Template:Hungarian translation

From Wiki

Jump to: navigation, search

Template loop detected: Template:Translation

To edit these translations, edit the language specific template. To add to the list of available terms, edit the basic translation template. Add country specific terms within the country article.
If there's something you don't understand or need help see How to create a translation page and FAQ:Translation.
ALSO: Remember to check out the Translation Discussion!
Translation note: Do not translate text in CAPITAL LETTERS like NAME, NUMBER etc.


Geni Slogan
Everyone's related Mindenki rokon

}}


Headers
Welcome Üdvözlet
Logout Kijelentkezés
Settings Beállítások
Invite Meghívás
Help Súgó
Search name or email Név vagy e-mail keresése
Go Keresés

}}


Footers
About Rólunk
Privacy Adatvédelem
Forum Fórum
Blog Blog
Press Sajtó
Jobs Álláslehetőség
Safety Biztonság
Terms Feltételek
Directory Könyvtár
GEDCOM GEDCOM

}}


Geni tabs
My Tree (Családfa)
My Profile Profilom
Photos (Képek)
Home Főoldal

}}


Home subtabs
News Hírek
Inbox Postaláda
Calendar Naptár

}}


My Tree subtabs
Tree Családfa
List Lista
Index Index
Share Megosztás
Map Térkép
Discussion Beszélgetés

}}


Photos subtabs
All albums Összes album
My albums Albumaim
Albums I'm in Albumok velem
Photos of Me Képek rólam
My Favorites Kedvenceim
Organizer Szervező

}}


Home subpages: News page
Hi, NAME! Szia NAME!
Add photos Képek hozzáadása
Update Profile Profil szerkesztése
Edit Privacy Publikus adatok beállítása
Invite Family & Friends Családtagok és barátok meghívása
New on Geni (In English) Újdonságok a Geni-n (angolul)

}}

NOTE: (In English) is not on the News page yet. This text is only here, on the term list, because when the translations are going to be added to Geni, the blog is not going to be translated. It would be way too much work to translate the blog to all languages. Only the big languages like Spanish, French etc. should have a blog in their own language. All others should use the English blog. So, this means that the word "English" in the above term, is not going to be replaced with the name of your own language. You are only suppose to translate the word "English" with what English is called in your own language. Note for languages like French, Spanish, German and other popular/big languages, that this text (In English), might be removed. If you didn't understand all this, write to me on this page: User_talk:Dicito
Family News Családi hírek
filter szűrés
Me Én
Family Család
Show updates by: Adott családtag frissítései
Keep your family updated. Post your latest news here. Tájékoztasd a családod. Oszd meg velük a legfrissebb híreidet.
post news Hír elküldése
Today Mai
Yesterday Tegnapi
NAME turns YEARS on DATE. NAME DATE-n YEARS éves lesz.
a moment ago az imént
Leave a birthday greeting Születésnapi üdvözlet küldése
NAME1 invited NAME2 to the Tree. NAME meghívta NAME-t a családfába.
NAME has a new profile photo. NAME új profil fotót választott.
You added your relative NAME1, your relative NAME2, and NAME3 and NUMBER others to the Tree. Hozzáadtad NAME-t, NAME-t, NAME-t és még NUMBER másik embert a családfához.
The About Me section of NAME's profile has been updated. =NAMEलॆं ताज्जॆविषयारि पर्श्वचित्र संपादित ज़ाल्लॆं
NAME1 commented in NAME2's guestbook NAME bejegyzést készített NAME vendégkönyvébe.
You commented in NAME's guestbook Bejegyzést késztettél NAME vendégkönyvébe.
NAME, NAME and NAME were tagged in NUMBER photos. NAME, NAME és NAME NUMBER db fényképen szerepel.
NAME, NAME and NAME have new profile photos. NAME, NAME és NAME új profil fotót választott.
NAME, your RELATIVE, accepted NAME's invitation to join the Tree.. =NAME, तुमगॆल RELATIVE, हांनीं NAME2 लॆं कुटमरूकाक जॊडसंवचॆं आमंत्रण स्वीकारलॆं।
Send her a message Üzenetet küldök neki
Send him a message Üzenetet küldök neki
Write in her guestbook Beírok a vendégkönyvébe
Write in his guestbook Beíxrok a vendégkönyvébe
Showing NUMBER1 of NUMBER2 stories NUMBER db történet a NUMBER-ból
No new messages or requests. Nincsnek új üzenetek vagy kérések.
Birthdays & Anniversaries Születésnapok és évfordulók
view all összes megtekintése
Welcome to the NAME Family! Üdvözöllek a NAME családban!
To get the most out of Geni, we recommend that you: Hozd ki a legtöbbet a Geni-ből, javaslatunk:
Join the NAME tree Csatlakozz a NAME családfához
Build your Family tree Építsd fel a családfádat
Find more Family and Friends on Geni Találj meg mégtöbb családtagot és barátot a Geni-n
Enter Family birthdays Családi születésnapok megadása
Complete your profile Töltsd ki a profilodat!
You don't have any family news yet. Have you invited your family? Még nincsenek családi hírek. Meghívtad a családtagjaidat?
No events in the next month Nincsenek események a következő hónapban.
1 new message 1 új üzenet
NUMBER new messages NUMBER db új üzenet

}}

Inbox page and subpages
Messages Üzenetek
Requests Kérések
Saved Elmentett
Sent Elküldött
Send Message Üzenet küldése
Sender Feladó
Subject Tárgy
Send Messages Üzenetek küldése
Send Küldés
All Összes kijelölése
None Összes kijelölés megszűntetése
Mark as Read Olvasottnak jelöl
Mark as Unread Olvasatlannak jelöl
Unread Olvasatlan
Read Olvasott
Select Kijelöl
Move to Saved Ment
Delete Töröl
You have NUMBER pending requests NUMBER db függőben lévő kérésed van
There are NUMBER items in your saved messages NUMBER db mentett üzeneted van
There are NUMBER items in your sent messages NUMBER db elküldött üzeneted van
To: Címzett:
Click to add name Név hozzáadása
Add Group Csoport hozzáadása
Descendants of... ... leszármazottai
Immediate Family of... ... közvetlen családtagjai
Immediate Family Közvetelen családtagok
bigger nagyobb
Save as group Mentés csoportként
View Message Üzenet megtekintése
Between NAME1 and NAME2 NAME és NAME között
Forward Továbbítás
Forward this conversation to: Beszélgetés továbbítása
There are NUMBER items in your inbox NUMBER db beérkezett üzeneted van

}}

Calendar page
include deceased elhunytakkal együtt
NUMBER1 birthdays & NUMBER2 anniversaries for Family NUMBER születésnap és NUMBER évforduló van a családban

}}


My Tree subpages: Geni Flash Interface Tree / Tree
NAME's tree NAME családfája

}}

Tabs at the bottom
Navigate Navigáció
Go to... Ugrás a...
Preferences Tulajdonságok

}}

Go to... tab
This list shows the people visible in the tree above. A lista a fenti családfában látható embereket mutatja.
Click on any name to go to that person's position in the tree. Tetszőleges névre kattintva elérheti az adott személyt a családfában.

}}

Preferences tab
Display Megjelenés
Names Nevek
Advanced Haladó beállítások
Ancestors to display Elődök megjelenítése
All generations Minden generáció
NUMBER generations NUMBER generáció
Direct ancestors only Csak a közvetlen elődök
Tree layout Fa elrendezés
Standard Hagyományos
Vertical Függőleges
Photos Only Csak képek
Names Only Csak nevek
Layout options Elrendezés beállításai
Show photos Képek megmutatása
"Flip" nodes Átforduló lapok
Click to "flip" nodes Kattintásra átforduló lapok
Show yellow arrows Sárga nyilak használata
Show email prompt Email cím azonnali beírása
Center single parents Egyedülálló szülők középre rendezése
Mark deceased Elhunytak megjelölése
Neutral color backgrounds Színtelen háttér
Name preferences Nevek beállításai
Do not display maiden names Leánykori név elrejtése
Maiden name appended, in parentheses Leánykori név megjelnítése zárójelben
Maiden name instead of last name, in CAPS Leánykori név megjelenítése a keresztnév helyett (csupa nagybetűvel)
Maiden name instead of last name Leánykori név megjelenítése a keresztnév helyett
Ignore display name Megjelenítési név figyelmen kívül hagyása
Show suffixes Előtagok megjelenítése
Show middle name Középső név megjelenítése
Minimum font size Minimális betűméret
Maximum font size Maximális betűméret
Rendering quality Megjelenítés minősége
High quality Legjobb minőség
Medium quality Közepes minőség
Low quality Gyenge minőség
Show tray on rollover Egér mozgatására automatikusan felugró tálca
Restore all of your preferences to their defaults by pressing the button below. Saját beállítások visszaállítása alapértelmezett értékre a gomb megnyomásával.
Restore defaults Alapértelmezések visszaállítása

}}

Explanations
View NAME's tree NAME családfájának megtekintése
See more of NAME's family tree Bővebb információ NAME családfájáról
Expand your tree to full screen A családfa megjelenítése teljes képernyőn
Edit NAME's basic information NAME alapadatainak szerkesztése
View NAME's profile NAME profiljának megtekintése
a cycle occurs when the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry to brothers) kör akkor keletkezik, ha ugyanaz a személy egynél többször jelenik meg a családfában (például, amikor két lánytestvér összeházasodik két fiútestvérrel)
Click to add a sibling or a spouse Klikkelj, ha testvért vagy házastársat szeretnél hozzáadni

}}

Actions
New Új felvitel
Add people Személyek hozzáadása
Save & close Mentés és bezárás
Save & continue Mentés és folytatás
or vagy
Cancel Mégsem
View Megtekintés
Profile Profil
Add Hozzáadás
sibling or spouse testvér vagy házastárs
child gyermek
Edit information Információ szerkesztése
View profile Profil megtekintése
More Mégtöbb
Create a cycle Kör létrehozása
Close Bezárás
Add Brother Fiútestvér hozzáadása
Add Sister Lánytestvér hozzáadása
Add Wife Feleség hozzáadása
Add Husband Férj hozzáadása
Add Son Fiúgyermek hozzáadása
Add Daughter Lánygyermek hozzáadása
partner, ex-wife... partner, exfeleség...
partner, ex-husband... partner, exférj...

