Difference between revisions of "Lithuania"

From Wiki

Jump to: navigation, search
Line 25: Line 25:
 
{{Localization}}
 
{{Localization}}
 
== Geni Translation ==
 
== Geni Translation ==
{{Lithuanian translation}}
+
{{Lithuania translation}}
 
{{Localization}}
 
{{Localization}}

Revision as of 18:23, 30 March 2008

This page describes specific things related to Lithuanians and Lithuanian language.

Date format

Most common date format is:

YYYY-MM-DD

Long date format:

YYYY m. MMMM D d. (2005 m. sausio 1 d.) (2005 yr. january 1 d.)


Surnames

The main surnames has male, and female ending of surname depends of married status.

  • Zimnickas (male, both married and not married)
  • Zimnickienė (female, married, wife)
  • Zimnickaitė (female, not married)

All surnames should be grouped by male form: "Zimnickas". But actually there are some other female forms of surnames like ytė. So it would be better that surnames be grouped by surname of father.

Geni Translation

Template loop detected: Template:Translation

To edit these translations, edit the language specific template. To add to the list of available terms, edit the basic translation template. Add country specific terms within the country article.
If there's something you don't understand or need help see How to create a translation page and FAQ:Translation.
ALSO: Remember to check out the Translation Discussion!
Translation note: Do not translate text in CAPITAL LETTERS like NAME, NUMBER etc.


Geni Slogan
Everyone's related Visi susiję

}}


Headers
Welcome Sveiki
Logout Atsijungti
Settings Nustatymai
Invite Pakviesti
Help Pagalba
Search name or email Vardo ar el.pašto paieška
Go Eiti

}}


Footers
About Apie
Privacy Privatumas
Forum Forumas
Blog Tinklaraštis
Press Spauda
Jobs Darbai
Safety Saugumas
Terms Sąlygos
Directory Katalogas
GEDCOM GEDCOM

}}


Geni tabs
My Tree Mano medis
My Profile
Photos Nuotraukos
Home Pradžia

}}


Home subtabs
News Naujienos
Inbox Žinutės
Calendar Kalendorius

}}


My Tree subtabs
Tree Medis
List Sąrašas
Index Indeksas
Share Dalintis
Map Žemėlapis
Discussion Diskusijos

}}


Photos subtabs
All albums Visi albumai
My albums Mano albumai
Albums I'm in Albumai, kuriuose aš esu
Photos of Me Nuotraukos su manimi
My Favorites Mano mėgstamiausieji
Organizer Organizatorius

}}


Home subpages: News page
Hi, NAME! Labas, NAME!
Add photos Įkelti nuotraukas
Update Profile Atnaujinti profilį
Edit Privacy Redaguoti privatumo nustatymus
Invite Family & Friends Pakviesti Šeimą ir Draugus
New on Geni (In English) Geni naujienos (Angliškai)

}}

NOTE: (In English) is not on the News page yet. This text is only here, on the term list, because when the translations are going to be added to Geni, the blog is not going to be translated. It would be way too much work to translate the blog to all languages. Only the big languages like Spanish, French etc. should have a blog in their own language. All others should use the English blog. So, this means that the word "English" in the above term, is not going to be replaced with the name of your own language. You are only suppose to translate the word "English" with what English is called in your own language. Note for languages like French, Spanish, German and other popular/big languages, that this text (In English), might be removed. If you didn't understand all this, write to me on this page: User_talk:Dicito
Family News Šeimos naujienos
filter filtruoti
Me
Family Šeima
Show updates by: Rodyti atnaujinimus:
Keep your family updated. Post your latest news here. Informuok savo šeimą. Talpink paskutines naujienas čia.
post news dėti naujienas
Today Šiandien
Yesterday Vakar
NAME turns YEARS on DATE. DATE, NAME sukanka YEARS metai.
a moment ago ką tik
Leave a birthday greeting Palikite gimtadienio pasveikinimą
NAME1 invited NAME2 to the Tree. NAME pakvietė NAME į šeimos medį.
NAME has a new profile photo. NAME turi naują profilio nuotrauką.
You added your relative NAME1, your relative NAME2, and NAME3 and NUMBER others to the Tree. Tu pridėjai savo giminaitį NAME, savo giminaitį NAME, ir NAME ir NUMBER kitų į šeimos medį.
The About Me section of NAME's profile has been updated. =NAMEलॆं ताज्जॆविषयारि पर्श्वचित्र संपादित ज़ाल्लॆं
NAME1 commented in NAME2's guestbook NAME paliko komentarą NAME svečių knygoje.
You commented in NAME's guestbook Jūs palikote komentarą NAME svečių knygoje.
NAME, NAME and NAME were tagged in NUMBER photos. NAME, NAME ir NAME buvo pažymėti NUMBER nuotraukose.
NAME, NAME and NAME have new profile photos. NAME, NAME ir NAME turi naujas profilio nuotraukas.
NAME, your RELATIVE, accepted NAME's invitation to join the Tree.. =NAME, तुमगॆल RELATIVE, हांनीं NAME2 लॆं कुटमरूकाक जॊडसंवचॆं आमंत्रण स्वीकारलॆं।
Send her a message Nusiųskite jai žinutę
Send him a message Nusiųskite jam žinutę
Write in her guestbook Rašyti jos svečių knygoje
Write in his guestbook Rašyti jo svečių knygoje
Showing NUMBER1 of NUMBER2 stories Rodoma NUMBER iš NUMBER istorijų
No new messages or requests. Jokių naujų žinučių ar prašymų.
Birthdays & Anniversaries Gimtadieniai ir metinės
view all žiūrėti visus
Welcome to the NAME Family! Sveiki atvykę į NAME šeimą!
To get the most out of Geni, we recommend that you: Norėdami pilnai išnaudoti Geni galimybes, rekomenduojame jums:
Join the NAME tree Prisijungti prie NAME medžio
Build your Family tree Sukurk savo šeimos medį
Find more Family and Friends on Geni Surask daugiau giminaičių ir draugų Geni
Enter Family birthdays Įvesk giminaičių gimimo dienas
Complete your profile Užpildykite savo profilį
You don't have any family news yet. Have you invited your family? Šeimos naujienų kolkas nėra. Are jau pakvietėte savo gimines?
No events in the next month Šį mėnesį įvykių nėra
1 new message 1 nauja žinutė
NUMBER new messages NUMBER naujų žinučių

