Difference between revisions of "Template:Czech translation"

From Wiki

Jump to: navigation, search
m (Prvních pár korektur. Další přibudou velmi brzy.)
(Minor corretures of existing and major of new lines was made. New version soon.)
Line 1: Line 1:
 
{{Translation|Template:Czech translation|
 
{{Translation|Template:Czech translation|
 +
 +
<!--NOTE: Translated by Pavel Vítek, dr.cryo@gmail.com, 06/01/2008-->
  
 
<!-- GENI Slogan -->
 
<!-- GENI Slogan -->
Line 56: Line 58:
 
|Update Profile=Aktualizovat profil
 
|Update Profile=Aktualizovat profil
 
|Edit Privacy=Upravit soukromí
 
|Edit Privacy=Upravit soukromí
|Invite Family & Friends=Pozvat rodinu a přátelé
+
|Invite Family & Friends=Pozvat rodinu a přátele
 
|New on Geni (In English)=New on Geni
 
|New on Geni (In English)=New on Geni
 
|Family News=Rodinné novinky
 
|Family News=Rodinné novinky
Line 63: Line 65:
 
|Me=Já
 
|Me=Já
 
|Family=Rodina
 
|Family=Rodina
|Keep your family updated. Post your latest news here.=Aktualizuj svou rodinu. Pošli sem novinku.
+
|Keep your family updated. Post your latest news here.=Aktualizuj pravidelně svojí rodinu. Novinky zasílej sem.
 
|post news=zaslané novinky
 
|post news=zaslané novinky
 
|Today=Dnes
 
|Today=Dnes
Line 78: Line 80:
 
|NAME, NAME and NAME were tagged in NUMBER photos.=NAME, NAME a NAME byli označeni na NUMBER fotkách
 
|NAME, NAME and NAME were tagged in NUMBER photos.=NAME, NAME a NAME byli označeni na NUMBER fotkách
 
|NAME, NAME and NAME have new profile photos.=NAME, NAME and NAME mají nové fotky v profilech
 
|NAME, NAME and NAME have new profile photos.=NAME, NAME and NAME mají nové fotky v profilech
|NAME, your RELATIVE, accepted NAME's invitation to join the Tree..=NAME, tvůj příbuzný RELATIVE, přijal NAME pozvání k připojení do stromu..
+
|NAME, your RELATIVE, accepted NAME's invitation to join the Tree..=NAME, tvůj příbuzný RELATIVE, přijal NAME pozvání k připojení do rodokmenu..
 
|Send her a message=Pošli jí zprávu
 
|Send her a message=Pošli jí zprávu
 
|Send him a message=Pošli mu zprávu
 
|Send him a message=Pošli mu zprávu
Line 87: Line 89:
 
|Birthdays & Anniversaries=Narozeniny a výročí
 
|Birthdays & Anniversaries=Narozeniny a výročí
 
|view all=zobraz vše
 
|view all=zobraz vše
|Welcome to the NAME Family!=Vítej do stromu rodiny NAME!
+
|Welcome to the NAME Family!=Vítej do rodokmenu rodiny NAME!
|To get the most out of Geni, we recommend that you:=Pro maximální využití možnosti Geni, doporučujeme, aby jsi:
+
|To get the most out of Geni, we recommend that you:=Pro maximální využití možností Geni doporučujeme, aby jsi:
|Join the NAME tree=Přidej se do stromu NAME
+
|Join the NAME tree=Přidej se do NAME rodokmenu
|Build your Family tree=Vybuduj svůj rodinný strom
+
|Build your Family tree=Sestav svůj rodinný rodokmen
 
|Find more Family and Friends on Geni=Najdi více členů rodiny a přátel na Geni
 
|Find more Family and Friends on Geni=Najdi více členů rodiny a přátel na Geni
 
|Enter Family birthdays=Zadej rodinné narozeniny
 
|Enter Family birthdays=Zadej rodinné narozeniny
 
|Complete your profile=Dokonči svůj profil
 
|Complete your profile=Dokonči svůj profil
 
|You don't have any family news yet. Have you invited your family?=Nemáš žádné informace od rodiny. Pozval jsi již svoji rodinu?
 
|You don't have any family news yet. Have you invited your family?=Nemáš žádné informace od rodiny. Pozval jsi již svoji rodinu?
|No events in the next month=V následujícím měsicí nejsou žádné události
+
|No events in the next month=V následujícím měsíci nejsou žádné události
 
|1 new message=1 nová zpráva
 
|1 new message=1 nová zpráva
 
|NUMBER new messages=NUMBER nových zpráv
 
|NUMBER new messages=NUMBER nových zpráv
Line 105: Line 107:
 
|Sent=Odeslané
 
|Sent=Odeslané
 
|Send Message=Poslat zprávu
 
|Send Message=Poslat zprávu
|Sender=Odesilatel
+
|Sender=Odesílatel
 
|Subject=Předmět
 
|Subject=Předmět
 
|Send Messages=Poslat zprávy
 
|Send Messages=Poslat zprávy
Line 121: Line 123:
 
|There are NUMBER items in your saved messages=Ve složce Uložené je NUMBER položek
 
|There are NUMBER items in your saved messages=Ve složce Uložené je NUMBER položek
 
|There are NUMBER items in your sent messages=Ve složce Odeslané je NUMBER položek
 
|There are NUMBER items in your sent messages=Ve složce Odeslané je NUMBER položek
|To:=Příjemce:
+
|To:=Komu:
 
|Click to add name=Klikni pro přidání jména
 
|Click to add name=Klikni pro přidání jména
 
|Add Group=Přidat skupinu
 
|Add Group=Přidat skupinu
 
|Descendants of...=Potomci ...
 
|Descendants of...=Potomci ...
|Immediate Family of...=Příma rodina...
+
|Immediate Family of...=Přímá rodina...
|Immediate Family=Příma rodina
+
|Immediate Family=Přímá rodina
 
|bigger=zvětšit
 
|bigger=zvětšit
 
|Save as group=Uložit jako skupinu
 
|Save as group=Uložit jako skupinu
Line 133: Line 135:
 
|Forward=Přeposlat
 
|Forward=Přeposlat
 
|Forward this conversation to:=Přeposlat tuto konverzaci:
 
|Forward this conversation to:=Přeposlat tuto konverzaci:
|There are NUMBER items in your inbox=Ve tvém inboxu je NUMBER položek
+
|There are NUMBER items in your inbox=V příchozí poště je NUMBER položek
  
 
<!--Calendar page-->
 
<!--Calendar page-->
Line 140: Line 142:
  
 
<!--My Tree subpages: Geni Flash Interface Tree / Tree-->
 
<!--My Tree subpages: Geni Flash Interface Tree / Tree-->
|NAME's tree=NAME strom
+
|NAME's tree=NAME rodokmen
  
 
<!--Tabs at the bottom-->
 
<!--Tabs at the bottom-->
Line 148: Line 150:
  
 
<!--Go to... tab-->
 
<!--Go to... tab-->
|This list shows the people visible in the tree above.=Tento seznam obsahuje lidi ve stromu výše.
+
|This list shows the people visible in the tree above.=Tento seznam obsahuje lidi v rodokmenu výše.
|Click on any name to go to that person's position in the tree.=Kliknutím na jméno se dostaneš na pozici osoby ve stromu.
+
|Click on any name to go to that person's position in the tree.=Kliknutím na jméno se dostaneš na pozici osoby v rodokmenu.
  
 
<!--Preferences tab-->
 
<!--Preferences tab-->
Line 159: Line 161:
 
|NUMBER generations=NUMBER generací
 
|NUMBER generations=NUMBER generací
 
|Direct ancestors only=Pouze přímí předci
 
|Direct ancestors only=Pouze přímí předci
|Tree layout=Rozložení stromu
+
|Tree layout=Rozložení rodokmenu
 
|Standard=Standardní
 
|Standard=Standardní
 
|Vertical=Svislé
 
|Vertical=Svislé
Line 166: Line 168:
 
|Layout options=Možnosti zobrazení
 
|Layout options=Možnosti zobrazení
 
|Show photos=Zobraz fotky
 
|Show photos=Zobraz fotky
|"Flip" nodes=Prohoď uzly
+
|"Flip" nodes=Přehoď uzly
|Click to "flip" nodes=Klikni pro prohození uzlů
+
|Click to "flip" nodes=Klikni pro přehození uzlů
 
|Show yellow arrows=Ukázat žluté šipky
 
|Show yellow arrows=Ukázat žluté šipky
 
|Show email prompt=Ukázat výzvu pro email
 
|Show email prompt=Ukázat výzvu pro email
Line 173: Line 175:
 
|Mark deceased=Označit zesnulé
 
|Mark deceased=Označit zesnulé
 
|Neutral color backgrounds=Neutrální barva pozadí
 
|Neutral color backgrounds=Neutrální barva pozadí
|Name preferences=Možnosti jmena
+
|Name preferences=Možnosti jména
 
|Do not display maiden names=Nezobrazovat jména za svobodna
 
|Do not display maiden names=Nezobrazovat jména za svobodna
 
|Maiden name appended, in parentheses=Jméno za svobodna v závorkách
 
|Maiden name appended, in parentheses=Jméno za svobodna v závorkách
|Maiden name instead of last name, in CAPS=Jméno za svobodna namísto přijmění v CAPS
+
|Maiden name instead of last name, in CAPS=Jméno za svobodna namísto přijmění velkými písmeny
|Maiden name instead of last name=Jméno za svobodna namísto přijmění
+
|Maiden name instead of last name=Jméno za svobodna namísto přijmení
 
|Ignore display name=Ignorovat zobrazení jména
 
|Ignore display name=Ignorovat zobrazení jména
|Show suffixes=Zobrazit přípony
+
|Show suffixes=Zobrazit tituly
 
|Show middle name=Zobrazit prostřední jméno
 
|Show middle name=Zobrazit prostřední jméno
 
|Minimum font size=Minimální velikost písma
 
|Minimum font size=Minimální velikost písma
Line 188: Line 190:
 
|Low quality=Nízká kvalita
 
|Low quality=Nízká kvalita
 
|Show tray on rollover=Zobrazit lištu na posuvníku
 
|Show tray on rollover=Zobrazit lištu na posuvníku
|Restore all of your preferences to their defaults by pressing the button below.=Stisknutím tlačítka níže obnovit všechno nastavení na původní hodnoty
+
|Restore all of your preferences to their defaults by pressing the button below.=Stisknutím tlačítka níže obnovíte všechno nastavení na původní hodnoty
 
|Restore defaults=Obnovit výchozí
 
|Restore defaults=Obnovit výchozí
  
 
<!--Explanations-->
 
<!--Explanations-->
|View NAME's tree=Zobrazit NAME strom
+
|View NAME's tree=Zobrazit NAME rodokmen
|See more of NAME's family tree=Ukázat více ze stromu rodiny NAME
+
|See more of NAME's family tree=Ukázat více z rodokmenu rodiny NAME
|Expand your tree to full screen=Zobrazit strom na celou obrazovku
+
|Expand your tree to full screen=Zobrazit rodokmen na celou obrazovku
|Edit NAME's basic information=Editovat základní informace NAME
+
|Edit NAME's basic information=Upravit základní informace NAME
 
|View NAME's profile=Zobrazit profil NAME
 
|View NAME's profile=Zobrazit profil NAME
|a cycle occurs when the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry to brothers)=cyklus nastane pokud se stejná osoba vyskytuje více než jednou ve tvém stromu (např. když se dvě setry vdají za bratry)
+
|a cycle occurs when the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry to brothers)=cyklus nastane, pokud se stejná osoba vyskytuje více než jednou ve tvém rodokmenu (např. když se dvě setry vdají za bratry)
 
|Click to add a sibling or a spouse=Přidat sourozence nebo manžela/manželku
 
|Click to add a sibling or a spouse=Přidat sourozence nebo manžela/manželku
  
 
<!--Actions-->
 
<!--Actions-->
 
|New=Nový
 
|New=Nový
|Add people=Přídat osobu
+
|Add people=Přidat osobu
 
|Save & close=Uložit a zavřít
 
|Save & close=Uložit a zavřít
 
|Save & continue=Uložit a pokračovat
 
|Save & continue=Uložit a pokračovat
Line 212: Line 214:
 
|sibling or spouse=sourozenec nebo manžel/manželka
 
|sibling or spouse=sourozenec nebo manžel/manželka
 
|child=dítě
 
|child=dítě
|Edit information=Editovat informace
+
|Edit information=Upravit informace
 
|View profile=Zobrazit profil
 
|View profile=Zobrazit profil
 
|More=Více
 
|More=Více
Line 229: Line 231:
 
|Cycles=Cyklus
 
|Cycles=Cyklus
 
|remove=odstranit
 
|remove=odstranit
|What's a cycle?=Co je to cyklus?
+
|What's a cycle?=Co je cyklus?
|A cycle occurs then the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry two brothers). To create a cycle, drag the node onto the second person to whom he or she is related.=cyklus nastane pokud se stejná osoba vyskytuje více než jednou ve tvém stromu (např. když se dvě setry vdají za bratry). Pro vytvoření cykly, přesuntě uzel s osobou na druhou osobu, se kterou je osoba zpřízněna.
+
|A cycle occurs then the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry two brothers). To create a cycle, drag the node onto the second person to whom he or she is related.=Cyklus nastane, pokud se stejná osoba vyskytuje více než jednou ve tvém rodokmenu (např. když se dvě setry vdají za bratry). Pro vytvoření cyklu, přesuntě uzel s osobou na jinou osobu, se kterou je osoba spřízněna.
 
|Remove this cycle?=Odstranit cyklus?
 
|Remove this cycle?=Odstranit cyklus?
 
|Removing this cycle will only remove it from the tray. You can always drag it back here later.=Odstraněním cyklu dojte pouze k jeho odstranění z výběru.
 
|Removing this cycle will only remove it from the tray. You can always drag it back here later.=Odstraněním cyklu dojte pouze k jeho odstranění z výběru.
Line 239: Line 241:
  
 
<!--Wizard: Building tree from address book-->
 
<!--Wizard: Building tree from address book-->
|Build your tree from your address book
+
|Build your tree from your address book=Sestav svůj rodokmen z adresáře
|Access your address book to select relatives to add to your tree.
+
|Access your address book to select relatives to add to your tree.=Zpřístupněte svůj adresář pro výběr příbuzných, které budemožné přidat do rodokmenu.
|Geni will not save your password, and we will
+
|Geni will not save your password, and we will=Geni neukládá Vaše heslo ani v žádném případě
|never email anyone without your direct consent.
+
|never email anyone without your direct consent.=nezasílá emaily nikomu bez Vašeho přímého souhlasu.
 
|Your email address=Vaše emailová adresa
 
|Your email address=Vaše emailová adresa
 
|Your email password=Vaše heslo na email
 
|Your email password=Vaše heslo na email
|Don't see your email provider?
+
|Don't see your email provider?=Nenalezli jste poskytovatele Vašeho emailu?
|Back to your unconnected people
+
|Back to your unconnected people=Zpět na nepřipojené kontakty
|Showing NUMBER Contacts
+
|Showing NUMBER Contacts=Zobrazuji NUMBER kontaktů
|Email Contacts
+
|Email Contacts=Emailové kontakty
|Select the family members in your address book
+
|Select the family members in your address book=Označte rodinné příslušníky z Vašeho adresáře
|Choose another address book
+
|Choose another address book=Vybrat jiný adresář
|*No one will be invited until you put them in your tree
+
|*No one will be invited until you put them in your tree=*Nikdo nebude pozván dokud jej nevložíte do rodokmenu
|Selected family
+
|Selected family=Vybraná rodina
|Already in your tree
+
|Already in your tree=Již existuje ve Vašem rodokmenu
|Already on Geni
+
|Already on Geni=Již je členem GENI
|You've imported X relative to your family tree.
+
|You've imported X relative to your family tree.=Převedl jste X příbuzných do svého rodokmenu.
|To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member.
+
|To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member.=Pro přidání do rodokmenu uchopte a táhněte jednotlivce co nejblíže k jejich příbuzným.
|Drag and Drop Relatives
+
|Drag and Drop Relatives=Uchopte a přesuňte příbuzné
|Unconnected People (X)
+
|Unconnected People (X)=Nepřipojené kontakty (X)
|Drag their node onto a direct relative.
+
|Drag their node onto a direct relative.=Přetáhněte jejich uzly na přímé příbuzné.
 
|Edit info=Editovat informace
 
|Edit info=Editovat informace
 
|Add more=Přidat více
 
|Add more=Přidat více
Line 267: Line 269:
 
|Born DATE in COUNTRY=Narozen DATE v COUNTRY
 
|Born DATE in COUNTRY=Narozen DATE v COUNTRY
 
|Living in COUNTRY=Žije v COUNTRY
 
|Living in COUNTRY=Žije v COUNTRY
|Occupation
+
|Occupation=Povolání
|User History
+
|User History=Historie uživatele
|Last updated on
+
|Last updated on=Poslední aktualizace
 
|Last login on=Naposledy přihlášen
 
|Last login on=Naposledy přihlášen
|Joined on
+
|Joined on=Přidán
|Added to family tree by NAME=Přidán do rodokmenu
+
|Added to family tree by NAME=Do rodokmenu přidán NAME
|Started family tree
+
|Started family tree=Započatý rodokmen
  
 
<!--"Welcome to the tree" message boxes (First time using the tree only) -->
 
<!--"Welcome to the tree" message boxes (First time using the tree only) -->
 
|Now add your parents=Nyní přidejte své rodiče
 
|Now add your parents=Nyní přidejte své rodiče
|Click inside the blue and pink boxes.=Klikněte dovnitř modrých a růžových rámečků
+
|Click inside the blue and pink boxes.=Klikněte dovnitř modrých a růžových rámečků.
|Click to drag and move this out of the way.
+
|Click to drag and move this out of the way.=Kliknutím přesunete mimo.
 
|Click The Arrows To Add Relatives=Pro přidání příbuzných klikněte na šipky
 
|Click The Arrows To Add Relatives=Pro přidání příbuzných klikněte na šipky
|You can add siblings, spouses, and children.
+
|You can add siblings, spouses, and children.=Můžete přidat sourozence, manžela/ku a potomky.
|Move Around Your Tree
+
|Move Around Your Tree=Pohybujte se po rodokmenu
|Use the arrow controls, or just click and drag anywhere on the family tree.
+
|Use the arrow controls, or just click and drag anywhere on the family tree.=Používejte šipky nebo jednoduše klikněte kamkoli na rodokmen.
|Click Names To View Profiles
+
|Click Names To View Profiles=Kliknutím na jména zobrazíte profily
|Click the My Profile Tab to view and edit your profile.
+
|Click the My Profile Tab to view and edit your profile.=Kliknutím na záložku Můj profil můžete upravit svůj profil.
 
|Invite Your Family=Pozvěte svoji rodinu
 
|Invite Your Family=Pozvěte svoji rodinu
|Add your family's emails, so they can help complete your tree.=Přidejte emaily členů rodiny, aby mohli pomoci dokončit Váš rodokmen
+
|Add your family's emails, so they can help complete your tree.=Přidejte emaily členů rodiny, aby mohli pomoci dokončit Váš rodokmen.
  
 
<!--List-->
 
<!--List-->
|List of NAME's Tree
+
|List of NAME's Tree=Seznam NAME rodokmenů
|Showing NUMBER people out of NUMBER in:
+
|Showing NUMBER people out of NUMBER in:=Zobrazuji NUMBER z NUMBER lidí v:
 
|See: new additions / new members
 
|See: new additions / new members
|Sort by: Seřazeno podle:
+
|Sort by:=Seřazeno podle:
|Relation
+
|Relation=Vztah
|Added by
+
|Added by=Přidáno
|Action
+
|Action=Akce
 
|Son of=Syn
 
|Son of=Syn
 
|Daughter of=Dcera
 
|Daughter of=Dcera
Line 306: Line 308:
 
|View Tree=Zobrazit rodokmen
 
|View Tree=Zobrazit rodokmen
 
|View List=Zobrazit seznam
 
|View List=Zobrazit seznam
|Remove from Family group
+
|Remove from Family group=Odstranit z rodinné skupiny
|Add to Family group
+
|Add to Family group=Přidat do rodinné skupiny
 
|deceased=zesnulý
 
|deceased=zesnulý
 
|My Family=Moje rodina
 
|My Family=Moje rodina
 
|My Blood Relatives=Moji pokrevní příbuzní
 
|My Blood Relatives=Moji pokrevní příbuzní
|My Inlaws
+
|My Inlaws=Moji příbuzní z manželovy/činy strany
 
|My Ancestors=Moji předkové
 
|My Ancestors=Moji předkové
 
|My Descendants=Moji potomci
 
|My Descendants=Moji potomci
|My Blood Relatives
+
|My Blood Relatives=Moji pokrevní příbuzní
|Recently Added List
+
|Recently Added List=Naposledy přidaný seznam
|Recently Joined List
+
|Recently Joined List=Naposledy připojený seznam
|Recently Modified List
+
|Recently Modified List=Naposledy upravovaný seznam
|Invited By Me=Pozvaní mnou
+
|Invited By Me=Mnou pozvaní
 
|Invited By My Family=Pozvaní mojí rodinou
 
|Invited By My Family=Pozvaní mojí rodinou
|Added by Me
+
|Added by Me=Mnou přidaní
 
|Previous=Předchozí
 
|Previous=Předchozí
  
 
<!--Index-->
 
<!--Index-->
|Index of Last Names
+
|Index of Last Names=Rejstřík příjmení
|NUMBER people with NUMBER family names  
+
|NUMBER people with NUMBER family names=NUMBER lidí s NUMBER rodinnými jmén
|"LASTNAME" in My Tree
+
|"LASTNAME" in My Tree="LASTNAME" v mém rodokmenu
|Showing NUMBER of NUMBER people
+
|Showing NUMBER of NUMBER people=Zobrazuji NUMBER z NUMBER lidí
  
 
<!--Map-->
 
<!--Map-->
|NUMBER out of NUMBER Family and Friends mapped by
+
|NUMBER out of NUMBER Family and Friends mapped by=NUMBER z NUMBER lidí mapovaných dle:
|current location
+
|current location=současné pozice
|place of birth
+
|place of birth=místa narození
|NUMBER family members missing on this map
+
|NUMBER family members missing on this map=NUMBER rodinných příslušníků chybějících na mapě
|You
+
|You=Vy
|Living Relatives
+
|Living Relatives=Žijící příbuzní
|Deceased Relatives
+
|Deceased Relatives=Zesnulí příbuzní
|Inlaws
+
|Inlaws=Příbuzní manžela/ky
|Friends
+
|Friends=Přátelé
|Put Your Relatives on The Map
+
|Put Your Relatives on The Map=Vložit Vaše příbuzné do mapy
|add
+
|add=přidat
|Place of burial
+
|Place of burial=Místo pohřbu
|Current location
+
|Current location=Současná pozice
|Add location for NAME
+
|Add location for NAME=Přidat místo pro NAME
  
 
<!--Discussion-->
 
<!--Discussion-->
|Leave a comment here for your entire Tree to read
+
|Leave a comment here for your entire Tree to read=Zanechat komentář pro celý Váš rodokmen
|Enter your comment here
+
|Enter your comment here=Pište komentář zde
|Leave Comment
+
|Leave Comment=Vložit komentář
  
 
<!--Share and subpages-->
 
<!--Share and subpages-->
|Share your tree
+
|Share your tree=Sdílet Váš rodokmen
|Use these options to share your tree with family and friends.
+
|Use these options to share your tree with family and friends.=Použijte tyto možnosti pro sdílení rodokmenu s Vaší rodinou a přáteli.
|Invite your family
+
|Invite your family=Pozvat Vaší rodinu
|Invite your family to join, edit and contribute to your tree.
+
|Invite your family to join, edit and contribute to your tree.=Pozvat Vaší rodinu k připojení, úpravám a přispívání do Vašeho rodokmenu.
|Invite
+
|Invite=Pozvat
|Invite Your Family and Friends to Geni
+
|Invite Your Family and Friends to Geni=Pozvat Vaší rodinu a přátele do GENI
|Invitation History
+
|Invitation History=Historie pozvánek
|Invite Your Family and Friends
+
|Invite Your Family and Friends=Pozvat rodinu a přátele
|Invited By Me
+
|Invited By Me=Mnou pozvaní
|Invited By My Family
+
|Invited By My Family=Pozvaní mojí rodinou
|There have not been any invitations sent. Click here to invite others to your tree.
+
|There have not been any invitations sent. Click here to invite others to your tree.=Prozatím nebyly zaslány žádné pozvánky. Klikněte zde a pozvěte ostatní do Vašeho rodokmenu.
|NUMBER of NUMBER people who have been:
+
|NUMBER of NUMBER people who have been:=NUMBER z NUMBER lidí, kteří byli:
|Invited By Me
+
|Invited By Me=Mnou pozvaní
|Invited By My Family
+
|Invited By My Family=Pozvaní mojí rodinou
|Date Invited
+
|Date Invited=Datum pozvání
|Status
+
|Status=Stav
|Has responded to your invitation.
+
|Has responded to your invitation.=Odpovědělo na Vaše pozvání.
|Has not responded to your invitation.
+
|Has not responded to your invitation.=Neodpovědělo na Vaše pozvání.
|Has not responded to invitation from NAME.
+
|Has not responded to invitation from NAME.=Neodpovědělo na pozvání od NAME.
|Remind
+
|Remind=Připomínka
|Web Email
+
|Web Email=Webový email
|Easily build your tree from your address book and invite your close friends.
+
|Easily build your tree from your address book and invite your close friends.=Jednoduše sestavte svůj rodokmen z Vašeho adresáře a pozvěte nejbližší přátele.
|Email Applications
+
|Email Applications=Emailové aplikace
|Upload a contact file below and Geni will securely import your contacts. Read how to create a contact file here.
+
|Upload a contact file below and Geni will securely import your contacts. Read how to create a contact file here.=Níže nahrajte soubor s kontakty a GENI bezpečně vloží Vaše kontakty.
|Contact File:
+
|Contact File:=Soubor s kontakty:
|Add Emails:
+
|Add Emails:=Přidat emaily:
|separate email addresses with commas
+
|separate email addresses with commas=jednotlivé emailové adresy oddělujte čárkami
|Email your tree
+
|Email your tree=Poslat Váš rodokmen emailem
|Embed your tree
+
|Embed your tree=Vložit Váš rodokmen na stránky
|Send this URL to share a limited read-only view of your tree:
+
|Send this URL to share a limited read-only view of your tree:=Zasláním této adresy dáte příjemci omezený přístup pro čtení do Vašeho rodokmenu:
|Embed a limited view of your tree on a social networking site (Facebook, MySpace, etc.), your blog, or your own site.
+
|Embed a limited view of your tree on a social networking site (Facebook, MySpace, etc.), your blog, or your own site.=Vloží omezený pohled Vašeho rodokmenu na stránky sociální sítě (Facebook, MySpace, atd.), Váš blog nebo na Vaše vlastní stránky.
|GEDCOM is a standard file format for genealogical information.
+
|GEDCOM is a standard file format for genealogical information.=GEDCOM je standardní formát souboru genealogických informací.
|GEDCOM Export
+
|GEDCOM Export=Export GEDCOM
|Preview or configure your shared tree view.
+
|Preview or configure your shared tree view.=Prohlédnout nebo nastavit Váš sdílený rodokmen.
|To join this tree, please ask NAME to send you an invitation.
+
|To join this tree, please ask NAME to send you an invitation.=Pro přístup do tohoto rodokmenu požádejte NAME o pozvánku.
|Configure your shared tree
+
|Configure your shared tree=Nastavit Váš sdílený rodokmen.
|Create a limited read-only view of your tree to share with family and friends outside of Geni.
+
|Create a limited read-only view of your tree to share with family and friends outside of Geni.=Vytvořit omezený pohled na Váš rodokmen jen pro čtení pro Vaše přátele mimo GENI.
|Preview
+
|Preview=Náhled
|You can drag your tree and change the zoom level.
+
|You can drag your tree and change the zoom level.=Můžete posunovat Váš rodokmen a měnit měřítko.
|Share this link:
+
|Share this link:=Sdílet tento odkaz:
|If you no longer wish to share your tree, you can deactivate your link below. You can create a new link at any time.
+
|If you no longer wish to share your tree, you can deactivate your link below. You can create a new link at any time.=Pokud si dále nepřejete sdílet Váš rodokmen, můžete zneplatnit odkaz níže. Nový odkaz můžete vytvořit kdykoli.
|Deactivate this shared tree view
+
|Deactivate this shared tree view=Zneplatní tento sdílený náhled rookmenu
|Customize
+
|Customize=Přizpůsobit
|optional
+
|optional=volitelný
|Tree type
+
|Tree type=Typ rodokmenu
|Pedigree view (direct ancestors only)
+
|Pedigree view (direct ancestors only)=Pouze přímí předci
|Immediate family
+
|Immediate family=Bezprostřední rodina
|Immediate family and pedigree view
+
|Immediate family and pedigree view=Bezprostřední rodina s přímými předky
|Extended tree (first cousins)
+
|Extended tree (first cousins)=Rozšířený pohled
|Display type
+
|Display type=Typ zobrazení
|Standard
+
|Standard=Standardní
|Vertical
+
|Vertical=Svislý
|Photos Only
+
|Photos Only=Jen fotografie
|Names Only
+
|Names Only=Pouze jména
|more
+
|more=více
|less
+
|less=méně
|Size
+
|Size=Velikost
|Small (300x250)
+
|Small (300x250)=Malý (300x250)
|Medium (375x300)
+
|Medium (375x300)=Střední (375x300)
|Large (600x400)
+
|Large (600x400)=Velký (600x400)
|Tall (600x800)
+
|Tall (600x800)=Vysoký (600x800)
|go
+
|go=jdi
|Custom
+
|Custom=Vlastní
|Name display
+
|Name display=Zobrazení jména
|First name and last initial (Jane S.)
+
|First name and last initial (Jane S.)=Jméno a první písmeno příjmení
|First name only (Jane)
+
|First name only (Jane)=Pouze křestní jméno
|Options
+
|Options=Možnosti
|Hide surnames of deceased direct ancestors
+
|Hide surnames of deceased direct ancestors=Skrýt příjmení zesnulých přímých příbuzných
|Hide own children under 18
+
|Hide own children under 18=Skrýt vlastní nezletilé potomky
|Hide profile photos
+
|Hide profile photos=Skrýt fotografie profilů
|Mark deceased
+
|Mark deceased=Označit zesnulé
|Privacy Information
+
|Privacy Information=Informace zabezpečení
|Once you publish your tree, we can no longer guarantee the privacy of the data displayed. We caution you to consider the privacy of your family members when sharing your tree.
+
|Once you publish your tree, we can no longer guarantee the privacy of the data displayed. We caution you to consider the privacy of your family members when sharing your tree.=Jakmile nasdílíte svůj rodokmen, nemůžeme nadále garantovat soukromí informací v něm obsažených. Zvažte prosím předem, zda-li chcete svůj rodokmen sdílet.
|What we guarantee:
+
|What we guarantee:=Co zaručujeme:
|You choose where to display your shared tree.
+
|You choose where to display your shared tree.=Na Vás je volba, kde zobrazit Váš rodokmen.
|Your shared tree cannot be edited by anyone.
+
|Your shared tree cannot be edited by anyone.=Váš rodokmen nemůže být nikým upravován.
|Other branches of your tree are not accessible.
+
|Other branches of your tree are not accessible.=Ostatní větve Vašeho rodokmenu nejsou přístupné.
|Only publicly viewable profile photos are shown.
+
|Only publicly viewable profile photos are shown.=Jsou zobrazovány pouze veřejné fotografie.
|Additional profile information is not shown.
+
|Additional profile information is not shown.=Bližší informace z profilu nejsou taktéž zobrazovány.
|Last names are not shown unless you choose to display them for deceased direct ancestors (starting with your grandparents).
+
|Last names are not shown unless you choose to display them for deceased direct ancestors (starting with your grandparents).=Příjmení nebudou zobrazována dokud nepovolíte jejich prohlížení svým přímým předkům (počínaje Vašimi prarodiči).
 
|Minors are not shown unless you choose to show your own children.
 
|Minors are not shown unless you choose to show your own children.
|You can deactivate your shared tree at any time.
+
|You can deactivate your shared tree at any time.=Váš sdílený rodokmen můžete přestat sdílet kdykoli.
|GEDCOM is a standard file format used to save, transfer, and transport genealogical information. Exporting a GEDCOM file will allow you to save your Geni family tree to your own computer. When you click the button below, we will generate your GEDCOM file and send you a link to download it.
+
|GEDCOM is a standard file format used to save, transfer, and transport genealogical information. Exporting a GEDCOM file will allow you to save your Geni family tree to your own computer. When you click the button below, we will generate your GEDCOM file and send you a link to download it.=GEDCOM je standardní formát souboru, používaný k ukládání a přenášení genealogických informací. Exportování GEDCOM souboru Vám umožní zálohovat Váš rodokmen do Vašeho počítače. Stisknutím tlačítka níže Vám vygenerujeme GEDCOM soubor s odkazem, kde ho můžete stáhnout. 
|Export My GEDCOM File
+
|Export My GEDCOM File=Exportovat můj GEDCOM soubor
  
