:Translation

To edit these translations, edit the language specific template. To add to the list of available terms, edit the basic translation template. Add country specific terms within the country article.
If there's something you don't understand or need help see How to create a translation page and FAQ:Translation.
ALSO: Remember to check out the Translation Discussion!
Translation note: Do not translate text in CAPITAL LETTERS like NAME, NUMBER etc.


Geni Slogan
Everyone's related Wszyscy są spokrewnieni

}}


Headers
Welcome Witaj
Logout Wyloguj
Settings Ustawienia
Invite Zaproś
Help Pomoc
Search name or email Szukaj nazwiska lub adresu e-mail
Go Idź

}}


Footers
About O Geni
Privacy Prywatność
Forum Forum
Blog Blog
Press Prasa
Jobs Praca
Safety Bezpieczeństwo
Terms Regulamin
Directory Katalog
GEDCOM GEDCOM

}}


Geni tabs
My Tree Moje drzewo
My Profile Mój profil
Photos Zdjęcia
Home Strona Główna

}}


Home subtabs
News Wiadomości
Inbox Skrzynka odbiorcza
Calendar Kalendarz

}}


My Tree subtabs
Tree Drzewo
List Lista
Index Indeks
Share Udostępnianie
Map Mapa
Discussion Dyskusje

}}


Photos subtabs
All albums Wszystkie albumy
My albums Moje albumy
Albums I'm in Albumy, w których jestem
Photos of Me Zdjęcia ze mną
My Favorites Moje ulubione
Organizer Organizuj

}}


Home subpages: News page
Hi, NAME! Witaj, NAME!
Add photos Dodaj zdjęcia
Update Profile Aktualizuj profil
Edit Privacy Opcje prywatności
Invite Family & Friends Zaproś Rodzinę i Przyjaciół
New on Geni (In English) Nowości w Geni (po angielsku)

}}

NOTE: (In English) is not on the News page yet. This text is only here, on the term list, because when the translations are going to be added to Geni, the blog is not going to be translated. It would be way too much work to translate the blog to all languages. Only the big languages like Spanish, French etc. should have a blog in their own language. All others should use the English blog. So, this means that the word "English" in the above term, is not going to be replaced with the name of your own language. You are only suppose to translate the word "English" with what English is called in your own language. Note for languages like French, Spanish, German and other popular/big languages, that this text (In English), might be removed. If you didn't understand all this, write to me on this page: User_talk:Dicito
Family News Wiadomości Rodzinne
filter filtr
Me Mnie
Family Rodzina
Show updates by: Zmiany wprowadzone przez(e):
Keep your family updated. Post your latest news here. Bądź z rodziną na bieżąco. Wpisuj nowości tutaj.
post news zamieść newsa
Today Dzisiaj
Yesterday Wczoraj
NAME turns YEARS on DATE. NAME kończy YEARS lat w dniu DATE.
a moment ago przed chwilą
Leave a birthday greeting Złóż życzenia urodzinowe
NAME1 invited NAME2 to the Tree. NAME zaprosił(a) NAME do drzewa.
NAME has a new profile photo. NAME ma nową fotografię profilu.
You added your relative NAME1, your relative NAME2, and NAME3 and NUMBER others to the Tree. Dodałeś(aś) krewnego NAME, NAME i NAME oraz NUMBER pozostałych do drzewa.
The About Me section of NAME's profile has been updated. =NAMEलॆं ताज्जॆविषयारि पर्श्वचित्र संपादित ज़ाल्लॆं
NAME1 commented in NAME2's guestbook NAME zostawił komentarz w księdze gości należącej do NAME
You commented in NAME's guestbook Komentujesz w księdze gości należącej do NAME.
NAME, NAME and NAME were tagged in NUMBER photos. NAME, NAME i NAME są przypisani do NUMBER zdjęć.
NAME, NAME and NAME have new profile photos. NAME, NAME i NAME mają nowe zdjęcia profilowe.
NAME, your RELATIVE, accepted NAME's invitation to join the Tree.. =NAME, तुमगॆल RELATIVE, हांनीं NAME2 लॆं कुटमरूकाक जॊडसंवचॆं आमंत्रण स्वीकारलॆं।
Send her a message Wyślij jej wiadomość
Send him a message Wyslij mu wiadomość
Write in her guestbook Wpisz się do jej księgi gości
Write in his guestbook Wpisz się do jego księgi gości
Showing NUMBER1 of NUMBER2 stories Pokazuje NUMBER z NUMBER wątków.
No new messages or requests. Nie ma nowych wiadomości ani próśb.
Birthdays & Anniversaries Urodziny i rocznice
view all zobacz wszystko
Welcome to the NAME Family! Witaj w rodzinie NAME!
To get the most out of Geni, we recommend that you: By pełniej korzystać z Geni, polecamy Ci:
Join the NAME tree Dołącz do drzewa rodziny NAME
Build your Family tree Zbuduj swoje drzewo rodzinne
Find more Family and Friends on Geni Znajdź więcej krewnych i znajomych w Geni
Enter Family birthdays Wpisz daty urodzin członków rodziny
Complete your profile Uzupełnij swój profil
You don't have any family news yet. Have you invited your family? Nie masz jeszcze żadnych rodzinnych wiadomości. Czy zaprosiłeś już swoją rodzinę?
No events in the next month Brak zdarzeń w przyszłym miesiącu
1 new message 1 nowa wiadomość
NUMBER new messages NUMBER nowe/nowych wiadomości

}}

Inbox page and subpages
Messages Wiadomości
Requests Prośby
Saved Zapisane
Sent Wysłane
Send Message Wyślij wiadomość
Sender Nadawca
Subject Temat
Send Messages Wyślij wiadomości
Send Wyślij
All Wszystkie
None Brak
Mark as Read Oznacz jako przeczytane
Mark as Unread Oznacz jako nieprzeczytane
Unread Nieprzeczytane
Read Przeczytane
Select Wybierz
Move to Saved Przenieś do zapisanych
Delete Usuń
You have NUMBER pending requests Masz NUMBER nierozstrzygniętych próśb.
There are NUMBER items in your saved messages Zapisane wiadomości: NUMBER
There are NUMBER items in your sent messages Wysłane wiadomości: NUMBER
To: Do:
Click to add name Kliknij, by dodać nazwisko.
Add Group Dodaj grupę
Descendants of... Potomkowie...
Immediate Family of... Członkowie najbliższej rodziny...
Immediate Family Najbliższa rodzina
bigger większy
Save as group Zapisz jako grupę
View Message Zobacz wiadomości
Between NAME1 and NAME2 Pomiędzy NAME i NAME
Forward Dalej.
Forward this conversation to: Przewiń tę konwersację do:
There are NUMBER items in your inbox Wiadomości w skrzynce: NUMBER.

}}

Calendar page
include deceased wraz ze zmarłymi
NUMBER1 birthdays & NUMBER2 anniversaries for Family NUMBER urodzin i NUMBER rocznic w rodzinie

}}


My Tree subpages: Geni Flash Interface Tree / Tree
NAME's tree Drzewo rodziny NAME.

}}

Tabs at the bottom
Navigate Nawigacja
Go to... Skocz do...
Preferences Preferencje

}}

Go to... tab
This list shows the people visible in the tree above. Lista pokazuje ludzi widocznych w drzewie powyżej.
Click on any name to go to that person's position in the tree. Kliknij na dowolne nazwisko, by przejść do pozycji danej osoby w drzewie.