}}

Inbox page and subpages
Messages Žinutės
Requests Prašymai
Saved Išsaugota
Sent Išsiųsta
Send Message Siųsti žinutę
Sender Siuntėjas
Subject Tema
Send Messages Siųsti Žinutes
Send Siųsti
All Viskas
None Nieko
Mark as Read Pažymėti kaip perskaityta
Mark as Unread Pažymėti kaip neperskaityta
Unread Neperskaityta
Read Skaityta
Select Pasirinkti
Move to Saved Perkelti prie išsaugotų
Delete Ištrinti
You have NUMBER pending requests Jūs turite NUMBER laukiančių prašymų
There are NUMBER items in your saved messages Yra NUMBER žinutė(s) Jūsų išsaugotame aplanke
There are NUMBER items in your sent messages Yra NUMBER žunitė(s) Jūsų išsiųstų žinučių aplanke
To: Kam:
Click to add name Spragtelėkite pele norėdami pridėti vardą
Add Group Pridėti grupę
Descendants of... Palikuonys...
Immediate Family of... Artimiausia šeima
Immediate Family Artimiausia šeima
bigger didesnis
Save as group Išsaugoti kaip grupę
View Message Peržiūrėti žinutę
Between NAME1 and NAME2 Tarp NAME ir NAME
Forward Persiųsti
Forward this conversation to: Persiųsti šį pokalbį šiems asmenims:
There are NUMBER items in your inbox Yra NUMBER žinutės(čių) Jūsų dėžutėje

}}

Calendar page
include deceased įtraukti mirusius
NUMBER1 birthdays & NUMBER2 anniversaries for Family NUMBER gimtadienių ir NUMBER metinių jūsų šeimoje

}}


My Tree subpages: Geni Flash Interface Tree / Tree
NAME's tree NAME medis

}}

Tabs at the bottom
Navigate Orientuotis
Go to... Eiti į...
Preferences Pirmenybiniai

}}

Go to... tab
This list shows the people visible in the tree above. Šis sąrašas parodo aukščiau matomus asmenis medyje.
Click on any name to go to that person's position in the tree. Norint nueiti į to žmogaus padėtį medyje, reikia spausti and to žmogaus vardo.

}}

Preferences tab
Display Rodymas
Names Vardai
Advanced Sudėtingesnis
Ancestors to display rodomi Potėviai
All generations Visos kartos
NUMBER generations NUMBER kartų
Direct ancestors only Tik tiesioginiai protėviai
Tree layout Medžio schema
Standard Standartas
Vertical Vertikalus
Photos Only Tik foto
Names Only Tik vardai
Layout options Plano pasirinkimai
Show photos Rodyti nuotraukas
"Flip" nodes "Spragtelint" iškylantys
Click to "flip" nodes Paspausti, kad "Spragtelint" iškylantys
Show yellow arrows Rodyti geltonas rodykles
Show email prompt Rodyti el. pašto kreipinį
Center single parents Centruoti vienišus tėvus
Mark deceased Pažymėti mirusiuosius
Neutral color backgrounds Neutralių spalvų fonas
Name preferences Vardai kuriems teikiama pirmenybė
Do not display maiden names Nerodyti mergautinių pavardžių
Maiden name appended, in parentheses Mergautinė pavardė pridėta lenktiniuose skliaustuose
Maiden name instead of last name, in CAPS Mergautinė pavardė CAPS vietoj pavardės
Maiden name instead of last name Mergautinė pavardė vietoj pavardės
Ignore display name Ignoruoti displėjaus vardą
Show suffixes Rodyti priesagas
Show middle name Rodyti antrą vardą
Minimum font size Minimalus šrifto dydis
Maximum font size Didžiausias šrifto dydis
Rendering quality Kokybės perdavimas
High quality Aukštos kokybės
Medium quality Vidutinės kokybės
Low quality Mažos kokybės
Show tray on rollover Rodyti sąrašu
Restore all of your preferences to their defaults by pressing the button below. Atstatyti visus Jūsų nustatymus į jų pirminius nustatytmus spaudžiant žemiau esantį mygtuką.
Restore defaults Gražinti pirminius duomenis

}}

Explanations
View NAME's tree Pažiūrėti NAME medį
See more of NAME's family tree Peržiūrėti daugiau NAME šeimos medžių
Expand your tree to full screen Padidinti medį per visą ekraną
Edit NAME's basic information Redaguoti NAME pradinę informaciją
View NAME's profile Pažiūrėti NAME profilį
a cycle occurs when the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry to brothers) sutapimas atsiranda kai tas pats asmuo atsiranda daugiau kaip kartą medyje (pavyzdžiui, kai dvi seserys susituokia su broliais)
Click to add a sibling or a spouse Spausti norint pridėti giminę ar sutuoktinį

}}

Actions
New Naujas
Add people Pridėti žmonių
Save & close išsaugoti ir uždaryti
Save & continue išsaugoti ir tęsti
or ar
Cancel Baigti
View Peržiūrėti
Profile Profilis
Add Pridėti
sibling or spouse giminaitis arba sutuoktinis
child vaikas
Edit information Redaguoti informaciją
View profile Peržiūrėti profilį
More Daugiau
Create a cycle Sukurti ciklą
Close Uždaryti
Add Brother Pridėti brolį
Add Sister Pridėti seserį
Add Wife Pridėti žmoną
Add Husband Pridėti Vyrą
Add Son Pridėti sūnų
Add Daughter Pridėti dukterį
partner, ex-wife... partnerė, buvusi žmona...
partner, ex-husband... partneris, buvęs vyras...