 
<!--My Profile subpages: Viewing profile-->
 
<!--My Profile subpages: Viewing profile-->
|This is you
+
|This is you=To jste Vy
|View your profile as others see it
+
|View your profile as others see it=Zobrazit Váš profil tak, jak jej vidí ostatní
|Your Profile is
+
|Your Profile is=Váš profil je z
|% Complete
+
|% Complete=% hotový
|Add your schools
+
|Add your schools=Přidejte Vaše vzdělání
|Add someone to your tree
+
|Add someone to your tree=Přidejte někoho do rodokmenu
|Edit your profile
+
|Edit your profile=Upravit svůj profil
|Add or View Photos
+
|Add or View Photos=Přidat nebo zobrazit fotografie
|View Tree
+
|View Tree=Zobrazit rodokmen
|View List
+
|View List=Zobrazit seznam
|Edit Profile
+
|Edit Profile=Upravit profil
|About me
+
|About me=O mě
|This is your profile as others see it.
+
|This is your profile as others see it.=Toto je Váš profil tak, jak jej vidí ostatní
 
   
 
   
 
<!--User stats-->
 
<!--User stats-->
|User stats
+
|User stats=Uživatelské statistiky
|View tree awards
+
|View tree awards=Zobrazit ocenění rodokmenu
|People in My Tree=Lidé v mém stromě
+
|People in My Tree=Lidé v mém rodokmenu
|Added by Me
+
|Added by Me=Mnou přidaní
|Ancestor
+
|Ancestor=Předek
|Ancestors
+
|Ancestors=Předci
|Descendant
+
|Descendant=Potomek
|Descendants
+
|Descendants=Potomci
|Photo added
+
|Photo added=Fotografie přidána
|Photos added
+
|Photos added=Fotografie přidány
|Family Tree Awards
+
|Family Tree Awards=Ocenění rodinného rodokmenu
|Tree Creator=Autor stromu
+
|Tree Creator=Autor rodokmenu
|Top Profile Adders
+
|Top Profile Adders=Nejlepší zakladatelé profilů
|Top Profile Inviters
+
|Top Profile Inviters=Nejlepší organizátoři profilů
|Top Photo Uploaders
+
|Top Photo Uploaders=Nejlepší fotografové
  
 
<!--Personal-->
 
<!--Personal-->
|Personal
+
|Personal=Osobní
|Appearance
+
|Appearance=Vzhled
 
|Contact=Kontakt
 
|Contact=Kontakt
 
|Home address=Adresa domů
 
|Home address=Adresa domů
Line 481: Line 483:
 
|Last login on=Naposledy přihlášen
 
|Last login on=Naposledy přihlášen
 
|Joined on=Poprvé přihlášen
 
|Joined on=Poprvé přihlášen
|Started family tree
+
|Started family tree=Započatý rodokmen
  
 
<!--About Me-->
 
<!--About Me-->
 
|Share some things about yourself here.=Sem napiš něco o sobě.
 
|Share some things about yourself here.=Sem napiš něco o sobě.
 
|Height=Výška
 
|Height=Výška
|Ethnicity
+
|Ethnicity=Vyznání
  
 
<!--Editing Profile and information-->
 
<!--Editing Profile and information-->
 
|Edit Basics=Upravit základní údaje
 
|Edit Basics=Upravit základní údaje
 
|Basics=Základní údaje
 
|Basics=Základní údaje
|My Basics
+
|My Basics=Moje základní údaje
 
|Status=Stav
 
|Status=Stav
 
|Living=Žijící
 
|Living=Žijící
|Deceased
+
|Deceased=Zesnulý
 
|Name=Jméno
 
|Name=Jméno
 
|First name=Křestní jméno
 
|First name=Křestní jméno
 
|Middle name=Prostřední jméno
 
|Middle name=Prostřední jméno
 
|Last name=Příjmení
 
|Last name=Příjmení
|Suffix
+
|Suffix=Titul
 
|Display name=Zobrazované jméno
 
|Display name=Zobrazované jméno
 
|Email=Email
 
|Email=Email
|Current location
+
|Current location=Současná pozice
 
|Gender=Pohlaví
 
|Gender=Pohlaví
 
|Male=Muž
 
|Male=Muž
Line 508: Line 510:
 
|Date of birth=Datum narození
 
|Date of birth=Datum narození
 
|Circa=Přibližně
 
|Circa=Přibližně
|Send Birthday Reminders
+
|Send Birthday Reminders=Zasílat narozeninové upozornění
|To my family
+
|To my family=Do mojí rodiny
 
|Place of birth=Místo narození
 
|Place of birth=Místo narození
|Birth order
+
|Birth order=Pořadí při narození
 
|Death=Úmrtí
 
|Death=Úmrtí
|Burial=Pohřbení
+
|Burial=Pohřeb
 
|Languages=Jazyky
 
|Languages=Jazyky
 
|Nicknames=Přezdívky
 
|Nicknames=Přezdívky
 
|Unknown=Neznámé
 
|Unknown=Neznámé
 
|Only child=Jedináček
 
|Only child=Jedináček
|born first=prorozený
+
|born first=prvorozený
 
|born second=druhorozený
 
|born second=druhorozený
|born third
+
|born third=třetirozený
|born fourth
+
|born fourth=čtvrtorozený
|born fifth
+
|born fifth=paterorozený
|born sixth
+
|born sixth=šesterorozený
|born seventh
+
|born seventh=sedmerorozený
|born eighth
+
|born eighth=osmerorozený
|born ninth
+
|born ninth=devaterorozený
|born tenth
+
|born tenth=desaterorozený
|born eleventh
+
|born eleventh=jedenácterorozený
|born thirteenth
+
|born thirteenth=dvanácterorozený
|born twelfth
+
|born twelfth=třinácterorozený
|born fourteenth
+
|born fourteenth=čtrnácterorozený
|born fifteenth
+
|born fifteenth=patnácterorozený
|born sixteenth
+
|born sixteenth=šestnácterorozený
|born seventeenth
+
|born seventeenth=sedmnácterorozený
|born eighteenth
+
|born eighteenth=osmnácterorozený
|born nineteenth
+
|born nineteenth=devatenácterorozený
|born twentieth
+
|born twentieth=dvacaterorozený
 
|This person does not have email=Tento člověk nemá email
 
|This person does not have email=Tento člověk nemá email
|This person is deceased
+
|This person is deceased=Tento člověk zesnul
  
  
Line 553: Line 555:
  
 
<!--Eye color-->
 
<!--Eye color-->
|Eyes
+
|Eyes=Oči
|Eye Color
+
|Eye Color=Barva očí
|Amber
+
|Amber=Žluté
|Blue
+
|Blue=Modré
|Green
+
|Green=Zelené
|Hazel
+
|Hazel=Hnědé
  
 
<!--Religions-->
 
<!--Religions-->
|Religion
+
|Religion=Vyznání
|Agnostic
+
|Agnostic=Nevěřící
|Atheist
+
|Atheist=Ateista
|Baha'i
+
|Baha'i=Bahaista
|Buddhist
+
|Buddhist=Budhista
|Catholic
+
|Catholic=Katolík
|Christian - other
+
|Christian - other=Křesťan - ostatní
|Eastern Orthodox
+
|Eastern Orthodox=Východní pravověrný
|Greek Orthodox
+
|Greek Orthodox=Řecký pravověrný
|Hindu
+
|Hindu=Hinduista
|Huguenot
+
|Huguenot=Hugenot
|Islam
+
|Islam=Islamista
 
|Jain
 
|Jain
|Jewish
+
|Jewish=Žid
|Mormon
+
|Mormon=Mormon
|Protestant
+
|Protestant=Protestant
|Scientologist
+
|Scientologist=Materialista
|Sikh
+
|Sikh=Sik
|Taoist
+
|Taoist=Taoista
 
|Wiccan
 
|Wiccan
  
 
<!--Political views-->
 
<!--Political views-->
|Political Views
+
|Political Views=Politické názory
|Conservative
+
|Conservative=Konzervativec
|Democratic
+
|Democratic=Demokrat
|Green Party
+
|Green Party=Strana zelených
|Independent
+
|Independent=Nezávislý
|Indifferent
+
|Indifferent=Bez názoru
|Liberal
+
|Liberal=Liberální
|Libertarian
+
|Libertarian=Indeterminista
|Very Conservative
+
|Very Conservative=Pravý konzervativec
|Very Liberal
+
|Very Liberal=Pravý liberál
|Moderate Conservative
+
|Moderate Conservative=Mírný konzervativec
|Moderate Liberal
+
|Moderate Liberal=Mírný liberál
|Republican
+
|Republican=Republikán
  
 
<!--School-->
 
<!--School-->
|School
+
|School=Škola
|Elementary School
+
|Elementary School=Základní škola
|Middle School
+
|Middle School=Gymnázium
|High School
+
|High School=Střední škola
|College/University
+
|College/University=Vysoká škola/Univerzita
|Graduate Education
+
|Graduate Education=Dokončené vzdělání
  
 
<!--Work-->
 
<!--Work-->
|Work
+
|Work=Zaměstnání
|Company
+
|Company=Společnost
  
 
<!--Contact information-->
 
<!--Contact information-->
|My Contact
+
|My Contact=Kontakt na mě
|On the web
+
|On the web=Na webu
|Work address
+
|Work address=Adresa zaměstnání
|Add another
+
|Add another=Přidat další
  
 
<!--Favorites-->
 
<!--Favorites-->
|Favorites
+
|Favorites=Oblíbené
|Interests
+
|Interests=Zájmy
|Activities
+
|Activities=Aktivity
|People/Heroes
+
|People/Heroes=Lidé
|Cuisines
+
|Cuisines=Vaření
|Quotes
+
|Quotes=Citace
|Movies
+
|Movies=Filmy
|TV Shows
+
|TV Shows=Televize
|Music
+
|Music=Hudba
|Books
+
|Books=Knihy
|Sports
+
|Sports=Sport
|Service
+
|Service=Služby
|Username
+
|Username=Uživatelské jméno
|Web address
+
|Web address=Webová adresa
|Phone Numbers
+
|Phone Numbers=Telefonní číslo
|Area code
+
|Area code=Předvolba
|Phone no
+
|Phone no=Tel. č.
|Street
+
|Street=Ulice
|County
+
|County=Země
|State
+
|State=Stát
|Postal code
+
|Postal code=PSČ
  
 
<!--Relationships-->
 
<!--Relationships-->
|Partner
+
|Partner=Partner
|is a
+
|is a=je
|Current spouse
+
|Current spouse=Současný manžel
|Fiance
+
|Fiance=Manželka
|Fiancée
+
|Fiancée=Snoubenka
|Current partner
+
|Current partner=Současný partner
|Late spouse
+
|Late spouse=Bývalý manžel
|Ex-spouse
+
|Ex-spouse=Ex-manžel
|Divorced
+
|Divorced=Rozvedený/á
|Ex-partner
+
|Ex-partner=Ex-partner
|Married on
+
|Married on=Oddáni
|Married in
+
|Married in=Oddáni v
|Parents
+
|Parents=Rodiče
  
 
<!--Places-->
 
<!--Places-->
|Date
+
|Date=Datum
|Location
+
|Location=Místo
|City
+
|City=Město
|State/Province
+
|State/Province=Stát
|Country
+
|Country=Země
|County
+
|County=Okres
|Date of death
+
|Date of death=Den úmrtí
|Place of death
+
|Place of death=Místo úmrtí
|Date of burial
+
|Date of burial=Den pohřbu
|Place of burial
+
|Place of burial=Místo pohřbu
  
 
<!--Relations-->
 
<!--Relations-->
|Brother
+
|Brother=Bratr
|Sister
+
|Sister=Sestra
|Mother
+
|Mother=Matka
|Father
+
|Father=Otec
|Son
+
|Son=Syn
|Daughter
+
|Daughter=Dcera
|Half-brother
+
|Half-brother=Nevlastní bratr
|Half-sister
+
|Half-sister=Nevlastní sestra
|Stepmother
+
|Stepmother=Nevlastní matka
|Stepfather
+
|Stepfather=Nevlastní otec
|Stepson
+
|Stepson=Nevlastní syn
|Stepdaughter
+
|Stepdaughter=Nevlastní dcera
|Uncle (Mother's brother)
+
|Uncle (Mother's brother)=Strýc (bratr matky)
|Uncle (Father's brother)
+
|Uncle (Father's brother)=Strýc (bratr otce)
|Uncle
+
|Uncle=Strýc
|Aunt (Mother's sister)
+
|Aunt (Mother's sister)=Teta (sestra matky)
|Aunt (Father's sister)
+
|Aunt (Father's sister)=Teta (sestra otce)
|Aunt
+
|Aunt=Teta
 
<!--NOTE: In some languages, you have a name for both your mother's sister, your father's sister etc. If your language doesn't have this, just translate Aunt, Aunt (Fath. sis.) and Aunt (Moth. sis.) as the same. (Same for Uncle, Nephew, Grandmother, etc.) The same for the rest like Nephew, Niece etc. If this is the case more places, please contact Dicito. (See the How to create a translation page.)-->
 
<!--NOTE: In some languages, you have a name for both your mother's sister, your father's sister etc. If your language doesn't have this, just translate Aunt, Aunt (Fath. sis.) and Aunt (Moth. sis.) as the same. (Same for Uncle, Nephew, Grandmother, etc.) The same for the rest like Nephew, Niece etc. If this is the case more places, please contact Dicito. (See the How to create a translation page.)-->
|Nephew (Brother's Son)
+
|Nephew (Brother's Son)=Synovec (syn bratra)
|Nephew (Sister's Son)
+
|Nephew (Sister's Son)=Synovec (syn sestry)
|Nephew
+
|Nephew=Synovec
|Niece (Brother's Daughter)
+
|Niece (Brother's Daughter)=Neteř (dcera bratra)
|Niece (Sister's Daughter)
+
|Niece (Sister's Daughter)=Neteř (dcera sestry)
|Niece
+
|Niece=Neteř
|Grandfather (Mother's Father)
+
|Grandfather (Mother's Father)=Dědeček (otec otce)
|Grandfather (Father's Father)
+
|Grandfather (Father's Father)=Dědeček (otec matky)
|Grandfather
+
|Grandfather=Dědeček
|Grandmother (Mother's Mother)
+
|Grandmother (Mother's Mother)=Babička (matka matky)
|Grandmother (Father's Mother)
+
|Grandmother (Father's Mother)=Babička (matka otce)
|Grandmother
+
|Grandmother=Babička
|Great grandfather (Maternal)
+
|Great grandfather (Maternal)=Pradědeček (matčina strana)
|Great grandfather (Paternal)
+
|Great grandfather (Paternal)=Pradědeček (otcova strana)
|Great grandfather
+
|Great grandfather=Pradědeček
|Great grandmother (Maternal)
+
|Great grandmother (Maternal)=Prababička (matčina strana)
|Great grandmother (Paternal)
+
|Great grandmother (Paternal)=Prababička (otcova strana)
|Great grandmother
+
|Great grandmother=Prababička
|Grandson
+
|Grandson=Vnuk
|Granddaughter
+
|Granddaughter=Vnučka
|Great grandson
+
|Great grandson=Pravnuk
|Great granddaughter
+
|Great granddaughter=Pradcera
|Husband
+
|Husband=Manžel
|Wife
+
|Wife=Manželka
|Cousin (male)
+
|Cousin (male)=Bratranec
|Cousin (female)
+
|Cousin (female)=Sestřenice
|Ex-husband
+
|Ex-husband=Ex-manžel
|Ex-wife
+
|Ex-wife=Ex-manželka
|First cousin once removed
+
|First cousin once removed=Vzdálený bratranec/sestřenka
|First cousin
+
|First cousin=Bratranec/Sestřenka
|Great aunt's daughter-in-law
+
|Great aunt's daughter-in-law=Nevlastní dcera pratety
|Great aunt's son-in-law
+
|Great aunt's son-in-law=Nevlastní syn pratety
|Great aunt
+
|Great aunt=Prateta
|Great uncle's daughter-in-law
+
|Great uncle's daughter-in-law=Nevlastní dcera prastrýce
|Great uncle's first cousin's ex-wife's wife
+
|Great uncle's first cousin's ex-wife's wife=Žena ex-manželky bratrance prastrýce
|Great uncle's son-in-law
+
|Great uncle's son-in-law=Nevlastní syn prastrýce
|Great uncle
+
|Great uncle=Prastrýc
|Second great aunt
+
|Second great aunt=Druhá prateta
|Second great grandfather
+
|Second great grandfather=Druhý pradědeček
|Second great grandmother
+
|Second great grandmother=Druhá prababička
|Second great uncle
+
|Second great uncle=Druhý prastrýc
|Third great grandfather
+
|Third great grandfather=Třetí pradědeček
|Third great grandmother
+
|Third great grandmother=Třetí prababička
  
