Difference between revisions of "Template:Latvian translation"

From Wiki

Jump to: navigation, search
Line 346: Line 346:
 
|Display type=Skats
 
|Display type=Skats
 
more=vairāk
 
more=vairāk
less=mazāk
+
|less=mazāk
lSize=Izmērs
+
|Size=Izmērs
lSmall (300x250)=Mazs (300x250)
+
|Small (300x250)=Mazs (300x250)
lMedium (375x300)=Vidējs (375x300)
+
|Medium (375x300)=Vidējs (375x300)
lLarge (600x400)=Liels (600x400)
+
|Large (600x400)=Liels (600x400)
lTall (600x800)=Garš (600x800)
+
|Tall (600x800)=Garš (600x800)
lgo=pielietot
+
|go=pielietot
lCustom=Definēts
+
|Custom=Definēts
lName display=Rādīt vārdus
+
|Name display=Rādīt vārdus
lFirst name and last initial (Jane S.)=Vārds un uzvārda iniciālis (Jānis S.)
+
|First name and last initial (Jane S.)=Vārds un uzvārda iniciālis (Jānis S.)
lFirst name only (Jane)=Tikai vārds (Jānis)
+
|First name only (Jane)=Tikai vārds (Jānis)
lOptions=Opcijas
+
|Options=Opcijas
lHide surnames of deceased direct ancestors=Nerādīt mirušo vecāku uzvārdus
+
|Hide surnames of deceased direct ancestors=Nerādīt mirušo vecāku uzvārdus
lHide own children under 18=Nerādīt savus bērnus līdz 18 gadiem
+
|Hide own children under 18=Nerādīt savus bērnus līdz 18 gadiem
lHide profile photos=Nerādīt bildes
+
|Hide profile photos=Nerādīt bildes
lPrivacy Information=Privātuma informācija
+
|Privacy Information=Privātuma informācija
lOnce you publish your tree, we can no longer guarantee the privacy of the data displayed. We caution you to consider the privacy of your family members when sharing your tree.=Ja Jūs publicējat šo ciltskoku, mēs nevaram vairs garantēt publiskojamo datu privātumu. Mēs brīdinam Jūs būt piesardzīgiem un apsvērt Jūsu ģimenes locekļu datu drošību.
+
|Once you publish your tree, we can no longer guarantee the privacy of the data displayed. We caution you to consider the privacy of your family members when sharing your tree.=Ja Jūs publicējat šo ciltskoku, mēs nevaram vairs garantēt publiskojamo datu privātumu. Mēs brīdinam Jūs būt piesardzīgiem un apsvērt Jūsu ģimenes locekļu datu drošību.
 +
|What we guarantee:=Ko mēs garantējam:
 +
|You choose where to display your shared tree.=Jūs izvēlaties kur publicēt Jūsu koplietošanas ciltskoku.
 +
|Your shared tree cannot be edited by anyone.=Jūsu koplietošanas ciltskoku nevar labot.
 +
|Other branches of your tree are not accessible.=Citas Jūsu ciltskoka daļas nav pieejamas.
 +
|Only publicly viewable profile photos are shown.=Tiek parādītas tikai publiski redzamas profilu bildes.
 +
|Additional profile information is not shown.=Cita profila informācija nav redzama.
 +
|Last names are not shown unless you choose to display them for deceased direct ancestors (starting with your grandparents).=Uzvārdi netiek parādīti, ja vien Jūs izvēlaties rādīt tikai mirušo vecvecāku uzvārdus.
 +
|Minors are not shown unless you choose to show your own children.=Mazgadīgie netiek parādīti, ja vien izvēlaties rādīt tikai savus bērnus.
 
}}<noinclude>[[Category:Language-specific translation templates|Latvia]]</noinclude>
 
}}<noinclude>[[Category:Language-specific translation templates|Latvia]]</noinclude>

Revision as of 19:55, 5 August 2008

Template loop detected: Template:Translation

To edit these translations, edit the language specific template. To add to the list of available terms, edit the basic translation template. Add country specific terms within the country article.
If there's something you don't understand or need help see How to create a translation page and FAQ:Translation.
ALSO: Remember to check out the Translation Discussion!
Translation note: Do not translate text in CAPITAL LETTERS like NAME, NUMBER etc.


Geni Slogan
Everyone's related Visi ir saistīti

}}


Headers
Welcome Sveiki
Logout Atvienoties
Settings Uzstādījumi
Invite Uzaicināt
Help Palīdzība
Search name or email Meklēt vārdu vai e-pastu
Go Aiziet

}}


Footers
About Par projektu
Privacy Privātums
Forum Forums
Blog Blogs
Press Presei
Jobs Darbs
Safety Drošība
Terms Lietošanas nosacījumi
Directory Vārdu grāmata
GEDCOM =कुटमरूकवैज्ञानिक सुचनाधारा संवहनोपकरण

}}


Geni tabs
My Tree Mans ciltskoks
My Profile Mans profils
Photos Bildes
Home Sākums

}}


Home subtabs
News Jaunumi
Inbox Ienākošie ziņojumi
Calendar Kalendārs

}}


My Tree subtabs
Tree Ciltskoks
List Saraksts
Index Indekss
Share Dalīties
Map Karte
Discussion Diskusija

}}


Photos subtabs
All albums Visi albumi
My albums Mani albumi
Albums I'm in Albumi ar mani
Photos of Me Bildes ar mani
My Favorites Manas iecīnītas bildes
Organizer Organizētājs

}}


Home subpages: News page
Hi, NAME! Sveiki, NAME!
Add photos Pievienot bildes
Update Profile Labot profilu
Edit Privacy Labot privāto informāciju
Invite Family & Friends Uzaicināt ģimeni un draugus
New on Geni (In English) Geni jaunumi (In English)

}}

NOTE: (In English) is not on the News page yet. This text is only here, on the term list, because when the translations are going to be added to Geni, the blog is not going to be translated. It would be way too much work to translate the blog to all languages. Only the big languages like Spanish, French etc. should have a blog in their own language. All others should use the English blog. So, this means that the word "English" in the above term, is not going to be replaced with the name of your own language. You are only suppose to translate the word "English" with what English is called in your own language. Note for languages like French, Spanish, German and other popular/big languages, that this text (In English), might be removed. If you didn't understand all this, write to me on this page: User_talk:Dicito
Family News Ģimenes jaunumi
filter filtrs
Me mani
Family ģimeni
Show updates by: Rādīt jaunumus par:
Keep your family updated. Post your latest news here. Publicējiet šeit jaunumus par savu ģimeni.
post news publicēt
Today Šodien
Yesterday Vakar
NAME turns YEARS on DATE. NAME paliek YEARS DATE.
a moment ago pirms brīža
Leave a birthday greeting Aizsūtīt apsveikuma sveicienu
NAME1 invited NAME2 to the Tree. NAME uzaicināja NAME ciltskokā.
NAME has a new profile photo. NAME ievietoja jauno profila bildi.
You added your relative NAME1, your relative NAME2, and NAME3 and NUMBER others to the Tree. Jūs pievienojāt jūsu radu NAME, jūsu radu NAME un NAME un NUMBER citus pie ciltskoka.
The About Me section of NAME's profile has been updated. =NAMEलॆं ताज्जॆविषयारि पर्श्वचित्र संपादित ज़ाल्लॆं
NAME1 commented in NAME2's guestbook NAME ievietoja komentāru NAME viesu grāmatā
You commented in NAME's guestbook Jūs ievietojāt komentāru NAME viesu grāmatā.
NAME, NAME and NAME were tagged in NUMBER photos. NAME, NAME un NAME tika atzīmēti NUMBER bildē(s).
NAME, NAME and NAME have new profile photos. NAME, NAME un NAME ievietoja jauno profila bildi.
NAME, your RELATIVE, accepted NAME's invitation to join the Tree.. =NAME, तुमगॆल RELATIVE, हांनीं NAME2 लॆं कुटमरूकाक जॊडसंवचॆं आमंत्रण स्वीकारलॆं।
Send her a message Sūtīt viņai ziņojumu
Send him a message Sūtīt viņam ziņojumu
Write in her guestbook Ievietot komentāru viņas viesu grāmatā
Write in his guestbook Ievietot komentāru viņa viesu grāmatā
Showing NUMBER1 of NUMBER2 stories Tiek rādīti stāsti NUMBER no NUMBER
No new messages or requests. Nav neviena jauna ziņojuma vai pieprasījuma.
Birthdays & Anniversaries Dzimšanas dienas un jubilejas
view all redzēt visu
Welcome to the NAME Family! Laipni lūdzam NAME ģimenē!
To get the most out of Geni, we recommend that you: Lai pilnvērtīgāk strādātu ar Geni, mēs rekomendējam, lai Jūs:
Join the NAME tree Pievienoties NAME ciltskokam
Build your Family tree Veidot Jūsu ģimenes ciltskoku
Find more Family and Friends on Geni Meklēt ģimeni un draugus caur Geni
Enter Family birthdays Ievadīt ģimenes locekļu dzimšanas dienas
Complete your profile Aizpildīt Jūsu profilu
You don't have any family news yet. Have you invited your family? Jums vēl nav neviena ģimenes jaunuma. Vai esat ielūguši(-si) savu ģimeni?
No events in the next month Nav notikumu nākošajā mēnesī
1 new message 1 jauns ziņojums
NUMBER new messages NUMBER jauni ziņojumi