}}

Wizard: Create a cycle
Cycles =सुत्तुक्रम
remove =काडयां
What's a cycle? =क्रम म्हणलॆरि कलॆं/कितॆं/कसनॆं
A cycle occurs then the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry two brothers). To create a cycle, drag the node onto the second person to whom he or she is related. =सुत्तुक्रम तावळ ज़ाता कॆदॊळ एक मनुश तुमगॆलॆ वंशरूकारि दोन विंगड स्थानांचॆरि यॆता (उदा. कॆदोळ दोन भयिणियॊ विंगड कुटमालॆ दोन भावांओट्टु वरडिक/काज़ार करताति। सुत्तुक्रम घडंवचॆक त्या मनुशा पयलॆ गॆण्णु ताणुनु दुसरॆ गॆण्णारि दवंराति
Remove this cycle? =हॆं सुत्तुक्रम काडचॆं वॆ?
Removing this cycle will only remove it from the tray. You can always drag it back here later. =हॆं सुत्तक्रम काडलॆरि तॆं ट्रे थांवुनु मात्र वत्तलॆं। तुमकां हॆं सुत्तुक्रम वापस घडवुक ज़ात्तलॆं।
or vagy
Husband or partner =बाम्मुण अथवा सांगाति
Wife or partner =बायिल अथवा सांगाति
They're the same person =हीं एकचि व्यक्तिविशेष आस्सति

}}

Wizard: Building tree from address book
Build your tree from your address book =वीज़कागद सेवॆलॆ विळासपांना थांवुनु वंशरूक तैयार करयां
Access your address book to select relatives to add to your tree. =नातलगांगॆलॆं चयन करूक वीज़कागद सेवॆलॆ विळासपांनारि प्रवेश कराति।
Geni will not save your password, and we will never email anyone without your direct consent. =जॆनी तुमगॆलॆ गुट्टु-ऊत्र राकुन दवंरना आनि तुमगॆलॆ अनुमति नात्तिलॆरि कॊणांकय तुमगॆलॆ वीज़कागदा विळासा थांवुनु कागद पॆटंयना।
Your email address =तुमगॆलॆ वीज़कागदा विळास
Your email password =तुमगॆलॆ वीज़कागदा गुट्टु-ऊत्र
Don't see your email provider? =तुमगॆलॆ वीज़कागदसेवॆदार दिसना वॆ?
Back to your unconnected people =असंबद्ध जनां यादिक वापस वच़ाति
Showing NUMBER Contacts =NUMBER जन संपर्कांतुं
Email Contacts =संपर्कांतुं आश्शिल्यांक वीज़कागद पॆटंयात
Select the family members in your address book =वीज़कागद सेवॆलॆ विळासपांना थांवुनु कुटमसदस्यांगॆलॆ चयन कराति
Choose another address book =दुसरॆ वीज़कागद विळासपांनालॆं चयन कराति
*No one will be invited until you put them in your tree =* वंशरूकारि घालनि सरिकॆ जनांक आपंवचॆक ज़ायना।
Selected family =चयन कॆल्लॆलॆं कुटम
Already in your tree =पयलॆधरुनु तुमगॆलॆ वंशरूकारि आसा
Already on Geni =पयलॆधरुनु जॆनीचॆरि आसा
You've imported X relative to your family tree. =तुम्मि X नातलगाक तुमगॆलॆ वंशरूकारि हाडलॆ।
To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member. =तांका तुमगॆलॆ वंशरूकारि हाडुक तांका ताणुनु तांगॆलॆ निकटतम कुटमसदस्या लागि दवंराति।
Drag and Drop Relatives =सदस्यांक ताणुनु दवंराति
Unconnected People (X) =असंबद्ध जन (X)
Drag their node onto a direct relative. =तांगॆलॆ गॆण्णु तांका लागि लॆकतलॆ कुटमसदस्याचॆरि दवंराति।
Edit info =माहिति संपादित कराति
Add more =च़ाड माहिति घालाति

}}

Viewing small part of profile (Not available in Standard Tree View.)
NAME is your RELATIVE =NAME तुमगॆल RELATIVE आसा
Born DATE in COUNTRY =COUNTRY आंतुं DATE तारकॆरि ज़ायिदीस
Living in COUNTRY =COUNTRY आंतुं राबता
Occupation =व्यवसाय
User History =प्रयोजन करतल्यालॆं इतिहास
Last updated on =कडेचॆं संपादन
Last login on =कडेचॆं व्यवहार
Joined on =सामिल ज़ांवचॆं तारीक
Added to family tree by NAME =NAME द्वारा वंशरूकरि ज़ॊडलॆं
Started family tree =वंशरूक घडंवचॆं सूरु कॆल्लॆं

}}

"Welcome to the tree" message boxes (First time using the tree only)
Now add your parents =आतां तुमगॆलॆ आवुसबापसुक ज़ॊडाति
Click inside the blue and pink boxes. =निळॆं आनि गुलाबि चतुष्कोणारि किटिकिटि कराति।
Click to drag and move this out of the way. =वाटे थांवुनु हालंवचॆक किटिकिटि करुनु ताणाति।
back =माक्षि
Click The Arrows To Add Relatives =संबंधि जॊडुक बाणारि किटिकिटि कराति
You can add siblings, spouses, and children. =भावंड, बाम्मुणबायिल आनि चॆरुडुवां जॊडयेद।
Move Around Your Tree =वंशरूक सकड दीकां थांवुनु पळंवचॆक
Use the arrow controls, or just click and drag anywhere on the family tree. =बाणनियंत्रक गुब्बिलॆं प्रयोजन करयेद अथवा किटिकिटि करुनु वंशरूक खंचॆय दीकानॆं ताणयेद।
Click Names To View Profiles =नांवारि किटिकिटि करुनु पार्श्वचित्र पळंयाति
Click the My Profile Tab to view and edit your profile. =आपणालॆं पार्श्वचित्र पळंवचॆक आनि संपादित करचॆक "मगॆलॆं/म्हजॆ पार्श्वचित्र" विक्षेपार किटिकिटि कराति।
Invite Your Family =तुमगॆलॆ संबंधियांक आपंयाति
Add your family's emails, so they can help complete your tree. =तुमगॆलॆ कुटमरूक वाडंवचॆक मदत हेतु संबंधियांगॆलीं वीज़कागदा विळास घालाति।

}}


List
List of NAME's Tree =NAME लॆं कुटमरूकालॆं यादि
Showing NUMBER1 people out of NUMBER2 in: =NUMBER2 जनां धकुनु NUMBER1 जन दाकंयतऽसा, हांतुं:
See: new additions / new members =नव्यॊ ज़ॊडणियॊ/नवीं सदस्यां पळंवयां
Sort by: =तोग्गुवॆलॆ माहिति अनुसार विंगड करयेद:
Relation =संबंध
Added by =जॊडतलॊ/ज़ॊडतलि
Action =कृति अनुसार
Son of =कॊणालॊ पूत, हाज्जॆ अनुसार
Daughter of =कॊणालि दूव, हाज्जॆ अनुसार
Brother of =कॊणालॊ भाव, हाज्जॆ अनुसार
Sister of =कॊणालि भयिणि, हाज्जॆ अनुसार
Wife of =कॊणालि बायिल, हाज्जॆ अनुसार
Husband of =कॊणालॊ बाम्मुण, हाज्जॆ अनुसार
Mother of =कॊणालि आवुसु, हाज्जॆ अनुसार
Father of =कॊणालॊ बापुसु, हाज्जॆ अनुसार
View Tree Családfa
View List Lista
Remove from Family group =कुटमसमूहा थांवुनु काडयेद
Add to Family group =कुटमसमूहांतुं ज़ॊडयां
deceased =अंतराळ ज़ाल्लॆं
My Family =मगलॆं कुटम
My Blood Relatives =रगतसंबंधि
My Inlaws =सासरचीं
My Ancestors =पूर्वज़
My Descendants =वंशज़
My Blood Relatives =रगतसंबंधि
Recently Added List =नवॆंचि जॊडलॆलांगॆलॆं यादि
Recently Joined List =नवॆंचि सामिल ज़ाल्लॆलांगॆलॆं यादि
Recently Modified List =नवॆंचि संपादित यादि
Invited By Me =हांवॆं आपंयलॆलीं जन
Invited By My Family =मगलॆ कुटमानॆं आपंयलॆलीं जन
Added by Me Általam felvett
Previous =फुडलॆं