 
<!-- Timeline -->
 
<!-- Timeline -->
|Showing X Events
+
|Showing X Events=Zobrazuji X událostí
|Timeline
+
|Timeline=Časová osa
|reverse order
+
|reverse order=opačné pořadí
|Show events where X is a
+
|Show events where X is a=Zobrazuji události kde je X
|Participant
+
|Participant=Účastník
|Attendee
+
|Attendee=Návštěvník
|Fan
+
|Fan=Fanoušek
|Creator
+
|Creator=Zakladatel
|Birth of
+
|Birth of=Narození
|attended
+
|attended=navštívil
|Marriage of
+
|Marriage of=Svatba
|Event title
+
|Event title=Název události
|Year
+
|Year=Rok
|Add Event
+
|Add Event=Přidat událost
|Add more details
+
|Add more details=Přidat více detailů
|Please wait while the page loads
+
|Please wait while the page loads=Prosím čekejte, než se stránka nahraje
|Range
+
|Range=Rozsah
|Start Date:
+
|Start Date:=Datum počátku:
|End Date:
+
|End Date:=Datum konce:
|Enter event description here
+
|Enter event description here=Zde napiště popis události
|Participants:
+
|Participants:=Účastníci:
|Attendees:
+
|Attendees:=Návštěvníci:
|Who is this event for?
+
|Who is this event for?=Pro koho je tato událost určena?
|Who was at this event?
+
|Who was at this event?=Kdo se účastnil této události?
|More Events
+
|More Events=Více událostí
|My Timeline
+
|My Timeline=Má časová osa
|Add a new event
+
|Add a new event=Přidat novou událost
|About This Event
+
|About This Event=O této události
|Event Photos
+
|Event Photos=Fotografie k události
|Event Albums
+
|Event Albums=Alba události
|There are currently no photos of this event. Click here to add photos.
+
|There are currently no photos of this event. Click here to add photos.=Momentálně zde nejsou žádné fotografie k události. Klikněte zde a nějaké přidejte.
|Attendees
+
|Attendees:=Návštěvníci:
|There are currently no attendees for this event. Click here to add some.
+
|There are currently no attendees for this event. Click here to add some.=Momentálně zde nejsou žádní návštěvníci. Klikněte sem a nějaké přidejte.
|Who attended this event?
+
|Who attended this event?=Kdo si prohlíží tuto událost?
|Save Attendees
+
|Save Attendees=Uložit návštěvníky
|Share some details about this event
+
|Share some details about this event=Sdílet některé detaily o této události
|Save Description
+
|Save Description=Uložit popis
|Event successfully updated
+
|Event successfully updated=Událost byla úspěšně aktualizována
|There are currently no albums tagged with this event
+
|There are currently no albums tagged with this event=Momentálně neexistuje žádné album označené s touto událostí
|Guestbook
+
|Guestbook=Kniha návštěv
|worked at
+
|worked at=zpracováno
|as
+
|as=jako
|X people
+
|X people=X lidí
|I was there
+
|I was there=Byl jsem zde
|Fans
+
|Fans=Fanoušci
|I wasn't there, but I'm a fan
+
|I wasn't there, but I'm a fan=Nebyl jsem zde, ale jsem fanoušek
|Click here if you were not at this event but would like to add it to your timeline
+
|Click here if you were not at this event but would like to add it to your timeline=Klikněte zde, pokud jste nebyli přítomni události, ale přejete si ji přidat na Vaší časovou osu.
  
 
<!-- Settings page and subpages -->
 
<!-- Settings page and subpages -->
Line 795: Line 797:
 
<!-- |control what Geni events you get notified about= -->
 
<!-- |control what Geni events you get notified about= -->
 
|Email & Password=Email a heslo
 
|Email & Password=Email a heslo
|add or update your email and password=přidat nebo změnit tvůj email nebo heslo
+
|add or update your email and password=přidat nebo změnit svůj email nebo heslo
 
<!-- |Your Family is the subset of your Tree that you want to stay in touch with. This is the group that you will share news, photo albums, and birthdays with.= -->
 
<!-- |Your Family is the subset of your Tree that you want to stay in touch with. This is the group that you will share news, photo albums, and birthdays with.= -->
 
|My Family consists of=Moje rodina sestává z
 
|My Family consists of=Moje rodina sestává z
Line 813: Line 815:
 
|NAME's 1st cousins and closer=Příbuzní NAME až do 1. kolena
 
|NAME's 1st cousins and closer=Příbuzní NAME až do 1. kolena
 
|NAME's immediate family=Nejbližší příbuzní NAME
 
|NAME's immediate family=Nejbližší příbuzní NAME
|None of NAME's blood relatives=Nikdo z pokrevních příbuzní NAME
+
|None of NAME's blood relatives=Nikdo z pokrevních příbuzných NAME
 
<!-- |You can add or remove individuals on their profile.= -->
 
<!-- |You can add or remove individuals on their profile.= -->
|Use the checkboxes below to specify who can see your profile information.=Použijte políčka níže k upřesnění kdo může vidět informace Vašeho profilu.
+
|Use the checkboxes below to specify who can see your profile information.=Použijte políčka níže k upřesnění, kdo může zobrazovat informace Vašeho profilu.
 
|Public=Veřejné
 
|Public=Veřejné
|Profile photo=Fotky profilu
+
|Profile photo=Fotografie profilu
 
|expand=rozšířit
 
|expand=rozšířit
 
|Basic Info=Základní údaje
 
|Basic Info=Základní údaje
Line 823: Line 825:
 
|Maiden name=Dívčí jméno
 
|Maiden name=Dívčí jméno
 
|First names of immediate family=Nejbližší příbuzní
 
|First names of immediate family=Nejbližší příbuzní
|Person who added me=Osoba která mě založila
+
|Person who added me=Osoba, která mě založila
 
|Birthday=Narozeniny
 
|Birthday=Narozeniny
 
|hide age=skrýt věk
 
|hide age=skrýt věk
Line 836: Line 838:
 
|Contact Info=Kontaktní údaje
 
|Contact Info=Kontaktní údaje
 
|Work Info=Pracovní údaje
 
|Work Info=Pracovní údaje
|Schools=Školy
+
|Schools=Vzdělání
|Use the checkboxes below to specify who can perform actions on your profile.=Použijte políčka níže k upřesnění kdo může provádět akce s Vaším profilem.
+
|Use the checkboxes below to specify who can perform actions on your profile.=Použijte políčka níže k upřesnění, kdo může provádět akce s Vaším profilem.
 
|Who can edit my profile info?=Kdo může změnit údaje v mém profilu?
 
|Who can edit my profile info?=Kdo může změnit údaje v mém profilu?
 
|Who can post a comment?=Kdo může zanechat komentář?
 
|Who can post a comment?=Kdo může zanechat komentář?
Line 846: Line 848:
 
<!-- |Prevent someone in your tree from seeing your profile and block delivery of their messages to you.= -->
 
<!-- |Prevent someone in your tree from seeing your profile and block delivery of their messages to you.= -->
 
|Block a User=Zablokovat uživatele
 
|Block a User=Zablokovat uživatele
|Users will not be notified that you've blocked them.=Uživatel nebude informován když ho zablokujete.
+
|Users will not be notified that you've blocked them.=Uživatel nebude informován, když ho zablokujete.
|Currently Blocked=Nyní zablokovaní uživatelé
+
|Currently Blocked=Aktuálně zablokovaní uživatelé
|No blocked users. To block a user, type a name in the box above.=Žádní zablokovaní uživatelé. K zablokování uživatele zadejte jeho jméno.
+
|No blocked users. To block a user, type a name in the box above.=Žádní blokovaní uživatelé. K zablokování uživatele zadejte jeho jméno.
|Return to Account Settings=návrat k nastavení účtu
+
|Return to Account Settings=Návrat do nastavení účtu
|Manage the privacy of the profiles you've added.=Měnit soukromí profilů které jsi založil.
+
|Manage the privacy of the profiles you've added.=Měnit soukromí profilů, které jste založil.
|Living Profiles I Added=Profily žijících které jsem založil
+
|Living Profiles I Added=Profily žijících, které jsem založil
 
|Who can edit?=Kdo může provádět změny?
 
|Who can edit?=Kdo může provádět změny?
 
|Who can search?=Kdo může prohledávat?
 
|Who can search?=Kdo může prohledávat?
 
|Only Me=Jen já
 
|Only Me=Jen já
|Entire Tree=Celý strom
+
|Entire Tree=Celý rodokmen
 
|Anyone=Kdokoliv
 
|Anyone=Kdokoliv
|Deceased Profiles I Added=Profily zemřelých které jsem založil
+
|Deceased Profiles I Added=Profily zemřelých, které jsem založil
 
<!-- |When you create content on Geni, your Family and Friends are shown updates as Family News on the Home tab.= -->
 
<!-- |When you create content on Geni, your Family and Friends are shown updates as Family News on the Home tab.= -->
 
<!-- |They will only receive updates about content that your privacy settings permit them to see.= -->
 
<!-- |They will only receive updates about content that your privacy settings permit them to see.= -->
Line 863: Line 865:
 
|update my own profile=změním svůj profil
 
|update my own profile=změním svůj profil
 
|post my latest news=přidám novinku
 
|post my latest news=přidám novinku
|add a Friend=přidám přátelé
+
|add a Friend=přidám přátele
|comment in someone's guestbook=přidám komentář k návštěvní knize
+
|comment in someone's guestbook=přidám komentář do návštěvní knihy
|comment on a photo=přidám komentář k fotce
+
|comment on a photo=přidám komentář k fotografii
 
|comment on an event=přidám komentář k události
 
|comment on an event=přidám komentář k události
|comment in my tree discussion=přidám komentář ke stromu
+
|comment in my tree discussion=přidám komentář k rodokmenu
 
|An update will always appear when I...=Zaznamenat rovněž změnu když...
 
|An update will always appear when I...=Zaznamenat rovněž změnu když...
|add someone to the tree=přidám někoho do stromu
+
|add someone to the tree=přidám někoho do rodokmenu
 
|update someone else's profile=změním někomu profil
 
|update someone else's profile=změním někomu profil
|add photos=přidám fotky
+
|add photos=přidám fotografie
|tag someone in a photo=přiřadím někoho k fotce
+
|tag someone in a photo=přiřadím někoho k fotografii
 
|add an event=přidám událost
 
|add an event=přidám událost
 
|tag someone in an event=přiřadím někoho k události
 
|tag someone in an event=přiřadím někoho k události
|add photos to an event=přidám fotky k události
+
|add photos to an event=přidám fotografie k události
 
|An update will never appear when I...=Nikdy nezaznamenat změnu když...
 
|An update will never appear when I...=Nikdy nezaznamenat změnu když...
 
|send a message=pošlu zprávu
 
|send a message=pošlu zprávu
Line 881: Line 883:
 
|view a photo=prohlížím fotku
 
|view a photo=prohlížím fotku
 
|decline an invitation=odmítnu pozvání
 
|decline an invitation=odmítnu pozvání
|edit my Family group=změním rodinnou skupiny
+
|edit my Family group=upravím rodinnou skupinu
|edit my privacy settings=změním nastavení soukromí
+
|edit my privacy settings=upravím nastavení soukromí
|Control which notification emails Geni sends you.=Nastavení upozornění které Geni zasílá.
+
|Control which notification emails Geni sends you.=Nastavení upozornění, které Geni zasílá.
|Send me an email when someone=Zaslat emailovou zprávu když někdo
+
|Send me an email when someone=Zaslat emailovou zprávu, když
|sends me a message=pošle zprávu
+
|sends me a message=mi někdo pošle zprávu
|invites me to be Family=mě pozve do rodiny
+
|invites me to be Family=mě někdo pozve do rodiny
|invites me to be a Friend=mě pozve jako přítele
+
|invites me to be a Friend=mě někdo pozve jako přítele
|accepts my invitation to join my Tree, Family or Friends=potvrdí pozvání do rodokmenu
+
|accepts my invitation to join my Tree, Family or Friends=někdo potvrdí pozvání do mého rodokmenu
|comments in my guestbook=okomentuje mou návštěvní knihu
+
|comments in my guestbook=někdo okomentuje mou návštěvní knihu
|comments in my tree discussion=okomentuje můj rodokmen
+
|comments in my tree discussion=někdo okomentuje můj rodokmen
|comments on my photo or responds to my comment=okomentuje mou fotku nebo odpoví na můj komentář
+
|comments on my photo or responds to my comment=někdo okomentuje mou fotku nebo odpoví na můj komentář
|comments on my event or responds to my comment=okomentuje mou událost nebo odpoví na můj komentář
+
|comments on my event or responds to my comment=někdo okomentuje mou událost nebo odpoví na můj komentář
|tags me in a photo (once daily max)=přiřadí k nějaké fotografii (maximálně jednou denně)
+
|tags me in a photo (once daily max)=mě někdo přiřadí k fotografii (maximálně jednou denně)
|adds photos of Family and Friends (once daily max)=přidá fotku rodiny nebo přátel (maximálně jednou denně)
+
|adds photos of Family and Friends (once daily max)=někdo přidá fotku rodiny nebo přátel (maximálně jednou denně)
|makes new additions to my Tree (once daily max)=přidá někoho do stromu (maximálně jednou denně)
+
|makes new additions to my Tree (once daily max)=někdo přidá někoho do rodokmenu (maximálně jednou denně)
|in my Family and Friends is about to have a birthday (once daily max)=někdo z rodiny nebo přátel má narozeniny (maximálně jednou denně)
+
|in my Family and Friends is about to have a birthday (once daily max)=někdo z rodiny nebo přátel má narozeniny (maximálně jednou denně)
|Also email me occasionally about new Geni features and announcements=Zasílat příležitostně nové vlastnosti a vylepšení Geni
+
|Also email me occasionally about new Geni features and announcements=Zasílat také příležitostně nové vlastnosti a vylepšení Geni
 
|Primary Email Address=Hlavní emailová adresa
 
|Primary Email Address=Hlavní emailová adresa
 
|Change Password=Změnit heslo
 
|Change Password=Změnit heslo
Line 907: Line 909:
 
<!-- Error/Information Messages -->
 
<!-- Error/Information Messages -->
 
|Please wait...=Prosím čekejte...
 
|Please wait...=Prosím čekejte...
|Almost done...=Skoro hotovo...
+
|Almost done...=Téměř hotovo...
|Loading Relationship...=Nahrávám vztahy
+
|Loading Relationship...=Nahrávám vztahy...
 
|Sorry, you cannot send messages to yourself.=Nemůžete poslat zprávu sám sobě.
 
|Sorry, you cannot send messages to yourself.=Nemůžete poslat zprávu sám sobě.
|You must specify recipients to send this message.=Musíte zadat příjemce k odeslání zprávy.
+
|You must specify recipients to send this message.=Pro odeslání zprávy prosím vyplňte příjemce.
|You must enter a subject or body to send this message.=Musíte zadat předmět nebo zprávu k odeslání zprávy.
+
|You must enter a subject or body to send this message.=Zpráva musí obsahovat alespoň předmět.
 
|The conversation has been saved.=Konverzace byla uložena.
 
|The conversation has been saved.=Konverzace byla uložena.
 
|We are experiencing technical difficulties=Máme technické potíže
 
|We are experiencing technical difficulties=Máme technické potíže
Line 917: Line 919:
  
 
<!-- "Welcome to the tree" message boxes (First time using the tree only) -->
 
<!-- "Welcome to the tree" message boxes (First time using the tree only) -->
|Now add your parents=Teď přidej své rodiče
+
|Now add your parents=Teď přidejte své rodiče
|Click inside the blue and pink boxes.=Klikni do modrého nebo růžového okénka
+
|Click inside the blue and pink boxes.=Klikni do modrých a růžových okének
 
<!-- |Click to drag and move this out of the way.= -->
 
<!-- |Click to drag and move this out of the way.= -->
 
|back=zpět
 
|back=zpět
Line 925: Line 927:
 
<!-- |Move Around Your Tree= -->
 
<!-- |Move Around Your Tree= -->
 
<!-- |Use the arrow controls, or just click and drag anywhere on the family tree.= -->
 
<!-- |Use the arrow controls, or just click and drag anywhere on the family tree.= -->
|Click Names To View Profiles=Kliknutím na jméno se zobrazí profil
+
|Click Names To View Profiles=Kliknutím na jména zobrazíte jejich profily
|Click the My Profile Tab to view and edit your profile.=Klikni Můj profil k prohlížení nebo změně profilu
+
|Click the My Profile Tab to view and edit your profile.=Kliknutím na záložku Můj profil zobrazíte a upravíte Váš profil.
|Invite Your Family=Pozvi svou rodinu
+
|Invite Your Family=Pozvěte svojí rodinu
|Add your family's emails, so they can help complete your tree.=Zadej emaily své rodiny aby Ti pomohli rozšířit rodokmen.
+
|Add your family's emails, so they can help complete your tree.=Zadejte emaily své rodiny aby Vám pomohli tvořit Váš rodokmen.
  