}}

Wizard: Create a cycle
Cycles Ciklas
remove pašalinti
What's a cycle? Kas yra ciklas?
A cycle occurs then the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry two brothers). To create a cycle, drag the node onto the second person to whom he or she is related. Sutapimas atsiranda kai tas pats asmuo atsiranda daugiau kaip kartą medyje (pavyzdžiui, kai dvi seserys susituokia su broliais). Norėdami sukurti ciklą, vilkite pirmajį į antrąjį asmenį, su kuriuo jis arba ji yra susiję.
Remove this cycle? Pašalinti ciklą?
Removing this cycle will only remove it from the tray. You can always drag it back here later. Pašalinus ciklą, jis pasišalins tik iš vaizdo. jūs visada galėsite jį sugrąžinti atgal.
or ar
Husband or partner Vyras ar partneris
Wife or partner Žmona ar partnerė
They're the same person Jie yra tas pats asmuo

}}

Wizard: Building tree from address book
Build your tree from your address book Sukurk savo medį iš savo adresų knygos
Access your address book to select relatives to add to your tree. Įeik į savo adresų knygą, kad pažymėtum gimines ir pridėtus prie savo medžio
Geni will not save your password, and we will never email anyone without your direct consent. Geni nesaugo Jūsų slaptažodžio, ir mes niekada nesiųsime kam nors el. laiško be Jūsų tiesioginio sutikimo.
Your email address Jūsų el. paštas
Your email password Jūsų el. pašto slaptažodis
Don't see your email provider? Nematote savo el. pašto tiekėjo?
Back to your unconnected people Grįžti prie neprijungtų žmonių
Showing NUMBER Contacts Rodoma NUMBER kontaktai(ų)
Email Contacts El. pašto kontaktai
Select the family members in your address book Pasirinkite šeimos narius iš adresų knygutės
Choose another address book Pasirinkite kitą adresų knygutę
*No one will be invited until you put them in your tree *Niekas nebus pakviestas, kol Jūs neįtrauksite šių asmenų į savo šeimos medį.
Selected family Pasirinkta šeima
Already in your tree Jau esantys Jūsų medyje
Already on Geni Jau esantys Geni
You've imported X relative to your family tree. Jūs įkėlėte X giminaičius (ių) į savo šeimos medį.
To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member. Kad įkelti juos į jūsų medį, tempkite ir paleiskite prie artimiausio šeimos nario.
Drag and Drop Relatives Tempti ir paleisti gimines
Unconnected People (X) Nesusiję žmonės (X)
Drag their node onto a direct relative. Nutempti asmenį ant pagrindinių giminaičių.
Edit info Redaguoti informaciją
Add more Pridėti

}}

Viewing small part of profile (Not available in Standard Tree View.)
NAME is your RELATIVE NAME yra tavo RELATIVE
Born DATE in COUNTRY Gimęs DATE COUNTRY
Living in COUNTRY Gyvena COUNTRY
Occupation Profesija
User History Vartotojo istorija
Last updated on Paskutinis atnaujinimas
Last login on Paskutinis prisijungimas
Joined on Prisijungė nuo
Added to family tree by NAME Pridėjo prie šeimos medžio NAME
Started family tree Pradėjo šeimos medį

}}

"Welcome to the tree" message boxes (First time using the tree only)
Now add your parents Dabar pridėkite savo tėvus
Click inside the blue and pink boxes. Spauskite mėlynos ir rožinės dėžutės viduje.
Click to drag and move this out of the way. Paspausk, kad pertempti ir perkelti šitą iš kelio.
back atgal
Click The Arrows To Add Relatives Paspausti rodykles, kad pridėti gimines
You can add siblings, spouses, and children. Jūs galite pridėti brolius/ seseris, sutuoktinius ir vaikus.
Move Around Your Tree Judėti apie Tavo medį
Use the arrow controls, or just click and drag anywhere on the family tree. Naudotis rodyklėmis, arba tiesiog paspausti ir nuvilkti bet kur ant šeimos medžio.
Click Names To View Profiles Paspausti vardus, kad peržiūrėti profilius
Click the My Profile Tab to view and edit your profile. Paspauskite mano profilis klavišą kad peržiūrėti ir redaguoti profilį.
Invite Your Family Pakviesti Tavo Šeimą
Add your family's emails, so they can help complete your tree. Pridėk savo šeimos el. pašto adresus, kad jie padėtu užpildyti šeimos medį.

}}


List
List of NAME's Tree Sąrašas medžio NAME
Showing NUMBER1 people out of NUMBER2 in: Rodo NUMBER žmonių iš NUMBER:
See: new additions / new members Žiūrėti: naujai pridėtus / naujus narius
Sort by: Rūšiuoti pagal:
Relation Ryšys
Added by Pridejėjas
Action Veiksmas
Son of Sūnus
Daughter of Duktė
Brother of Brolis
Sister of Sesuo
Wife of Žmona
Husband of Vyras
Mother of Mama
Father of Tėvas
View Tree Peržiūrėti Medį
View List Peržiūrėti Sąrašą
Remove from Family group Pašalinti iš šeimos grupės
Add to Family group Pridėti prie šeimos grupės
deceased miręs
My Family Mano šeima
My Blood Relatives Mano artimi giminaičiai
My Inlaws Mano sutuoktiniai
My Ancestors Mano protėviai
My Descendants Mano palikuonys
My Blood Relatives Mano artimi giminaičiai
Recently Added List Sąrašas neseniai įkeltųjų
Recently Joined List Sąrašas neseniai prisijungusiųjų
Recently Modified List Sąrašas neseniai pakeistųjų
Invited By Me Mano pakviesti
Invited By My Family Mano šeimos pakviesti
Added by Me Mano pridėti asmenys
Previous Ankstesnis

}}

Index
Index of Last Names Sąrašas pagal pavardes
NUMBER1 people with NUMBER2 family names NUMBER žmonių su NUMBER šeimos vardų
"LASTNAME" in My Tree "LASTNAME" mano medyje
Showing NUMBER1 of NUMBER2 people Rodo NUMBER iš NUMBER žmonių

}}

Map
NUMBER1 out of NUMBER2 Family and Friends mapped by NUMBER iš NUMBER šeimos ir draugų pažymėtų
current location dabartinė vieta
place of birth gimimo vieta
NUMBER family members missing on this map NUMBER šeimos narių neesančių žemėlapyje
You Jūs
Living Relatives Gyvieji giminės
Deceased Relatives Mirę giminaičiai
Inlaws Sutuoktinio pusės giminės
Friends Draugai
Put Your Relatives on The Map Pridėti Jūsų Giminaičius Žemėlapyje
add pridėti
Place of burial Palaidojimo vieta
Current location Dabartinė gyvenamoji vieta
Add location for NAME Pridėti vietą NAME

}}

Discussion
Leave a comment here for your entire Tree to read Parašyk komentarą čia, kad galėtų perskaityti kiekvienas iš medžio
Enter your comment here Įveskite savo komentarą čia
Leave Comment Palikti komentarą