}}

Preferences tab
Display Widok
Names Nazwiska
Advanced Zaawansowane
Ancestors to display Wyświetl przodków
All generations Wszystkie pokolenia
NUMBER generations NUMBER pokoleń
Direct ancestors only Tylko bezpośredni przodkowie
Tree layout Układ drzewa
Standard standardowy
Vertical pionowy
Photos Only tylko zdjęcia
Names Only tylko nazwiska
Layout options Opcje wyglądu
Show photos Pokaż zdjęcia
"Flip" nodes "Odwracaj" węzły
Click to "flip" nodes Kliknij, aby "odwracać" węzły
Show yellow arrows Pokaż żółte strzałki
Show email prompt Pokaż zapytanie o email
Center single parents Wyświetl samotnych rodziców na środku
Mark deceased Zaznacz zmarłych
Neutral color backgrounds Neutralne kolory tła
Name preferences Preferencje dla nazwisk
Do not display maiden names Nie wyświetlaj nazwisk panieńskich
Maiden name appended, in parentheses Dołączone nazwisko panieńskie, w nawiasach
Maiden name instead of last name, in CAPS Nazwisko panieńskie zamiast nazwiska, WIELKIMI LITERAMI
Maiden name instead of last name Nazwisko panieńskie zamiast nazwiska
Ignore display name Ignoruj wyświetlane nazwisko
Show suffixes Pokaż przyrostki
Show middle name Pokaż drugie imię
Minimum font size Minimalna wielkość czcionki
Maximum font size Maksymalna wielkość czcionki
Rendering quality Jakość wyświetlania
High quality Wysoka jakość
Medium quality Średnia jakość
Low quality Niska jakość
Show tray on rollover Pokaż paletę na pasku przewijania.
Restore all of your preferences to their defaults by pressing the button below. Przywróć wszystkie domyślne ustawienia, naciskając przycisk poniżej.
Restore defaults Przywróć domyślne

}}

Explanations
View NAME's tree Pokaż drzewo rodziny NAME.
See more of NAME's family tree Zobacz więcej z drzewa rodziny NAME.
Expand your tree to full screen Powiększ swoje drzewo na cały ekran
Edit NAME's basic information Edytuj podstawowe informacje NAME.
View NAME's profile Pokaż profil NAME.
a cycle occurs when the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry to brothers) Relacja kołowa pojawia się, gdy jedna osoba pojawia się więcej niż raz w Twoim drzewie (na przykład, gdy dwie siostry wychodzą za braci).
Click to add a sibling or a spouse Kliknij, by dodać rodzeństwo lub małżonka.

}}

Actions
New Nowy
Add people Dodaj osobę
Save & close Zapisz i zamknij
Save & continue Zapisz i kontynuuj
or lub
Cancel Anuluj
View Pokaż
Profile Profil
Add Dodaj
sibling or spouse rodzeństwo lub małżonka
child dziecko
Edit information Edytuj informacje
View profile Zobacz profil
More Więcej
Create a cycle Utwórz relację kołową
Close Zamknij
Add Brother Dodaj Brata
Add Sister Dodaj Siostrę
Add Wife Dodaj Żonę
Add Husband Dodaj Męża
Add Son Dodaj Syna
Add Daughter Dodaj Córkę
partner, ex-wife... partnerka, była żona...
partner, ex-husband... partner, były mąż...

}}

Wizard: Create a cycle
Cycles Relacje kołowe
remove usuń
What's a cycle? Czym jest relacja kołowa?
A cycle occurs then the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry two brothers). To create a cycle, drag the node onto the second person to whom he or she is related. Relacja kołowa pojawia się, gdy jedna osoba pojawia się więcej niż raz w Twoim drzewie (na przykład, gdy dwie siostry wychodzą za braci). By utworzyć taką relację, przeciągnij osobę na inną, z którą jest spokrewniona.
Remove this cycle? Usunąć tę relację kołową?
Removing this cycle will only remove it from the tray. You can always drag it back here later. Usunięcie tej relacji kołowej spowoduje jej usunięcie tylko z zasobów. Zawsze możesz przeciągnąć ją tu z powrotem.
or lub
Husband or partner Mąż lub partner
Wife or partner Żona lub partnerka
They're the same person Oni są jedną i tą samą osobą.

}}

Wizard: Building tree from address book
Build your tree from your address book Stwórz swoje drzewo z książki adresowej
Access your address book to select relatives to add to your tree. Przejdź do swojej książki adresowej aby wybrać krewnych, których chcesz dodać do drzewa.
Geni will not save your password, and we will never email anyone without your direct consent. =जॆनी तुमगॆलॆ गुट्टु-ऊत्र राकुन दवंरना आनि तुमगॆलॆ अनुमति नात्तिलॆरि कॊणांकय तुमगॆलॆ वीज़कागदा विळासा थांवुनु कागद पॆटंयना।
Your email address Twój adres e-mail
Your email password Twoje hasło do poczty e-mail
Don't see your email provider? Nie ma twojego serwisu e-mail?
Back to your unconnected people Powrót do niedowiązanych osób
Showing NUMBER Contacts Pokazuje NUMBER kontaktów.
Email Contacts Kontakty
Select the family members in your address book Wybierz członków rodziny ze swojej książki adresowej
Choose another address book Wybierz inną książkę adresową
*No one will be invited until you put them in your tree *Nikt nie zostanie zaproszony, dopóki nie dopiszesz go do swojego drzewa.
Selected family Wybrana rodzina
Already in your tree Już jest w twoim drzewie
Already on Geni Już jest w Geni
You've imported X relative to your family tree. Zaimportowałeś X krewnych do swojego drzewa rodziny.
To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member. By umieścić ich w swoim drzewie, przeciagnij i upuść ich na najbliższych członkach ich rodziny.
Drag and Drop Relatives Przeciągnij i upuść krewnych
Unconnected People (X) Niedołączone osoby (X)
Drag their node onto a direct relative. Przeciągnij ich okienko na właściwego krewnego.
Edit info Edytuj informację
Add more dodaj więcej

}}

Viewing small part of profile (Not available in Standard Tree View.)
NAME is your RELATIVE NAME jest twoim RELATIVE
Born DATE in COUNTRY Urodzony/a dnia DATE w COUNTRY
Living in COUNTRY Mieszka w COUNTRY
Occupation Zawód
User History Historia
Last updated on Ostatnia aktualizacja w dniu
Last login on Ostatnio zalogowany w dniu
Joined on Dołączył w dniu
Added to family tree by NAME Dodane do drzewa przez NAME.
Started family tree Początek drzewa

}}

"Welcome to the tree" message boxes (First time using the tree only)
Now add your parents Teraz dodaj swoich rodziców.
Click inside the blue and pink boxes. Kliknij wewnątrz niebieskich i różowych okienej.
Click to drag and move this out of the way. Kliknij, by przeciągnąć i przenieść to z drogi.
back wróć
Click The Arrows To Add Relatives Kliknij na strzałki, by dodać krewnego.
You can add siblings, spouses, and children. Możesz dodać rodzeństwo, małżonków i dzieci.
Move Around Your Tree Poruszaj się po drzewie.
Use the arrow controls, or just click and drag anywhere on the family tree. Użyj strzałek lub klikaj i przeciągaj w dowolnym miejscu drzewa.
Click Names To View Profiles Kliknij na nazwisko, by zobaczyć profil.
Click the My Profile Tab to view and edit your profile. Kliknij zakładkę Mój profil, by przeglądać i edytować swój profil.
Invite Your Family Zaproś swoją rodzinę
Add your family's emails, so they can help complete your tree. Dodaj adresy e-mail członków swojej rodziny tak, aby mogli pomóc Ci uzupełnić wasze drzewo.