 
<!-- Uncategorized -->
 
<!-- Uncategorized -->
Line 939: Line 941:
 
|because we cannot send them email.=protože mu nemůžeme poslat email.
 
|because we cannot send them email.=protože mu nemůžeme poslat email.
 
|birthdays=narozeniny
 
|birthdays=narozeniny
|born eighteenth=narozen jedenáctý
+
|born eighteenth=narozen osmnáctý
 
|born eighth=narozen osmý
 
|born eighth=narozen osmý
 
|born eleventh=narozen jedenáctý
 
|born eleventh=narozen jedenáctý
Line 959: Line 961:
 
|born twelfth=narozen dvanáctý
 
|born twelfth=narozen dvanáctý
 
|born twentieth=narozen dvacátý
 
|born twentieth=narozen dvacátý
|created by Me=zadáno mnou
+
|created by Me=vytvořeno mnou
|current spouse=současný manžel/manželka
+
|current spouse=současný manžel/ka
 
|done=hotovo
 
|done=hotovo
|edit=změnit
+
|edit=upravit
|enter email=zadej email
+
|enter email=zadejte email
|enter her email=zadej její email
+
|enter her email=zadejte její email
|enter his email=zadej jeho email
+
|enter his email=zadejte jeho email
|for My Family=pro mou rodinu
+
|for My Family=pro mojí rodinu
 
|her brother=její bratr
 
|her brother=její bratr
 
|her daughter=její dcera
 
|her daughter=její dcera
Line 974: Line 976:
 
|her sister=její sestra
 
|her sister=její sestra
 
|her son=její syn
 
|her son=její syn
|her wife=její partnerka
+
|her wife=její žena
|hide year=neozbrazovat rok
+
|hide year=skrýt rok
|hide=nezobrazovat
+
|hide=skrýt
 
|his brother=jeho bratr
 
|his brother=jeho bratr
 
|his daughter=jeho dcera
 
|his daughter=jeho dcera
 
|his father=jeho otec
 
|his father=jeho otec
|his husband=jeho partner
+
|his husband=jeho muž
 
|his mother=jeho matka
 
|his mother=jeho matka
 
|his sister=jeho sestra
 
|his sister=jeho sestra
Line 991: Line 993:
 
|or Cancel=nebo Zrušit
 
|or Cancel=nebo Zrušit
 
|or=nebo
 
|or=nebo
|phone no=telefonní číslo
+
|phone no=tel. č.
|photos=fotky
+
|photos=fotografie
 
|place of birth=místo narození
 
|place of birth=místo narození
 
|postal code=PSČ
 
|postal code=PSČ
Line 1,000: Line 1,002:
 
|save & continue=uložit a pokračovat
 
|save & continue=uložit a pokračovat
 
|service=služba
 
|service=služba
|showing X people out of X=zobrazeno X lidí z X
+
|showing X people out of X=zobrazeno X z X lidí
 
|state/province=stát/provincie
 
|state/province=stát/provincie
 
|state=stát
 
|state=stát
Line 1,007: Line 1,009:
 
|to my family=mé rodině
 
|to my family=mé rodině
 
|to send this message.=k odeslání zprávy.
 
|to send this message.=k odeslání zprávy.
|use the arrow keys on your keyboard.=použij šipky na klávenici.
+
|use the arrow keys on your keyboard.=použijte šipky na klávenici.
 
|username=uživatelské jméno
 
|username=uživatelské jméno
 
|view album=prohlížet album
 
|view album=prohlížet album
 
|web address=webová adresa
 
|web address=webová adresa
 
|x out of y relatives and friends mapped by xx=x z y příbuzných a přátel přiřazeno xx
 
|x out of y relatives and friends mapped by xx=x z y příbuzných a přátel přiřazeno xx
|x people with x family names=x lidí s x příjmeními
+
|x people with x family names=x lidí s x rodinným příjmením
 
|xx family members missing on this map=xx členů rodiny chybí na této mapě
 
|xx family members missing on this map=xx členů rodiny chybí na této mapě
|your father=tvůj otec
+
|your father=Váš otec
|your mother=tvá matka
+
|your mother=Vaše matka
  
 
}}<noinclude>[[Category:Language-specific translation templates|Czech]]</noinclude>
 
}}<noinclude>[[Category:Language-specific translation templates|Czech]]</noinclude>

Revision as of 08:45, 1 July 2008

Template loop detected: Template:Translation

To edit these translations, edit the language specific template. To add to the list of available terms, edit the basic translation template. Add country specific terms within the country article.
If there's something you don't understand or need help see How to create a translation page and FAQ:Translation.
ALSO: Remember to check out the Translation Discussion!
Translation note: Do not translate text in CAPITAL LETTERS like NAME, NUMBER etc.


Geni Slogan
Everyone's related Všichni jsou příbuzní

}}


Headers
Welcome Vítejte
Logout Odhlásit
Settings Nastavení
Invite Pozvat
Help Nápověda
Search name or email Hledat jméno nebo email
Go jdi

}}


Footers
About O nás
Privacy Soukromí
Forum Diskuse
Blog Blog
Press Press
Jobs Zaměstnání
Safety Bezpečí
Terms Podmínky
Directory Adresář
GEDCOM GEDCOM

}}


Geni tabs
My Tree Můj rodokmen
My Profile Můj profil
Photos Fotogalerie
Home Domů

}}


Home subtabs
News Novinky
Inbox Doručená pošta
Calendar Kalendář

}}


My Tree subtabs
Tree Rodokmen
List Seznam
Index Rejstřík
Share Sdílení
Map Mapa
Discussion Diskuze

}}


Photos subtabs
All albums Všechna alba
My albums Moje alba
Albums I'm in Alba s mými fotkami
Photos of Me Moje fotky
My Favorites Oblíbená alba
Organizer Správce

}}


Home subpages: News page
Hi, NAME! Ahoj, NAME!
Add photos Přidat fotky
Update Profile Aktualizovat profil
Edit Privacy Upravit soukromí
Invite Family & Friends Pozvat rodinu a přátele
New on Geni (In English) New on Geni

}}

NOTE: (In English) is not on the News page yet. This text is only here, on the term list, because when the translations are going to be added to Geni, the blog is not going to be translated. It would be way too much work to translate the blog to all languages. Only the big languages like Spanish, French etc. should have a blog in their own language. All others should use the English blog. So, this means that the word "English" in the above term, is not going to be replaced with the name of your own language. You are only suppose to translate the word "English" with what English is called in your own language. Note for languages like French, Spanish, German and other popular/big languages, that this text (In English), might be removed. If you didn't understand all this, write to me on this page: User_talk:Dicito
Family News Rodinné novinky
filter filtr
Me
Family Rodina
Show updates by: Zobraz aktualizace dle:
Keep your family updated. Post your latest news here. Aktualizuj pravidelně svojí rodinu. Novinky zasílej sem.
post news zaslané novinky
Today Dnes
Yesterday Včera
NAME turns YEARS on DATE. NAME dosáhne DATE věku YEARS
a moment ago před chvílí
Leave a birthday greeting Zanech narozeninový pozdrav
NAME1 invited NAME2 to the Tree. NAME pozval NAME do rodiného stromu.
NAME has a new profile photo. NAME má nové foto v profilu.
You added your relative NAME1, your relative NAME2, and NAME3 and NUMBER others to the Tree. Přidal si svého příbuzného NAME, NAME a NAME a NUMBER dalších do rodokmenu.
The About Me section of NAME's profile has been updated. =NAMEलॆं ताज्जॆविषयारि पर्श्वचित्र संपादित ज़ाल्लॆं
NAME1 commented in NAME2's guestbook NAME přídal komentář v NAME knize návštěv
You commented in NAME's guestbook Přidal jsi komentář do NAME kiny návštev
NAME, NAME and NAME were tagged in NUMBER photos. NAME, NAME a NAME byli označeni na NUMBER fotkách
NAME, NAME and NAME have new profile photos. NAME, NAME and NAME mají nové fotky v profilech
NAME, your RELATIVE, accepted NAME's invitation to join the Tree.. =NAME, तुमगॆल RELATIVE, हांनीं NAME2 लॆं कुटमरूकाक जॊडसंवचॆं आमंत्रण स्वीकारलॆं।
Send her a message Pošli jí zprávu
Send him a message Pošli mu zprávu
Write in her guestbook Přispěj do její návštěvní knihy
Write in his guestbook Přispěj do jeho návštěvní knihy
Showing NUMBER1 of NUMBER2 stories Zobrazuji NUMBER z NUMBER příběhů
No new messages or requests. Žádné nové zprávy či žádosti.
Birthdays & Anniversaries Narozeniny a výročí
view all zobraz vše
Welcome to the NAME Family! Vítej do rodokmenu rodiny NAME!
To get the most out of Geni, we recommend that you: Pro maximální využití možností Geni doporučujeme, aby jsi:
Join the NAME tree Přidej se do NAME rodokmenu
Build your Family tree Sestav svůj rodinný rodokmen
Find more Family and Friends on Geni Najdi více členů rodiny a přátel na Geni
Enter Family birthdays Zadej rodinné narozeniny
Complete your profile Dokonči svůj profil
You don't have any family news yet. Have you invited your family? Nemáš žádné informace od rodiny. Pozval jsi již svoji rodinu?
No events in the next month V následujícím měsíci nejsou žádné události
1 new message 1 nová zpráva
NUMBER new messages NUMBER nových zpráv

}}

Inbox page and subpages
Messages Zprávy
Requests Žádosti
Saved Uložené
Sent Odeslané
Send Message Poslat zprávu
Sender Odesílatel
Subject Předmět
Send Messages Poslat zprávy
Send Poslat
All Vše
None Žádné
Mark as Read Označit jako přečtené
Mark as Unread Označit jako nepřečtené
Unread Nepřečtené
Read Přečtené
Select Vyber
Move to Saved Přesunout do uložených
Delete Smazat
You have NUMBER pending requests Máš NUMBER žádostí k vyřízení
There are NUMBER items in your saved messages Ve složce Uložené je NUMBER položek
There are NUMBER items in your sent messages Ve složce Odeslané je NUMBER položek
To: Komu:
Click to add name Klikni pro přidání jména
Add Group Přidat skupinu
Descendants of... Potomci ...
Immediate Family of... Přímá rodina...
Immediate Family Přímá rodina
bigger zvětšit
Save as group Uložit jako skupinu
View Message Zobrazit zprávu
Between NAME1 and NAME2 Mezi NAME a NAME
Forward Přeposlat
Forward this conversation to: Přeposlat tuto konverzaci:
There are NUMBER items in your inbox V příchozí poště je NUMBER položek

}}

Calendar page
include deceased zahrnout zesnulé
NUMBER1 birthdays & NUMBER2 anniversaries for Family NUMBER narozenin & NUMBER výročí rodiny

}}


My Tree subpages: Geni Flash Interface Tree / Tree
NAME's tree NAME rodokmen

}}

Tabs at the bottom
Navigate Navigovat
Go to... Jdi na
Preferences Vlastnosti

}}

Go to... tab
This list shows the people visible in the tree above. Tento seznam obsahuje lidi v rodokmenu výše.
Click on any name to go to that person's position in the tree. Kliknutím na jméno se dostaneš na pozici osoby v rodokmenu.

}}

Preferences tab
Display Zobrazit
Names Jména
Advanced Pokročilé
Ancestors to display Zobrazit předky
All generations Všechny generace
NUMBER generations NUMBER generací
Direct ancestors only Pouze přímí předci
Tree layout Rozložení rodokmenu
Standard Standardní
Vertical Svislý
Photos Only Jen fotografie
Names Only Pouze jména
Layout options Možnosti zobrazení
Show photos Zobraz fotky
"Flip" nodes Přehoď uzly
Click to "flip" nodes Klikni pro přehození uzlů
Show yellow arrows Ukázat žluté šipky
Show email prompt Ukázat výzvu pro email
Center single parents Vystředit jednotlivé rodiče
Mark deceased Označit zesnulé
Neutral color backgrounds Neutrální barva pozadí
Name preferences Možnosti jména
Do not display maiden names Nezobrazovat jména za svobodna
Maiden name appended, in parentheses Jméno za svobodna v závorkách
Maiden name instead of last name, in CAPS Jméno za svobodna namísto přijmění velkými písmeny
Maiden name instead of last name Jméno za svobodna namísto přijmení
Ignore display name Ignorovat zobrazení jména
Show suffixes Zobrazit tituly
Show middle name Zobrazit prostřední jméno
Minimum font size Minimální velikost písma
Maximum font size Maximální velikost písma
Rendering quality Kvalita zobrazení
High quality Vysoká kvalita
Medium quality Střední kvalita
Low quality Nízká kvalita
Show tray on rollover Zobrazit lištu na posuvníku
Restore all of your preferences to their defaults by pressing the button below. Stisknutím tlačítka níže obnovíte všechno nastavení na původní hodnoty
Restore defaults Obnovit výchozí

}}

Explanations
View NAME's tree Zobrazit NAME rodokmen
See more of NAME's family tree Ukázat více z rodokmenu rodiny NAME
Expand your tree to full screen Zobrazit rodokmen na celou obrazovku
Edit NAME's basic information Upravit základní informace NAME
View NAME's profile Zobrazit profil NAME
a cycle occurs when the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry to brothers) cyklus nastane, pokud se stejná osoba vyskytuje více než jednou ve tvém rodokmenu (např. když se dvě setry vdají za bratry)
Click to add a sibling or a spouse Přidat sourozence nebo manžela/manželku

}}

Actions
New Nový
Add people Přidat osobu
Save & close Uložit a zavřít
Save & continue Uložit a pokračovat
or nebo
Cancel Zrušit
View Zobrazit
Profile Profil
Add Přidat
sibling or spouse sourozenec nebo manžel/manželka
child dítě
Edit information Upravit informace
View profile Zobrazit profil
More Více
Create a cycle Vytvořit cyklus
Close Zavřít
Add Brother Přidat bratra
Add Sister Přidat sestru
Add Wife Přidat manželku
Add Husband Pridat manžela
Add Son Přidat syna
Add Daughter Přidat dceru
partner, ex-wife... partner, ex-manželka
partner, ex-husband... partner, ex-manžel

}}

Wizard: Create a cycle
Cycles Cyklus
remove odstranit
What's a cycle? Co je cyklus?
A cycle occurs then the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry two brothers). To create a cycle, drag the node onto the second person to whom he or she is related. Cyklus nastane, pokud se stejná osoba vyskytuje více než jednou ve tvém rodokmenu (např. když se dvě setry vdají za bratry). Pro vytvoření cyklu, přesuntě uzel s osobou na jinou osobu, se kterou je osoba spřízněna.
Remove this cycle? Odstranit cyklus?
Removing this cycle will only remove it from the tray. You can always drag it back here later. Odstraněním cyklu dojte pouze k jeho odstranění z výběru.
or nebo
Husband or partner Manžel nebo partner
Wife or partner Manželka nebo partnerka
They're the same person Jedná se o stejnou osobu