}}

Index
Index of Last Names =अडनांवांगॆलॆं अनुक्रमणिकॆ
NUMBER1 people with NUMBER2 family names =NUMBER2 आडनांवां आश्शिलीं NUMBER1 जन
"LASTNAME" in My Tree =मगॆलॆ कुटमरूकांतुं "LASTNAME"
Showing NUMBER1 of NUMBER2 people =NUMBER2 धकुनु NUMBER1 जन दाकंयता

}}

Map
NUMBER1 out of NUMBER2 Family and Friends mapped by =NUMBER2 धकुनु NUMBER1 संबंधीं आनि इष्टांगॆलॆ निम्न वर्गिकरण कॆल्लां
current location =आतांचॆं स्थळ
place of birth =ज़ायिस्थळ
NUMBER family members missing on this map =या कुटमरूका थांवुनु NUMBER सदस्यां व्हॊगाण
You =तुम्मि
Living Relatives =जीवित नातलग
Deceased Relatives =अंतरलॆलीं नातलग
Inlaws Házasság
Friends =इष्टां
Put Your Relatives on The Map =तुमगॆलॆ नातलगांक नकाशॆरि घालाति
add =ज़ॊडमाहिति
Place of burial Temetés helyszíne
Current location Jelenlegi tartózkodási hely
Add location for NAME =NAME खातिरि स्थान ज़ॊडाति

}}

Discussion
Leave a comment here for your entire Tree to read =कुटमरूका सदस्यांनीं वाज़ुक हांगा संदेश सॊडाति
Enter your comment here =तुमगॆलॆ संदेश हांगा बरंयाति
Leave Comment =संदेश हांगा सॊडाति

}}

Share and subpages
Share your tree =कुटमरूक वांटाति
Use these options to share your tree with family and friends. =संबंधि आनि इष्टां ओट्टु वांटुक या विकल्पांगॆलॆं प्रयोजन कराति।
Invite your family =आपणालॆ कुटमाक आपंयाति
Invite your family to join, edit and contribute to your tree. =आपणालॆं कुटमरूकांतुं सामिल ज़ांवुक, संपादित करुक आनि सहाय्या खात्तिरि संबंधियांक आपंयाति
Invite Meghívás
Invite Your Family and Friends to Geni =संबंधियांक आनि इष्टांक जॆनीचॆरि आपंयाति
Invitation History =आमंत्रणांगॆलॆं वृत्तांत
Invite Your Family and Friends =संबंधियांक आनि इष्टांक आपंयाति
Invited By Me =हांवॆं आपंयलॆलीं
Invited By My Family =मगॆलॆ कुटमानॆं आपंयलॆलीं
There have not been any invitations sent. Click here to invite others to your tree. =आपणालॆं कुटमरूकारि अन्य जनांक आपंवच्याक हांगा किटिकिटि कराति।
NUMBER1 of NUMBER2 people who have been: =NUMBER2 धकुनु NUMBER1 जन, कॊणांक:
Invited By Me =हांवॆं आपंयलॆं
Invited By My Family =मगॆलॆ कुटमानॆं आपंयलॆं
Date Invited =आपंवचॆं तारीक
Status Státusz
Has responded to your invitation. =तुमगॆलॆ आमंत्रणाक ज़वाब दिल्लां।
Has not responded to your invitation. =तुमगॆलॆ आमंत्रणाक ज़वाब दीनि।
Has not responded to invitation from NAME. =NAMEलॆं आमंत्रणाक ज़वाब दीनि।
Remind =उगडास करंवयां
Web Email =वीज़कागद
Easily build your tree from your address book and invite your close friends. =वीज़कागद सेवॆलॆ विळासा थांवुनु ससारायेनॆं तुमगॆलॆं कुटमरूक घडंवुनु इष्टांक आपंयाति।
Email Applications =वीज़कागदालीं प्रयोजन
Upload a contact file below and Geni will securely import your contacts. Read how to create a contact file here. =तोग्गु/सकल ऎकळॆ संपर्कसंचिकॆ (contacts-file) घालाति आनि जॆनी जाग्रतेनॆं तुमगॆलीं संपर्कां घॆत्तलॆं। संपर्कसंचिकॆ तैयार करचॆं पद्धति हांगा पळंयाति।
Contact File: =संपर्कसंचिकॆ:
Add Emails: =वीज़कागदविळास ज़ॊडाति:
separate email addresses with commas =अल्पविराम (,) द्वारा वीज़कागदविळासां विंगड कराति
Email your tree =तुमगॆलॆं कुटमरूक पॆटंयाति
Embed your tree =कुटमरूकाक खॊंवयां
Send this URL to share a limited read-only view of your tree: =तुमगॆलॆ कुटमरूकालॆं मर्यादित "वाज़चॆं मात्र" रूप दाकंवुक हॆं एकरूप संसाधन सोदक जॊडणि (URL) पॆटंयाति
Embed a limited view of your tree on a social networking site (Facebook, MySpace, etc.), your blog, or your own site. =(फ़ेसबुक, मैंडस्पेस, इ.) अंतरज़ाळावयिरलॆ सामाजिक ज़ाळिज़ागॆंचॆरि, ( ब्लॊगस्पॊट, वर्डप्रॆस, इ.) अंतरज़ाळ बरपस्थळांचॆरि आथवा आपणालॆ ज़ाळिज़ागॆरि घालाति।
GEDCOM is a standard file format for genealogical information. =वंशरूकवैज्ञानिक सुचनाधारा संवहनोपकरण (GEDCOM) वंशवैज्ञानिक माहिति खातिरि ऎकळॆ प्रमाणित प्रारूप आसा।
GEDCOM Export =GEDCOM भायॆर पॆटंवचॆं
Preview or configure your shared tree view. =तुम्मि वांटतलॆं कुटमरूकालॆं स्वरूप पळंवुनु घॆंवुनु संपादित कराति।
To join this tree, please ask NAME to send you an invitation. =या कुटमरूकांतुं सामिल ज़ांवच्याक दयॆ करुनु NAME क तुमकां आमंत्रण पॆटंवच्याक सांगाति।
Configure your shared tree =तुमगॆलॆं कुटमरूक संपादित कराति
Create a limited read-only view of your tree to share with family and friends outside of Geni. =जॆनी भायॆरलॆं संबंधि आनि इष्टां ओट्टु वांटुक तुमगॆलॆ कुटमरूकालॆं मर्यादित "पळंवचॆं मात्र" स्वरूप तैयार कराति।
Preview =पळंवुनु घॆयाति
You can drag your tree and change the zoom level. =कुटमरूकाक इच्छेनुसार ताणयेद आनि सान-व्हॊड करयेद।
Share this link: =हॆं ज़ॊडणि वांटाति:
If you no longer wish to share your tree, you can deactivate your link below. You can create a new link at any time. =तुमकां कुटमरूक वांटचॆं नासलॆरि तोग्गुवॆलॆं/सकलचॆं ज़ॊडणि बंद करयेद. मागिरि ज़ाय तावळ वापस च़ालु करयेद।
Deactivate this shared tree view =कुटमरूका वांटचॆं स्परूप बंद करयेद
Customize =नियोजन
optional =वैकल्पिक
Tree type =कुटमरूका स्वरूप
Pedigree view (direct ancestors only) =वंशावळि स्वरूप (आपणालीं पितर मात्र)
Immediate family =लागिचॆं कुटम
Immediate family and pedigree view =लागिचॆं कुटम आनि वंशावळि स्वरूप
Extended tree (first cousins) =विस्तारित कुटमरूक (पयलीं बापुल-मावस भावंड
Display type =स्वरूप
Standard Hagyományos
Vertical Függőleges
Photos Only Csak képek
Names Only Csak nevek
more =च़ड
less =ऊणॆ
Size =
Small (300x250) =सान (३००x२५०)
Medium (375x300) =मध्यम (३७५x३००)
Large (600x400) =व्हॊड (६००x४००)
Tall (600x800) =दीग (६००x८००)
go Menj
Custom =इच्छॆनुसार
Name display =नांवालॆं स्वरूप
First name and last initial (Jane S.) =नांव आनि अडनांवा अक्षर (जेन सि.)
First name only (Jane) =नांव मात्र (जेन)
Options =विकल्पां
Hide surnames of deceased direct ancestors =आपणालॆ अंतरलॆलॆ पूर्वज़ांगॆलीं आडनांवां निप्पंवका
Hide own children under 18 =१८ वरसांपशिनॆं ऊणॆं प्राय आश्शिलॆ चॆरुडुवांक निप्पंवयेद
Hide profile photos =व्यक्तिविवरण छायाचित्रां निप्पंवयेद
Mark deceased Elhunytak megjelölése
Privacy Information =एकांताविषयारि माहिति
Once you publish your tree, we can no longer guarantee the privacy of the data displayed. We caution you to consider the privacy of your family members when sharing your tree. =रूक प्रकाशित कॆल्लॆरि एकांतालॆं आश्वासन दिंवच्याक ज़ायना। कुटमरूक वांटचॆफूडॆ कुटमसदस्यांगॆलॆ एकांताविषयारि जाग्रत ज़ांवाति।
What we guarantee: =आम्मि इतलॆं आश्वासन दित्ताती कि
You choose where to display your shared tree. =तुमगॆलॆ कुटमरूक खंय दिसका हॆं तुमगॆलॆं मात्र निर्णय।
Your shared tree cannot be edited by anyone. =तुमगॆलॆ कुटमरूकालॆं संपादन कॊणांक करुक ज़ायना
Other branches of your tree are not accessible. =तुमगॆलॆ कुटमरूकालीं अन्य शाखां इतरांक दुर्लभ आस्सति।
Only publicly viewable profile photos are shown. =व्यक्तिविवरणालीं छायाचित्रां मात्र पळंवच्याक मॆळताति।
Additional profile information is not shown. =च़ड पार्श्वचित्रा माहिति पळंच्याक मॆळना
Last names are not shown unless you choose to display them for deceased direct ancestors (starting with your grandparents). =(आज्जॊ) थांवुनु, तुमगॆलॆ इच्छॆ नातिलॆरि, आडनांवां दाकंयनाति।
Minors are not shown unless you choose to show your own children. =तुम्मि चयन करनातिलॆरि अल्पप्रायालॆ चॆरुडुवांक दाकंयनाति।
You can deactivate your shared tree at any time. =तुम्मि तुमगॆलॆ वांटलॆलॆ कुटमरूक कॆदनाय बंद करयेद।
GEDCOM is a standard file format used to save, transfer, and transport genealogical information. Exporting a GEDCOM file will allow you to save your Geni family tree to your own computer. When you click the button below, we will generate your GEDCOM file and send you a link to download it. =वंशरूकवैज्ञानिक सुचनाधारा संवहनोपकरण<वं.सु.सं.> (GEDCOM) वंशवैज्ञानिक माहिति, राकुक, आदानप्रदान करुक आनि व्हांवच्याक ऎकळॆ प्रमाणित प्रारूप आसा। वं.सु.सं. संचिकॆ भायॆर पॆटंयलॆरि तुमकां कुटमरूक आपणालॆ गणकयंत्रारि राकुक ज़ातलॆं। कॆदॊळ तुम्मि तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆं गुब्बि किटिकिटि करतलीं, आम्मि तुमगॆलॆ वं.सु.सं.संचिकॆ तैयार करुनु तुमकां, राकुक ऎकळॆ ज़ॊडणि पॆटंयतलीं।
Export My GEDCOM File =मगॆलॆं वं.सु.सं. पॆटंययाति

