Slovenia

From Wiki

Jump to: navigation, search

Ta stran govori o izključno o Sloveniji ter Slovencih in Slovenkah na splošno.

Jezik

Internet dostopnost

Druge stvari, ki se smatrajo

Zanimanje za rodoslovje

Oblika datuma

Geni Prevod

Geni Logotip

Vsi smo povezani		

Geni headers

Dobrodošli 		
Odjava			
Nastavitve		
Povabi		
Pomoč			
iskanje po imenu ali elektronski pošti	
pojdi			

Geni noga

O			
Zasebnost			
Forum			
Spletni dnevnik			
Press			
Dela			
Varnost			
Terms			
Pomoč			

Geni - naslovi zavihkov

Moje drevo					
Moj profil		
Slike		
Prejeto			

Geni - naslovi podzavihkov

Prikaži kot 		
Drevo			
Seznam			
Indeks			
Koledar 		
Zemljevid			
Razprava		


Uredi profil


Osnove

Osnove		
Moje Osnove		
Status 			
živi			
pokojni/a		
ime			
ime		
drugo ime		
priimek		
pripona			
Prikazno		
Elektronska pošta			
Trenutna lokacija	
Spol		
moški			
ženski		
datum rojstva		
približno
Pošlji rojstnodnevne opomnike moji družini		
kraj rojstva	
zaporedno število rojstva		
Smrt		
Pogreb			
Zakonec/ka			
je 			
trenutni/a soprog/a		
zaročenec/ka		
trenutni zakonec		
"pozni/a" soprog/a		
Bivši/a soprog/a		
ločen/a		
Bivši/ soprog/a	
Poročen/a z		
Poročena v		
Starši			
datum			
lokacija		
država			
mesto			
združena država/provinca		
county			

Stik

Stik			
Moj kontakt		
Na spletu		
Telefonske številke		
Domači naslov		
Službeni naslov		
Dodaj novega		

O

O			
O meni		
Lasje			
Oči			
Višina			
Etnična pripadnost		
Vera		
Politični pogledi		
Jeziki		
Vzdevki		

Šole

Šola			

Delo

Delo			
Naziv		
služba			

Priljubljene

Priljubljene		
Zanimanja		
Dejavnosti		
Ljudje/junaki		
Bratranci in sestrične		
Citati			
Filmi			
TV oddaje		
Glasba			
Knjige			
Športi		
      

Stik

Stik			
Na spletu		
servis			
uporabniško ime		
spletni naslov		
Telefonske številke 		
področna koda		
telefonska številka		
Domači naslov		
Službeni naslov			
ulica			
mesto			
država		
država			
poštna številka		

Urejanje

Shrani in zapri		
Shrani in nadaljuj		
Prekliči		

'Družina

Brat		 	 
Polbrat		 
Sestra		 
Polsestra		 
Mati		 
Mačeha		 
Oče			 
Očim		 
Sin			 
Hči		 
Pastorek		 
Pastorka	 	 
Stric		 
Teta			 
Nečakinja			 
Nečak			 
Babica		 
Dedek		 
Vnuk 		 
Vnukinja		 
Pravnuk		 
Pravnukinja	 
Bratranec/Sestrična		 
Žena 			 
Mož		 	 

Geni Translation

Template loop detected: Template:Translation

To edit these translations, edit the language specific template. To add to the list of available terms, edit the basic translation template. Add country specific terms within the country article.
If there's something you don't understand or need help see How to create a translation page and FAQ:Translation.
ALSO: Remember to check out the Translation Discussion!
Translation note: Do not translate text in CAPITAL LETTERS like NAME, NUMBER etc.


Geni Slogan
Everyone's related Vsi smo v sorodu

}}


Headers
Welcome Pozdravljen
Logout Odjava
Settings Nastavitve
Invite Vabila
Help Pomoč
Search name or email Iskanje imena ali email naslova
Go Izvedi

}}


Footers
About Vizitka
Privacy Zasebnost
Forum Forum
Blog Blog
Press Objave za javnost
Jobs Zaposlitev
Safety Varnost
Terms Pogoji uporabe
Directory Imenik
GEDCOM GEDCOM

}}


Geni tabs
My Tree Drevo
My Profile Moj profil
Photos Fotografije
Home Domov

}}


Home subtabs
News Novice
Inbox Nabiralnik
Calendar Koledar

}}


My Tree subtabs
Tree Drevo
List Seznam
Index Imenik
Share Dostop
Map Zemljevid
Discussion Razprave

}}


Photos subtabs
All albums Vsi albumi
My albums Moj album
Albums I'm in Albumi z mojimi slikami
Photos of Me Moje slike
My Favorites Priljubljene
Organizer Razvrščanje

}}


Home subpages: News page
Hi, NAME! Pozdravljen, NAME!
Add photos Dodajanje fotografij
Update Profile Urejanje profila
Edit Privacy Nastavitve zasebnosti
Invite Family & Friends Vabila družini in prijateljem
New on Geni (In English) Prvič na Geni-ju (v angleščini)?

}}

NOTE: (In English) is not on the News page yet. This text is only here, on the term list, because when the translations are going to be added to Geni, the blog is not going to be translated. It would be way too much work to translate the blog to all languages. Only the big languages like Spanish, French etc. should have a blog in their own language. All others should use the English blog. So, this means that the word "English" in the above term, is not going to be replaced with the name of your own language. You are only suppose to translate the word "English" with what English is called in your own language. Note for languages like French, Spanish, German and other popular/big languages, that this text (In English), might be removed. If you didn't understand all this, write to me on this page: User_talk:Dicito
Family News Družinske novice
filter filter
Me Mene
Family Družine
Show updates by: Prikaz novosti od:
Keep your family updated. Post your latest news here. Posredujte novice svoji družini. Objavite jih tukaj.
post news Objavi novico
Today Danes
Yesterday Včeraj
NAME turns YEARS on DATE. NAME ima YEARS. rojstni dan DATE
a moment ago ravnokar
Leave a birthday greeting Vpišite rojstnodnevno voščilo
NAME1 invited NAME2 to the Tree. NAME želi, da se NAME pridruži drevesu.
NAME has a new profile photo. NAME je objavil novo osebno fotografijo.
You added your relative NAME1, your relative NAME2, and NAME3 and NUMBER others to the Tree. Sorodnik NAME, sorodnik NAME in NAME ter NUMBER ostalih je bilo vnešeno.
The About Me section of NAME's profile has been updated. =NAMEलॆं ताज्जॆविषयारि पर्श्वचित्र संपादित ज़ाल्लॆं
NAME1 commented in NAME2's guestbook NAME je vpisal nov komentar v knjigo gostov osebe NAME.
You commented in NAME's guestbook Vpisali ste komentar v knjigo gostov osebe NAME.
NAME, NAME and NAME were tagged in NUMBER photos. NAME, NAME in NAME so označeni na NUMBER fotografijah.
NAME, NAME and NAME have new profile photos. NAME, NAME and NAME imajo nove osebne fotografije.
NAME, your RELATIVE, accepted NAME's invitation to join the Tree.. =NAME, तुमगॆल RELATIVE, हांनीं NAME2 लॆं कुटमरूकाक जॊडसंवचॆं आमंत्रण स्वीकारलॆं।
Send her a message Pošljite ji sporočilo
Send him a message Pošljite mu sporočilo
Write in her guestbook Vpišite se ji v knjigo gostov
Write in his guestbook Vpišite se mu v knjigo gostov
Showing NUMBER1 of NUMBER2 stories Prikaz NUMBER od NUMBER sporočil
No new messages or requests. Ni novih sporočil.
Birthdays & Anniversaries Rojstni dnevi in obletnice
view all prikaži vse
Welcome to the NAME Family! Pozdravljeni v družino NAME!
To get the most out of Geni, we recommend that you: Če želite več, vam priporočamo:
Join the NAME tree Pridružite se drevesu družine NAME
Build your Family tree Ustvarite si svoje družinsko drevo
Find more Family and Friends on Geni Poiščite prijatelje in družinske člane na strani Geni
Enter Family birthdays Vpišite rojstne dneve vaših družinskih članov
Complete your profile Dopolnite svoj profil
You don't have any family news yet. Have you invited your family? Ni sporočil vaših družinskih članov. Ste jih že povabili?
No events in the next month Ni dogodkov v prihajajočem mesecu
1 new message 1 novo sporočilo
NUMBER new messages Novih sporočil: NUMBER