}}

Inbox page and subpages
Messages Ziņojumi
Requests Pieprasījumi
Saved Saglabātie
Sent Nosūtītie
Send Message Nosūtīt ziņojumu
Sender Nosūtītājs
Subject Par ko
Send Messages Nosūtīt ziņojumus
Send Nosūtīt
All Visi
None Neko
Mark as Read Atzīmēt kā izlasīts
Mark as Unread Atzīmēt kā neizlasīt
Unread Neizlasīts
Read Izlasīts
Select Atzīmēt
Move to Saved Nosūtīt uz saglabātiem
Delete Izdzēst
You have NUMBER pending requests Jums ir NUMBER pieprasījumi, kuri gaida atbildi
There are NUMBER items in your saved messages NUMBER saglabāto ziņojumu
There are NUMBER items in your sent messages NUMBER nosūtīto ziņojumu
To: Kam:
Click to add name Noklikšķiniet, lai pievienotu vārdu
Add Group Pievienot grupu
Descendants of... Pēcnācēji...
Immediate Family of... Tuvākā ģimene...
Immediate Family Tuvākā ģimene
bigger lielāk
Save as group Saglabāt kā grupu
View Message Skatīties ziņojumu
Between NAME1 and NAME2 Starp NAME un NAME
Forward Pārsūtīt
Forward this conversation to: Pārsūtīt šo sarunu kam:
There are NUMBER items in your inbox Jums ir NUMBER ienākošie ziņojumi

}}

Calendar page
include deceased iekļaut mirušos
NUMBER1 birthdays & NUMBER2 anniversaries for Family Ģimenei ir NUMBER dzimšanas dienas un NUMBER jubilejas

}}


My Tree subpages: Geni Flash Interface Tree / Tree
NAME's tree NAME ciltskoks

}}

Tabs at the bottom
Navigate Navigācija
Go to... Iet pie...
Preferences Uzstādījumi

}}

Go to... tab
This list shows the people visible in the tree above. Šis saraksts ir no cilvēkiem, kuri ir redzami šajā ciltskokā.
Click on any name to go to that person's position in the tree. Noklikšķiniet uz vārdu, lai sameklētu šo cilvēku ciltskokā.

}}

Preferences tab
Display Izkārtojums
Names Vārdi
Advanced Papildus
Ancestors to display Rādīt iepriekšējās paaudzes
All generations Visas paaudzes
NUMBER generations NUMBER paaudzes
Direct ancestors only Tikai tiešie senči
Tree layout Ciltskoka veids
Standard Standarta
Vertical Vertikāli
Photos Only Tikai bildes
Names Only Tikai vārdi
Layout options Izkārtojuma opcijas
Show photos Rādīt bildes
"Flip" nodes "Kartiņas"
Click to "flip" nodes Klikšķināt, lai redzētu "kartiņu"
Show yellow arrows Rādīt dzeltenas bultiņas
Show email prompt Prasīt e-pastu
Center single parents Centrēt vienu vecāku
Mark deceased Atzīmēt mirušos
Neutral color backgrounds Bezkrāsains fons
Name preferences Vārdu uzstādījumi
Do not display maiden names Nerādīt pirmslaulības uzvārdus
Maiden name appended, in parentheses Pirmslaulības uzvārdus iekavās
Maiden name instead of last name, in CAPS Pirmslaulības uzvārdus uzvārdu vietā LIELIEM burtiem
Maiden name instead of last name Pirmslaulības uzvārdus uzvārdu vietā
Ignore display name Neņemt vērā attēlošanas vārdu
Show suffixes Rādīt sufiksu
Show middle name Rādīt otro vārdu
Minimum font size Minimāls fonta izmērs
Maximum font size Maksimāls fonta izmērs
Rendering quality Attēla kvalitāte
High quality Augstākā kvalitāte
Medium quality Vidējā kvalitāte
Low quality Zemākā kvalitāte
Show tray on rollover Apakšējā izvēlne izbrauc automātiski
Restore all of your preferences to their defaults by pressing the button below. Atjaunot visus uzstādījumus uz noklusēto vērtību.
Restore defaults Atjaunot uzstādījumus

}}

Explanations
View NAME's tree Skatīties ciltskoku NAME
See more of NAME's family tree Redzēt vairāk par ciltskoku NAME
Expand your tree to full screen Paplašināt Jūsu ciltskoku uz visu ekrānu
Edit NAME's basic information Ievadīt NAME pamatinformāciju
View NAME's profile Skatīties profilu NAME
a cycle occurs when the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry to brothers) ja viena persona tiek saistīta ar vairāk nekā vienu personu ciltskokā, tad veidojas cikls (piemēram, kad divas māsas precās ar diviem brāļiem)
Click to add a sibling or a spouse Noklikšķiniet, lai pievienotu māsu/brāli vai sievu/vīru

}}

Actions
New Jauns
Add people Pievienot cilvēku
Save & close Saglabāt un aizvērt
Save & continue Saglabāt un turpināt
or vai
Cancel Atcelt
View Skatīties
Profile Profils
Add Pievienot
sibling or spouse māsa/brālis vai sieva/vīrs
child bērns
Edit information Labot informāciju
View profile Skatīties profilu
More Vairāk
Create a cycle Izveidot ciklu
Close Aizvērt
Add Brother Pievienot brāli
Add Sister Pievienot māsu
Add Wife Pievienot sievu
Add Husband Pievienot vīru
Add Son Pievienot dēlu
Add Daughter Pievienot meitu
partner, ex-wife... partnere, bijusi sieva
partner, ex-husband... partneris, bijušais vīrs

}}

Wizard: Create a cycle
Cycles Cikli
remove noņemt
What's a cycle? Kas ir cikls?
A cycle occurs then the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry two brothers). To create a cycle, drag the node onto the second person to whom he or she is related. Cikls ir tad. kad viena persona tiek saistīta ar vairāk nekā vienu personu ciltskokā (piemēram, kad divas māsas precās ar diviem brāļiem). Lai izveidotu ciklu, pārvietojiet cilvēka kartiņu uz kartiņu, ar kuru ir saistīts cilvēks.
Remove this cycle? Noņemt šo ciklu?
Removing this cycle will only remove it from the tray. You can always drag it back here later. Cikla noņemšana tikai noņems saistību. Jūs varēsiet to sasaistīt vēlreiz.
or vai
Husband or partner Vīrs vai partneris
Wife or partner Sieva vai partnere
They're the same person Šī ir viena un tā pati persona

}}

Wizard: Building tree from address book
Build your tree from your address book Veidojiet Jūsu ciltskoku no Jūsu adrešu grāmatiņas
Access your address book to select relatives to add to your tree. Piekļustiet pie jūsu adrešu grāmatiņas, lai izvēlētos personas, kuras pievienot ciltskokam.
Geni will not save your password, and we will never email anyone without your direct consent. =जॆनी तुमगॆलॆ गुट्टु-ऊत्र राकुन दवंरना आनि तुमगॆलॆ अनुमति नात्तिलॆरि कॊणांकय तुमगॆलॆ वीज़कागदा विळासा थांवुनु कागद पॆटंयना।
Your email address Jūsu e-pasta adrese
Your email password Jūsu e-pasta parole
Don't see your email provider? Nevarat atrast Jūsu e-pasta serveri?
Back to your unconnected people Atgriezties pie Jūsu nesavienotām personām
Showing NUMBER Contacts Rāda NUMBER kontaktu
Email Contacts E-pasta kontakti
Select the family members in your address book Izvēlieties ģimenes locekļus no adrešu grāmatiņas
Choose another address book Izvēlēties citu adrešu grāmatiņu
*No one will be invited until you put them in your tree *Neviens netiks uzaicināts, kamēr neievietosiet viņus ciltskokā
Selected family Izvēlēta ģimene
Already in your tree Jau atrodas Jūsu ciltskokā
Already on Geni Jau atrodas Geni
You've imported X relative to your family tree. Jūs esat ieimportējis X radus Jūsu ciltskokā.
To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member. Lai ievietotu ciltskokā, pārvietojiet viņus uz tuvāko radinieku.
Drag and Drop Relatives Pārvietojiet radus
Unconnected People (X) Nesavienotas personas (X)
Drag their node onto a direct relative. Pārvietojiet kartiņu uz tuvāko radinieku.
Edit info Labot informāciju
Add more Pievienot vairāk

}}

Viewing small part of profile (Not available in Standard Tree View.)
NAME is your RELATIVE NAME ir Jūsu RELATIVE
Born DATE in COUNTRY Ir dzimis(-usi) DATE valstī COUNTRY
Living in COUNTRY Dzivo valstī COUNTRY
Occupation Nodarbošanās
User History Lietotāja vēsture
Last updated on Pēdējo reizi atjaunots
Last login on Pēdējo reizi pieslēdzies(-gusies)
Joined on Tika pievienots(-a)
Added to family tree by NAME NAME pievienoja pie ciltskoka
Started family tree Ir sācis(-kusi) ciltskoku

}}

"Welcome to the tree" message boxes (First time using the tree only)
Now add your parents Tagad pievienojiet Jūsu vecākus
Click inside the blue and pink boxes. Klikšķiniet uz ziliem un rozā taisnstūriem.
Click to drag and move this out of the way. =वाटे थांवुनु हालंवचॆक किटिकिटि करुनु ताणाति।
back atpakaļ
Click The Arrows To Add Relatives Lai pievienotu radus, noklikšķiniet uz dzeltenām bultiņām
You can add siblings, spouses, and children. Jūs varat pievienot māsas vai brāļus, sievu vai vīru, un bērnus.
Move Around Your Tree Pārvietoties pa ciltskoku.
Use the arrow controls, or just click and drag anywhere on the family tree. Izmantojiet klaviatūras bultiņas vai klikšķiniet uz ciltskoku.
Click Names To View Profiles Lai redzētu cilvēka profilu, noklikšķiniet uz vārda
Click the My Profile Tab to view and edit your profile. Lai labotu savu profilu, noklikšķiniet uz Mans profils
Invite Your Family Uzaiciniet Jūsu ģimeni
Add your family's emails, so they can help complete your tree. Ievadiet ģimenes locekļu e-pasta adreses, lai viņi palīdzētu papildināt ciltskoku.

