Difference between revisions of "Template:Polish translation"

From Wiki

Jump to: navigation, search
Line 32: Line 32:
 
|filter=filtr
 
|filter=filtr
 
|Show updates by:=Pokaż zmiany:
 
|Show updates by:=Pokaż zmiany:
|Keep your family updated. Post your latest news here.= Bądź z rodziną na bierząco. Napisz tutaj najnowsze wiadomości.
+
|Keep your family updated. Post your latest news here.= Bądź z rodziną na bieżąco. Napisz tutaj najnowsze wiadomości.
 
|post news=napisz wiadomość
 
|post news=napisz wiadomość
 
|NAME turns YEARS on DATE.= NAME właczył(a) YEARS w DATE.
 
|NAME turns YEARS on DATE.= NAME właczył(a) YEARS w DATE.
|Leave a birthday greeting=Zozostaw życzenia urodzinowe
+
|Leave a birthday greeting=Pozostaw życzenia urodzinowe
|NAME invited NAME to the Tree.=NAME zaporoś NAME do drzewa.
+
|NAME invited NAME to the Tree.=NAME zaprosił(a) NAME do drzewa.
 
|NAME has a new profile photo.=NAME ma nowe zdjęcie w profilu
 
|NAME has a new profile photo.=NAME ma nowe zdjęcie w profilu
 
|You commented in NAME's guestbook=Komentujesz w księdze gości NAME
 
|You commented in NAME's guestbook=Komentujesz w księdze gości NAME
Line 231: Line 231:
 
|Huguenot=hugenot
 
|Huguenot=hugenot
 
|Islam=muzułmanin
 
|Islam=muzułmanin
|Jain= janista
+
|Jain=janista
 
|Jewish=żyd
 
|Jewish=żyd
 
|Mormon=mormońskie
 
|Mormon=mormońskie
Line 336: Line 336:
 
|Ex-wife=była żona
 
|Ex-wife=była żona
 
|Father=Ojciec
 
|Father=Ojciec
|First cousin once removed=
+
|First cousin once removed=  
 
|First cousin=Kuzyn
 
|First cousin=Kuzyn
 
|First Cousin - father's brother's son=Brat stryjeczny
 
|First Cousin - father's brother's son=Brat stryjeczny
Line 490: Line 490:
 
|Options=Opcje
 
|Options=Opcje
  
|Geni Image Upload=
+
|Geni Image Upload=Przesyłanie zdjęć
 
|Geni will not save your password, and we will=
 
|Geni will not save your password, and we will=
 
|Guestbook=Księga gości
 
|Guestbook=Księga gości
Line 499: Line 499:
 
|Husband of=mąż dla
 
|Husband of=mąż dla
 
|I replied=Odpowiedziałem
 
|I replied=Odpowiedziałem
|If names in your tree use non-English characters, you must select "landscape" in your printer's settings to display the names correctly.=
+
|If names in your tree use non-English characters, you must select "landscape" in your printer's settings to display the names correctly.=Jeśli w nazwiskach krewnych występują nie angielskie znaki, to musisz wybrać format "krajobraz" w ustawieniach drukarki, aby poprawnie wyświetlać te znaki.
 
|If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow arrows or navigate to another branch of your tree.=
 
|If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow arrows or navigate to another branch of your tree.=
 
|If you'd like to change the size of your print, please use the controls below.=Jeżeli chcesz zmienić rozmiar twojego wydruku użyj przełączników poniżej.
 
|If you'd like to change the size of your print, please use the controls below.=Jeżeli chcesz zmienić rozmiar twojego wydruku użyj przełączników poniżej.
Line 637: Line 637:
 
|There are X items in your saved messages=Zapisane wiadomości: X
 
|There are X items in your saved messages=Zapisane wiadomości: X
 
|There are X items in your sent messages=Wysłane wiadomości: X
 
|There are X items in your sent messages=Wysłane wiadomości: X
|There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again.=Wystąpił błąd przy importowaniu twojej książki adresowej. Proszę, sprawdź czy podałeś właściwą nazwę użytkownika i hasło i spróbuj ponownie.
+
|There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again.=Wystąpił błąd przy importowaniu twojej książki adresowej. Proszę, sprawdź czy podałeś właściwą nazwę użytkownika i hasło, i spróbuj ponownie.
 
|This is your profile as others see it.=To jest twój profil, jak widzą go inni.
 
|This is your profile as others see it.=To jest twój profil, jak widzą go inni.
 
|This list shows the people visible in the tree above.=Lista pokazuje ludzi widocznych w drzewie powyżej.
 
|This list shows the people visible in the tree above.=Lista pokazuje ludzi widocznych w drzewie powyżej.
Line 653: Line 653:
 
|Type Description Here=wpisz tutaj opis
 
|Type Description Here=wpisz tutaj opis
 
|Type first or last name=wpisz imię lub nazwisko
 
|Type first or last name=wpisz imię lub nazwisko
|Unconnected People (X)=
+
|Unconnected People (X)=Niedołączone osoby (X)
 
|Unread=Nieprzeczytane
 
|Unread=Nieprzeczytane
 
|Updated=Zaktualizowane
 
|Updated=Zaktualizowane
Line 672: Line 672:
 
|Your email address=Twój adres e-mail
 
|Your email address=Twój adres e-mail
 
|Your email password=Twoje hasło do poczty e-mail
 
|Your email password=Twoje hasło do poczty e-mail
|Yourself=
+
|Yourself=sam
 
|You=Ty
 
|You=Ty
  
Line 766: Line 766:
 
|place of birth=miejsce urodzenia
 
|place of birth=miejsce urodzenia
 
|postal code= kod pocztowy
 
|postal code= kod pocztowy
|replied=
+
|replied=odpowiedziane
 
|rotate photos on the fly=obracaj zdjęcia w locie
 
|rotate photos on the fly=obracaj zdjęcia w locie
 
|use the arrow keys on your keyboard.=używaj klawiszy strzałek na klawiaturze
 
|use the arrow keys on your keyboard.=używaj klawiszy strzałek na klawiaturze
 
|username=nazwa użytkownika
 
|username=nazwa użytkownika
 
|view album=oglądaj album
 
|view album=oglądaj album
|web address=adres Web
+
|web address=adres internetowy
 
|x out of y relatives and friends mapped by xx=
 
|x out of y relatives and friends mapped by xx=
 
|x people with x family names =
 
|x people with x family names =
|xx family members missing on this map=
+
|xx family members missing on this map=xx członków rodziny brak na mapie
 
|your father=twój ojciec
 
|your father=twój ojciec
 
|your mother=twoja matka
 
|your mother=twoja matka

Revision as of 22:32, 18 May 2008

Template loop detected: Template:Translation

To edit these translations, edit the language specific template. To add to the list of available terms, edit the basic translation template. Add country specific terms within the country article.
If there's something you don't understand or need help see How to create a translation page and FAQ:Translation.
ALSO: Remember to check out the Translation Discussion!
Translation note: Do not translate text in CAPITAL LETTERS like NAME, NUMBER etc.


Geni Slogan
Everyone's related Wszyscy są spokrewnieni

}}


Headers
Welcome Witaj
Logout Wyloguj
Settings Ustawienia
Invite Zaproś
Help Pomoc
Search name or email Szukaj nazwiska lub adresu e-mail
Go Szukaj

}}


Footers
About O
Privacy Prywatność
Forum Forum
Blog Blog
Press Prasa
Jobs Praca
Safety Bezpieczeństwo
Terms Regulamin
Directory Katalog
GEDCOM GEDCOM

}}


Geni tabs
My Tree Moje drzewo
My Profile Mój profil
Photos Zdjęcia
Home Strona Główna

}}


Home subtabs
News Wiadomości
Inbox Skrzynka odbiorcza
Calendar Kalendarz

}}


My Tree subtabs
Tree Drzewo
List Lista
Index Spis
Share Udostępnianie
Map Mapa
Discussion Dyskusje

}}


Photos subtabs
All albums Wszystkie albumy
My albums Moje albumy
Albums I'm in Albumy, w których jestem
Photos of Me Zdjęcia ze mną
My Favorites Moje ulubione
Organizer Organizuj

}}


Home subpages: News page
Hi, NAME! Witaj NAME!
Add photos Dodaj zdjęcia
Update Profile Aktualizuj Profil
Edit Privacy Ustaw prywatność
Invite Family & Friends Zaproś rodzinę i znajomych
New on Geni (In English) Nowości w Geni (po angielsku)

