Nederlands Portaal/HULP

From Wiki

Revision as of 12:30, 12 April 2019 by J.Waterreus (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


mommy_badge.gif HULP voor Nederlandstaligen

In het eerste gedeeltje van deze pagina wordt wat algemene informatie gegegeven, daarna volgt wat specifiekere informatie

Waarin is Geni anders dan andere sites zoals MyHeritage

Een doel van Geni is om samen met andere gebruikers één grote wereldstamboom te maken waarin er voor elke persoon maar 1 registratie (profiel) voorkomt. Er is dan niet langer sprake van losse stamboom voor één gebruiker of familie maar een gezamelijke stamboom voor alle gebruikers.
(Geni ondersteunt daarom ook meerdere talen. U kunt op de meeste schermen midden onderin de taal kiezen.)

Het is ook mogelijk een losse stamboom te maken (als u niet uitgenodigd bent door een gebruiker van Geni om mee te werken, dan begint u altijd met een losse stamboom).
Als u voorouders gaat toevoegen is de kans groot dat u snel een duplicaat maakt van een al aanwezig profiel. U kunt er dan voor kiezen om uw profiel samen te voegen met dat al aanwezige profiel. Dan gaat uw stamboom deeluitmaken van de wereldstamboom en moeten eventueel andere dubbele profielen ook samengevoegd worden.
Het dan belangrijk dat gebruikers zich zoveel conformeren aan afspraken over de manier van registreren zodat eventuele al aanwezige profielen gemakkelijk gevonden kunnen worden.
Dit is wezenlijk anders dan het hebben van een losse stamboom zoals bij sites als MyHeritage.

Profielen van levende personen zijn privé, profielen van overleden personen zijn in principe openbaar, maar kunnen privé verklaard worden door de beheerder als ze een geboortedatum hebben van 1850 of later,
alle profielen met een geboortedatum van voor 1850 zijn openbaar.

Geni zal u attenderen op het voorkomen van een profiel waarvan het denkt dat het een duplicaat is.
Als Geni denkt dat een profiel voorkomt binnen Geni of bij een site waarmee samengewerkt wordt of als er bronnen beschikbaar zijn op MyHeritage dan wordt dat bij het profiel in aangeven door een blauw rondje met een getal daarin.
Als je met de muis dit getal aanwijst dan verschijnt er een nieuw venster.
dubbel_large.jpg
Het getal in het blauwe vlakje geeft dan het aantal mogelijke duplicaten binnen Geni aan.
Het getal daarachter het aantal data bronnen dat binnen Myheritage (MH) gevonden is (Er is een apart data abonnement nodig om deze te kunnen raadplegen)
Het laatste getal in het groene vlakje geeft het aantal overeenkomsten met MH stambomen aan.

Het zoeken van een mogelijk duplicaat profiel via Geni kan via: