Difference between revisions of "Nederlands Portaal/welkom"

From Wiki

Jump to: navigation, search
 
Line 14: Line 14:
 
*[[Nederlands_Portaal|Het Nederlandstalige portaal op deze Geni wiki]]
 
*[[Nederlands_Portaal|Het Nederlandstalige portaal op deze Geni wiki]]
 
*[http://www.geni.com/projects/Portaal-voor-Nederlandstaligen Het Nederlandstalige portaal op de Geni Genealogie site]]
 
*[http://www.geni.com/projects/Portaal-voor-Nederlandstaligen Het Nederlandstalige portaal op de Geni Genealogie site]]
 +
*[https://www.geni.com/projects/Nederlandse-handleiding-GENI-voor-Dummies/13048 Nederlandse handleiding - GENI voor Dummies]
 
*[http://www.geni.com/discussions/96982 Directe hulp van een Nederlandstalige curator]</big>
 
*[http://www.geni.com/discussions/96982 Directe hulp van een Nederlandstalige curator]</big>
 
*[[Nederlands_Portaal/Naamgeving_op_Geni|Naamgeving op Geni]]
 
*[[Nederlands_Portaal/Naamgeving_op_Geni|Naamgeving op Geni]]

Latest revision as of 11:17, 19 March 2019

deze pagina IS IN VOORBEREIDING en wordt voortdurend bijgewerkt


mommy_badge.gif BEGELEIDING


Nederlandstalige GEBRUIKERS


Welkom en begeleiding van nieuwe gebruikers van Geni (Inleiding)
Welkom en begeleiding van nieuwe gebruikers van Geni (Uitwerking)

Het doel van Geni

Het doel van Geni is een gemeenschappelijke, de hele wereld omvattende, genealogie te maken met voor elk persoon één profiel (de 'Big Tree' of de 'Historical Tree'). Veel gebruikers is dit nog niet duidelijk en soms is Geni een verkeerde keus voor hen. Met name als zij hun hele stamboom privé willen houden. Geni is een samenwerkings genealogie. Het doel is dat iedereen meewerkt aan één grote gezamenlijke stamboom. Niemand is eigenaar van een persoon of profiel, niemand heeft een eigen stamboom of kwartierstaat.Iedereen deelt alles met iedereen. Als u dus op Geni personen ziet, die u in uw eigen stamboom of kwartierstaat ook heeft, dan moet u blij zijn dat die er al op gezet zijn, want nu hoeft u dat niet meer te doen. Wel wilt u natuurlijk die profielen kunnen bewerken. Dat kan. Op het profiel vind u een Actie link. Via die link kunt u vragen ook manager te worden. Soms zijn die personen wel al op Geni, maar moeilijk of niet voor een nieuwkomer te vinden. Dan ontstaan er dubbelen, die later worden samengevoegd met het originele profiel. Daarom is het van belang dat zoveel mogelijk profielen openbaar zijn en met zoveel mogelijk personen samen te werken en met name deel te nemen aan de Collaboration Pool om de openbare profielen die aan elkaar gelijk zijn samen te kunnen voegen. Omdat Karel de Grote in veel stambomen en kwartierstaten centraal staat, heb ik destijds alle managers van Karel de Grote een Collaborationrequest gestuurd. De helft van hen accepteerde dat request, op die manier kon ik de meeste lineages naar Karel de Grote zelf ook bewerken en samenvoegen. Nu heb ik circa 750 collaborators. Als curator heb ik daar niets meer aan, omdat ik nu veel meer rechten heb. Degenen die met mij samenwerken profiteren daar wel van, want die kunnen alle openbare profielen van de collaborators ook bewerken en samenvoegen. Ik adviseer je je als collaborator op te geven bij de Collaboration Pool en een Collaboration request te sturen aan mensen zoals ik die heel veel collaborators hebben.

