Difference between revisions of "Poland"

From Wiki

Jump to: navigation, search
(Geni Translation)
(Geni Translation)
Line 31: Line 31:
 
OR: dd.mm.yyyy
 
OR: dd.mm.yyyy
  
==Appearance==
+
==Geni Translation==
 
{{Translation|Template:Polish translation|
 
{{Translation|Template:Polish translation|
 
|Everyone's related=Wszyscy są spokrewnieni
 
|Everyone's related=Wszyscy są spokrewnieni
Line 196: Line 196:
 
|Agnostic=niewierzący
 
|Agnostic=niewierzący
 
|Atheist=ateista
 
|Atheist=ateista
|Baha'i=Baha'i
+
|Baha'i=
 
|Buddhist=buddysta
 
|Buddhist=buddysta
 
|Catholic=katolik
 
|Catholic=katolik
 
|Christian - other=chrześcijanin - inny
 
|Christian - other=chrześcijanin - inny
|Eastern Orthodox=Eastern Orthodox
+
|Eastern Orthodox=
|Greek Orthodox=Greek Orthodox
+
|Greek Orthodox=
|Hindu=Hindu
+
|Hindu=
 
|Huguenot=hugenot
 
|Huguenot=hugenot
|Islam=Islam
+
|Islam=
|Jain=Jain
+
|Jain=
|Jewish=Jewish
+
|Jewish=
|Mormon=Mormon
+
|Mormon=mormońskie
 
|Other=inne
 
|Other=inne
 
|Protestant=protestant
 
|Protestant=protestant
|Scientologist=Scientologist
+
|Scientologist=
|Sikh=Sikh
+
|Sikh=
|Taoist=Taoist
+
|Taoist=
|Wiccan=Wiccan
+
|Wiccan=
 
|Political Views=Poglądy polityczne
 
|Political Views=Poglądy polityczne
 
|Conservative=konserwatywne
 
|Conservative=konserwatywne
Line 240: Line 240:
 
|Favorites=Ulubione
 
|Favorites=Ulubione
 
|Interests=Zainteresowania
 
|Interests=Zainteresowania
|Activities=Activities
+
|Activities=Aktywności
 
|People/Heroes=Ludzie/Bohaterowie
 
|People/Heroes=Ludzie/Bohaterowie
 
|Cuisines=Kuchnia
 
|Cuisines=Kuchnia
Line 273: Line 273:
 
|Family Tree Awards=Ranking drzewa
 
|Family Tree Awards=Ranking drzewa
 
|Tree Creator=Twórca drzewa
 
|Tree Creator=Twórca drzewa
|Top Profile Adders=Top Profile Adders
+
|Top Profile Adders=Czołówka dodających osoby
|Top Profile Inviters=Top Profile Inviters
+
|Top Profile Inviters=Czołówka zapraszających
|Top Photo Uploaders=Top Photo Uploaders
+
|Top Photo Uploaders=Czołówka dodających zdjęcia
 
|Brother=Brat
 
|Brother=Brat
 
|Sister=Siostra
 
|Sister=Siostra
Line 302: Line 302:
 
|Husband=Mąż
 
|Husband=Mąż
 
|Wife=Żona
 
|Wife=Żona
|Cousin (male)=Cousin (male)
+
|Cousin (male)=Kuzyn
|Cousin (female)=Cousin (female)
+
|Cousin (female)=Kuzynka
 
|Aunt=Ciotka
 
|Aunt=Ciotka
 
|Ex-husband=były mąż
 
|Ex-husband=były mąż
Line 310: Line 310:
 
|Ex-wife=była żona
 
|Ex-wife=była żona
 
|Father=Ojciec
 
|Father=Ojciec
|First cousin once removed=First cousin once removed
+
|First cousin once removed=
|First cousin=First cousin
+
|First cousin=
|Great aunt's daughter-in-law=Great aunt's daughter-in-law
+
|First Cousin - father's brother's son=Brat stryjeczny
|Great aunt's son-in-law=Great aunt's son-in-law
+
|First Cousin - father's brother's daughter=Siostra stryjeczna
|Great aunt=Great aunt
+
|First Cousin - mother's brother's son=Brat wujeczny
|Great uncle's daughter-in-law=Great uncle's daughter-in-law
+
|First Cousin - mother's brother's daughter=Siostra wujeczna
|Great uncle's first cousin's ex-wife's wife=Great uncle's first cousin's ex-wife's wife
+
|First Cousin - other male=Brat cioteczny
|Great uncle's son-in-law=Great uncle's son-in-law
+
|First Cousin - other female=Siostra cioteczna
|Great uncle=Great uncle
+
|Great aunt's daughter-in-law=
 +
|Great aunt's son-in-law=
 +
|Great aunt=
 +
|Great uncle's daughter-in-law=
 +
|Great uncle's first cousin's ex-wife's wife=
 +
|Great uncle's son-in-law=
 +
|Great uncle=
 
|Mother=Matka
 
|Mother=Matka
|Second great aunt=Second great aunt
+
|Second great aunt=
|Second great grandfather=Second great grandfather
+
|Second great grandfather=
|Second great grandmother=Second great grandmother
+
|Second great grandmother=
|Second great uncle=Second great uncle
+
|Second great uncle=
|Third great grandfather=Third great grandfather
+
|Third great grandfather=
|Third great grandmother=Third great grandmother
+
|Third great grandmother=
 
  {{Translation/heading|Uncategorized}}
 
  {{Translation/heading|Uncategorized}}
 
These terms were taken from [[Denmark]]. It is the most exhaustive list yet.
 
These terms were taken from [[Denmark]]. It is the most exhaustive list yet.
|"Flip" nodes="Flip" nodes
+
|"Flip" nodes=
|(Balloon Icon)=(Balloon Icon)
+
|(Balloon Icon)=
|(I Icon)=(I Icon)
+
|(I Icon)=
|(Printer Icon)=(Printer Icon)
+
|(Printer Icon)=
|(relative)=(relative)
+
|(relative)=
|*No one will be invited until you put them in your tree=*No one will be invited until you put them in your tree
+
|*No one will be invited until you put them in your tree=*Nikt nie zostanie zaproszony dopóki nie dopiszesz go do swojego drzewa
|Access your address book to select relatives to add to your tree.=Access your address book to select relatives to add to your tree.
+
|Access your address book to select relatives to add to your tree.=
|Action=Action
+
|Action=Akcja
|ActiveX control is necessary to upload your files quickly and easily. You will be able to select multiple images in user-friendly interface instead of clumsy input fields with Browse button. Installation will take up to few minutes, please be patient. To install Image Uploader, please click on the Information Bar. After page reload click "Yes" when you see the control installation dialog.=ActiveX control is necessary to upload your files quickly and easily. You will be able to select multiple images in user-friendly interface instead of clumsy input fields with Browse button. Installation will take up to few minutes, please be patient. To install Image Uploader, please click on the Information Bar. After page reload click "Yes" when you see the control installation dialog.
+
|ActiveX control is necessary to upload your files quickly and easily. You will be able to select multiple images in user-friendly interface instead of clumsy input fields with Browse button. Installation will take up to few minutes, please be patient. To install Image Uploader, please click on the Information Bar. After page reload click "Yes" when you see the control installation dialog.=
 
|Add Group=Dodaj grupę
 
|Add Group=Dodaj grupę
 
|Add People=Dodaj osobę
 
|Add People=Dodaj osobę
 
|Add Photos to This Album=Dodaj zdjęcia do albumu
 
|Add Photos to This Album=Dodaj zdjęcia do albumu
 
|Add Photos=Dodaj zdjęcia
 
|Add Photos=Dodaj zdjęcia
|Add Relatives to Calendar=Add Relatives to Calendar
+
|Add Relatives to Calendar=Dodaj krewnych do kalendarza
 
|Add a Caption =dodaj opis  
 
|Add a Caption =dodaj opis  
|Add descendants of=Add descendants of
+
|Add descendants of=Dodaj potomków dla:
|Add immediate family of=Add immediate family of
+
|Add immediate family of=
 
|Add more=dodaj więcej
 
|Add more=dodaj więcej
 
|Add multiple photos very quickly,=Dodaj szybko wiele zdjęć,
 
|Add multiple photos very quickly,=Dodaj szybko wiele zdjęć,
 
|Add photos from your computer.=Dodaj zdjęcia ze swojego komputera.
 
|Add photos from your computer.=Dodaj zdjęcia ze swojego komputera.
 
|Add photos=Dodaj zdjęcia
 
|Add photos=Dodaj zdjęcia
|Add someone to your tree=Add someone to your tree
+
|Add someone to your tree=Dodaj osobę do drzewa
|Add these photos to=Add these photos to
+
|Add these photos to=Dodaj te zdjęcia do
 
|Add to Favorites=Dodaj do ulubionych
 
|Add to Favorites=Dodaj do ulubionych
|Add your family's emails, so they can help complete the tree.=Add your family's emails, so they can help complete the tree.
+
|Add your family's emails, so they can help complete the tree.=Dodaj adresy e-mail swojej rodziny, a będą mogli Ci pomóc w uzupełnianiu drzewa
 
|Add your schools=dodaj swoje szkoły
 
|Add your schools=dodaj swoje szkoły
|Added On=Added On
+
|Added On=
 
|Added by Me=Dodane przeze mnie
 
|Added by Me=Dodane przeze mnie
 
|Added by=Dodane przez
 
|Added by=Dodane przez
|Added to family tree by=Added to family tree by
+
|Added to family tree by=Dodane do drzewa rodziny przez
|Adding X Photos=Adding X Photos
+
|Adding X Photos=Dodaję X zdjęć
|Advanced Photo Uploader=Advanced Photo Uploader
+
|Advanced Photo Uploader=Zaawansowany program do przesyłania zdjęć
 
|Advanced=Zaawansowany
 
|Advanced=Zaawansowany
|Album Cover=Album Cover
+
|Album Cover=Okładka albumu
|Albums I'm In=Albums I'm In
+
|All generations=Wszystkie generacje
|All generations=All generations
 
 
|All=Wszystkie
 
|All=Wszystkie
|Almost done...=Almost done...
+
|Almost done...=
|Already in your tree=Already in your tree
+
|Already in your tree=Już jest w twoim drzewie
|Already on Geni=Already on Geni
+
|Already on Geni=Już jest w Geni
|Also, 'date of burial' =Also, 'date of burial'
+
|Also, 'date of burial' =
|An existing photo album=An existing photo album
+
|An existing photo album=Istniejący album zdjęć
|Ancestors to display=Ancestors to display
+
|Ancestors to display=
|Are you sure you want to delete this photo?=Are you sure you want to delete this photo?
+
|Are you sure you want to delete this photo?=Jesteś pewien, że chcesz usunąć to zdjęcie?
|Back to your profile=Back to your profile
+
|Back to your profile=Powrót do twojego profilu
|Back to your unconnected people=Back to your unconnected people
+
|Back to your unconnected people=Powrót do niedowiązanych osób
|Balloon help is off=Balloon help is off
+
|Balloon help is off=Dymek pomocy jest wyłączony
|Balloon help is on=Balloon help is on
+
|Balloon help is on=Dymek pomocy jest włączony
|Blood Relatives=Blood Relatives
+
|Blood Relatives=więzy krwi
|Bloodrelatives=Bloodrelatives
+
|Bloodrelatives=więzy krwi
|Brother of=Brother of
+
|Brother of=Brat dla
 
