Template:Dutch/Belgium translation

From Wiki

< Template:Dutch
Revision as of 13:16, 31 March 2008 by Cmaussen (talk | contribs) (New page: |Everyone's related =Iedereen is verbonden |Headers=Koptekst |Welcome=Welkom |Logout=Logout |Settings=Instellingen |Invite=Uitnodigen |Help=Help |Search name or email=Zoeken op naam of e...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

|Everyone's related =Iedereen is verbonden |Headers=Koptekst |Welcome=Welkom |Logout=Logout |Settings=Instellingen |Invite=Uitnodigen |Help=Help |Search name or email=Zoeken op naam of e-mail |Go=Ga naar |Footers=Voettekst |About=Over |Privacy=Privacy |Forum=Forum |Blog=Blog |Press=Pers |Jobs=Banen |Safety=Veiligheid |Terms=Voowaarden |Directory=Folders |GEDCOM=GEDCOM |Geni tabs=Geni tabs |My Tree=Mijn Stamboom |My Profile=Mijn Profiel |Photos=Foto's |Home=Startpagina |My Tree subtabs=Mijn Stamboom subtabs |Tree=Stamboom |List=Lijst |Index=Index |Share=Deel |Map=Landkaart |Discussion=Discussie |Photos subtabs=Foto's subtabs |All albums=Alle Albums |My albums=Mijn Albums |Albums I'm in=Albums waar ik voorkom |Photos of Me=Foto's van mij |My Favorites=Mijn favorieten |Organizer=Agenda |Home subtabs=Startpagina subtabs |News=Nieuws |Inbox=Postvak In |Calendar=Kalender |News page=Nieuwspagina |Hi, NAME!=Hallo, NAME |Add photos=Foto's toevoegen |Update Profile=Update Profiel |Edit Privacy=Aanpassen Privacy |Invite Family & Friends=Nodig Familie en Vrienden uit |New on Geni (In English)=New on Geni (In het Engels) |Family News=Familienieuws |filter =filter |Show updates by:=Toon updates bij |Me=Mij |Family=Familie |Friends=Vrienden |Keep your family updated. Post your latest news here.=Hou je familie op de hoogte. Post hier je laatste nieuwtjes. |post news=post nieuws |Today=Vandaag |Yesterday=Gisteren |NAME turns YEARS on DATE.=NAME wordt YEARS op DATE |a moment ago=een tijdje geleden |Leave a birthday greeting=Laat hier een verjaardagswens achter |NAME invited NAME to the Tree.=NAME nodigde NAME uit in de stamboom. |NAME has a new profile photo.=NAME heeft een nieuwe profielfoto. |You added your relative NAME, your relative NAME, and NAME and NUMBER others to the Tree.=Je hebt familielid NAME toegevoegd, jouw familielid NAME, en NAME en NUMBER en andere in de stamboom. |The About Me section of NAME's profile has been updated.=Het onderdeel Over Mij van NAME'profiel is bijgewerkt. |NAME commented in NAME's guestbook=NAME liet een reactie na in NAME's gastenboek. |You commented in NAME's guestbook=Je liet een reactie na in NAME's gastenboek. |NAME, NAME and NAME were tagged in NUMBER photos.=NAME, NAME en NAME werden verbonden met NUMBER foto's. |NAME, NAME and NAME have new profile photos.=NAME, NAME and NAME hebben nieuwe profielfoto's |NAME, your RELATIVE, accepted NAME's invitation to join the Tree..=NAME, jouw familielid, accepteerde NAME's uitnodiging om zich aan te sluiten bij de stamboom. |Send her a message=Stuur haar een bericht |Send him a message=Stuur hem een bericht |Write in her guestbook=Schrijf in haar gastenboek |Write in his guestbook=Schrijf in zijn gastenboek |Showing NUMBER of NUMBER stories=Toon NUMBER van NUMBER van verhalen |No new messages or requests.=Geen nieuwe berichten of verzoeken |Birthdays & Anniversaries=Verjaardagen |view all=Toon alles |Inbox page and subpages=Postvak In |Messages=Berichten |Requests=Verzoeken |Saved=Bewaard |Send Message =Verzend een bericht |Sender=Verzender |Subject=Onderwerp |Send Messages=Verzend berichten |Send=Verzend |Sent=Verzonden |All=Alles |None=Niets |Mark as Read=Markeer als gelezen |Mark as Unread=Markeer als niet gelezen |Unread=Niet gelezen |Read=Lees |Select=Selecteer |Move to Saved=Verplaats naar Bewaard |Delete=Verwijder |You have NUMBER pending requests=U hebt NUMBER verzoeken in behandeling |There are NUMBER items in your saved messages=Er zijn NUMBER items in uw bewaarde berichten |There are NUMBER items in your sent messages=Er zijn NUMBER items in uw verzonden berichten |To:=Aan |Click to add name=Klik om een naam toe te voegen |Add Group=Groep toevoegen |Descendants of...=Nakomelingen van... |Immediate Family of...=Directe Familie van... |Immediate Family=Diecte Familie |bigger=groter |Save as group=Bewaar als groep |View Message=Toon bericht |Between NAME and NAME=Tussen NAME en NAME |Forward=Doorsturen |Forward this conversation to:=Stuur dit gesprek door naar: |There are NUMBER items in your inbox=Er zijn NUMBER items in je Postvak In |Geni will not save your password, and we will never email anyone without your direct consent.=Geni zal nooit je paswoord bewaren, en we zullen nooit een e-mail versturen zonder je toestemming. |Your email address :=Je e-mailadres: |Your email password=Je e-mail wachtwoord |Don't see your email provider?=Zie je je e-mailprovider niet? |Back to your unconnected people=Terug naar je niet verbonden personen |Showing NUMBER Contacts=Laat NUMBER contacten zien |Email Contacts=E-mailcontacten |Select the family members in your address book=Selecteer de familieleden in je adresboek |Choose another address book=Kies een ander adresboek |*No one will be invited until you put them in your tree=*Niemand zal uitgenodigd worden tenzij jij ze in je stamboom plaatst |Selected family :=Geselecteerde Familie |Already in your tree=Reeds in je stamboom |Already on Geni=Reeds in Geni |You've imported X relative to your family tree.=Je hebt X familielid geimporteerd naar je Familiestamboom |To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member.=Om hen in je stamboom te plaatsen, sleep en laat vallen op het dichtst aansluitende familielid |Drag and Drop Relatives=Sleep en laat vallen familieleden |Unconnected People (X)=Niet verbonden personen (X) |Drag their node onto a direct relative.=Sleep hun knoop tot op het directe familielid |Edit info=Bewerk info |Add more=Voeg toe |This is you=Dit ben jij |View your profile as others see it=Bekijk je profiel zoals anderen het zien |Your Profile is=Je profiel is |% Complete=% Compleet |Add your schools =Voeg je scholen toe |Add someone to your tree =Voeg iemand aan je stamboom toe |Edit your profile=Bewerk je profiel |Add or View Photos=Bekijken en toevoegen foto's |View Tree=Bekijk Stamboom |View List=Bekijk lijst |Edit Profile=Bewerk Profiel |About me=Over mij |User stats=Gebruikersstatistieken |View tree awards=Bekijk stamboom prijzen |People in My Tree=Personen in mijn Stamboom |Added by Me=Toegevoegd door Mij |Ancestor=Voorouder, Stamouder |Ancestors :=Voorouders, Stamouders: |Descendant :=Nakomeling: |Descendants=Nakomelingen |Photo added=Foto toegevoegd |Photos added=Foto's toegevoegd |Personal=Persoonlijk |Appearance=Voorkomen |Contact=Contact |Home address=Thuisadres |Mobile phone=Mobiele telefoon |Home phone=Huistelefoon |User History=Gebruikersgeschiedenis |Last updated on=Laatst bijgewerkt op |Last login on=Laaste login op |Joined on=Lid geworden op |Started family tree=Startte de Stamboom |Share some things about yourself here.