}}

Share and subpages
Share your tree =कुटमरूक वांटाति
Use these options to share your tree with family and friends. =संबंधि आनि इष्टां ओट्टु वांटुक या विकल्पांगॆलॆं प्रयोजन कराति।
Invite your family =आपणालॆ कुटमाक आपंयाति
Invite your family to join, edit and contribute to your tree. =आपणालॆं कुटमरूकांतुं सामिल ज़ांवुक, संपादित करुक आनि सहाय्या खात्तिरि संबंधियांक आपंयाति
Invite Pakviesti
Invite Your Family and Friends to Geni =संबंधियांक आनि इष्टांक जॆनीचॆरि आपंयाति
Invitation History =आमंत्रणांगॆलॆं वृत्तांत
Invite Your Family and Friends =संबंधियांक आनि इष्टांक आपंयाति
Invited By Me Mano pakviesti
Invited By My Family Mano šeimos pakviesti
There have not been any invitations sent. Click here to invite others to your tree. =आपणालॆं कुटमरूकारि अन्य जनांक आपंवच्याक हांगा किटिकिटि कराति।
NUMBER1 of NUMBER2 people who have been: =NUMBER2 धकुनु NUMBER1 जन, कॊणांक:
Invited By Me Mano pakviesti
Invited By My Family Mano šeimos pakviesti
Date Invited =आपंवचॆं तारीक
Status Padėtis
Has responded to your invitation. =तुमगॆलॆ आमंत्रणाक ज़वाब दिल्लां।
Has not responded to your invitation. =तुमगॆलॆ आमंत्रणाक ज़वाब दीनि।
Has not responded to invitation from NAME. =NAMEलॆं आमंत्रणाक ज़वाब दीनि।
Remind =उगडास करंवयां
Web Email =वीज़कागद
Easily build your tree from your address book and invite your close friends. =वीज़कागद सेवॆलॆ विळासा थांवुनु ससारायेनॆं तुमगॆलॆं कुटमरूक घडंवुनु इष्टांक आपंयाति।
Email Applications =वीज़कागदालीं प्रयोजन
Upload a contact file below and Geni will securely import your contacts. Read how to create a contact file here. =तोग्गु/सकल ऎकळॆ संपर्कसंचिकॆ (contacts-file) घालाति आनि जॆनी जाग्रतेनॆं तुमगॆलीं संपर्कां घॆत्तलॆं। संपर्कसंचिकॆ तैयार करचॆं पद्धति हांगा पळंयाति।
Contact File: =संपर्कसंचिकॆ:
Add Emails: =वीज़कागदविळास ज़ॊडाति:
separate email addresses with commas =अल्पविराम (,) द्वारा वीज़कागदविळासां विंगड कराति
Email your tree =तुमगॆलॆं कुटमरूक पॆटंयाति
Embed your tree =कुटमरूकाक खॊंवयां
Send this URL to share a limited read-only view of your tree: =तुमगॆलॆ कुटमरूकालॆं मर्यादित "वाज़चॆं मात्र" रूप दाकंवुक हॆं एकरूप संसाधन सोदक जॊडणि (URL) पॆटंयाति
Embed a limited view of your tree on a social networking site (Facebook, MySpace, etc.), your blog, or your own site. =(फ़ेसबुक, मैंडस्पेस, इ.) अंतरज़ाळावयिरलॆ सामाजिक ज़ाळिज़ागॆंचॆरि, ( ब्लॊगस्पॊट, वर्डप्रॆस, इ.) अंतरज़ाळ बरपस्थळांचॆरि आथवा आपणालॆ ज़ाळिज़ागॆरि घालाति।
GEDCOM is a standard file format for genealogical information. =वंशरूकवैज्ञानिक सुचनाधारा संवहनोपकरण (GEDCOM) वंशवैज्ञानिक माहिति खातिरि ऎकळॆ प्रमाणित प्रारूप आसा।
GEDCOM Export =GEDCOM भायॆर पॆटंवचॆं
Preview or configure your shared tree view. =तुम्मि वांटतलॆं कुटमरूकालॆं स्वरूप पळंवुनु घॆंवुनु संपादित कराति।
To join this tree, please ask NAME to send you an invitation. =या कुटमरूकांतुं सामिल ज़ांवच्याक दयॆ करुनु NAME क तुमकां आमंत्रण पॆटंवच्याक सांगाति।
Configure your shared tree =तुमगॆलॆं कुटमरूक संपादित कराति
Create a limited read-only view of your tree to share with family and friends outside of Geni. =जॆनी भायॆरलॆं संबंधि आनि इष्टां ओट्टु वांटुक तुमगॆलॆ कुटमरूकालॆं मर्यादित "पळंवचॆं मात्र" स्वरूप तैयार कराति।
Preview =पळंवुनु घॆयाति
You can drag your tree and change the zoom level. =कुटमरूकाक इच्छेनुसार ताणयेद आनि सान-व्हॊड करयेद।
Share this link: =हॆं ज़ॊडणि वांटाति:
If you no longer wish to share your tree, you can deactivate your link below. You can create a new link at any time. =तुमकां कुटमरूक वांटचॆं नासलॆरि तोग्गुवॆलॆं/सकलचॆं ज़ॊडणि बंद करयेद. मागिरि ज़ाय तावळ वापस च़ालु करयेद।
Deactivate this shared tree view =कुटमरूका वांटचॆं स्परूप बंद करयेद
Customize =नियोजन
optional =वैकल्पिक
Tree type =कुटमरूका स्वरूप
Pedigree view (direct ancestors only) =वंशावळि स्वरूप (आपणालीं पितर मात्र)
Immediate family =लागिचॆं कुटम
Immediate family and pedigree view =लागिचॆं कुटम आनि वंशावळि स्वरूप
Extended tree (first cousins) =विस्तारित कुटमरूक (पयलीं बापुल-मावस भावंड
Display type =स्वरूप
Standard Standartas
Vertical Vertikalus
Photos Only Tik foto
Names Only Tik vardai
more =च़ड
less =ऊणॆ
Size =
Small (300x250) =सान (३००x२५०)
Medium (375x300) =मध्यम (३७५x३००)
Large (600x400) =व्हॊड (६००x४००)
Tall (600x800) =दीग (६००x८००)
go =वच्च्यां
Custom =इच्छॆनुसार
Name display =नांवालॆं स्वरूप
First name and last initial (Jane S.) =नांव आनि अडनांवा अक्षर (जेन सि.)
First name only (Jane) =नांव मात्र (जेन)
Options =विकल्पां
Hide surnames of deceased direct ancestors =आपणालॆ अंतरलॆलॆ पूर्वज़ांगॆलीं आडनांवां निप्पंवका
Hide own children under 18 =१८ वरसांपशिनॆं ऊणॆं प्राय आश्शिलॆ चॆरुडुवांक निप्पंवयेद
Hide profile photos =व्यक्तिविवरण छायाचित्रां निप्पंवयेद
Mark deceased Pažymėti mirusiuosius
Privacy Information =एकांताविषयारि माहिति
Once you publish your tree, we can no longer guarantee the privacy of the data displayed. We caution you to consider the privacy of your family members when sharing your tree. =रूक प्रकाशित कॆल्लॆरि एकांतालॆं आश्वासन दिंवच्याक ज़ायना। कुटमरूक वांटचॆफूडॆ कुटमसदस्यांगॆलॆ एकांताविषयारि जाग्रत ज़ांवाति।
What we guarantee: =आम्मि इतलॆं आश्वासन दित्ताती कि
You choose where to display your shared tree. =तुमगॆलॆ कुटमरूक खंय दिसका हॆं तुमगॆलॆं मात्र निर्णय।
Your shared tree cannot be edited by anyone. =तुमगॆलॆ कुटमरूकालॆं संपादन कॊणांक करुक ज़ायना
Other branches of your tree are not accessible. =तुमगॆलॆ कुटमरूकालीं अन्य शाखां इतरांक दुर्लभ आस्सति।
Only publicly viewable profile photos are shown. =व्यक्तिविवरणालीं छायाचित्रां मात्र पळंवच्याक मॆळताति।
Additional profile information is not shown. =च़ड पार्श्वचित्रा माहिति पळंच्याक मॆळना
Last names are not shown unless you choose to display them for deceased direct ancestors (starting with your grandparents). =(आज्जॊ) थांवुनु, तुमगॆलॆ इच्छॆ नातिलॆरि, आडनांवां दाकंयनाति।
Minors are not shown unless you choose to show your own children. =तुम्मि चयन करनातिलॆरि अल्पप्रायालॆ चॆरुडुवांक दाकंयनाति।
You can deactivate your shared tree at any time. =तुम्मि तुमगॆलॆ वांटलॆलॆ कुटमरूक कॆदनाय बंद करयेद।
GEDCOM is a standard file format used to save, transfer, and transport genealogical information. Exporting a GEDCOM file will allow you to save your Geni family tree to your own computer. When you click the button below, we will generate your GEDCOM file and send you a link to download it. =वंशरूकवैज्ञानिक सुचनाधारा संवहनोपकरण<वं.सु.सं.> (GEDCOM) वंशवैज्ञानिक माहिति, राकुक, आदानप्रदान करुक आनि व्हांवच्याक ऎकळॆ प्रमाणित प्रारूप आसा। वं.सु.सं. संचिकॆ भायॆर पॆटंयलॆरि तुमकां कुटमरूक आपणालॆ गणकयंत्रारि राकुक ज़ातलॆं। कॆदॊळ तुम्मि तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆं गुब्बि किटिकिटि करतलीं, आम्मि तुमगॆलॆ वं.सु.सं.संचिकॆ तैयार करुनु तुमकां, राकुक ऎकळॆ ज़ॊडणि पॆटंयतलीं।
Export My GEDCOM File =मगॆलॆं वं.सु.सं. पॆटंययाति