}}


List
List of NAME's Tree NAME ciltskoka saraksts
Showing NUMBER1 people out of NUMBER2 in: Rāda NUMBER cilvēku no NUMBER, kas ir ciltskokā:
See: new additions / new members Skatīties: jaunus papildinājumus / jaunus locekļus
Sort by: Šķirot pēc
Relation Radniecība
Added by Kas pievienoja
Action Darbība
Son of Dēls kam
Daughter of Meita kam
Brother of Brālis kam
Sister of Māsa kam
Wife of Sieva kam
Husband of Vīrs kam
Mother of Māte kam
Father of Tēvs kam
View Tree Skatīties ciltskoku
View List Skatīties sarakstu
Remove from Family group Izņemt no ģimenes grupas
Add to Family group Pievienot ģimenes grupai
deceased miris
My Family Mana ģimene
My Blood Relatives Mani asinsradinieki
My Inlaws Mani sievas/vīra radi
My Ancestors Mani senči
My Descendants Mani pēcnācēji
My Blood Relatives Mani asinsradinieki
Recently Added List Pēdējā laikā papildinājumi
Recently Joined List Pēdējā laikā pievienojumi
Recently Modified List Pēdējā laikā saraksta labojumi
Invited By Me Manis uzaicinātie
Invited By My Family Manas ģimenes uzaicinātie
Added by Me Manis pievienotie
Previous Iepriekšējais

}}

Index
Index of Last Names Uzvārdu indekss
NUMBER1 people with NUMBER2 family names NUMBER cilvēku ar NUMBER uzvārdiem
"LASTNAME" in My Tree "LASTNAME" manā ciltskokā
Showing NUMBER1 of NUMBER2 people Rāda NUMBER no NUMBER cilvēku

}}

Map
NUMBER1 out of NUMBER2 Family and Friends mapped by NUMBER no NUMBER ģimenes locekļi un draugi uz kartes pēc
current location tekošas dzīves vietas
place of birth dzimšanas vietas
NUMBER family members missing on this map NUMBER ģimenes locekļi neparādās šajā kartē
You Jūs
Living Relatives Radi
Deceased Relatives Miruši radi
Inlaws Sievas/vīra radi
Friends Draugi
Put Your Relatives on The Map Ievietojiet Jūsu radus uz kartes
add pievienot
Place of burial Apbedīšanas vieta
Current location Tekoša dzīves vieta
Add location for NAME Pievienot vietu priekš NAME

}}

Discussion
Leave a comment here for your entire Tree to read Ierakstiet šeit savu komentāru par ciltskoku
Enter your comment here Ievadiet tekstu šeit
Leave Comment Ievietot komentāru

}}

Share and subpages
Share your tree Ciltskoka izplatīšana
Use these options to share your tree with family and friends. Izmantojiet šīs iespējas, lai izplatītu savu ciltskoku ģimenei un draugiem.
Invite your family Uzaicināt ģimeni
Invite your family to join, edit and contribute to your tree. Uzaicināt savu ģimeni, lai pievienotos, rediģētu un attīstītu ciltskoku.
Invite Uzaicināt
Invite Your Family and Friends to Geni Uzaicināt ģimeni un draugus uz Geni
Invitation History Uzaicinājumu vēsture
Invite Your Family and Friends Uzaicināt ģimeni un draugus
Invited By Me Manis uzaicinātie
Invited By My Family Manas ģimenes uzaicinātie
There have not been any invitations sent. Click here to invite others to your tree. Neviens uzaicinājums netika nosūtīts. Noklikšķiniet šeit, lai uzaicinātu citus.
NUMBER1 of NUMBER2 people who have been: NUMBER no NUMBER cilvēki, kuri ir:
Invited By Me Manis uzaicinātie
Invited By My Family Manas ģimenes uzaicinātie
Date Invited Uzaicinājuma datums
Status Statuss
Has responded to your invitation. Atbildēja uz uzaicinājumu.
Has not responded to your invitation. Neatbildēja uz uzaicinājumu.
Has not responded to invitation from NAME. Neatbildēja uz uzaicinājumu no NAME.
Remind Atgādināt
Web Email Web e-pasts
Easily build your tree from your address book and invite your close friends. Veidojiet ciltskoku no adrešu grāmatiņas un uzaiciniet savus tuvus draugus.
Email Applications E-pasta programmas
Upload a contact file below and Geni will securely import your contacts. Read how to create a contact file here. Ielādējiet kontaktu datni šeit un Geni droši ieimportēs kontaktus. Uzziniet vairāk šeit kā izveidot kontaktu datni.
Contact File: Kontaktu datne
Add Emails: Pievienot e-pasta adreses:
separate email addresses with commas sadaliet e-pasta adrese ar komatiem
Email your tree Aizsūtīt ciltskoku pa e-pastu
Embed your tree Ievietot ciltskoku
Send this URL to share a limited read-only view of your tree: Izmantojiet šo linku, lai izplatītu ierobežoto skatu uz ciltskoku:
Embed a limited view of your tree on a social networking site (Facebook, MySpace, etc.), your blog, or your own site. Ievietot ierobežoto skatu uz ciltskoku iekš sociālajiem tīkliem (Facebook, MySpace un citiem), Jūsu blogā vai Jūsu mājaslapā.
GEDCOM is a standard file format for genealogical information. GEDCOM ir standarta faila formāts ģenealoģiskai informācijai.
GEDCOM Export GEDCOM eksports
Preview or configure your shared tree view. Ciltskoka priekšskatījums vai konfigurēšana.
To join this tree, please ask NAME to send you an invitation. Lai pievietotos pie ciltskoka, lūdzu paprasiet NAME lai atsūta Jums uzaicinājumu.
Configure your shared tree Koplietošanas ciltskoka konfigurēšana
Create a limited read-only view of your tree to share with family and friends outside of Geni. Izveidot ierobežoto skatu uz ciltskoku ģimenei un draugiem ārpus Geni.
Preview Priekšskatījums
You can drag your tree and change the zoom level. Jūs varat pārvietoties pa ciltskoku un pietuvināt skatu.
Share this link: Koplietot šo linku:
If you no longer wish to share your tree, you can deactivate your link below. You can create a new link at any time. Ja Jūs vairs nevēlaties koplietot šo ciltskoku, Jūs varat deaktivizēt šo linku. Jūs jebkurā brīdī varēsies izveidot jauno linku.
Deactivate this shared tree view Deaktivizēt šo koplietoto ciltskoka skatu
Customize Pielāgot
optional neobligāti
Tree type Ciltskoka tips
Pedigree view (direct ancestors only) Radi (tikai tiešie senči)
Immediate family Tuvākā ģimene
Immediate family and pedigree view Tuvākā ģimene un radi
Extended tree (first cousins) Paplašināts koks (brālēni, māsīcas)
Display type Skats