}}

NOTE: (In English) is not on the News page yet. This text is only here, on the term list, because when the translations are going to be added to Geni, the blog is not going to be translated. It would be way too much work to translate the blog to all languages. Only the big languages like Spanish, French etc. should have a blog in their own language. All others should use the English blog. So, this means that the word "English" in the above term, is not going to be replaced with the name of your own language. You are only suppose to translate the word "English" with what English is called in your own language. Note for languages like French, Spanish, German and other popular/big languages, that this text (In English), might be removed. If you didn't understand all this, write to me on this page: User_talk:Dicito
Family News Wieści rodzinne
filter filtr
Me Mnie
Family Rodzinę
Show updates by: Zmiany wprowadzone przez(e):
Keep your family updated. Post your latest news here. Bądź z rodziną na bieżąco. Wpisuj nowości tutaj.
post news zamieść newsa
Today Dzisiaj
Yesterday Wczoraj
NAME turns YEARS on DATE. NAME kończy YEARS lat w dniu DATE.
a moment ago chwilę temu
Leave a birthday greeting Złóż życzenia urodzinowe
NAME1 invited NAME2 to the Tree. NAME zaprosił(a) NAME do drzewa.
NAME has a new profile photo. NAME ma nową fotografię profilu.
You added your relative NAME1, your relative NAME2, and NAME3 and NUMBER others to the Tree. Dodałeś(aś) krewnego NAME, NAME i NAME oraz NUMBER pozostałych do drzewa.
The About Me section of NAME's profile has been updated. =NAMEलॆं ताज्जॆविषयारि पर्श्वचित्र संपादित ज़ाल्लॆं
NAME1 commented in NAME2's guestbook =NAME1 नॆं NAME2 लॆ पांनारि बरंयलॆं
You commented in NAME's guestbook Komentujesz w księdze gości NAME
NAME, NAME and NAME were tagged in NUMBER photos. =NAME, NAME आनि NAME हांका NUMBER छायाचित्रांतुं अंकित कॆल्लां
NAME, NAME and NAME have new profile photos. =NAME, NAME आनि NAME हांनीं आपणालीं नवीं छायाचित्र घाल्लातीं।
NAME, your RELATIVE, accepted NAME's invitation to join the Tree.. =NAME, तुमगॆल RELATIVE, हांनीं NAME2 लॆं कुटमरूकाक जॊडसंवचॆं आमंत्रण स्वीकारलॆं।
Send her a message Wyślij jej wiadomość
Send him a message Wyslij mu wiadomość
Write in her guestbook =तांगॆलॆ मुखारवॆलॆ पांनारि बरंवयां
Write in his guestbook =तांगॆलॆ मुखारवॆलॆ पांनारि बरंवयां
Showing NUMBER1 of NUMBER2 stories =NUMBER2 थांवुनु NUMBER1 काणियॊ दाकंयता
No new messages or requests. =संदेश अथवा आहवाल नाती।
Birthdays & Anniversaries =ज़ायदीस आनि वरसोत्सव
view all zobacz wszystko
Welcome to the NAME Family! =NAME कुटमांतुं यॆंवकार!
To get the most out of Geni, we recommend that you: =जॆनी थांवुनु च़ड फायदॆ काडुनु घॆंवच्याक आम्मि शिफारस करताति कि तुम्मि:
Join the NAME tree =NAME कुटमरूकांतुं सामील ज़ांवाति
Build your Family tree Zbuduj swoje drzewo rodzinne
Find more Family and Friends on Geni Znajdź więcej rodziny i znajomych w Geni
Enter Family birthdays =कुटमसदस्यांगॆलॆं ज़ायदीस घालाति
Complete your profile =तुमगॆलॆं पार्श्वचित्र पुरॆ कराति
You don't have any family news yet. Have you invited your family? =तुमगॆलॆ कुटमालॆं सुद्दि आनिकयि यॆना। तुम्मि तुमगॆलॆ कुटमाक आपंयलां वॆ?
No events in the next month =मुखारवॆलॆ मासांतुं कसलॆं प्रसंग ना।
1 new message 1 nowa wiadomość
NUMBER new messages =NUMBER नवीं संदेशां

}}

Inbox page and subpages
Messages Wiadomości
Requests Żądania
Saved Zapisane
Sent Wysłane
Send Message Wyślij wiadomość
Sender Nadawca
Subject temat
Send Messages Wyślij wiadomości
Send Wyślij
All Wszystkie
None brak
Mark as Read Zaznacz jako przeczytane
Mark as Unread Zaznacz jako nieprzeczytane
Unread Nieprzeczytane
Read Przeczytane
Select Wybierz
Move to Saved Przesuń do zapisanych
Delete Usuń
You have NUMBER pending requests =तुमगॆलीं NUMBER निवेदनां बाकि आस्सति।
There are NUMBER items in your saved messages =राक्किलॆ संदेशांतुं NUMBER बाबत आस्सति
There are NUMBER items in your sent messages =पॆटंयलॆलॆ संदेशांतुं NUMBER बाबत आस्सति
To: Do:
Click to add name =नांव घालुक किटि कराति
Add Group Dodaj grupę
Descendants of... Potomkowie...
Immediate Family of... Członkowie najbliższej rodziny...
Immediate Family Najbliższa rodzina
bigger większy
Save as group Zapisz jako grupę
View Message Zobacz wiadomości
Between NAME1 and NAME2 =NAME1 आनि NAME2 मध्यॆंतुं
Forward =
Forward this conversation to: =हॆं संवाद मुखारसंवचॆं
There are NUMBER items in your inbox =तुमगॆलॆ कागदपॆट्टियॆंतुं NUMBER बाबत आस्सति

}}

Calendar page
include deceased
NUMBER1 birthdays & NUMBER2 anniversaries for Family =कुटमांतुं NUMBER1 ज़ायदीसां आनि NUMBER2 वरसोत्सवां

}}


My Tree subpages: Geni Flash Interface Tree / Tree
NAME's tree =NAME लॆं रूक

}}

Tabs at the bottom
Navigate Nawigacja
Go to... Skocz do...
Preferences Preferencje

}}

Go to... tab
This list shows the people visible in the tree above. Lista pokazuje ludzi widocznych w drzewie powyżej.
Click on any name to go to that person's position in the tree. Kliknij na dowolne nazwisko, by przejść do pozycji danej osoby w drzewie.

}}

Preferences tab
Display Wyświetl
Names Nazwiska
Advanced Zaawansowany
Ancestors to display Przodkowie do wyświetlenia
All generations Wszystkie generacje
NUMBER generations =NUMBER वंशज
Direct ancestors only Tylko bezpośredni przodkowie
Tree layout Układ drzewa
Standard =प्रमाणित
Vertical pionowe
Photos Only tylko zdjęcia
Names Only Tylko nazwiska
Layout options Opcje wyglądu
Show photos Pokaż zdjęcia
"Flip" nodes "Odwracaj" węzły
Click to "flip" nodes ="हॊडॆ/Flip" गॆण्णा खात्तिरि किटिकिटि करयेद।
Show yellow arrows Pokaż żółte strzałki
Show email prompt
Center single parents =ऎकळॆ पलकांक मध्यांतुं हाडयेद
Mark deceased Zaznacz jako zmarłego/zmarłą
Neutral color backgrounds
Name preferences Preferencje dla nazwisk
Do not display maiden names Nie wyświetlaj nazwisk panieńskich
Maiden name appended, in parentheses Dołączone nazwisko panieńskie, w nawiasach
Maiden name instead of last name, in CAPS Nazwisko panieńskie zamiast nazwiska, WIELKIMI LITERAMI
Maiden name instead of last name Nazwisko panieńskie zamiast nazwiska
Ignore display name Ignoruj wyświetlane nazwisko
Show suffixes Pokaż przyrostki
Show middle name Pokaż drugie imię
Minimum font size Minimalna wielkość czcionki
Maximum font size Maksymalna wielkość czcionki
Rendering quality Jakość wyświetlania
High quality Wysoka jakość
Medium quality Średnia jakość
Low quality Niska jakość
Show tray on rollover
Restore all of your preferences to their defaults by pressing the button below. Zmień wszystkie ustawienia na domyślne naciskając przycisk poniżej.
Restore defaults Przywróć domyślne

}}

Explanations
View NAME's tree =NAME लॆं वंशरूक पळंयाति
See more of NAME's family tree =NAME लॆं वंशरूकालीं अन्य भागां पळंयाति
Expand your tree to full screen =तुमगॆलॆं वंशरूक पूरा गणकयंत्रपटलारि पतलंवयेद
Edit NAME's basic information =NAME लॆं तळा माहितिलॆं संपादन करूक
View NAME's profile =NAMEलॆं पार्श्वचित्र पळंवयां
a cycle occurs when the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry to brothers) =सुत्तुक्रम तावळ ज़ाता कॆदॊळ एक मनुश तुमगॆलॆ वंशरूकारि दोन विंगड स्थानांचॆरि यॆता (उदा. कॆदोळ दोन भयिणियॊ विंगड कुटमालॆ दोन भावांओट्टु वरडिक/काज़ार करताति।
Click to add a sibling or a spouse =बाम्मुण/दारलॊ-बायिल आथवा भावंड ज़ॊडुक किटिकिटि करयां

}}

Actions
New Nowy
Add people Dodaj osobę
Save & close Zapisz i zamknij
Save & continue Zapisz i kontynuuj
or lub
Cancel Anuluj
View =पळंवयेद
Profile Profil
Add Dodaj
sibling or spouse =भावंड अथवा बाम्मुण-बायिल
child dziecko
Edit information Edytuj informacje
View profile Zobacz profil
More Więcej
Create a cycle =क्रम तैयार करयां
Close Zamknij
Add Brother Dodaj Brata
Add Sister Dodaj Siostrę
Add Wife Dodaj Żonę
Add Husband Dodaj Męża
Add Son Dodaj Syna
Add Daughter Dodaj Córkę
partner, ex-wife... partnerka, była żona...
partner, ex-husband... partner, były maż...