}}

Wizard: Building tree from address book
Build your tree from your address book Sestav svůj rodokmen z adresáře
Access your address book to select relatives to add to your tree. Zpřístupněte svůj adresář pro výběr příbuzných, které budemožné přidat do rodokmenu.
Geni will not save your password, and we will never email anyone without your direct consent. =जॆनी तुमगॆलॆ गुट्टु-ऊत्र राकुन दवंरना आनि तुमगॆलॆ अनुमति नात्तिलॆरि कॊणांकय तुमगॆलॆ वीज़कागदा विळासा थांवुनु कागद पॆटंयना।
Your email address Vaše emailová adresa
Your email password Vaše heslo na email
Don't see your email provider? Nenalezli jste poskytovatele Vašeho emailu?
Back to your unconnected people Zpět na nepřipojené kontakty
Showing NUMBER Contacts Zobrazuji NUMBER kontaktů
Email Contacts Emailové kontakty
Select the family members in your address book Označte rodinné příslušníky z Vašeho adresáře
Choose another address book Vybrat jiný adresář
*No one will be invited until you put them in your tree *Nikdo nebude pozván dokud jej nevložíte do rodokmenu
Selected family Vybraná rodina
Already in your tree Již existuje ve Vašem rodokmenu
Already on Geni Již je členem GENI
You've imported X relative to your family tree. Převedl jste X příbuzných do svého rodokmenu.
To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member. Pro přidání do rodokmenu uchopte a táhněte jednotlivce co nejblíže k jejich příbuzným.
Drag and Drop Relatives Uchopte a přesuňte příbuzné
Unconnected People (X) Nepřipojené kontakty (X)
Drag their node onto a direct relative. Přetáhněte jejich uzly na přímé příbuzné.
Edit info Editovat informace
Add more Přidat více

}}

Viewing small part of profile (Not available in Standard Tree View.)
NAME is your RELATIVE NAME je Váš RELATIVE
Born DATE in COUNTRY Narozen DATE v COUNTRY
Living in COUNTRY Žije v COUNTRY
Occupation Povolání
User History Historie uživatele
Last updated on Naposledy změněn
Last login on Naposledy přihlášen
Joined on Poprvé přihlášen
Added to family tree by NAME Do rodokmenu přidán NAME
Started family tree Započatý rodokmen

}}

"Welcome to the tree" message boxes (First time using the tree only)
Now add your parents Teď přidejte své rodiče
Click inside the blue and pink boxes. Klikni do modrých a růžových okének
Click to drag and move this out of the way. Kliknutím přesunete mimo.
back zpět
Click The Arrows To Add Relatives Klikni na Šipky pro přidání příbuzných
You can add siblings, spouses, and children. Můžeš přidat sourozence, chotě a děti
Move Around Your Tree Pohybujte se po rodokmenu
Use the arrow controls, or just click and drag anywhere on the family tree. Používejte šipky nebo jednoduše klikněte kamkoli na rodokmen.
Click Names To View Profiles Kliknutím na jména zobrazíte jejich profily
Click the My Profile Tab to view and edit your profile. Kliknutím na záložku Můj profil zobrazíte a upravíte Váš profil.
Invite Your Family Pozvěte svojí rodinu
Add your family's emails, so they can help complete your tree. Zadejte emaily své rodiny aby Vám pomohli tvořit Váš rodokmen.

}}


List
List of NAME's Tree Seznam NAME rodokmenů
Showing NUMBER1 people out of NUMBER2 in: Zobrazuji NUMBER z NUMBER lidí v:
See: new additions / new members =नव्यॊ ज़ॊडणियॊ/नवीं सदस्यां पळंवयां
Sort by: Seřazeno podle:
Relation Vztah
Added by Přidáno
Action Akce
Son of Syn
Daughter of Dcera
Brother of Bratr
Sister of Sestra
Wife of Žena
Husband of Manžel
Mother of Matka
Father of Otec
View Tree Zobrazit rodokmen
View List Zobrazit seznam
Remove from Family group Odstranit z rodinné skupiny
Add to Family group Přidat do rodinné skupiny
deceased zesnulý
My Family Moje rodina
My Blood Relatives Moji pokrevní příbuzní
My Inlaws Moji příbuzní z manželovy/činy strany
My Ancestors Moji předkové
My Descendants Moji potomci
My Blood Relatives Moji pokrevní příbuzní
Recently Added List Naposledy přidaný seznam
Recently Joined List Naposledy připojený seznam
Recently Modified List Naposledy upravovaný seznam
Invited By Me Mnou pozvaní
Invited By My Family Pozvaní mojí rodinou
Added by Me Mnou přidaní
Previous Předchozí

}}

Index
Index of Last Names Rejstřík příjmení
NUMBER1 people with NUMBER2 family names NUMBER lidí s NUMBER rodinnými jmén
"LASTNAME" in My Tree "LASTNAME" v mém rodokmenu
Showing NUMBER1 of NUMBER2 people Zobrazuji NUMBER z NUMBER lidí

}}

Map
NUMBER1 out of NUMBER2 Family and Friends mapped by NUMBER z NUMBER lidí mapovaných dle:
current location současné pozice
place of birth místo narození
NUMBER family members missing on this map NUMBER rodinných příslušníků chybějících na mapě
You Vy
Living Relatives Žijící příbuzní
Deceased Relatives Zesnulí příbuzní
Inlaws Příbuzní manžela/ky
Friends Přátelé
Put Your Relatives on The Map Vložit Vaše příbuzné do mapy
add přidat
Place of burial Místo pohřbu
Current location Současná pozice
Add location for NAME Přidat místo pro NAME

}}

Discussion
Leave a comment here for your entire Tree to read Zanechat komentář pro celý Váš rodokmen
Enter your comment here Pište komentář zde
Leave Comment Vložit komentář

}}

Share and subpages
Share your tree Sdílet Váš rodokmen
Use these options to share your tree with family and friends. Použijte tyto možnosti pro sdílení rodokmenu s Vaší rodinou a přáteli.
Invite your family Pozvat Vaší rodinu
Invite your family to join, edit and contribute to your tree. Pozvat Vaší rodinu k připojení, úpravám a přispívání do Vašeho rodokmenu.
Invite Pozvat
Invite Your Family and Friends to Geni Pozvat Vaší rodinu a přátele do GENI
Invitation History Historie pozvánek
Invite Your Family and Friends Pozvat rodinu a přátele
Invited By Me Mnou pozvaní
Invited By My Family Pozvaní mojí rodinou
There have not been any invitations sent. Click here to invite others to your tree. Prozatím nebyly zaslány žádné pozvánky. Klikněte zde a pozvěte ostatní do Vašeho rodokmenu.
NUMBER1 of NUMBER2 people who have been: NUMBER z NUMBER lidí, kteří byli:
Invited By Me Mnou pozvaní
Invited By My Family Pozvaní mojí rodinou
Date Invited Datum pozvání
Status Stav
Has responded to your invitation. Odpovědělo na Vaše pozvání.
Has not responded to your invitation. Neodpovědělo na Vaše pozvání.
Has not responded to invitation from NAME. Neodpovědělo na pozvání od NAME.
Remind Připomínka
Web Email Webový email
Easily build your tree from your address book and invite your close friends. Jednoduše sestavte svůj rodokmen z Vašeho adresáře a pozvěte nejbližší přátele.
Email Applications Emailové aplikace
Upload a contact file below and Geni will securely import your contacts. Read how to create a contact file here. Níže nahrajte soubor s kontakty a GENI bezpečně vloží Vaše kontakty.
Contact File: Soubor s kontakty:
Add Emails: Přidat emaily:
separate email addresses with commas jednotlivé emailové adresy oddělujte čárkami
Email your tree Poslat Váš rodokmen emailem
Embed your tree Vložit Váš rodokmen na stránky
Send this URL to share a limited read-only view of your tree: Zasláním této adresy dáte příjemci omezený přístup pro čtení do Vašeho rodokmenu:
Embed a limited view of your tree on a social networking site (Facebook, MySpace, etc.), your blog, or your own site. Vloží omezený pohled Vašeho rodokmenu na stránky sociální sítě (Facebook, MySpace, atd.), Váš blog nebo na Vaše vlastní stránky.
GEDCOM is a standard file format for genealogical information. GEDCOM je standardní formát souboru genealogických informací.
GEDCOM Export Export GEDCOM
Preview or configure your shared tree view. Prohlédnout nebo nastavit Váš sdílený rodokmen.
To join this tree, please ask NAME to send you an invitation. Pro přístup do tohoto rodokmenu požádejte NAME o pozvánku.
Configure your shared tree Nastavit Váš sdílený rodokmen.
Create a limited read-only view of your tree to share with family and friends outside of Geni. Vytvořit omezený pohled na Váš rodokmen jen pro čtení pro Vaše přátele mimo GENI.
Preview Náhled
You can drag your tree and change the zoom level. Můžete posunovat Váš rodokmen a měnit měřítko.
Share this link: Sdílet tento odkaz:
If you no longer wish to share your tree, you can deactivate your link below. You can create a new link at any time. Pokud si dále nepřejete sdílet Váš rodokmen, můžete zneplatnit odkaz níže. Nový odkaz můžete vytvořit kdykoli.
Deactivate this shared tree view Zneplatní tento sdílený náhled rookmenu
Customize Přizpůsobit
optional volitelný
Tree type Typ rodokmenu
Pedigree view (direct ancestors only) Pouze přímí předci
Immediate family Bezprostřední rodina
Immediate family and pedigree view Bezprostřední rodina s přímými předky
Extended tree (first cousins) Rozšířený pohled
Display type Typ zobrazení
Standard Standardní
Vertical Svislý
Photos Only Jen fotografie
Names Only Pouze jména
more více
less méně
Size Velikost
Small (300x250) Malý (300x250)
Medium (375x300) Střední (375x300)
Large (600x400) Velký (600x400)
Tall (600x800) Vysoký (600x800)
go jdi
Custom Vlastní
Name display Zobrazení jména
First name and last initial (Jane S.) Jméno a první písmeno příjmení
First name only (Jane) Pouze křestní jméno
Options Možnosti
Hide surnames of deceased direct ancestors Skrýt příjmení zesnulých přímých příbuzných
Hide own children under 18 Skrýt vlastní nezletilé potomky
Hide profile photos Skrýt fotografie profilů
Mark deceased Označit zesnulé
Privacy Information Informace zabezpečení
Once you publish your tree, we can no longer guarantee the privacy of the data displayed. We caution you to consider the privacy of your family members when sharing your tree. Jakmile nasdílíte svůj rodokmen, nemůžeme nadále garantovat soukromí informací v něm obsažených. Zvažte prosím předem, zda-li chcete svůj rodokmen sdílet.
What we guarantee: Co zaručujeme:
You choose where to display your shared tree. Na Vás je volba, kde zobrazit Váš rodokmen.
Your shared tree cannot be edited by anyone. Váš rodokmen nemůže být nikým upravován.
Other branches of your tree are not accessible. Ostatní větve Vašeho rodokmenu nejsou přístupné.
Only publicly viewable profile photos are shown. Jsou zobrazovány pouze veřejné fotografie.
Additional profile information is not shown. Bližší informace z profilu nejsou taktéž zobrazovány.
Last names are not shown unless you choose to display them for deceased direct ancestors (starting with your grandparents). Příjmení nebudou zobrazována dokud nepovolíte jejich prohlížení svým přímým předkům (počínaje Vašimi prarodiči).
Minors are not shown unless you choose to show your own children. =तुम्मि चयन करनातिलॆरि अल्पप्रायालॆ चॆरुडुवांक दाकंयनाति।
You can deactivate your shared tree at any time. Váš sdílený rodokmen můžete přestat sdílet kdykoli.
GEDCOM is a standard file format used to save, transfer, and transport genealogical information. Exporting a GEDCOM file will allow you to save your Geni family tree to your own computer. When you click the button below, we will generate your GEDCOM file and send you a link to download it. GEDCOM je standardní formát souboru, používaný k ukládání a přenášení genealogických informací. Exportování GEDCOM souboru Vám umožní zálohovat Váš rodokmen do Vašeho počítače. Stisknutím tlačítka níže Vám vygenerujeme GEDCOM soubor s odkazem, kde ho můžete stáhnout.
Export My GEDCOM File Exportovat můj GEDCOM soubor

}}


My Profile subpages: Viewing profile
This is you To jste Vy
View your profile as others see it Zobrazit Váš profil tak, jak jej vidí ostatní
Your Profile is Váš profil je z
% Complete % hotový
Add your schools Přidejte Vaše vzdělání
Add someone to your tree Přidejte někoho do rodokmenu
Edit your profile Upravit svůj profil
Add or View Photos Přidat nebo zobrazit fotografie
View Tree Zobrazit rodokmen
View List Zobrazit seznam
Edit Profile Upravit profil
About me O mě
This is your profile as others see it. Toto je Váš profil tak, jak jej vidí ostatní

}}

User stats
User stats Uživatelské statistiky
View tree awards Zobrazit ocenění rodokmenu
People in My Tree Lidé v mém rodokmenu
Added by Me Mnou přidaní
Ancestor Předek
Ancestors Předci
Descendant Potomek
Descendants Potomci
Photo added Fotografie přidána
Photos added Fotografie přidány
Family Tree Awards Ocenění rodinného rodokmenu
Tree Creator Autor rodokmenu
Top Profile Adders Nejlepší zakladatelé profilů
Top Profile Inviters Nejlepší organizátoři profilů
Top Photo Uploaders Nejlepší fotografové

}}

Personal
Personal Osobní
Appearance Vzhled
Contact Kontakt
Home address Adresa domů
Mobile phone Mobilní telefon
Home phone Telefon domů

}}

User history
User History Historie uživatele
Last updated on Naposledy změněn
Last login on Naposledy přihlášen
Joined on Poprvé přihlášen
Started family tree Započatý rodokmen

}}

About Me
Share some things about yourself here. Sem napiš něco o sobě.
Height Výška
Ethnicity Vyznání

}}

Editing Profile and information
Edit Basics Upravit základní údaje
Basics Základní údaje
My Basics Moje základní údaje
Status Stav
Living Žijící
Deceased zesnulý
Name Jméno
First name Křestní jméno
Middle name Prostřední jméno
Last name Příjmení
Suffix Titul
Display name Zobrazované jméno
Email Email
Current location Současná pozice
Gender Pohlaví
Male Muž
Female Žena
Date of birth Datum narození
Circa Přibližně
Send Birthday Reminders Zasílat narozeninové upozornění
To my family Do mojí rodiny
Place of birth Místo narození
Birth order Pořadí při narození
Death Úmrtí
Burial Pohřeb
Languages Jazyky
Nicknames Přezdívky
Unknown Neznámé
Only child Jedináček
born first narozen první
born second narozen druhý
born third narozen třetí
born fourth narozen pátý
born fifth narozen pátý
born sixth narozen šestý
born seventh narozen sedmý
born eighth narozen osmý
born ninth narozen devátý
born tenth narozen desátý
born eleventh narozen jedenáctý
born twelfth narozen dvanáctý
born thirteenth narozen třináctý
born fourteenth narozen čtrnáctý
born fifteenth narozen patnáctý
born sixteenth narozen šestnáctý
born seventeenth narozen sedmnáctý
born eighteenth narozen osmnáctý
born nineteenth narozen devetenáctý
born twentieth narozen dvacátý
This person does not have email Tento člověk nemá email
This person is deceased Tento člověk zesnul

}}

Hair color
Hair Vlasy
Hair color Barva vlasů
Black Černá
Blond Blond
Brown Hnědá
Gray Šedá
Other Jiná
Red Červená

}}

Eye color
Eyes Oči
Eye Color Barva očí
Amber Žluté
Blue Modré
Green Zelené
Hazel Hnědé

}}

Religions
Religion Vyznání
Agnostic Nevěřící
Atheist Ateista
Baha'i Bahaista
Buddhist Budhista
Catholic Katolík
Christian - other Křesťan - ostatní
Eastern Orthodox Východní pravověrný
Greek Orthodox Řecký pravověrný
Hindu-Smartha =हिंदु - स्मार्त
Hindu-Vaishnava =हिंदु - वैष्णव
Hindu-Shaiva =हिंदु - शैव
Hindu-Shaktya =हिंदु - शक्त्य
Hindu-Agnostic =हिंदु - नास्तिक
Hindu-Atheist =हिंदु - निरीश्वरवादि
Hindu-Advaita =हिंदु - अद्वैत
Hindu-Yogic =हिंदु - योग
Hindu-Other =हिंदु - अन्य
Huguenot Hugenot
Islam-Sunni =इसलाम - सुन्नि
Islam-Shia =इसलाम - शिया
Jain =जैन
Jewish Žid
Mormon Mormon
Protestant Protestant
Scientologist Materialista
Sikh Sik
Taoist Taoista
Wiccan =विकाधर्मि