more=vairāk

Standard Standarta
Vertical Vertikāli
Photos Only Tikai bildes
Names Only Tikai vārdi
more =च़ड
less mazāk
Size Izmērs
Small (300x250) Mazs (300x250)
Medium (375x300) Vidējs (375x300)
Large (600x400) Liels (600x400)
Tall (600x800) Garš (600x800)
go pielietot
Custom Definēts
Name display Rādīt vārdus
First name and last initial (Jane S.) Vārds un uzvārda iniciālis (Jānis S.)
First name only (Jane) Tikai vārds (Jānis)
Options Opcijas
Hide surnames of deceased direct ancestors Nerādīt mirušo vecāku uzvārdus
Hide own children under 18 Nerādīt savus bērnus līdz 18 gadiem
Hide profile photos Nerādīt bildes
Mark deceased Atzīmēt mirušos
Privacy Information Privātuma informācija
Once you publish your tree, we can no longer guarantee the privacy of the data displayed. We caution you to consider the privacy of your family members when sharing your tree. Ja Jūs publicējat šo ciltskoku, mēs nevaram vairs garantēt publiskojamo datu privātumu. Mēs brīdinam Jūs būt piesardzīgiem un apsvērt Jūsu ģimenes locekļu datu drošību.
What we guarantee: Ko mēs garantējam:
You choose where to display your shared tree. Jūs izvēlaties kur publicēt Jūsu koplietošanas ciltskoku.
Your shared tree cannot be edited by anyone. Jūsu koplietošanas ciltskoku nevar labot.
Other branches of your tree are not accessible. Citas Jūsu ciltskoka daļas nav pieejamas.
Only publicly viewable profile photos are shown. Tiek parādītas tikai publiski redzamas profilu bildes.
Additional profile information is not shown. Cita profila informācija nav redzama.
Last names are not shown unless you choose to display them for deceased direct ancestors (starting with your grandparents). Uzvārdi netiek parādīti, ja vien Jūs izvēlaties rādīt tikai mirušo vecvecāku uzvārdus.
Minors are not shown unless you choose to show your own children. Mazgadīgie netiek parādīti, ja vien izvēlaties rādīt tikai savus bērnus.
You can deactivate your shared tree at any time. =तुम्मि तुमगॆलॆ वांटलॆलॆ कुटमरूक कॆदनाय बंद करयेद।
GEDCOM is a standard file format used to save, transfer, and transport genealogical information. Exporting a GEDCOM file will allow you to save your Geni family tree to your own computer. When you click the button below, we will generate your GEDCOM file and send you a link to download it. =वंशरूकवैज्ञानिक सुचनाधारा संवहनोपकरण<वं.सु.सं.> (GEDCOM) वंशवैज्ञानिक माहिति, राकुक, आदानप्रदान करुक आनि व्हांवच्याक ऎकळॆ प्रमाणित प्रारूप आसा। वं.सु.सं. संचिकॆ भायॆर पॆटंयलॆरि तुमकां कुटमरूक आपणालॆ गणकयंत्रारि राकुक ज़ातलॆं। कॆदॊळ तुम्मि तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆं गुब्बि किटिकिटि करतलीं, आम्मि तुमगॆलॆ वं.सु.सं.संचिकॆ तैयार करुनु तुमकां, राकुक ऎकळॆ ज़ॊडणि पॆटंयतलीं।
Export My GEDCOM File =मगॆलॆं वं.सु.सं. पॆटंययाति

}}


My Profile subpages: Viewing profile
This is you =हॆं तुम्मि आस्सति
View your profile as others see it =इतरांक दिसता तश्शि आपणालॆं पार्श्वचित्र पळंयाति
Your Profile is =पार्श्वचित्र पूर्णतॆ
% Complete =% पूर्ण
Add your schools =शालॆ घालाति
Add someone to your tree =ऎकळ्याक तुमगॆलॆ कुटमरूकार ज़ॊडाति
Edit your profile =विवरण संपादित कराति
Add or View Photos =छायाचित्र घालाति अथवा पळंयाति
View Tree Skatīties ciltskoku
View List Skatīties sarakstu
Edit Profile =विवरण संपादित कराति
About me =म्हज्जऍविषयारि
This is your profile as others see it. =इतरांक दिसता तश्शि आपणालॆं पार्श्वचित्र

}}

User stats
User stats =प्रयोजन करतल्यालॆ विश्लेषण
View tree awards =कुटमरूकालीं प्रशस्त जन
People in My Tree =मगॆलॆ कुटमरूकांतुलीं जन
Added by Me Manis pievienotie
Ancestor =पूर्वज़
Ancestors =पूर्वज़ां
Descendant =वंशज़
Descendants =वंशज़ां
Photo added =छायाचित्र घाललॆं
Photos added =छायाचित्रां घाललीं
Family Tree Awards =कुटमरूक प्रशस्ति
Tree Creator =कुटमरूक निर्माणकर्ता
Top Profile Adders =मस्त पार्श्वचित्र घालतलीं
Top Profile Inviters =मस्त पार्श्वचित्र आपंयतलीं
Top Photo Uploaders =मस्त छायाचित्र घालतलीं

}}

Personal
Personal =वैयक्तिक
Appearance =दिसणॆं
Contact =विळास
Home address =घरा विळास
Mobile phone =निष्तंत्रि
Home phone =घरा दूरवाणि

}}

User history
User History Lietotāja vēsture
Last updated on Pēdējo reizi atjaunots
Last login on Pēdējo reizi pieslēdzies(-gusies)
Joined on Tika pievienots(-a)
Started family tree Ir sācis(-kusi) ciltskoku

}}

About Me
Share some things about yourself here. =तुमगॆलॆ विषयारि चिकॆ माहिति दीयाति।
Height =ऊंच़ाय
Ethnicity =जनांग

}}

Editing Profile and information
Edit Basics =तळामाहिति संपादित करचॆं
Basics =तळामाहिति
My Basics =मगलॆं तळामाहिति
Status Statuss
Living =जीवित
Deceased miris
Name =नांव
First name =आपणालॆं नांव
Middle name =मध्यालॆं नांव
Last name =आडनांव
Suffix =प्रत्यय
Display name =दाकंवचॆ नांव
Email =वीज़कागद विळास
Current location Tekoša dzīves vieta
Gender =लिंग
Male =दारलॊ
Female =बायिल
Date of birth =ज़ायिदीस
Circa =सुमारानॆ
Send Birthday Reminders =ज़ायिदीस उगडास ज़ायिद
To my family =कुटमाक
Place of birth =ज़ायिस्थळ
Birth order =ज़ायिक्रम
Death =अंतराळ
Burial =दाहसंस्कारा स्थळ
Languages =भाशां
Nicknames =उपादि
Unknown =गॊत्तु ना
Only child =ऎकळॆ चॆरुडु
born first =पयलॆज़ायि
born second =दुसरॆज़ायि
born third =तिसरॆज़ायि
born fourth =च़वतॆज़ायि
born fifth =पांच़वॆज़ायि
born sixth =सहवॆज़ायि
born seventh =सातवॆज़ायि
born eighth =आटवॆज़ायि
born ninth =नववॆज़ायि
born tenth =धावॆज़ायि
born eleventh =इरकवॆज़ायि
born twelfth =बारवॆज़ायि
born thirteenth =तॆरवॆज़ायि
born fourteenth =च़वदवॆज़ायि
born fifteenth =पंदरवॆज़ायि
born sixteenth =सॊळवॆज़ायि
born seventeenth =सतरवॆज़ायि
born eighteenth =अटरवॆज़ायि
born nineteenth =एकुणीसवॆज़ायि
born twentieth =वीसवॆज़ायि
This person does not have email =या मनुशा लागि वीज़कागदविळास ना।
This person is deceased =हीं मनुश अंतरलीं

}}

Hair color
Hair =कॆंस
Hair color =कॆंसा बण्ण
Black =काळॆ
Blond =भांरगाशॆ
Brown =पुड्याबण्णाशॆं
Gray =राकशॆं
Other =अन्य
Red =तांबडॆं

}}

Eye color
Eyes =दॊळॆं
Eye Color =दॊळां बण्ण
Amber =माज्जरशॆं
Blue =निळॆं
Green =पाचुवॆं
Hazel =हलकॆ पाचुवॆं

}}

Religions
Religion =धर्म
Agnostic =नास्तिक
Atheist =निरीश्वरवादि
Baha'i =बाहाऽय
Buddhist =बौद्ध
Catholic =क्रिस्तांव- रोमि सर्वत्रिक
Christian - other =क्रिस्तांव - अन्य
Eastern Orthodox =क्रिस्तांव - उदेंति शास्त्रसंमत
Greek Orthodox =क्रिस्तांव - युनानि शास्त्रसंमत
Hindu-Smartha =हिंदु - स्मार्त
Hindu-Vaishnava =हिंदु - वैष्णव
Hindu-Shaiva =हिंदु - शैव
Hindu-Shaktya =हिंदु - शक्त्य
Hindu-Agnostic =हिंदु - नास्तिक
Hindu-Atheist =हिंदु - निरीश्वरवादि
Hindu-Advaita =हिंदु - अद्वैत
Hindu-Yogic =हिंदु - योग
Hindu-Other =हिंदु - अन्य
Huguenot =हुगुवॆनॊत
Islam-Sunni =इसलाम - सुन्नि
Islam-Shia =इसलाम - शिया
Jain =जैन
Jewish =यहूदि
Mormon =मॊरमॊन
Protestant =विरोधक इगरजॆ
Scientologist =विज्ञानज़ाणि
Sikh =सीख
Taoist =ताववादि
Wiccan =विकाधर्मि

}}

Political views
Political Views =राजकीय दृष्टिकोण
Conservative = सांप्रदायिक
Democratic =प्रजातांत्रिक
Green Party =पर्यावरणवादि
Independent =स्वच्छंद
Indifferent =उदासीन
Liberal =उदारवादि
Libertarian =व्यक्तिस्वातंत्र्यवादि
Very Conservative =मस्त सांप्रदायिक
Very Liberal =च़ड व्यक्तिस्वातंत्र्यवादि
Moderate Conservative =मध्यम सांप्रदायिक
Moderate Liberal =मध्यम व्यक्तिस्वातंत्र्यवादि
Republican =गणतंत्रवादि

}}

School
School =शालॆ
Elementary School =तळशालॆ
Middle School =मध्यशालॆ
High School =उच्चशालॆ
College/University =विद्यापीठ
Graduate Education =स्नातक शिकवण

}}

Work
Work =काम
Company =आस्थापनॆ

}}

Contact information
My Contact =संपर्क
On the web =ज़ाळिज़ागॆरि
Work address =कामा विळास
Add another =आनियॆक घालाति