=Vertel hier iets over jezelf. |Height :=Grootte |Ethnicity=Volkenras |Edit Profile=Bewerk Profiel |Edit Basics=Bewerk Basisgegevens |Basics=Basisgegevens |My Basics=Mijn Basisgegevens |Status=Status |Living=Woont |Deceased=Overleden |Name=Naam |First name=Voornaam |Middle name Tweede Voornaam |Last name=Achternaam |Suffix=Achtervoegsel |Display name=Weergaven naam |Email=E-mailadres |Current location=Huidige woonplaats |Gender=Geslacht |Male=Mannelijk |Female=Vrouwelijk |Date of birth=Geboortedatum |Circa=Omstreeks |Send Birthday Reminders=Verstuur verjaardagsherinneringen |To my family=Naar mijn familie |Place of birth=Geboorteplaats |Birth order=Geboortevolgorde |Death=Overleden |Burial=Begraven |Languages=Talen |Nicknames=Roepnaam |Relationships=Relaties |Partner=Partner |is a=is een |Current spouse=echtgenoot / echtgenote |Fiance=Verloofde |Fiancée=Verloofde |Current partner=Huidige partner |Late spouse =Overleden echtgenoot / echtgenote |Ex-spouse=Ex echtgenoot / echtgenote |Divorced=Gescheiden |Ex-partner=Ex-partner |Married on=Gehuwd op |Married in=Gehuwd in |Parents=Ouders |Date=Datum |Location=Plaats |City=Stad |State/Province=Provincie |Country=Land |County=Arondissement |Date of death=Datum van overlijden |Place of death=Plaats van overlijden |Date of burial=Datum van begrafenis |Place of burial=Plaats van begrafenis |My Contact=Mijn contact |On the web=Op het internet |Phone numbers=Telefoonnummers |Work address=Werkadres |Add another=En andere |Height=Lengte |Middle name=tweede voornaam | Unknown =Onbekend | Only child =Enig Kind |Attendees:= Aanwezigen: |Hair=Haar |Hair color=Haarkleur |Black=Zwart |Blond=Blond |Brown=Bruin |Gray=Grijs |Other=Andere |Red=Rood |Eyes=Ogen |Eye Color=Kleur van de ogen |Amber=Geel-bruin |Blue=Blauw |Green=Groen |Hazel=Lichtbruin |Other=Andere |Religion=Geloof |Agnostic=Agnostisch |Atheist=Atheïst |Baha'i=Baha'i |Buddhist=Boeddhist |Catholic=Katholiek |Christian - other =Christelijk-andere |Eastern Orthodox =Oost Orthodox |Greek Orthodox =Grieks Orthodox |Hindu=Hindoe |Huguenot=Hugenoot |Islam=Islam |Jain=Jaina |Jewish=Joods/Jiddisch |Mormon=Mormoon |Other=Andere |Protestant=Protestant |Scientologist=Aanhanger van sciëntologie |Sikh=Sikhs |Taoist=Taoist |Wiccan=Hekserij |Political Views=Politieke overtuigingen |Conservative=Conservatief |Democratic=Democraat |Green Party=Groen |Independent=Onafhankelijk |Indifferent=Onverschillig |Liberal=Liberaal |Libertarian=Vrijheidsgezinde |Very Conservative=Vrij conservatief |Very Liberal=Vrij Liberaal |Moderate Conservative=Gemiddeld Conservatief |Moderate Liberal=Gemiddeld Liberaal |Other=Andere |Republican=Republikein |School=School |Elementary School=Kleuterschool |Middle School=Basisschool |High School=Middelbare School |College/University=Hoge School/Universiteit |Graduate Education=Graduaat |Work=Werk |Company=Bedrijf |Favorites=Favorieten |Interests=Interesses |Activities=Activiteiten |People/Heroes=Personen/Helden |Cuisines=Kookstijl |Quotes=Citaten |Movies=Films |TV Shows=TV serie |Music=Muziek |Books=Boeken |Sports=Sport |Service=Diensten |Username=Gebruikersnaam |Web address=Web-adres |Phone Numbers=Telefoonnummers |Area code=Netnummer |Phone no=Geen Telefoon |Work Address=Werkadres |Street=Straat |County=Arondissement |State=Staat |Postal code=Postcode |Build your tree with your address book=Bouw je stamboommet behulp van je adresboek |(Name)'s tree=(Name)'s Stamboom |Navigate=Navigeer |Go to...=Ga naar... |Preferences=Voorkeuren |Family Tree Awards=Familiestamboomprijzen |Tree Creator=Maker van de Stamboom |Top Profile Adders=Top profiel toevoegers |Top Profile Inviters =Top profiel uitnodigers |Top Photo Uploaders =Top foto opladers |Brother=Broer |Sister=Zus |Mother=Moeder |Father=Vader |Son=Zoon |Uncle (Mother's brother)=Nonkel (Broer van je moeder) |Uncle (Father's brother)=Nonkel (Broer van je vader) |Uncle=Nonkel |Aunt (Mother's sister)=Tante (Zus van je moeder) |Aunt (Father's sister)=Tante (Zus van je vader) |Aunt=Tante |Nephew (Brother's Son)=Neef (Zoon van je broer) |Nephew (Sister's Son)=Neef (Zoon van je zus) |Nephew=Neef |Niece (Brother's Daughter)=Nicht (Dochter van je broer) |Niece (Sister's Daughter)=Nicht (Dochter van je zus) |Niece=Nicht |Grandfather (Mother's Father)=Grootvader (Moeder van je moeder) |Grandfather (Father's Father)=Grootvader (Vader van je moeder) |Grandfather=Grootvader |Grandmother (Mother's Mother)=Grootmoeder (Moeder van je moeder) |Grandmother (Father's Mother)=Grootmoeder (Vader van je moeder) |Grandmother=Grootmoeder |Great grandfather (Maternal)=Overgrootvader (langs moederszijde) |Great grandfather (Paternal)=Overgrootvader (langs vaderszijde) |Great grandfather=Overgrootvader |Great grandmother (Maternal)=Overgrootmoeder (langs moederszijde) |Great grandmother (Paternal)=Overgrootmoeder (langs vaderszijde)

|Daughter=Dochter |Half-brother=Halfbroer |Half-sister=Halfzus |Stepmother=Stiefmoeder |Stepfather=Stiefvader |Stepson=Stiefzoon |Stepdaughter=Stiefdochter |Uncle=Nonkel |Aunt=Tante |Nephew=Neef |Niece=Nicht |Grandfather=Grootvader |Grandmother=Grootmoeder |Great grandfather=Overgrootvader |Great grandmother=Overgrootmoeder |Grandson=Kleinzoon |Granddaughter=Kleindochter |Great grandson=Achterkleinzoon |Great granddaughter=Achterkleindochter |Husband=Echtgenoot |Wife =Echtgenote |Cousin (male)=Neef |Cousin (female)=Nicht |Ex-husband=Ex-man |Ex-wife=Ex-vrouw |First cousin once removed= Eerste neef verwijderd |First cousin=Eerste neef |Great aunt's daughter-in-law=Groottante's schoondochter |Great aunt's son-in-law=Groottante's schoonzoon |Great aunt=Groottante |Great uncle's daughter-in-law=Grootooms schoondochter |Great uncle's first cousin's ex-wife's wife=Grootoom's eerste nicht's ex-vrouw |Great uncle's son-in-law=Grootoom's schoonzoon |Great uncle=Grootoom |Second great aunt =Tweede groottante |Second great grandfather =Tweede overgrootvader |Second great grandmother=Tweede overgrootmoeder |Second great uncle=Tweede grootoom |Third great grandfather =Derde overgrootvader |Third great grandmother=Derde overgrootmoeder |Timeline=Tijdslijn |Showing X Events=Toont X gebeurtenissen |Timeline=Tijdslijn |reverse order=omgekeerde volgorde |Show events where X is a =Toon gebeurtenissen waar X is een |filter=filter |Participant =Deelnemer |Attendee =Aanwezige |Fan =Bewonderaar |Creator =Maker |Birth of =Geboorte van |attended = was aanwezig |Marriage of =Huwelijk van |Event title =Titel gebeurtenis |Year =Jaar |Add Event =Toevoegen gebeurtenis |Add more details =Toevoegen details |Please wait while the page loads =Gelieve te wachten terwijl de pagina laadt. |Range =Bereik |Start Date: =Begin datum |End Date: =Eind datum |Enter event description here=Geef de beschrijving van de gebeurtenis hier in. |Participants: =Deelnemers: |Attendees: Aanwezigen |Who is this event for?