}}

Inbox page and subpages
Messages Sporočila
Requests Zahtevki
Saved Shranjeno
Sent Poslano
Send Message Pošlji sporočilo
Sender Pošiljatelj
Subject Zadeva
Send Messages Pošlji sporočila
Send Pošlji
All Vse
None Nobenega
Mark as Read Označi kot prebrano
Mark as Unread Označi kot neprebrano
Unread Neprebrano
Read Prebrano
Select Izberi
Move to Saved Premakni med Shranjeno
Delete Izbriši
You have NUMBER pending requests Čaka vas NUMBER zahtevkov
There are NUMBER items in your saved messages V mapi Shranjeno je NUMBER sporočil
There are NUMBER items in your sent messages V mapi Poslano je NUMBER sporočil
To: Za:
Click to add name Kliknite za vnos imena
Add Group Dodaj skupino
Descendants of... Potomci od...
Immediate Family of... Družinski člani od...
Immediate Family Družina
bigger večja
Save as group Shrani kot skupino
View Message Ogled sporočila
Between NAME1 and NAME2 Med NAME in NAME
Forward Posreduj
Forward this conversation to: Posreduj sporočila osebi:
There are NUMBER items in your inbox V vašem nabiralniku je NUMBER sporočil

}}

Calendar page
include deceased prikaz preminulih
NUMBER1 birthdays & NUMBER2 anniversaries for Family NUMBER rojstnih dni in NUMBER obletnic v družini

}}


My Tree subpages: Geni Flash Interface Tree / Tree
NAME's tree Drevo osebe NAME

}}

Tabs at the bottom
Navigate Navigacija
Go to... Pojdi na...
Preferences Nastavitve

}}

Go to... tab
This list shows the people visible in the tree above. V tem seznamu so osebe, ki spadajo v spodnje drevo.
Click on any name to go to that person's position in the tree. S klikom na ime osebe se premaknete na njeno mesto v drevesu.

}}

Preferences tab
Display Prikaz
Names Imena
Advanced Napredno
Ancestors to display Prikaz prednikov
All generations Vse generacije
NUMBER generations Generacij: NUMBER
Direct ancestors only Samo neposredni predniki
Tree layout Oblika drevesa
Standard Standardni
Vertical Vertikalni
Photos Only Samo fotografije
Names Only Samo imena
Layout options Nastavitve prikaza
Show photos Prikaz fotografij
"Flip" nodes Obratni vrstni red
Click to "flip" nodes Klik za obratni vrstni red
Show yellow arrows Prikaz rumenih puščic
Show email prompt Prikaz okna za vnos email naslova
Center single parents Poravnava enega starša na sredino
Mark deceased Oznaka preminulega
Neutral color backgrounds Ozadje nevtralne barve
Name preferences Nastavitve imen
Do not display maiden names Brez dekliškega priimek
Maiden name appended, in parentheses Prikaz dekliškega priimka v oklepajih po imenu
Maiden name instead of last name, in CAPS Prikaz dekliškega priimka namesto pravega priimka, z VELIKIMI črkami
Maiden name instead of last name Prikaz dekliškega priimka namesto pravega priimka
Ignore display name Ne upoštevaj imena za prikaz
Show suffixes Prikaz nazivov po imenu
Show middle name Prikaz srednjega imena
Minimum font size Minimalna velikost fonta
Maximum font size Maksimalna velikost fonta
Rendering quality Ločljivost prikaza
High quality Visoka
Medium quality Srednja
Low quality Nizka
Show tray on rollover Prikaz možnosti pri prehodu čez element
Restore all of your preferences to their defaults by pressing the button below. Ponastavite vse nastavitve na originalne vrednosti.
Restore defaults Prekliči vse nastavitve

}}

Explanations
View NAME's tree Ogled drevesa osebe NAME
See more of NAME's family tree Širši ogled drevesa osebe NAME
Expand your tree to full screen Celozaslonski ogled drevesa
Edit NAME's basic information Urejanje osnovnih podatkov osebe NAME
View NAME's profile Ogled profila osebe NAME
a cycle occurs when the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry to brothers) ciklično razmerje nastane, ko se oseba v drevesu pojavi več kot enkrat (npr. ko se dve sestri poročita z dvema bratoma)
Click to add a sibling or a spouse Klik za vpis partnerja ali brata/sestre

}}

Actions
New Vpis
Add people Vpis oseb
Save & close Shrani in zapri
Save & continue Shrani in nadaljuj
or ali
Cancel Preklic
View Ogled
Profile Profil
Add Dodaj
sibling or spouse brat/sestra ali partner
child otrok
Edit information Urejanje podatkov
View profile Ogled profila
More Več
Create a cycle Vpis cikličnega razmerja
Close Zapri
Add Brother Vpis brata
Add Sister Vpis sestre
Add Wife Vpis žene
Add Husband Vpis moža
Add Son Vpis sina
Add Daughter Vpis hčerke
partner, ex-wife... partnerka, bivša žena,..
partner, ex-husband... partner, bivši mož,..

}}

Wizard: Create a cycle
Cycles Ciklična razmerja
remove odstrani
What's a cycle? Kaj je ciklično razmerje?
A cycle occurs then the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry two brothers). To create a cycle, drag the node onto the second person to whom he or she is related. Ciklično razmerje nastane, ko se oseba v drevesu pojavi več kot enkrat (npr. ko se dve sestri poročita z dvema bratoma). Za vpis takega razmerja, povlecite osebo na drugo osebo, s katero je v razmerju.
Remove this cycle? Izbris cikličnega razmerja?
Removing this cycle will only remove it from the tray. You can always drag it back here later. Izbris cikličnega razmerja ga samo odstrani iz prikaza. Tako razmerje lahko kadarkoli obnovite.
or ali
Husband or partner Mož ali partner
Wife or partner Žena ali partnerka
They're the same person To je ena in ista oseba