}}


My Profile subpages: Viewing profile
This is you Ez te vagy
View your profile as others see it Nézd meg a profilodat, ahogy mások látják
Your Profile is A profilod
% Complete %-ban befejezett
Add your schools Melyik iskolába jártál?
Add someone to your tree Adj valakit a családfához
Edit your profile Egészítsd ki a profilodat
Add or View Photos Képek felvétele és megtekintése
View Tree Családfa
View List Lista
Edit Profile Profil módosítása
About me Rólam
This is your profile as others see it. A profilod, ahogyan mások látják.

}}

User stats
User stats (Felhasználói statisztika)
View tree awards =कुटमरूकालीं प्रशस्त जन
People in My Tree Személyek a családfámban
Added by Me Általam felvett
Ancestor Előd
Ancestors Elődök
Descendant Leszármazott
Descendants Leszármazottak
Photo added Felvett kép
Photos added Felvett képek
Family Tree Awards =कुटमरूक प्रशस्ति
Tree Creator =कुटमरूक निर्माणकर्ता
Top Profile Adders =मस्त पार्श्वचित्र घालतलीं
Top Profile Inviters =मस्त पार्श्वचित्र आपंयतलीं
Top Photo Uploaders =मस्त छायाचित्र घालतलीं

}}

Personal
Personal =वैयक्तिक
Appearance =दिसणॆं
Contact =विळास
Home address =घरा विळास
Mobile phone =निष्तंत्रि
Home phone =घरा दूरवाणि

}}

User history
User History =प्रयोजन करतल्यालॆं इतिहास
Last updated on =कडेचॆं संपादन
Last login on =कडेचॆं व्यवहार
Joined on =सामिल ज़ांवचॆं तारीक
Started family tree =वंशरूक घडंवचॆं सूरु करचॆं तारीक

}}

About Me
Share some things about yourself here. =तुमगॆलॆ विषयारि चिकॆ माहिति दीयाति।
Height =ऊंच़ाय
Ethnicity =जनांग

}}

Editing Profile and information
Edit Basics Alapadatok szerkesztése
Basics Alapadatok
My Basics Alapadataim
Status Státusz
Living Élő
Deceased Elhunyt
Name Név
First name Keresztnév
Middle name Középső név
Last name Vezetéknév
Suffix Előtag
Display name Megjelenítendő név
Email Email cím
Current location Jelenlegi tartózkodási hely
Gender Nem
Male Férfi
Female
Date of birth Születési dátum
Circa Kb.
Send Birthday Reminders Születésnapi értesítő küldése
To my family a családnak
Place of birth Születési hely
Birth order Születési sorrend
Death Halál időpontja
Burial Temetés időpontja
Languages Nyelvek
Nicknames Becenevek
Unknown Ismeretlen
Only child Egyetlen gyermek
born first elsőszülött
born second másodszülött
born third harmadszülött
born fourth negyedszülött
born fifth ötödik szülött
born sixth hatodik szülött
born seventh hetedik szülött
born eighth nyolcadik szülött
born ninth kilencedik szülött
born tenth tizedik szülött
born eleventh tizenegyedik szülött
born twelfth tizenharmadik szülött
born thirteenth tizenkettedik szülött
born fourteenth tizennegyedik szülött
born fifteenth tizenötödik szülött
born sixteenth tizenhatodik szülött
born seventeenth tizenhetedik szülött
born eighteenth tizennyolcadik szülött
born nineteenth tizenkilencedik szülött
born twentieth huszadik szülött
This person does not have email Nincs email címe.
This person is deceased Elhunyt.

}}

Hair color
Hair Haj
Hair color Hajszín
Black Fekete
Blond Szőke
Brown Barna
Gray Ősz
Other Egyéb
Red Vörös

}}

Eye color
Eyes Szemek
Eye Color Szemszín
Amber Borostyánsárga
Blue Kék
Green Zöld
Hazel Mogyoróbarna

}}

Religions
Religion Vallás
Agnostic Szabadgondolkodású
Atheist Ateista
Baha'i Bahai
Buddhist Buddhista
Catholic Katolikus
Christian - other Egyéb keresztény
Eastern Orthodox Keleti ortodox
Greek Orthodox Görög ortodox
Hindu-Smartha =हिंदु - स्मार्त
Hindu-Vaishnava =हिंदु - वैष्णव
Hindu-Shaiva =हिंदु - शैव
Hindu-Shaktya =हिंदु - शक्त्य
Hindu-Agnostic =हिंदु - नास्तिक
Hindu-Atheist =हिंदु - निरीश्वरवादि
Hindu-Advaita =हिंदु - अद्वैत
Hindu-Yogic =हिंदु - योग
Hindu-Other =हिंदु - अन्य
Huguenot Huguenotta
Islam-Sunni =इसलाम - सुन्नि
Islam-Shia =इसलाम - शिया
Jain Jain
Jewish Zsidó
Mormon Mormon
Protestant Protestáns
Scientologist Szcientológus
Sikh Sikh
Taoist Taoista
Wiccan Wiccan

}}

Political views
Political Views Politikai nézetek
Conservative Konzervatív
Democratic Demokratikus
Green Party Zöldpárti
Independent Független
Indifferent Közömbös
Liberal Liberális
Libertarian Libertarian
Very Conservative Ultrakonzervatív
Very Liberal Ultraliberális
Moderate Conservative Mérsékelt konzervatív
Moderate Liberal Mérsékelt liberális
Republican Republikánus

}}

School
School Iskolák
Elementary School Általános iskola
Middle School Középiskola (angolszász)
High School Középiskola
College/University Főiskola/egyetem
Graduate Education Diplomás képzések

}}

Work
Work Munkahely
Company Cég neve

}}

Contact information
My Contact Kapcsolattartó
On the web Webes elérhetőség
Work address Munkahley címe
Add another További felvétel

}}

Favorites
Favorites Kedvencek
Interests Érdeklődési kör
Activities Hobbi
People/Heroes Példaképek
Cuisines Kedvenc ételek
Quotes Kedvenc idézetek
Movies Kedvenc filmek
TV Shows Kedvenc tévéműsorok
Music Kedvenc zenék
Books Kedvenc könyvek
Sports Kedvenc sportok
Service Szerviz
Username Felhasználónév
Web address Weboldal címe
Phone Numbers Telefonszámok
Area code Körzetszám
Phone no Telefonszám
Street Utca
County Megye
State Állam
Postal code Irányítószám