=Voor wie is deze gebeurtenis? |Who was at this event? =Wie was op deze gebeurtenis? |More Events =Meer gebeurtenissen |My Timeline =Mijn tijdslijn |Add a new event =Voeg nieuwe gebeurtenis toe |About This Event =Over Deze Gebeurtenis |Event Photos =Gebeurtenis Foto's |Event Albums =Gebeurtenis Albums |Attendees =Aanwezigen |Who attended this event? =Wie was aanwezig op deze gebeurtenis? |Save Attendees =Bewaar Aanwezigen |Share some details about this event=Vertel wat meer over deze gebeurtenis |Save Description =Bewaar beschrijving |Event successfully updated =Gebeurtenis succesvol bijgewerkt |There are currently no albums tagged with this event=Er zijn momenteel geen albums verbonden aan deze gebeurtenis |Guestbook =Gastenboek |Enter your comment here=Geef je reactie hier in |Leave Comment =Verlaat je reactie |worked at =werkte bij |as =als |X people=X personen |I was there =Ik was daar |Fans =Bewonderaars |I wasn't there, but I'm a fan =Ik was er niet, maar ik ben een bewonderaar. |Click here if you were not at this event but would like to add it to your timeline=Klik hier als je niet op de gebeurtenis aanwezig was, maar dat je het graag wil toevoegen aan je tijdslijn. |All Account Settings =Alle instellingen van uw account |Family Group =Familiegroep |define your Family group, the subset of your tree you want to stay in touch with =definieer jouw familiegroep, de ondergoep van je stamboom waarmee je in contact wil blijven met |Profile Privacy =Profiel privacy |control who can see your profile and what they see=controleer wie je profiel kan zien en wat je ziet |Profile Actions =Profiel acties |control who can perform actions on your profile =controleer wie acties kan uitvoeren op jouw profiel |Blocked Users =Geblokkeerde gebruikers |block users from seeing your profile or contacting you=Blokkeer gebruikers zodat je jou niet zien en kunnen contacteren |Managed Profiles= Beheer Profielen |control the privacy settings of profiles you have added=controleer de privacy instellingen van de profielen die je hebt toegevoegd |Recent Activity =Recente activiteit |control what gets displayed in your newsfeed and when you get notified of updates =controleer wat er wordt getoond in je newsfeed en wanneer je wordt verwittigd van de updates |Notifications =Meldingen |control what Geni events you get notified about =conroleer over welke gebeurtenissen van Geni je wordt verwittigd |Email & Password=E-mail en wachtwoord |add or update your email and password=toevoegen of werk je e-mail en wachtwoord bij |Your Family is the subset of your Tree that you want to stay in touch with. This is the group that you will share news, photo albums, and birthdays with.= Jouw familie is de ondergroep van jouw stamboom waarmee je in contact wil blijven. Met deze groep zal je nieuws, fotoalbums, verjaardagen delen. |My Family consists of =Mijn familie bestaat uit |and =en |plus their current partners =plus de huidige partners |My 5th cousins and closer =Mijn vijfde neven/nichten en dichter |My 4th cousins and closer =Mijn vierde neven/nichten en dichter |My 3rd cousins and closer =Mijn derde neven/nichten en dichter |My 2nd cousins and closer =Mijn tweede neven/nichten en dichter |My 1st cousins and closer =Mijn eerste neven/nichten en dichter |NAME's immediate family =NAME’s directe familie |My immediate family =Mijn directe familie |None of my blood relatives=Geen enkele van mijn bloedverwanten |NAME's 5th cousins and closer=NAME's vijfde neven/nichten en dichter |NAME's 4th cousins and closer=NAME's vierde neven/nichten en dichter |NAME's 3rd cousins and closer=NAME's derde neven/nichten en dichter |NAME's 2nd cousins and closer=NAME's tweede neven/nichten en dichter |NAME's 1st cousins and closer=NAME's eerste neven/nichten en dichter |NAME's immediate family=NAME's directe familie= |None of NAME's blood relatives =Geen enkele van NAME's bloedverwanten |You can add or remove individuals on their profile. =Je kan personen van profielen toevoegen of verwijderen |Use the checkboxes below to specify who can see your profile information. =Gebruik het selectievakje om te specifiëren wie de informatie van je profiel kan zien. |Public=Publiek |Family =Familie |Friends =Vrienden |Tree =Stamboom |Selected family=Geselecteerde familie |NAME is your RELATIVE = NAME is een familielid |Born DATE in COUNTRY = Geboren DATE in COUNTRY |Living in COUNTRY =Woont in COUNTRY |Added to family tree by NAME =Toegevoegd aan de familiestamboom door NAME |Now add your parents =Voeg nu je ouders toe |Click inside the blue and pink boxes. = Klik in de blauwe en roze vakje. |Click to drag and move this out of the way. =Klik om te sleep en verplaatst dit uit je weg. | Add your family's emails, so they can help complete the tree. =Voeg je e-mailadressen toe van je familieleden, zodat ze je kunnen helpen je stamboom aan te vullen |Click the My Profile Tab to view and edit your profile. =Klik op Mijn profiel om het te bekijken en te bewerken. |Profile photo =Profielfoto |Location =Lokatie |expand =Ontvouwen |Basic Info =Basisgegevens |close =Sluiten |Maiden name =Meisjesnaam |First names of immediate family=Voornamen van de directe familie |Person who added me=persoon die heeft toegevoegd |Birthday =Geboortedatum |hide age =Verberg leeftijd |Birth place =Geboorteplaats |Nicknames =Roepnamen |Occupation =Beroep |Email =E-mail |About Me =Over mij |Recent Activity =Recente activiteit |Timeline =Tijdlijn |Family box =Familiebox |Friends box =Vriendenbox |Photos =Foto's |Photos of Me =Foto's van mij |My Albums =Mijn albums |My Favorites =Mijn favorieten |Guestbook =Gastenboek |Latest News box =Laatste nieuwsbox |User Stats box =Gebruikers statistieken box |Personal Info =Persoonlijke informatie |Contact Info =Contact Info |Work Info=Werk Info |Schools =Scholen |Favorites =Favorieten |Use the checkboxes below to specify who can perform actions on your profile.Gebruik de selectievakjes om te specifiëren wie er acties kan uitvoeren op je profiel. |Who can edit my profile info? =Wie kan je profielfoto bewerken? |Who can post a comment? =Wie kan een reactie verzenden? |Who can send me a message? =Wie kan een bericht verzenden? |Who can invite me to be friends? =Wie kan me uitnodigen om vriend te worden? |Who can find me using search? =Wie kan me vinden via de zoekmachine? |unblock =Deblokkeer |Prevent someone in your tree from seeing your profile and block delivery of their messages to you. =Voorkom dat iemand in je stamboom je profiel kan zien en blokkeer de bezorging van berichten. |Block a User =Blokker een gebruiker |Users will not be notified that you've blocked them. =Gebruikers worden niet verwitigd dat ze geblokkeerd zijn. |Currently Blocked =Huidige geblokkeerde personen |No blocked users. To block a user, type a name in the box above.=Geen geblokkeerder gebruikers. Om een gebruiker te blokkeren, typ een naam in de bovenstaande box. |Return to Account Settings =Keer terug naar Account instellingen. |Manage the privacy of the profiles you've added. =Beheer van de privacy van de profielen die je hebt toegevoegd |Living Profiles I Added =Levende profielen die ik heb toegevoegd |Who can edit? =Wie kan bewerken? |Who can search? =Wie kan zoeken? |Only Me =Alleen ik |Entire Tree =De gehele stamboom |Anyone =Iedereen |Deceased Profiles I Added=Gestorven profielen die ik heb toegevoegd | When you create content on Geni, your Family and Friends are shown updates as Family News on the Home tab. =Als je inhoud creert op Geni, zullen op de startpagina updates worden getoond aan jouw familie en vrienden Familienieuws. |They will only receive updates about content that your privacy settings permit them to see.