}}

Wizard: Building tree from address book
Build your tree from your address book Ustvarite družinsko drevo s pomočjo imenika
Access your address book to select relatives to add to your tree. Uporabite imenik za izbiro sorodnikov, ki jih želite dodati v drevo.
Geni will not save your password, and we will never email anyone without your direct consent. =जॆनी तुमगॆलॆ गुट्टु-ऊत्र राकुन दवंरना आनि तुमगॆलॆ अनुमति नात्तिलॆरि कॊणांकय तुमगॆलॆ वीज़कागदा विळासा थांवुनु कागद पॆटंयना।
Your email address Elektronski naslov
Your email password Geslo poštnega predala
Don't see your email provider? Vaš ponudnik ni na seznamu?
Back to your unconnected people Nazaj na seznam nepovezanih oseb
Showing NUMBER Contacts Prikaz NUMBER stikov
Email Contacts Email Stikov
Select the family members in your address book Označite družinske člane v imeniku
Choose another address book Izberite drug imenik
*No one will be invited until you put them in your tree *Nihče ne bo povabljen, dokler ga ne dodate v drevo.
Selected family Izbrana družina
Already in your tree Že v vašem družinskem drevesu
Already on Geni Že v Geni sistemu
You've imported X relative to your family tree. Uvozili ste X sorodnikov v vaše drevo
To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member. Povlecite stik v drevo na najbližjega sorodnika.
Drag and Drop Relatives Povleci in spusti sorodnike
Unconnected People (X) Nepovezane osebe (X)
Drag their node onto a direct relative. Povlecite na najbljižjega sorodnika.
Edit info Urejanje podatkov
Add more Dodajanje novih

}}

Viewing small part of profile (Not available in Standard Tree View.)
NAME is your RELATIVE NAME je vaš RELATIVE
Born DATE in COUNTRY Rojen DATE v/na COUNTRY
Living in COUNTRY Lokacija
Occupation Zaposlitev
User History Zgodovina
Last updated on Zadnja posodobitev
Last login on Zadnja prijava
Joined on Pridružen
Added to family tree by NAME Vpisal v drevo NAME
Started family tree Ustvaril družinsko drevo

}}

"Welcome to the tree" message boxes (First time using the tree only)
Now add your parents Najprej dodajte svoje starše
Click inside the blue and pink boxes. Kliknite v moder ali roza okvir.
Click to drag and move this out of the way. Kliknite in povlecite, da ga umaknete s poti.
back nazaj
Click The Arrows To Add Relatives Kliknite na puščice za vpis sorodnikov
You can add siblings, spouses, and children. Vpišete lahko brate/sestre, partnerje in otroke.
Move Around Your Tree Premikanje po drevesu
Use the arrow controls, or just click and drag anywhere on the family tree. Uporabite puščice ali kliknite in povlecite z miško.
Click Names To View Profiles Kliknite imena za ogled profilov
Click the My Profile Tab to view and edit your profile. Kliknite zavihek Profil za ogled in urejanje vašega profila.
Invite Your Family Povabite svojo družino
Add your family's emails, so they can help complete your tree. Vnesite elektronske naslove vaše družine, da vam lahko pomagajo urejati družinsko drevo.

}}


List
List of NAME's Tree Seznam družinskega drevesa NAME
Showing NUMBER1 people out of NUMBER2 in: Prikaz NUMBER oseb od skupaj NUMBER v:
See: new additions / new members Ogled: novi vnosi / novi člani
Sort by: Razvrsti po:
Relation Razmerje
Added by Avtorju
Action Akciji
Son of sin osebe
Daughter of hči osebe
Brother of brat osebe
Sister of sestra osebe
Wife of žena osebe
Husband of mož osebe
Mother of mati osebe
Father of oče osebe
View Tree Ogled drevesa
View List Ogled sezname
Remove from Family group Odstrani iz družine
Add to Family group Dodaj v družino
deceased preminul/a
My Family Moja družina
My Blood Relatives Moje krvno sorodstvo
My Inlaws Moji sorodniki po zakonu
My Ancestors Moji predniki
My Descendants Moji potomci
My Blood Relatives Moje krvno sorodstvo
Recently Added List Seznam zadnjih vnosov
Recently Joined List Seznam zadnji prijav
Recently Modified List Seznam zadnjih sprememb
Invited By Me Vabljen/a z moje strani
Invited By My Family Vabljen/a s strani moje družine
Added by Me Moji vpisi
Previous Predhodni

}}

Index
Index of Last Names Seznam priimkov
NUMBER1 people with NUMBER2 family names NUMBER oseb z NUMBER priimki
"LASTNAME" in My Tree "LASTNAME" v mojem družinskem drevesu
Showing NUMBER1 of NUMBER2 people Prikaz NUMBER od NUMBER oseb

}}

Map
NUMBER1 out of NUMBER2 Family and Friends mapped by NUMBER od NUMBER družinskih članov
current location trenutna lokacija
place of birth rojstni kraj
NUMBER family members missing on this map NUMBER manjkajočih družinskih članov
You Vi
Living Relatives Še živeči sorodniki
Deceased Relatives Preminuli sorodniki
Inlaws Zakonci
Friends Prijatelji
Put Your Relatives on The Map Vpis sorodnikov na zemljevid
add vpis
Place of burial Kraj pogreba
Current location Trenutna lokacija
Add location for NAME Vpis lokacije za NAME

}}

Discussion
Leave a comment here for your entire Tree to read Vpišite komentar za vse družinske člane
Enter your comment here Tukaj vpišite komentar
Leave Comment Vpis komentarja