}}

Wizard: Create a cycle
Cycles =सुत्तुक्रम
remove usuń
What's a cycle? =क्रम म्हणलॆरि कलॆं/कितॆं/कसनॆं
A cycle occurs then the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry two brothers). To create a cycle, drag the node onto the second person to whom he or she is related. =सुत्तुक्रम तावळ ज़ाता कॆदॊळ एक मनुश तुमगॆलॆ वंशरूकारि दोन विंगड स्थानांचॆरि यॆता (उदा. कॆदोळ दोन भयिणियॊ विंगड कुटमालॆ दोन भावांओट्टु वरडिक/काज़ार करताति। सुत्तुक्रम घडंवचॆक त्या मनुशा पयलॆ गॆण्णु ताणुनु दुसरॆ गॆण्णारि दवंराति
Remove this cycle? =हॆं सुत्तुक्रम काडचॆं वॆ?
Removing this cycle will only remove it from the tray. You can always drag it back here later. =हॆं सुत्तक्रम काडलॆरि तॆं ट्रे थांवुनु मात्र वत्तलॆं। तुमकां हॆं सुत्तुक्रम वापस घडवुक ज़ात्तलॆं।
or lub
Husband or partner Mąż lub Partner
Wife or partner Żona lub Partnerka
They're the same person =हीं एकचि व्यक्तिविशेष आस्सति

}}

Wizard: Building tree from address book
Build your tree from your address book =वीज़कागद सेवॆलॆ विळासपांना थांवुनु वंशरूक तैयार करयां
Access your address book to select relatives to add to your tree. Przejdź do swojej książki adresowej aby wybrać krewnych, których chcesz dodać do drzewa.
Geni will not save your password, and we will never email anyone without your direct consent. =जॆनी तुमगॆलॆ गुट्टु-ऊत्र राकुन दवंरना आनि तुमगॆलॆ अनुमति नात्तिलॆरि कॊणांकय तुमगॆलॆ वीज़कागदा विळासा थांवुनु कागद पॆटंयना।
Your email address Twój adres e-mail
Your email password Twoje hasło do poczty e-mail
Don't see your email provider? Nie ma twojego serwisu e-mail?
Back to your unconnected people Powrót do niedowiązanych osób
Showing NUMBER Contacts =NUMBER जन संपर्कांतुं
Email Contacts Kontakty
Select the family members in your address book Wybierz członków rodziny ze swojej książki adresowej
Choose another address book Wybierz inną książkę adresową
*No one will be invited until you put them in your tree *Nikt nie zostanie zaproszony dopóki nie dopiszesz go do swojego drzewa
Selected family Wybierz rodzinę
Already in your tree Już jest w twoim drzewie
Already on Geni Już jest w Geni
You've imported X relative to your family tree.
To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member.
Drag and Drop Relatives Przeciągnij i upuść krewnych
Unconnected People (X) Niedołączone osoby (X)
Drag their node onto a direct relative.
Edit info Edytuj informację
Add more dodaj więcej

}}

Viewing small part of profile (Not available in Standard Tree View.)
NAME is your RELATIVE =NAME तुमगॆल RELATIVE आसा
Born DATE in COUNTRY =COUNTRY आंतुं DATE तारकॆरि ज़ायिदीस
Living in COUNTRY =COUNTRY आंतुं राबता
Occupation Zawód
User History Historia
Last updated on Ostatnia aktualizacja w dniu
Last login on Ostatnio zalogowany w dniu
Joined on Dołączył w dniu
Added to family tree by NAME =NAME द्वारा वंशरूकरि ज़ॊडलॆं
Started family tree Początek drzewa

}}

"Welcome to the tree" message boxes (First time using the tree only)
Now add your parents =आतां तुमगॆलॆ आवुसबापसुक ज़ॊडाति
Click inside the blue and pink boxes. =निळॆं आनि गुलाबि चतुष्कोणारि किटिकिटि कराति।
Click to drag and move this out of the way. =वाटे थांवुनु हालंवचॆक किटिकिटि करुनु ताणाति।
back wróć
Click The Arrows To Add Relatives Kliknij na strzałki, by dodać krewnego
You can add siblings, spouses, and children. Możesz dodać rodzeństwo, małżonków i dzieci.
Move Around Your Tree
Use the arrow controls, or just click and drag anywhere on the family tree. Użyj strzałek lub kliknij w dowolnym miejscu drzewa.
Click Names To View Profiles Kliknij na nazwisko, by zobaczyć profil
Click the My Profile Tab to view and edit your profile. =आपणालॆं पार्श्वचित्र पळंवचॆक आनि संपादित करचॆक "मगॆलॆं/म्हजॆ पार्श्वचित्र" विक्षेपार किटिकिटि कराति।
Invite Your Family Zaproś swoją rodzinę
Add your family's emails, so they can help complete your tree. =तुमगॆलॆ कुटमरूक वाडंवचॆक मदत हेतु संबंधियांगॆलीं वीज़कागदा विळास घालाति।

}}


List
List of NAME's Tree =NAME लॆं कुटमरूकालॆं यादि
Showing NUMBER1 people out of NUMBER2 in: =NUMBER2 जनां धकुनु NUMBER1 जन दाकंयतऽसा, हांतुं:
See: new additions / new members Zobacz: nowo dodani / nowi członkowie
Sort by: Kolejność:
Relation Relacje
Added by Dodane przez
Action Akcja
Son of syn dla
Daughter of Córka dla
Brother of Brat dla
Sister of siostra dla
Wife of Żona
Husband of mąż dla
Mother of matka dla
Father of Ojciec dla
View Tree Obejrzyj drzewo
View List Obejrzyj listę
Remove from Family group Usuń z grupy Rodzina
Add to Family group Dodaj do grupy Rodzina
deceased zmarły/a
My Family Moja rodzina
My Blood Relatives =रगतसंबंधि
My Inlaws =सासरचीं
My Ancestors Moi przodkowie
My Descendants Moi potomkowie
My Blood Relatives =रगतसंबंधि
Recently Added List Lista ostatnio dodanych
Recently Joined List Lista ostatnio dołączonych
Recently Modified List Lista ostatnio zmienionych
Invited By Me Zaproszonych przeze mnie
Invited By My Family Zaproszonych przez moją rodzinę
Added by Me Dodane przeze mnie
Previous poprzedni

}}

Index
Index of Last Names Spis nazwisk
NUMBER1 people with NUMBER2 family names =NUMBER2 आडनांवां आश्शिलीं NUMBER1 जन
"LASTNAME" in My Tree =मगॆलॆ कुटमरूकांतुं "LASTNAME"
Showing NUMBER1 of NUMBER2 people =NUMBER2 धकुनु NUMBER1 जन दाकंयता

}}

Map
NUMBER1 out of NUMBER2 Family and Friends mapped by =NUMBER2 धकुनु NUMBER1 संबंधीं आनि इष्टांगॆलॆ निम्न वर्गिकरण कॆल्लां
current location aktualny adres
place of birth miejsce urodzenia
NUMBER family members missing on this map =या कुटमरूका थांवुनु NUMBER सदस्यां व्हॊगाण
You Ty
Lower case
Living Relatives Żyjący krewni
Deceased Relatives Zmarli krewni
Inlaws
Friends Znajomych
Put Your Relatives on The Map Ustaw swoich krewnych na mapie
add dodaj
Place of burial Miejsce pogrzebu
Current location Obecny adres
Add location for NAME =NAME खातिरि स्थान ज़ॊडाति

}}

Discussion
Leave a comment here for your entire Tree to read =कुटमरूका सदस्यांनीं वाज़ुक हांगा संदेश सॊडाति
Enter your comment here Wpisz tutaj swój komentarz
Leave Comment Pozostaw komentarz