}}


List
List of NAME's Tree Lista drzew użytkownika NAME.
Showing NUMBER1 people out of NUMBER2 in: Pokazuje NUMBER osób z NUMBER.
See: new additions / new members Zobacz: nowo dodani / nowi członkowie
Sort by: Kolejność:
Relation Relacje
Added by Dodane przez
Action Akcja
Son of syn dla
Daughter of Córka dla
Brother of Brat dla
Sister of siostra dla
Wife of Żona dla
Husband of Mąż dla
Mother of Matka dla
Father of Ojciec dla
View Tree Obejrzyj drzewo
View List Obejrzyj listę
Remove from Family group Usuń z grupy Rodzina
Add to Family group Dodaj do grupy Rodzina
deceased zmarły/a
My Family Moja rodzina
My Blood Relatives Osoby spokrewnione ze mną przez wspólnego przodka
My Inlaws Moi teściowie
My Ancestors Moi przodkowie
My Descendants Moi potomkowie
My Blood Relatives Osoby spokrewnione ze mną przez wspólnego przodka
Recently Added List Ostatnio dodana lista
Recently Joined List Ostatnio dołączona lista
Recently Modified List Ostatnio zmodyfikowana lista
Invited By Me Zaproszone przeze mnie
Invited By My Family Zaproszone przez moją rodzinę
Added by Me Dodane przeze mnie
Previous poprzedni

}}

Index
Index of Last Names Spis nazwisk
NUMBER1 people with NUMBER2 family names NUMBER osób z NUMBER nazwisk rodzinnych
"LASTNAME" in My Tree "LASTNAME" w moim Drzewie.
Showing NUMBER1 of NUMBER2 people Pokazuje NUMBER z NUMBER osób.

}}

Map
NUMBER1 out of NUMBER2 Family and Friends mapped by NUMBER z NUMBER Rodziny i Znajomych dodanych przez
current location aktualny adres
place of birth miejsce urodzenia
NUMBER family members missing on this map NUMBER członków rodziny nie uwzględnionych na tej mapie
You Ty
Living Relatives Żyjący krewni
Deceased Relatives Zmarli krewni
Inlaws Teściowie
Friends Przyjaciół
Put Your Relatives on The Map Ustaw swoich krewnych na mapie
add dodaj
Place of burial Miejsce pogrzebu
Current location Obecny adres
Add location for NAME Dodaj miejsce dla NAME

}}

Discussion
Leave a comment here for your entire Tree to read Zostaw tutaj komentarz do przeczytania dla Twojego całego Drzewa.
Enter your comment here Wpisz tutaj swój komentarz
Leave Comment Pozostaw komentarz

}}

Share and subpages
Share your tree Podziel się swoim drzewem.
Use these options to share your tree with family and friends. Użyj tych opcji, by podzielić się swoim drzewem z rodziną i znajomymi.
Invite your family Zaproś swoją rodzinę
Invite your family to join, edit and contribute to your tree. Zaproś swoją rodzinę, by dołączyłą do Drzewa, mogła je edytować oraz wnieść w nie swój wkład.
Invite Zaproś
Invite Your Family and Friends to Geni Zaproś swoja rodzinę i przyjaciół do Geni.
Invitation History Historia zaproszeń.
Invite Your Family and Friends Zaproś swoją rodzinę i przyjaciół.
Invited By Me Zaproszone przeze mnie
Invited By My Family Zaproszone przez moją rodzinę
There have not been any invitations sent. Click here to invite others to your tree. Nie ma żadnych wysłanych zaproszeń. Kliknij tutaj, by zaprosić innych do Twojego Drzewa.
NUMBER1 of NUMBER2 people who have been: NUMBER z NUMBER osób, które zostały:
Invited By Me Zaproszone przeze mnie
Invited By My Family Zaproszone przez moją rodzinę
Date Invited Data zaproszenia
Status Status
Has responded to your invitation. Odpowiedziało na zaproszenie.
Has not responded to your invitation. Nie odpowiedziało na zaproszenie.
Has not responded to invitation from NAME. Nie odpowiedziało na zaproszenie z NAME.
Remind Przypomnij
Web Email Sieć E-mail
Easily build your tree from your address book and invite your close friends. Łatwo zbuduj swoje Drzewo z kontaktów z książki adresowej oraz zaproś swoich najbliższych przyjaciół.
Email Applications Podania przesłąne e-mailem
Upload a contact file below and Geni will securely import your contacts. Read how to create a contact file here. Poniżej wyślij arkusz z kontaktami i Geni bezpiecznie je zaimportuje. Przeczytaj tutaj, jak utworzyć arkusz z kontaktami.
Contact File: Arkusz z kontaktami:
Add Emails: Dodaj adresy E-mail:
separate email addresses with commas Oddziel adresy przecinkami
Email your tree Prześlij swoje Drzewo e-mailem.
Embed your tree Zamieść swoje drzewo na swojej stronie.
Send this URL to share a limited read-only view of your tree: Prześlij ten adres URL, by podzielić się swoim Drzewem przy pomocy limitowanego podglądu tylko do odczytu.
Embed a limited view of your tree on a social networking site (Facebook, MySpace, etc.), your blog, or your own site. Umieść limitowany podgląd swojego Drzewa na stronie internetowej, blogu lub portalu społecznościowym (np. Facebook, MySpace itp.).
GEDCOM is a standard file format for genealogical information. GEDCOM jest standardowym formatem plików, które zawierają informacje genealogiczne.
GEDCOM Export Eksport do pliku GEDCOM.
Preview or configure your shared tree view. Podgląd lub konfiguracja widoku Twojego udostępnionego drzewa.
To join this tree, please ask NAME to send you an invitation. By dołączyć do niniejszego drzewa, poproś NAME, by przysłął Ci zaproszenie.
Configure your shared tree Konfiguracja widoku Twojego udostępnionego drzewa.
Create a limited read-only view of your tree to share with family and friends outside of Geni. Utwórz limitowany podgląd tylko do odczytu, ukazujący Twoje Drzewo rodzinie i znajomym, którzy nie zarejestrowali się na Geni.
Preview Podgląd.
You can drag your tree and change the zoom level. Możesz przeciągnąć Twoje drzewo i zmienić jego powiększenie.
Share this link: Podzil się tym linkiem:
If you no longer wish to share your tree, you can deactivate your link below. You can create a new link at any time. Jeśli nie chcesz sie już dzielić widokiem swojego Drzewa, mozęsz zdeaktywować link do podglądu - link poniżej. Nowy podgląd może być utworzono na nowo, kiedy tylko zechcesz.
Deactivate this shared tree view Deaktywuj ten podgląd mojego Drzewa.
Customize Dostosuj.
optional opcjonalny
Tree type Typ drzewa
Pedigree view (direct ancestors only) Bezpośredni przodkowie
Immediate family Najbliższa rodzina
Immediate family and pedigree view Najbliższa rodzina i bezpośredni przodkowie
Extended tree (first cousins) Kuzyni pierwszego rzędu.
Display type Typ wyświetlania
Standard standardowy
Vertical pionowy
Photos Only tylko zdjęcia
Names Only tylko nazwiska
more więcej
less mniej
Size Rozmiar
Small (300x250) Mały (300x250)
Medium (375x300) Średni (375x300)
Large (600x400) Duży (600x400)
Tall (600x800) Wydłużony (600x800)
go idź
Custom Podstawowy
Name display Wyświetlane nazwisko
First name and last initial (Jane S.) Imię i inicjał nazwiska (Agnieszka G.)
First name only (Jane) Tylko imię (Agnieszka)
Options Opcje
Hide surnames of deceased direct ancestors Ukryj nazwiska bezpośrednich przodków, którzy zmarli.
Hide own children under 18 Ukryj własne dzieci młodsze niż 18 lat.
Hide profile photos Ukryj zdjęcia profilowe.
Mark deceased Zaznacz zmarłych
Privacy Information Informacje o prywatności.
Once you publish your tree, we can no longer guarantee the privacy of the data displayed. We caution you to consider the privacy of your family members when sharing your tree. Gdy publikujesz na zewnątrz swoje Drzewo, przestajemy gwarantować jego bezpieczeństwo. Ostrzegamy, że powinieneś zadbać o prywatne dane osób z rodziny, gdy dzielisz się swoim Drzewem.
What we guarantee: Co gwarantujemy:
You choose where to display your shared tree. Wybierz, gdzie wyświetlić podgląd Twojego drzewa dla innych.
Your shared tree cannot be edited by anyone. Podgląd Twojego drzewa nie moze być edytowany przez nikogo.
Other branches of your tree are not accessible. Popzostałe gałęzie Twojego Drzewa są niedostępne.
Only publicly viewable profile photos are shown. Wyświetlane są tylko zdjęcia profilowe z możliwością podglądu publicznego.
Additional profile information is not shown. Dodatkowe informacje profilowe nie są pokazywane.
Last names are not shown unless you choose to display them for deceased direct ancestors (starting with your grandparents). Nazwiska zmarłych przodków nie są wyświetlane, dopóki nie włączych ich wyświetlania w ustawieniach (zaczynając od Twoich dziadków).
Minors are not shown unless you choose to show your own children. Nieletni nie są wyświetlani, dopóki nie właczysz wyświetlania swoich własnych dzieci.
You can deactivate your shared tree at any time. Możesz deaktywować podgląd swojego drzewa, kiedy tylko zechcesz.
GEDCOM is a standard file format used to save, transfer, and transport genealogical information. Exporting a GEDCOM file will allow you to save your Geni family tree to your own computer. When you click the button below, we will generate your GEDCOM file and send you a link to download it. GEDCOM jest standardowym formatem pliku do zapisywania, przesyłania i transportowania informacji genealogicznych. Eksportując plik GEDCOM, pozwalasz na zapisanie swojego Drzewa Geni na komputer. Kiedy klikniesz przycisk poniżej, wygenerujemy dla Ciebie Twó własny plik GEDCOM i wyślemy do niego linka, abyś mógł go pobrać.
Export My GEDCOM File Wyeksportuj mój plik GEDCOM.