}}

Political views
Political Views Politické názory
Conservative Konzervativec
Democratic Demokrat
Green Party Strana zelených
Independent Nezávislý
Indifferent Bez názoru
Liberal Liberální
Libertarian Indeterminista
Very Conservative Pravý konzervativec
Very Liberal Pravý liberál
Moderate Conservative Mírný konzervativec
Moderate Liberal Mírný liberál
Republican Republikán

}}

School
School Škola
Elementary School Základní škola
Middle School Gymnázium
High School Střední škola
College/University Vysoká škola/Univerzita
Graduate Education Dokončené vzdělání

}}

Work
Work Zaměstnání
Company Společnost

}}

Contact information
My Contact Kontakt na mě
On the web Na webu
Work address Adresa zaměstnání
Add another Přidat další

}}

Favorites
Favorites Oblíbené
Interests Zájmy
Activities Aktivity
People/Heroes Lidé
Cuisines Vaření
Quotes Citace
Movies Filmy
TV Shows Televize
Music Hudba
Books Knihy
Sports Sport
Service Služby
Username Uživatelské jméno
Web address Webová adresa
Phone Numbers Telefonní číslo
Area code Předvolba
Phone no Tel. č.
Street Ulice
County Okres
State Stát
Postal code PSČ

}}


Relationships
Partner Partner
is a je
Current Husband =वर्तमान बाम्मुण
Current Wife =वर्तमान बायिल
Fiance Manželka
Fiancée =उत्रामुदि/निश्चयतांबुळ ज़ाल्लॆं
Current partner Současný partner
Late Husband =दिवंगत बाम्मुण
Late Wife =दिवंगत बायिल
Ex-Husband =माजि-बाम्मुण
Ex-wife Ex-manželka
Divorced Rozvedený/á
Ex-partner Ex-partner
Married on Oddáni
Married in Oddáni v
Parents Rodiče

}}


Places
Date Datum
Location Místo
City Město
State/Province Stát
Country Země
County Okres
Date of death Den úmrtí
Place of death Místo úmrtí
Date of burial Den pohřbu
Place of burial Místo pohřbu

}}


Relations
Brother Bratr
Sister Sestra
Mother Matka
Father Otec
Son Syn
Daughter Dcera
Half-brother Nevlastní bratr
Half-sister Nevlastní sestra
Stepmother Nevlastní matka
Stepfather Nevlastní otec
Stepson Nevlastní syn
Stepdaughter Nevlastní dcera
Uncle (Mother's brother) Strýc (bratr matky)
Uncle (Father's elder brother) =म्हांतु
Uncle (Father's younger brother) =बाप्पा
Uncle Strýc
Aunt (Mother's sister) Teta (sestra matky)
Aunt (Father's sister) Teta (sestra otce)
Aunt Teta

}}

NOTE: In some languages, you have a name for both your mother's sister, your father's sister etc. If your language doesn't have this, just translate Aunt, Aunt (Fath. sis.) and Aunt (Moth. sis.) as the same. (Same for Uncle, Nephew, Grandmother, etc.)
{{Translation/term|Grandfather (Mother's Father)|Dědeček (otec otce)}
Nephew (Brother's Son) Synovec (syn bratra)
Nephew (Sister's Son) Synovec (syn sestry)
Nephew Synovec
Niece (Brother's Daughter) Neteř (dcera bratra)
Niece (Sister's Daughter) Neteř (dcera sestry)
Niece Neteř
Grandfather (Father's Father) Dědeček (otec matky)
Grandfather Dědeček
Grandmother (Mother's Mother) Babička (matka matky)
Grandmother (Father's Mother) Babička (matka otce)
Grandmother Babička
Great grandfather (Maternal) Pradědeček (matčina strana)
Great grandfather (Paternal) Pradědeček (otcova strana)
Great grandfather Pradědeček
Great grandmother (Maternal) Prababička (matčina strana)
Great grandmother (Paternal) Prababička (otcova strana)
Great grandmother Prababička
Grandson Vnuk
Granddaughter Vnučka
Great grandson Pravnuk
Great granddaughter Pradcera
Husband Manžel
Wife Manželka
male cousin (paternal) =बापुलभाव
female cousin (paternal) =बापुलभयिणि
male cousin (maternal) =मावसभाव
female cousin (maternal) =मावसभयिणि
Ex-husband Ex-manžel
Ex-wife Ex-manželka
First male cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलि मावसभयिणि
First male cousin (paternal) =पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) =पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) =पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) =पयलि मावसभयिणि
Great aunt's daughter-in-law Nevlastní dcera pratety
Great aunt's son-in-law Nevlastní syn pratety
Great aunt Prateta
Great uncle's daughter-in-law Nevlastní dcera prastrýce
Great uncle's first cousin's ex-wife's wife Žena ex-manželky bratrance prastrýce
Great uncle's son-in-law Nevlastní syn prastrýce
Great uncle Prastrýc
Second great aunt Druhá prateta
Second great grandfather Druhý pradědeček
Second great grandmother Druhá prababička
Second great uncle Druhý prastrýc
Third great grandfather Třetí pradědeček
Third great grandmother Třetí prababička

}}

Timeline
Showing X Events Zobrazuji X událostí
Timeline Časová osa
reverse order opačné pořadí
Show events where X is a Zobrazuji události kde je X
Participant Účastník
Attendee Návštěvník
Fan Fanoušek
Creator Zakladatel
Birth of Narození
attended navštívil
Marriage of Svatba
Event title Název události
Year Rok
Add Event Přidat událost
Add more details Přidat více detailů
Please wait while the page loads Prosím čekejte, než se stránka nahraje
Range Rozsah
Start Date: Datum počátku:
End Date: Datum konce:
Enter event description here Zde napiště popis události
Participants: Účastníci:
Attendees: Návštěvníci:
Who is this event for? Pro koho je tato událost určena?
Who was at this event? Kdo se účastnil této události?
More Events Více událostí
My Timeline Má časová osa
Add a new event Přidat novou událost
About This Event O této události
Event Photos Fotografie k události
Event Albums Alba události
There are currently no photos of this event. Click here to add photos. Momentálně zde nejsou žádné fotografie k události. Klikněte zde a nějaké přidejte.
Attendees =अतिथि
There are currently no attendees for this event. Click here to add some. Momentálně zde nejsou žádní návštěvníci. Klikněte sem a nějaké přidejte.
Who attended this event? Kdo si prohlíží tuto událost?
Save Attendees Uložit návštěvníky
Share some details about this event Sdílet některé detaily o této události
Save Description Uložit popis
Event successfully updated Událost byla úspěšně aktualizována
There are currently no albums tagged with this event Momentálně neexistuje žádné album označené s touto událostí
Guestbook Kniha návštěv
as jako
worked at zpracováno
X people X lidí
I was there Byl jsem zde
Fans Fanoušci
I wasn't there, but I'm a fan Nebyl jsem zde, ale jsem fanoušek
Click here if you were not at this event but would like to add it to your timeline Klikněte zde, pokud jste nebyli přítomni události, ale přejete si ji přidat na Vaší časovou osu.

}}

Settings page and subpages
All Account Settings =पूरा उपयोजकखातॆ तडज़ोड
Family Group Rodinná skupina
define your Family group, the subset of your tree you want to stay in touch with =कुटमरूकालॆ खंचॆ सदस्यां ओट्टु संपर्क दवंरचॆं आसा आनि तुमगॆलॆ कुटमसमूह सुस्पष्ट कराति
Profile Privacy Soukromí profilu
control who can see your profile and what they see =कॊणाक तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र कितलॆं दिसका हॆं नियंत्रित कराति
Profile Actions Akce profilu
control who can perform actions on your profile definovat kdo může měnit tvůj profil
Blocked Users Blokovaní uživatelé
block users from seeing your profile or contacting you =उपयोजकखातॆदारांनी तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र पळंवचॆर आनि तुमकां संपर्क करचॆर बंदि घालाति
Managed Profiles Spravované profily
control the privacy settings of profiles you have added =कॊण तुम्मि घात्तिलीं पार्श्वचित्रां संपादित करता हाज्जॆर नियंत्रण दवंराति
Recent Activity Poslední akce
control what gets displayed in your newsfeed and when you get notified of updates =सकदांक ताजा माहिति दिंवचॆ वॆळार कितलॆ आनि कसलॆं सुद्दि दिंवचॆं हाजॆर नियंत्रण दवंराति
Notifications Upozornění
control what Geni events you get notified about =तुमकां खंचॆ घडणांविषयारि सुद्दि ज़ाय हाजॆर नियंत्रण दवंराति
Email & Password Email a heslo
add or update your email and password přidat nebo změnit svůj email nebo heslo
Your Family is the subset of your Tree that you want to stay in touch with. This is the group that you will share news, photo albums, and birthdays with. =तुमगॆलॆ कुटम तुमगॆलॆ कुटमरूकालीं तीं सदस्यां आस्सती कॊणां ओट्टु तुमकां संपर्क दवंरचॆं आसा। या समूहावोट्टु तुमकां सुद्दि, छायाचित्रसंग्रहां आनि ज़ायिदीसां वांटुक ज़ातलॆं।
My Family consists of Moje rodina sestává z
and a
plus their current partners s jejich rodiči
My 5th cousins and closer Mí příbuzní z 5. kolena a bližší
My 4th cousins and closer Mí příbuzní z 4. kolena a bližší
My 3rd cousins and closer Mí příbuzní z 3. kolena a bližší
My 2nd cousins and closer Mí příbuzní z 2. kolena a bližší
My 1st cousins and closer Mí příbuzní z 1. kolena a bližší
My immediate family Moje přímá rodina
None of my blood relatives Nikdo z pokrevních příbuzných
NAME's 5th cousins and closer Příbuzní NAME až do 5. kolena
NAME's 4th cousins and closer Příbuzní NAME až do 4. kolena
NAME's 3rd cousins and closer Příbuzní NAME až do 3. kolena
NAME's 2nd cousins and closer Příbuzní NAME až do 2. kolena
NAME's 1st cousins and closer Příbuzní NAME až do 1. kolena
NAME's immediate family Nejbližší příbuzní NAME
None of NAME's blood relatives Nikdo z pokrevních příbuzných NAME
You can add or remove individuals on their profile. =तुमकां खंचांय व्यक्तिविशेषाक तांगॆलॆ पार्श्वचित्रा थांवुनु काडुक ज़ातलॆं।
Use the checkboxes below to specify who can see your profile information. Použijte políčka níže k upřesnění, kdo může zobrazovat informace Vašeho profilu.
Public Veřejné
Profile photo Fotografie profilu
expand rozšířit
Basic Info Základní údaje
close zavřít
Maiden name Dívčí jméno
First names of immediate family Nejbližší příbuzní
Person who added me Osoba, která mě založila
Birthday Narozeniny
hide age skrýt věk
Birth place Místo narození
Occupation Povolání
About Me O mně
Family box Rodina
Friends box Přátelé
Latest News box Poslední zprávy
User Stats box Statistika uživatele
Personal Info Soukromé údaje
Contact Info Kontaktní údaje
Work Info Pracovní údaje
Schools Vzdělání
Use the checkboxes below to specify who can perform actions on your profile. Použijte políčka níže k upřesnění, kdo může provádět akce s Vaším profilem.
Who can edit my profile info? Kdo může změnit údaje v mém profilu?
Who can post a comment? Kdo může zanechat komentář?
Who can send me a message? Kdo mi může poslat zprávu?
Who can invite me to be friends? Kdo mě může pozvat jako přítele?
Who can find me using search? Kdo mě může najít?
unblock odblokovat
Prevent someone in your tree from seeing your profile and block delivery of their messages to you. =ऎकळ्यार, तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र पळंवचॆर आनि तुमकां कागद धडचॆर, बंदि घालाति।
Block a User Zablokovat uživatele
Users will not be notified that you've blocked them. Uživatel nebude informován, když ho zablokujete.
Currently Blocked Aktuálně zablokovaní uživatelé
No blocked users. To block a user, type a name in the box above. odblokovat
Return to Account Settings Návrat do nastavení účtu
Manage the privacy of the profiles you've added. Měnit soukromí profilů, které jste založil.
Living Profiles I Added Profily žijících, které jsem založil
Who can edit? Kdo může provádět změny?
Who can search? Kdo může prohledávat?
Only Me Jen já
Entire Tree Celý rodokmen
Anyone Kdokoliv
Deceased Profiles I Added Profily zemřelých, které jsem založil
When you create content on Geni, your Family and Friends are shown updates as Family News on the Home tab. =कॆदॊळ तुम्मि जॆनीचॆर उपयोजकखातॆ तैयार करताति तॆदॊळ कुटमजन आनि इष्टां "मुखारवॆलॆ पान"आर "कुटमा सुद्दि" म्हुणु दिसतलीं।
They will only receive updates about content that your privacy settings permit them to see. =तुमगॆलॆ एकांतचयना अनुसारचि तांका तुमगॆलॆ विषयारि माहिति मॆळतलॆं।
Create an update when I... Zaznamenat změnu když...
update my own profile změním svůj profil
post my latest news přidám novinku
add a Friend přidám přátele
comment in someone's guestbook přidám komentář do návštěvní knihy
comment on a photo přidám komentář k fotografii
comment on an event přidám komentář k události
comment in my tree discussion přidám komentář k rodokmenu
An update will always appear when I... Zaznamenat rovněž změnu když...
add someone to the tree přidám někoho do rodokmenu
update someone else's profile změním někomu profil
add photos přidám fotografie
tag someone in a photo přiřadím někoho k fotografii
add an event přidám událost
tag someone in an event přiřadím někoho k události
add photos to an event přidám fotografie k události
An update will never appear when I... Nikdy nezaznamenat změnu když...
send a message pošlu zprávu
view a profile prohlížím profil
view a photo prohlížím fotku
decline an invitation odmítnu pozvání
edit my Family group upravím rodinnou skupinu
edit my privacy settings upravím nastavení soukromí
Control which notification emails Geni sends you. Nastavení upozornění, které Geni zasílá.
Send me an email when someone Zaslat emailovou zprávu, když
sends me a message mi někdo pošle zprávu
invites me to be Family mě někdo pozve do rodiny
invites me to be a Friend mě někdo pozve jako přítele
accepts my invitation to join my Tree, Family or Friends někdo potvrdí pozvání do mého rodokmenu
comments in my guestbook někdo okomentuje mou návštěvní knihu
comments in my tree discussion někdo okomentuje můj rodokmen
comments on my photo or responds to my comment někdo okomentuje mou fotku nebo odpoví na můj komentář
comments on my event or responds to my comment někdo okomentuje mou událost nebo odpoví na můj komentář
tags me in a photo (once daily max) mě někdo přiřadí k fotografii (maximálně jednou denně)
adds photos of Family and Friends (once daily max) někdo přidá fotku rodiny nebo přátel (maximálně jednou denně)
makes new additions to my Tree (once daily max) někdo přidá někoho do rodokmenu (maximálně jednou denně)
in my Family and Friends is about to have a birthday (once daily max) někdo z mé rodiny nebo přátel má narozeniny (maximálně jednou denně)
Also email me occasionally about new Geni features and announcements Zasílat také příležitostně nové vlastnosti a vylepšení Geni
Primary Email Address Hlavní emailová adresa
Change Password Změnit heslo
Add email Přidat email
Enter Current Password Zadej platné heslo
Confirm New Password Potvrď nové heslo
Type New Password Zadej nové heslo

}}

Error/Information Messages
Please wait... Prosím čekejte...
Almost done... Téměř hotovo...
Loading Relationship... Nahrávám vztahy...
Sorry, you cannot send messages to yourself. Nemůžete poslat zprávu sám sobě.
You must specify recipients to send this message. Pro odeslání zprávy prosím vyplňte příjemce.
You must enter a subject or body to send this message. Zpráva musí obsahovat alespoň předmět.
The conversation has been saved. Konverzace byla uložena.
We are experiencing technical difficulties Máme technické potíže
The conversation has been deleted. Konverzace byla smazána.
NAME's current location was placed on the map. =NAME लॆं वर्तमान स्थळ नकासार घाललां
Your address book has been cleared. =तुमगॆलॆ विळासपान खालि कॆल्लां।
Please enter some email addresses to invite. =आपंवचॆक दयॆ करुनु कांयी वीज़कागदविळासां बरंयाति।
Please enter a valid email address and password. =दयॆ करुनु वैध वीज़कागदविळास आनि गुट्टु-ऊत्र दीयाति।
You haven't imported any contacts. =तुम्मि संपर्कां आनिकय भितर हाडनिती।