}}

Share and subpages
Share your tree =कुटमरूक वांटाति
Use these options to share your tree with family and friends. =संबंधि आनि इष्टां ओट्टु वांटुक या विकल्पांगॆलॆं प्रयोजन कराति।
Invite your family =आपणालॆ कुटमाक आपंयाति
Invite your family to join, edit and contribute to your tree. =आपणालॆं कुटमरूकांतुं सामिल ज़ांवुक, संपादित करुक आनि सहाय्या खात्तिरि संबंधियांक आपंयाति
Invite Zaproś
Invite Your Family and Friends to Geni =संबंधियांक आनि इष्टांक जॆनीचॆरि आपंयाति
Invitation History =आमंत्रणांगॆलॆं वृत्तांत
Invite Your Family and Friends =संबंधियांक आनि इष्टांक आपंयाति
Invited By Me Zaproszonych przeze mnie
Invited By My Family Zaproszonych przez moją rodzinę
There have not been any invitations sent. Click here to invite others to your tree. =आपणालॆं कुटमरूकारि अन्य जनांक आपंवच्याक हांगा किटिकिटि कराति।
NUMBER1 of NUMBER2 people who have been: =NUMBER2 धकुनु NUMBER1 जन, कॊणांक:
Invited By Me Zaproszonych przeze mnie
Invited By My Family Zaproszonych przez moją rodzinę
Date Invited =आपंवचॆं तारीक
Status Status
Has responded to your invitation. =तुमगॆलॆ आमंत्रणाक ज़वाब दिल्लां।
Has not responded to your invitation. =तुमगॆलॆ आमंत्रणाक ज़वाब दीनि।
Has not responded to invitation from NAME. =NAMEलॆं आमंत्रणाक ज़वाब दीनि।
Remind =उगडास करंवयां
Web Email =वीज़कागद
Easily build your tree from your address book and invite your close friends. =वीज़कागद सेवॆलॆ विळासा थांवुनु ससारायेनॆं तुमगॆलॆं कुटमरूक घडंवुनु इष्टांक आपंयाति।
Email Applications =वीज़कागदालीं प्रयोजन
Upload a contact file below and Geni will securely import your contacts. Read how to create a contact file here. =तोग्गु/सकल ऎकळॆ संपर्कसंचिकॆ (contacts-file) घालाति आनि जॆनी जाग्रतेनॆं तुमगॆलीं संपर्कां घॆत्तलॆं। संपर्कसंचिकॆ तैयार करचॆं पद्धति हांगा पळंयाति।
Contact File: =संपर्कसंचिकॆ:
Add Emails: =वीज़कागदविळास ज़ॊडाति:
separate email addresses with commas =अल्पविराम (,) द्वारा वीज़कागदविळासां विंगड कराति
Email your tree =तुमगॆलॆं कुटमरूक पॆटंयाति
Embed your tree =कुटमरूकाक खॊंवयां
Send this URL to share a limited read-only view of your tree: =तुमगॆलॆ कुटमरूकालॆं मर्यादित "वाज़चॆं मात्र" रूप दाकंवुक हॆं एकरूप संसाधन सोदक जॊडणि (URL) पॆटंयाति
Embed a limited view of your tree on a social networking site (Facebook, MySpace, etc.), your blog, or your own site. =(फ़ेसबुक, मैंडस्पेस, इ.) अंतरज़ाळावयिरलॆ सामाजिक ज़ाळिज़ागॆंचॆरि, ( ब्लॊगस्पॊट, वर्डप्रॆस, इ.) अंतरज़ाळ बरपस्थळांचॆरि आथवा आपणालॆ ज़ाळिज़ागॆरि घालाति।
GEDCOM is a standard file format for genealogical information. =वंशरूकवैज्ञानिक सुचनाधारा संवहनोपकरण (GEDCOM) वंशवैज्ञानिक माहिति खातिरि ऎकळॆ प्रमाणित प्रारूप आसा।
GEDCOM Export =GEDCOM भायॆर पॆटंवचॆं
Preview or configure your shared tree view. =तुम्मि वांटतलॆं कुटमरूकालॆं स्वरूप पळंवुनु घॆंवुनु संपादित कराति।
To join this tree, please ask NAME to send you an invitation. =या कुटमरूकांतुं सामिल ज़ांवच्याक दयॆ करुनु NAME क तुमकां आमंत्रण पॆटंवच्याक सांगाति।
Configure your shared tree =तुमगॆलॆं कुटमरूक संपादित कराति
Create a limited read-only view of your tree to share with family and friends outside of Geni. =जॆनी भायॆरलॆं संबंधि आनि इष्टां ओट्टु वांटुक तुमगॆलॆ कुटमरूकालॆं मर्यादित "पळंवचॆं मात्र" स्वरूप तैयार कराति।
Preview =पळंवुनु घॆयाति
You can drag your tree and change the zoom level. =कुटमरूकाक इच्छेनुसार ताणयेद आनि सान-व्हॊड करयेद।
Share this link: =हॆं ज़ॊडणि वांटाति:
If you no longer wish to share your tree, you can deactivate your link below. You can create a new link at any time. =तुमकां कुटमरूक वांटचॆं नासलॆरि तोग्गुवॆलॆं/सकलचॆं ज़ॊडणि बंद करयेद. मागिरि ज़ाय तावळ वापस च़ालु करयेद।
Deactivate this shared tree view =कुटमरूका वांटचॆं स्परूप बंद करयेद
Customize =नियोजन
optional =वैकल्पिक
Tree type =कुटमरूका स्वरूप
Pedigree view (direct ancestors only) =वंशावळि स्वरूप (आपणालीं पितर मात्र)
Immediate family =लागिचॆं कुटम
Immediate family and pedigree view =लागिचॆं कुटम आनि वंशावळि स्वरूप
Extended tree (first cousins) =विस्तारित कुटमरूक (पयलीं बापुल-मावस भावंड
Display type =स्वरूप
Standard =प्रमाणित
Vertical pionowe
Photos Only tylko zdjęcia
Names Only Tylko nazwiska
more więcej
less mniej
Size Rozmiar
Small (300x250) Mały (300x250)
Medium (375x300) Średni (375x300)
Large (600x400) Duży (600x400)
Tall (600x800) =दीग (६००x८००)
go =वच्च्यां
Custom =इच्छॆनुसार
Name display =नांवालॆं स्वरूप
First name and last initial (Jane S.) =नांव आनि अडनांवा अक्षर (जेन सि.)
First name only (Jane) =नांव मात्र (जेन)
Options Opcje
Hide surnames of deceased direct ancestors =आपणालॆ अंतरलॆलॆ पूर्वज़ांगॆलीं आडनांवां निप्पंवका
Hide own children under 18 =१८ वरसांपशिनॆं ऊणॆं प्राय आश्शिलॆ चॆरुडुवांक निप्पंवयेद
Hide profile photos =व्यक्तिविवरण छायाचित्रां निप्पंवयेद
Mark deceased Zaznacz jako zmarłego/zmarłą
Privacy Information =एकांताविषयारि माहिति
Once you publish your tree, we can no longer guarantee the privacy of the data displayed. We caution you to consider the privacy of your family members when sharing your tree. =रूक प्रकाशित कॆल्लॆरि एकांतालॆं आश्वासन दिंवच्याक ज़ायना। कुटमरूक वांटचॆफूडॆ कुटमसदस्यांगॆलॆ एकांताविषयारि जाग्रत ज़ांवाति।
What we guarantee: =आम्मि इतलॆं आश्वासन दित्ताती कि
You choose where to display your shared tree. =तुमगॆलॆ कुटमरूक खंय दिसका हॆं तुमगॆलॆं मात्र निर्णय।
Your shared tree cannot be edited by anyone. =तुमगॆलॆ कुटमरूकालॆं संपादन कॊणांक करुक ज़ायना
Other branches of your tree are not accessible. =तुमगॆलॆ कुटमरूकालीं अन्य शाखां इतरांक दुर्लभ आस्सति।
Only publicly viewable profile photos are shown. =व्यक्तिविवरणालीं छायाचित्रां मात्र पळंवच्याक मॆळताति।
Additional profile information is not shown. =च़ड पार्श्वचित्रा माहिति पळंच्याक मॆळना
Last names are not shown unless you choose to display them for deceased direct ancestors (starting with your grandparents). =(आज्जॊ) थांवुनु, तुमगॆलॆ इच्छॆ नातिलॆरि, आडनांवां दाकंयनाति।
Minors are not shown unless you choose to show your own children. =तुम्मि चयन करनातिलॆरि अल्पप्रायालॆ चॆरुडुवांक दाकंयनाति।
You can deactivate your shared tree at any time. =तुम्मि तुमगॆलॆ वांटलॆलॆ कुटमरूक कॆदनाय बंद करयेद।
GEDCOM is a standard file format used to save, transfer, and transport genealogical information. Exporting a GEDCOM file will allow you to save your Geni family tree to your own computer. When you click the button below, we will generate your GEDCOM file and send you a link to download it. =वंशरूकवैज्ञानिक सुचनाधारा संवहनोपकरण<वं.सु.सं.> (GEDCOM) वंशवैज्ञानिक माहिति, राकुक, आदानप्रदान करुक आनि व्हांवच्याक ऎकळॆ प्रमाणित प्रारूप आसा। वं.सु.सं. संचिकॆ भायॆर पॆटंयलॆरि तुमकां कुटमरूक आपणालॆ गणकयंत्रारि राकुक ज़ातलॆं। कॆदॊळ तुम्मि तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆं गुब्बि किटिकिटि करतलीं, आम्मि तुमगॆलॆ वं.सु.सं.संचिकॆ तैयार करुनु तुमकां, राकुक ऎकळॆ ज़ॊडणि पॆटंयतलीं।
Export My GEDCOM File =मगॆलॆं वं.सु.सं. पॆटंययाति

}}


My Profile subpages: Viewing profile
This is you To jest twój/a
View your profile as others see it Spójrz na swój profil oczami innych
Your Profile is Twój profil jest
% Complete % kompletny
Add your schools dodaj swoje szkoły
Add someone to your tree Dodaj osobę do drzewa
Edit your profile Edytuj swój profil
Add or View Photos Dodaj lub obejrzyj zdjęcia
View Tree Obejrzyj drzewo
View List Obejrzyj listę
Edit Profile Edycja profilu
About me O mnie
This is your profile as others see it. To jest twój profil, jak widzą go inni.