}}

Favorites
Favorites =प्रीतिचीं
Interests =अभिरुचि
Activities =उद्यमां
People/Heroes =जन/नायक
Cuisines =रांदप
Quotes =आद्गतियॊ/म्हणियॊ
Movies =चलनचित्रां
TV Shows =दूरदर्शनयंत्रालीं कार्यावळां
Music =संगीत
Books =पुस्तकां
Sports =खेळ
Service =सेवॆ
Username =प्रयोजन-नांव
Web address =वीज़कागदविळास
Phone Numbers =दूरवाणिसंख्यॆ
Area code =कूटसंख्यॆ
Phone no =दूरवाणिसंख्यॆ
Street =ओणि
County =देश
State =राज्य
Postal code =टपालकूट

}}


Relationships
Partner =सांगाति
is a =आसा
Current Husband =वर्तमान बाम्मुण
Current Wife =वर्तमान बायिल
Fiance =उत्रामुदि/निश्चयतांबुळ ज़ाल्लॆं
Fiancée =उत्रामुदि/निश्चयतांबुळ ज़ाल्लॆं
Current partner =वर्तमान सांगाति
Late Husband =दिवंगत बाम्मुण
Late Wife =दिवंगत बायिल
Ex-Husband =माजि-बाम्मुण
Ex-wife =माजि-बायिल
Divorced =वरडिकत्याक्त
Ex-partner =माजि-सांगाति
Married on =वरडिके/काज़ारा/निकाहा तारीक
Married in =वरडिक करचॆं स्थळ
Parents =आवसुबापुसु

}}


Places
Date =तारीक
Location =स्थळ
City =शहर
State/Province =राज्य/नाड
Country =देश
County =ताल्लुक
Date of death =अंतरचॆं तारीक
Place of death =अंतरचॆं स्थळ
Date of burial =दाहसंस्कारा तारीक
Place of burial Apbedīšanas vieta

}}


Relations
Brother =भाव
Sister =भयिणि
Mother =आवुसु/आवय
Father =बापुसु/बापुय
Son =पूत
Daughter =धूव
Half-brother =सवतॊ भाव
Half-sister =सवति भयिणि
Stepmother =सवति आवुसु/आवय
Stepfather =सवतॊ बापुसु/बापुय
Stepson सवतॊ पूत=
Stepdaughter =सवति धूव
Uncle (Mother's brother) =मामु
Uncle (Father's elder brother) =म्हांतु
Uncle (Father's younger brother) =बाप्पा
Uncle =माम
Aunt (Mother's sister) =पाच्चि/मावशि
Aunt (Father's sister) =पाच्चि/आकय
Aunt =पाच्चि

}}

NOTE: In some languages, you have a name for both your mother's sister, your father's sister etc. If your language doesn't have this, just translate Aunt, Aunt (Fath. sis.) and Aunt (Moth. sis.) as the same. (Same for Uncle, Nephew, Grandmother, etc.)
{{Translation/term|Grandfather (Mother's Father)|=आज़्ज़ॊ/मामपांय}
Nephew (Brother's Son) =पुतणियॊ/पुतवणॊ
Nephew (Sister's Son) =भाच़्च़ॊ
Nephew =गुरुताच़ॊ
Niece (Brother's Daughter) =धूवडि
Niece (Sister's Daughter) =भाच्चि
Niece =गुरुताच़ि
Grandfather (Father's Father) =आज़्ज़ॊ/घरापांय
Grandfather =आज़्ज़ॊ
Grandmother (Mother's Mother) =आम्मम्मा/मम्ममा/माम्मांय
Grandmother (Father's Mother) =आन्नम्मा/बापम्मा/घरामांय
Grandmother आज्जि=
Great grandfather (Maternal) =पिज़्ज़ॊ
Great grandfather (Paternal) =पिज़्ज़ॊ
Great grandfather =पिज़्ज़ॊ
Great grandmother (Maternal) =पिज्जि
Great grandmother (Paternal) =पिज्जि
Great grandmother =पिज्जि
Grandson =नातु
Granddaughter =नाति
Great grandson =पणतु
Great granddaughter =पणति
Husband =बामुण/दारलॊ
Wife =बायिल
male cousin (paternal) =बापुलभाव
female cousin (paternal) =बापुलभयिणि
male cousin (maternal) =मावसभाव
female cousin (maternal) =मावसभयिणि
Ex-husband =माजि-बाम्मुण
Ex-wife =माजि-बायिल
First male cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलि मावसभयिणि
First male cousin (paternal) =पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) =पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) =पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) =पयलि मावसभयिणि
Great aunt's daughter-in-law =आज्जि
Great aunt's son-in-law =आज़्ज़ॊ
Great aunt =पिज्जि
Great uncle's daughter-in-law =आज्जि
Great uncle's first cousin's ex-wife's wife =आज्जि
Great uncle's son-in-law =आज़्ज़ॊ
Great uncle =पिज़्ज़ॊ
Second great aunt =पिज्जे अवुसबापुसा भयिणि
Second great grandfather =पिज्जे बापुस
Second great grandmother =पिज्जे आवुसु
Second great uncle =पिज्जे आवुसबापसा भाव
Third great grandfather =पिज्जे अज़्ज़ॊ
Third great grandmother =पिज्जे आज्जि

}}

Timeline
Showing X Events =घडण
Timeline =समयगॆरॊ
reverse order =उपराटि क्रम
Show events where X is a =तीं घटनां दकंयाति, खंय X निम्न आसा
Participant =भाग घॆत्तलॊ-घॆत्तलि
Attendee =अतिथि
Fan =प्रिय
Creator =रचयता
Birth of =ज़ायिदीस अनुसार
attended =पळंयच्याक आयलॊ-आयलि
Marriage of =वरडिक/काज़ार
Event title =घडणे विषय
Year =वरस
Add Event =घडण ज़ॊडसंवयां
Add more details =च़ड माहिति घालयां
Please wait while the page loads =दयॆ करुनु, पांनार नवॆं माहिति यॆत्ता तॆदॊळसरि, राबाति
Range =मर्दाया
Start Date: =सुरुवे तारीक
End Date: =कडेचॆं तारीक
Enter event description here =घडणे विवरण हांगा दीयाति
Participants: =भाग घॆत्तलीं
Attendees: =आतिथिजन
Who is this event for? =या घडणांतुं कॊण आसा?
Who was at this event? =या घडणांतुं कॊण आश्शिलॆं?
More Events =च़ड घडणां
My Timeline =मगॆलॆं समयगॆरॊ
Add a new event =नवॆं घडण घालयां
About This Event =घडणेविषयारि माहिति
Event Photos =घडणे छायाचित्रां
Event Albums =घडणे छायाचित्रासंग्रह
There are currently no photos of this event. Click here to add photos. =या घडणे खातिर सद्य छायाचित्र नाती। छायाचित्रां घालुक हांगा किटिकिटि कराति।
Attendees =अतिथि
There are currently no attendees for this event. Click here to add some. =या घडणे खातिर सद्य अतिथिजन नाती। अतिथिजनांक आपंवच्याक हांगा किटिकिटि कराति।
Who attended this event? =या घडणांतुं कॊण आसा?
Save Attendees =अतिथिजनांक राकाति
Share some details about this event =या घडणेविषयारि माहिति दिंवयां
Save Description =विवरण राकाति
Event successfully updated =घडण सफलरीतॆ संपादित ज़ाल्लॆं
There are currently no albums tagged with this event =या घडणेलीं सद्य छायाचित्रसंग्रह नाती।
Guestbook =सोयरेपान
as =उपाधि
worked at =काम कॆल्ललॆ स्थळ
X people =X जन
I was there =हांव थंय आश्शिलॊ-आश्शिलि
Fans =प्रीति
I wasn't there, but I'm a fan =हांव थंय नाशिलॊ-नाशिलि, तरि माका ताज्जिॆं प्रीति
Click here if you were not at this event but would like to add it to your timeline =घडणेंतुं नातिलॆरय समयगॆरांतुं ज़ॊडचॆ आसलॆरि हांगा किटिकिटि कराति