=Zij kunnen enkel updates ontvangen over inhoud die in de privacy instellingen gespecifiëerd zijn. |Create an update when I... =Maak een update wanneer ik... |update my own profile =Werk mijn profiel bij |post my latest news =Verzend mijn laatste nieuws |add a Friend =Vertel een vriend |comment in someone's guestbook = reactie in iemand's gastenboek |comment on a photo = reactie op een foto |comment on an event = reactie op een gebeurtenis |comment in my tree discussion =reactie op mijn stamboomdiscussie |An update will always appear when I... =Een update zal altijd verschijnen als... |add someone to the tree =Voeg iemand aan de stamboom toe |update someone else's profile =Iemand anders profiel bijwerken |add photos =foto's toevoegen |tag someone in a photo =een foto aan iemand verbinden |add an event =een gebeurtenis toevoegen |tag someone in an event =een gebeurtenis aan iemand verbinden |add photos to an event =voeg foto's toe aan een gebeurtenis |An update will never appear when I... =Een update zal nooit verschijnen als... |send a message =stuur een bericht |view a profile =bekijk een profiel |view a photo =bekijke een foto |decline an invitation =een invitatie afwijzen |edit my Family group =bewerk mijn familiegroep |edit my privacy settings =bewerk mijn privacy instellingen |Control which notification emails Geni sends you. =Controleer welke meldingen via e-mail door Geni worden verzonden |Send me an email when someone=stuur iemand een e-mail |sends me a message =zond mij een bericht |invites me to be Family =nodig me uit om familie te zijn |invites me to be a Friend =nodig me uit om vriend te zijn |accepts my invitation to join my Tree, Family or Friends =aanvaard mijn uitnodiging om deel te nemen aan mijn stamboom |comments in my guestbook=reageer in mijn gastenboek |comments in my tree discussion =reageer in mijn stamboomdiscussie |comments on my photo or responds to my comment =reageer op mijn foto of antwoord om mijn reactie |comments on my event or responds to my comment =reageer op een gebeurtenis of antwoord op mijn reactie |tags me in a photo (once daily max)=me aan een foto verbinden (éénmaal dagelijks) |adds photos of Family and Friends (once daily max) =foto's toevoegen van familie en vrienden (éénmaal dagelijks) |makes new additions to my Tree (once daily max)=maakt nieuwe toevoegingen aan mijn stamboom (éénmaal dagelijks) |in my Family and Friends is about to have a birthday (once daily max) =in mijn familie en vrienden zal binnekort verjaren (éénmaal dagelijks) |Also email me occasionally about new Geni features and announcements =Stuur me bij gelegenheid een e-mail over nieuwe mededelingen in Geni |Primary Email Address= Eerste e-mailadres |Change Password =Verander Wachtwoord |Add email =Toevoegen e-mail |Enter Current Password =Geef Huidig Wachtwoord |Confirm New Password =Bevestig Nieuw Wachtwoord |Type New Password =Type Nieuw Wachtwoord |Please wait... =Gelieve te wachten |Almost done... =Bijna klaar |Loading Relationship... =Relaties aan het Laden.. |Sorry, you cannot send messages to yourself. =Sorry, je kan geen berichten naar jezelf verzenden. |You must specify recipients to send this message. =Je moet een ontvanger invoeren om een bericht te versturen. |You must enter a subject or body to send this message.=Je moet een onderwerp of een inhoud invoeren om dit bericht te versturen. |The conversation has been saved.=Het gesprek is bewaard. |The conversation has been deleted.=Het gesprek is verwijderd. |"Flip" nodes=Draai knoop | (Balloon Icon) =(Tekstballon Ikoon) | (I Icon) =(Mijn Ikoon) | (Printer Icon) =(Printer Ikoon) | (relative) =(familielid) |Action =Actie |ActiveX control is necessary to upload your files quickly and easily. You will be able to select multiple images in user-friendly interface instead of clumsy input fields with Browse button. Installation will take up to few minutes, please be patient. To install Image Uploader, please click on the Information Bar. After page reload click "Yes" when you see the control installation dialog.=ActiveX control is noodzakelijk om je bestanden snel en gemakkelijk te kunnen laden. Je krijgt de mogelijkheid om verschillende foto's te selecteren met een gebruiksvriendelijke interface in plaats van een onhandige input van velden met een Browse button. De installatie zal enkele minuten duren, een moment geduld aub. Om de foto-lader te installeren, klik op de informatiebar. Nadat de pagina opnieuw geladen is zal je een controle installatie dialoogbox te zien krijgen. |Add Photos to This Album =Foto's toevoegen in dit album |Add Relatives to Calendar =Familieleden toevoegen aan je kalender |Add a Caption =Een bijschrift toevoegen |Add descendants of =Een nakomeling toevoegen |Add immediate family of =Directe familie toevoegen |Add multiple photos very quickly, =Meerdere foto's snel toevoegen |Add photos from your computer. =Foto's toevoegen vanaf je computer |Add these photos to =Foto's toevoegen bij |Add to Favorites =Toevoegen aan Favorieten |Added On =Toegevoegd op |Added by =Toegevoegd door |Added to family tree by =Toegevoegd tot de stamboom door |Adding X Photos =X foto's toegevoegd |Advanced Photo Uploader =Geavanceerde fotolader |Advanced =Geavanceerd |Album Cover =Albumhoes |All generations =Alle generaties |Also, 'date of burial' =Alsook, 'datum van begrafenis' |An existing photo album =een bestaand fotoalbum |Ancestors to display =te tonen voorouders |Are you sure you want to delete this photo?=Ben je zeker dat je deze foto wil verwijderen? |Back to your profile=Terug naar je profiel |Balloon help is off =Helptekstballon help staat uit |Balloon help is on =Helptekstballon help staat aan |Birth =Geboorte |Blood Relatives=Bloedverwanten |Bloodrelatives =Bloedverwanten |Born=Geboren |Brother of =Broer van |Brother-in-law =Schoonbroer |By =Door |Caption =Bijschrift |Click Names To View Profiles=Klik op de namen om het profiel te zien |Click The Arrows To Add Relatives =Klik op de pijlen op familieleden toe te voegen |Click an arrow to slide the family tree in that direction. You may also use the arrow keys on your keyboard.=Klik op de pijlen om de stamboom te bewegen in de gekozen richting. Je kan ook de pijltoetsen gebruiken op je toetsenbord. |Click and drag to move this out of the way.=Klik en sleep om dit uit de weg te bewegen |Click and drag up to zoom in and out. Your tree will get bigger or smaller.=Klik en sleep naar boven om in en uit te vergroten |Click here to print this tree=Klik hier om de stamboom af te klikken |Click here to turn on balloon help=Klik hier om terug naar de helptekstballon te keren |Click here to turn on help messages =Klik hier om terug te gaan naar help berichten |Click on any name to go to that person's position in the tree. =Klik op een naam om naar de positie in de stamboom te gaan. |Click on the small green trees to view extended family members.=Klik op de kleine groene boompjes om verder familieleden van de stamboom te zien. |Click the My Profile tab to view and edit your profile.=Klik op Mijn profiel om je profiel te bewerken. |Click this arrow to add a sibling, spouse or partner for this person. =Klik op deze pijl om een broer of zus, echgenoot/echtgeote of partner toe te voegen. |Click this arrow to slide the family tree in this direction. You may also =Klik op deze pijl om de familiestamboom in deze richting te verplaatsen |Click this button to recenter this family tree.