}}


My Profile subpages: Viewing profile
This is you Tai Jūs
View your profile as others see it Peržiūrėti Jūsų profilį, kokį matys kiti
Your Profile is Jūsų profilis yra
% Complete % Užpildytas
Add your schools Pridėti savo mokyklas
Add someone to your tree Pridėti asmenį prie savo medžio
Edit your profile Redaguoti savo profilį
Add or View Photos Nuotraukų pridėjimas ar peržiūra
View Tree Peržiūrėti Medį
View List Peržiūrėti Sąrašą
Edit Profile Redaguoti profilį
About me Apie mane
This is your profile as others see it. Tai Jūsų profilis, kokį mato kiti.

}}

User stats
User stats Vartotojo statistika
View tree awards Peržiūrėti medžio apdovanojimus
People in My Tree Žmonės Mano Medyje
Added by Me Mano pridėti asmenys
Ancestor Prosenelis
Ancestors Proseneliai
Descendant Palikuonis
Descendants Palikuoniai
Photo added Pridėta nuotrauka
Photos added Pridėtos nuotraukos
Family Tree Awards Šeimos Medžio Apdovanojimai
Tree Creator Medžio Sukūrėjas
Top Profile Adders Profilio įtraukėjų topas
Top Profile Inviters Profilio pakvietėjų topas
Top Photo Uploaders Nuotraukų įkėlėjų topas

}}

Personal
Personal Asmeninis
Appearance Išvaizda
Contact Kontaktai
Home address Namų adresas
Mobile phone Mobilus telefonas
Home phone Namų telefonas

}}

User history
User History Vartotojo istorija
Last updated on Paskutinis atnaujinimas
Last login on Paskutinis prisijungimas
Joined on Prisijungė nuo
Started family tree Pradėjo šeimos medį

}}

About Me
Share some things about yourself here. Čia pasidalinti kuom nors apie save.
Height Ūgis
Ethnicity Etninė grupė

}}

Editing Profile and information
Edit Basics Redaguoti pagrindinius dalykus
Basics Pagrindiniai dalykai
My Basics Mano pagrindiniai dalykai
Status Padėtis
Living Gyvas
Deceased miręs
Name Vardas
First name Pirmas vardas
Middle name Vidurinis vardas
Last name Pavardė
Suffix Priesaga
Display name Ekrano vardas
Email El. paštas
Current location Dabartinė gyvenamoji vieta
Gender Lytis
Male Vyras
Female Moteris
Date of birth Gimimo data
Circa apytiksliai
Send Birthday Reminders Siųsti Gimtadienio priminimus
To my family Mano šeimai
Place of birth Gimimo vieta
Birth order Gimimo tvarka
Death Mirė
Burial Palaidojimas
Languages Kalbos
Nicknames Pseudonimai
Unknown Nežinomas
Only child Vienintelis vaikas
born first gimęs pirmas
born second gimęs antras
born third gimęs trečias
born fourth gimęs ketvirtas
born fifth gimęs penktas
born sixth gimęs šeštas
born seventh gimęs septintas
born eighth gimęs aštuntas
born ninth gimęs devintas
born tenth gimęs dešimtas
born eleventh gimęs vienuoliktas
born twelfth gimęs dvyliktas
born thirteenth gimęs tryliktas
born fourteenth gimęs keturioliktas
born fifteenth gimęs penkioliktas
born sixteenth gimęs šešioliktas
born seventeenth gimęs septynioliktas
born eighteenth gimęs aštuonioliktas
born nineteenth gimęs devynioliktas
born twentieth gimęs dvidešimtas
This person does not have email Šis žmogus neturi el. pašto
This person is deceased Šis žmogus yra miręs