}}

Settings page and subpages
All Account Settings =पूरा उपयोजकखातॆ तडज़ोड
Family Group =कुटमसमूह
define your Family group, the subset of your tree you want to stay in touch with =कुटमरूकालॆ खंचॆ सदस्यां ओट्टु संपर्क दवंरचॆं आसा आनि तुमगॆलॆ कुटमसमूह सुस्पष्ट कराति
Profile Privacy =पार्श्वचित्र एकांत
control who can see your profile and what they see =कॊणाक तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र कितलॆं दिसका हॆं नियंत्रित कराति
Profile Actions =पार्श्वचित्र व्यवस्थापन
control who can perform actions on your profile =
Blocked Users =कॊण तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र संपादित करता हाज्जॆर नियंत्रण दवंराति
block users from seeing your profile or contacting you =उपयोजकखातॆदारांनी तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र पळंवचॆर आनि तुमकां संपर्क करचॆर बंदि घालाति
Managed Profiles =हांव व्यवस्थापन करतलीं पार्श्वचित्रां
control the privacy settings of profiles you have added =कॊण तुम्मि घात्तिलीं पार्श्वचित्रां संपादित करता हाज्जॆर नियंत्रण दवंराति
Recent Activity =कडेचॆ कृति
control what gets displayed in your newsfeed and when you get notified of updates =सकदांक ताजा माहिति दिंवचॆ वॆळार कितलॆ आनि कसलॆं सुद्दि दिंवचॆं हाजॆर नियंत्रण दवंराति
Notifications =घोषणॆ
control what Geni events you get notified about =तुमकां खंचॆ घडणांविषयारि सुद्दि ज़ाय हाजॆर नियंत्रण दवंराति
Email & Password =वीज़कागदविळास आनि गुट्टु-ऊत्र
add or update your email and password =वीज़कागदविळास आनि गुट्टु-ऊत्र घालयां अथवा संपादित करयां
Your Family is the subset of your Tree that you want to stay in touch with. This is the group that you will share news, photo albums, and birthdays with. =तुमगॆलॆ कुटम तुमगॆलॆ कुटमरूकालीं तीं सदस्यां आस्सती कॊणां ओट्टु तुमकां संपर्क दवंरचॆं आसा। या समूहावोट्टु तुमकां सुद्दि, छायाचित्रसंग्रहां आनि ज़ायिदीसां वांटुक ज़ातलॆं।
My Family consists of =मगॆलॆ कुटमसदस्यां
and =आनि
plus their current partners =आनि तांगॆलीं वर्तमान सांगातीं
My 5th cousins and closer =पांच़वीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 4th cousins and closer =च़वथीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 3rd cousins and closer =तिसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 2nd cousins and closer =दुसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 1st cousins and closer =पयलीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My immediate family =मगॆलॆ परिवार
None of my blood relatives =रगतसंबंधियां थांवुनु कॊणॆ ना
NAME's 5th cousins and closer =NAMEलीं पांच़वीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 4th cousins and closer =NAMEलीं च़वथीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 3rd cousins and closer =NAMEलीं तिसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 2nd cousins and closer =NAMEलीं दुसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 1st cousins and closer =NAMEलीं पयलीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's immediate family =NAMEलॆं परिवार
None of NAME's blood relatives =NAMEलॆ रगतसंबंधियां थांवुनु कॊणॆ ना
You can add or remove individuals on their profile. =तुमकां खंचांय व्यक्तिविशेषाक तांगॆलॆ पार्श्वचित्रा थांवुनु काडुक ज़ातलॆं।
Use the checkboxes below to specify who can see your profile information. =तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र कॊणॆकॊणॆ पळंवचॆं हॆं नियंत्रित करुक तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ चयनिकांगॆलॆ प्रयोजन कराति।
Public =सार्वजनिक
Profile photo =विवरण छायाचित्र
expand =वाडंय
Basic Info =तला माहिति
close =बंद करयेद
Maiden name =कुळाराचॆं नांव
First names of immediate family =परिवारजनांगॆलीं नांवां
Person who added me =माका जॊडतल्यालॆं नांव
Birthday =ज़ायिदीस
hide age =प्रय निप्पंवयेद
Birth place =ज़ायिस्थळ
Occupation Nodarbošanās
About Me =म्हज्जॆविषयारि
Family box =कुटमपॆट्टि
Friends box =इष्टांपॆट्टि
Latest News box =ताजा बातमि पॆट्टि
User Stats box =उपयोजक विश्लेषणपॆट्टि
Personal Info =वैयक्तिक माहिति
Contact Info =संपर्क माहिति
Work Info =कामा माहिति
Schools =शालॆ
Use the checkboxes below to specify who can perform actions on your profile. =तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र कॊणॆकॊणॆ संपादित करचॆं हॆं नियंत्रित करुक तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ चयनिकांगॆलॆ प्रयोजन कराति।
Who can edit my profile info? =कॊण मगॆलॆं विवरण संपादित करयेद?
Who can post a comment? =मुखारवॆलॆ पांनार कॊणॆकॊणॆ बरंययेद?
Who can send me a message? =कागद कॊणॆकॊणॆ धाडयेद?
Who can invite me to be friends? =इष्ट म्हुणु कॊणॆकॊणॆ आमंत्रित करयेद?
Who can find me using search? =कॊणॆकॊणॆ माका सॊदयेद?
unblock =
Prevent someone in your tree from seeing your profile and block delivery of their messages to you. =ऎकळ्यार, तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र पळंवचॆर आनि तुमकां कागद धडचॆर, बंदि घालाति।
Block a User =ऎकळॆ उपयोजकार बंदि घालाति
Users will not be notified that you've blocked them. =तुम्मि तांचॆर बंदि घाल्लॆ हॆं उपयोजकांक कळेश ना।
Currently Blocked =बंदि घाललां
No blocked users. To block a user, type a name in the box above. =ऎकळॆ उपयोजकार बंदि घालुक तांगॆलॆं नांव तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ चतुष्कोणांत बरंयात।
Return to Account Settings =उपयोजकखातॆ व्यवस्थापनाक वापस वच्चयेद
Manage the privacy of the profiles you've added. =तुम्मि ज़ॊडललॆ पार्श्वचित्रांगॆलॆ एकांत व्यवस्थापन
Living Profiles I Added =जीवित जन
Who can edit? =कॊणॆकॊणॆ संपादित करयेद
Who can search? =कॊणॆकॊणॆ सॊदयेद
Only Me =हांव मात्र
Entire Tree =पूरा कुटम
Anyone =कॊणॆय
Deceased Profiles I Added =अंतराळ ज़ाल्लल्यांगॆलीं पार्श्वचित्रां
When you create content on Geni, your Family and Friends are shown updates as Family News on the Home tab. =कॆदॊळ तुम्मि जॆनीचॆर उपयोजकखातॆ तैयार करताति तॆदॊळ कुटमजन आनि इष्टां "मुखारवॆलॆ पान"आर "कुटमा सुद्दि" म्हुणु दिसतलीं।
They will only receive updates about content that your privacy settings permit them to see. =तुमगॆलॆ एकांतचयना अनुसारचि तांका तुमगॆलॆ विषयारि माहिति मॆळतलॆं।
Create an update when I... =बातमि तैयार करयेद कॆदॊळ हांव..
update my own profile =पार्श्वचित्र संपादित कराति
post my latest news =नवॆं सुद्दि धाडयेद
add a Friend =इष्ट ज़ॊडसंवयां
comment in someone's guestbook =अतिथिपांनार बरंवयां
comment on a photo =छायाचित्राचॆर टिप्पणि दिंवयां
comment on an event =घडणेचॆर टिप्पणि दिंवयां
comment in my tree discussion =आपणालॆ कुटमरूका चर्चेंतुं टिप्पणि दिंवयां
An update will always appear when I... =बातमि निर्माण करयेद कॆदॊळ हांव
add someone to the tree =कुटमरूकार ऎकळ्याक ज़ॊडता
update someone else's profile =ऎकळ्यालॆ विवरण संपादित करता
add photos =छायाचित्रां घालता
tag someone in a photo =छायाचित्रांत ऎकळ्याक दाकंयता
add an event =घडणेविषयारि बरंयता
tag someone in an event =घडणेंतुं ऎकळ्याक ज़ॊडता
add photos to an event =घडणेंतुं छायाचित्रां घालता
An update will never appear when I... =बातमि निर्माण करयेद ना कॆदॊळ हांव
send a message =संदेश धाडता
view a profile =विवरण पळंयता
view a photo =छायाचित्र पळंयता
decline an invitation =आमंत्रण नकारता
edit my Family group =कुटमसमूह संपादित करता
edit my privacy settings =एकांतव्यवस्थापन संपादित करता
Control which notification emails Geni sends you. =जॆनीद्वारा यॆतल्यॊ बातमियांचॆर नियंत्रण दवंरात।
Send me an email when someone =बातमि पॆटंवयेद कॆदॊळ कॊण
sends me a message =माका संदेश धाडता
invites me to be Family =माका कुटमांत आपंयता
invites me to be a Friend =माका इष्ट ज़ांवुक आपंयता
accepts my invitation to join my Tree, Family or Friends =मगलॆं कुटमरूक, कुटम अथवा इष्ट ज़ांवुक स्वीकारता
comments in my guestbook =मगलॆ अतिथिपांनार बरंयता
comments in my tree discussion =मगलॆ कुटमरूका चर्चेंतुं टिप्पणि दिता
comments on my photo or responds to my comment =मगॆलॆ छायाचित्राविषयार बरंयता अथवा जवाब दिता
comments on my event or responds to my comment =
tags me in a photo (once daily max) =मगॆलॆ घडणेविषयार बरंयता अथवा जवाब दिता
adds photos of Family and Friends (once daily max) =कुटमालॆं आनि इष्टांगॆलीं छायाचित्रां घालाति
makes new additions to my Tree (once daily max) =कुटमरूक वाडंयता (प्रतिदीस एक)
in my Family and Friends is about to have a birthday (once daily max) =सोयरेलॆं ज़ायिदीस यॆंवचॆ आसा (प्रतिदीस एक)
Also email me occasionally about new Geni features and announcements =माका अनित्य जॆनी थांवुनु वैशिष्ट्य आनि सूचनॆ पॆटंवयेद
Primary Email Address =प्राथमिक वीज़कागदविळास
Change Password =गुट्टु-ऊत्र बदलयां
Add email =अधिक वीज़कागदविळास
Enter Current Password =गुट्टु-ऊत्र घालात
Confirm New Password =नवॆं गुट्टु-ऊत्रा पुष्टि करात
Type New Password =नवॆं गुट्टु-ऊत्र टंकित करात