}}

Share and subpages
Share your tree Omogočite dostop do družinskega drevesa
Use these options to share your tree with family and friends. Nastavitve za dostop do družinskega drevesa za družino in prijatelje
Invite your family Povabite svojo družino
Invite your family to join, edit and contribute to your tree. Povabite svojo družino, da se pridruži, ureja in dopolnjuje vaše drevo.
Invite Vabila
Invite Your Family and Friends to Geni Povabite družino in prijatelje v sistem GENI
Invitation History Zgodovina poslanih povabil
Invite Your Family and Friends Povabite svojo družino in prijatelje
Invited By Me Vabljen/a z moje strani
Invited By My Family Vabljen/a s strani moje družine
There have not been any invitations sent. Click here to invite others to your tree. Vabila še niso bila poslane. Za pošiljanje vabil z dostopom do družinskega drevesa kliknite tukaj.
NUMBER1 of NUMBER2 people who have been: NUMBER od NUMBER oseb, ki so bili:
Invited By Me Vabljen/a z moje strani
Invited By My Family Vabljen/a s strani moje družine
Date Invited Datum vabila
Status Status
Has responded to your invitation. Se je odzval/a vabilu.
Has not responded to your invitation. Se ni odzval/a vabilu.
Has not responded to invitation from NAME. Se ni odzval/a vabilu osebe NAME.
Remind Opomniki
Web Email Elektronska pošta
Easily build your tree from your address book and invite your close friends. Ustvarite drevo iz vaših stikov in povabite svoje prijatelje.
Email Applications Email Vpisi
Upload a contact file below and Geni will securely import your contacts. Read how to create a contact file here. Pošljite datoteko s stiki in Geni jih bo varno vpisal v vaše družinsko drevo. Navodila z vsebino datoteke s kontakti najdete tukaj.
Contact File: Datoteka s stiki:
Add Emails: Dodaj elektronske naslove:
separate email addresses with commas elektronski naslovi ločeni z vejico
Email your tree Pošlji drevo
Embed your tree Vstavi drevo
Send this URL to share a limited read-only view of your tree: Povezava za omejeni dostop do vašega družinskega drevesa (samo za branje):
Embed a limited view of your tree on a social networking site (Facebook, MySpace, etc.), your blog, or your own site. Vstavite družinsko drevo v spletne strani Facebook, MySpace,..
GEDCOM is a standard file format for genealogical information. GEDCOM je standardni format datotek z genološkimi informacijami.
GEDCOM Export GEDCOM izvoz
Preview or configure your shared tree view. Predogled ali nastavitve javno dostopnega pogleda na družinsko drevo.
To join this tree, please ask NAME to send you an invitation. Za ogled in dostop do družinskega drevesa potrebujete vabilo osebe NAME.
Configure your shared tree Nastavitve javno dostopnega pogleda na družinsko drevo
Create a limited read-only view of your tree to share with family and friends outside of Geni. Ustvarite omejen dostop do drevesa za vašo družino in prijatelje, ki do njega dostopajo neprijavljeni.
Preview Predogled
You can drag your tree and change the zoom level. Povlecite in/ali zamenjajte zoom stopnjo.
Share this link: Povezava:
If you no longer wish to share your tree, you can deactivate your link below. You can create a new link at any time. Spodnjo povezavo lahko deaktivirate, lahko pa tudi kadarkoli vnesete novo povezavo.
Deactivate this shared tree view Odstrani javno dostopno povezavo na družinsko drevo
Customize Nastavitve
optional opcijsko
Tree type Tip drevesa
Pedigree view (direct ancestors only) Ogled pedigreja (samo predniki)
Immediate family Neposredna družina
Immediate family and pedigree view Neposredna družina in pedigre
Extended tree (first cousins) Razširjeno drevo (prvi bratranci)
Display type Tip prikaza
Standard Standardni
Vertical Vertikalni
Photos Only Samo fotografije
Names Only Samo imena
more več
less manj
Size Velikost
Small (300x250) Majhna (300x250)
Medium (375x300) Srednja (375x300)
Large (600x400) Velika (600x400)
Tall (600x800) Visoka (600x800)
go izdelaj
Custom Po meri
Name display Prikaz imena
First name and last initial (Jane S.) Ime in inicialka priimka (Janez N.)
First name only (Jane) Samo ime (Janez)
Options Možnosti
Hide surnames of deceased direct ancestors Skriti priimki preminulih prednikov
Hide own children under 18 Skriti otroci mlajši od 18 let
Hide profile photos Skrite fotografije
Mark deceased Oznaka preminulega
Privacy Information Informacije o zasebnosti
Once you publish your tree, we can no longer guarantee the privacy of the data displayed. We caution you to consider the privacy of your family members when sharing your tree. Po objavi drevesa bodo objavljeni podatki javno dostopni. Opozarjamo vas na vašo zasebnost in zasebnost družinskih članov pri objavi osebnih podatkov.
What we guarantee: Zagotavljamo vam:
You choose where to display your shared tree. Prosto izbirate, kje želite objaviti vaše drevo.
Your shared tree cannot be edited by anyone. Nihče ne more urejati vašega drevesa.
Other branches of your tree are not accessible. Nihče ne more dostopati do skritih vej vašega drevesa.
Only publicly viewable profile photos are shown. V profilu so dostopne samo javno objavljene fotografije.
Additional profile information is not shown. Dodatni podatki profila niso prikazani
Last names are not shown unless you choose to display them for deceased direct ancestors (starting with your grandparents). Priimki niso prikazani, razen v primeru, ko želite objaviti priimke predhodnikov (od starih staršev nazaj).
Minors are not shown unless you choose to show your own children. Osebe mlajše od 18 let so skrite, razen če želite prikazati svoje otroke in ste to tudi označili.
You can deactivate your shared tree at any time. Kadarkoli lahko deaktivirate javno dostopno drevo.
GEDCOM is a standard file format used to save, transfer, and transport genealogical information. Exporting a GEDCOM file will allow you to save your Geni family tree to your own computer. When you click the button below, we will generate your GEDCOM file and send you a link to download it. GEDCOM je standardizirani format za shranjevanje in prenos sorodstvenih podatkov. Izvoz v GEDCOM datoteko vam omogoči uporabo družinskega drevesa na vašem računalniku. Po kliku na spodnji gumb vam bomo poslali povezavo za prenos GEDCOM datoteke.
Export My GEDCOM File Izvoz v GEDCOM format

}}


My Profile subpages: Viewing profile
This is you Vaši podatki
View your profile as others see it Ogled profila kot ga vidijo ostali
Your Profile is Profil je
% Complete % izpolnjen
Add your schools Vpišite svojo izobrazbo/šole
Add someone to your tree Vpišite sorodnike
Edit your profile Uredite svoj profil
Add or View Photos Dodajte ali oglejte si fotografije
View Tree Ogled drevesa
View List Ogled sezname
Edit Profile Urejanje profila
About me O meni
This is your profile as others see it. Vaš profil kot ga vidijo ostali

}}

User stats
User stats Statistike
View tree awards Ogled nagrad
People in My Tree Osebe v družinskem drevesu
Added by Me Moji vpisi
Ancestor Prednik
Ancestors Predniki
Descendant Potomec
Descendants Potomci
Photo added fotografija
Photos added fotografij
Family Tree Awards Nagrade družinskega drevesa
Tree Creator Avtor drevesa
Top Profile Adders Top avtorji profilov
Top Profile Inviters Top po št. vabil
Top Photo Uploaders Top avtorji fotografij

}}

Personal
Personal Osebno
Appearance Izgled
Contact Kontakt
Home address Domači naslov
Mobile phone Mobilna tel. št.
Home phone Domača tel. št.

}}

User history
User History Zgodovina
Last updated on Zadnja posodobitev
Last login on Zadnja prijava
Joined on Pridružen
Started family tree Ustvaril družinsko drevo

}}

About Me
Share some things about yourself here. Nekaj vaših osnovnih podatkov:
Height Višina
Ethnicity Etnična skupina

}}

Editing Profile and information
Edit Basics Urejanje osnovnih podatkov
Basics Osnovni podatki
My Basics Moji podatki
Status Status
Living Še živeči
Deceased preminul/a
Name Ime
First name Ime
Middle name Srednje ime
Last name Priimek
Suffix Pripna
Display name Ime za prikaz
Email Email
Current location Trenutna lokacija
Gender Spol
Male Moški
Female Ženska
Date of birth Datum rojstva
Circa cca
Send Birthday Reminders Pošiljanje rojstnodnevnih opomnikov
To my family Moji družini
Place of birth Kraj rojstva
Birth order Po vrsti rojstva
Death Smrt
Burial Pogrem
Languages Jeziki
Nicknames Nadimki
Unknown Neznano
Only child Edinec/edinka
born first Prvorojenec
born second Rojen drugi
born third Rojen tretji
born fourth Rojen četrti
born fifth Rojen peti
born sixth Rojen šesti
born seventh Rojen sedmi
born eighth Rojen osmi
born ninth Rojen deveti
born tenth Rojen deseti
born eleventh Rojen enajsti
born twelfth Rojen dvanajsti
born thirteenth Rojen trinajsti
born fourteenth Rojen štirinajsti
born fifteenth Rojen petnajsti
born sixteenth Rojen šestnajsti
born seventeenth Rojen sedemnajsti
born eighteenth Rojen osemnajsti
born nineteenth Rojen devetnajsti
born twentieth Rojen dvajseti
This person does not have email Nima emailnaslova
This person is deceased Preminuli/a