|Brother-in-law=Szwagier
 
|Brother-in-law=Szwagier
|By=By
+
|By=
 
|Caption=opis
 
|Caption=opis
|Choose another address book=Choose another address book
+
|Choose another address book=Wybierz inną książkę adresową
|Click Names To View Profiles=Click Names To View Profiles
+
|Click Names To View Profiles=Kliknij na nazwisko, by zobaczyć profil
|Click The Arrows To Add Relatives=Click The Arrows To Add Relatives
+
|Click The Arrows To Add Relatives=Kliknij na strzałki, by dodać krewnego
|Click an arrow to slide the family tree in that direction. You may also use the arrow keys on your keyboard.=Click an arrow to slide the family tree in that direction. You may also use the arrow keys on your keyboard.
+
|Click an arrow to slide the family tree in that direction. You may also use the arrow keys on your keyboard.=Kliknij na strzałki, by przesunąć drzewo w określonym kierunku. Możesz także użyć klawiszy kursora na klawiaturze.
|Click and drag to move this out of the way.=Click and drag to move this out of the way.
+
|Click and drag to move this out of the way.=
|Click and drag up to zoom in and out. Your tree will get bigger or smaller.=Click and drag up to zoom in and out. Your tree will get bigger or smaller.
+
|Click and drag up to zoom in and out. Your tree will get bigger or smaller.=Kliknij i ciągnij, by powiększyć lub pomniejszyć. Twoje drzewo będzie większe lub mniejsze.
|Click here to print this tree=Click here to print this tree
+
|Click here to print this tree=Kliknij tutaj, by wydrukować drzewo
|Click here to turn on balloon help=Click here to turn on balloon help
+
|Click here to turn on balloon help=Kliknij tutaj, by włączyć dymek pomocy
|Click here to turn on help messages=Click here to turn on help messages
+
|Click here to turn on help messages=Kliknij tutaj, by włączyć teksty pomocy
|Click on any name to go to that person's position in the tree.=Click on any name to go to that person's position in the tree.
+
|Click on any name to go to that person's position in the tree.=Kliknij na dowolne nazwisko, by przejść do pozycji danej osoby w drzewie.
|Click on the small green trees to view extended family members.=Click on the small green trees to view extended family members.
+
|Click on the small green trees to view extended family members.=
|Click the My Profile tab to view and edit your profile.=Click the My Profile tab to view and edit your profile.
+
|Click the My Profile tab to view and edit your profile.=Kliknij zakładkę Mój profil, by przeglądać i edytować swój profil.
|Click this arrow to add a sibling, spouse or partner for this person.=Click this arrow to add a sibling, spouse or partner for this person.
+
|Click this arrow to add a sibling, spouse or partner for this person.=
|Click this arrow to slide the family tree in this direction. You may also=Click this arrow to slide the family tree in this direction. You may also
+
|Click this arrow to slide the family tree in this direction. You may also=
|Click this button to recenter this family tree.=Click this button to recenter this family tree.
+
|Click this button to recenter this family tree.=
|Click this button to turn help balloons off.=Click this button to turn help balloons off.
+
|Click this button to turn help balloons off.=Kliknij tutaj, by wyłączyć dymek pomocy
|Click this link to edit basic information about this person.=Click this link to edit basic information about this person.
+
|Click this link to edit basic information about this person.=
|Click this link to view this person's profile. You may also be able to edit this profile.=Click this link to view this person's profile. You may also be able to edit this profile.
+
|Click this link to view this person's profile. You may also be able to edit this profile.=
|Click this link to view your family tree from this person's point of view.=Click this link to view your family tree from this person's point of view.
+
|Click this link to view your family tree from this person's point of view.=
 
|Click to add a name=Click to add a name
 
|Click to add a name=Click to add a name
|Click to view this person's family tree.=Click to view this person's family tree.
+
|Click to view this person's family tree.=
|Clicking on any name will take you to that person's position on the tree.=Clicking on any name will take you to that person's position on the tree.
+
|Clicking on any name will take you to that person's position on the tree.=
|Close this dialog box when upload completes=Close this dialog box when upload completes
+
|Close this dialog box when upload completes=
 
|Close=Zamknij
 
|Close=Zamknij
 
|Comments=Komentarze
 
|Comments=Komentarze
 
|Confirm email address=Potwierdź adres e-mail
 
|Confirm email address=Potwierdź adres e-mail
|Connect these relatives to your tree.=Connect these relatives to your tree.
+
|Connect these relatives to your tree.=Dołącz tych krewnych do swojego drzewa.
 
|Create Message=Napisz wiadomość
 
|Create Message=Napisz wiadomość
 
|Create a new album=Stwórz nowy album
 
|Create a new album=Stwórz nowy album
|Created by NAME on DATE=Created by NAME on DATE
+
|Created by NAME on DATE=Stworzył NAME w dniu DATE
|Created on DATE=Created on DATE
+
|Created on DATE=Stworzone w dniu DATE
|Danish=Danish
+
|Danish=duński
|Daughter of=Daughter of
+
|Daughter of=Córka dla
 
|Daughter-in-law=Szwagierka
 
|Daughter-in-law=Szwagierka
|Deceased Relatives=Deceased Relatives
+
|Deceased Relatives=Zmarli krewni
 
|Delete this Album=Usuń album
 
|Delete this Album=Usuń album
 
|Delete=Usuń
 
|Delete=Usuń
|Descendants of...=Descendants of...
+
|Descendants of...=Potomkowie...
|Description=Description
+
|Description=Opis
 
|Deselect All=Odznacz wszystko
 
|Deselect All=Odznacz wszystko
|Direct ancestors only=Direct ancestors only
+
|Direct ancestors only=Tylko bezpośredni przodkowie
|Display=Display
+
|Display=
|Do not display maiden names=Do not display maiden names
+
|Do not display maiden names=Nie wyświetlaj nazwisk panieńskich
|Don't see your email provider?=Don't see your email provider?
+
|Don't see your email provider?=
|Drag and Drop Relatives=Drag and Drop Relatives
+
|Drag and Drop Relatives=Przeciągnij i upuść krewnych
|Drag photos to change their display order in this album.=Drag photos to change their display order in this album.
+
|Drag photos to change their display order in this album.=Przeciągnij zdjęcia, by zmienić kolejność wyświetlania w albumie.
|Drag their node onto a direct relative.=Drag their node onto a direct relative.
+
|Drag their node onto a direct relative.=
|Drag this slider to change size of print.=Drag this slider to change size of print.
+
|Drag this slider to change size of print.=
|Eastern Orthodox=Eastern Orthodox
+
|Eastern Orthodox=
|Edit description...=Edit description...
+
|Edit description...=Edytuj opis...
|Edit info=Edit info
+
|Edit info=Edytuj informację
|Email Contacts=Email Contacts
+
|Email Contacts=
 
|Email=e-mail
 
|Email=e-mail
 
|Employer=pracownik
 
|Employer=pracownik
|End Year=End Year
+
|End Year=
|English=English
+
|English=angielski
|Enter your comment here=Enter your comment here
+
|Enter your comment here=Wpisz tu swój komentarz
|Family Albums=Family Albums
+
|Family Albums=Albumy rodzine
|Family Friends=Family Friends
+
|Family Friends=Przyjaciele rodziny
|Family Tree Awards=Family Tree Awards
+
|Family Tree Awards=
 
|Family=Rodzina
 
|Family=Rodzina
|Father of=Father of
+
|Father of=Ojciec dla
|Favorites=Favorites
+
|Find relatives quickly.=Znajdź szybko krewnych.
|Find relatives quickly.=Find relatives quickly.
+
|Finished=Zakończone
|Finished=Finished
+
|First Name / Last Name=Imię / Nazwisko
|First Name / Last Name=First Name / Last Name
+
|First Name=Imię
|First Name=First Name
+
|First photo=Pierwsze zdjęcie
|First photo=First photo
 
 
|Friends=Przyjaciele
 
|Friends=Przyjaciele
|Gender=Gender
+
|Gender=
|Geni Image Upload=Geni Image Upload
+
|Geni Image Upload=
|Geni will not save your password, and we will=Geni will not save your password, and we will
+
|Geni will not save your password, and we will=
 
|Guestbook=Księga gości
 
|Guestbook=Księga gości
|Having trouble? Try the simple uploader instead.=Having trouble? Try the simple uploader instead.
+
|Having trouble? Try the simple uploader instead.=
|Help balloons are turned on. Hold your mouse over almost anything on the family tree for an explanation.=Help balloons are turned on. Hold your mouse over almost anything on the family tree for an explanation.
+
|Help balloons are turned on. Hold your mouse over almost anything on the family tree for an explanation.=Dymki pomocy są włączone. Najedź myszką nad dowolny element drzewa, by otrzymać wyjaśnienie.
|Hide help balloons=Hide help balloons
+
|Hide help balloons=Schowaj dymki pomocy
|High quality=High quality
+
|High quality=Wysoka jakość
|Husband of=Husband of
+
|Husband of=mąż dla
|I replied=I replied
+
|I replied=
|If names in your tree use non-English characters, you must select "landscape" in your printer's settings to display the names correctly.=If names in your tree use non-English characters, you must select "landscape" in your printer's settings to display the names correctly.
+
|If names in your tree use non-English characters, you must select "landscape" in your printer's settings to display the names correctly.=
|If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow arrows or navigate to another branch of your tree.=If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow arrows or navigate to another branch of your tree.
+
|If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow arrows or navigate to another branch of your tree.=
|If you'd like to change the size of your print, please use the controls below.=If you'd like to change the size of your print, please use the controls below.
+
|If you'd like to change the size of your print, please use the controls below.=
|Ignore display name=Ignore display name
+
|Ignore display name=Ignoruj wyświetlane nazwisko
|Image Uploader=Image Uploader
+
|Image Uploader=
|Immediate Family Members=Immediate Family Members
+
|Immediate Family Members=
|Immediate Family of...=Immediate Family of...
+
|Immediate Family of...=
|Immediate Family=Immediate Family
+
|Immediate Family=
|In this photo=In this photo
+
|In this photo=Na tym zdjęciu
|Index of Last Names=Index of Last Names
+
|Index of Last Names=Spis nazwisk
|Inlaws=Inlaws
+
|Inlaws=
|Invite Your Family=Invite Your Family
+
|Invite Your Family=Zaproś swoją rodzinę
|Invite a family member=Invite a family member
+
|Invite a family member=Zaproś członka rodziny
|Invite your family:=Invite your family:
+
|Invite your family:=Zaproś swoją rodzinę:
 
|Invited By Me=Zaproszonych przeze mnie
 
|Invited By Me=Zaproszonych przeze mnie
 
|Invited By My Family=Zaproszonych przez moją rodzinę
 
|Invited By My Family=Zaproszonych przez moją rodzinę
|Just drag and drop them on their nearest relative. If your relative is already in the tree, drag their unconnected node onto the one in the tree.=Just drag and drop them on their nearest relative. If your relative is already in the tree, drag their unconnected node onto the one in the tree.
+
|Just drag and drop them on their nearest relative. If your relative is already in the tree, drag their unconnected node onto the one in the tree.=
|Layout options=Layout options
+
|Layout options=Opcje wyglądu
|Leave Comment=Leave Comment
+
|Leave Comment=Pozostaw komentarz
|Leave a message for=Leave a message for
+
|Leave a message for=Pozostaw wiadomość dla:
|Leave comment=Leave comment
+
|Leave comment=Pozostaw komentarz
|Leave message=Leave message
+
|Leave message=Pozostaw wiadomość
|List of Name's Tree=List of Name's Tree
+
|List of Name's Tree=
|Living Relatives=Living Relatives
+
|Living Relatives=Żyjący krewni
|Loading Relationship...=Loading Relationship...
+
|Loading Relationship...=Wczytuję pokrewieństwa...
|Low quality=Low quality
+
|Low quality=Niska jakość
|Maiden name appended, in parentheses=Maiden name appended, in parentheses
+
|Maiden name appended, in parentheses=Dołączone nazwisko panieńskie, w nawiasach
|Maiden name instead of last name, in CAPS=Maiden name instead of last name, in CAPS
+
|Maiden name instead of last name, in CAPS=Nazwisko panieńskie zamiast nazwiska, WIELKIMI LITERAMI
|Maiden name instead of last name=Maiden name instead of last name
+
|Maiden name instead of last name=Nazwisko panieńskie zamiast nazwiska
|Make connections.=Make connections.
+
|Make connections.=Zrób powiązania.
|Make my profile photo=Make my profile photo
+
|Make my profile photo=Ustaw jako zdjęcie profilu
|Map of My Family=Map of My Family
+
|Map of My Family=Mapa mojej rodziny
|Mark as Read=Mark as Read
+
|Mark as Read=Zaznacz jako przeczytane
|Mark as Unread=Mark as Unread
+
|Mark as Unread=Zaznacz jako nieprzeczytane
|Mark deceased=Mark deceased
+
|Mark deceased=Zaznacz jako zmarłego/zmarłą
|Maximum font size=Maximum font size
+
|Maximum font size=Maksymalna wielkość czcionki
|Medium quality=Medium quality
+
|Medium quality=Średnia jakość
 
|Messages=Wiadomości
 
|Messages=Wiadomości
 
|Me=Ja
 
|Me=Ja
|Middle School=Middle School
+
|Minimum font size=Minimalna wielkość czcionki
|Minimum font size=Minimum font size
+
|Mother of=matka dla
|Mobile Phone=Mobile Phone
+
|Move Around Your Tree=
|Moderate Conservative=Moderate Conservative
+
|Move to Saved=
|Moderate Liberal=Moderate Liberal
+
|My Ancestors=Moi przodkowie
|Mother of=Mother of
+
|My Descendants=Moi potomkowie
|Move Around Your Tree=Move Around Your Tree
 