}}


My Profile subpages: Viewing profile
This is you To Ty
View your profile as others see it Zobacz swój profil tak, jak widzą go inni.
Your Profile is Twój profil jest
% Complete kompletny w % procentach.
Add your schools Dodaj swoje szkoły
Add someone to your tree Dodaj osobę do drzewa
Edit your profile Edytuj swój profil
Add or View Photos Dodaj lub obejrzyj zdjęcia
View Tree Obejrzyj drzewo
View List Obejrzyj listę
Edit Profile Edytuj profil
About me O mnie
This is your profile as others see it. To jest twój profil, jak widzą go inni.

}}

User stats
User stats Statystyki użytkowników
View tree awards Zobacz nagrody za drzewo
People in My Tree Osoby w moim drzewie
Added by Me Dodane przeze mnie
Ancestor przodek
Ancestors przodków
Descendant potomek
Descendants potomków
Photo added dodane zdjęcie
Photos added dodanych zdjęć
Family Tree Awards Nagrody za drzewo
Tree Creator Twórca drzewa
Top Profile Adders Najwięcej dodanych profili
Top Profile Inviters Najwięcej rozesłanych zaproszeń
Top Photo Uploaders Najwięcej dodanych zdjęć

}}

Personal
Personal Osobiste
Appearance Wygląd
Contact Kontakt
Home address Adres domowy
Mobile phone Telefon komórkowy
Home phone Telefon domowy

}}

User history
User History Historia
Last updated on Ostatnia aktualizacja w dniu
Last login on Ostatnio zalogowany w dniu
Joined on Dołączył w dniu
Started family tree Początek drzewa

}}

About Me
Share some things about yourself here. Podziel się tu kilkoma informacjami o sobie.
Height Wzrost
Ethnicity Narodowość

}}

Editing Profile and information
Edit Basics Edytuj informacje podstawowe
Basics Informacje podstawowe
My Basics Informacje podstawowe o mnie
Status Status
Living Żyję
Deceased zmarły/a
Name Imię
First name Imię
Middle name Drugie imię
Last name Nazwisko
Suffix Przyrostek
Display name Wyświetlana nazwa
Email E-mail
Current location Obecny adres
Gender Płeć
Male męska
Female żeńska
Date of birth Data urodzin
Circa około
Send Birthday Reminders Wyślij przypomnienia urodzinowe
To my family Mojej rodzinie
Place of birth Miejsce urodzin
Birth order Kolejność urodzin
Death Zgon
Burial Pochówek
Languages Języki
Nicknames Pseudonimy
Unknown Nieznany
Only child jedynak/jedynaczka
born first urodzony/a jako pierwszy/a
born second urodzony/a jako drugi/a
born third urodzony/a jako trzeci/a
born fourth urodzony/a jako czwarty/a
born fifth urodzony/a jako piąty/a
born sixth urodzony/a jako szósty/a
born seventh urodzony/a jako siódmy/a
born eighth urodzony/a jako ósmy/a
born ninth urodzony/a jako dziewiąty/a
born tenth urodzony/a jako dziesiąty/a
born eleventh urodzony/a jako jedenasty/a
born twelfth urodzony/a jako dwunasty/a
born thirteenth urodzony/a jako trzynasty/a
born fourteenth urodzony/a jako czternasty/a
born fifteenth urodzony/a jako piętnasty/a
born sixteenth urodzony/a jako szesnasty/a
born seventeenth urodzony/a jako siedemnasty/a
born eighteenth urodzony/a jako osiemnasty/a
born nineteenth urodzony/a jako dziewiętnasty/a
born twentieth urodzony/a jako dwudziesty/a
This person does not have email Ta osoba nie ma adresu e-mail
This person is deceased Ta osoba zmarła

}}

Hair color
Hair Włosy
Hair color kolor włosów
Black czarne
Blond blond
Brown brązowe
Gray siwe
Other Inne
Red Czerwony

}}

Eye color
Eyes oczy
Eye Color kolor oczu
Amber bursztynowe
Blue niebieskie
Green zielone
Hazel piwne

}}

Religions
Religion Wyznanie
Agnostic Agnostyk
Atheist Ateista
Baha'i Bahaita
Buddhist Buddysta
Catholic Katolik
Christian - other Chrześcijanin - inny
Eastern Orthodox Prawosławny
Greek Orthodox Grekoktaolik
Hindu-Smartha =हिंदु - स्मार्त
Hindu-Vaishnava =हिंदु - वैष्णव
Hindu-Shaiva =हिंदु - शैव
Hindu-Shaktya =हिंदु - शक्त्य
Hindu-Agnostic =हिंदु - नास्तिक
Hindu-Atheist =हिंदु - निरीश्वरवादि
Hindu-Advaita =हिंदु - अद्वैत
Hindu-Yogic =हिंदु - योग
Hindu-Other =हिंदु - अन्य
Huguenot Hugenot
Islam-Sunni =इसलाम - सुन्नि
Islam-Shia =इसलाम - शिया
Jain Janista
Jewish Żyd
Mormon Mormon
Protestant Protestant
Scientologist Scjentolog
Sikh Sikh
Taoist Taoista
Wiccan Wikan