}}

User stats
User stats Statystyki
View tree awards Zobacz nagrody za drzewo
People in My Tree Osoby w moim drzewie
Added by Me Dodane przeze mnie
Ancestor przodek
Ancestors przodków
Descendant potomek
Descendants potomków
Photo added dodane zdjęcie
Photos added dodanych zdjęć
Family Tree Awards Nagrody za drzewo
Tree Creator Twórca drzewa
Top Profile Adders Najwięcej dodanych profili
Top Profile Inviters Najwięcej rozesłanych zaproszeń
Top Photo Uploaders Najwięcej przesłanych zdjęć

}}

Personal
Personal Osobiste
Appearance Wygląd
Contact Kontakt
Home address Adres domowy
Mobile phone Telefon komórkowy
Home phone Telefon domowy

}}

User history
User History Historia
Last updated on Ostatnia aktualizacja w dniu
Last login on Ostatnio zalogowany w dniu
Joined on Dołączył w dniu
Started family tree Początek drzewa

}}

About Me
Share some things about yourself here. Podziel się tu kilkoma informacjami o sobie.
Height Wzrost
Ethnicity Narodowość

}}

Editing Profile and information
Edit Basics Edytuj informacje podstawowe
Basics Informacje podstawowe
My Basics Informacje podstawowe o mnie
Status Status
Living żyje
Deceased zmarły/a
Name Imię i nazwisko
First name imię
Middle name drugie imię
Last name nazwisko
Suffix przyrostek
Display name Wyświetlana nazwa
Email E-mail
Current location Obecny adres
Gender Płeć
Male męska
Female żeńska
Date of birth Data urodzin
Circa około
Send Birthday Reminders wyślij przypomnienie o urodzinach
To my family mojej rodzinie
Place of birth Miejsce urodzin
Birth order Kolejność urodzin
Death Zgon
Burial Pochówek
Languages Języki
Nicknames Pseudonimy
Unknown =गॊत्तु ना
Only child =ऎकळॆ चॆरुडु
born first pierwsze urodziny
born second drugie urodziny
born third trzecie urodziny
born fourth czwarte urodziny
born fifth piąte urodziny
born sixth szóste urodziny
born seventh siódme urodziny
born eighth ósme urodziny
born ninth dziewiąte urodziny
born tenth dziesiąte urodziny
born eleventh jedenaste urodziny
born twelfth dwunaste urodziny
born thirteenth trzynaste urodziny
born fourteenth czternaste urodziny
born fifteenth piętnaste urodziny
born sixteenth szesnaste urodziny
born seventeenth siedemnaste urodziny
born eighteenth osiemnaste urodziny
born nineteenth dziewiętnaste urodziny
born twentieth dwudzieste urodziny
This person does not have email Ta osoba nie ma adresu e-mail
This person is deceased Ta osoba zmarła

}}

Hair color
Hair Włosy
Hair color kolor włosów
Black czarne
Blond blond
Brown brązowe
Gray szare
Other Inne
Red rude

}}

Eye color
Eyes oczy
Eye Color kolor oczu
Amber bursztynowe
Blue niebieskie
Green zielone
Hazel piwne

}}

Religions
Religion Wyznanie
Agnostic niewierzący
Atheist ateista
Baha'i bahaita
Buddhist buddysta
Catholic katolik
Christian - other chrześcijanin - inny
Eastern Orthodox prawosławny
Greek Orthodox Grek prawosławny
Hindu-Smartha =हिंदु - स्मार्त
Hindu-Vaishnava =हिंदु - वैष्णव
Hindu-Shaiva =हिंदु - शैव
Hindu-Shaktya =हिंदु - शक्त्य
Hindu-Agnostic =हिंदु - नास्तिक
Hindu-Atheist =हिंदु - निरीश्वरवादि
Hindu-Advaita =हिंदु - अद्वैत
Hindu-Yogic =हिंदु - योग
Hindu-Other =हिंदु - अन्य
Huguenot hugenot
Islam-Sunni =इसलाम - सुन्नि
Islam-Shia =इसलाम - शिया
Jain janista
Jewish żyd
Mormon mormońskie
Protestant protestant
Scientologist scjentolog
Sikh sikh
Taoist taoista
Wiccan wikan

}}

Political views
Political Views Poglądy polityczne
Conservative konserwatywne
Democratic demokratyczne
Green Party zieloni
Independent niezależny
Indifferent neutralne
Liberal liberalne
Libertarian libertarianin
Very Conservative bardzo konserwatywne
Very Liberal bardzo liberalne
Moderate Conservative średnio konserwatywne
Moderate Liberal średnio liberalne
Republican republikańskie

}}

School
School Szkoła
Elementary School szkoła podstawowa
Middle School gimnazjum
High School szkoła średnia
College/University szkoła policealna
Graduate Education studia

}}

Work
Work Praca
Company Firma

}}

Contact information
My Contact Kontakt ze mną
On the web W sieci
Work address Miejsce pracy
Add another Dodaj inny

}}

Favorites
Favorites Ulubione
Interests Zainteresowania
Activities Aktywności
People/Heroes Ludzie/Bohaterowie
Cuisines Kuchnia
Quotes Cytaty
Movies Filmy
TV Shows Programy telewizyjne
Music Muzyka
Books Książki
Sports Sport
Service Serwis
Username Nazwa użytkownika
Web address Strona www
Phone Numbers Numery telefonów
Area code numer kierunkowy
Phone no numer telefonu
Street ulica
County powiat/gmina
State stan/region/województwo
Postal code kod pocztowy

}}


Relationships
Partner Partner/ka
is a jest
Current Husband =वर्तमान बाम्मुण
Current Wife =वर्तमान बायिल
Fiance narzeczony
Fiancée =उत्रामुदि/निश्चयतांबुळ ज़ाल्लॆं
Current partner obecny partner/ka
Late Husband =दिवंगत बाम्मुण
Late Wife =दिवंगत बायिल
Ex-Husband =माजि-बाम्मुण
Ex-wife była żona
Divorced rozwiedziony/a
Ex-partner były partner
Married on Data ślubu
Married in Miejsce ślubu
Parents Rodzice

}}


Places
Date Data
Location miejsce
City miejscowość
State/Province stan/region
Country kraj
County powiat/gmina
Date of death Data śmierci
Place of death Miejsce śmierci
Date of burial Data pogrzebu
Place of burial Miejsce pogrzebu

}}


Relations
Brother Brat
Sister Siostra
Mother Matka
Father Ojciec
Son Syn
Daughter Córka
Half-brother Przyrodni brat
Half-sister Przyrodnia siostra
Stepmother Macocha
Stepfather Ojczym
Stepson Pasierb
Stepdaughter Pasierbica
Uncle (Mother's brother) =मामु
Uncle (Father's elder brother) =म्हांतु
Uncle (Father's younger brother) =बाप्पा
Uncle Wujek
Aunt (Mother's sister) =पाच्चि/मावशि
Aunt (Father's sister) =पाच्चि/आकय
Aunt Ciocia

}}

NOTE: In some languages, you have a name for both your mother's sister, your father's sister etc. If your language doesn't have this, just translate Aunt, Aunt (Fath. sis.) and Aunt (Moth. sis.) as the same. (Same for Uncle, Nephew, Grandmother, etc.)
{{Translation/term|Grandfather (Mother's Father)|=आज़्ज़ॊ/मामपांय}
Nephew (Brother's Son) =पुतणियॊ/पुतवणॊ
Nephew (Sister's Son) =भाच़्च़ॊ
Nephew Bratanek/siostrzeniec
Niece (Brother's Daughter) =धूवडि
Niece (Sister's Daughter) =भाच्चि
Niece Bratanica/siostrzenica
Grandfather (Father's Father) =आज़्ज़ॊ/घरापांय
Grandfather Dziadek
Grandmother (Mother's Mother) =आम्मम्मा/मम्ममा/माम्मांय
Grandmother (Father's Mother) =आन्नम्मा/बापम्मा/घरामांय
Grandmother Babcia
Great grandfather (Maternal) =पिज़्ज़ॊ
Great grandfather (Paternal) =पिज़्ज़ॊ
Great grandfather Pradziadek
Great grandmother (Maternal) =पिज्जि
Great grandmother (Paternal) =पिज्जि
Great grandmother Prababcia
Grandson Wnuk
Granddaughter Wnuczka
Great grandson Prawnuk
Great granddaughter Prawnuczka
Husband Mąż
Wife Żona
male cousin (paternal) =बापुलभाव
female cousin (paternal) =बापुलभयिणि
male cousin (maternal) =मावसभाव
female cousin (maternal) =मावसभयिणि
Ex-husband były mąż
Ex-wife była żona
First male cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलि मावसभयिणि
First male cousin (paternal) =पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) =पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) =पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) =पयलि मावसभयिणि
Great aunt's daughter-in-law
Great aunt's son-in-law
Great aunt
Great uncle's daughter-in-law
Great uncle's first cousin's ex-wife's wife
Great uncle's son-in-law
Great uncle
Second great aunt
Second great grandfather
Second great grandmother
Second great uncle
Third great grandfather
Third great grandmother
Uncategorized

These terms were taken from Denmark. It is the most exhaustive list yet.

