Slekten Fürstenberg

From Wiki

Jump to: navigation, search

Dettte er en datadump fra diskusjonsforum på Arkivverket: http://forum.arkivverket.no/topic/101825-16036-opphavfurstenberg-farmand-blom-brun-bomhof-gmeiner-haard-antzee-de-anz/

1) Sogneprest til ytre Holmedal Ananias Fürstenberg (1722-1801) var sønn av prokurator i Bergen Poul Jacob Fürstenberg og Inger Ananiasdatter Wrangel. Kilde: Bergens Stifts biskoper og prester, Lampe. Bind 2: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009100500063 side 122. Bind 1 av samme er vanskelig å finne: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009031003040

2) Judithe Forman (1745-1813) var datter av kjøpmann i Bergen, Henrik Jansen Forman gift 1742 med Cathrine Abrahamsdatter Forman. Kilde: Vestlandske Personalia fra det 18. Århundre, Carl Benemann, 1897.

3) Marte Nielsdatter Haard, født 23.2.1704, død 22.4.1744 i Bø, var datter av sogneprest til Sparbu, Niels Bentssøn Haard (ca.1675-1730), gift 1700 med Karen Eriksdatter Thurmann (1677-1709). Kilde: NST 38-I. Laurits Frantssøns etterslekt, av Jan Fredrik Anker Solem.

5) Ursula Gmeiner var født 27.5.1665 i Regensburg, Bayern, og døde 5.1.1739 i Foss i Botne. Hun giftet seg i 1690-årene med kaptein Johan Daniel Antzée som ble født ca 1677 i Salzuflen, Lippe, Tyskland, og døde 26.5.1717. Han var sjef for Nordre Jarlsbergske kompani 1710. Kilde: Militærbiografier, II, 1628-1814, Olai E. Ovenstad, 1949.

6) Forvalter på Ulefoss Jernverk, Berthel Engebretssøn Bomhof (1710-48) var sønn av kjøpmann i Skien og forvalter i Hollen, Engebret Berthelsen Bomhof (1683-1761) gift 1710 med Maria Brun (1693-1775) Kilder: Norsk tidsskrift for genealogi mm, bind II, Thomle, Finne-Grønn, 1920, og Slægten Blom fra Tønsberg, B.Blom, 1906.

7) Maren Blom (1714-1775) var datter av lensmann og skogeier Christopher Fredriksen Blom (1651-1735), gift 1698 med Johanna Margrethe Jensdatter Ørn (1671-1745). Kilder: Norsk slektskalender, bind I, NST, 1949, og Slægten Blom fra Tønsberg, B.Blom, 1906.

8) Engebret Bomhof (1683-1761) var sønn av bergmester Bertel Bertelsen Bomhof, død ca 1695, og Margrethe Engebretsdatter Olsen (1650-1727) Kilde: Norsk tidsskrift for genealogi mm, bind II, Thomle, Finne-Grønn, 1920.

9) Maria Brun (1693-1775) var datter av lensmann i Saude Jacob Hansen Brun (1657-1724) gift 1682 med Birthe Povlsdatter Post, døpt 2.9.1660 i Saude. Kilde: Norsk tidsskrift for genealogi mm, bind II, Thomle, Finne-Grønn, 1920

"Militærbiografier" er delvis tilgjengelig fra nb.no, men bare i Norge:

Tittel	Militærbiografier : den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814 . 2 , [I-Ø]
Navn	Ovenstad, Olai ( creator) 
Publisert	no : Norsk slektshistorisk forening , 1949
Språk	Norsk (bokmål)
Omfang	627 s.
Klassifikasjon	355.0092/920/355
Overordnet enhet	Militærbiografier , Ovenstad, Olai, 1870-1954 $aNorbok$bNB
Kilde	http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=900938501&kid=biblio

Jølster står i "Bergen Stifts" bind 1 side 130. Første prest var Christofer Johansen, myrdet 1538; Crispinus Johansen var 1561-1572. 3 prester imellom uten etternavn.

Personal tools