}}


Relationships
Partner Partner
is a egy
Current Husband =वर्तमान बाम्मुण
Current Wife =वर्तमान बायिल
Fiance Vőlegény
Fiancée =उत्रामुदि/निश्चयतांबुळ ज़ाल्लॆं
Current partner Jelenlegi partner
Late Husband =दिवंगत बाम्मुण
Late Wife =दिवंगत बायिल
Ex-Husband =माजि-बाम्मुण
Ex-wife =माजि-बायिल
Divorced Elvált
Ex-partner Ex-partner
Married on Esküvő időpontja
Married in Esküvő helyszíne
Parents Szülők

}}


Places
Date Dátum
Location Helyszín
City Város
State/Province Állam/provincia
Country Ország
County Megye
Date of death Elhalálozás időpontja
Place of death Elhalálozás helyszíne
Date of burial Temetés dátuma
Place of burial Temetés helyszíne

}}


Relations
Brother Fiútestvér
Sister Lánytestvér
Mother Édesanya
Father Édesapa
Son Fiúgyermek
Daughter Lánygyermek
Half-brother Féltestvér (fiú)
Half-sister Féltestvér (lány)
Stepmother Mostohaanya
Stepfather Mostohaapa
Stepson Mostohafiú
Stepdaughter Mostohalány
Uncle (Mother's brother) Anyai nagybácsi
Uncle (Father's elder brother) =म्हांतु
Uncle (Father's younger brother) =बाप्पा
Uncle Nagybácsi
Aunt (Mother's sister) Anyai nagynéni
Aunt (Father's sister) Apai nagynéni
Aunt Nagynéni

}}

NOTE: In some languages, you have a name for both your mother's sister, your father's sister etc. If your language doesn't have this, just translate Aunt, Aunt (Fath. sis.) and Aunt (Moth. sis.) as the same. (Same for Uncle, Nephew, Grandmother, etc.)
{{Translation/term|Grandfather (Mother's Father)|=आज़्ज़ॊ/मामपांय}
Nephew (Brother's Son) =पुतणियॊ/पुतवणॊ
Nephew (Sister's Son) =भाच़्च़ॊ
Nephew =गुरुताच़ॊ
Niece (Brother's Daughter) =धूवडि
Niece (Sister's Daughter) =भाच्चि
Niece =गुरुताच़ि
Grandfather (Father's Father) =आज़्ज़ॊ/घरापांय
Grandfather =आज़्ज़ॊ
Grandmother (Mother's Mother) =आम्मम्मा/मम्ममा/माम्मांय
Grandmother (Father's Mother) =आन्नम्मा/बापम्मा/घरामांय
Grandmother आज्जि=
Great grandfather (Maternal) =पिज़्ज़ॊ
Great grandfather (Paternal) =पिज़्ज़ॊ
Great grandfather =पिज़्ज़ॊ
Great grandmother (Maternal) =पिज्जि
Great grandmother (Paternal) =पिज्जि
Great grandmother =पिज्जि
Grandson =नातु
Granddaughter =नाति
Great grandson =पणतु
Great granddaughter =पणति
Husband =बामुण/दारलॊ
Wife =बायिल
male cousin (paternal) =बापुलभाव
female cousin (paternal) =बापुलभयिणि
male cousin (maternal) =मावसभाव
female cousin (maternal) =मावसभयिणि
Ex-husband =माजि-बाम्मुण
Ex-wife =माजि-बायिल
First male cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलि मावसभयिणि
First male cousin (paternal) =पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) =पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) =पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) =पयलि मावसभयिणि
Great aunt's daughter-in-law =आज्जि
Great aunt's son-in-law =आज़्ज़ॊ
Great aunt =पिज्जि
Great uncle's daughter-in-law =आज्जि
Great uncle's first cousin's ex-wife's wife =आज्जि
Great uncle's son-in-law =आज़्ज़ॊ
Great uncle =पिज़्ज़ॊ
Second great aunt =पिज्जे अवुसबापुसा भयिणि
Second great grandfather =पिज्जे बापुस
Second great grandmother =पिज्जे आवुसु
Second great uncle =पिज्जे आवुसबापसा भाव
Third great grandfather =पिज्जे अज़्ज़ॊ
Third great grandmother =पिज्जे आज्जि

}}

Timeline
Showing X Events =घडण
Timeline =समयगॆरॊ
reverse order =उपराटि क्रम
Show events where X is a =तीं घटनां दकंयाति, खंय X निम्न आसा
Participant =भाग घॆत्तलॊ-घॆत्तलि
Attendee =अतिथि
Fan =प्रिय
Creator =रचयता
Birth of =ज़ायिदीस अनुसार
attended =पळंयच्याक आयलॊ-आयलि
Marriage of =वरडिक/काज़ार
Event title =घडणे विषय
Year =वरस
Add Event =घडण ज़ॊडसंवयां
Add more details =च़ड माहिति घालयां
Please wait while the page loads =दयॆ करुनु, पांनार नवॆं माहिति यॆत्ता तॆदॊळसरि, राबाति
Range =मर्दाया
Start Date: =सुरुवे तारीक
End Date: =कडेचॆं तारीक
Enter event description here =घडणे विवरण हांगा दीयाति
Participants: =भाग घॆत्तलीं
Attendees: =आतिथिजन
Who is this event for? =या घडणांतुं कॊण आसा?
Who was at this event? =या घडणांतुं कॊण आश्शिलॆं?
More Events =च़ड घडणां
My Timeline =मगॆलॆं समयगॆरॊ
Add a new event =नवॆं घडण घालयां
About This Event =घडणेविषयारि माहिति
Event Photos =घडणे छायाचित्रां
Event Albums =घडणे छायाचित्रासंग्रह
There are currently no photos of this event. Click here to add photos. =या घडणे खातिर सद्य छायाचित्र नाती। छायाचित्रां घालुक हांगा किटिकिटि कराति।
Attendees =अतिथि
There are currently no attendees for this event. Click here to add some. =या घडणे खातिर सद्य अतिथिजन नाती। अतिथिजनांक आपंवच्याक हांगा किटिकिटि कराति।
Who attended this event? =या घडणांतुं कॊण आसा?
Save Attendees =अतिथिजनांक राकाति
Share some details about this event =या घडणेविषयारि माहिति दिंवयां
Save Description =विवरण राकाति
Event successfully updated =घडण सफलरीतॆ संपादित ज़ाल्लॆं
There are currently no albums tagged with this event =या घडणेलीं सद्य छायाचित्रसंग्रह नाती।
Guestbook =सोयरेपान
as =उपाधि
worked at =काम कॆल्ललॆ स्थळ
X people =X जन
I was there =हांव थंय आश्शिलॊ-आश्शिलि
Fans =प्रीति
I wasn't there, but I'm a fan =हांव थंय नाशिलॊ-नाशिलि, तरि माका ताज्जिॆं प्रीति
Click here if you were not at this event but would like to add it to your timeline =घडणेंतुं नातिलॆरय समयगॆरांतुं ज़ॊडचॆ आसलॆरि हांगा किटिकिटि कराति

}}

Settings page and subpages
All Account Settings =पूरा उपयोजकखातॆ तडज़ोड
Family Group =कुटमसमूह
define your Family group, the subset of your tree you want to stay in touch with =कुटमरूकालॆ खंचॆ सदस्यां ओट्टु संपर्क दवंरचॆं आसा आनि तुमगॆलॆ कुटमसमूह सुस्पष्ट कराति
Profile Privacy =पार्श्वचित्र एकांत
control who can see your profile and what they see =कॊणाक तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र कितलॆं दिसका हॆं नियंत्रित कराति
Profile Actions =पार्श्वचित्र व्यवस्थापन
control who can perform actions on your profile =
Blocked Users =कॊण तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र संपादित करता हाज्जॆर नियंत्रण दवंराति
block users from seeing your profile or contacting you =उपयोजकखातॆदारांनी तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र पळंवचॆर आनि तुमकां संपर्क करचॆर बंदि घालाति
Managed Profiles =हांव व्यवस्थापन करतलीं पार्श्वचित्रां
control the privacy settings of profiles you have added =कॊण तुम्मि घात्तिलीं पार्श्वचित्रां संपादित करता हाज्जॆर नियंत्रण दवंराति
Recent Activity =कडेचॆ कृति
control what gets displayed in your newsfeed and when you get notified of updates =सकदांक ताजा माहिति दिंवचॆ वॆळार कितलॆ आनि कसलॆं सुद्दि दिंवचॆं हाजॆर नियंत्रण दवंराति
Notifications =घोषणॆ
control what Geni events you get notified about =तुमकां खंचॆ घडणांविषयारि सुद्दि ज़ाय हाजॆर नियंत्रण दवंराति
Email & Password =वीज़कागदविळास आनि गुट्टु-ऊत्र
add or update your email and password =वीज़कागदविळास आनि गुट्टु-ऊत्र घालयां अथवा संपादित करयां
Your Family is the subset of your Tree that you want to stay in touch with. This is the group that you will share news, photo albums, and birthdays with. =तुमगॆलॆ कुटम तुमगॆलॆ कुटमरूकालीं तीं सदस्यां आस्सती कॊणां ओट्टु तुमकां संपर्क दवंरचॆं आसा। या समूहावोट्टु तुमकां सुद्दि, छायाचित्रसंग्रहां आनि ज़ायिदीसां वांटुक ज़ातलॆं।
My Family consists of =मगॆलॆ कुटमसदस्यां
and =आनि
plus their current partners =आनि तांगॆलीं वर्तमान सांगातीं
My 5th cousins and closer =पांच़वीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 4th cousins and closer =च़वथीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 3rd cousins and closer =तिसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 2nd cousins and closer =दुसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 1st cousins and closer =पयलीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My immediate family =मगॆलॆ परिवार
None of my blood relatives =रगतसंबंधियां थांवुनु कॊणॆ ना
NAME's 5th cousins and closer =NAMEलीं पांच़वीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 4th cousins and closer =NAMEलीं च़वथीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 3rd cousins and closer =NAMEलीं तिसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 2nd cousins and closer =NAMEलीं दुसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 1st cousins and closer =NAMEलीं पयलीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's immediate family =NAMEलॆं परिवार
None of NAME's blood relatives =NAMEलॆ रगतसंबंधियां थांवुनु कॊणॆ ना
You can add or remove individuals on their profile. =तुमकां खंचांय व्यक्तिविशेषाक तांगॆलॆ पार्श्वचित्रा थांवुनु काडुक ज़ातलॆं।
Use the checkboxes below to specify who can see your profile information. =तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र कॊणॆकॊणॆ पळंवचॆं हॆं नियंत्रित करुक तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ चयनिकांगॆलॆ प्रयोजन कराति।
Public =सार्वजनिक
Profile photo =विवरण छायाचित्र
expand =वाडंय
Basic Info =तला माहिति
close =बंद करयेद
Maiden name =कुळाराचॆं नांव
First names of immediate family =परिवारजनांगॆलीं नांवां
Person who added me =माका जॊडतल्यालॆं नांव
Birthday =ज़ायिदीस
hide age =प्रय निप्पंवयेद
Birth place =ज़ायिस्थळ
Occupation =व्यवसाय
About Me =म्हज्जॆविषयारि
Family box =कुटमपॆट्टि
Friends box =इष्टांपॆट्टि
Latest News box =ताजा बातमि पॆट्टि
User Stats box =उपयोजक विश्लेषणपॆट्टि
Personal Info =वैयक्तिक माहिति
Contact Info =संपर्क माहिति
Work Info =कामा माहिति
Schools =शालॆ
Use the checkboxes below to specify who can perform actions on your profile. =तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र कॊणॆकॊणॆ संपादित करचॆं हॆं नियंत्रित करुक तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ चयनिकांगॆलॆ प्रयोजन कराति।
Who can edit my profile info? =कॊण मगॆलॆं विवरण संपादित करयेद?
Who can post a comment? =मुखारवॆलॆ पांनार कॊणॆकॊणॆ बरंययेद?
Who can send me a message? =कागद कॊणॆकॊणॆ धाडयेद?
Who can invite me to be friends? =इष्ट म्हुणु कॊणॆकॊणॆ आमंत्रित करयेद?
Who can find me using search? =कॊणॆकॊणॆ माका सॊदयेद?
unblock =
Prevent someone in your tree from seeing your profile and block delivery of their messages to you. =ऎकळ्यार, तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र पळंवचॆर आनि तुमकां कागद धडचॆर, बंदि घालाति।
Block a User =ऎकळॆ उपयोजकार बंदि घालाति
Users will not be notified that you've blocked them. =तुम्मि तांचॆर बंदि घाल्लॆ हॆं उपयोजकांक कळेश ना।
Currently Blocked =बंदि घाललां
No blocked users. To block a user, type a name in the box above. =ऎकळॆ उपयोजकार बंदि घालुक तांगॆलॆं नांव तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ चतुष्कोणांत बरंयात।
Return to Account Settings =उपयोजकखातॆ व्यवस्थापनाक वापस वच्चयेद
Manage the privacy of the profiles you've added. =तुम्मि ज़ॊडललॆ पार्श्वचित्रांगॆलॆ एकांत व्यवस्थापन
Living Profiles I Added =जीवित जन
Who can edit? =कॊणॆकॊणॆ संपादित करयेद
Who can search? =कॊणॆकॊणॆ सॊदयेद
Only Me =हांव मात्र
Entire Tree =पूरा कुटम
Anyone =कॊणॆय
Deceased Profiles I Added =अंतराळ ज़ाल्लल्यांगॆलीं पार्श्वचित्रां
When you create content on Geni, your Family and Friends are shown updates as Family News on the Home tab. =कॆदॊळ तुम्मि जॆनीचॆर उपयोजकखातॆ तैयार करताति तॆदॊळ कुटमजन आनि इष्टां "मुखारवॆलॆ पान"आर "कुटमा सुद्दि" म्हुणु दिसतलीं।
They will only receive updates about content that your privacy settings permit them to see. =तुमगॆलॆ एकांतचयना अनुसारचि तांका तुमगॆलॆ विषयारि माहिति मॆळतलॆं।
Create an update when I... =बातमि तैयार करयेद कॆदॊळ हांव..
update my own profile =पार्श्वचित्र संपादित कराति
post my latest news =नवॆं सुद्दि धाडयेद
add a Friend =इष्ट ज़ॊडसंवयां
comment in someone's guestbook =अतिथिपांनार बरंवयां
comment on a photo =छायाचित्राचॆर टिप्पणि दिंवयां
comment on an event =घडणेचॆर टिप्पणि दिंवयां
comment in my tree discussion =आपणालॆ कुटमरूका चर्चेंतुं टिप्पणि दिंवयां
An update will always appear when I... =बातमि निर्माण करयेद कॆदॊळ हांव
add someone to the tree =कुटमरूकार ऎकळ्याक ज़ॊडता
update someone else's profile =ऎकळ्यालॆ विवरण संपादित करता
add photos =छायाचित्रां घालता
tag someone in a photo =छायाचित्रांत ऎकळ्याक दाकंयता
add an event =घडणेविषयारि बरंयता
tag someone in an event =घडणेंतुं ऎकळ्याक ज़ॊडता
add photos to an event =घडणेंतुं छायाचित्रां घालता
An update will never appear when I... =बातमि निर्माण करयेद ना कॆदॊळ हांव
send a message =संदेश धाडता
view a profile =विवरण पळंयता
view a photo =छायाचित्र पळंयता
decline an invitation =आमंत्रण नकारता
edit my Family group =कुटमसमूह संपादित करता
edit my privacy settings =एकांतव्यवस्थापन संपादित करता
Control which notification emails Geni sends you. =जॆनीद्वारा यॆतल्यॊ बातमियांचॆर नियंत्रण दवंरात।
Send me an email when someone =बातमि पॆटंवयेद कॆदॊळ कॊण
sends me a message =माका संदेश धाडता
invites me to be Family =माका कुटमांत आपंयता
invites me to be a Friend =माका इष्ट ज़ांवुक आपंयता
accepts my invitation to join my Tree, Family or Friends =मगलॆं कुटमरूक, कुटम अथवा इष्ट ज़ांवुक स्वीकारता
comments in my guestbook =मगलॆ अतिथिपांनार बरंयता
comments in my tree discussion =मगलॆ कुटमरूका चर्चेंतुं टिप्पणि दिता
comments on my photo or responds to my comment =मगॆलॆ छायाचित्राविषयार बरंयता अथवा जवाब दिता
comments on my event or responds to my comment =
tags me in a photo (once daily max) =मगॆलॆ घडणेविषयार बरंयता अथवा जवाब दिता
adds photos of Family and Friends (once daily max) =कुटमालॆं आनि इष्टांगॆलीं छायाचित्रां घालाति
makes new additions to my Tree (once daily max) =कुटमरूक वाडंयता (प्रतिदीस एक)
in my Family and Friends is about to have a birthday (once daily max) =सोयरेलॆं ज़ायिदीस यॆंवचॆ आसा (प्रतिदीस एक)
Also email me occasionally about new Geni features and announcements =माका अनित्य जॆनी थांवुनु वैशिष्ट्य आनि सूचनॆ पॆटंवयेद
Primary Email Address =प्राथमिक वीज़कागदविळास
Change Password =गुट्टु-ऊत्र बदलयां
Add email =अधिक वीज़कागदविळास
Enter Current Password =गुट्टु-ऊत्र घालात
Confirm New Password =नवॆं गुट्टु-ऊत्रा पुष्टि करात
Type New Password =नवॆं गुट्टु-ऊत्र टंकित करात

}}

Error/Information Messages
Please wait... Kérlek várj...
Almost done... Majdnem készen van...
Loading Relationship... Kapcsolat betöltése...
Sorry, you cannot send messages to yourself. Sajnálom, de nem küldhetsz üzenetet saját magadnak.
You must specify recipients to send this message. Az üzenet elküldéséhez meg kell adnod a címzetteket.
You must enter a subject or body to send this message. Meg kell adnod egy tárgyat vagy egy szöveget az üzenet elküldéséhez.
The conversation has been saved. A beszélgetés elmentve.
We are experiencing technical difficulties Jelenleg technikai problémákkal küzdünk.
The conversation has been deleted. A beszélgetés törölve.
NAME's current location was placed on the map. NAME jelenlegi tartózkodási helye felkerült a térképre.
Your address book has been cleared. A címjegyzéked kiürült.
Please enter some email addresses to invite. Kérlek a meghíváshoz adj meg email címeket.
Please enter a valid email address and password. Kérlek, hogy létező email címet és jelszót adj meg.
You haven't imported any contacts. Még nem importáltál senkit.