Geen dubbelen invoeren

Veel dubbele profielen zijn een plaag voor Geni in het algemeen en voor de curatoren in het byzonder. Elke dag komen er duizenden nieuwe gebruikers bij. Hiervan hebben er minimaal 100 één of meer lineages naar de oudheid met minimaal 50 tot 100 personen. Als deze allen ingevoerd worden als dubbelen dan moeten de 80 curators samen gemiddeld minimaal vijf tot tienduizend merges doen, dat is onmogelijk en daardoor dreigt een chaos die steeds maar groter wordt.
Wij merken inderdaad dat nieuwe gebruikers veel bekende personen invoeren die al op Geni staan en dat ze vaak niet willen geloven dat verwijdering van dit soort dubbelen absoluut noodzakelijk is. Deze dubbelen komen vooral veel voor in vooral de adellijke lijnen, in de recente familielijnen veel minder en zijn daar ook makkelijker op te lossen binnen de families zelf. Men behoort eerst na te gaan of het profiel al bestaat dat men wil invoeren. Als dat zo is, dan moet men van die persoon, via de link ACTIES rechtsboven, vragen om (mede)manager van dat profiel te worden en dat profiel verbinden met het reeds eerder ingevoerde profiel,waarbij men wil aansluiten. Door het invoeren van dubbelen wordt aan curatoren en medegebruikers veel extra en onnodig werk bezorgd, omdat zij opnieuw de relaties moeten controleren en de samenvoegingen en eventuele correcties moeten doen van alle profielen die met één dubbele zijn verbonden. In de meeste gevallen voegen dubbelen niets nieuws toe aan de reeds bestaande profielen. Heb je wel nieuwe informatie, nieuwe bronnen, enz. voeg die dan toe aan het reeds bestaande profiel of stuur dat aan de eventuele curator of primaire beheerder/manager van dat profiel.

Verwijdering van (hele lineages) dubbele profielen

Meer en meer zullen dubbelen zonder meerwaarde, dus zonder enige toevoeging aan hetgeen reeds bekend is, door curatoren kunnen worden verwijderd. Sommige gebruikers begrijpen dat niet, die denken dat dat een constante bezigheid zal blijven, aangezien niet iedereen dit weet, bovendien heeft men bezwaar omdat men denkt dat verwijderde profielen niet terecht werden verwijderd. Verwijdering is altijd terecht als het profiel al bestaat met dezelfde en meer gegevens en de nieuwe reeks met het origineel van het verwijderde profiel verbonden is, bijvoorbeeld door andere merges of door aansluiting. Het probleem blijft zich voordoen zolang er geen goede begeleiding is van nieuwe en oude gebruikers. Daar wordt momenteel, althans voor de Nederlandstaligen, door de Nederlandstalige curatoren, hard aan gewerkt.

Toegang tot de profielen;Privacy en geblokte MP (Master Profielen)

Men ontdekt aldoende dat kennelijk zomaar bepaalde profielen opeens openbaar zijn gemaakt d.w.z. niet meer onder de eigen private stamboom vallen. Men heeft zelf bepaalde verwantschappen met zichzelf gevonden, ook afbeeldingen toegevoegd en nu is men de beheerder niet meer. Vragen die dan opkomen zijn o.a.: Wie bepaalt welk profiel onder privé valt? Wie bepaalt bij samenvoegingen wie de primaire beheerder is ? Waarom ben ik nergens meer beheerder van adellijke personen ? Er is een beperkt recht op privacy voor de eerste generaties van ieders familiegroep, daarbuiten worden alle profielen openbaar gemaakt en samengevoegd of verwijderd als er (betere,completere) dubbelen van bestaan. Iedere gebruiker kan medebeheerder worden van elk openbaar profiel. Bij samenvoegingen bepaalt de software wie de primaire beheerder wordt. Overigens heeft dit verder nauwelijks betekenis en zal dit systeem in de toekomst waarschijnlijk worden afgeschaft. Na vijf generaties is een profiel automatisch openbaar, maar soms treft men toch nog een niet openbaar profiel aan. Men kan dan aan elke curator vragen dit profiel openbaar te maken, hetgeen deze dan ook direct zal doen. Bepaalde oudere adellijke verwanten van de gebruiker kunnen alleen door curatoren bewerkt worden, omdat deze door een curator, al of niet tijdelijk, op slot gedaan zijn als Master Profiel (MP), ter bescherming tegen vandalisme en/of foute samenvoegingen. In deze gevallen moet men desgewenst altijd de betreffende curator verzoeken wijzigingen en/of bronnen aan te brengen.

Inzage in de lineages tussen jezelf en een persoon in het verre verleden

Men is wel eens ongerust de eigen lijntjes naar het verre verleden niet meer goed zichtbaar krijgen en vreest te moeten betalen om de lijntjes zichtbaar te maken.

Elk lijntje is zichtbaar te maken. Als dat nodig is om je nieuwe profielen goed in te voeren of juist niet in te voeren, dan kun je elke lineage tussen jou en een ander aan een curator vragen, daar zijn de curators als mentor ook voor. Bijna elk profiel kun je medebeheren, maar officieel moet je dat vragen en daar dan een positief antwoord op krijgen. Je kunt heel veel bereiken door zoveel mogelijk collaborators te krijgen, dan kun je in elk geval al hun profielen al bewerken.


{{{left-content}}}

{{{right-content}}}

Personal tools