}}

Timeline
Showing X Events =घडण
Timeline =समयगॆरॊ
reverse order =उपराटि क्रम
Show events where X is a =तीं घटनां दकंयाति, खंय X निम्न आसा
Participant =भाग घॆत्तलॊ-घॆत्तलि
Attendee =अतिथि
Fan =प्रिय
Creator =रचयता
Birth of =ज़ायिदीस अनुसार
attended =पळंयच्याक आयलॊ-आयलि
Marriage of =वरडिक/काज़ार
Event title =घडणे विषय
Year =वरस
Add Event =घडण ज़ॊडसंवयां
Add more details =च़ड माहिति घालयां
Please wait while the page loads =दयॆ करुनु, पांनार नवॆं माहिति यॆत्ता तॆदॊळसरि, राबाति
Range =मर्दाया
Start Date: =सुरुवे तारीक
End Date: =कडेचॆं तारीक
Enter event description here =घडणे विवरण हांगा दीयाति
Participants: =भाग घॆत्तलीं
Attendees: =आतिथिजन
Who is this event for? =या घडणांतुं कॊण आसा?
Who was at this event? =या घडणांतुं कॊण आश्शिलॆं?
More Events =च़ड घडणां
My Timeline =मगॆलॆं समयगॆरॊ
Add a new event =नवॆं घडण घालयां
About This Event =घडणेविषयारि माहिति
Event Photos =घडणे छायाचित्रां
Event Albums =घडणे छायाचित्रासंग्रह
There are currently no photos of this event. Click here to add photos. =या घडणे खातिर सद्य छायाचित्र नाती। छायाचित्रां घालुक हांगा किटिकिटि कराति।
Attendees =अतिथि
There are currently no attendees for this event. Click here to add some. =या घडणे खातिर सद्य अतिथिजन नाती। अतिथिजनांक आपंवच्याक हांगा किटिकिटि कराति।
Who attended this event? =या घडणांतुं कॊण आसा?
Save Attendees =अतिथिजनांक राकाति
Share some details about this event =या घडणेविषयारि माहिति दिंवयां
Save Description =विवरण राकाति
Event successfully updated =घडण सफलरीतॆ संपादित ज़ाल्लॆं
There are currently no albums tagged with this event =या घडणेलीं सद्य छायाचित्रसंग्रह नाती।
Guestbook Księga gości
as =उपाधि
worked at =काम कॆल्ललॆ स्थळ
X people =X जन
I was there =हांव थंय आश्शिलॊ-आश्शिलि
Fans =प्रीति
I wasn't there, but I'm a fan =हांव थंय नाशिलॊ-नाशिलि, तरि माका ताज्जिॆं प्रीति
Click here if you were not at this event but would like to add it to your timeline =घडणेंतुं नातिलॆरय समयगॆरांतुं ज़ॊडचॆ आसलॆरि हांगा किटिकिटि कराति

}}

Settings page and subpages
All Account Settings =पूरा उपयोजकखातॆ तडज़ोड
Family Group =कुटमसमूह
define your Family group, the subset of your tree you want to stay in touch with =कुटमरूकालॆ खंचॆ सदस्यां ओट्टु संपर्क दवंरचॆं आसा आनि तुमगॆलॆ कुटमसमूह सुस्पष्ट कराति
Profile Privacy =पार्श्वचित्र एकांत
control who can see your profile and what they see =कॊणाक तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र कितलॆं दिसका हॆं नियंत्रित कराति
Profile Actions =पार्श्वचित्र व्यवस्थापन
control who can perform actions on your profile =
Blocked Users =कॊण तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र संपादित करता हाज्जॆर नियंत्रण दवंराति
block users from seeing your profile or contacting you =उपयोजकखातॆदारांनी तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र पळंवचॆर आनि तुमकां संपर्क करचॆर बंदि घालाति
Managed Profiles =हांव व्यवस्थापन करतलीं पार्श्वचित्रां
control the privacy settings of profiles you have added =कॊण तुम्मि घात्तिलीं पार्श्वचित्रां संपादित करता हाज्जॆर नियंत्रण दवंराति
Recent Activity =कडेचॆ कृति
control what gets displayed in your newsfeed and when you get notified of updates =सकदांक ताजा माहिति दिंवचॆ वॆळार कितलॆ आनि कसलॆं सुद्दि दिंवचॆं हाजॆर नियंत्रण दवंराति
Notifications =घोषणॆ
control what Geni events you get notified about =तुमकां खंचॆ घडणांविषयारि सुद्दि ज़ाय हाजॆर नियंत्रण दवंराति
Email & Password =वीज़कागदविळास आनि गुट्टु-ऊत्र
add or update your email and password =वीज़कागदविळास आनि गुट्टु-ऊत्र घालयां अथवा संपादित करयां
Your Family is the subset of your Tree that you want to stay in touch with. This is the group that you will share news, photo albums, and birthdays with. =तुमगॆलॆ कुटम तुमगॆलॆ कुटमरूकालीं तीं सदस्यां आस्सती कॊणां ओट्टु तुमकां संपर्क दवंरचॆं आसा। या समूहावोट्टु तुमकां सुद्दि, छायाचित्रसंग्रहां आनि ज़ायिदीसां वांटुक ज़ातलॆं।
My Family consists of =मगॆलॆ कुटमसदस्यां
and i
plus their current partners =आनि तांगॆलीं वर्तमान सांगातीं
My 5th cousins and closer =पांच़वीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 4th cousins and closer =च़वथीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 3rd cousins and closer =तिसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 2nd cousins and closer =दुसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 1st cousins and closer =पयलीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My immediate family =मगॆलॆ परिवार
None of my blood relatives =रगतसंबंधियां थांवुनु कॊणॆ ना
NAME's 5th cousins and closer =NAMEलीं पांच़वीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 4th cousins and closer =NAMEलीं च़वथीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 3rd cousins and closer =NAMEलीं तिसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 2nd cousins and closer =NAMEलीं दुसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 1st cousins and closer =NAMEलीं पयलीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's immediate family =NAMEलॆं परिवार
None of NAME's blood relatives =NAMEलॆ रगतसंबंधियां थांवुनु कॊणॆ ना
You can add or remove individuals on their profile. =तुमकां खंचांय व्यक्तिविशेषाक तांगॆलॆ पार्श्वचित्रा थांवुनु काडुक ज़ातलॆं।
Use the checkboxes below to specify who can see your profile information. =तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र कॊणॆकॊणॆ पळंवचॆं हॆं नियंत्रित करुक तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ चयनिकांगॆलॆ प्रयोजन कराति।
Public =सार्वजनिक
Profile photo =विवरण छायाचित्र
expand =वाडंय
Basic Info =तला माहिति
close zamknij
Maiden name =कुळाराचॆं नांव
First names of immediate family =परिवारजनांगॆलीं नांवां
Person who added me =माका जॊडतल्यालॆं नांव
Birthday =ज़ायिदीस
hide age =प्रय निप्पंवयेद
Birth place =ज़ायिस्थळ
Occupation Zawód
About Me O mnie
Family box =कुटमपॆट्टि
Friends box =इष्टांपॆट्टि
Latest News box =ताजा बातमि पॆट्टि
User Stats box =उपयोजक विश्लेषणपॆट्टि
Personal Info =वैयक्तिक माहिति
Contact Info =संपर्क माहिति
Work Info =कामा माहिति
Schools =शालॆ
Use the checkboxes below to specify who can perform actions on your profile. =तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र कॊणॆकॊणॆ संपादित करचॆं हॆं नियंत्रित करुक तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ चयनिकांगॆलॆ प्रयोजन कराति।
Who can edit my profile info? =कॊण मगॆलॆं विवरण संपादित करयेद?
Who can post a comment? =मुखारवॆलॆ पांनार कॊणॆकॊणॆ बरंययेद?
Who can send me a message? =कागद कॊणॆकॊणॆ धाडयेद?
Who can invite me to be friends? =इष्ट म्हुणु कॊणॆकॊणॆ आमंत्रित करयेद?
Who can find me using search? =कॊणॆकॊणॆ माका सॊदयेद?
unblock =
Prevent someone in your tree from seeing your profile and block delivery of their messages to you. =ऎकळ्यार, तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र पळंवचॆर आनि तुमकां कागद धडचॆर, बंदि घालाति।
Block a User =ऎकळॆ उपयोजकार बंदि घालाति
Users will not be notified that you've blocked them. =तुम्मि तांचॆर बंदि घाल्लॆ हॆं उपयोजकांक कळेश ना।
Currently Blocked =बंदि घाललां
No blocked users. To block a user, type a name in the box above. =ऎकळॆ उपयोजकार बंदि घालुक तांगॆलॆं नांव तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ चतुष्कोणांत बरंयात।
Return to Account Settings =उपयोजकखातॆ व्यवस्थापनाक वापस वच्चयेद
Manage the privacy of the profiles you've added. =तुम्मि ज़ॊडललॆ पार्श्वचित्रांगॆलॆ एकांत व्यवस्थापन
Living Profiles I Added =जीवित जन
Who can edit? =कॊणॆकॊणॆ संपादित करयेद
Who can search? =कॊणॆकॊणॆ सॊदयेद
Only Me =हांव मात्र
Entire Tree =पूरा कुटम
Anyone =कॊणॆय
Deceased Profiles I Added =अंतराळ ज़ाल्लल्यांगॆलीं पार्श्वचित्रां
When you create content on Geni, your Family and Friends are shown updates as Family News on the Home tab. =कॆदॊळ तुम्मि जॆनीचॆर उपयोजकखातॆ तैयार करताति तॆदॊळ कुटमजन आनि इष्टां "मुखारवॆलॆ पान"आर "कुटमा सुद्दि" म्हुणु दिसतलीं।
They will only receive updates about content that your privacy settings permit them to see. =तुमगॆलॆ एकांतचयना अनुसारचि तांका तुमगॆलॆ विषयारि माहिति मॆळतलॆं।
Create an update when I... =बातमि तैयार करयेद कॆदॊळ हांव..
update my own profile =पार्श्वचित्र संपादित कराति
post my latest news =नवॆं सुद्दि धाडयेद
add a Friend =इष्ट ज़ॊडसंवयां
comment in someone's guestbook =अतिथिपांनार बरंवयां
comment on a photo =छायाचित्राचॆर टिप्पणि दिंवयां
comment on an event =घडणेचॆर टिप्पणि दिंवयां
comment in my tree discussion =आपणालॆ कुटमरूका चर्चेंतुं टिप्पणि दिंवयां
An update will always appear when I... =बातमि निर्माण करयेद कॆदॊळ हांव
add someone to the tree =कुटमरूकार ऎकळ्याक ज़ॊडता
update someone else's profile =ऎकळ्यालॆ विवरण संपादित करता
add photos dodaj zdjęcia
tag someone in a photo =छायाचित्रांत ऎकळ्याक दाकंयता
add an event =घडणेविषयारि बरंयता
tag someone in an event =घडणेंतुं ऎकळ्याक ज़ॊडता
add photos to an event =घडणेंतुं छायाचित्रां घालता
An update will never appear when I... =बातमि निर्माण करयेद ना कॆदॊळ हांव
send a message =संदेश धाडता
view a profile =विवरण पळंयता
view a photo =छायाचित्र पळंयता
decline an invitation =आमंत्रण नकारता
edit my Family group =कुटमसमूह संपादित करता
edit my privacy settings =एकांतव्यवस्थापन संपादित करता
Control which notification emails Geni sends you. =जॆनीद्वारा यॆतल्यॊ बातमियांचॆर नियंत्रण दवंरात।
Send me an email when someone =बातमि पॆटंवयेद कॆदॊळ कॊण
sends me a message =माका संदेश धाडता
invites me to be Family =माका कुटमांत आपंयता
invites me to be a Friend =माका इष्ट ज़ांवुक आपंयता
accepts my invitation to join my Tree, Family or Friends =मगलॆं कुटमरूक, कुटम अथवा इष्ट ज़ांवुक स्वीकारता
comments in my guestbook =मगलॆ अतिथिपांनार बरंयता
comments in my tree discussion =मगलॆ कुटमरूका चर्चेंतुं टिप्पणि दिता
comments on my photo or responds to my comment =मगॆलॆ छायाचित्राविषयार बरंयता अथवा जवाब दिता
comments on my event or responds to my comment =
tags me in a photo (once daily max) =मगॆलॆ घडणेविषयार बरंयता अथवा जवाब दिता
adds photos of Family and Friends (once daily max) =कुटमालॆं आनि इष्टांगॆलीं छायाचित्रां घालाति
makes new additions to my Tree (once daily max) =कुटमरूक वाडंयता (प्रतिदीस एक)
in my Family and Friends is about to have a birthday (once daily max) =सोयरेलॆं ज़ायिदीस यॆंवचॆ आसा (प्रतिदीस एक)
Also email me occasionally about new Geni features and announcements =माका अनित्य जॆनी थांवुनु वैशिष्ट्य आनि सूचनॆ पॆटंवयेद
Primary Email Address =प्राथमिक वीज़कागदविळास
Change Password =गुट्टु-ऊत्र बदलयां
Add email =अधिक वीज़कागदविळास
Enter Current Password =गुट्टु-ऊत्र घालात
Confirm New Password =नवॆं गुट्टु-ऊत्रा पुष्टि करात
Type New Password =नवॆं गुट्टु-ऊत्र टंकित करात