}}

Hair color
Hair Lasje
Hair color Barva las
Black Črni
Blond Blond
Brown Rjavi
Gray Sivi
Other Druge barve
Red Rdeča

}}

Eye color
Eyes Oči
Eye Color Barva oči
Amber Sive
Blue Modre
Green Zelene
Hazel Rjave

}}

Religions
Religion Religija
Agnostic Agnostik
Atheist Ateist
Baha'i Baha's
Buddhist Budist
Catholic Katolik
Christian - other Kristjan
Eastern Orthodox Vzhodna ortodoksna
Greek Orthodox Grška ortodoksna
Hindu-Smartha =हिंदु - स्मार्त
Hindu-Vaishnava =हिंदु - वैष्णव
Hindu-Shaiva =हिंदु - शैव
Hindu-Shaktya =हिंदु - शक्त्य
Hindu-Agnostic =हिंदु - नास्तिक
Hindu-Atheist =हिंदु - निरीश्वरवादि
Hindu-Advaita =हिंदु - अद्वैत
Hindu-Yogic =हिंदु - योग
Hindu-Other =हिंदु - अन्य
Huguenot Hugenot
Islam-Sunni =इसलाम - सुन्नि
Islam-Shia =इसलाम - शिया
Jain Jain
Jewish Jud
Mormon Mormon
Protestant Protestant
Scientologist Scientolog
Sikh Sikh
Taoist Taoist
Wiccan Vikan

}}

Political views
Political Views Politični pogledi
Conservative Konzervativni
Democratic Demokratični
Green Party Zeleni
Independent Neodvisni
Indifferent Neopredeljeni
Liberal Liberalni
Libertarian Libertalni
Very Conservative Skrajno konzervativni
Very Liberal Zelo liberalni
Moderate Conservative Zmerno konzervativni
Moderate Liberal Zmerno liberalni
Republican Republikanski

}}

School
School Šola
Elementary School Osnovna šola
Middle School Srednja šola
High School Visoka šola
College/University Univerza
Graduate Education Izobrazba

}}

Work
Work Zaposlitev
Company Firma

}}

Contact information
My Contact Kontakt
On the web Na spletu
Work address Delavno mesto
Add another Dodaj

}}

Favorites
Favorites Zaznamki
Interests Zanimanja
Activities Aktivnosti
People/Heroes Idoli/junaki
Cuisines Kuhinja
Quotes Izreki
Movies Filmi
TV Shows Nanizanke
Music Glasba
Books Knjige
Sports Šport
Service Storitve
Username Uporabniško ime
Web address Spletni naslov
Phone Numbers Tel. številke
Area code Področna št.
Phone no Tel. št.
Street Ulica
County Okrožje
State Skupnost
Postal code Poštna št.

}}


Relationships
Partner Partner
is a je
Current Husband =वर्तमान बाम्मुण
Current Wife =वर्तमान बायिल
Fiance Zaročenec
Fiancée =उत्रामुदि/निश्चयतांबुळ ज़ाल्लॆं
Current partner Trenutni partner
Late Husband =दिवंगत बाम्मुण
Late Wife =दिवंगत बायिल
Ex-Husband =माजि-बाम्मुण
Ex-wife Bivša žena
Divorced Ločen/a
Ex-partner Bivši partner
Married on Poročen/a dne
Married in Poročen/a v
Parents Partnerji

}}


Places
Date Datum
Location Lokacija
City Mesto
State/Province Provinca
Country Država
County Okrožje
Date of death Datum smrti
Place of death Kraj smrti
Date of burial Datum pogreba
Place of burial Kraj pogreba

}}


Relations
Brother Brat
Sister Sestra
Mother Mama
Father Oče
Son Sin
Daughter Hči
Half-brother Polbrat
Half-sister Polsestra
Stepmother Mačeha
Stepfather Očim
Stepson Polbrat
Stepdaughter Polsestra
Uncle (Mother's brother) Stric (mamin brat)
Uncle (Father's elder brother) =म्हांतु
Uncle (Father's younger brother) =बाप्पा
Uncle Stric
Aunt (Mother's sister) Teta (materina sestra)
Aunt (Father's sister) Teta (očetova sestra)
Aunt Teta

}}

NOTE: In some languages, you have a name for both your mother's sister, your father's sister etc. If your language doesn't have this, just translate Aunt, Aunt (Fath. sis.) and Aunt (Moth. sis.) as the same. (Same for Uncle, Nephew, Grandmother, etc.)
{{Translation/term|Grandfather (Mother's Father)|Dedek (mamin oče)}
Nephew (Brother's Son) Nečak (bratov sin)
Nephew (Sister's Son) Nečak (sestrin sin)
Nephew Nečak
Niece (Brother's Daughter) Nečakinja (bratova hči)
Niece (Sister's Daughter) Nečakinja (sestrina hči)
Niece Nečakinja
Grandfather (Father's Father) Dedek (očetov oče)
Grandfather Dedek
Grandmother (Mother's Mother) Babica (mamina mama)
Grandmother (Father's Mother) Babica (očetova mama)
Grandmother Babica
Great grandfather (Maternal) Pradedek (po mami)
Great grandfather (Paternal) Pradedek (po očetu)
Great grandfather Pradedek
Great grandmother (Maternal) Prababica (po mami)
Great grandmother (Paternal) Prababica (po očetu)
Great grandmother Prababica
Grandson Vnuk
Granddaughter Vnukinja
Great grandson Pravnuk
Great granddaughter Pravnukinja
Husband Mož
Wife Žena
male cousin (paternal) =बापुलभाव
female cousin (paternal) =बापुलभयिणि
male cousin (maternal) =मावसभाव
female cousin (maternal) =मावसभयिणि
Ex-husband Bivši mož
Ex-wife Bivša žena
First male cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलि मावसभयिणि
First male cousin (paternal) =पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) =पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) =पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) =पयलि मावसभयिणि
Great aunt's daughter-in-law Pratetina hči
Great aunt's son-in-law Pratetin sin
Great aunt Prateta
Great uncle's daughter-in-law Prastričeva hči
Great uncle's first cousin's ex-wife's wife Žena bivše žene prvega prastričevega bratranca
Great uncle's son-in-law Prastričev sin
Great uncle Prastric
Second great aunt Druga prateta
Second great grandfather Drugi prapradedek
Second great grandmother Druga praprababica
Second great uncle Drugi prastric
Third great grandfather Tretji prapradedek
Third great grandmother Tretja praprababica