}}

Political views
Political Views Poglądy polityczne
Conservative konserwatywne
Democratic demokratyczne
Green Party zieloni
Independent niezależny
Indifferent neutralne
Liberal liberalne
Libertarian libertarianin
Very Conservative bardzo konserwatywne
Very Liberal bardzo liberalne
Moderate Conservative umiarkowanie konserwatywne
Moderate Liberal umiarkowanie liberalne
Republican republikanin

}}

School
School Szkoła
Elementary School szkoła podstawowa
Middle School gimnazjum
High School szkoła średnia
College/University szkoła policealna
Graduate Education studia

}}

Work
Work Praca
Company Firma

}}

Contact information
My Contact Kontakt ze mną
On the web W sieci
Work address Miejsce pracy
Add another Dodaj inny

}}

Favorites
Favorites Ulubione
Interests Zainteresowania
Activities Aktywności
People/Heroes Ludzie/Bohaterowie
Cuisines Kuchnia
Quotes Cytaty
Movies Filmy
TV Shows Programy telewizyjne
Music Muzyka
Books Książki
Sports Sport
Service Serwis
Username Nazwa użytkownika
Web address Strona www
Phone Numbers Numery telefonów
Area code numer kierunkowy
Phone no numer telefonu
Street ulica
County powiat
State stan/region/województwo
Postal code kod pocztowy

}}


Relationships
Partner Partner/ka
is a jest
Current Husband =वर्तमान बाम्मुण
Current Wife =वर्तमान बायिल
Fiance narzeczony
Fiancée =उत्रामुदि/निश्चयतांबुळ ज़ाल्लॆं
Current partner obecny partner/ka
Late Husband =दिवंगत बाम्मुण
Late Wife =दिवंगत बायिल
Ex-Husband =माजि-बाम्मुण
Ex-wife była żona
Divorced rozwiedziony/a
Ex-partner Były partner/ka
Married on Data ślubu
Married in Miejsce ślubu
Parents Rodzice

}}


Places
Date Data
Location miejsce
City Miejscowość
State/Province stan/region
Country kraj
County powiat
Date of death Data śmierci
Place of death Miejsce śmierci
Date of burial Data pogrzebu
Place of burial Miejsce pogrzebu

}}


Relations
Brother Brat
Sister Siostra
Mother Matka
Father Ojciec
Son Syn
Daughter Córka
Half-brother Przyrodni brat
Half-sister Przyrodnia siostra
Stepmother Macocha
Stepfather Ojczym
Stepson Pasierb
Stepdaughter Pasierbica
Uncle (Mother's brother) Wuj
Uncle (Father's elder brother) =म्हांतु
Uncle (Father's younger brother) =बाप्पा
Uncle Wuj
Aunt (Mother's sister) Ciotka
Aunt (Father's sister) Ciotka
Aunt Ciotka

}}

NOTE: In some languages, you have a name for both your mother's sister, your father's sister etc. If your language doesn't have this, just translate Aunt, Aunt (Fath. sis.) and Aunt (Moth. sis.) as the same. (Same for Uncle, Nephew, Grandmother, etc.)
{{Translation/term|Grandfather (Mother's Father)|Dziadek}
Nephew (Brother's Son) Bratanek
Nephew (Sister's Son) Siostrzeniec
Nephew Bratanek/Siostrzeniec
Niece (Brother's Daughter) Bratanica
Niece (Sister's Daughter) Siostrzenica
Niece Bratanica/Siostrzenica
Grandfather (Father's Father) Dziadek
Grandfather Dziadek
Grandmother (Mother's Mother) Babcia
Grandmother (Father's Mother) Babcia
Grandmother Babcia
Great grandfather (Maternal) Pradziadek
Great grandfather (Paternal) Pradziadek
Great grandfather Pradziadek
Great grandmother (Maternal) Prababcia
Great grandmother (Paternal) Prababcia
Great grandmother Prababcia
Grandson Wnuk
Granddaughter Wnuczka
Great grandson Prawnuk
Great granddaughter Prawnuczka
Husband Mąż
Wife Żona
male cousin (paternal) =बापुलभाव
female cousin (paternal) =बापुलभयिणि
male cousin (maternal) =मावसभाव
female cousin (maternal) =मावसभयिणि
Ex-husband były mąż
Ex-wife była żona
First male cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलि मावसभयिणि
First male cousin (paternal) =पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) =पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) =पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) =पयलि मावसभयिणि
Great aunt's daughter-in-law Siostra babci/dziadka synowej
Great aunt's son-in-law Siostra babci/dziadka szwagra
Great aunt Siostra babci/dziadka
Great uncle's daughter-in-law Brat babci/dziadka synowej
Great uncle's first cousin's ex-wife's wife Brat babci/dziadka kuzyna/ki byłej żony
Great uncle's son-in-law Brat babci/dziadka szwagra
Great uncle Brat babci/dziadka
Second great aunt Siostra prababci/pradziadka
Second great grandfather Prapradziadek
Second great grandmother Praprababcia
Second great uncle Brat prababci/pradziadka
Third great grandfather Praprapradziadek
Third great grandmother Prapraprababcia

}}

Timeline
Showing X Events Pokazuje X wydarzeń
Timeline Oś czasu
reverse order odwrotna kolejność
Show events where X is a Pokazuje zdarzenia, w których X jest
Participant Uczestnik
Attendee Uczestnik
Fan Miłośnik
Creator Twórca
Birth of Narodziny
attended uczestniczył/li/ła
Marriage of Ślub
Event title Tytuł wydarzenia
Year Rok
Add Event Dodaj wydarzenie
Add more details Dodaj więcej szczegółów
Please wait while the page loads Proszę, poczekaj chwilę - trwa ładowanie strony.
Range Zakres
Start Date: Data początkowa:
End Date: Data końcowa:
Enter event description here Wpisz tutaj opis wydarzenia
Participants: Uczestnicy:
Attendees: Uczestnicy:
Who is this event for? Czyje jest to wydarzenie?
Who was at this event? Kto uczestniczył w tym wydarzeniu?
More Events Więcej wydarzeń
My Timeline Moja oś czasu
Add a new event Dodaj nowe wydarzenie
About This Event O tym wydarzeniu
Event Photos Zdjęcia związane z wydarzeniem
Event Albums Albumy związane z wydarzeniem
There are currently no photos of this event. Click here to add photos. Nie ma obecnie żadnych zdjęć przypisanych do tego wydarzenia. Kliknij tutaj, by dodać jakieś fotografie.
Attendees Uczestnicy
There are currently no attendees for this event. Click here to add some. Nie ma obecnie żadnych uczestników przypisanych do tego wydarzenia. Kliknij tutaj, by kogoś dodać.
Who attended this event? Kto uczestniczył w tym wydarzeniu?
Save Attendees Zapisz uczestników.
Share some details about this event Podziel się jakimiś detalami odnośnie tego wydarzenia.
Save Description Zapisz opis
Event successfully updated Wydarzenie zaktualizowane
There are currently no albums tagged with this event Nie ma obecnie albumów przypisanych do tego wydarzenia.
Guestbook Księga gości
as jako
worked at pracuje jako
X people X osób
I was there Byłem tam
Fans Miłośnicy
I wasn't there, but I'm a fan Nie byłam tam, ale jestem tego miłośnikiem.
Click here if you were not at this event but would like to add it to your timeline Kliknij tutaj, jeżeli nie uczestniczyłeś w tym wydarzeniu, ale chciałbyś dodać je do swojej osi czasu