=Klik op deze knop om de familiestamboom terug te centreren. |Click this button to turn help balloons off. =Klik op deze knop om helptekstballonnen af te zetten. |Click this link to edit basic information about this person.=Klik op deze link om de basisgegevens over deze persoon te bewerken. |Click this link to view this person's profile. You may also be able to edit this profile.=Klik op deze link om het profiel van deze persoon te bekijken |Click this link to view your family tree from this person's point of view.=Klik op deze link om de familiestamboom te bekijken vanuit deze persoon zijn invalshoek |Click to add a name =Klik hier om een naam toe te voegen |Click to view this person's family tree. =Klik hier om deze persoon zijn familiestamboom te zien. |Clicking on any name will take you to that person's position on the tree. =Door een Klik op een naam zal je naar de stamboompositie gaan van deze persoon |Close this dialog box when upload completes=Sluit dit venster wanneer het laden voltooid is. |Close =Sluiten |Comments =Reacties |Confirm email address=Bevestig e-mailadres |Connect these relatives to your tree. =Verbind deze familieleden aan jouw stamboom |Create Message =Maak een bericht |Create a new album =Maak een nieuw album |Created by NAME on DATE =Gemaakt door NAME op DATE |Created on DATE =Gemaakt op DATE |Danish =Deens |Daughter of =Dochter van |Daughter-in-law =Schoondochter |Deceased Relatives =Gestorven familieleden |Delete this Album =Verwijder dit album |Description =Beschrijving |Deselect All =Deselecteer alles |Direct ancestors only =Alleen directe voorouders |Display =Weergave |Do not display maiden names=Meisjesnamen niet weergeven |Drag photos to change their display order in this album.=Sleep foto's om de weergave in volgorde van het album te wijzigen |Drag this slider to change size of print.=Sleep de schuifbalk om de grootte van de printout te wijzigen. |Edit Album:=Bewerk album |Edit description... =Bewerk beschrijving |Employer =Werkgever |End Year =Einde jaar |English =Engels |Family Albums =Familiealbums |Family Friends =Familievrienden |Father of =Vader van |Find relatives quickly. =Vindt snel familieleden |Finished =Gedaan |First Name / Last Name=Voornaam/Achternaam |First photo =Eerste foto |Geni Image Upload =Geni foto opladen |Go =Ga |Having trouble? Try the simple uploader instead. =Heb je problemen? Probeer de eenvoudige oplader in de plaats. |Help balloons are turned on. Hold your mouse over almost anything on the family tree for an explanation.=Helptekstballonnen staan aan. Hou je muis over bijna alles over de familiestamboom voor uitleg |Hide help balloons =Verberg helptekstballonnen |High quality =Hoge kwaliteit |Home Phone=Huistelefoon |Husband of =Echtgenoot van |I replied =Ik heb geantwoord |If names in your tree use non-English characters, you must select "landscape" in your printer's settings to display the names correctly. = Als namen in je stamboom niet Engelse karakters gebruiken, moet je in de printer "liggend" selecteren, in je printerinstellingen zullen de namen correct weergegeven worden. |If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow arrows or navigate to another branch of your tree. =Als je directe familieleden niet terugvindt van de niet in kaartgebracht personen, voeg deze toe door te klikken op de gele pijlen of navigeer naar een andere tak in je stamboom |If you'd like to change the size of your print, please use the controls below. =Als je de grootte van je printout wil veranderen gebruik de onderstaande controles. |Ignore display name =Negeer de weergegeven naam |Image Uploader =fotooplader |Immediate Family Members=Directe familieleden |In this photo =In deze foto |Index of Last Names =Index van de Achternamen |Inlaws =Aangetrouwd familielid |Invite Your Family:=Nodig je familie uit: |Invite a family member =Nodig een familielid uit |Invite your family: =Nodig je familie uit: |Invited By Me =Door mij uitgenodigd |Invited By My Family =Door mijn familie uitgenodigd |Just drag and drop them on their nearest relative. If your relative is already in the tree, drag their unconnected node onto the one in the tree. =Sleep en laat vallen op het dichtste familielid. Als je familielid al in de stamboom staat, sleep de niet verbonden knoop op de persoon in de stamboom. |Layout options :Opties voor opmaak |Leave a message for=Laat een bericht na voor |Leave message =Laat een bericht |List of NAME's Tree =Lijst van NAME’s stamboom |List of Name's Tree =Lijst van NAME’s stamboom

|Showing NUMBER people out of NUMBER in= Toont NUMBER personen vanuit NUMBER in: |Remove from Family group =Verwijder van de Familiegroep |Add to Family group = Toevoegen aan de Familiegroep |deceased = overleden |My Family=Mijn Familie |My Blood Relatives =Mijn Bloedverwanten |My Inlaws = Mijn Aangetrouwde familie |My Ancestors =Mijn Voorouders |My Descendants =Mijn Nakomelingen |My Blood Relatives=Mijn Bloedverwanten |NUMBER people with NUMBER family names = NUMBER personen met NUMBER familieleden |"LASTNAME" in My Tree ="LASTNAME" in Mijn Stamboom |Showing NUMBER of NUMBER people =Toont NUMBER van NUMBER personen |Map=Landkaart |NUMBER out of NUMBER Family and Friends mapped by =NUMBER vanuit NUMBER Familie en vrienden op kaart gezet door |current location =huidige lokatie |place of birth =geboorteplaats |NUMBER family members missing on this map =NUMBER familieleden ontbreken op deze landkaart |add=Toevoegen |Add location for NAME =Voeg lokatie toe voor NAME |Leave a comment here for your entire Tree to read =Laat een reactie achter zodat je ganse Familiestamboom het te lezen |Share your tree =Deel je stamboom |Use these options to share your tree with family and friends. =Gebruik deze opties op je stamboom te delen met familie en vrienden |Invite your family =Nodig je vrienden uit |Invite your family to join, edit and contribute to your tree. =Nodig je vrienden uit om deel te nemen, te bewerken en bij te dragen aan je stamboom |Invite =Uitnodigen |Invite Your Family and Friends to Geni =Nodig je Familie en Vrienden uit naar Geni| |Invitation History =Geschiedenis van de uitnodigingen |Invite Your Family and Friends =Nodig je familie en vrienden uit |Invited By Me =Door mij uitgenodigd |Invited By My Family =Door mijn familie uitgenodigd |There have not been any invitations sent. Click here to invite others to your tree. =Er zijn nog geen uitnodigingen verstuurd. Klik hier om anderen uit te nodigen naar je stamboom |NUMBER of NUMBER people who have been: = NUMBER van NUMBER personen die al hebben |Invited By Me =Door mij uitgenodigd |Invited By My Family =Door mijn familie uitgenodigd |Date Invited =Datum uitnodiging |Ancestors =Voorouders |Descendant =Afstammelingen |Living Relatives =Levende familieleden |Low quality =Lage kwaliteit |Maiden name appended, in parentheses=Meisjesnaam bijvoegen, tussen haakjes |Maiden name instead of last name, in CAPS =Meisjesnaam in plaats van achternaam, in CAPS |Maiden name instead of last name =Meisjesnaam