}}

Hair color
Hair Plaukai
Hair color Plaukų spalva
Black Juoda
Blond Šviesi
Brown Ruda
Gray Pilka
Other Kiti
Red Raudona

}}

Eye color
Eyes Akys
Eye Color Akių spalva
Amber Gintaro spalvos
Blue Mėlyna
Green Žalia
Hazel Šviesiai ruda

}}

Religions
Religion Religija
Agnostic Agnostikas
Atheist Ateistas
Baha'i Baha
Buddhist Budistas
Catholic Katalikas
Christian - other Krikščionis - kita
Eastern Orthodox Rytų Ortodoksas
Greek Orthodox Graikų Ortodoksas
Hindu-Smartha =हिंदु - स्मार्त
Hindu-Vaishnava =हिंदु - वैष्णव
Hindu-Shaiva =हिंदु - शैव
Hindu-Shaktya =हिंदु - शक्त्य
Hindu-Agnostic =हिंदु - नास्तिक
Hindu-Atheist =हिंदु - निरीश्वरवादि
Hindu-Advaita =हिंदु - अद्वैत
Hindu-Yogic =हिंदु - योग
Hindu-Other =हिंदु - अन्य
Huguenot Hugenotas
Islam-Sunni =इसलाम - सुन्नि
Islam-Shia =इसलाम - शिया
Jain Jenistas
Jewish Žydas
Mormon Mormonas
Protestant Protestantas
Scientologist Mokslininkas
Sikh Sikas
Taoist Daoistas
Wiccan Raganius

}}

Political views
Political Views Politinės Pažiūros
Conservative Konservatorius
Democratic Demokratas
Green Party Žaliasis
Independent Nepriklausomas
Indifferent Neutralus
Liberal Liberalas
Libertarian Liberalių pažiūrų
Very Conservative Labai Konservatyvus
Very Liberal Labai Liberalus
Moderate Conservative Vidutiniškai Konservatyvus
Moderate Liberal Vidutiniškai Liberalus
Republican Respublikonas

}}

School
School Mokykla
Elementary School Pradinė mokykla
Middle School Pagrindinė mokykla
High School Vidurinė mokykla
College/University Koledžas/Universitetas
Graduate Education Išsilavinimas

}}

Work
Work Darbas
Company Kompanija

}}

Contact information
My Contact Mano kontaktai
On the web Svetainėje
Work address Darbo adresas
Add another Pridėti

}}

Favorites
Favorites Mėgstamiausi
Interests Pomėgiai
Activities Veiklos
People/Heroes Žmonės/Didvyriai
Cuisines Virtuvės valgiai
Quotes Citatos
Movies Filmai
TV Shows TV Šou
Music Muzika
Books Knygos
Sports Sportas
Service Paslaugos
Username Vartotojo vardas
Web address Internetinis adresas
Phone Numbers Telefono numeriai
Area code Vietos kodas
Phone no Telefono nr
Street Gatvė
County Apygarda
State Valstija
Postal code Pašto kodas

}}


Relationships
Partner Partneris
is a yra
Current Husband =वर्तमान बाम्मुण
Current Wife =वर्तमान बायिल
Fiance Sužadėtinis
Fiancée =उत्रामुदि/निश्चयतांबुळ ज़ाल्लॆं
Current partner Dabartinis partneris
Late Husband =दिवंगत बाम्मुण
Late Wife =दिवंगत बायिल
Ex-Husband =माजि-बाम्मुण
Ex-wife Buvusi žmona
Divorced Išsiskyrę
Ex-partner Buvęs(usi) partneris(ė)
Married on Susituokė
Married in Vestuvių miestas
Parents Tėvai

}}


Places
Date Data
Location Vieta
City Miestas
State/Province Valstija/Provincija
Country Šalis
County Apygarda
Date of death Mirties data
Place of death Mirties vieta
Date of burial Laidojimo data
Place of burial Palaidojimo vieta

}}


Relations
Brother Brolis
Sister Sesuo
Mother Motina
Father Tėvas
Son Sūnus
Daughter Dukra
Half-brother Įbrolis
Half-sister Įseserė
Stepmother Pamotė
Stepfather Patėvis
Stepson Posūnis
Stepdaughter Podukra
Uncle (Mother's brother) =मामु
Uncle (Father's elder brother) =म्हांतु
Uncle (Father's younger brother) =बाप्पा
Uncle Dėdė
Aunt (Mother's sister) =पाच्चि/मावशि
Aunt (Father's sister) =पाच्चि/आकय
Aunt Teta

}}

NOTE: In some languages, you have a name for both your mother's sister, your father's sister etc. If your language doesn't have this, just translate Aunt, Aunt (Fath. sis.) and Aunt (Moth. sis.) as the same. (Same for Uncle, Nephew, Grandmother, etc.)
{{Translation/term|Grandfather (Mother's Father)|=आज़्ज़ॊ/मामपांय}
Nephew (Brother's Son) =पुतणियॊ/पुतवणॊ
Nephew (Sister's Son) =भाच़्च़ॊ
Nephew Sūnėnas
Niece (Brother's Daughter) =धूवडि
Niece (Sister's Daughter) =भाच्चि
Niece Dukterėčia
Grandfather (Father's Father) =आज़्ज़ॊ/घरापांय
Grandfather Senelis
Grandmother (Mother's Mother) =आम्मम्मा/मम्ममा/माम्मांय
Grandmother (Father's Mother) =आन्नम्मा/बापम्मा/घरामांय
Grandmother Senelė
Great grandfather (Maternal) =पिज़्ज़ॊ
Great grandfather (Paternal) =पिज़्ज़ॊ
Great grandfather Prosenelis
Great grandmother (Maternal) =पिज्जि
Great grandmother (Paternal) =पिज्जि
Great grandmother Prosenelė
Grandson Anūkas
Granddaughter Anūkė
Great grandson Proanūkis
Great granddaughter Proanūkė
Husband Vyras
Wife Žmona
male cousin (paternal) =बापुलभाव
female cousin (paternal) =बापुलभयिणि
male cousin (maternal) =मावसभाव
female cousin (maternal) =मावसभयिणि
Ex-husband Buvęs vyras
Ex-wife Buvusi žmona
First male cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलि मावसभयिणि
First male cousin (paternal) =पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) =पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) =पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) =पयलि मावसभयिणि
Great aunt's daughter-in-law Protetės marti
Great aunt's son-in-law Protetės žentas
Great aunt Protetė
Great uncle's daughter-in-law Prodėdės marti
Great uncle's first cousin's ex-wife's wife Prodėdės pusbrolio buvusios žmonos žmona
Great uncle's son-in-law Prodėdės žentas
Great uncle Prodėdė
Second great aunt Antros kartos protetė
Second great grandfather Antros kartos senelis
Second great grandmother Antros kartos senelė
Second great uncle Antros kartos dėdė
Third great grandfather Trečios kartos senelis
Third great grandmother Trečios kartos senelė