}}

Error/Information Messages
Please wait... =चिकॆ राबाति...
Almost done... =ज़ाल्लॆंचि...
Loading Relationship... =संबंध घालतऽस्स..
Sorry, you cannot send messages to yourself. =क्षमस्व, आपणाकचि कागद धाडुक ज़ायना।
You must specify recipients to send this message. =कगद धांडचॆ फूडॆ प्रेषक ज़ाय।
You must enter a subject or body to send this message. =
The conversation has been saved. =संवाद राकलां।
We are experiencing technical difficulties =आम्मि सद्य तांत्रिकि दोष अनुभव करतऽस्सति।
The conversation has been deleted. =संवाद उडंवुनु सॊडलॆं
NAME's current location was placed on the map. =NAME लॆं वर्तमान स्थळ नकासार घाललां
Your address book has been cleared. =तुमगॆलॆ विळासपान खालि कॆल्लां।
Please enter some email addresses to invite. =आपंवचॆक दयॆ करुनु कांयी वीज़कागदविळासां बरंयाति।
Please enter a valid email address and password. =दयॆ करुनु वैध वीज़कागदविळास आनि गुट्टु-ऊत्र दीयाति।
You haven't imported any contacts. =तुम्मि संपर्कां आनिकय भितर हाडनिती।

}}

Uncategorized
{{Translation/term|Caption|=शिर्षक }
(Balloon Icon) =फुगॆ प्रतिकृति
(I Icon) =प्रतिकृति
(Printer Icon) =मुद्रका प्रतिकृति
(relative) =नातलग
ActiveX control is necessary to upload your files quickly and easily. You will be able to select multiple images in user-friendly interface instead of clumsy input fields with Browse button. Installation will take up to few minutes, please be patient. To install Image Uploader, please click on the Information Bar. After page reload click "Yes" when you see the control installation dialog. =संचिकां वगवगिं आनि ससारायेनॆं वयिर घॆंवचॆक Active X Control ज़रूरि आसा। अवलक्षण सॊदचॆं (Browse ) गुब्बि निवेशस्थानांसुत्तु घुवंडावचॆं बदलाक तुमकां ससार बाह्यस्वरूपा द्वारा मस्त छायाचित्रां चयन करुक मॆळतलीं। प्रतिष्ठापनेक वेळ लागतलॆं, धीर धराति। "छायाचित्र सोसक" प्रतिष्ठापित करुक "माहिति गुब्बि (information bar)आरि किटिकिटि कराति। पान वापस यॆंवुनु "नियंत्रण प्रतिष्ठापन संवादपटिक" (control installation dialogue) दिसलॆरि ताका किटिकिटि कराति।
Add Photos to This Album =छायाचित्रसंग्रहांतुं छायाचित्रां घालाति
Add Relatives to Calendar =काळगणकांतुं नातलगांक ज़ॊडसंयाति
Add a Caption =शिर्षक दिंवयां
Add descendants of =वंशज़ां घालयां हांगॆलीं
Add immediate family of =परिवार घालयां हांगॆलॆ
Add multiple photos very quickly, =वगवगिं मस्त छायाचित्रां घालयां
Add photos from your computer. =गणकयंत्रा थांवुनु छायाचित्रां घालयां
Add these photos to =हीं छायाचित्रां हांगा घालयेद
Add to Favorites =प्रीतिचींछायाचित्रांतुं घालयेद
Add your family's emails, so they can help complete the tree. =कुटमरूक पूरा करुक च़ड मदत खात्तिरि कुटमजनांगॆलीं वीज़कागदविळासां घालाति।
Added On =ज़ॊडचॆं तारीक
Added to family tree by =ज़ॊडतलॆं उपयोजक
Adding X Photos =X छायाचित्रां घालतऽस्स
Advanced Photo Uploader =परिणत छायाचित्र सोसक
Album Cover =संग्रहा मुखारवॆलॆ पान
An existing photo album =आश्शिलॆं कुटम छायाचित्रसंग्रह
Are you sure you want to delete this photo? =तुमकां हॆ छायाचित्र कंडिप उडंवुनु दिंवचॆं आसा वॆ?
Back to your profile =पार्श्वचित्राक वापस
Balloon help is off =मदति फुगॊ बंद आसा
Balloon help is on =मदति फुगॊ च़ालु आसा
Birth =ज़ायिविषय
Blood Relatives =रगतसंबंधि
Bloodrelatives =रगतसंबंधि
Born =ज़ल्म
Brother-in-law =भावज़
By =द्वारा
Click an arrow to slide the family tree in that direction. You may also use the arrow keys on your keyboard. =एकदीकानॆं कुटमरूक व्हरचॆं आसलॆरि त्या दीकानाचॆ बाणाक किटिकिटि कराति। तुमगॆलॆ गणकयंत्रा संज्ञाफळावयिरलॆ बाणगुब्बियांगॆलॆ प्रयोजनय करयेद।
Click and drag to move this out of the way. =वाट्टे थांवुनु भायॆर काडुक किटिकिटि करुनु ताणाति।
Click and drag up to zoom in and out. Your tree will get bigger or smaller. =व्हॊड अथवा सान करूक किटिकिटि करुनु वयिरि तानाति। कुटमरूक व्हॊड अथवा सान ज़ात्तलॆं।
Click here to print this tree =कुटमरूक छापुक हांगा किटिकिटि कराति।
Click here to turn on balloon help =मदति फुगॆ सूरु करुक हांगा किटिकिटि कराति
Click here to turn on help messages =मदति संदेश सूरु करुक हांगा किटिकिटि कराति
Click on the small green trees to view extended family members. =विस्तारांतुं कुटम पळंवचॆक सान पाचुवॆ रूकारि किटिकिटि कराति।
Click this arrow to add a sibling, spouse or partner for this person. =भावंड अथवा सांगाति घालुक या बाणाक किटिकिटि कराति।
Click this arrow to slide the family tree in this direction. You may also =या दीकान कुटमरूक व्हरूक या बानाक किटिकिटि कराति। तुम्मि निम्न सुद्दांय करयेद
Click this button to recenter this family tree. =कुटम मध्यांतुं हाडुक हॆं गुब्बि किटिकिटि कराति।
Click this button to turn help balloons off. =मदति फुग्गॊ बंद करुक हॆं गुब्बि किटिकिटि कराति।
Click this link to edit basic information about this person. =या मनुशालॆ तळामाहिति संपादित करुक हॆं गुब्बि किटिकिटि कराति।
Click this link to view this person's profile. You may also be able to edit this profile. =या मनुशालॆं पार्श्वचित्र पळंवुक या ज़ॊडणिचॆरि किटिकिटि कराति।
Click this link to view your family tree from this person's point of view. =या मनुशालॆं पार्श्वचित्रा थांवुनु तुमगॆलॆ कुटमरूक कश्शि दिसता पळंवुक या ज़ॊडणिचॆरि किटिकिटि कराति।
Click to add a name =नांव घालुक किटिकिटि कराति।
Click to view this person's family tree. =या मनुशालॆं कुटमरूक पळंवुक किटिकिटि कराति।
Clicking on any name will take you to that person's position on the tree. =खंचॆय नांवारि किटिकिटि कॆल्लॆरि तुम्मि कुटमरूकारि त्या मनुशालॆ स्थानारि वत्तलीं।
Close this dialog box when upload completes =वयरिघॆणॆ मुग्दलॆरि संवादपटिक बंद करयेद
Close Aizvērt
Comments =टिप्पणियॊ
Confirm email address =वीज़कागदविळासा पुष्टि कराति
Connect these relatives to your tree. =या संबंधियांक तुमगॆलॆ कुटमरुकार ज़ॊडाति।
Create Message =संदेश बरंयाति
Create a new album =नवॆं छायाचित्रसंग्रह करयां
Created by NAME on DATE =NAME नॆं DATE क तैयार कॆल्लॆं
Created on DATE =DATE क तैयार कॆल्लॆं
Daughter-in-law =सून
Delete this Album =हॆं छायाचित्रसंग्रह उडंवुनु सॊडयेद
Description =विवरण
Deselect All =चयन नाका
Drag photos to change their display order in this album. =छायाचित्रसंग्रहांतुं क्रम बदलुक छायचित्रां तानाति
Drag this slider to change size of print. =मुद्रणा आकार बदलुक स्लैडर ताणाति।
Edit Album =छायाचित्रसंग्रह संपादित करयां
Edit description... =विवरण संपादित करयां...
Employer =योजन/धनि
End Year =कडेचॆं वरस
English =अंग्रेजि
Family Albums =कुटमा छायाचित्रसंग्रहां
Family Friends =कुटमा इष्टां
Find relatives quickly. =वगवगिं नातलग सॊदाति
Finished =मुग्दलॆं
First Name / Last Name =नांव/आडनांव
First photo =पयलॆं छायाचित्र
Geni Image Upload =-जॆनी छायाचित्र सोसण
Go Aiziet
Having trouble? Try the simple uploader instead. =कष्टप्रद? हाज्जॆ बदलाक साधॆ सोसकालॆं प्रयोजन कराति।
Help balloons are turned on. Hold your mouse over almost anything on the family tree for an explanation. =मदति फुगॊ च़ालु आसा। कसलॆंय विषयारि स्पष्टिकरणा खात्तिरि संगणकमूषकाक कुटमरूकारि खंयी राकुनु दवंराति।
Hide help balloons =मदति फुग्गॊ निप्पंयाति
Home Phone =घरा दूरवाणिसंख्यॆ
I replied =हांवॆं सांगलॆं
If names in your tree use non-English characters, you must select "landscape" in your printer's settings to display the names correctly. =कुटमरूकावयिरलॆ विवरणांतुं रोमिलिपि नातिलीं अक्षरां आसलॆरि, नांवां सम्म दाकंवचॆक, मुद्रकयंत्र व्यवस्थापनांतुं "Landscape" लॆं चयन कराति।
If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow arrows or navigate to another branch of your tree. =सिदॆ संबंधित जन कुटमरूकार दिसना ज़ाल्लॆरि हळदुवॆं बाणारि किटिकिटि करुनु तांका ज़ॊडाति अथवा दुसरॆ शाखॆरि पळंयाति।
If you'd like to change the size of your print, please use the controls below. =मुद्रणालॆं आकार बदलचॆं आसलॆरि तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ नियंत्रकांगॆलॆ प्रयोजन कराति।
Image Uploader =छायाचित्र सोसक
Immediate Family Members =परिवारजन
In this photo =छायाचित्रांतिं सामिल
Invite a family member =कुटमजनाक आपंयाति
Invite your family: =परिवाराक आपंयाति
Just drag and drop them on their nearest relative. If your relative is already in the tree, drag their unconnected node onto the one in the tree. =ताणुनु तांका लागि लॆकतलॆ संबंधियालागि सॊडाति। तुमगॆलॆ संबंधि पयलॆधरुनुचि कुटमरूकार आसलॆरि तांगॆलॆ ज़ॊडनातिलॆं गॆण्णु ताणुनु तांगॆलॆ दुसरॆ गॆण्णारि सॊडाति।
Leave a message for =कागद सॊडयां
Leave message =कागद सॊडाति
List of NAME's Tree NAME ciltskoka saraksts
Make connections. =संपर्क कराति
Make my profile photo =आपणालॆं छायाचित्र करि
Map of My Family =कुटमनकाशॆ
Message =कागद
Mobile Phone =निष्तंत्रि
My Profile Mans profils
NAME's photos =NAME
Name =नांव
New Album Name =नवॆं छायाचित्रालॆं नांव
Next =मुखार
No matches found, search entire tree =मेळ लागनि, पूरा कुटमरूक सॊदयेद
Note: 'date of death' =अंतराळा तारीक
Open Other Branches of Your Tree =कुटमरूकालीं अन्य शाखां मॆकळाति
PRINT =छापयेद
Photo Added =छायाचित्र घाल्लांति
Photo X1 of X2 in NAME's photos =NAMEलीं X2थांवुनु X1 छायाचित्रां
Position =स्थान
Print To Paper =कागदारि छापाति
Print in black & white =काळॆ-धंवॆ मुद्रण ज़ाय
Print with normal font. =साधारण अक्षराकार
Print with small font. =सान अक्षराकार
Print your tree on one page. =पूरा कुटमरूक एकचि पांनारि ज़ाय
Printing Instructions =मुद्रण आदेश
Recent Albums =नवीन छायाचित्रसंग्रहां
Recently Added List Pēdējā laikā papildinājumi
Recently Joined List Pēdējā laikā pievienojumi
Recently Modified List Pēdējā laikā saraksta labojumi
Red =तांबडॆ
Remove from Favorites =प्रीतिचीं थांवुनु काडयेद
Reorder Album =छायाचित्रसंग्रहालॆं क्रम बदलयेद
Reorder Photos =छायाचित्रां क्रम बदलयेद
Reply =ज़वाब
Reverse Sort =उपराटि क्रम
Save your changes >> =बदल राकयेद
Saved Messages =राक्किलीं संदेशां
Save =राकयेद
Saving =राकतऽस्स..
Search name or email Meklēt vārdu vai e-pastu
Second photo =दुसरॆं चायाचित्र
Select All =सकडांगॆलॆं चयन
Select one or more photos from your computer =
Send Birthday Reminders =गणकयंत्रा थांवुनु एक अथवा मस्त छायाचित्रांगॆलॆं चयन कराति
Separate favorites in each group with a comma. Ex: reading, fishing =प्रतियॆकळॆ समूहांतुं प्रीतिचीं कामां अल्पविराम द्वारा विंगड कराति। उदा. वाज़चॆं, झ़ळकॆ/निसतॆं पकडचॆं
Separate nicknames with a comma. Ex: Jack, Jay, Uncle Jay =उपादियॊ अल्पविरामा द्वारा विंगड कराति। उदा. जॅक, जॆय, अंकल जॆय
Set Album Cover =छायाचित्रसंग्रहालॆं मुखारवॆलॆं पान
Set as cover =मुखारवॆलॆं पान म्हुणु दवंरयेद
Set as profile photo =विवरणछायाचित्र म्हुणु दवंरयेद
Share some things about (NAME) =NAME विषयारि चिकॆं/मातशॆं बरंयाति
Show legend =आख्यान दाकंयाति
Show page numbers =पानसंख्यॆ दाकंयाति
Simple Photo Uploader =सादॆ छायाचित्र सोसक
Son-in-law =ज़ांवय
Start Year =सुरुवे वरस
Start typing a language =भास बरंवचॆक सूर कराति
Start typing a political view =राजकीय दृष्टिकोण बरंवचॆक सूर कराति
Start typing a religion =धर्म बरंवचॆक सूर कराति
Start typing an ethnicity =जनांगीयतॆ बरंवचॆक सूर कराति
Tag Your Added Photos =घाल्लॆलॆ छायाचित्रांक सुच़यचिह्न लांयंति
Tagged By Me =हांवॆं सुच़यचिह्न लांयलॆलीं
There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again. =तुमगॆलॆ वीज़कागदविळासा संपर्क पांनाक उबारचॆ वॆळार गडबडि ज़ाल्लॆ।दयॆ करुनु तुमगॆलॆ वीज़कागदविळास आनि गुट्टु-ऊत्रालॆं पुष्टि कराति
Title =शिर्षक
To see a list of all of the names in your current tree, open the 'Go to...' tab =तुमगॆलॆं कुटमरूकावयिरलॆ समस्त नांवां यादि पळंवचॆं आसलॆरि "...वच्च्यां" ज़ॊडणि मॆकळाति।
Type Description Here =विवरण हांगा बरंयाति
Type first or last name =नांव अथवा आडनांव बरंयाति
Updated =संपादित
Use the options below to determine the size of your printed tree. The print preview will show you how many pages your tree spans. Each gray square represents =छाप्पिलॆ कुटमरूकालॆ आकार निश्चित करुक तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ विकल्पांगॆलॆं प्रयोजन कराति।कुटमरूक कितलॆं पान आड आसा हॆं तुमकां दाकंयतलॆं। प्रतियॆकळॆ राकशॆं चतुष्कोण सांगता कि
View as Tree =कुटमरूप स्वरूप पळंयात
Viewing X Photos =X छायाचित्रां पळंयता
Who's In This Photo =या छायाचित्रांतुं कॊणकॊण आस्सत
Who's in this album या छायाचित्रसंग्रहांतुं कॊणकॊण आस्सत=
X Added =X जनांक ज़ॊडलॆं
X people were not added =X जनांक ज़ॊडनि
You must enter a subject or body =विषय अथवा संदेश घालका
Yourself =तुम्मिचि