in plaats van achternaam |Make connections. =Maak verbindingen |Make my profile photo =Maak van deze foto mijn profielfoto |Map of My Family =Kaart van mijn familie |Mark deceased =Markeer als overleden |Maximum font size =Maximum grootte lettertype |Medium quality =Medium kwaliteit |Message =Bericht |Minimum font size=Minimum grootte lettertype |Mobile Phone =Mobiele telefoon |Mother of =Moeder van |Move Around Your Tree=Verplaatst je in je stamboom |My Ancestors =Mijn Voorouders |My Descendants =Mijn Nakomelingen |My Family =Mijn Familie |My Favorites=Mijn Favorieten |My Profile =Mijn profiel |Name preferences =Naam voorkeuren |Name's photos =NAME's fotos |Names Only=Alleen Namen |Names =Namen |Name =Naam |Neutral color backgrounds=Neutrale achtergrondkleuren |New Album Name =Nieuwe Albumnaam |Next=Volgende |No matches found, search entire tree= Geen gelijkaardige gevonden, zoek over de gehele stamboom |Note: 'date of death' =Notitie:'datum van overlijden' |Occupation =Beroep |On the web =Op het web |Open Other Branches of Your Tree=Open andere takken van je stamboom |Other =Andere |PRINT =DRUK AF |Print =Klik af |Parents =Ouders |Partner =Partner |People in My Tree=Personen in mijn stamboom |People/Heroes =Personen/Helden |Personal =Persoonlijk |Phone Numbers =Telefoonnummers |Photo Added =Foto toegevoegd |Photo X of X in Name's photos=Foto X van X in NAME's foto |Photos Added =Foto's toegevoegd |Photos Only =Alleen foto's |Photos of Me =Foto's van mij |Photos =Foto's |Political Views=Politieke overtuigingen |Position =betrekking |Preferences =Voorkeuren |Press =Pers |Previous =Vorige |Print To Paper =Klik af op papier |Print in black & white =Afdrukken in zwart/wit |Print with normal font. =Afdrukken in normaal lettertype |Print with small font. =Afdrukken in kleiner lettetype |Print your tree on one page. =Klik je stamboom op één pagina |Printing Instructions =Afdruk instructies |Privacy =Privacy |Protestant=Protestant |Put Your Relatives on The Map=Zet je Familieleden op de kaart |Quotes =Citaten |Recent Albums =Recente Albums |Recently Added List =Recent toegevoegde lijst |Recently Joined List=Recent aangesloten lijst |Recently Modified List=Recent gewijzigde lijst |Red=Rood |Relation=Relatie |Religion =Geloof |Remove from Favorites=Verwijder van Favorieten |Rendering quality =Weergave kwaliteit |Reorder Album =Nabestelling Album |Reorder Photos =Nabestelling Foto's |Reply=Anwoord |Republican =Republikein |Requests =Verzoeken |Restore all of your preferences to their defaults by pressing the button below.=Herstel al je voorkeuren naar standaard door op de onderstaande knop te klikken |Reverse Sort=Omgekeerd sorteren |Safety=Veiligheid |Save your changes >>=Bewaar je veranderingen >> |Saved Messages=Bewaarde berichten |Saved=Bewaard |Save=Bewaar |Saving=Aan het bewaren |School=School |Scientologist=Aanhanger van sciëntologie |Search name or email=Zoek op naam of e-mailadres |Second photo=Tweede foto |See: new additions / new members=Zie:nieuwe toevoegingen/Nieuwe leden |Select All=Selecteer alles |Select one or more photos from your computer =Selecteer een of meer foto's van je computer |Send Birthday Reminders=Stuur verjaardagsherinneringen |Separate favorites in each group with a comma. Ex: reading, fishing=Verdeel favorieten in elke groep met een komme. Bvb: lezen, vissen |Separate nicknames with a comma. Ex: Jack, Jay, Uncle Jay=Verdeel roepnamen met een komma. Bvb:Jack, Jay, Uncle Jay |Set Album Cover=Stel albumhoes in |Set as cover =stel in als hoes |Set as profile photo =Stel in als profielfoto |Share some things about (Name) =Vertel iets over (Name) |Share some things about yourself here.=Vertel hier iets over jezelf . |Show email prompt=Toon onmiddelijk e-mail |Show legend=Toon legende |Show middle name=Toon tweede voornaam |Show page numbers =Toon paginanummers |Show photos=Toon foto's |Show photos=Toon foto's |Show suffixes=Toon achtervoegsels |Show tray on rollover=Toon schuifbalk indien de muis er overgaat |Show yellow arrows=Toon gele pijlen |Showing X of X=Toon X van X |Sikh=Sikh |Simple Photo Uploader=Eenvoudige foto oplader |Sister of=Zus van |Sister=Zus |Son of=Zoon van |Son-in-law=Schoonzoon |Sort by:=Sorteer op |Sports=Sport |Standard=Standaard |Start Year=Beginjaar |Start typing a language=Begin een taal te typen |Start typing a political view=Begin een politieke overtuiging te typen |Start typing a religion=Begin een geloof te typen |Start typing an ethnicity=Begin een volkenras te typen |Started family tree=Begin hier je familieboom |Status=Status |TV Shows=TV Programma's |Tag Your Added Photos=Verbind je toegevoegde foto's |Tagged By Me=Verbonden door mij |Taoist=Taoist |Terms=Voorwaarden |There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again.=Er was een probleem met het imorteren van je adresboek. Gelieve je gebruikersnaam en wachtwoord na te kijken en opnieuw te proberen. |This is your profile as others see it.=Dit is het profiel zoals anderen het zien. |This is you=Dit ben jij |This list shows the people visible in the tree above.=Deze lijst toont de personen zichtbaar bovenaan in de stamboom |This person does not have email=Deze persoon heeft geen e-mailadres |This person is deceased =Deze persoon is overleden |Title =Titel |To see a list of all of the names in your current tree, open the 'Go to...' tab =Om een lijst te zien van al de namen in de huidige stamboom, open de 'Ga naar...' label |Today=Vandaag |Top Photo Uploaders=Top Foto Opladers |Top Profile Adders=Top Profiel Toevoegers |Top Profile Inviters=Top Profiel Uitnodigers |To=Aan |Tree Creator=Stamboommaker |Tree layout=Stamboom opmaak |Type Description Here=Typ de beschrijving hier |Type first or last name=Typ voor of achternaam |Uncle=Nonkel |Updated=Bijgewerkt |Use the arrow controls, or just click and drag anywhere on the family tree.=Gebruik de pijltoetsen, of klik en sleep overal in de familiestamboom |Use the options below to determine the size of your printed tree. The print preview will show you how many pages your tree spans. Each gray square represents =Gebruik de opties onderaan om de grootte vast te stellen van je afdruk. Het afdrukvoorbeeld zal tonen uit hoeveel pagina's je stamboom bestaat; Elk grijs vierkant vertegenwoordigt |User History=Gebruikersgeschiedenis |User Stats=Gebruikersstatistieken |Vertical=Vertikaal |Very Conservative=Vrij Conservatief |Very Liberal=Vrij Liberaal |View List=Bekijk Lijst |View Tree=Bekijk Stamboom |View as Tree=Bekijks als Stamboom |View tree awards=Bekijk stamboomprijzen |View your profile as others see it=Bekijk je profiel zoals anderen het zien |Viewing X Photos=Bekijken van X foto's |Who's In This Photo=Wie is in deze foto |Who's in this album=Wie is in dit album |Wiccan=Hekserij |Wife of=Vrouw van |Work Address=Werkadres |Work=Werk |X Added=X toegevoegd |X generations=X generatie |X people were not added=personen waren niet toegevoegd |You can add siblings, spouses, and children.=Je kan een zus, broer, echtgenoot/echtgenote, en kinderen toevoegen. |You must enter a subject or body=Je moet een onderwerp en of inhoud inbrengen |Your Profile is=Je profiel is |Yourself=Jezelf |You=Jij |add from address book=toevoegen vanuit je adresboek |and=en |anniversaries=verjaardagen |back=terug |because we cannot send them email.=omdat we geen e-mail kunnen sturen |birthdays=verjaardagen |born eighteenth=achttiende geboren |born eighth=achtste geboren |born eleventh=elfde geboren |born fifteenth=vijftiende geboren |born fifth=vijfde geboren |born first=eerst geboren |born fourteenth=veertiende geboren |born fourth=vierde geboren |born nineteenth=negentiende geboren |born ninth=negende geboren |born second=tweede geboren |born seventeenth=zeventiende geboren |born seventh=zevende geboren |born sixteenth=zestiende geboren |born sixth=zesde geboren |born tenth=tiende geboren |born third=derde geboren |born thirteenth=dertiende geboren |born twelfth=twaalfde geboren |born twentieth=twintigste geboren |created by Me=door mij gemaakt |current spouse=huidige vrouw |done=gedaan |edit=bewerken |enter email=geef je e-mailadres in |enter her email=geef haar e-mailadres in |enter his email=geef zijn e-mailadres in |for My Family=voor Mijn Familie |her brother=haar broer |her daughter=haar dochter |her father=haar vader |her husband=haar man |her mother=haar moeder |her sister=haar zus |her son=haar zoon |her wife=haar vrouw |hide year=verberg jaartal |hide=verberg |his brother=zijn broer |his daughter=zijn dochter |his father=zijn vader |his husband=zijn man |his mother=zijn moeder |his sister=zijn zus |his son=zijn zoon |his wife=zijn vrouw |include friends=vrienden inbegrepen |in=in |one page.=op pagina. |only child=enkel kind |or Cancel=of annuleer |or=of |phone no=geen telefoon |photos=foto's |place of birth=geboorteplaats |postal code=postcode |replied=geantwoord |rotate photos on the fly=draai foto's |save & close=bewaar en sluit |save & continue=bewaar en ga verder |service =dienst |showing X people out of X=toont X personen van X |state/provincestaat:= staat/provincie |state=staat |street=straat |suffix=achtervoegsel |to my family=aan mijn familie |to send this message.=om dit bericht te versturen |use the arrow keys on your keyboard.=gebruik de pijltoetsen op je toetsenbord |username=gebruikersnaam |view album=bekijk album |web address=web adressen |x out of y relatives and friends mapped by xx= x van y familieleden en vrienden op kaart gezet door xx |x people with x family names=x personen met x failienamen |xx family members missing on this map=xx familieleden staan niet op deze kaart |your father=je vader |your mother=je moeder

|Welcome to the NAME Family!=Welkom bij de NAME Familie! |To get the most out of Geni, we recommend that you:=Om het meeste uit Geni te halen raden we je aan dat je: |Join the NAME tree=Word lid van NAME stamboom |Build your Family tree=Bouw hier je Familiestamboom |Find more Family and Friends on Geni=Vind meer Familie en Vrienden op Geni |Enter Family birthdays=Geef de verjaardagen van je familie in |Complete your profile=Vervolledig je profiel |You don't have any family news yet. Have you invited your family?=Je hebt nog geen familienieuws. Heb je al familileden uitgenodigd? |No events in the next month=Geen gebeurtenissen voor de volgende maand |1 new message=1 nieuw bericht |NUMBER new messages=NUMBER nieuwe berichten |include deceased= overledenen inbegrepen |NUMBER birthdays & NUMBER anniversaries for Family=NUMBER verjaardagen & NUMBER verjaardagen |NAME's tree =NAME's Stamboom

|NUMBER generations=NUMBER generaties |Direct ancestors only=Alleen directe voorouders |Tree layout=Stamboom opmaak |Standard=Standaard |Vertical=Vertikaal |Photos Only=Alleen foto's |Names Only=Alleen Namen |Layout options= Opties voor opmaak |Show photos=Toon foto's |"Flip" nodes=Draai knoop |Click to "flip" nodes=Klik om knopen te draaien |Show yellow arrows=Toon gele pijlen |Show email prompt=Toon onmiddelijk e-mail |Center single parents=Centreer alleenstaande ouders | a cycle occurs when the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry to brothers) =Een cyclus komt voor als twee personen meer dan één keer in je stamboom voorkomen bvb. Als twee zussen trouwen met twee broers)

| Restore defaults = Herstel standaardinstellingen | Explanations=Verklaringen | View NAME's tree =Bekijk NAME’s Stamboom | See more of NAME's family tree =Bekijk meer van NAME’s familiestamboom | Expand your tree to full screen =Vergroot je stamboom tot een volledig scherm | Edit NAME's basic information =Bewerk NAME’s basisgegevens | View NAME's profile =Bekijk name’s profiel | a cycle occurs when the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry two brothers)=Een cyclus komt voor als twee personen meer dan één keer in je stamboom voorkomen bvb. Als twee zussen trouwen met twee broers) | Click to add a sibling or a spouse = Klik om een zus, broer of echtgenoot/echtgenote toe te voegen | Actions=Acties | New =Nieuw | Add people =Voeg personen toe | Save & close =bewaar en sluit | Save & continue =bewaar en ga verder | or =of | Cancel =Annuleer | View =Bekijk | Profile =Profiel | Add =Toevoegen | sibling or spouse =broer, zus of echtgenote/echtgenoot | child =kind | Edit information =Bewerk informatie | View profile =Bekijk profiel | More =Meer | Create a cycle =Creëer een cyclus | Close =Sluiten | Add Brother =Voeg een broer toe | Add Sister =Voeg een zus toe | Add Wife =Voeg een echtgenote toe | Add Husband =Voeg een echtgenoot toe | Add Son =Voeg een zoon toe | Add Daughter =Voeg een dochter toe | partner, ex-wife... =partner, ex-vrouw… | partner, ex-husband... =partner, ex-man

| Wizard: Create a cycle=Wizard:Creëer een cyclus | Cycles =Cyclus | remove =Verwijder | What's a cycle? =Wat is een cyclus | A cycle occurs then the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry two brothers). To create a cycle, drag the node onto the second person to whom he or she is related. = een cyclus komt voor als twee personen meer dan één keer in je stamboom voorkomen bvb. Als twee zus trouwen met twee broers). Om een cyclus te creëren; sleep de knoop naar de tweede persoon waar hij familie van is. | Remove this cycle? =Deze cyclus verwijderen? | Removing this cycle will only remove it from the tray. You can always drag it back here later. =Als uw deze cyclus verwijderd, zal hij alleen verwijderd worden uit deze lade. Je kan het steeds terug naar hier slepen. | or =of | Husband or partner =Echtgenoot of partner | Wife or partner =Echtgenote of partner | They're the same person =Ze zijn dezelfde persoon