}}

Uncategorized
{{Translation/term|Caption|=शिर्षक }
(Balloon Icon) =फुगॆ प्रतिकृति
(I Icon) =प्रतिकृति
(Printer Icon) =मुद्रका प्रतिकृति
(relative) =नातलग
ActiveX control is necessary to upload your files quickly and easily. You will be able to select multiple images in user-friendly interface instead of clumsy input fields with Browse button. Installation will take up to few minutes, please be patient. To install Image Uploader, please click on the Information Bar. After page reload click "Yes" when you see the control installation dialog. =संचिकां वगवगिं आनि ससारायेनॆं वयिर घॆंवचॆक Active X Control ज़रूरि आसा। अवलक्षण सॊदचॆं (Browse ) गुब्बि निवेशस्थानांसुत्तु घुवंडावचॆं बदलाक तुमकां ससार बाह्यस्वरूपा द्वारा मस्त छायाचित्रां चयन करुक मॆळतलीं। प्रतिष्ठापनेक वेळ लागतलॆं, धीर धराति। "छायाचित्र सोसक" प्रतिष्ठापित करुक "माहिति गुब्बि (information bar)आरि किटिकिटि कराति। पान वापस यॆंवुनु "नियंत्रण प्रतिष्ठापन संवादपटिक" (control installation dialogue) दिसलॆरि ताका किटिकिटि कराति।
Add Photos to This Album =छायाचित्रसंग्रहांतुं छायाचित्रां घालाति
Add Relatives to Calendar =काळगणकांतुं नातलगांक ज़ॊडसंयाति
Add a Caption =शिर्षक दिंवयां
Add descendants of =वंशज़ां घालयां हांगॆलीं
Add immediate family of =परिवार घालयां हांगॆलॆ
Add multiple photos very quickly, =वगवगिं मस्त छायाचित्रां घालयां
Add photos from your computer. =गणकयंत्रा थांवुनु छायाचित्रां घालयां
Add these photos to =हीं छायाचित्रां हांगा घालयेद
Add to Favorites =प्रीतिचींछायाचित्रांतुं घालयेद
Add your family's emails, so they can help complete the tree. =कुटमरूक पूरा करुक च़ड मदत खात्तिरि कुटमजनांगॆलीं वीज़कागदविळासां घालाति।
Added On =ज़ॊडचॆं तारीक
Added to family tree by =ज़ॊडतलॆं उपयोजक
Adding X Photos =X छायाचित्रां घालतऽस्स
Advanced Photo Uploader =परिणत छायाचित्र सोसक
Album Cover =संग्रहा मुखारवॆलॆ पान
An existing photo album =आश्शिलॆं कुटम छायाचित्रसंग्रह
Are you sure you want to delete this photo? =तुमकां हॆ छायाचित्र कंडिप उडंवुनु दिंवचॆं आसा वॆ?
Back to your profile =पार्श्वचित्राक वापस
Balloon help is off =मदति फुगॊ बंद आसा
Balloon help is on =मदति फुगॊ च़ालु आसा
Birth =ज़ायिविषय
Blood Relatives Vérrokonok
Bloodrelatives =रगतसंबंधि
Born =ज़ल्म
Brother-in-law =भावज़
By =द्वारा
Click an arrow to slide the family tree in that direction. You may also use the arrow keys on your keyboard. =एकदीकानॆं कुटमरूक व्हरचॆं आसलॆरि त्या दीकानाचॆ बाणाक किटिकिटि कराति। तुमगॆलॆ गणकयंत्रा संज्ञाफळावयिरलॆ बाणगुब्बियांगॆलॆ प्रयोजनय करयेद।
Click and drag to move this out of the way. =वाट्टे थांवुनु भायॆर काडुक किटिकिटि करुनु ताणाति।
Click and drag up to zoom in and out. Your tree will get bigger or smaller. =व्हॊड अथवा सान करूक किटिकिटि करुनु वयिरि तानाति। कुटमरूक व्हॊड अथवा सान ज़ात्तलॆं।
Click here to print this tree =कुटमरूक छापुक हांगा किटिकिटि कराति।
Click here to turn on balloon help =मदति फुगॆ सूरु करुक हांगा किटिकिटि कराति
Click here to turn on help messages =मदति संदेश सूरु करुक हांगा किटिकिटि कराति
Click on the small green trees to view extended family members. =विस्तारांतुं कुटम पळंवचॆक सान पाचुवॆ रूकारि किटिकिटि कराति।
Click this arrow to add a sibling, spouse or partner for this person. =भावंड अथवा सांगाति घालुक या बाणाक किटिकिटि कराति।
Click this arrow to slide the family tree in this direction. You may also =या दीकान कुटमरूक व्हरूक या बानाक किटिकिटि कराति। तुम्मि निम्न सुद्दांय करयेद
Click this button to recenter this family tree. =कुटम मध्यांतुं हाडुक हॆं गुब्बि किटिकिटि कराति।
Click this button to turn help balloons off. =मदति फुग्गॊ बंद करुक हॆं गुब्बि किटिकिटि कराति।
Click this link to edit basic information about this person. =या मनुशालॆ तळामाहिति संपादित करुक हॆं गुब्बि किटिकिटि कराति।
Click this link to view this person's profile. You may also be able to edit this profile. =या मनुशालॆं पार्श्वचित्र पळंवुक या ज़ॊडणिचॆरि किटिकिटि कराति।
Click this link to view your family tree from this person's point of view. =या मनुशालॆं पार्श्वचित्रा थांवुनु तुमगॆलॆ कुटमरूक कश्शि दिसता पळंवुक या ज़ॊडणिचॆरि किटिकिटि कराति।
Click to add a name =नांव घालुक किटिकिटि कराति।
Click to view this person's family tree. =या मनुशालॆं कुटमरूक पळंवुक किटिकिटि कराति।
Clicking on any name will take you to that person's position on the tree. =खंचॆय नांवारि किटिकिटि कॆल्लॆरि तुम्मि कुटमरूकारि त्या मनुशालॆ स्थानारि वत्तलीं।
Close this dialog box when upload completes =वयरिघॆणॆ मुग्दलॆरि संवादपटिक बंद करयेद
Close Bezárás
Comments =टिप्पणियॊ
Confirm email address =वीज़कागदविळासा पुष्टि कराति
Connect these relatives to your tree. =या संबंधियांक तुमगॆलॆ कुटमरुकार ज़ॊडाति।
Create Message =संदेश बरंयाति
Create a new album =नवॆं छायाचित्रसंग्रह करयां
Created by NAME on DATE =NAME नॆं DATE क तैयार कॆल्लॆं
Created on DATE =DATE क तैयार कॆल्लॆं
Daughter-in-law =सून
Delete this Album =हॆं छायाचित्रसंग्रह उडंवुनु सॊडयेद
Description =विवरण
Deselect All =चयन नाका
Drag photos to change their display order in this album. =छायाचित्रसंग्रहांतुं क्रम बदलुक छायचित्रां तानाति
Drag this slider to change size of print. =मुद्रणा आकार बदलुक स्लैडर ताणाति।
Edit Album =छायाचित्रसंग्रह संपादित करयां
Edit description... =विवरण संपादित करयां...
Employer =योजन/धनि
End Year =कडेचॆं वरस
English =अंग्रेजि
Family Albums Családi albumok
Family Friends Családi ismerősök
Find relatives quickly. =वगवगिं नातलग सॊदाति
Finished =मुग्दलॆं
First Name / Last Name =नांव/आडनांव
First photo =पयलॆं छायाचित्र
Geni Image Upload =-जॆनी छायाचित्र सोसण
Go Keresés
Having trouble? Try the simple uploader instead. =कष्टप्रद? हाज्जॆ बदलाक साधॆ सोसकालॆं प्रयोजन कराति।
Help balloons are turned on. Hold your mouse over almost anything on the family tree for an explanation. =मदति फुगॊ च़ालु आसा। कसलॆंय विषयारि स्पष्टिकरणा खात्तिरि संगणकमूषकाक कुटमरूकारि खंयी राकुनु दवंराति।
Hide help balloons =मदति फुग्गॊ निप्पंयाति
Home Phone =घरा दूरवाणिसंख्यॆ
I replied =हांवॆं सांगलॆं
If names in your tree use non-English characters, you must select "landscape" in your printer's settings to display the names correctly. =कुटमरूकावयिरलॆ विवरणांतुं रोमिलिपि नातिलीं अक्षरां आसलॆरि, नांवां सम्म दाकंवचॆक, मुद्रकयंत्र व्यवस्थापनांतुं "Landscape" लॆं चयन कराति।
If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow arrows or navigate to another branch of your tree. =सिदॆ संबंधित जन कुटमरूकार दिसना ज़ाल्लॆरि हळदुवॆं बाणारि किटिकिटि करुनु तांका ज़ॊडाति अथवा दुसरॆ शाखॆरि पळंयाति।
If you'd like to change the size of your print, please use the controls below. =मुद्रणालॆं आकार बदलचॆं आसलॆरि तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ नियंत्रकांगॆलॆ प्रयोजन कराति।
Image Uploader =छायाचित्र सोसक
Immediate Family Members =परिवारजन
In this photo =छायाचित्रांतिं सामिल
Invite a family member =कुटमजनाक आपंयाति
Invite your family: =परिवाराक आपंयाति
Just drag and drop them on their nearest relative. If your relative is already in the tree, drag their unconnected node onto the one in the tree. =ताणुनु तांका लागि लॆकतलॆ संबंधियालागि सॊडाति। तुमगॆलॆ संबंधि पयलॆधरुनुचि कुटमरूकार आसलॆरि तांगॆलॆ ज़ॊडनातिलॆं गॆण्णु ताणुनु तांगॆलॆ दुसरॆ गॆण्णारि सॊडाति।
Leave a message for =कागद सॊडयां
Leave message =कागद सॊडाति
List of NAME's Tree =NAME
Make connections. =संपर्क कराति
Make my profile photo =आपणालॆं छायाचित्र करि
Map of My Family =कुटमनकाशॆ
Message =कागद
Mobile Phone =निष्तंत्रि
My Profile Profilom
NAME's photos =NAME
Name Név
New Album Name =नवॆं छायाचित्रालॆं नांव
Next =मुखार
No matches found, search entire tree =मेळ लागनि, पूरा कुटमरूक सॊदयेद
Note: 'date of death' =अंतराळा तारीक
Open Other Branches of Your Tree =कुटमरूकालीं अन्य शाखां मॆकळाति
PRINT =छापयेद
Photo Added Felvett kép
Photo X1 of X2 in NAME's photos =NAMEलीं X2थांवुनु X1 छायाचित्रां
Position =स्थान
Print To Paper =कागदारि छापाति
Print in black & white =काळॆ-धंवॆ मुद्रण ज़ाय
Print with normal font. =साधारण अक्षराकार
Print with small font. =सान अक्षराकार
Print your tree on one page. =पूरा कुटमरूक एकचि पांनारि ज़ाय
Printing Instructions =मुद्रण आदेश
Recent Albums =नवीन छायाचित्रसंग्रहां
Recently Added List =नवीन घाल्लल्यांगॆलॆ यादि
Recently Joined List =नवीन सामिल ज़ाल्लल्यांगॆलॆ यादि
Recently Modified List =नवीन संपादित यादि
Red Vörös
Remove from Favorites =प्रीतिचीं थांवुनु काडयेद
Reorder Album =छायाचित्रसंग्रहालॆं क्रम बदलयेद
Reorder Photos =छायाचित्रां क्रम बदलयेद
Reply =ज़वाब
Reverse Sort =उपराटि क्रम
Save your changes >> =बदल राकयेद
Saved Messages =राक्किलीं संदेशां
Save =राकयेद
Saving =राकतऽस्स..
Search name or email Név vagy e-mail keresése
Second photo =दुसरॆं चायाचित्र
Select All =सकडांगॆलॆं चयन
Select one or more photos from your computer =
Send Birthday Reminders Születésnapi értesítő küldése
Separate favorites in each group with a comma. Ex: reading, fishing =प्रतियॆकळॆ समूहांतुं प्रीतिचीं कामां अल्पविराम द्वारा विंगड कराति। उदा. वाज़चॆं, झ़ळकॆ/निसतॆं पकडचॆं
Separate nicknames with a comma. Ex: Jack, Jay, Uncle Jay =उपादियॊ अल्पविरामा द्वारा विंगड कराति। उदा. जॅक, जॆय, अंकल जॆय
Set Album Cover =छायाचित्रसंग्रहालॆं मुखारवॆलॆं पान
Set as cover =मुखारवॆलॆं पान म्हुणु दवंरयेद
Set as profile photo =विवरणछायाचित्र म्हुणु दवंरयेद
Share some things about (NAME) =NAME विषयारि चिकॆं/मातशॆं बरंयाति
Show legend =आख्यान दाकंयाति
Show page numbers =पानसंख्यॆ दाकंयाति
Simple Photo Uploader =सादॆ छायाचित्र सोसक
Son-in-law =ज़ांवय
Start Year =सुरुवे वरस
Start typing a language =भास बरंवचॆक सूर कराति
Start typing a political view =राजकीय दृष्टिकोण बरंवचॆक सूर कराति
Start typing a religion =धर्म बरंवचॆक सूर कराति
Start typing an ethnicity =जनांगीयतॆ बरंवचॆक सूर कराति
Tag Your Added Photos =घाल्लॆलॆ छायाचित्रांक सुच़यचिह्न लांयंति
Tagged By Me =हांवॆं सुच़यचिह्न लांयलॆलीं
There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again. =तुमगॆलॆ वीज़कागदविळासा संपर्क पांनाक उबारचॆ वॆळार गडबडि ज़ाल्लॆ।दयॆ करुनु तुमगॆलॆ वीज़कागदविळास आनि गुट्टु-ऊत्रालॆं पुष्टि कराति
Title =शिर्षक
To see a list of all of the names in your current tree, open the 'Go to...' tab =तुमगॆलॆं कुटमरूकावयिरलॆ समस्त नांवां यादि पळंवचॆं आसलॆरि "...वच्च्यां" ज़ॊडणि मॆकळाति।
Type Description Here =विवरण हांगा बरंयाति
Type first or last name =नांव अथवा आडनांव बरंयाति
Updated =संपादित
Use the options below to determine the size of your printed tree. The print preview will show you how many pages your tree spans. Each gray square represents =छाप्पिलॆ कुटमरूकालॆ आकार निश्चित करुक तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ विकल्पांगॆलॆं प्रयोजन कराति।कुटमरूक कितलॆं पान आड आसा हॆं तुमकां दाकंयतलॆं। प्रतियॆकळॆ राकशॆं चतुष्कोण सांगता कि
View as Tree =कुटमरूप स्वरूप पळंयात
Viewing X Photos =X छायाचित्रां पळंयता
Who's In This Photo =या छायाचित्रांतुं कॊणकॊण आस्सत
Who's in this album या छायाचित्रसंग्रहांतुं कॊणकॊण आस्सत=
X Added =X जनांक ज़ॊडलॆं
X people were not added =X जनांक ज़ॊडनि
You must enter a subject or body =विषय अथवा संदेश घालका
Yourself =तुम्मिचि