}}

Timeline
Showing X Events Število dogodkov: X
Timeline Dogodkovnik
reverse order obratni vrstni red
Show events where X is a Prikaz dogodkov, za X
Participant Udeleženec
Attendee Prisotna oseba
Fan Oboževalec
Creator Kreator
Birth of Datum rojstva
attended na/v
Marriage of Poroka
Event title Naziv dogodka
Year Leto
Add Event Vpis dogodka
Add more details Vpis podrobnosti
Please wait while the page loads Prosimo, počakajte trenutek
Range Razpon
Start Date: Datum začetka:
End Date: Datum konca:
Enter event description here Vpišite opis dogodka
Participants: Udeleženci
Attendees: Prisotni
Who is this event for? Komu je bil dogodek posvečen?
Who was at this event? Kdo se je dogodka udeležil?
More Events Več dogodkov
My Timeline Moj dogodkovnik
Add a new event Vpis dogodka
About This Event Opis dogodka
Event Photos Fotografije dogodka
Event Albums Albumi dogodka
There are currently no photos of this event. Click here to add photos. Trenutno ni fotografij za izbrani dogodek. Za vnos fotografij kliknite tukaj.
Attendees Prisotni
There are currently no attendees for this event. Click here to add some. Trenutno ni vpisanih prisotnih oseb za izbrani dogodek. Za vpis oseb kliknite tukaj.
Who attended this event? Kdo je bil prisoten na dogodku?
Save Attendees Shrani prisotne
Share some details about this event Objavite podrobnosti dogodka
Save Description Shrani opis
Event successfully updated Dogodek je uspešno shranjen
There are currently no albums tagged with this event Trenutno ni albumov za izbrani dogodek.
Guestbook Knjiga gostov
as kot
worked at zaposlen pri
X people Št. oseb:X
I was there Bil sem prisoten
Fans Oboževalci
I wasn't there, but I'm a fan Bil sem prisoten, vendar nisem oboževalec
Click here if you were not at this event but would like to add it to your timeline Če želite dodati dogodek kljub temu, da se ga niste udeležili, kliknite tukaj.

}}

Settings page and subpages
All Account Settings Vse nastavitve
Family Group Skupina "Družina"
define your Family group, the subset of your tree you want to stay in touch with definirajte skupino "Družina" kot tiste osebe z drevesa, s katerimi želite ohranjati stike
Profile Privacy Zasebnost
control who can see your profile and what they see določite kdo in kaj lahko vidi vaše podatke
Profile Actions Dovoljenja
control who can perform actions on your profile določite kdo in kaj lahko dela z vašimi podatki
Blocked Users Blokirani uporabniki
block users from seeing your profile or contacting you preprečite uporabnikov pregled vašega profila in kontakt z vami
Managed Profiles Upravljanje oseb
control the privacy settings of profiles you have added določite nastavitve zasebnosti za osebe, ki ste jih vi vpisali
Recent Activity Zadnje aktivnosti
control what gets displayed in your newsfeed and when you get notified of updates določite kdo bo prikazan v vaših obvestilih in kdaj boste obveščeni o dogodkih
Notifications Obvestila
control what Geni events you get notified about določite dogodke o katerih vas bo Geni obveščal
Email & Password Email in geslo
add or update your email and password dodajte ali spremenite email naslov ali geslo
Your Family is the subset of your Tree that you want to stay in touch with. This is the group that you will share news, photo albums, and birthdays with. Vaša družina je veja drevesa, z osebami, s katerimi želite obdržati stike. Tudi njim lahko posredujete novice, albume, rojstne dneve in fotografije.
My Family consists of Družina je sestavljena iz
and ali
plus their current partners ter njihovi partnerji
My 5th cousins and closer 5. koleno in bližji
My 4th cousins and closer 4. koleno in bližji
My 3rd cousins and closer 3. koleno in bližji
My 2nd cousins and closer 2. koleno in bližji
My 1st cousins and closer 1. koleno in bližji
My immediate family Družinski člani
None of my blood relatives Nihče od mojih sorodnikov
NAME's 5th cousins and closer 5. koleno in bližji osebe NAME
NAME's 4th cousins and closer 4. koleno in bližji osebe NAME
NAME's 3rd cousins and closer 3. koleno in bližji osebe NAME
NAME's 2nd cousins and closer 2. koleno in bližji osebe NAME
NAME's 1st cousins and closer 1. koleno in bližji osebe NAME
NAME's immediate family Družinski člani osebe NAME
None of NAME's blood relatives Nihče od sorodnikov osebe NAME
You can add or remove individuals on their profile. Osebe lahko vpisujete in brišete v njihovem profilu.
Use the checkboxes below to specify who can see your profile information. Označite osebe, ki lahko vidijo podatke vašega profila.
Public Javno
Profile photo Osebna fotografija
expand več
Basic Info Osnovni podatki
close zapri
Maiden name Dekliški priimek
First names of immediate family Imena družinskih članov
Person who added me Oseba, ki me je vpisala
Birthday Rojstni datum
hide age ne prikaži starosti
Birth place Rojstni kraj
Occupation Zaposlitev
About Me O meni
Family box Okno družinskih članov
Friends box Okno prijateljev
Latest News box Okno zadnjih novic
User Stats box Okno statistike
Personal Info Osebni podatki
Contact Info Kontaktni podatki
Work Info Službeni podatki
Schools Šole
Use the checkboxes below to specify who can perform actions on your profile. Označite osebe, ki lahko urejajo podatke vašega profila
Who can edit my profile info? Kdo lahko ureja podatke profila?
Who can post a comment? Kdo lahko vpiše komentar?
Who can send me a message? Kdo mi lahko pošlje sporočilo?
Who can invite me to be friends? Kdo mi lahko pošlje vabilo za uvrstitev med prijatelje?
Who can find me using search? Kdo me lahko najde z iskanjem?
unblock omogoči
Prevent someone in your tree from seeing your profile and block delivery of their messages to you. Prepreči osebi z vašega drevesa ogled vašega profila in blokiraj sporočila te osebe.
Block a User Blokiraj osebo
Users will not be notified that you've blocked them. Oseba ne bo obveščena o tem, da ste ga vi blokirali.
Currently Blocked Trenutno blokirani
No blocked users. To block a user, type a name in the box above. omogoči
Return to Account Settings Nazaj na nastavitve
Manage the privacy of the profiles you've added. Uredi zasebnosti oseb, ki ste jih vnesli vi
Living Profiles I Added Še živeče osebe, ki ste jih vnesli vi
Who can edit? Kdo lahko ureja podatke?
Who can search? Kdo jih lahko poišče z iskanjem?
Only Me Samo jaz
Entire Tree Celotno drevo
Anyone Kdorkoli
Deceased Profiles I Added Preminule osebe, ki ste jih vnesli vi
When you create content on Geni, your Family and Friends are shown updates as Family News on the Home tab. Po vpisu vsebine na Geni bo vaša družina in prijatelji videli obvestilo na prvi strani.
They will only receive updates about content that your privacy settings permit them to see. Prejeli bodo samo novosti o vsebini, do katere lahko dostopajo.
Create an update when I... Pošlji obvestilo ko...
update my own profile spremenim svoj profil
post my latest news objavim zadnje novice
add a Friend dodam prijatelja
comment in someone's guestbook vpišem v knjigo gostov
comment on a photo vpišem komentar fotografiji
comment on an event vpišem komentar dogodku
comment in my tree discussion vpišem komentar družinskemu drevesu
An update will always appear when I... Obvestilo se prikaže vedno ko...
add someone to the tree vpišem osebo v drevo
update someone else's profile dopolnim profil osebe
add photos dodam fotografijo
tag someone in a photo označim osebo na fotografiji
add an event vpišem dogodek
tag someone in an event označim osebo na dogodku
add photos to an event dodam fotografijo za dogodek
An update will never appear when I... Obvestilo se ne bo prikazalo ko...
send a message pošljem sporočilo
view a profile odprem profil
view a photo odprem fotografijo
decline an invitation zavrnem vabilo
edit my Family group spremenim skupino "Družina"
edit my privacy settings spremenim nastavitve zasebnosti
Control which notification emails Geni sends you. Določite, katera obvestila vam bo pošiljal Geni.
Send me an email when someone Pošlji email sporočilo ko
sends me a message mi kdorkoli pošlje sporočilo
invites me to be Family me povabijo v skupino Družina
invites me to be a Friend me povabijo za prijatelja
accepts my invitation to join my Tree, Family or Friends kdorkoli sprejme vabilo za vključitev v družinsko drevo, skupino Družina ali med prijatelje.
comments in my guestbook se kdorkoli vpiše knjigo gostov
comments in my tree discussion kdorkoli komentira družinsko drevo
comments on my photo or responds to my comment kdorkoli komentira mojo fotografijo ali odgovori na moj komentar
comments on my event or responds to my comment kdorkoli komentira moj dogodek ali odgovori na moj komentar
tags me in a photo (once daily max) me označijo na fotografiji (maks. 1x na dan)
adds photos of Family and Friends (once daily max) kdorkoli vnese novo fotografijo (maks. 1x na dan)
makes new additions to my Tree (once daily max) kdorkoli vpiše novo osebo v družinsko drevo (maks. 1x na dan)
in my Family and Friends is about to have a birthday (once daily max) se približuje rojstni dan prijatelja ali člana družine
Also email me occasionally about new Geni features and announcements Občasna sporočila in obvestila o novih funkcijah portala Geni.
Primary Email Address Primarni email naslov
Change Password Sprememba gesla
Add email Vpis email naslova
Enter Current Password Trenutno geslo
Confirm New Password Potrditev novega gesla
Type New Password Novo geslo