}}

Error/Information Messages
Please wait... Proszę czekać...
Almost done... Prawie gotowe...
Loading Relationship... Wczytuję pokrewieństwa...
Sorry, you cannot send messages to yourself. =क्षमस्व, आपणाकचि कागद धाडुक ज़ायना।
You must specify recipients to send this message. =कगद धांडचॆ फूडॆ प्रेषक ज़ाय।
You must enter a subject or body to send this message. =
The conversation has been saved. =संवाद राकलां।
We are experiencing technical difficulties =आम्मि सद्य तांत्रिकि दोष अनुभव करतऽस्सति।
The conversation has been deleted. =संवाद उडंवुनु सॊडलॆं
NAME's current location was placed on the map. =NAME लॆं वर्तमान स्थळ नकासार घाललां
Your address book has been cleared. =तुमगॆलॆ विळासपान खालि कॆल्लां।
Please enter some email addresses to invite. =आपंवचॆक दयॆ करुनु कांयी वीज़कागदविळासां बरंयाति।
Please enter a valid email address and password. =दयॆ करुनु वैध वीज़कागदविळास आनि गुट्टु-ऊत्र दीयाति।
You haven't imported any contacts. =तुम्मि संपर्कां आनिकय भितर हाडनिती।

}}

Uncategorized
{{Translation/term|Caption|opis}
(Balloon Icon)
(I Icon)
(Printer Icon)
(relative)
ActiveX control is necessary to upload your files quickly and easily. You will be able to select multiple images in user-friendly interface instead of clumsy input fields with Browse button. Installation will take up to few minutes, please be patient. To install Image Uploader, please click on the Information Bar. After page reload click "Yes" when you see the control installation dialog. Aby wgrać twoje pliki szybko i łatwo niezbędna jest kontrolka ActiveX. Będziesz miał możliwość wybrania wielu obrazków poprzez przyjazny interfejs zamiast niezgrabnych pól z przyciskiem Przeglądaj. Instalacja może zająć do kilku minut, prosimy o cierpliwość. Aby zainstalować program do przesyłania zdjęć proszę kliknąć na pasek informacyjny. Po ponownym załadowaniu strony kliknij "Tak" gdy zobaczysz okienko instalacji kontrolki.
Add Photos to This Album Dodaj zdjęcia do albumu
Add Relatives to Calendar Dodaj krewnych do kalendarza
Add a Caption dodaj opis
Add descendants of Dodaj potomków dla:
Add immediate family of Dodaj najbliższą rodzinę dla:
Add multiple photos very quickly, Dodaj szybko wiele zdjęć,
Add photos from your computer. Dodaj zdjęcia ze swojego komputera.
Add these photos to Dodaj te zdjęcia do
Add to Favorites Dodaj do ulubionych
Add your family's emails, so they can help complete the tree. Dodaj adresy e-mail swojej rodziny, a będą mogli Ci pomóc w uzupełnianiu drzewa
Added On Dodano
Added to family tree by Dodane do drzewa rodziny przez
Adding X Photos Dodaję X zdjęć
Advanced Photo Uploader Zaawansowany program do przesyłania zdjęć
Album Cover Okładka albumu
An existing photo album Istniejący album zdjęć
Are you sure you want to delete this photo? Jesteś pewien, że chcesz usunąć to zdjęcie?
Back to your profile Powrót do twojego profilu
Balloon help is off Dymek pomocy jest wyłączony
Balloon help is on Dymek pomocy jest włączony
Birth =ज़ायिविषय
Blood Relatives więzy krwi
Bloodrelatives więzy krwi
Born =ज़ल्म
Brother-in-law Szwagier
By Autor
Click an arrow to slide the family tree in that direction. You may also use the arrow keys on your keyboard. Kliknij na strzałki, by przesunąć drzewo w określonym kierunku. Możesz także użyć klawiszy kursora na klawiaturze.
Click and drag to move this out of the way.
Click and drag up to zoom in and out. Your tree will get bigger or smaller. Kliknij i ciągnij, by powiększyć lub pomniejszyć. Twoje drzewo będzie większe lub mniejsze.
Click here to print this tree Kliknij tutaj, by wydrukować drzewo
Click here to turn on balloon help Kliknij tutaj, by włączyć dymek pomocy
Click here to turn on help messages Kliknij tutaj, by włączyć teksty pomocy
Click on the small green trees to view extended family members.
Click this arrow to add a sibling, spouse or partner for this person. Kliknij tę strzałkę aby dodać rodzeństwo, małżonka lub partnera tej osoby.
Click this arrow to slide the family tree in this direction. You may also Kliknij tę strzałkę aby przewinąć drzewo genealogiczne w tę stronę. Możesz również
Click this button to recenter this family tree. Kliknij ten przycisk aby powrócić na środek drzewa.
Click this button to turn help balloons off. Kliknij tutaj, by wyłączyć dymek pomocy.
Click this link to edit basic information about this person. Kliknij ten odnośnik aby edytować podstawowe informacje o tej osobie.
Click this link to view this person's profile. You may also be able to edit this profile. Kliknij ten odnośnik aby zobaczyć profil tej osoby. Profile niektórych osób można edytować.
Click this link to view your family tree from this person's point of view. Kliknij ten odnośnik aby zobaczyć swoje drzewo genealogiczne tak, jak widzi je ta osoba.
Click to add a name Kliknij by dodać nazwisko
Click to view this person's family tree. Kliknij aby zobaczyć drzewo genealogiczne tej osoby.
Clicking on any name will take you to that person's position on the tree. Kliknięcie dowolnego imienia przeniesie cię w to miejsce drzewa, gdzie znajduje się wybrana osoba.
Close this dialog box when upload completes Zamknij to okno, gdy przesyłanie zdjęć będzie zakończone
Close Zamknij
Comments Komentarze
Confirm email address Potwierdź adres e-mail
Connect these relatives to your tree. Dołącz tych krewnych do swojego drzewa.
Create Message Napisz wiadomość
Create a new album Stwórz nowy album
Created by NAME on DATE Stworzył NAME w dniu DATE
Created on DATE Stworzone w dniu DATE
Daughter-in-law Szwagierka
Delete this Album Usuń album
Description Opis
Deselect All Odznacz wszystko
Drag photos to change their display order in this album. Przeciągnij zdjęcia, by zmienić kolejność wyświetlania w albumie.
Drag this slider to change size of print. Przeciągnij ten suwak aby zmienić rozmiar wydruku.
Edit Album =छायाचित्रसंग्रह संपादित करयां
Edit description... Edytuj opis...
Employer pracownik
End Year Rok ukończenia
English angielski
Family Albums Albumy rodzine
Family Friends Przyjaciele rodziny
Find relatives quickly. Znajdź szybko krewnych.
Finished Zakończone
First Name / Last Name Imię / Nazwisko
First photo Pierwsze zdjęcie