|Move to Saved=Move to Saved
 
|My Ancestors=My Ancestors
 
|My Descendants=My Descendants
 
 
|My Family=Moja rodzina
 
|My Family=Moja rodzina
 
|My family=Moja rodzina
 
|My family=Moja rodzina
|NEXT>>=NEXT>>
+
|NEXT>>=następny>>
|Name preferences=Name preferences
+
|Name preferences=Preferencje dla nazwisk
|Name's photos =Name's photos
+
|Name's photos =
|Names Only=Names Only
+
|Names Only=Tylko nazwiska
|Names=Names
+
|Names=Nazwiska
|Neutral color backgrounds=Neutral color backgrounds
+
|Neutral color backgrounds=
|New Album Name=New Album Name
+
|New Album Name=Nazwa nowego albumu
|Next>>=Next>>
+
|Next>>=następny>>
|Next=Next
+
|Next=następny
|No matches found, search entire tree=No matches found, search entire tree
+
|No matches found, search entire tree=
|Note: 'date of death' =Note: 'date of death'
+
|Note: 'date of death' =
|Occupation=Occupation
+
|Open Other Branches of Your Tree=
|On the web=On the web
 
|Open Other Branches of Your Tree=Open Other Branches of Your Tree
 
 
|Other=Inne
 
|Other=Inne
|PRINT=PRINT
+
|PRINT=drukuj
|Print=Print
+
|Print=drukuj
|Photo X of X in Name's photos =Photo X of X in Name's photos
+
|Photo X of X in Name's photos =
|Photos Only=Photos Only
+
|Photos Only=tylko zdjęcia
|Please wait...=Please wait...
+
|Please wait...=Proszę czekać...
|Political Views=Political Views
+
|Position=Stanowisko
|Position=Position
 
 
|Previous=poprzedni
 
|Previous=poprzedni
|Print To Paper=Print To Paper
+
|Print To Paper=Drukuj na papierze
|Print in black & white=Print in black & white
+
|Print in black & white=Drukuj monochromatycznie
|Print with normal font.=Print with normal font.
+
|Print with normal font.=Drukuj normalną czcionką
|Print with small font.=Print with small font.
+
|Print with small font.=Drukuj małą czcionką
|Print your tree on one page.=Print your tree on one page.
+
|Print your tree on one page.=Drukuj drzewo na jednej stronie
|Printing Instructions=Printing Instructions
+
|Printing Instructions=Instrukcje drukowania
|Protestant=Protestant
+
|Put Your Relatives on The Map=
|Put Your Relatives on The Map=Put Your Relatives on The Map
+
|Read=
|Read=Read
+
|Recently Added List=
|Recently Added List=Recently Added List
+
|Recently Joined List=
|Recently Joined List=Recently Joined List
+
|Recently Modified List=
|Recently Modified List=Recently Modified List
+
|Relation=
|Relation=Relation
+
|Remove from Favorites=Usuń z ulubionych
|Remove from Favorites=Remove from Favorites
+
|Rendering quality=
|Rendering quality=Rendering quality
+
|Reorder Album=
|Reorder Album=Reorder Album
+
|Reorder Photos=
|Reorder Photos=Reorder Photos
+
|Reply=Odpowiedz
|Reply=Reply
+
|Restore all of your preferences to their defaults by pressing the button below.=
|Restore all of your preferences to their defaults by pressing the button below.=Restore all of your preferences to their defaults by pressing the button below.
+
|Reverse Sort=
|Reverse Sort=Reverse Sort
+
|Save as group=
|Save as group=Save as group
+
|Save your changes >>=
|Save your changes >>=Save your changes >>
 
 
|Saved Messages=Zapisane wiadomości
 
|Saved Messages=Zapisane wiadomości
 
|Saved=Zapisane
 
|Saved=Zapisane
 
|Save=Zapisz
 
|Save=Zapisz
|Saving=Saving
+
|Saving=zapisuję
|Second photo=Second photo
+
|Second photo=Drugie zdjęcie
|See: new additions / new members=See: new additions / new members
+
|See: new additions / new members=
|Select All=Select All
+
|Select All=Zaznacz wszystko
|Select one or more photos from your computer=Select one or more photos from your computer
+
|Select one or more photos from your computer=
|Select the family members in your address book=Select the family members in your address book
+
|Select the family members in your address book=
|Selected family=Selected family
+
|Selected family=
|Select=Select
+
|Select=Wybierz
|Send Messages=Send Messages
+
|Send Messages=
|Send Message=Send Message
+
|Send Message=
|Sender=Sender
+
|Sender=Nadawca
|Sent Messages=Sent Messages
+
|Sent Messages=
|Separate favorites in each group with a comma. Ex: reading, fishing=Separate favorites in each group with a comma. Ex: reading, fishing
+
|Separate favorites in each group with a comma. Ex: reading, fishing=
|Separate nicknames with a comma. Ex: Jack, Jay, Uncle Jay=Separate nicknames with a comma. Ex: Jack, Jay, Uncle Jay
+
|Separate nicknames with a comma. Ex: Jack, Jay, Uncle Jay=
|Set Album Cover=Set Album Cover
+
|Set Album Cover=
|Set as cover=Set as cover
+
|Set as cover=Ustaw jako okładkę
|Set as profile photo=Set as profile photo
+
|Set as profile photo=Ustaw jako zdjęcie dla profilu
|Share some things about (Name)=Share some things about (Name)
+
|Share some things about (Name)=
|Show email prompt=Show email prompt
+
|Show email prompt=
|Show legend=Show legend
+
|Show legend=Pokaż opis
|Show middle name=Show middle name
+
|Show middle name=Pokaż drugie imię
|Show page numbers=Show page numbers
+
|Show page numbers=Pokaż numery stron
|Show photos=Show photos
+
|Show photos=Pokaż zdjęcia
|Show photos=Show photos
+
|Show suffixes=Pokaż przyrostki
|Show suffixes=Show suffixes
+
|Show tray on rollover=
|Show tray on rollover=Show tray on rollover
+
|Show yellow arrows=
|Show yellow arrows=Show yellow arrows
+
|Showing X Contacts=
|Showing X Contacts=Showing X Contacts
+
|Showing X of X=
|Showing X of X=Showing X of X
+
|Sikh=
|Sikh=Sikh
+
|Simple Photo Uploader=
|Simple Photo Uploader=Simple Photo Uploader
+
|Sister of=siostra dla
|Sister of=Sister of
+
|Son of=syn dla
|Son of=Son of
 
 
|Son-in-law=Zięć
 
|Son-in-law=Zięć
|Sort by:=Sort by:
+
|Sort by:=Kolejność:
|Start Year=Start Year
+
|Start Year=
|Start typing a language=Start typing a language
+
|Start typing a language=Zacznij wpisywać język
|Start typing a political view=Start typing a political view
+
|Start typing a political view=Zacznij wpisywać pogląd polityczny
|Start typing a religion=Start typing a religion
+
|Start typing a religion=
|Start typing an ethnicity=Start typing an ethnicity
+
|Start typing an ethnicity=Zacznij wpisywać pochodzenie
 
|Step 1=Krok 1
 
|Step 1=Krok 1
 
|Step 2=Krok 2
 
|Step 2=Krok 2
 
|Step 3=Krok 3
 
|Step 3=Krok 3
 
|Subject=temat
 
|Subject=temat
|Tag Your Added Photos=Tag Your Added Photos
+
|Tag Your Added Photos=
|Tagged By Me=Tagged By Me
+
|Tagged By Me=Oznaczone przez mnie
|There are X items in your saved messages=There are X items in your saved messages
+
|There are X items in your saved messages=
|There are X items in your sent messages=There are X items in your sent messages
+
|There are X items in your sent messages=
|There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again.=There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again.
+
|There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again.=
 
|This is your profile as others see it.=To jest twój profil, jak widzą go inni.
 
|This is your profile as others see it.=To jest twój profil, jak widzą go inni.
|This list shows the people visible in the tree above.=This list shows the people visible in the tree above.
+
|This list shows the people visible in the tree above.=
|This person does not have email=This person does not have email
+
|This person does not have email=Ta osoba nie ma adresu e-mail
|This person is deceased=This person is deceased
+
|This person is deceased=Ta osoba zmarła
 
|Title=Tytuł
 
|Title=Tytuł
|To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member.=To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member.
+
|To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member.=
|To see a list of all of the names in your current tree, open the 'Go to...' tab=To see a list of all of the names in your current tree, open the 'Go to...' tab
+
|To see a list of all of the names in your current tree, open the 'Go to...' tab=
 
|Today=Dzisiaj
 
|Today=Dzisiaj
|Top Photo Uploaders=Top Photo Uploaders
+
|Top Photo Uploaders=
|Top Profile Adders=Top Profile Adders
+
|Top Profile Adders=
|Top Profile Inviters=Top Profile Inviters
+
|Top Profile Inviters=
 
|To=do
 
|To=do
|Tree layout=Tree layout
+
|Tree layout=Układ drzewa
|Type Description Here=Type Description Here
+
|Type Description Here=wpisz tutaj opis
|Type first or last name=Type first or last name
+
|Type first or last name=wpisz imię lub nazwisko
|Uncle=Uncle
+
|Unconnected People (X)=
|Unconnected People (X)=Unconnected People (X)
+
|Unread=
|Unread=Unread
+
|Updated=
|Updated=Updated
+
|Use the arrow controls, or just click and drag anywhere on the family tree.=
|Use the arrow controls, or just click and drag anywhere on the family tree.=Use the arrow controls, or just click and drag anywhere on the family tree.
+
|Use the options below to determine the size of your printed tree. The print preview will show you how many pages your tree spans. Each gray square represents=
|Use the options below to determine the size of your printed tree. The print preview will show you how many pages your tree spans. Each gray square represents=Use the options below to determine the size of your printed tree. The print preview will show you how many pages your tree spans. Each gray square represents
+
|Vertical=pionowe
|Vertical=Vertical
+
|Viewing X Photos=
|Viewing X Photos=Viewing X Photos
+
|Who's In This Photo=
|Who's In This Photo=Who's In This Photo
+
|Who's in this album=
|Who's in this album=Who's in this album
+
|Wife of=
|Wife of=Wife of
+
|X Added=
|X Added=X Added
+
|X generations=
|X generations=X generations
+
|X people were not added =
|X people were not added =X people were not added
+
|You can add siblings, spouses, and children.=
|You can add siblings, spouses, and children.=You can add siblings, spouses, and children.
+
|You have X pending requests=
|You have X pending requests=You have X pending requests
+
|You must enter a subject or body =
|You must enter a subject or body =You must enter a subject or body
+
|You've imported X relative to your family tree.=
|You've imported X relative to your family tree.=You've imported X relative to your family tree.
+
|Your email address=
|Your Profile is=Your Profile is
+
|Your email password=
|Your email address=Your email address
+
|Yourself=
|Your email password=Your email password
+
|You=
|Yourself=Yourself
 
|You=You
 
  
 
{{Translation/heading|Lower case}}
 
{{Translation/heading|Lower case}}
|add from address book=add from address book
+
|add from address book=
|add photos=add photos
+
|add photos=
|and=and
+
|and=
|anniversaries =anniversaries
+
|anniversaries =
|area code=area code
+
|area code=
|back=back
+
|back=
|because we cannot send them email.=because we cannot send them email.
+
|because we cannot send them email.=
|bigger=bigger
+
|bigger=
|birth order=birth order
+
|birth order=
|birthdays=birthdays
+
|birthdays=
|born eighteenth=born eighteenth
+
|born eighteenth=
|born eighth=born eighth
+
|born eighth=
|born eleventh=born eleventh
+
|born eleventh=
|born fifteenth=born fifteenth
+
|born fifteenth=
|born fifth=born fifth
+
|born fifth=
|born first=born first
+
|born first=
|born fourteenth=born fourteenth
+
|born fourteenth=
|born fourth=born fourth
+
|born fourth=
|born nineteenth=born nineteenth
+
|born nineteenth=
|born ninth=born ninth
+
|born ninth=
|born second=born second
+
|born second=
|born seventeenth=born seventeenth
+
|born seventeenth=
|born seventh=born seventh
+
|born seventh=
|born sixteenth=born sixteenth
+
|born sixteenth=
|born sixth=born sixth
+
|born sixth=
|born tenth=born tenth
+
|born tenth=
|born third=born third
+
|born third=
|born thirteenth=born thirteenth
+
|born thirteenth=
 
|born twelfth=born twelfth
 
|born twelfth=born twelfth
 
|born twentieth=born twentieth
 
|born twentieth=born twentieth
Line 751: Line 744:
 
|your mother=twoja matka
 
|your mother=twoja matka
 
}}
 
}}
<noinclude>[[Category:Translation]]</noinclude>
+
<noinclude>[[Category:Localization|Translation]]</noinclude>

Revision as of 18:57, 13 February 2008

Poland (Polska) is one of the biggest countries of Eastern and Middle Europe. It's capital city is Warsaw (Warszawa). Poland has been a member state of the European Union since May 1 2004.