}}

Lower case
add from address book =विज़कागद संपर्कां पांना थांवुनु घॆवयेद
and =आनि
anniversaries =वरसोत्सवां
because we cannot send them email. =इत्तॆक म्हणलॆरि आमकां तांका वीज़कागद पॆटंवचॆक ज़ायना।
birthdays =ज़ायिदीसां
created by Me =हांवॆं घडंयलॆलीं
current spouse =वर्तमान बाम्मुण-बायिल
done =ज़ाल्लॆं
edit =संपादित करयेद
enter email =वीज़कागदविळास घालाति
enter her email =तांगॆलॆं वीज़कागदविळास घालाति
enter his email =तांगॆलॆं वीज़कागदविळास घालाति
for My Family =कुटमा खात्तिरि
her brother =तांगॆलॊ भाव
her daughter =तांगॆलि भयिणि
her father =तांगॆलॊ बापुस/बापुय
her husband =तांगॆलॊ बाम्मुण
her mother =तांगॆलि आवुस/आवय
her sister =तांगॆलि भयिणि
her son =तांगॆलॊ पूतु
her wife =तांगॆलि बायिल
hide year =वरस निप्पंययेद
hide =निप्पंययेद
his brother =तांगॆलॊ भाव
his daughter =तांगॆलि धूव
his father =तांगॆलॊ बापुस/बापुय
his husband =तांगॆलॊ बाम्मुण
his mother =तांगॆलि आवुस/आवय
his sister =तांगॆलि भयिणि
his son =तांगॆलॊ पूतु
his wife =तांगॆलि बायिल
include friends =इष्टांक धरुनु
in =भितर
one page. =एक पान
only child =ऎकळॆ चॆरुडु
or Cancel =रद्द करयेद
photos =छायाचित्रां
replied =नॆं ज़वाब दिल्लॆं
rotate photos on the fly =छायाचित्रां घुवंडयात
showing X people out of X =X2जनां थांवुनु X1 दाकंयतऽस्स
to send this message. =हॆं संदेश धाडुक
use the arrow keys on your keyboard. =संज्ञापळावयिरलॆ बाणगुब्बियांगॆलॆं प्रयोजन कराति
view album =छायाचित्रसंग्रह पलंयाति
your father =तुमगॆलॊ बापुस
your mother =तुमगॆलॊ आवुस

}}

Personal tools