}}

Timeline
Showing X Events Rodoma X įvykių
Timeline Laiko juosta
reverse order atbuline tvarka
Show events where X is a Rodyti įvykius kur X yra
Participant Dalyvis
Attendee Dalyvis
Fan Gerbėjas
Creator Kūrėjas
Birth of Gimimas
attended dalyvavo
Marriage of Vedybos
Event title Įvykio pavadinimas
Year Metai
Add Event Pridėti įvykį
Add more details Pridėti daugiau detalių
Please wait while the page loads Prašome palaukti, kol puslapis pasikraus
Range Sritis
Start Date: Pradžios data:
End Date: Pabaigos data:
Enter event description here Čia įrašykite įvykio aprašymą
Participants: Dalyviai:
Attendees: Dalyviai:
Who is this event for? Kam skirtas šis įvykis?
Who was at this event? Kas buvo šiame renginyje?
More Events Daugiau įvykių
My Timeline Mano laiko juosta
Add a new event Pridėti naują įvykį
About This Event Apie šį įvykį
Event Photos Įvykio nuotraukos
Event Albums Įvykio albumai
There are currently no photos of this event. Click here to add photos. Kol kas šio įvykio nuotraukų nėra. Spauskite čia, norėdami pridėti nuotraukų.
Attendees Dalyviai
There are currently no attendees for this event. Click here to add some. Kol kas šio įvykio dalyvių nėra. Spauskite čia, norėdami pridėti kelis.
Who attended this event? Kas dalyvavo šiame įvykyje?
Save Attendees Išsaugoti dalyvius
Share some details about this event Pasidalyti kai kuriomis detalėmis apie šį įvykį
Save Description Išsaugoti aprašymą
Event successfully updated Įvykis sėkmingai atnaujintas
There are currently no albums tagged with this event Kol kas nėra albumų, susijusių su šiuo įvykiu
Guestbook Svečių knyga
as kaip
worked at dirbo
X people X žmonių
I was there Aš ten buvau
Fans Gerbėjai
I wasn't there, but I'm a fan Aš ten nebuvau, bet esu gerbėjas
Click here if you were not at this event but would like to add it to your timeline =घडणेंतुं नातिलॆरय समयगॆरांतुं ज़ॊडचॆ आसलॆरि हांगा किटिकिटि कराति