Language

Polish (polski) is a Balto-Slavic language.

There are about 38 million native speakers living in Poland and about 10 milion Polish people living outside their home country. It is not determined how many of those living abroad can actually speak Polish (the estimate is from 3,5 to 10 milion). Polish has the second largest number of speakers among Slavic languages after Russian. It shares some vocabulary with the languages of the neighboring Slavic nations, most notably with Slovak, Czech, Ukrainian, and Belarusian.

Polish is written using a variant of the Latin alphabet. In addition to the standard letters of the Latin alphabet, Polish uses several additional letters like: "ą", "ć", "ę", "ł", "ń", "ó", "ś", "ż", "ź". Polish can be properly represented with the Latin-2 / ISO-8859-2 code page.

Internet availability

First internet connection in Poland was made on August 17 1991. Latest research show that:

- over 36% of Polish citizens have internet access at their homes;
- 44% of population (between age of 16 and 74) can use internet browser
- 23% of population (between age of 16 and 74) use community portals and services.

Other things to consider

All female names in Poland end with the letter "a". There are few exceptions though, like "Beatrycze" but such names are very rare. What must be taken into consideration is the fact that usually there is a difference between last names of a man and a woman. For example:

- husband: Jan Kowalski
- wife: Anna Kowalska

Interest in genealogy

Date Format

Short date format: yy.mm.dd OR: dd.mm.yyyy

Geni Translation

Template loop detected: Template:Translation

To edit these translations, edit the language specific template. To add to the list of available terms, edit the basic translation template. Add country specific terms within the country article.
If there's something you don't understand or need help see How to create a translation page and FAQ:Translation.
ALSO: Remember to check out the Translation Discussion!
Translation note: Do not translate text in CAPITAL LETTERS like NAME, NUMBER etc.


Geni Slogan
Everyone's related Wszyscy są spokrewnieni

}}


Headers
Welcome Witaj
Logout Wyloguj
Settings Ustawienia
Invite Zaproś
Help Pomoc
Search name or email Szukaj nazwiska lub adresu e-mail
Go Szukaj

}}


Footers
About O
Privacy Prywatność
Forum Forum
Blog Blog
Press Prasa
Jobs Praca
Safety Bezpieczeństwo
Terms Regulamin
Directory =कोषु
GEDCOM =कुटमरूकवैज्ञानिक सुचनाधारा संवहनोपकरण

}}


Geni tabs
My Tree Moje drzewo
My Profile Mój profil
Photos Zdjęcia
Home =मुखारवॆलॆं पान

}}


Home subtabs
News =सुद्दि
Inbox Otrzymane
Calendar Kalendarz

}}


My Tree subtabs
Tree =रूक
List Lista
Index Spis
Share =वांटयां
Map Mapa
Discussion Dyskusje

}}


Photos subtabs
All albums =सकड छायाचित्रसंग्रहां
My albums Moje albumy
Albums I'm in Albumy, w których jestem
Photos of Me Zdjęcia ze mną
My Favorites Moje ulubione
Organizer =सम्म करयां

}}


Home subpages: News page
Hi, NAME! =यॆंवकार, NAME
Add photos Dodaj zdjęcia
Update Profile =पार्श्वचित्रांतुं नवॆं माहिति बरंवयां
Edit Privacy =एकांता विकल्प संपादित करयां
Invite Family & Friends = कुटमाच्यांक आनि इष्टांक आपंवयां
New on Geni (In English) =जॆनीचॆर नवॆं (अंग्रेजिंतुं)

}}

NOTE: (In English) is not on the News page yet. This text is only here, on the term list, because when the translations are going to be added to Geni, the blog is not going to be translated. It would be way too much work to translate the blog to all languages. Only the big languages like Spanish, French etc. should have a blog in their own language. All others should use the English blog. So, this means that the word "English" in the above term, is not going to be replaced with the name of your own language. You are only suppose to translate the word "English" with what English is called in your own language. Note for languages like French, Spanish, German and other popular/big languages, that this text (In English), might be removed. If you didn't understand all this, write to me on this page: User_talk:Dicito
Family News =कुटमालॆं सुद्दि
filter =सोसु
Me Ja
Family Rodzina
Show updates by: =सुद्दियॊ दाकंयाति
Keep your family updated. Post your latest news here. =तुमलॆलॆ संबंधियांक तुमगॆलॆ विषयारि सुद्दि दीयाति।
post news =सुद्दि दिंवयां
Today Dzisiaj
Yesterday =कालि
NAME turns YEARS on DATE. =DATE आक NAME लॆं प्राय YEARS वरसां ज़ातलीं
a moment ago =एक क्षण फूडॆ
Leave a birthday greeting =ज़ायदीसाचॆं शुभाशय सॊडयां
NAME1 invited NAME2 to the Tree. =NAME1 नॆं NAME क वंशरूकारि आपंयलॆं
NAME has a new profile photo. =NAME नॆं आपणालॆं नवॆं छायाचित्र घाललां
You added your relative NAME1, your relative NAME2, and NAME3 and NUMBER others to the Tree. =तुम्मि तुमगॆलॆ संबंधि NAME1, तुमगॆलॆ संबंधि NAME2, आनि NAME3 आनि इतर NUMBERआंक ज़ॊडलॆं
The About Me section of NAME's profile has been updated. =NAMEलॆं ताज्जॆविषयारि पर्श्वचित्र संपादित ज़ाल्लॆं
NAME1 commented in NAME2's guestbook =NAME1 नॆं NAME2 लॆ पांनारि बरंयलॆं
You commented in NAME's guestbook =तुम्मि NAME लॆ पांनारि बरंयलॆं
NAME, NAME and NAME were tagged in NUMBER photos. =NAME, NAME आनि NAME हांका NUMBER छायाचित्रांतुं अंकित कॆल्लां
NAME, NAME and NAME have new profile photos. =NAME, NAME आनि NAME हांनीं आपणालीं नवीं छायाचित्र घाल्लातीं।
NAME, your RELATIVE, accepted NAME's invitation to join the Tree.. =NAME, तुमगॆल RELATIVE, हांनीं NAME2 लॆं कुटमरूकाक जॊडसंवचॆं आमंत्रण स्वीकारलॆं।
Send her a message =तांका संदेश पॆट्टंवयां/धाडयां
Send him a message =तांका संदेश पॆट्टंवयां/धाडयां
Write in her guestbook =तांगॆलॆ मुखारवॆलॆ पांनारि बरंवयां
Write in his guestbook =तांगॆलॆ मुखारवॆलॆ पांनारि बरंवयां
Showing NUMBER1 of NUMBER2 stories =NUMBER2 थांवुनु NUMBER1 काणियॊ दाकंयता
No new messages or requests. =संदेश अथवा आहवाल नाती।
Birthdays & Anniversaries =ज़ायदीस आनि वरसोत्सव
view all =
Welcome to the NAME Family! =NAME कुटमांतुं यॆंवकार!
To get the most out of Geni, we recommend that you: =जॆनी थांवुनु च़ड फायदॆ काडुनु घॆंवच्याक आम्मि शिफारस करताति कि तुम्मि:
Join the NAME tree =NAME कुटमरूकांतुं सामील ज़ांवाति
Build your Family tree =तुमगॆलॆं कुटमरूक घडंयाति
Find more Family and Friends on Geni =जॆनीचॆरि संबंधीं आनि इष्ट सॊदाति
Enter Family birthdays =कुटमसदस्यांगॆलॆं ज़ायदीस घालाति
Complete your profile =तुमगॆलॆं पार्श्वचित्र पुरॆ कराति
You don't have any family news yet. Have you invited your family? =तुमगॆलॆ कुटमालॆं सुद्दि आनिकयि यॆना। तुम्मि तुमगॆलॆ कुटमाक आपंयलां वॆ?
No events in the next month =मुखारवॆलॆ मासांतुं कसलॆं प्रसंग ना।
1 new message १ नवॆं संदेश=
NUMBER new messages =NUMBER नवीं संदेशां

}}

Inbox page and subpages
Messages Wiadomości
Requests Żądania
Saved Zapisane
Sent Wysłane
Send Message
Sender Nadawca
Subject temat
Send Messages
Send =पॆटंवयेद
All Wszystkie
None brak
Mark as Read Zaznacz jako przeczytane
Mark as Unread Zaznacz jako nieprzeczytane
Unread
Read
Select Wybierz
Move to Saved
Delete Usuń
You have NUMBER pending requests =तुमगॆलीं NUMBER निवेदनां बाकि आस्सति।
There are NUMBER items in your saved messages =राक्किलॆ संदेशांतुं NUMBER बाबत आस्सति
There are NUMBER items in your sent messages =पॆटंयलॆलॆ संदेशांतुं NUMBER बाबत आस्सति
To: =प्रति
Click to add name =नांव घालुक किटि कराति
Add Group Dodaj grupę
Descendants of... Potomkowie...
Immediate Family of...
Immediate Family
bigger
Save as group
View Message =संदेश पळंयाति
Between NAME1 and NAME2 =NAME1 आनि NAME2 मध्यॆंतुं
Forward =
Forward this conversation to: =हॆं संवाद मुखारसंवचॆं
There are NUMBER items in your inbox =तुमगॆलॆ कागदपॆट्टियॆंतुं NUMBER बाबत आस्सति

}}

Calendar page
include deceased include deceased
NUMBER1 birthdays & NUMBER2 anniversaries for Family =कुटमांतुं NUMBER1 ज़ायदीसां आनि NUMBER2 वरसोत्सवां

}}


My Tree subpages: Geni Flash Interface Tree / Tree
NAME's tree =NAME लॆं रूक

}}

Tabs at the bottom
Navigate Nawigacja
Go to... Skocz do...
Preferences Preferencje

}}

Go to... tab
This list shows the people visible in the tree above.
Click on any name to go to that person's position in the tree. Kliknij na dowolne nazwisko, by przejść do pozycji danej osoby w drzewie.

}}

Preferences tab
Display
Names Nazwiska
Advanced Zaawansowany
Ancestors to display
All generations Wszystkie generacje
NUMBER generations =NUMBER वंशज
Direct ancestors only Tylko bezpośredni przodkowie
Tree layout Układ drzewa
Standard =प्रमाणित
Vertical pionowe
Photos Only tylko zdjęcia
Names Only Tylko nazwiska
Layout options Opcje wyglądu
Show photos Pokaż zdjęcia
"Flip" nodes
Click to "flip" nodes ="हॊडॆ/Flip" गॆण्णा खात्तिरि किटिकिटि करयेद।
Show yellow arrows
Show email prompt
Center single parents =ऎकळॆ पलकांक मध्यांतुं हाडयेद
Mark deceased Zaznacz jako zmarłego/zmarłą
Neutral color backgrounds
Name preferences Preferencje dla nazwisk
Do not display maiden names Nie wyświetlaj nazwisk panieńskich
Maiden name appended, in parentheses Dołączone nazwisko panieńskie, w nawiasach
Maiden name instead of last name, in CAPS Nazwisko panieńskie zamiast nazwiska, WIELKIMI LITERAMI
Maiden name instead of last name Nazwisko panieńskie zamiast nazwiska
Ignore display name Ignoruj wyświetlane nazwisko
Show suffixes Pokaż przyrostki
Show middle name Pokaż drugie imię
Minimum font size Minimalna wielkość czcionki
Maximum font size Maksymalna wielkość czcionki
Rendering quality
High quality Wysoka jakość
Medium quality Średnia jakość
Low quality Niska jakość
Show tray on rollover
Restore all of your preferences to their defaults by pressing the button below.
Restore defaults =विकल्पां फूडॆ आश्शिलॆ म्हणकॆ कराति

}}

Explanations
View NAME's tree =NAME लॆं वंशरूक पळंयाति
See more of NAME's family tree =NAME लॆं वंशरूकालीं अन्य भागां पळंयाति
Expand your tree to full screen =तुमगॆलॆं वंशरूक पूरा गणकयंत्रपटलारि पतलंवयेद
Edit NAME's basic information =NAME लॆं तळा माहितिलॆं संपादन करूक
View NAME's profile =NAMEलॆं पार्श्वचित्र पळंवयां
a cycle occurs when the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry to brothers) =सुत्तुक्रम तावळ ज़ाता कॆदॊळ एक मनुश तुमगॆलॆ वंशरूकारि दोन विंगड स्थानांचॆरि यॆता (उदा. कॆदोळ दोन भयिणियॊ विंगड कुटमालॆ दोन भावांओट्टु वरडिक/काज़ार करताति।
Click to add a sibling or a spouse =बाम्मुण/दारलॊ-बायिल आथवा भावंड ज़ॊडुक किटिकिटि करयां

}}

Actions
New Nowy
Add people Dodaj osobę
Save & close Zapisz i zamknij
Save & continue Zapisz i kontynuuj
or lub
Cancel Anuluj
View =पळंवयेद
Profile =पार्श्वचित्र
Add =ज़ॊडयेद
sibling or spouse =भावंड अथवा बाम्मुण-बायिल
child =चॆरुडुवां
Edit information =माहिति संपादित कराति
View profile =पार्श्वचित्र पळंयाति
More =आनि च़ड माहिति
Create a cycle =क्रम तैयार करयां
Close Zamknij
Add Brother =भावु जॊडयां
Add Sister =भयिणि ज़ॊडयां
Add Wife =बायिल ज़ॊडयां
Add Husband =बाम्मुण/दारलॊ ज़ॊडयां
Add Son =पूत ज़ॊडयां
Add Daughter =दूव ज़ॊडयां
partner, ex-wife... =सांगाति, माजि-बायिल...
partner, ex-husband... =सांगाति, माजि-बाम्मुण...

}}

Wizard: Create a cycle
Cycles =सुत्तुक्रम
remove =काडयां
What's a cycle? =क्रम म्हणलॆरि कलॆं/कितॆं/कसनॆं
A cycle occurs then the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry two brothers). To create a cycle, drag the node onto the second person to whom he or she is related. =सुत्तुक्रम तावळ ज़ाता कॆदॊळ एक मनुश तुमगॆलॆ वंशरूकारि दोन विंगड स्थानांचॆरि यॆता (उदा. कॆदोळ दोन भयिणियॊ विंगड कुटमालॆ दोन भावांओट्टु वरडिक/काज़ार करताति। सुत्तुक्रम घडंवचॆक त्या मनुशा पयलॆ गॆण्णु ताणुनु दुसरॆ गॆण्णारि दवंराति
Remove this cycle? =हॆं सुत्तुक्रम काडचॆं वॆ?
Removing this cycle will only remove it from the tray. You can always drag it back here later. =हॆं सुत्तक्रम काडलॆरि तॆं ट्रे थांवुनु मात्र वत्तलॆं। तुमकां हॆं सुत्तुक्रम वापस घडवुक ज़ात्तलॆं।
or lub
Husband or partner =बाम्मुण अथवा सांगाति
Wife or partner =बायिल अथवा सांगाति
They're the same person =हीं एकचि व्यक्तिविशेष आस्सति

}}

Wizard: Building tree from address book
Build your tree from your address book =वीज़कागद सेवॆलॆ विळासपांना थांवुनु वंशरूक तैयार करयां
Access your address book to select relatives to add to your tree.
Geni will not save your password, and we will never email anyone without your direct consent. =जॆनी तुमगॆलॆ गुट्टु-ऊत्र राकुन दवंरना आनि तुमगॆलॆ अनुमति नात्तिलॆरि कॊणांकय तुमगॆलॆ वीज़कागदा विळासा थांवुनु कागद पॆटंयना।
Your email address
Your email password
Don't see your email provider?
Back to your unconnected people Powrót do niedowiązanych osób
Showing NUMBER Contacts =NUMBER जन संपर्कांतुं
Email Contacts
Select the family members in your address book
Choose another address book Wybierz inną książkę adresową
*No one will be invited until you put them in your tree *Nikt nie zostanie zaproszony dopóki nie dopiszesz go do swojego drzewa
Selected family
Already in your tree Już jest w twoim drzewie
Already on Geni Już jest w Geni
You've imported X relative to your family tree.
To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member.
Drag and Drop Relatives Przeciągnij i upuść krewnych
Unconnected People (X)
Drag their node onto a direct relative.
Edit info Edytuj informację
Add more dodaj więcej

}}

Viewing small part of profile (Not available in Standard Tree View.)
NAME is your RELATIVE =NAME तुमगॆल RELATIVE आसा
Born DATE in COUNTRY =COUNTRY आंतुं DATE तारकॆरि ज़ायिदीस
Living in COUNTRY =COUNTRY आंतुं राबता
Occupation Zawód
User History Historia
Last updated on Ostatnia aktualizacja w dniu
Last login on Ostatnio zalogowany w dniu
Joined on Dołączył w dniu
Added to family tree by NAME =NAME द्वारा वंशरूकरि ज़ॊडलॆं
Started family tree Początek drzewa

}}

"Welcome to the tree" message boxes (First time using the tree only)
Now add your parents =आतां तुमगॆलॆ आवुसबापसुक ज़ॊडाति
Click inside the blue and pink boxes. =निळॆं आनि गुलाबि चतुष्कोणारि किटिकिटि कराति।
Click to drag and move this out of the way. =वाटे थांवुनु हालंवचॆक किटिकिटि करुनु ताणाति।
back
Click The Arrows To Add Relatives Kliknij na strzałki, by dodać krewnego
You can add siblings, spouses, and children.
Move Around Your Tree
Use the arrow controls, or just click and drag anywhere on the family tree.
Click Names To View Profiles Kliknij na nazwisko, by zobaczyć profil
Click the My Profile Tab to view and edit your profile. =आपणालॆं पार्श्वचित्र पळंवचॆक आनि संपादित करचॆक "मगॆलॆं/म्हजॆ पार्श्वचित्र" विक्षेपार किटिकिटि कराति।
Invite Your Family Zaproś swoją rodzinę
Add your family's emails, so they can help complete your tree. =तुमगॆलॆ कुटमरूक वाडंवचॆक मदत हेतु संबंधियांगॆलीं वीज़कागदा विळास घालाति।

}}


List
List of NAME's Tree =NAME लॆं कुटमरूकालॆं यादि
Showing NUMBER1 people out of NUMBER2 in: =NUMBER2 जनां धकुनु NUMBER1 जन दाकंयतऽसा, हांतुं:
See: new additions / new members
Sort by: Kolejność:
Relation
Added by Dodane przez
Action Akcja
Son of syn dla
Daughter of Córka dla
Brother of Brat dla
Sister of siostra dla
Wife of
Husband of mąż dla
Mother of matka dla
Father of Ojciec dla
View Tree Obejrzyj drzewo
View List Obejrzyj listę
Remove from Family group =कुटमसमूहा थांवुनु काडयेद
Add to Family group =कुटमसमूहांतुं ज़ॊडयां
deceased deceased
My Family Moja rodzina
My Blood Relatives =रगतसंबंधि
My Inlaws =सासरचीं
My Ancestors Moi przodkowie
My Descendants Moi potomkowie
My Blood Relatives =रगतसंबंधि
Recently Added List
Recently Joined List
Recently Modified List
Invited By Me Zaproszonych przeze mnie
Invited By My Family Zaproszonych przez moją rodzinę
Added by Me Dodane przeze mnie
Previous poprzedni

}}

Index
Index of Last Names Spis nazwisk
NUMBER1 people with NUMBER2 family names =NUMBER2 आडनांवां आश्शिलीं NUMBER1 जन
"LASTNAME" in My Tree =मगॆलॆ कुटमरूकांतुं "LASTNAME"
Showing NUMBER1 of NUMBER2 people =NUMBER2 धकुनु NUMBER1 जन दाकंयता

}}

Map
NUMBER1 out of NUMBER2 Family and Friends mapped by =NUMBER2 धकुनु NUMBER1 संबंधीं आनि इष्टांगॆलॆ निम्न वर्गिकरण कॆल्लां
current location current location
place of birth place of birth
NUMBER family members missing on this map =या कुटमरूका थांवुनु NUMBER सदस्यां व्हॊगाण
You
Lower case
Living Relatives Żyjący krewni
Deceased Relatives Zmarli krewni
Inlaws
Friends Przyjaciele
Put Your Relatives on The Map
add =ज़ॊडमाहिति
Place of burial Miejsce pogrzebu
Current location Obecny adres
Add location for NAME =NAME खातिरि स्थान ज़ॊडाति

}}

Discussion
Leave a comment here for your entire Tree to read =कुटमरूका सदस्यांनीं वाज़ुक हांगा संदेश सॊडाति
Enter your comment here Wpisz tu swój komentarz
Leave Comment Pozostaw komentarz

}}

Share and subpages
Share your tree =कुटमरूक वांटाति
Use these options to share your tree with family and friends. =संबंधि आनि इष्टां ओट्टु वांटुक या विकल्पांगॆलॆं प्रयोजन कराति।
Invite your family =आपणालॆ कुटमाक आपंयाति
Invite your family to join, edit and contribute to your tree. =आपणालॆं कुटमरूकांतुं सामिल ज़ांवुक, संपादित करुक आनि सहाय्या खात्तिरि संबंधियांक आपंयाति
Invite Zaproś
Invite Your Family and Friends to Geni =संबंधियांक आनि इष्टांक जॆनीचॆरि आपंयाति
Invitation History =आमंत्रणांगॆलॆं वृत्तांत
Invite Your Family and Friends =संबंधियांक आनि इष्टांक आपंयाति
Invited By Me Zaproszonych przeze mnie
Invited By My Family Zaproszonych przez moją rodzinę
There have not been any invitations sent. Click here to invite others to your tree. =आपणालॆं कुटमरूकारि अन्य जनांक आपंवच्याक हांगा किटिकिटि कराति।
NUMBER1 of NUMBER2 people who have been: =NUMBER2 धकुनु NUMBER1 जन, कॊणांक:
Invited By Me Zaproszonych przeze mnie
Invited By My Family Zaproszonych przez moją rodzinę
Date Invited =आपंवचॆं तारीक
Status Status
Has responded to your invitation. =तुमगॆलॆ आमंत्रणाक ज़वाब दिल्लां।
Has not responded to your invitation. =तुमगॆलॆ आमंत्रणाक ज़वाब दीनि।
Has not responded to invitation from NAME. =NAMEलॆं आमंत्रणाक ज़वाब दीनि।
Remind =उगडास करंवयां
Web Email =वीज़कागद
Easily build your tree from your address book and invite your close friends. =वीज़कागद सेवॆलॆ विळासा थांवुनु ससारायेनॆं तुमगॆलॆं कुटमरूक घडंवुनु इष्टांक आपंयाति।
Email Applications =वीज़कागदालीं प्रयोजन
Upload a contact file below and Geni will securely import your contacts. Read how to create a contact file here. =तोग्गु/सकल ऎकळॆ संपर्कसंचिकॆ (contacts-file) घालाति आनि जॆनी जाग्रतेनॆं तुमगॆलीं संपर्कां घॆत्तलॆं। संपर्कसंचिकॆ तैयार करचॆं पद्धति हांगा पळंयाति।
Contact File: =संपर्कसंचिकॆ:
Add Emails: =वीज़कागदविळास ज़ॊडाति:
separate email addresses with commas =अल्पविराम (,) द्वारा वीज़कागदविळासां विंगड कराति
Email your tree =तुमगॆलॆं कुटमरूक पॆटंयाति
Embed your tree =कुटमरूकाक खॊंवयां
Send this URL to share a limited read-only view of your tree: =तुमगॆलॆ कुटमरूकालॆं मर्यादित "वाज़चॆं मात्र" रूप दाकंवुक हॆं एकरूप संसाधन सोदक जॊडणि (URL) पॆटंयाति
Embed a limited view of your tree on a social networking site (Facebook, MySpace, etc.), your blog, or your own site. =(फ़ेसबुक, मैंडस्पेस, इ.) अंतरज़ाळावयिरलॆ सामाजिक ज़ाळिज़ागॆंचॆरि, ( ब्लॊगस्पॊट, वर्डप्रॆस, इ.) अंतरज़ाळ बरपस्थळांचॆरि आथवा आपणालॆ ज़ाळिज़ागॆरि घालाति।
GEDCOM is a standard file format for genealogical information. =वंशरूकवैज्ञानिक सुचनाधारा संवहनोपकरण (GEDCOM) वंशवैज्ञानिक माहिति खातिरि ऎकळॆ प्रमाणित प्रारूप आसा।
GEDCOM Export =GEDCOM भायॆर पॆटंवचॆं
Preview or configure your shared tree view. =तुम्मि वांटतलॆं कुटमरूकालॆं स्वरूप पळंवुनु घॆंवुनु संपादित कराति।
To join this tree, please ask NAME to send you an invitation. =या कुटमरूकांतुं सामिल ज़ांवच्याक दयॆ करुनु NAME क तुमकां आमंत्रण पॆटंवच्याक सांगाति।
Configure your shared tree =तुमगॆलॆं कुटमरूक संपादित कराति
Create a limited read-only view of your tree to share with family and friends outside of Geni. =जॆनी भायॆरलॆं संबंधि आनि इष्टां ओट्टु वांटुक तुमगॆलॆ कुटमरूकालॆं मर्यादित "पळंवचॆं मात्र" स्वरूप तैयार कराति।
Preview =पळंवुनु घॆयाति
You can drag your tree and change the zoom level. =कुटमरूकाक इच्छेनुसार ताणयेद आनि सान-व्हॊड करयेद।
Share this link: =हॆं ज़ॊडणि वांटाति:
If you no longer wish to share your tree, you can deactivate your link below. You can create a new link at any time. =तुमकां कुटमरूक वांटचॆं नासलॆरि तोग्गुवॆलॆं/सकलचॆं ज़ॊडणि बंद करयेद. मागिरि ज़ाय तावळ वापस च़ालु करयेद।
Deactivate this shared tree view =कुटमरूका वांटचॆं स्परूप बंद करयेद
Customize =नियोजन
optional =वैकल्पिक
Tree type =कुटमरूका स्वरूप
Pedigree view (direct ancestors only) =वंशावळि स्वरूप (आपणालीं पितर मात्र)
Immediate family =लागिचॆं कुटम
Immediate family and pedigree view =लागिचॆं कुटम आनि वंशावळि स्वरूप
Extended tree (first cousins) =विस्तारित कुटमरूक (पयलीं बापुल-मावस भावंड
Display type =स्वरूप
Standard =प्रमाणित
Vertical pionowe
Photos Only tylko zdjęcia
Names Only Tylko nazwiska
more =च़ड
less =ऊणॆ
Size =
Small (300x250) =सान (३००x२५०)
Medium (375x300) =मध्यम (३७५x३००)
Large (600x400) =व्हॊड (६००x४००)
Tall (600x800) =दीग (६००x८००)
go =वच्च्यां
Custom =इच्छॆनुसार
Name display =नांवालॆं स्वरूप
First name and last initial (Jane S.) =नांव आनि अडनांवा अक्षर (जेन सि.)
First name only (Jane) =नांव मात्र (जेन)
Options =विकल्पां
Hide surnames of deceased direct ancestors =आपणालॆ अंतरलॆलॆ पूर्वज़ांगॆलीं आडनांवां निप्पंवका
Hide own children under 18 =१८ वरसांपशिनॆं ऊणॆं प्राय आश्शिलॆ चॆरुडुवांक निप्पंवयेद
Hide profile photos =व्यक्तिविवरण छायाचित्रां निप्पंवयेद
Mark deceased Zaznacz jako zmarłego/zmarłą
Privacy Information =एकांताविषयारि माहिति
Once you publish your tree, we can no longer guarantee the privacy of the data displayed. We caution you to consider the privacy of your family members when sharing your tree. =रूक प्रकाशित कॆल्लॆरि एकांतालॆं आश्वासन दिंवच्याक ज़ायना। कुटमरूक वांटचॆफूडॆ कुटमसदस्यांगॆलॆ एकांताविषयारि जाग्रत ज़ांवाति।
What we guarantee: =आम्मि इतलॆं आश्वासन दित्ताती कि
You choose where to display your shared tree. =तुमगॆलॆ कुटमरूक खंय दिसका हॆं तुमगॆलॆं मात्र निर्णय।
Your shared tree cannot be edited by anyone. =तुमगॆलॆ कुटमरूकालॆं संपादन कॊणांक करुक ज़ायना
Other branches of your tree are not accessible. =तुमगॆलॆ कुटमरूकालीं अन्य शाखां इतरांक दुर्लभ आस्सति।
Only publicly viewable profile photos are shown. =व्यक्तिविवरणालीं छायाचित्रां मात्र पळंवच्याक मॆळताति।
Additional profile information is not shown. =च़ड पार्श्वचित्रा माहिति पळंच्याक मॆळना
Last names are not shown unless you choose to display them for deceased direct ancestors (starting with your grandparents). =(आज्जॊ) थांवुनु, तुमगॆलॆ इच्छॆ नातिलॆरि, आडनांवां दाकंयनाति।
Minors are not shown unless you choose to show your own children. =तुम्मि चयन करनातिलॆरि अल्पप्रायालॆ चॆरुडुवांक दाकंयनाति।
You can deactivate your shared tree at any time. =तुम्मि तुमगॆलॆ वांटलॆलॆ कुटमरूक कॆदनाय बंद करयेद।
GEDCOM is a standard file format used to save, transfer, and transport genealogical information. Exporting a GEDCOM file will allow you to save your Geni family tree to your own computer. When you click the button below, we will generate your GEDCOM file and send you a link to download it. =वंशरूकवैज्ञानिक सुचनाधारा संवहनोपकरण<वं.सु.सं.> (GEDCOM) वंशवैज्ञानिक माहिति, राकुक, आदानप्रदान करुक आनि व्हांवच्याक ऎकळॆ प्रमाणित प्रारूप आसा। वं.सु.सं. संचिकॆ भायॆर पॆटंयलॆरि तुमकां कुटमरूक आपणालॆ गणकयंत्रारि राकुक ज़ातलॆं। कॆदॊळ तुम्मि तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆं गुब्बि किटिकिटि करतलीं, आम्मि तुमगॆलॆ वं.सु.सं.संचिकॆ तैयार करुनु तुमकां, राकुक ऎकळॆ ज़ॊडणि पॆटंयतलीं।
Export My GEDCOM File =मगॆलॆं वं.सु.सं. पॆटंययाति

}}


My Profile subpages: Viewing profile
This is you To jest twój/a
View your profile as others see it Spójrz na swój profil oczami innych
Your Profile is Twój profil jest
% Complete % kompletny
Add your schools dodaj swoje szkoły
Add someone to your tree Dodaj osobę do drzewa
Edit your profile Edytuj swój profil
Add or View Photos Dodaj lub obejrzyj zdjęcia
View Tree Obejrzyj drzewo
View List Obejrzyj listę
Edit Profile Edycja profilu
About me O mnie
This is your profile as others see it. To jest twój profil, jak widzą go inni.

}}

User stats
User stats Statystyka
View tree awards View tree awards
People in My Tree Osoby w moim drzewie
Added by Me Dodane przeze mnie
Ancestor przodek
Ancestors przodków
Descendant potomek
Descendants potomków
Photo added dodane zdjęcie
Photos added dodanych zdjęć
Family Tree Awards
Tree Creator Twórca drzewa
Top Profile Adders
Top Profile Inviters
Top Photo Uploaders

}}

Personal
Personal Osobiste
Appearance Wygląd
Contact Kontakt
Home address Adres domowy
Mobile phone Telefon komórkowy
Home phone Telefon domowy

}}

User history
User History Historia
Last updated on Ostatnia aktualizacja w dniu
Last login on Ostatnio zalogowany w dniu
Joined on Dołączył w dniu
Started family tree Początek drzewa

}}

About Me
Share some things about yourself here. Podziel się tu kilkoma informacjami o sobie.
Height Wzrost
Ethnicity Narodowość

}}

Editing Profile and information
Edit Basics Edytuj informacje podstawowe
Basics Informacje podstawowe
My Basics Informacje podstawowe o mnie
Status Status
Living żyje
Deceased deceased
Name Imię i nazwisko
First name imię
Middle name drugie imię
Last name nazwisko
Suffix przyrostek
Display name Wyświetlana nazwa
Email e-mail
Current location Obecny adres
Gender
Male męska
Female żeńska
Date of birth Data urodzin
Circa około
Send Birthday Reminders wyślij przypomnienie o urodzinach
To my family mojej rodzinie
Place of birth Miejsce urodzin
Birth order Kolejność urodzin
Death Zgon
Burial Pochówek
Languages Języki
Nicknames Pseudonimy
Unknown =गॊत्तु ना
Only child =ऎकळॆ चॆरुडु
born first
born second
born third
born fourth
born fifth
born sixth
born seventh
born eighth
born ninth
born tenth
born eleventh
born twelfth born twelfth
born thirteenth
born fourteenth
born fifteenth
born sixteenth
born seventeenth
born eighteenth
born nineteenth
born twentieth born twentieth
This person does not have email Ta osoba nie ma adresu e-mail
This person is deceased Ta osoba zmarła

}}

Hair color
Hair Włosy
Hair color kolor włosów
Black czarne
Blond blond
Brown brązowe
Gray szare
Other Inne
Red rude

}}

Eye color
Eyes oczy
Eye Color kolor oczu
Amber bursztynowe
Blue niebieskie
Green zielone
Hazel piwne

}}

Religions
Religion Wyznanie
Agnostic niewierzący
Atheist ateista
Baha'i
Buddhist buddysta
Catholic katolik
Christian - other chrześcijanin - inny
Eastern Orthodox
Greek Orthodox
Hindu-Smartha =हिंदु - स्मार्त
Hindu-Vaishnava =हिंदु - वैष्णव
Hindu-Shaiva =हिंदु - शैव
Hindu-Shaktya =हिंदु - शक्त्य
Hindu-Agnostic =हिंदु - नास्तिक
Hindu-Atheist =हिंदु - निरीश्वरवादि
Hindu-Advaita =हिंदु - अद्वैत
Hindu-Yogic =हिंदु - योग
Hindu-Other =हिंदु - अन्य
Huguenot hugenot
Islam-Sunni =इसलाम - सुन्नि
Islam-Shia =इसलाम - शिया
Jain
Jewish
Mormon mormońskie
Protestant protestant
Scientologist
Sikh
Taoist
Wiccan

}}

Political views
Political Views Poglądy polityczne
Conservative konserwatywne
Democratic demokratyczne
Green Party zieloni
Independent niezależny
Indifferent neutralne
Liberal liberalne
Libertarian wolnomyśliciel
Very Conservative bardzo konserwatywne
Very Liberal bardzo liberalne
Moderate Conservative średnio konserwatywne
Moderate Liberal średnio liberalne
Republican republikańskie

}}

School
School Szkoła
Elementary School szkoła podstawowa
Middle School gimnazjum
High School szkoła średnia
College/University szkoła policealna
Graduate Education studia

}}

Work
Work Praca
Company Firma

}}

Contact information
My Contact Kontakt ze mną
On the web W sieci
Work address Miejsce pracy
Add another Dodaj inny

}}

Favorites
Favorites Ulubione
Interests Zainteresowania
Activities Aktywności
People/Heroes Ludzie/Bohaterowie
Cuisines Kuchnia
Quotes Cytaty
Movies Filmy
TV Shows Programy telewizyjne
Music Muzyka
Books Książki
Sports Sport
Service Serwis
Username Nazwa użytkownika
Web address Adres www
Phone Numbers Numery telefonów
Area code numer kierunkowy
Phone no numer telefonu
Street ulica
County powiat/gmina
State stan/region/województwo
Postal code kod pocztowy

}}


Relationships
Partner Partner/ka
is a is a
Current Husband =वर्तमान बाम्मुण
Current Wife =वर्तमान बायिल
Fiance narzeczony
Fiancée =उत्रामुदि/निश्चयतांबुळ ज़ाल्लॆं
Current partner obecny partner/ka
Late Husband =दिवंगत बाम्मुण
Late Wife =दिवंगत बायिल
Ex-Husband =माजि-बाम्मुण
Ex-wife była żona
Divorced rozwiedziony/a
Ex-partner były partner
Married on Data ślubu
Married in Miejsce ślubu
Parents Rodzice

}}


Places
Date Data
Location miejsce
City miejscowość
State/Province stan/region
Country kraj
County powiat/gmina
Date of death Data śmierci
Place of death Miejsce śmierci
Date of burial Data pogrzebu
Place of burial Miejsce pogrzebu

}}


Relations
Brother Brat
Sister Siostra
Mother Matka
Father Ojciec
Son Syn
Daughter Córka
Half-brother Przyrodni brat
Half-sister Przyrodnia siostra
Stepmother Macocha
Stepfather Ojczym
Stepson Pasierb
Stepdaughter Pasierbica
Uncle (Mother's brother) =मामु
Uncle (Father's elder brother) =म्हांतु
Uncle (Father's younger brother) =बाप्पा
Uncle Wujek
Aunt (Mother's sister) =पाच्चि/मावशि
Aunt (Father's sister) =पाच्चि/आकय
Aunt Ciotka