}}

Settings page and subpages
All Account Settings Wszystkie ustawienia konta
Family Group Grupa rodzinna
define your Family group, the subset of your tree you want to stay in touch with Zdefiniuj swoją Grupę rodzinną, podzbiór Twojego Drzewa, z którym chciałbyś pozostawać w bliskim kontakcie.
Profile Privacy Prywatność profilu
control who can see your profile and what they see Kontroluj, kto i co może widzieć w Twoim profilu.
Profile Actions Akcje w profilu
control who can perform actions on your profile Kontroluj, kto może dokonywać zmian na Twoim profilu.
Blocked Users Zablokowani użytkownicy
block users from seeing your profile or contacting you zablokuj użytkom możliwość oglądania twojego profilu i kontaktowania się z Tobą.
Managed Profiles Zarządzane profile
control the privacy settings of profiles you have added kontroluj ustawienia prywatności profili, które dodałeś
Recent Activity Ostatnia aktywność
control what gets displayed in your newsfeed and when you get notified of updates Decyduj, które informacje mają pojawiać się wśród twoich wiadomości i kiedy masz być powiadamiany o uaktualnieniach.
Notifications Powiadomienia
control what Geni events you get notified about Decyduj, o jakich zdarzeniach Geni masz być powiadamiany.
Email & Password Adres e-mail i hasło.
add or update your email and password dodaj lub uaktualnij swój adres e-mail i hasło
Your Family is the subset of your Tree that you want to stay in touch with. This is the group that you will share news, photo albums, and birthdays with. Twoja Rodzina jest podzbiorem członków twojego Drzewa, z którymi pragniesz pozostać w kontakcie. Jest to grupa, z którą będziesz dzielić się wiadomościami, albumami fotograficznymi oraz urodzinami.
My Family consists of Moja Rodzina składa się z
and i
plus their current partners oraz ich obecnych partnerów
My 5th cousins and closer Kuzyni moich prapradziadków i bliżsi
My 4th cousins and closer Kuzyni moich pradziadków i bliżsi
My 3rd cousins and closer Kuzyni moich dziadków i bliżsi
My 2nd cousins and closer Kuzyni moich rodziców i bliżsi
My 1st cousins and closer Moi kuzyni i bliżsi
My immediate family Moja najbliższa rodzina
None of my blood relatives Nikt z moich krewnych
NAME's 5th cousins and closer Kuzyni prapradziadków NAME
NAME's 4th cousins and closer Kuzyni pradziadków NAME
NAME's 3rd cousins and closer Kuzyni dziadków NAME
NAME's 2nd cousins and closer Kuzyni rodziców NAME
NAME's 1st cousins and closer Kuzyni NAME
NAME's immediate family Najbliższa rodzina NAME
None of NAME's blood relatives Nikt z krewnych NAME
You can add or remove individuals on their profile. Możesz dodać lub usunąć osoby z ich profili.
Use the checkboxes below to specify who can see your profile information. Użyj poniższych pól wyboru aby określić, kto może oglądać Twój profil
Public Publiczny
Profile photo Zdjęcie profilowe
expand rozszerz
Basic Info Informacje podstawowe
close zamknij
Maiden name Nazwisko panieńskie
First names of immediate family Imiona najbliższej rodziny
Person who added me Osoba, która mnie dodała
Birthday Urodziny
hide age ukryj wiek
Birth place Miejsce urodzenia
Occupation Zawód
About Me O mnie
Family box Srzynka rodziny
Friends box Skrzynka przyjaciół
Latest News box Skrzynka najnowszych wiadomości
User Stats box Skrzynka statystyk użytkownika
Personal Info Informacje osobiste
Contact Info Informace kontaktowe
Work Info Informacje o zatrudnieniu
Schools Szkoły
Use the checkboxes below to specify who can perform actions on your profile. Użyj poniższych pól wyboru aby określić, kto może ingerować w twój profil.
Who can edit my profile info? Kto może edytować informacje w moim profilu?
Who can post a comment? Kto może wpisywać komentarze?
Who can send me a message? Kto może wysyłąć mi wiadomość?
Who can invite me to be friends? Kto może zaproszać mnie jako przyjaciela?
Who can find me using search? Kto może odnaleźć mnie przez wyszukiwanie?
unblock odblokuj
Prevent someone in your tree from seeing your profile and block delivery of their messages to you. Zabroń komuś z twego drzewa oglądania twego profilu oraz zablokuj dostarczania jego wiadomości do Ciebie.
Block a User Zablokuj użytkownika
Users will not be notified that you've blocked them. Użytkownicy nie będą poinformowani, że ich zablokowałeś.
Currently Blocked Aktualnie zablokowani
No blocked users. To block a user, type a name in the box above. odblokuj
Return to Account Settings Powrót do ustawień konta
Manage the privacy of the profiles you've added. Zarządzaj prywatnością profili, które dodałeś.
Living Profiles I Added Dodane przeze mnie profile osób żyjących
Who can edit? Kto może edytować?
Who can search? Kto może wyszukiwać?
Only Me Tylko ja
Entire Tree Całe drzewo
Anyone Każdy
Deceased Profiles I Added Dodane przeze mnie profile osób zmarłych
When you create content on Geni, your Family and Friends are shown updates as Family News on the Home tab. Gdy zmieniasz zawartość Geni, twoja rodzina i przyjaciele są o tym poinformowani w Wiadomościach rodzinnych w zakładce Początek.
They will only receive updates about content that your privacy settings permit them to see. Będą informowani tylko o tych zmianach, na informowanie o których zezwolą twoje ustawieniach prywatności.
Create an update when I... Poinformuj, gdy...
update my own profile zaktualizuję mój własny profil
post my latest news wyślę moje najnowsze wiadomości
add a Friend dodam przyjaciela
comment in someone's guestbook wpiszę komentarz do czyjejś księgi gości
comment on a photo skomentuję czyjąć fotografię
comment on an event skomentuję jakieś wydarzenie
comment in my tree discussion wpiszę komentarz do dyskusji w moim drzewie
An update will always appear when I... Informacja pojawi się zawsze, gdy...
add someone to the tree dodam kogoś do drzewa
update someone else's profile uaktualnię czyjś profil
add photos dodam zdjęcia
tag someone in a photo przypiszę kogoś do zdjęcia
add an event dodam wydarzenie
tag someone in an event przypiszę kogoś do wydarzenia
add photos to an event dodam zdjęcia do wydarzenia
An update will never appear when I... Informacja nie pojawi się nigdy, gdy...
send a message wyślę wiadomość
view a profile obejrzę profil
view a photo obejrzę zdjęcie
decline an invitation odrzucę zaproszenie
edit my Family group edytuję moją Grupę rodzinną
edit my privacy settings edytuję moje ustawienia prywatności
Control which notification emails Geni sends you. Zdecyduj, jakie powiadomienia będzie wysyłało Geni na twój adres e-mail.
Send me an email when someone Wyślij mi e-mail, gdy ktoś
sends me a message wyśle mi wiadomość
invites me to be Family zaprosi mnie do rodziny
invites me to be a Friend zaprosi mnie do grona przyjaciół
accepts my invitation to join my Tree, Family or Friends zaakceptuje moje zaproszenie do dołączenia do mojego Drzewa, Rodziny lub Przyjaciół
comments in my guestbook wpisze komentarz do mojej księgi gości
comments in my tree discussion wpisze komentarz do mojej dyskusj
comments on my photo or responds to my comment skomentuje moje zdjęcie lub odpowie na mój komentarz
comments on my event or responds to my comment skomentuje moje wydarzenie lub odpowie na mój komentarz
tags me in a photo (once daily max) przypisze mnie do jakiegoś zdjęcia (najwyżej raz dziennie)
adds photos of Family and Friends (once daily max) doda zdjęcia Rodziny i Przyjaciół (najwyżej raz dziennie)
makes new additions to my Tree (once daily max) doda kogoś do mojego Drzewa (najwyżej raz dziennie)
in my Family and Friends is about to have a birthday (once daily max) z mojej rodziny lub przyjaciół będzie miał urodziny (najwyżej raz dziennie)
Also email me occasionally about new Geni features and announcements Również powiadom mnie okazjonalnie o nowych możliwościach i ogłoszeniach Geni.
Primary Email Address Główny adres e-mail
Change Password Zmień hasło
Add email Dodaj adres e-mail
Enter Current Password Wpisz aktualne hasło
Confirm New Password Potwierdź nowe hasło
Type New Password Wpisz nowe hasło

}}

Error/Information Messages
Please wait... Proszę czekać...
Almost done... Prawie gotowe...
Loading Relationship... Wczytuję pokrewieństwa...
Sorry, you cannot send messages to yourself. Przykro nam, nie możesz wysłać wiadomości do samego siebie.
You must specify recipients to send this message. Musisz podać odbiorców aby wysłać tę wiadomość.
You must enter a subject or body to send this message. Musisz wpisać temat lub treść aby wysłać tą wiadomość.
The conversation has been saved. Konwersacja została zapisana.
We are experiencing technical difficulties Mamy trudności techniczne
The conversation has been deleted. Konwersacja została usunięta.
NAME's current location was placed on the map. Miejsce zamieszkania NAME zostało ustawione na mapie.
Your address book has been cleared. Twoja książka adresowa została wyczyszczona.
Please enter some email addresses to invite. Proszę, wpisz kilka adresów e-mail, by wysłać zaproszenia.
Please enter a valid email address and password. Proszę, wpisz poprawny adres e-mail i hasło.
You haven't imported any contacts. Nie zaimportowałeś żadnych kontaktów.

}}

Uncategorized
{{Translation/term|Caption|Opis}
(Balloon Icon) (Ikonka dymku)
(I Icon) (Ikona mnie)
(Printer Icon) (Ikonka drukarki)
(relative) (spokrewniony)
ActiveX control is necessary to upload your files quickly and easily. You will be able to select multiple images in user-friendly interface instead of clumsy input fields with Browse button. Installation will take up to few minutes, please be patient. To install Image Uploader, please click on the Information Bar. After page reload click "Yes" when you see the control installation dialog. Aby wgrać twoje pliki szybko i łatwo, niezbędna jest kontrolka ActiveX. Będziesz miał możliwość wybrania wielu obrazków poprzez przyjazny interfejs zamiast niewygodnych pól wprowadzania z przyciskiem Przeglądaj. Instalacja zajmie do kilku minut, prosimy o cierpliwość. Aby zainstalować program do przesyłania zdjęć, proszę kliknąć na pasek informacyjny. Po ponownym załadowaniu strony, kliknij "Tak" gdy zobaczysz okienko instalacji kontrolki.
Add Photos to This Album Dodaj zdjęcia do tego albumu
Add Relatives to Calendar Dodaj krewnych do kalendarza
Add a Caption Dodaj opis
Add descendants of Dodaj potomków
Add immediate family of Dodaj najbliższą rodzinę
Add multiple photos very quickly, Dodaj szybko wiele zdjęć,
Add photos from your computer. Dodaj zdjęcia ze swojego komputera.
Add these photos to Dodaj te zdjęcia do
Add to Favorites Dodaj do ulubionych
Add your family's emails, so they can help complete the tree. Dodaj adresy e-mail członków swojej rodziny, a będą mogli Ci pomóc w uzupełnianiu drzewa.
Added On Dodano
Added to family tree by Dodane do drzewa rodziny przez
Adding X Photos Dodawanie X zdjęć
Advanced Photo Uploader Zaawansowany program do przesyłania zdjęć
Album Cover Okładka albumu
An existing photo album Istniejący album zdjęć
Are you sure you want to delete this photo? Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć to zdjęcie?
Back to your profile Powrót do Twojego profilu
Balloon help is off Dymek pomocy jest wyłączony
Balloon help is on Dymek pomocy jest włączony
Birth Urodzenie
Blood Relatives Spokrewnienie
Bloodrelatives Spokrewnieni
Born Urodzony/a
Brother-in-law Szwagier
By Przez
Click an arrow to slide the family tree in that direction. You may also use the arrow keys on your keyboard. Kliknij na strzałkę aby przesunąć drzewo w tym kierunku. Możesz także użyć klawiszy strzałek na klawiaturze.
Click and drag to move this out of the way. Kliknij i przeciągnija aby usunąć to z drogi.
Click and drag up to zoom in and out. Your tree will get bigger or smaller. Kliknij i ciągnij aby powiększyć lub pomniejszyć. Twoje drzewo stanie się większe lub mniejsze.
Click here to print this tree Kliknij tutaj aby wydrukować drzewo.
Click here to turn on balloon help Kliknij tutaja aby włączyć dymek pomocy.
Click here to turn on help messages Kliknij tutaj aby włączyć teksty pomocy.
Click on the small green trees to view extended family members. Kliknij na małe zielone drzewko aby zobaczyć dodatkowych członków rodziny.
Click this arrow to add a sibling, spouse or partner for this person. Kliknij tę strzałkę aby dodać rodzeństwo, małżonka lub partnera tej osoby.
Click this arrow to slide the family tree in this direction. You may also Kliknij tę strzałkę aby przesunąć drzewo w tym kierunku. Możesz również
Click this button to recenter this family tree. Kliknij ten przycisk aby wyśrodkować to drzewo.
Click this button to turn help balloons off. Kliknij ten przycisk aby wyłączyć dymek pomocy.
Click this link to edit basic information about this person. Kliknij ten odnośnik aby edytować podstawowe informacje o tej osobie.
Click this link to view this person's profile. You may also be able to edit this profile. Kliknij ten odnośnik aby zobaczyć profil tej osoby. Profile niektórych osób można edytować.
Click this link to view your family tree from this person's point of view. Kliknij ten odnośnik aby zobaczyć swoje drzewo genealogiczne tak, jak widzi je ta osoba.
Click to add a name Kliknij aby dodać nazwisko.
Click to view this person's family tree. Kliknij aby zobaczyć drzewo tej osoby.
Clicking on any name will take you to that person's position on the tree. Kliknięcie dowolnego nazwiska przeniesie cię do miejsce tej osoby w drzewa.
Close this dialog box when upload completes Zamknij to okno gdy przesyłanie zdjęć zakończy się
Close Zamknij
Comments Komentarze
Confirm email address Potwierdź adres e-mail
Connect these relatives to your tree. Dołącz tych krewnych do swojego drzewa.
Create Message Napisz wiadomość
Create a new album Utwórz nowy album
Created by NAME on DATE Utworzone przez NAME w dniu DATE
Created on DATE Stworzone w dniu DATE
Daughter-in-law Synowa
Delete this Album Usuń album
Description Opis
Deselect All Odznacz wszystko
Drag photos to change their display order in this album. Przeciągnij zdjęcia, by zmienić kolejność wyświetlania w albumie.
Drag this slider to change size of print. Przeciągnij ten suwak, aby zmienić rozmiar wydruku.
Edit Album Edytuj album
Edit description... Edytuj opis...
Employer Pracodawca
End Year Rok ukończenia
English angielski
Family Albums Albumy rodzinne
Family Friends Przyjaciele rodziny
Find relatives quickly. Znajdź szybko krewnych.
Finished Zakończone
First Name / Last Name Imię / Nazwisko
First photo Pierwsze zdjęcie
Geni Image Upload Przesyłanie zdjęć
Go Idź
Having trouble? Try the simple uploader instead. Masz kłopoty? Spróbuj prostej wersji programu do przesyłania zdjęć.
