Talk:Viking and Nordic Ancestry Merge

From Wiki

Revision as of 20:10, 20 September 2010 by Alvestrand (talk | contribs) (Navneskikker og -regler)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Diskusjonsside

Her kan vi drøfte problemstillinger.

Det vil ofte være flere forskjellige kilder til en historisk persons opphav, og når det fins usikkerhet, bør de foskjellige muligheter, med lenke eller informasjon om kilder, alltid beskrives i About-feltet.

Tomme profiler

Eller "dummies", profiler som ikke har noen "egentlig" informasjon, og hvor det ikke eksisterer kilder. Her bør vi bli enige om kjøreregler. Det virker umulig å ha blank (add this person) for mange av disse, siden så mange har lagt til "noe" i disse boksene. Forslag?

Navneskikker og -regler

Hovedprinsipper:

  • Nordiske navn for nordiske aner:

Dette betyr at moderne engelsk tiltaleform, som Miss, Mrs osv må fjernes. Er det snakk om person med ukjent fornavn, bør det stå bare NN i fornavnsfeltet. Dersom en mann som kalles "Ragnvaldsson" har en ukjent kone, kan ikke hun hete "Ragnvaldsson" eller "Ragnvaldsdatter" til patronym/etternavn. Jeg foreslår at hun kalles Ragnvalds kone eller noe lignende dersom det på død og liv må stå noe; noen som har gode forslag her?

  • Navn bør være så nært opprinnelig navn som mulig, men med hensyn til språk, geografisk tilhørighet og tidsepoke

På samme måte engelsk ellers skotsk stavemåte der det er det riktigste.

  • Titler skrives vanligvis i etternavnfeltet

De fleste hadde ikke noe "etternavn" i den forstand på denne tiden, og siden det ikke eksisterer et eget tittel.felt, er dette det mest hensiktsmessige.

  • Patronymer eller farsnavn skrives sammen med fornavn for å unngå misforståelser eller forveksling, ellers i mellomnavnfeltet
  • Alle navn en person er kjent som fra alle mulige kilder bør listes opp i “nicknames”: tilnavn, titler, variasjoner

Dette gjelder da også navnet på forskjellige språk. Nick kommer opp i listene ved søk, så helt vesentlig for at folk skal kjenne igjen riktig person. --Ambivaline 23:04, 21 April 2009 (PDT)

Diskusjon: Nå som tittelfeltet er fritt redigerbart, bør ikke titler sparkes ut dit? Jeg synes også det er veldig greit å alltid ha patronym i enten mellomnavn eller etternavn - gjør det mye lettere å se hvor en er i treet!
Når det gjelder koner - jeg har begynt å skrive "NN Wife of" i fornavnsfeltet og hele navnet på ektefellen i etternavnsfeltet - det er leselig for utlendingene, som gjerne er de som er verst til å sette inn andre ting her. --Alvestrand 20:10, 20 September 2010 (UTC)
Personal tools