Geni Image Upload Przesyłanie zdjęć
Go Szukaj
Having trouble? Try the simple uploader instead. Problemy? Spróbuj prostą wersję programu do przesyłania zdjęć.
Help balloons are turned on. Hold your mouse over almost anything on the family tree for an explanation. Dymki pomocy są włączone. Najedź myszką nad dowolny element drzewa, by otrzymać wyjaśnienie.
Hide help balloons Schowaj dymki pomocy
Home Phone =घरा दूरवाणिसंख्यॆ
I replied Odpowiedziałem
If names in your tree use non-English characters, you must select "landscape" in your printer's settings to display the names correctly. Jeśli w nazwiskach krewnych występują nie angielskie znaki, to musisz wybrać format "krajobraz" w ustawieniach drukarki, aby poprawnie wyświetlać te znaki.
If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow arrows or navigate to another branch of your tree.
If you'd like to change the size of your print, please use the controls below. Jeżeli chcesz zmienić rozmiar twojego wydruku użyj przełączników poniżej.
Image Uploader Przesyłanie obrazów
Immediate Family Members Członkowie najbliższej rodziny
In this photo Na tym zdjęciu
Invite a family member Zaproś członka rodziny
Invite your family: Zaproś swoją rodzinę:
Just drag and drop them on their nearest relative. If your relative is already in the tree, drag their unconnected node onto the one in the tree.
Leave a message for Pozostaw wiadomość dla:
Leave message Pozostaw wiadomość
List of NAME's Tree =NAME
Make connections. Zrób powiązania.
Make my profile photo Ustaw jako zdjęcie profilu
Map of My Family Mapa mojej rodziny
Message =कागद
Mobile Phone =निष्तंत्रि
My Profile Mój profil
NAME's photos =NAME
Name Imię i nazwisko
New Album Name Nazwa nowego albumu
Next następny
No matches found, search entire tree Nie znaleziono, przeszukaj całe drzewo
Note: 'date of death'
Open Other Branches of Your Tree Otwórz pozostałe gałęzie twojego drzewa
PRINT DRUKUJ
Photo Added =छायाचित्र घाल्लांति
Photo X1 of X2 in NAME's photos =NAMEलीं X2थांवुनु X1 छायाचित्रां
Position Stanowisko
Print To Paper Drukuj na papierze
Print in black & white Drukuj monochromatycznie
Print with normal font. Drukuj normalną czcionką
Print with small font. Drukuj małą czcionką
Print your tree on one page. Drukuj drzewo na jednej stronie
Printing Instructions Instrukcje drukowania
Recent Albums =नवीन छायाचित्रसंग्रहां
Recently Added List Lista ostatnio dodanych
Recently Joined List Lista ostatnio dołączonych
Recently Modified List Lista ostatnio zmienionych
Red rude
Remove from Favorites Usuń z ulubionych
Reorder Album Porządkuj album
Reorder Photos Porządkuj zdjęcia
Reply Odpowiedz
Reverse Sort Odwróć sortowanie
Save your changes >> Zapisz zmiany >>
Saved Messages Zapisane wiadomości
Save Zapisz
Saving zapisuję
Search name or email Szukaj nazwiska lub adresu e-mail
Second photo Drugie zdjęcie
Select All Zaznacz wszystko
Select one or more photos from your computer Wybierz jedno lub więcej zdjęć ze swojego komputera
Send Birthday Reminders wyślij przypomnienie o urodzinach
Separate favorites in each group with a comma. Ex: reading, fishing Oddzielaj ulubione z każdej grupy przecinkami, np.: czytanie, wędkarstwo
Separate nicknames with a comma. Ex: Jack, Jay, Uncle Jay Oddzielaj pseudonimy przecinkami, np.: Jacek, Jaco, Wujek Jaco
Set Album Cover Ustaw okładkę albumu
Set as cover Ustaw jako okładkę
Set as profile photo Ustaw jako zdjęcie dla profilu
Share some things about (NAME) =NAME विषयारि चिकॆं/मातशॆं बरंयाति
Show legend Pokaż opis
Show page numbers Pokaż numery stron
Simple Photo Uploader Proste wgrywanie zdjęć
Son-in-law Zięć
Start Year Rok rozpoczęcia
Start typing a language Zacznij wpisywać język
Start typing a political view Zacznij wpisywać pogląd polityczny
Start typing a religion Zacznij wpisywać religię
Start typing an ethnicity Zacznij wpisywać pochodzenie
Tag Your Added Photos Dodaj etykietki do zdjęć
Tagged By Me Oznaczone przez mnie
There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again. Wystąpił błąd przy importowaniu twojej książki adresowej. Proszę, sprawdź czy podałeś właściwą nazwę użytkownika i hasło, i spróbuj ponownie.
Title Tytuł
To see a list of all of the names in your current tree, open the 'Go to...' tab
Type Description Here wpisz tutaj opis
Type first or last name wpisz imię lub nazwisko
Updated Zaktualizowane
Use the options below to determine the size of your printed tree. The print preview will show you how many pages your tree spans. Each gray square represents Użyj opcji poniżej aby określić rozmiar wydruku zdjęcia. Podgląd wydruku pokaże ci, ile stron zajmie drzewo. Każdy szary kwadrat odpowiada
View as Tree =कुटमरूप स्वरूप पळंयात
Viewing X Photos Oglądasz X zdjęć
Who's In This Photo Kto jest na tym zdjęciu
Who's in this album Kto jest w tym albumie
X Added X dodanych
X people were not added X osób nie zostało dodanych
You must enter a subject or body Musisz wpisać temat lub treść
Yourself sam

}}

Lower case
add from address book dodaj z książki adresowej
and i
anniversaries rocznice
because we cannot send them email. ponieważ nie możemy wysłać tego listu
birthdays urodziny
created by Me stworzone przez mnie
current spouse aktualny małżonek/ka
done done
edit edytuj
enter email wpisz e-mail
enter her email wpisz jej adres e-mail
enter his email wpisz jego adres e-mail
for My Family
her brother jej brat
her daughter jej córka
her father jej ojciec
her husband jej mąż
her mother jej matka
her sister jej siostra
her son jej syn
her wife her wife
hide year ukryj rok
hide ukryj
his brother jego brat
his daughter jego córka
his father jego ojciec
his husband jego mąż
his mother jego matka
his sister jego siostra
his son jego syn
his wife jego żona
include friends
in w
one page. jedna strona.
only child jedynak
or Cancel albo anuluj
photos zdjęcia
replied odpowiedziane
rotate photos on the fly obracaj zdjęcia w locie
showing X people out of X =X2जनां थांवुनु X1 दाकंयतऽस्स
to send this message. =हॆं संदेश धाडुक
use the arrow keys on your keyboard. używaj klawiszy strzałek na klawiaturze
view album oglądaj album
your father twój ojciec
your mother twoja matka

}}

Personal tools