Difference between revisions of "Rochlenge"

From Wiki

Jump to: navigation, search
(Rochlenge)
 
Line 9: Line 9:
  
 
Brincken er en tysk adelsslekt med røtter i Kurland: [http://de.wikipedia.org/wiki/Brincken_(Adelsgeschlecht) DE Wikipedia] sier de ikke ble rullet inn i adelsslekten før i 1620, men kjent fra 1400-tallet. Meidell (Maydell) var "uradel": [http://de.wikipedia.org/wiki/Maydell_(Adelsgeschlecht) DE Wikipedia]
 
Brincken er en tysk adelsslekt med røtter i Kurland: [http://de.wikipedia.org/wiki/Brincken_(Adelsgeschlecht) DE Wikipedia] sier de ikke ble rullet inn i adelsslekten før i 1620, men kjent fra 1400-tallet. Meidell (Maydell) var "uradel": [http://de.wikipedia.org/wiki/Maydell_(Adelsgeschlecht) DE Wikipedia]
 +
 +
Sporing av fotnote: Dorothea gift med Brincken kan være [http://www.geni.com/people/Dorothea-Maydell/6000000013640252905 som ble gift med Ewald von der Brincken i 1632.

Latest revision as of 04:53, 19 November 2012

Rochlenge

Imported royalty, came in as officers in the mid-1600s.

There was a French count who brought a lot of Huguenot officers to the Danish court.

Jacob de Rochlenge (born ca 1605) is the progenitor.

I "Slekten Meidell: materiale til slektsbok" skrives det etter A. T. Gløersens utrykte manuskript: "De Rochlenge ... er av gammel kurlandsk adel og var opprinnelig innkommet til Kurland fra Øst-Friesland i Nordvesttyskland. I første halvdel av de 17. århundre tjente oberst Jacob Rochlenge i Kurlands hær. Han var gift med Catharina von den Brincken. (Fotnote: To baltiske Meideller, søstrene Dorthea og Emerentia von M. ble i 1630-årene gift med hver sin offiser av familien v. d. Brincken. (v. Maydells Slektsbok)) Hvorvidt oberst de Rochlenge utvandret til Danmark i sine eldre år har ikke latt seg påvise, men sikkert er det at 5 kanskje 6 av hans barn kom til Danmark-Norge omkring eller formentlig noe etter det 17. århundredes midte, derav noen i ganske ung alder. (Se for øvrig Danmarks Adels Aarbog 1911). Nesten alle de nevnte søsken tok fast opphold i Norge og de to eldste brødre naturalisertes 1666 som danske adelsmenn mens den yngste bror, som dengang bare var 15 år gammel ikke naturalisertes. De norske Rochlenger stammer fra ham." Side 166, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011102808019

Brincken er en tysk adelsslekt med røtter i Kurland: DE Wikipedia sier de ikke ble rullet inn i adelsslekten før i 1620, men kjent fra 1400-tallet. Meidell (Maydell) var "uradel": DE Wikipedia

Sporing av fotnote: Dorothea gift med Brincken kan være [http://www.geni.com/people/Dorothea-Maydell/6000000013640252905 som ble gift med Ewald von der Brincken i 1632.

Personal tools