}}

NOTE: In some languages, you have a name for both your mother's sister, your father's sister etc. If your language doesn't have this, just translate Aunt, Aunt (Fath. sis.) and Aunt (Moth. sis.) as the same. (Same for Uncle, Nephew, Grandmother, etc.)
{{Translation/term|Grandfather (Mother's Father)|=आज़्ज़ॊ/मामपांय}
Nephew (Brother's Son) =पुतणियॊ/पुतवणॊ
Nephew (Sister's Son) =भाच़्च़ॊ
Nephew Bratanek/siostrzeniec
Niece (Brother's Daughter) =धूवडि
Niece (Sister's Daughter) =भाच्चि
Niece Niece
Grandfather (Father's Father) =आज़्ज़ॊ/घरापांय
Grandfather Dziadek
Grandmother (Mother's Mother) =आम्मम्मा/मम्ममा/माम्मांय
Grandmother (Father's Mother) =आन्नम्मा/बापम्मा/घरामांय
Grandmother Babcia
Great grandfather (Maternal) =पिज़्ज़ॊ
Great grandfather (Paternal) =पिज़्ज़ॊ
Great grandfather Pradziadek
Great grandmother (Maternal) =पिज्जि
Great grandmother (Paternal) =पिज्जि
Great grandmother Prababcia
Grandson Wnuk
Granddaughter Wnuczka
Great grandson Prawnuk
Great granddaughter Prawnuczka
Husband Mąż
Wife Żona
male cousin (paternal) =बापुलभाव
female cousin (paternal) =बापुलभयिणि
male cousin (maternal) =मावसभाव
female cousin (maternal) =मावसभयिणि
Ex-husband były mąż
Ex-wife była żona
First male cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलि मावसभयिणि
First male cousin (paternal) =पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) =पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) =पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) =पयलि मावसभयिणि
Great aunt's daughter-in-law
Great aunt's son-in-law
Great aunt
Great uncle's daughter-in-law
Great uncle's first cousin's ex-wife's wife
Great uncle's son-in-law
Great uncle
Second great aunt
Second great grandfather
Second great grandmother
Second great uncle
Third great grandfather
Third great grandmother
Uncategorized

These terms were taken from Denmark. It is the most exhaustive list yet.

}}

Timeline
Showing X Events =घडण
Timeline =समयगॆरॊ
reverse order =उपराटि क्रम
Show events where X is a =तीं घटनां दकंयाति, खंय X निम्न आसा
Participant =भाग घॆत्तलॊ-घॆत्तलि
Attendee =अतिथि
Fan =प्रिय
Creator =रचयता
Birth of =ज़ायिदीस अनुसार
attended =पळंयच्याक आयलॊ-आयलि
Marriage of =वरडिक/काज़ार
Event title =घडणे विषय
Year =वरस
Add Event =घडण ज़ॊडसंवयां
Add more details =च़ड माहिति घालयां
Please wait while the page loads =दयॆ करुनु, पांनार नवॆं माहिति यॆत्ता तॆदॊळसरि, राबाति
Range =मर्दाया
Start Date: =सुरुवे तारीक
End Date: =कडेचॆं तारीक
Enter event description here =घडणे विवरण हांगा दीयाति
Participants: =भाग घॆत्तलीं
Attendees: =आतिथिजन
Who is this event for? =या घडणांतुं कॊण आसा?
Who was at this event? =या घडणांतुं कॊण आश्शिलॆं?
More Events =च़ड घडणां
My Timeline =मगॆलॆं समयगॆरॊ
Add a new event =नवॆं घडण घालयां
About This Event =घडणेविषयारि माहिति
Event Photos =घडणे छायाचित्रां
Event Albums =घडणे छायाचित्रासंग्रह
There are currently no photos of this event. Click here to add photos. =या घडणे खातिर सद्य छायाचित्र नाती। छायाचित्रां घालुक हांगा किटिकिटि कराति।
Attendees =अतिथि
There are currently no attendees for this event. Click here to add some. =या घडणे खातिर सद्य अतिथिजन नाती। अतिथिजनांक आपंवच्याक हांगा किटिकिटि कराति।
Who attended this event? =या घडणांतुं कॊण आसा?
Save Attendees =अतिथिजनांक राकाति
Share some details about this event =या घडणेविषयारि माहिति दिंवयां
Save Description =विवरण राकाति
Event successfully updated =घडण सफलरीतॆ संपादित ज़ाल्लॆं
There are currently no albums tagged with this event =या घडणेलीं सद्य छायाचित्रसंग्रह नाती।
Guestbook Księga gości
as =उपाधि
worked at =काम कॆल्ललॆ स्थळ
X people =X जन
I was there =हांव थंय आश्शिलॊ-आश्शिलि
Fans =प्रीति
I wasn't there, but I'm a fan =हांव थंय नाशिलॊ-नाशिलि, तरि माका ताज्जिॆं प्रीति
Click here if you were not at this event but would like to add it to your timeline =घडणेंतुं नातिलॆरय समयगॆरांतुं ज़ॊडचॆ आसलॆरि हांगा किटिकिटि कराति

}}

Settings page and subpages
All Account Settings =पूरा उपयोजकखातॆ तडज़ोड
Family Group =कुटमसमूह
define your Family group, the subset of your tree you want to stay in touch with =कुटमरूकालॆ खंचॆ सदस्यां ओट्टु संपर्क दवंरचॆं आसा आनि तुमगॆलॆ कुटमसमूह सुस्पष्ट कराति
Profile Privacy =पार्श्वचित्र एकांत
control who can see your profile and what they see =कॊणाक तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र कितलॆं दिसका हॆं नियंत्रित कराति
Profile Actions =पार्श्वचित्र व्यवस्थापन
control who can perform actions on your profile =
Blocked Users =कॊण तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र संपादित करता हाज्जॆर नियंत्रण दवंराति
block users from seeing your profile or contacting you =उपयोजकखातॆदारांनी तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र पळंवचॆर आनि तुमकां संपर्क करचॆर बंदि घालाति
Managed Profiles =हांव व्यवस्थापन करतलीं पार्श्वचित्रां
control the privacy settings of profiles you have added =कॊण तुम्मि घात्तिलीं पार्श्वचित्रां संपादित करता हाज्जॆर नियंत्रण दवंराति
Recent Activity =कडेचॆ कृति
control what gets displayed in your newsfeed and when you get notified of updates =सकदांक ताजा माहिति दिंवचॆ वॆळार कितलॆ आनि कसलॆं सुद्दि दिंवचॆं हाजॆर नियंत्रण दवंराति
Notifications =घोषणॆ
control what Geni events you get notified about =तुमकां खंचॆ घडणांविषयारि सुद्दि ज़ाय हाजॆर नियंत्रण दवंराति
Email & Password =वीज़कागदविळास आनि गुट्टु-ऊत्र
add or update your email and password =वीज़कागदविळास आनि गुट्टु-ऊत्र घालयां अथवा संपादित करयां
Your Family is the subset of your Tree that you want to stay in touch with. This is the group that you will share news, photo albums, and birthdays with. =तुमगॆलॆ कुटम तुमगॆलॆ कुटमरूकालीं तीं सदस्यां आस्सती कॊणां ओट्टु तुमकां संपर्क दवंरचॆं आसा। या समूहावोट्टु तुमकां सुद्दि, छायाचित्रसंग्रहां आनि ज़ायिदीसां वांटुक ज़ातलॆं।
My Family consists of =मगॆलॆ कुटमसदस्यां
and
plus their current partners =आनि तांगॆलीं वर्तमान सांगातीं
My 5th cousins and closer =पांच़वीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 4th cousins and closer =च़वथीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 3rd cousins and closer =तिसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 2nd cousins and closer =दुसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 1st cousins and closer =पयलीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My immediate family =मगॆलॆ परिवार
None of my blood relatives =रगतसंबंधियां थांवुनु कॊणॆ ना
NAME's 5th cousins and closer =NAMEलीं पांच़वीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 4th cousins and closer =NAMEलीं च़वथीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 3rd cousins and closer =NAMEलीं तिसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 2nd cousins and closer =NAMEलीं दुसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 1st cousins and closer =NAMEलीं पयलीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's immediate family =NAMEलॆं परिवार
None of NAME's blood relatives =NAMEलॆ रगतसंबंधियां थांवुनु कॊणॆ ना
You can add or remove individuals on their profile. =तुमकां खंचांय व्यक्तिविशेषाक तांगॆलॆ पार्श्वचित्रा थांवुनु काडुक ज़ातलॆं।
Use the checkboxes below to specify who can see your profile information. =तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र कॊणॆकॊणॆ पळंवचॆं हॆं नियंत्रित करुक तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ चयनिकांगॆलॆ प्रयोजन कराति।
Public =सार्वजनिक
Profile photo =विवरण छायाचित्र
expand =वाडंय
Basic Info =तला माहिति
close close
Maiden name =कुळाराचॆं नांव
First names of immediate family =परिवारजनांगॆलीं नांवां
Person who added me =माका जॊडतल्यालॆं नांव
Birthday =ज़ायिदीस
hide age =प्रय निप्पंवयेद
Birth place =ज़ायिस्थळ
Occupation Zawód
About Me O mnie
Family box =कुटमपॆट्टि
Friends box =इष्टांपॆट्टि
Latest News box =ताजा बातमि पॆट्टि
User Stats box =उपयोजक विश्लेषणपॆट्टि
Personal Info =वैयक्तिक माहिति
Contact Info =संपर्क माहिति
Work Info =कामा माहिति
Schools =शालॆ
Use the checkboxes below to specify who can perform actions on your profile. =तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र कॊणॆकॊणॆ संपादित करचॆं हॆं नियंत्रित करुक तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ चयनिकांगॆलॆ प्रयोजन कराति।
Who can edit my profile info? =कॊण मगॆलॆं विवरण संपादित करयेद?
Who can post a comment? =मुखारवॆलॆ पांनार कॊणॆकॊणॆ बरंययेद?
Who can send me a message? =कागद कॊणॆकॊणॆ धाडयेद?
Who can invite me to be friends? =इष्ट म्हुणु कॊणॆकॊणॆ आमंत्रित करयेद?
Who can find me using search? =कॊणॆकॊणॆ माका सॊदयेद?
unblock =
Prevent someone in your tree from seeing your profile and block delivery of their messages to you. =ऎकळ्यार, तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र पळंवचॆर आनि तुमकां कागद धडचॆर, बंदि घालाति।
Block a User =ऎकळॆ उपयोजकार बंदि घालाति
Users will not be notified that you've blocked them. =तुम्मि तांचॆर बंदि घाल्लॆ हॆं उपयोजकांक कळेश ना।
Currently Blocked =बंदि घाललां
No blocked users. To block a user, type a name in the box above. =ऎकळॆ उपयोजकार बंदि घालुक तांगॆलॆं नांव तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ चतुष्कोणांत बरंयात।
Return to Account Settings =उपयोजकखातॆ व्यवस्थापनाक वापस वच्चयेद
Manage the privacy of the profiles you've added. =तुम्मि ज़ॊडललॆ पार्श्वचित्रांगॆलॆ एकांत व्यवस्थापन
Living Profiles I Added =जीवित जन
Who can edit? =कॊणॆकॊणॆ संपादित करयेद
Who can search? =कॊणॆकॊणॆ सॊदयेद
Only Me =हांव मात्र
Entire Tree =पूरा कुटम
Anyone =कॊणॆय
Deceased Profiles I Added =अंतराळ ज़ाल्लल्यांगॆलीं पार्श्वचित्रां
When you create content on Geni, your Family and Friends are shown updates as Family News on the Home tab. =कॆदॊळ तुम्मि जॆनीचॆर उपयोजकखातॆ तैयार करताति तॆदॊळ कुटमजन आनि इष्टां "मुखारवॆलॆ पान"आर "कुटमा सुद्दि" म्हुणु दिसतलीं।
They will only receive updates about content that your privacy settings permit them to see. =तुमगॆलॆ एकांतचयना अनुसारचि तांका तुमगॆलॆ विषयारि माहिति मॆळतलॆं।
Create an update when I... =बातमि तैयार करयेद कॆदॊळ हांव..
update my own profile =पार्श्वचित्र संपादित कराति
post my latest news =नवॆं सुद्दि धाडयेद
add a Friend =इष्ट ज़ॊडसंवयां
comment in someone's guestbook =अतिथिपांनार बरंवयां
comment on a photo =छायाचित्राचॆर टिप्पणि दिंवयां
comment on an event =घडणेचॆर टिप्पणि दिंवयां
comment in my tree discussion =आपणालॆ कुटमरूका चर्चेंतुं टिप्पणि दिंवयां
An update will always appear when I... =बातमि निर्माण करयेद कॆदॊळ हांव
add someone to the tree =कुटमरूकार ऎकळ्याक ज़ॊडता
update someone else's profile =ऎकळ्यालॆ विवरण संपादित करता
add photos
tag someone in a photo =छायाचित्रांत ऎकळ्याक दाकंयता
add an event =घडणेविषयारि बरंयता
tag someone in an event =घडणेंतुं ऎकळ्याक ज़ॊडता
add photos to an event =घडणेंतुं छायाचित्रां घालता
An update will never appear when I... =बातमि निर्माण करयेद ना कॆदॊळ हांव
send a message =संदेश धाडता
view a profile =विवरण पळंयता
view a photo =छायाचित्र पळंयता
decline an invitation =आमंत्रण नकारता
edit my Family group =कुटमसमूह संपादित करता
edit my privacy settings =एकांतव्यवस्थापन संपादित करता
Control which notification emails Geni sends you. =जॆनीद्वारा यॆतल्यॊ बातमियांचॆर नियंत्रण दवंरात।
Send me an email when someone =बातमि पॆटंवयेद कॆदॊळ कॊण
sends me a message =माका संदेश धाडता
invites me to be Family =माका कुटमांत आपंयता
invites me to be a Friend =माका इष्ट ज़ांवुक आपंयता
accepts my invitation to join my Tree, Family or Friends =मगलॆं कुटमरूक, कुटम अथवा इष्ट ज़ांवुक स्वीकारता
comments in my guestbook =मगलॆ अतिथिपांनार बरंयता
comments in my tree discussion =मगलॆ कुटमरूका चर्चेंतुं टिप्पणि दिता
comments on my photo or responds to my comment =मगॆलॆ छायाचित्राविषयार बरंयता अथवा जवाब दिता
comments on my event or responds to my comment =
tags me in a photo (once daily max) =मगॆलॆ घडणेविषयार बरंयता अथवा जवाब दिता
adds photos of Family and Friends (once daily max) =कुटमालॆं आनि इष्टांगॆलीं छायाचित्रां घालाति
makes new additions to my Tree (once daily max) =कुटमरूक वाडंयता (प्रतिदीस एक)
in my Family and Friends is about to have a birthday (once daily max) =सोयरेलॆं ज़ायिदीस यॆंवचॆ आसा (प्रतिदीस एक)
Also email me occasionally about new Geni features and announcements =माका अनित्य जॆनी थांवुनु वैशिष्ट्य आनि सूचनॆ पॆटंवयेद
Primary Email Address =प्राथमिक वीज़कागदविळास
Change Password =गुट्टु-ऊत्र बदलयां
Add email =अधिक वीज़कागदविळास
Enter Current Password =गुट्टु-ऊत्र घालात
Confirm New Password =नवॆं गुट्टु-ऊत्रा पुष्टि करात
Type New Password =नवॆं गुट्टु-ऊत्र टंकित करात