}}

Uncategorized
{{Translation/term|Caption|=शिर्षक }
(Balloon Icon) =फुगॆ प्रतिकृति
(I Icon) =प्रतिकृति
(Printer Icon) =मुद्रका प्रतिकृति
(relative) =नातलग
ActiveX control is necessary to upload your files quickly and easily. You will be able to select multiple images in user-friendly interface instead of clumsy input fields with Browse button. Installation will take up to few minutes, please be patient. To install Image Uploader, please click on the Information Bar. After page reload click "Yes" when you see the control installation dialog. =संचिकां वगवगिं आनि ससारायेनॆं वयिर घॆंवचॆक Active X Control ज़रूरि आसा। अवलक्षण सॊदचॆं (Browse ) गुब्बि निवेशस्थानांसुत्तु घुवंडावचॆं बदलाक तुमकां ससार बाह्यस्वरूपा द्वारा मस्त छायाचित्रां चयन करुक मॆळतलीं। प्रतिष्ठापनेक वेळ लागतलॆं, धीर धराति। "छायाचित्र सोसक" प्रतिष्ठापित करुक "माहिति गुब्बि (information bar)आरि किटिकिटि कराति। पान वापस यॆंवुनु "नियंत्रण प्रतिष्ठापन संवादपटिक" (control installation dialogue) दिसलॆरि ताका किटिकिटि कराति।
Add Photos to This Album =छायाचित्रसंग्रहांतुं छायाचित्रां घालाति
Add Relatives to Calendar =काळगणकांतुं नातलगांक ज़ॊडसंयाति
Add a Caption =शिर्षक दिंवयां
Add descendants of =वंशज़ां घालयां हांगॆलीं
Add immediate family of =परिवार घालयां हांगॆलॆ
Add multiple photos very quickly, =वगवगिं मस्त छायाचित्रां घालयां
Add photos from your computer. =गणकयंत्रा थांवुनु छायाचित्रां घालयां
Add these photos to =हीं छायाचित्रां हांगा घालयेद
Add to Favorites =प्रीतिचींछायाचित्रांतुं घालयेद
Add your family's emails, so they can help complete the tree. =कुटमरूक पूरा करुक च़ड मदत खात्तिरि कुटमजनांगॆलीं वीज़कागदविळासां घालाति।
Added On =ज़ॊडचॆं तारीक
Added to family tree by =ज़ॊडतलॆं उपयोजक
Adding X Photos =X छायाचित्रां घालतऽस्स
Advanced Photo Uploader =परिणत छायाचित्र सोसक
Album Cover =संग्रहा मुखारवॆलॆ पान
An existing photo album =आश्शिलॆं कुटम छायाचित्रसंग्रह
Are you sure you want to delete this photo? =तुमकां हॆ छायाचित्र कंडिप उडंवुनु दिंवचॆं आसा वॆ?
Back to your profile =पार्श्वचित्राक वापस
Balloon help is off =मदति फुगॊ बंद आसा
Balloon help is on =मदति फुगॊ च़ालु आसा
Birth =ज़ायिविषय
Blood Relatives =रगतसंबंधि
Bloodrelatives =रगतसंबंधि
Born =ज़ल्म
Brother-in-law =भावज़
By =द्वारा
Click an arrow to slide the family tree in that direction. You may also use the arrow keys on your keyboard. =एकदीकानॆं कुटमरूक व्हरचॆं आसलॆरि त्या दीकानाचॆ बाणाक किटिकिटि कराति। तुमगॆलॆ गणकयंत्रा संज्ञाफळावयिरलॆ बाणगुब्बियांगॆलॆ प्रयोजनय करयेद।
Click and drag to move this out of the way. =वाट्टे थांवुनु भायॆर काडुक किटिकिटि करुनु ताणाति।
Click and drag up to zoom in and out. Your tree will get bigger or smaller. =व्हॊड अथवा सान करूक किटिकिटि करुनु वयिरि तानाति। कुटमरूक व्हॊड अथवा सान ज़ात्तलॆं।
Click here to print this tree =कुटमरूक छापुक हांगा किटिकिटि कराति।
Click here to turn on balloon help =मदति फुगॆ सूरु करुक हांगा किटिकिटि कराति
Click here to turn on help messages =मदति संदेश सूरु करुक हांगा किटिकिटि कराति
Click on the small green trees to view extended family members. =विस्तारांतुं कुटम पळंवचॆक सान पाचुवॆ रूकारि किटिकिटि कराति।
Click this arrow to add a sibling, spouse or partner for this person. =भावंड अथवा सांगाति घालुक या बाणाक किटिकिटि कराति।
Click this arrow to slide the family tree in this direction. You may also =या दीकान कुटमरूक व्हरूक या बानाक किटिकिटि कराति। तुम्मि निम्न सुद्दांय करयेद
Click this button to recenter this family tree. =कुटम मध्यांतुं हाडुक हॆं गुब्बि किटिकिटि कराति।
Click this button to turn help balloons off. =मदति फुग्गॊ बंद करुक हॆं गुब्बि किटिकिटि कराति।
Click this link to edit basic information about this person. =या मनुशालॆ तळामाहिति संपादित करुक हॆं गुब्बि किटिकिटि कराति।
Click this link to view this person's profile. You may also be able to edit this profile. =या मनुशालॆं पार्श्वचित्र पळंवुक या ज़ॊडणिचॆरि किटिकिटि कराति।
Click this link to view your family tree from this person's point of view. =या मनुशालॆं पार्श्वचित्रा थांवुनु तुमगॆलॆ कुटमरूक कश्शि दिसता पळंवुक या ज़ॊडणिचॆरि किटिकिटि कराति।
Click to add a name =नांव घालुक किटिकिटि कराति।
Click to view this person's family tree. =या मनुशालॆं कुटमरूक पळंवुक किटिकिटि कराति।
Clicking on any name will take you to that person's position on the tree. =खंचॆय नांवारि किटिकिटि कॆल्लॆरि तुम्मि कुटमरूकारि त्या मनुशालॆ स्थानारि वत्तलीं।
Close this dialog box when upload completes =वयरिघॆणॆ मुग्दलॆरि संवादपटिक बंद करयेद
Close Zavřít
Comments =टिप्पणियॊ
Confirm email address =वीज़कागदविळासा पुष्टि कराति
Connect these relatives to your tree. =या संबंधियांक तुमगॆलॆ कुटमरुकार ज़ॊडाति।
Create Message =संदेश बरंयाति
Create a new album =नवॆं छायाचित्रसंग्रह करयां
Created by NAME on DATE =NAME नॆं DATE क तैयार कॆल्लॆं
Created on DATE =DATE क तैयार कॆल्लॆं
Daughter-in-law =सून
Delete this Album =हॆं छायाचित्रसंग्रह उडंवुनु सॊडयेद
Description =विवरण
Deselect All =चयन नाका
Drag photos to change their display order in this album. =छायाचित्रसंग्रहांतुं क्रम बदलुक छायचित्रां तानाति
Drag this slider to change size of print. =मुद्रणा आकार बदलुक स्लैडर ताणाति।
Edit Album =छायाचित्रसंग्रह संपादित करयां
Edit description... =विवरण संपादित करयां...
Employer =योजन/धनि
End Year =कडेचॆं वरस
English =अंग्रेजि
Family Albums =कुटमा छायाचित्रसंग्रहां
Family Friends =कुटमा इष्टां
Find relatives quickly. =वगवगिं नातलग सॊदाति
Finished =मुग्दलॆं
First Name / Last Name =नांव/आडनांव
First photo =पयलॆं छायाचित्र
Geni Image Upload =-जॆनी छायाचित्र सोसण
Go =वच्च्यां
Having trouble? Try the simple uploader instead. =कष्टप्रद? हाज्जॆ बदलाक साधॆ सोसकालॆं प्रयोजन कराति।
Help balloons are turned on. Hold your mouse over almost anything on the family tree for an explanation. =मदति फुगॊ च़ालु आसा। कसलॆंय विषयारि स्पष्टिकरणा खात्तिरि संगणकमूषकाक कुटमरूकारि खंयी राकुनु दवंराति।
Hide help balloons =मदति फुग्गॊ निप्पंयाति
Home Phone =घरा दूरवाणिसंख्यॆ
I replied =हांवॆं सांगलॆं
If names in your tree use non-English characters, you must select "landscape" in your printer's settings to display the names correctly. =कुटमरूकावयिरलॆ विवरणांतुं रोमिलिपि नातिलीं अक्षरां आसलॆरि, नांवां सम्म दाकंवचॆक, मुद्रकयंत्र व्यवस्थापनांतुं "Landscape" लॆं चयन कराति।
If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow arrows or navigate to another branch of your tree. =सिदॆ संबंधित जन कुटमरूकार दिसना ज़ाल्लॆरि हळदुवॆं बाणारि किटिकिटि करुनु तांका ज़ॊडाति अथवा दुसरॆ शाखॆरि पळंयाति।
If you'd like to change the size of your print, please use the controls below. =मुद्रणालॆं आकार बदलचॆं आसलॆरि तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ नियंत्रकांगॆलॆ प्रयोजन कराति।
Image Uploader =छायाचित्र सोसक
Immediate Family Members =परिवारजन
In this photo =छायाचित्रांतिं सामिल
Invite a family member =कुटमजनाक आपंयाति
Invite your family: =परिवाराक आपंयाति
Just drag and drop them on their nearest relative. If your relative is already in the tree, drag their unconnected node onto the one in the tree. =ताणुनु तांका लागि लॆकतलॆ संबंधियालागि सॊडाति। तुमगॆलॆ संबंधि पयलॆधरुनुचि कुटमरूकार आसलॆरि तांगॆलॆ ज़ॊडनातिलॆं गॆण्णु ताणुनु तांगॆलॆ दुसरॆ गॆण्णारि सॊडाति।
Leave a message for =कागद सॊडयां
Leave message =कागद सॊडाति
List of NAME's Tree Seznam NAME rodokmenů
Make connections. =संपर्क कराति
Make my profile photo =आपणालॆं छायाचित्र करि
Map of My Family =कुटमनकाशॆ
Message =कागद
Mobile Phone =निष्तंत्रि
My Profile Můj profil
NAME's photos =NAME
Name Jméno
New Album Name =नवॆं छायाचित्रालॆं नांव
Next =मुखार
No matches found, search entire tree =मेळ लागनि, पूरा कुटमरूक सॊदयेद
Note: 'date of death' =अंतराळा तारीक
Open Other Branches of Your Tree =कुटमरूकालीं अन्य शाखां मॆकळाति
PRINT =छापयेद
Photo Added =छायाचित्र घाल्लांति
Photo X1 of X2 in NAME's photos =NAMEलीं X2थांवुनु X1 छायाचित्रां
Position =स्थान
Print To Paper =कागदारि छापाति
Print in black & white =काळॆ-धंवॆ मुद्रण ज़ाय
Print with normal font. =साधारण अक्षराकार
Print with small font. =सान अक्षराकार
Print your tree on one page. =पूरा कुटमरूक एकचि पांनारि ज़ाय
Printing Instructions =मुद्रण आदेश
Recent Albums =नवीन छायाचित्रसंग्रहां
Recently Added List Naposledy přidaný seznam
Recently Joined List Naposledy připojený seznam
Recently Modified List Naposledy upravovaný seznam
Red Červená
Remove from Favorites =प्रीतिचीं थांवुनु काडयेद
Reorder Album =छायाचित्रसंग्रहालॆं क्रम बदलयेद
Reorder Photos =छायाचित्रां क्रम बदलयेद
Reply =ज़वाब
Reverse Sort =उपराटि क्रम
Save your changes >> =बदल राकयेद
Saved Messages =राक्किलीं संदेशां
Save =राकयेद
Saving =राकतऽस्स..
Search name or email =नवॆं नांव अथवा वीज़कागदविळास सॊदाति
Second photo =दुसरॆं चायाचित्र
Select All =सकडांगॆलॆं चयन
Select one or more photos from your computer =
Send Birthday Reminders Zasílat narozeninové upozornění
Separate favorites in each group with a comma. Ex: reading, fishing =प्रतियॆकळॆ समूहांतुं प्रीतिचीं कामां अल्पविराम द्वारा विंगड कराति। उदा. वाज़चॆं, झ़ळकॆ/निसतॆं पकडचॆं
Separate nicknames with a comma. Ex: Jack, Jay, Uncle Jay =उपादियॊ अल्पविरामा द्वारा विंगड कराति। उदा. जॅक, जॆय, अंकल जॆय
Set Album Cover =छायाचित्रसंग्रहालॆं मुखारवॆलॆं पान
Set as cover =मुखारवॆलॆं पान म्हुणु दवंरयेद
Set as profile photo =विवरणछायाचित्र म्हुणु दवंरयेद
Share some things about (NAME) =NAME विषयारि चिकॆं/मातशॆं बरंयाति
Show legend =आख्यान दाकंयाति
Show page numbers =पानसंख्यॆ दाकंयाति
Simple Photo Uploader =सादॆ छायाचित्र सोसक
Son-in-law =ज़ांवय
Start Year =सुरुवे वरस
Start typing a language =भास बरंवचॆक सूर कराति
Start typing a political view =राजकीय दृष्टिकोण बरंवचॆक सूर कराति
Start typing a religion =धर्म बरंवचॆक सूर कराति
Start typing an ethnicity =जनांगीयतॆ बरंवचॆक सूर कराति
Tag Your Added Photos =घाल्लॆलॆ छायाचित्रांक सुच़यचिह्न लांयंति
Tagged By Me =हांवॆं सुच़यचिह्न लांयलॆलीं
There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again. =तुमगॆलॆ वीज़कागदविळासा संपर्क पांनाक उबारचॆ वॆळार गडबडि ज़ाल्लॆ।दयॆ करुनु तुमगॆलॆ वीज़कागदविळास आनि गुट्टु-ऊत्रालॆं पुष्टि कराति
Title =शिर्षक
To see a list of all of the names in your current tree, open the 'Go to...' tab =तुमगॆलॆं कुटमरूकावयिरलॆ समस्त नांवां यादि पळंवचॆं आसलॆरि "...वच्च्यां" ज़ॊडणि मॆकळाति।
Type Description Here =विवरण हांगा बरंयाति
Type first or last name =नांव अथवा आडनांव बरंयाति
Updated =संपादित
Use the options below to determine the size of your printed tree. The print preview will show you how many pages your tree spans. Each gray square represents =छाप्पिलॆ कुटमरूकालॆ आकार निश्चित करुक तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ विकल्पांगॆलॆं प्रयोजन कराति।कुटमरूक कितलॆं पान आड आसा हॆं तुमकां दाकंयतलॆं। प्रतियॆकळॆ राकशॆं चतुष्कोण सांगता कि
View as Tree =कुटमरूप स्वरूप पळंयात
Viewing X Photos =X छायाचित्रां पळंयता
Who's In This Photo =या छायाचित्रांतुं कॊणकॊण आस्सत
Who's in this album या छायाचित्रसंग्रहांतुं कॊणकॊण आस्सत=
X Added =X जनांक ज़ॊडलॆं
X people were not added =X जनांक ज़ॊडनि
You must enter a subject or body =विषय अथवा संदेश घालका
Yourself =तुम्मिचि

}}

Lower case
add from address book přidat z adresáře
and a
anniversaries výročí
because we cannot send them email. protože mu nemůžeme poslat email.
birthdays narozeniny
created by Me vytvořeno mnou
current spouse současný manžel/ka
done hotovo
edit upravit
enter email zadejte email
enter her email zadejte její email
enter his email zadejte jeho email
for My Family pro mojí rodinu
her brother její bratr
her daughter její dcera
her father její otec
her husband její manžel
her mother její matka
her sister její sestra
her son její syn
her wife její žena
hide year skrýt rok
hide skrýt
his brother jeho bratr
his daughter jeho dcera
his father jeho otec
his husband jeho muž
his mother jeho matka
his sister jeho sestra
his son jeho syn
his wife jeho manželka
include friends i přátelé
in v
one page. jedna stránka.
only child jedináček
or Cancel nebo Zrušit
photos fotografie
replied odpověděl
rotate photos on the fly měnit fotky
showing X people out of X =X2जनां थांवुनु X1 दाकंयतऽस्स
to send this message. k odeslání zprávy.
use the arrow keys on your keyboard. použijte šipky na klávenici.
view album prohlížet album
your father Váš otec
your mother Vaše matka

}}

Personal tools