| Wizard: Building tree from address book=Wizard: Bouw je stamboom vanuit je adresboek | Build your tree from your address book =Bouw je stamboom vanuit je adresboek | Access your address book to select relatives to add to your tree.=Toegang tot je adresboek om familileden toe te voegen aan je stamboom | Geni will not save your password, and we will = Geni zal nooit je wachtwoord opslaan, en we zullen | never email anyone without your direct consent. =Nooit een e-mail sturen naar iemand zonder je toestemming. | Your email address =Jouw e-mailadres |Has responded to your invitation. = Heeft reageeerde op jouw uitnodiging. |Has not responded to your invitation. = Heeft reageeerde nog niet op jouw uitnodiging. |Has not responded to invitation from NAME. = Heeft reageeerde nog niet op de uitnodiging van NAME. |Remind =Herinner |Web Email =Web E-mail |Easily build your tree from your address book and invite your close friends. =Bouw je stamboom gemakkelijk op door uitnodigingen te sturen vanuit je adresboek. |Email Applications =E-mail applicaties |Contact File: =Contactenbestand |Add Emails: =Voeg e-mails toe |separate email addresses with commas =scheidt e-mailadressen met een komma |Email your tree =E-mail je stamboom |Embed your tree =Leg je stamboom vast |Send this URL to share a limited read-only view of your tree: =Stuur deze URL om een gelimiteerde ‘alleen lezen’ te delen van je stamboom |Embed a limited view of your tree on a social networking site (Facebook, MySpace, etc.), your blog, or your own site. =Leg een gelimiteerd overzicht op jouw stamboom vast op een sociale network site (Facebook, MySpace, enz.) |GEDCOM is a standard file format for genealogical information. =GEDCOM is een standard bestands formaat voor genealogische informatie. |GEDCOM Export = GEDCOM Export |Preview or configure your shared tree view. =Voorbeeld of configuratie van je gedeelde stamboom |To join this tree, please ask NAME to send you an invitation. =Om lid te worden van deze stamboom, gelieve NAME te vragen je uit te nodigen. |Configure your shared tree =Instellingen van je gedeelde stamboom |Create a limited read-only view of your tree to share with family and friends outside of Geni. =Maak een gelimiteerd ‘alleen lezen’ overzicht van je stamboom om te delen met familie en vrienden buiten Geni. |Preview =Voorbeeld |You can drag your tree and change the zoom level. =Je kan je stamboom slepen en het zoomlevel aanpassen |Share this link: =Deel deze link |If you no longer wish to share your tree, you can deactivate your link below. You can create a new link at any time. =Als je niet langer je stamboom wil delen, kan je de link onderaan ontkoppelen. Je kan een elk moment een nieuwe link creeëren |Deactivate this shared tree view =Desactiveer het gedeelde overzicht van deze stamboom |Customize =Aanpassen |optional =optioneel |Tree type =Stamboom type |Pedigree view (direct ancestors only) =Alleen overzicht afstammingelingen (directe voorouders alleen) |Immediate family =Directe familie |Immediate family and pedigree view =Directe familie en overzicht afstammingelingen |Extended tree (first cousins) =Uitgebreide stamboom (eerste neven en nichten) |Display type =Weergave type |more =meer |less =minder |Size =Grootte |Small (300x250) =Klein (300x250) |Medium (375x300) =Medium (375x300) |Large (600x400) =Groot (600x400) |Tall (600x800) =Lang (600x800) |go =ga |Custom =Aangepast |Name display =Naam weeergave |First name and last initial (Jane S.) =Voornaam en laatste initialen (Jeanne S.) |First name only (Jane) =Alleen voornaam (Jeanne) |Options =Opties |Hide surnames of deceased direct ancestors =Verberg bijnamen van overleden directe voorouders |Hide own children under 18 =Verberg kinderen onder 18 jaar |Hide profile photos =Verberg profiel foto’s |Mark deceased =Markeer als overleden |Privacy Information =Privé informatie |Once you publish your tree, we can no longer guarantee the privacy of the data displayed. We caution you to consider the privacy of your family members when sharing your tree. =Eénmaal dat de stamboom gepubliceerd is, kunnen we de privacy van de weergave niet meer garanderen. Wees voorzichtig en denk na over de privacy van je familieleden bij het delen van je stamboom. |What we guarantee: =Dit garanderen wij: |You choose where to display your shared tree. =Jij bepaalt waar je stamboom word weergegeven. |Your shared tree cannot be edited by anyone. =Je gedeelde stamboom kan door niemand worden bewerkt. |Other branches of your tree are not accessible. =Andere takken van je stamboom zijn niet toegankelijk. |Only publicly viewable profile photos are shown. =Alleen publieke zichtbare profielen worden getoond. |Additional profile information is not shown. =Bijkomende profielinformatie wordt niet getoond. |Last names are not shown unless you choose to display them for deceased direct ancestors (starting with your grandparents). =Achternamen worden niet getoond tenzij je ervoor kiest om hen weer te geven voor overleden vooorouders ( te starten met je grootouders). |Minors are not shown unless you choose to show your own children. =Minderjarigen worden niet getoond tenzij het je eigen kinderen zijn. |You can deactivate your shared tree at any time. =Je kan je gedeelde stamboom altijd desactiveren. |GEDCOM is a standard file format used to save, transfer, and transport genealogical information. Exporting a GEDCOM file will allow you to save your Geni family tree to your own computer. When you click the button below, we will generate your GEDCOM file and send you a link to download it. =GEDCOM is een standaar bestandsformaat dat wordt gebruikt om genealogische informatie op te slaan, te transferen en te transporteren. Wanneer je op de knop onderaan klikt zullen we een GEDCOM bestand genereren, en je een link sturen om het te downloaden. |Export My GEDCOM File =Exporteer Mijn GEDCOM bestand |We are experiencing technical difficulties =We hebben onverwachte technische problemen |The conversation has been deleted=Het gesprek is verwijderd. |NAME's current location was placed on the map. =NAME’s huidige lokatie werd op de kaart gezet. |Your address book has been cleared. =Je adresboek is vrijgemaakt. |Please enter some email addresses to invite. =Geef aub een paar e-mailadressen in op uit te nodigen. |Please enter a valid email address and password. =Geef aub een geldig e-mailadres en wachtwoord in; |You haven't imported any contacts. =Je hebt nog geen contacten geimporteerd. |Add your family's emails, so they can help complete the tree.=Voeg e-mailadressen van je familie in, zo kunnen ze helpen je stamboom te vervolledigen. |Edit Album=Bewerk Album |a cycle occurs when the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry to brothers)= |Invite Your Family =Nodig je Familie uit |Add your family's emails, so they can help complete your tree. =Voeg de e-mailadressen van je familie toe zodat ze je stamboom kunnen helpen vervolledigen |Showing NUMBER people out of NUMBER in: =Toont NUMBER personen van NUMBER in: |NAME's immediate family =NAME’s van directe familie |Use the checkboxes below to specify who can perform actions on your profile. =Gebruik de selectievakjes onderaan om te kiezen wie je profile kan bewerken. |Friends are shown updates as Family News on the Home tab. = Vrienden kunnen updates bekijken op het Familienieuws van de startpagina. |Upload a contact file below and Geni will securely import your contacts. Read how to create a contact file here.= Laad hier je contactenbestand op en Geni zal deze contacten veilig importeren. Lees hier hoe je een contactenbestand kan aanmaken. |There are currently no photos of this event. Click here to add photos. =Er zijn momenteel geen foto’s van deze gebeurtenis. Klik hier om foto’s toe te voegen. |There are currently no attendees for this event. Click here to add some. =Er zijn momenteel nog aanwezigen voor deze gebeurtenis. Klik hier om iemand toe te voegen.

Personal tools