Help balloons are turned on. Hold your mouse over almost anything on the family tree for an explanation. Dymki pomocy są włączone. Najedź myszką nad dowolny element drzewa, by otrzymać wyjaśnienie.
Hide help balloons Schowaj dymki pomocy
Home Phone Telefon domowy
I replied Odpowiedziałem
If names in your tree use non-English characters, you must select "landscape" in your printer's settings to display the names correctly. Jeśli nazwiska w twoim dzrewie zawierają znaki spoza alfabetu łacińskiego, to musisz wybrać "orientacja pozioma" w ustawieniach drukarki aby poprawnie wyświetlać nazwiska.
If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow arrows or navigate to another branch of your tree. Jeśli nie widzisz bezpośredniego krewnego nie zamapowanej osoby, dodaj ją do drzewa przez kliknięcie żółtych strzałek lub przejdź do innej gałęzi swojego drzewa.
If you'd like to change the size of your print, please use the controls below. Jeżeli chcesz zmienić rozmiar twojego wydruku, użyj elementów sterujących poniżej.
Image Uploader Przesyłanie obrazów
Immediate Family Members Członkowie najbliższej rodziny
In this photo Na tym zdjęciu
Invite a family member Zaproś członka rodziny
Invite your family: Zaproś swoją rodzinę:
Just drag and drop them on their nearest relative. If your relative is already in the tree, drag their unconnected node onto the one in the tree. Po prostu przeciągnij i upuść ich/je na ich najbliższych. Jeżeli krewny jest już w drzewie, przeciągnij jego nie połączony węzeł na ten w dzrzewie.
Leave a message for Zostaw wiadomość dla
Leave message Zostaw wiadomość
List of NAME's Tree Lista drzew użytkownika NAME.
Make connections. Utwórz powiązania.
Make my profile photo Ustaw jako zdjęcie profilu
Map of My Family Mapa mojej rodziny
Message Wiadomość
Mobile Phone Telefon komórkowy
My Profile Mój profil
NAME's photos =NAME
Name Imię
New Album Name Nazwa nowego albumu
Next Następny
No matches found, search entire tree Nie znaleziono pasujących elementów, przeszukaj całe drzewo
Note: 'date of death' Uwaga: "data śmierci"
Open Other Branches of Your Tree Otwórz pozostałe gałęzie twojego drzewa
PRINT DRUKUJ
Photo Added Dodane fotografie
Photo X1 of X2 in NAME's photos =NAMEलीं X2थांवुनु X1 छायाचित्रां
Position Stanowisko
Print To Paper Drukuj na papierze
Print in black & white Drukuj czarno/białe
Print with normal font. Drukuj normalną czcionką.
Print with small font. Drukuj małą czcionką.
Print your tree on one page. Drukuj drzewo na jednej stronie.
Printing Instructions Instrukcje drukowania
Recent Albums Najnowsze albumy
Recently Added List Ostatnio dodana lista
Recently Joined List Ostatnio dołączona lista
Recently Modified List Ostatnio zmodyfikowana lista
Red Czerwony
Remove from Favorites Usuń z ulubionych
Reorder Album Porządkuj album
Reorder Photos Porządkuj zdjęcia
Reply Odpowiedz
Reverse Sort Odwróć sortowanie
Save your changes >> Zapisz zmiany >>
Saved Messages Zapisane wiadomości
Save Zapisz
Saving Zapisywanie
Search name or email Szukaj nazwiska lub adresu e-mail
Second photo Drugie zdjęcie
Select All Wybierz wszystko
Select one or more photos from your computer Wybierz jedno lub więcej zdjęć ze swojego komputera
Send Birthday Reminders Wyślij przypomnienia urodzinowe
Separate favorites in each group with a comma. Ex: reading, fishing Oddziel ulubione z każdej grupy przecinkami, np.: czytanie, wędkarstwo
Separate nicknames with a comma. Ex: Jack, Jay, Uncle Jay Oddziel pseudonimy przecinkami, np.: Jacek, Jaco, Wujek Jaco
Set Album Cover Ustaw okładkę albumu
Set as cover Ustaw jako okładkę
Set as profile photo Ustaw jako zdjęcie dla profilu
Share some things about (NAME) =NAME विषयारि चिकॆं/मातशॆं बरंयाति
Show legend Pokaż legendę
Show page numbers Pokaż numery stron
Simple Photo Uploader Proste wgrywanie zdjęć
Son-in-law Zięć
Start Year Rok rozpoczęcia
Start typing a language Zacznij wpisywać język
Start typing a political view Zacznij wpisywać orientację polityczną
Start typing a religion Zacznij wpisywać wyznanie
Start typing an ethnicity Zacznij wpisywać pochodzenie
Tag Your Added Photos Oznacz dodane zdjęcia
Tagged By Me Oznaczone przez mnie
There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again. Wystąpił błąd przy importowaniu twojej książki adresowej. Proszę, sprawdź, czy podałeś właściwą nazwę użytkownika i hasło, a następnie spróbuj ponownie.
Title Tytuł
To see a list of all of the names in your current tree, open the 'Go to...' tab Aby zobaczyć listę wszystkich nazwisk w Twoim obecnym drzewie, otwórz zakładkę "Idź do..."
Type Description Here Tutaj wpisz opis
Type first or last name Wpisz imię lub nazwisko
Updated Zaktualizowane
Use the options below to determine the size of your printed tree. The print preview will show you how many pages your tree spans. Each gray square represents Użyj opcji poniżej, aby określić rozmiar wydruku drzewa. Podgląd wydruku pokaże Ci, ile stron zajmie drzewo. Każdy szary kwadrat odpowiada
View as Tree Zobacz jako drzewo
Viewing X Photos Oglądasz X zdjęć/cia/cie
Who's In This Photo Kto jest na tym zdjęciu
Who's in this album Kto jest w tym albumie
X Added X dodanych/ne/ny
X people were not added X osób/osoby/be nie zostało/ły/ła dodanych/ne/na
You must enter a subject or body Musisz wpisać temat lub treść
Yourself Własnoręcznie

}}

Lower case
add from address book dodaj z książki adresowej
and i
anniversaries rocznice
because we cannot send them email. ponieważ nie możemy wysłać im e-mail'a.
birthdays urodziny
created by Me stworzone przez mnie
current spouse aktualny małżonek/ka
done gotowe
edit edytuj
enter email wpisz adres e-mail
enter her email wpisz jej adres e-mail
enter his email wpisz jego adres e-mail
for My Family dla mojej rodziny
her brother jej brat
her daughter jej córka
her father jej ojciec
her husband jej mąż
her mother jej matka
her sister jej siostra
her son jej syn
her wife jej żona [yyy...?]
hide year ukryj rok
hide ukryj
his brother jego brat
his daughter jego córka
his father jego ojciec
his husband jego mąż [yyy...?]
his mother jego matka
his sister jego siostra
his son jego syn
his wife jego żona
include friends włącz przyjaciół
in w
one page. jedna strona.
only child jedynak/czka
or Cancel albo Anuluj
photos zdjęcia
replied odpowiedziane
rotate photos on the fly obracaj zdjęcia w locie
showing X people out of X =X2जनां थांवुनु X1 दाकंयतऽस्स
to send this message. by wysłać tę wiadomość.
use the arrow keys on your keyboard. używaj klawiszy strzałek na klawiaturze.
view album oglądaj album
your father twój ojciec
your mother twoja matka

}}

Personal tools