}}

Error/Information Messages
Please wait... Počakajte trenutek...
Almost done... Samo še sekundo...
Loading Relationship... Sestavljam razmerja...
Sorry, you cannot send messages to yourself. Oprostite. Samemu sebi ne morete poslati sporočila.
You must specify recipients to send this message. Vpišite prejemnike sporočila.
You must enter a subject or body to send this message. Vpišite naslov ali vnesite vsebino sporočila.
The conversation has been saved. Pogovor je bil shranjen.
We are experiencing technical difficulties Tehnične težave.
The conversation has been deleted. Pogovor je bil izbrisan.
NAME's current location was placed on the map. Lokacija osebe NAME je vnešena na zemljevid.
Your address book has been cleared. Adresar je bil izpraznjen.
Please enter some email addresses to invite. Vpišite email naslov osebe, ki jih želite povabiti.
Please enter a valid email address and password. Vpišite veljavni email naslov in geslo.
You haven't imported any contacts. Ni uvoženih oseb.

}}

Uncategorized
{{Translation/term|Caption|Napis}
(Balloon Icon) (ikona v obliki balonča)
(I Icon) (ikona v obliki I)
(Printer Icon) (ikona tiskalnika)
(relative) (relativno/sorodno)
ActiveX control is necessary to upload your files quickly and easily. You will be able to select multiple images in user-friendly interface instead of clumsy input fields with Browse button. Installation will take up to few minutes, please be patient. To install Image Uploader, please click on the Information Bar. After page reload click "Yes" when you see the control installation dialog. Za lahko in hitro pošiljanje datotek potrebujete ActiveX vtičnik. Po namestitvi boste lahko izbrali več slik naenkrat v uporabniku prijaznem vmesniku. Instalacija traja nekaj minut, zato bodite potrpežljivi. Za instalacijo kliknite na rumeni trak v zgornjem delu. Po osvežitvi strani kliknite "Yes" ali "Da" v inštalacijskem oknu.
Add Photos to This Album Vnos fotografij v album
Add Relatives to Calendar Vpis sorodnikov v koledar
Add a Caption Vpis znake
Add descendants of Vpis potomcev
Add immediate family of Vpis družinskega člana
Add multiple photos very quickly, Vnos večih fotografij na enkrat,
Add photos from your computer. Vnos vaših fotografij.
Add these photos to Vnos fotografij v/za
Add to Favorites Dodaj med priljubljne
Add your family's emails, so they can help complete the tree. Vpišite email naslove družinskih članov, ki vam bodo pomagali dopolniti družinsko drevo.
Added On Vpisano dne
Added to family tree by Vpisal
Adding X Photos Vnos X fotografij
Advanced Photo Uploader Napredni vnos fotografij
Album Cover Naslovnica albuma
An existing photo album Obstoječi album
Are you sure you want to delete this photo? Ste prepričani, da želite izbrisati fotografijo?
Back to your profile Nazaj na profil
Balloon help is off Sporočila v obliki priročnih namigov so vključena
Balloon help is on Sporočila v obliki priročnih namigov so izključena
Birth Rojstvo
Blood Relatives Krvni sorodniki
Bloodrelatives Krvno sorodstvo
Born Rojen
Brother-in-law Polbrat
By Oseba
Click an arrow to slide the family tree in that direction. You may also use the arrow keys on your keyboard. Klik na puščico premakne drevo v željeno smer. Uporabite lahko tudi puščice na tipkovnici.
Click and drag to move this out of the way. Kliknite in povlecite, da umaknete element.
Click and drag up to zoom in and out. Your tree will get bigger or smaller. Kliknite in povlecite navzgor za približevanje/oddaljevanje. Drevo bo postalo večje oz. manjše.
Click here to print this tree Kliknite za izpis drevesa na tiskalnik
Click here to turn on balloon help Kliknite za prikaz priročnih namigov
Click here to turn on help messages Kliknite za izklop pomoči.
Click on the small green trees to view extended family members. Klik na mala drevesa vam odpre družinske člane izbrane osebe.
Click this arrow to add a sibling, spouse or partner for this person. Klik na puščico za vpis brata, sestre, zakonca ali partnerja za izbrano osebo.
Click this arrow to slide the family tree in this direction. You may also Klik na puščico za premik drevesa v željeno smer.
Click this button to recenter this family tree. Klik na gumb postavi drevo v središče.
Click this button to turn help balloons off. Klik na gumb izključi priročne namige.
Click this link to edit basic information about this person. Klik na povezavo za urejanje osnovnih podatkov izbrane osebe.
Click this link to view this person's profile. You may also be able to edit this profile. Klik na povezavo za ogled podatkov izbrane osebe in morebitno nadaljnje urejanje.
Click this link to view your family tree from this person's point of view. Klik na povezavo za ogled drevesa z izbrano osebo kot središčem.
Click to add a name Klik za vpis imena osebe.
Click to view this person's family tree. Klik za ogled družinskega drevesa osebe.
Clicking on any name will take you to that person's position on the tree. Klik na ime katerekoli osebe vas povede na položaj te osebe v družinskem drevesu.
Close this dialog box when upload completes Zapri okno po prenosu datotek.
Close Zapri
Comments Komentarji
Confirm email address Potrditev email naslova
Connect these relatives to your tree. Povezava izbranih sorodnikov z drevesom
Create Message Novo sporočilo
Create a new album Nov album
Created by NAME on DATE Ustvaril NAME dne
Created on DATE Dne
Daughter-in-law Polsestra
Delete this Album Izbris albuma
Description Opis
Deselect All Počisti vse
Drag photos to change their display order in this album. Povlecite fotografije za spremembo vrstnega reda v albumu.
Drag this slider to change size of print. Povlecite drsnik za spremembo velikosti izpisa.
Edit Album Urejanje albuma
Edit description... Urejanje opisa...
Employer Delodajalec
End Year Zadnje leto
English Angleško
Family Albums Družinski albumi
Family Friends Družinski prijatelji
Find relatives quickly. Hitro iskanje sorodnikov.
Finished Končano
First Name / Last Name Ime/priimek
First photo Prva fotografija
Geni Image Upload Geni prenos fotografij
Go Izvedi
Having trouble? Try the simple uploader instead. Težave? Poizkusite osnovni prenos datotek.
Help balloons are turned on. Hold your mouse over almost anything on the family tree for an explanation. Priročni namigi so vključeni. Ustavite kazalec miške kjerkoli na drevesu za nadaljnjo razlago.
Hide help balloons Izključi priročne namige
Home Phone Domači telefon
I replied Moj odgovor
If names in your tree use non-English characters, you must select "landscape" in your printer's settings to display the names correctly. V primeru, da imena oseb vsebujejo nestandardne znake (čžš), izberite v nastavitvah tiskalnika "ležeče".
If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow arrows or navigate to another branch of your tree. V primeru, da ne želite prikazati oseb izven drevesa, jih vključite v drevo s klikom na rumene puščice oz. se premaknite na drugo vejo.
If you'd like to change the size of your print, please use the controls below. Uporabite spodnje kontrole za spremembo velikosti izpisa.
Image Uploader Prenos fotografij
Immediate Family Members Neposredni družinski člani
In this photo Na fotografiji
Invite a family member Povabite družinskega člana
Invite your family: Povabite svojo družino:
Just drag and drop them on their nearest relative. If your relative is already in the tree, drag their unconnected node onto the one in the tree. Povlecite in spustite osebo/osebe na najbližjega sorodnika. V primeru, da je že v drevesu, povlecite nepovezano linijo do povezave v drevesu.
Leave a message for Sporočilo za
Leave message Sporočilo
List of NAME's Tree Seznam družinskega drevesa NAME
Make connections. Vpis povezave.
Make my profile photo Vnos osebne fotografije
Map of My Family Zemljevid moje družine
Message Sporočilo
Mobile Phone Mobilni telefon
My Profile Moj profil
NAME's photos =NAME
Name Ime
New Album Name Vpis albuma
Next Naprej
No matches found, search entire tree Ni najdenih oseb. Poizkusite z iskanjem po celotnem drevesu.
Note: 'date of death' Opomba: 'datum smrti'
Open Other Branches of Your Tree Prikaz ostalih vej drevesa
PRINT PRINT
Photo Added Fotografija je bila vnešena
Photo X1 of X2 in NAME's photos =NAMEलीं X2थांवुनु X1 छायाचित्रां
Position Položaj
Print To Paper Izpis na papir
Print in black & white Črno-beli izpis
Print with normal font. Izpis z običajno pisavo.
Print with small font. Izpis s pomanjšano pisavo.
Print your tree on one page. Izpis celotnega drevesa na eni strani.
Printing Instructions Navodila za izpis na tiskalnik
Recent Albums Zadnji albumi
Recently Added List Seznam zadnjih vnosov
Recently Joined List Seznam zadnji prijav
Recently Modified List Seznam zadnjih sprememb
Red Rdeča
Remove from Favorites Odstrani iz priljubljenih
Reorder Album Sprememba vrstnega reda v albumu
Reorder Photos Sprememba vrstnega reda fotografij
Reply Odgovor
Reverse Sort Obratni vrstni red
Save your changes >> Shrani spremembe>>
Saved Messages Shranjena sporočila
Save Shrani
Saving Shranjujem
Search name or email Iskanje imena ali email naslova
Second photo Druga fotografija
Select All Izberi vse
Select one or more photos from your computer Izbira fotografij
Send Birthday Reminders Pošiljanje rojstnodnevnih opomnikov
Separate favorites in each group with a comma. Ex: reading, fishing V skupinah ločite priljubljene z vejicami (npr. ribolov, zabava)
Separate nicknames with a comma. Ex: Jack, Jay, Uncle Jay Nadimke ločite z vejicami (npr. Janko, Janc, Jani)
Set Album Cover Izberite naslovnico albuma
Set as cover Določite za naslovnico
Set as profile photo Določite za osebno fotografijo
Share some things about (NAME) =NAME विषयारि चिकॆं/मातशॆं बरंयाति
Show legend Prikaz legende
Show page numbers Prikaz številk strani
Simple Photo Uploader Osnovni prenos fotografij
Son-in-law Pastorek
Start Year Prvo leto
Start typing a language Vpišite jezik
Start typing a political view Vpišite politično usmeritev
Start typing a religion Vpišite veroizpoved
Start typing an ethnicity Vpišite etično pripadnost
Tag Your Added Photos Označite vnešene fotografije
Tagged By Me Moje oznake
There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again. Pri dostopu do adresarja je prišlo do napake. Preverite uporabniško ime in geslo ter poizkusite ponovno.
Title Naziv
To see a list of all of the names in your current tree, open the 'Go to...' tab Za seznam vseh imen v trenutnem drevesu odprite zavihek 'Pojdi na...'
Type Description Here Vpišite kratek opis
Type first or last name Vpišite ime ali priimek
Updated Shranjeno
Use the options below to determine the size of your printed tree. The print preview will show you how many pages your tree spans. Each gray square represents Uporabite spodnje nastavitve za izbiro velikosti izpisa. V predogledu izpisa se prikaže število strani preko katerih se razprostira vaše družinsko drevo.
View as Tree Drevesni pogled
Viewing X Photos Ogled X fotografij
Who's In This Photo Kdo je na fotografiji?
Who's in this album Kdo je v albumu?
X Added Vpisanih: X
X people were not added Nevpisanih: X
You must enter a subject or body Vpišite naslov ali sporočilo
Yourself Vi

}}

Lower case
add from address book vpis iz adresarja
and ali
anniversaries obletnice
because we cannot send them email. ker jim ne moremo poslati email sporočila
birthdays rojstni dnevi
created by Me moji vpisi
current spouse trenutni zakonec
done končano
edit uredi
enter email vpišite email
enter her email vpišite njen email
enter his email vpišite njegov email
for My Family za mojo družino
her brother njen brat
her daughter njena hči
her father njen oče
her husband njen mož
her mother njena mama
her sister njena sestra
her son njen sin
her wife njena žena
hide year ne prikaži letnice
hide skrij
his brother njegov brat
his daughter njegova hči
his father njegov oče
his husband njegov mož
his mother njegova mama
his sister njegova sestra
his son njegov sin
his wife njegova žena
include friends vključi prijatelje
in v
one page. eni strani.
only child edinec/ka
or Cancel ali Preklic
photos fotografije
replied odgovarja
rotate photos on the fly sproti obrni fotografije
showing X people out of X =X2जनां थांवुनु X1 दाकंयतऽस्स
to send this message. kot prejemnika sporočila.
use the arrow keys on your keyboard. uporabite puščice na tipkovnici.
view album ogled albuma
your father vaš oče
your mother vaša mama

}}

Personal tools