}}

Lower case
add from address book =विज़कागद संपर्कां पांना थांवुनु घॆवयेद
and =आनि
anniversaries =वरसोत्सवां
because we cannot send them email. =इत्तॆक म्हणलॆरि आमकां तांका वीज़कागद पॆटंवचॆक ज़ायना।
birthdays =ज़ायिदीसां
created by Me =हांवॆं घडंयलॆलीं
current spouse =वर्तमान बाम्मुण-बायिल
done =ज़ाल्लॆं
edit =संपादित करयेद
enter email =वीज़कागदविळास घालाति
enter her email =तांगॆलॆं वीज़कागदविळास घालाति
enter his email =तांगॆलॆं वीज़कागदविळास घालाति
for My Family =कुटमा खात्तिरि
her brother =तांगॆलॊ भाव
her daughter =तांगॆलि भयिणि
her father =तांगॆलॊ बापुस/बापुय
her husband =तांगॆलॊ बाम्मुण
her mother =तांगॆलि आवुस/आवय
her sister =तांगॆलि भयिणि
her son =तांगॆलॊ पूतु
her wife =तांगॆलि बायिल
hide year =वरस निप्पंययेद
hide =निप्पंययेद
his brother =तांगॆलॊ भाव
his daughter =तांगॆलि धूव
his father =तांगॆलॊ बापुस/बापुय
his husband =तांगॆलॊ बाम्मुण
his mother =तांगॆलि आवुस/आवय
his sister =तांगॆलि भयिणि
his son =तांगॆलॊ पूतु
his wife =तांगॆलि बायिल
include friends =इष्टांक धरुनु
in =भितर
one page. =एक पान
only child =ऎकळॆ चॆरुडु
or Cancel =रद्द करयेद
photos =छायाचित्रां
replied =नॆं ज़वाब दिल्लॆं
rotate photos on the fly =छायाचित्रां घुवंडयात
showing X people out of X =X2जनां थांवुनु X1 दाकंयतऽस्स
to send this message. =हॆं संदेश धाडुक
use the arrow keys on your keyboard. =संज्ञापळावयिरलॆ बाणगुब्बियांगॆलॆं प्रयोजन कराति
view album =छायाचित्रसंग्रह पलंयाति
your father =तुमगॆलॊ बापुस
your mother =तुमगॆलॊ आवुस

}}

Personal tools