}}

Error/Information Messages
Please wait... Proszę czekać...
Almost done...
Loading Relationship... Wczytuję pokrewieństwa...
Sorry, you cannot send messages to yourself. =क्षमस्व, आपणाकचि कागद धाडुक ज़ायना।
You must specify recipients to send this message. =कगद धांडचॆ फूडॆ प्रेषक ज़ाय।
You must enter a subject or body to send this message. =
The conversation has been saved. =संवाद राकलां।
We are experiencing technical difficulties =आम्मि सद्य तांत्रिकि दोष अनुभव करतऽस्सति।
The conversation has been deleted. =संवाद उडंवुनु सॊडलॆं
NAME's current location was placed on the map. =NAME लॆं वर्तमान स्थळ नकासार घाललां
Your address book has been cleared. =तुमगॆलॆ विळासपान खालि कॆल्लां।
Please enter some email addresses to invite. =आपंवचॆक दयॆ करुनु कांयी वीज़कागदविळासां बरंयाति।
Please enter a valid email address and password. =दयॆ करुनु वैध वीज़कागदविळास आनि गुट्टु-ऊत्र दीयाति।
You haven't imported any contacts. =तुम्मि संपर्कां आनिकय भितर हाडनिती।

}}

Uncategorized
{{Translation/term|Caption|opis}
(Balloon Icon)
(I Icon)
(Printer Icon)
(relative)
ActiveX control is necessary to upload your files quickly and easily. You will be able to select multiple images in user-friendly interface instead of clumsy input fields with Browse button. Installation will take up to few minutes, please be patient. To install Image Uploader, please click on the Information Bar. After page reload click "Yes" when you see the control installation dialog.
Add Photos to This Album Dodaj zdjęcia do albumu
Add Relatives to Calendar Dodaj krewnych do kalendarza
Add a Caption dodaj opis
Add descendants of Dodaj potomków dla:
Add immediate family of
Add multiple photos very quickly, Dodaj szybko wiele zdjęć,
Add photos from your computer. Dodaj zdjęcia ze swojego komputera.
Add these photos to Dodaj te zdjęcia do
Add to Favorites Dodaj do ulubionych
Add your family's emails, so they can help complete the tree. Dodaj adresy e-mail swojej rodziny, a będą mogli Ci pomóc w uzupełnianiu drzewa
Added On
Added to family tree by Dodane do drzewa rodziny przez
Adding X Photos Dodaję X zdjęć
Advanced Photo Uploader Zaawansowany program do przesyłania zdjęć
Album Cover Okładka albumu
An existing photo album Istniejący album zdjęć
Are you sure you want to delete this photo? Jesteś pewien, że chcesz usunąć to zdjęcie?
Back to your profile Powrót do twojego profilu
Balloon help is off Dymek pomocy jest wyłączony
Balloon help is on Dymek pomocy jest włączony
Birth =ज़ायिविषय
Blood Relatives więzy krwi
Bloodrelatives więzy krwi
Born =ज़ल्म
Brother-in-law Szwagier
By
Click an arrow to slide the family tree in that direction. You may also use the arrow keys on your keyboard. Kliknij na strzałki, by przesunąć drzewo w określonym kierunku. Możesz także użyć klawiszy kursora na klawiaturze.
Click and drag to move this out of the way.
Click and drag up to zoom in and out. Your tree will get bigger or smaller. Kliknij i ciągnij, by powiększyć lub pomniejszyć. Twoje drzewo będzie większe lub mniejsze.
Click here to print this tree Kliknij tutaj, by wydrukować drzewo
Click here to turn on balloon help Kliknij tutaj, by włączyć dymek pomocy
Click here to turn on help messages Kliknij tutaj, by włączyć teksty pomocy
Click on the small green trees to view extended family members.
Click this arrow to add a sibling, spouse or partner for this person.
Click this arrow to slide the family tree in this direction. You may also
Click this button to recenter this family tree.
Click this button to turn help balloons off. Kliknij tutaj, by wyłączyć dymek pomocy
Click this link to edit basic information about this person.
Click this link to view this person's profile. You may also be able to edit this profile.
Click this link to view your family tree from this person's point of view.
Click to add a name Click to add a name
Click to view this person's family tree.
Clicking on any name will take you to that person's position on the tree.
Close this dialog box when upload completes
Close Zamknij
Comments Komentarze
Confirm email address Potwierdź adres e-mail
Connect these relatives to your tree. Dołącz tych krewnych do swojego drzewa.
Create Message Napisz wiadomość
Create a new album Stwórz nowy album
Created by NAME on DATE Stworzył NAME w dniu DATE
Created on DATE Stworzone w dniu DATE
Daughter-in-law Szwagierka
Delete this Album Usuń album
Description Opis
Deselect All Odznacz wszystko
Drag photos to change their display order in this album. Przeciągnij zdjęcia, by zmienić kolejność wyświetlania w albumie.
Drag this slider to change size of print.
Edit Album =छायाचित्रसंग्रह संपादित करयां
Edit description... Edytuj opis...
Employer pracownik
End Year
English angielski
Family Albums Albumy rodzine
Family Friends Przyjaciele rodziny
Find relatives quickly. Znajdź szybko krewnych.
Finished Zakończone
First Name / Last Name Imię / Nazwisko
First photo Pierwsze zdjęcie
Geni Image Upload
Go Szukaj
Having trouble? Try the simple uploader instead.
Help balloons are turned on. Hold your mouse over almost anything on the family tree for an explanation. Dymki pomocy są włączone. Najedź myszką nad dowolny element drzewa, by otrzymać wyjaśnienie.
Hide help balloons Schowaj dymki pomocy
Home Phone =घरा दूरवाणिसंख्यॆ
I replied
If names in your tree use non-English characters, you must select "landscape" in your printer's settings to display the names correctly.
If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow arrows or navigate to another branch of your tree.
If you'd like to change the size of your print, please use the controls below.
Image Uploader
Immediate Family Members
In this photo Na tym zdjęciu
Invite a family member Zaproś członka rodziny
Invite your family: Zaproś swoją rodzinę:
Just drag and drop them on their nearest relative. If your relative is already in the tree, drag their unconnected node onto the one in the tree.
Leave a message for Pozostaw wiadomość dla:
Leave message Pozostaw wiadomość
List of NAME's Tree =NAME
Make connections. Zrób powiązania.
Make my profile photo Ustaw jako zdjęcie profilu
Map of My Family Mapa mojej rodziny
Message =कागद
Mobile Phone =निष्तंत्रि
My Profile Mój profil
NAME's photos =NAME
Name Imię i nazwisko
New Album Name Nazwa nowego albumu
Next następny
No matches found, search entire tree
Note: 'date of death'
Open Other Branches of Your Tree
PRINT drukuj
Photo Added =छायाचित्र घाल्लांति
Photo X1 of X2 in NAME's photos =NAMEलीं X2थांवुनु X1 छायाचित्रां
Position Stanowisko
Print To Paper Drukuj na papierze
Print in black & white Drukuj monochromatycznie
Print with normal font. Drukuj normalną czcionką
Print with small font. Drukuj małą czcionką
Print your tree on one page. Drukuj drzewo na jednej stronie
Printing Instructions Instrukcje drukowania
Recent Albums =नवीन छायाचित्रसंग्रहां
Recently Added List
Recently Joined List
Recently Modified List
Red rude
Remove from Favorites Usuń z ulubionych
Reorder Album
Reorder Photos
Reply Odpowiedz
Reverse Sort
Save your changes >>
Saved Messages Zapisane wiadomości
Save Zapisz
Saving zapisuję
Search name or email Szukaj nazwiska lub adresu e-mail
Second photo Drugie zdjęcie
Select All Zaznacz wszystko
Select one or more photos from your computer
Send Birthday Reminders wyślij przypomnienie o urodzinach
Separate favorites in each group with a comma. Ex: reading, fishing
Separate nicknames with a comma. Ex: Jack, Jay, Uncle Jay
Set Album Cover
Set as cover Ustaw jako okładkę
Set as profile photo Ustaw jako zdjęcie dla profilu
Share some things about (NAME) =NAME विषयारि चिकॆं/मातशॆं बरंयाति
Show legend Pokaż opis
Show page numbers Pokaż numery stron
Simple Photo Uploader
Son-in-law Zięć
Start Year
Start typing a language Zacznij wpisywać język
Start typing a political view Zacznij wpisywać pogląd polityczny
Start typing a religion
Start typing an ethnicity Zacznij wpisywać pochodzenie
Tag Your Added Photos
Tagged By Me Oznaczone przez mnie
There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again.
Title Tytuł
To see a list of all of the names in your current tree, open the 'Go to...' tab
Type Description Here wpisz tutaj opis
Type first or last name wpisz imię lub nazwisko
Updated
Use the options below to determine the size of your printed tree. The print preview will show you how many pages your tree spans. Each gray square represents
View as Tree =कुटमरूप स्वरूप पळंयात
Viewing X Photos
Who's In This Photo
Who's in this album
X Added
X people were not added
You must enter a subject or body
Yourself

}}

Lower case
add from address book
and
anniversaries
because we cannot send them email.
birthdays
created by Me created by Me
current spouse current spouse
done done
edit edit
enter email wpisz e-mail
enter her email enter her email
enter his email enter his email
for My Family for My Family
her brother jej bratr
her daughter jej córka
her father jej ojciec
her husband her husband
her mother jej matka
her sister jej siostra
her son jej syn
her wife her wife
hide year hide year
hide hide
his brother jego brat
his daughter jego córka
his father jego ojciec
his husband his husband
his mother jego matka
his sister jego siostra
his son jego syn
his wife his wife
include friends include friends
in in
one page. one page.
only child only child
or Cancel albo anuluj
photos photos
replied replied
rotate photos on the fly rotate photos on the fly
showing X people out of X =X2जनां थांवुनु X1 दाकंयतऽस्स
to send this message. =हॆं संदेश धाडुक
use the arrow keys on your keyboard. use the arrow keys on your keyboard.
view album view album
your father twój ojciec
your mother twoja matka

}}

Personal tools