}}

Settings page and subpages
All Account Settings Visi paskyros nustatymai
Family Group Šeimos Grupė
define your Family group, the subset of your tree you want to stay in touch with =कुटमरूकालॆ खंचॆ सदस्यां ओट्टु संपर्क दवंरचॆं आसा आनि तुमगॆलॆ कुटमसमूह सुस्पष्ट कराति
Profile Privacy Profilio privatumas
control who can see your profile and what they see nustatykite, kas gali matyti jūsų profilį ir kas jame bus atvaizduota
Profile Actions Profilio veiksmai
control who can perform actions on your profile nustatykite, kas gali koreguoti jūsų profilį
Blocked Users Užblokuoti vartotojai
block users from seeing your profile or contacting you užblokuokite vartotojus, kad jie nematytų jūsų profilio arba negalėtų susisiekti
Managed Profiles Tvarkomi profiliai
control the privacy settings of profiles you have added keiskite privatumo nustatymus profiliams, kuriuos sukūrėte
Recent Activity Paskiausia veikla
control what gets displayed in your newsfeed and when you get notified of updates =सकदांक ताजा माहिति दिंवचॆ वॆळार कितलॆ आनि कसलॆं सुद्दि दिंवचॆं हाजॆर नियंत्रण दवंराति
Notifications Perspėjimai
control what Geni events you get notified about nustatykite apie kokius Geni įvykius jums pranešti
Email & Password El. paštas ir slaptažodis
add or update your email and password pridėkite arba atnaujinkite savo el. pašto adresą arba slaptažodį
Your Family is the subset of your Tree that you want to stay in touch with. This is the group that you will share news, photo albums, and birthdays with. =तुमगॆलॆ कुटम तुमगॆलॆ कुटमरूकालीं तीं सदस्यां आस्सती कॊणां ओट्टु तुमकां संपर्क दवंरचॆं आसा। या समूहावोट्टु तुमकां सुद्दि, छायाचित्रसंग्रहां आनि ज़ायिदीसां वांटुक ज़ातलॆं।
My Family consists of Mano šeima susideda iš
and ir
plus their current partners bei jų dabartinių partnerių
My 5th cousins and closer Mano penktos kartos pusbroliai ir artimesni
My 4th cousins and closer Mano ketvirtos kartos pusbroliai ir artimesni
My 3rd cousins and closer Mano trečios kartos pusbroliai ir artimesni
My 2nd cousins and closer Mano antros kartos pusbroliai ir artimesni
My 1st cousins and closer Mano pirmos kartos pusbroliai ir artimesni
My immediate family Mano artimiausia šeima
None of my blood relatives Niekas iš kraujo giminių
NAME's 5th cousins and closer NAME penktos kartos pusbroliai ir artimesni
NAME's 4th cousins and closer NAME ketvirtos kartos pusbroliai ir artimesni
NAME's 3rd cousins and closer NAME trečios kartos pusbroliai ir artimesni
NAME's 2nd cousins and closer NAME antros kartos pusbroliai ir artimesni
NAME's 1st cousins and closer NAME pirmos kartos pusbroliai ir artimesni
NAME's immediate family Artimiausia NAME šeima
None of NAME's blood relatives Niekas iš NAME kraujo giminių
You can add or remove individuals on their profile. Jūs galite pridėti arba pašalinti atskirus asmenis jų profilyje.
Use the checkboxes below to specify who can see your profile information. Naudokite varneles, norint nurodyti kas gali matyti jūsų profilio informaciją.
Public Vieša
Profile photo Profilio nuotrauka
expand išplėsti
Basic Info Pagrindinė informacija
close uždaryti
Maiden name Mergautinė pavardė
First names of immediate family Pirmi Jūsų artimiausių giminių vardai
Person who added me Asmuo, kuris pridėjo mane
Birthday Gimtadienis
hide age paslėpti amžių
Birth place Gimimo vieta
Occupation Profesija
About Me Apie mane
Family box Šeimos langas
Friends box Draugų langas
Latest News box Paskutinės naujienos
User Stats box Vartotojo statistika
Personal Info Asmeninė informacija
Contact Info Kontaktinė informacija
Work Info Darbovietės informacija
Schools Mokyklos
Use the checkboxes below to specify who can perform actions on your profile. Pažymėkite langelius žemiau ties tai žmonėmis, kurie gali atlikti veiksmus Jūsų profilyje.
Who can edit my profile info? Kas gali redaguoti Jūsų profilio informaciją?
Who can post a comment? Kas gali komentuoti?
Who can send me a message? Kas gali Jums atsiųsti žinutę?
Who can invite me to be friends? Kas gali mane pakviesti draugauti?
Who can find me using search? Kas gali rasti mane per paiešką?
unblock Nebeblokuoti
Prevent someone in your tree from seeing your profile and block delivery of their messages to you. Uždrauskite asmeniui(-nims) savo medyje peržiūrėti Jūsų profilį ir blokuokite jų žinutes Jums.
Block a User Blokuoti vartotoją
Users will not be notified that you've blocked them. Vartotojams nebus pranešta, kad Jūs juos užblokavote.
Currently Blocked Šiuo metu blokuojami
No blocked users. To block a user, type a name in the box above. Nebeblokuoti
Return to Account Settings Grįžti į sąskaitos nustatymus.
Manage the privacy of the profiles you've added. =तुम्मि ज़ॊडललॆ पार्श्वचित्रांगॆलॆ एकांत व्यवस्थापन
Living Profiles I Added Mano pridėti gyvi profiliai
Who can edit? Kas gali redaguoti?
Who can search? Kas gali ieškoti?
Only Me Tik Aš
Entire Tree Visas medis
Anyone Bet kas
Deceased Profiles I Added Mano pridėti mirę profiliai
When you create content on Geni, your Family and Friends are shown updates as Family News on the Home tab. =कॆदॊळ तुम्मि जॆनीचॆर उपयोजकखातॆ तैयार करताति तॆदॊळ कुटमजन आनि इष्टां "मुखारवॆलॆ पान"आर "कुटमा सुद्दि" म्हुणु दिसतलीं।
They will only receive updates about content that your privacy settings permit them to see. Jie gaus atnaujintą informaciją tik tą, kurią leidžia matyti privatumo nustatymai.
Create an update when I... Sukurti atnaujinimą kai aš...
update my own profile Atnaujinti savo profilį
post my latest news Skelbti mano naujausias žinias
add a Friend Pridėti draugą
comment in someone's guestbook komentuoti kažkieno svečių knygoje
comment on a photo komentuoti nuotrauką
comment on an event komentuoti įvykį
comment in my tree discussion komentuoti medžio diskusijoje
An update will always appear when I... Atnaujinimas visada bus matomas, kai aš...
add someone to the tree pridėsiu ką nors prie medžio
update someone else's profile atnaujinsiu kieno nors profilį
add photos pridėsiu nuotraukų
tag someone in a photo pažymėsiu ką nors nuotraukoje
add an event įkelsiu įvykį
tag someone in an event pažymėsiu ką nors įvykyje
add photos to an event pridėsiu įvykio nuotraukų
An update will never appear when I... Atnaujinimas nebus matomas, kai aš...
send a message išsiųsiu žinutę
view a profile peržiūrėsiu profilį
view a photo peržiūrėsiu nuotrauką
decline an invitation atsisakysiu pakvietimo
edit my Family group redaguosiu savo šeimos grupę
edit my privacy settings redaguosiu savo privatumo nustatymus
Control which notification emails Geni sends you. Nustatykite, apie kuriuos pranešimus norite gauti el. pašto pranešimą.
Send me an email when someone Siųsti el. laišką kai kas nors
sends me a message siunčia man žinutę
invites me to be Family kviečia prisijungti mane būti Šeima
invites me to be a Friend kviečia prisijungti mane būti Draugu
accepts my invitation to join my Tree, Family or Friends priima mano kvietimą prisijungti prie mano Medžio, Šeimos ar Draugų
comments in my guestbook palieka komentarą mano svečių knygoje
comments in my tree discussion palieka komentarą mano medžio diskusijoje
comments on my photo or responds to my comment pakomentuoja mano nuotrauką ar atsako į mano komentarą
comments on my event or responds to my comment pakomentuoja įvykį ar atsako į mano komentarą
tags me in a photo (once daily max) nurodo mane nuotraukoje (vieną kartą per dieną max)
adds photos of Family and Friends (once daily max) prideda šeimos ir draugų nuotraukų (vieną kartą per dieną max)
makes new additions to my Tree (once daily max) padaromas naujas papildymas į mano Medį (vieną kartą per dieną max)
in my Family and Friends is about to have a birthday (once daily max) mano šeimoje ir draugų tarpe artimiausi gimtadieniai (max vieną kartą per dieną)
Also email me occasionally about new Geni features and announcements Taip pat retkarčiais informuoti mane apie Geni naujienas
Primary Email Address Pirminis el. pašto adresas
Change Password Keisti slaptažodį
Add email Pridėti el. paštą
Enter Current Password Įveskite dabartinį slaptažodį
Confirm New Password Patvirtinti naują slaptažodį
Type New Password Įveskite naują slaptažodį

}}

Error/Information Messages
Please wait... Prašome palaukti...
Almost done... Beveik baigta...
Loading Relationship... Kraunami ryšiai...
Sorry, you cannot send messages to yourself. Atsiprašome, jūs negalite siųsti pranešimų sau.
You must specify recipients to send this message. Norėdami išsiųsti žinutę, privalote nurodyti gavėjus.
You must enter a subject or body to send this message. Norėdami išsiųsti žinutę, privalote įrašyti temą ar tekstą.
The conversation has been saved. Pokalbis išsaugotas.
We are experiencing technical difficulties =आम्मि सद्य तांत्रिकि दोष अनुभव करतऽस्सति।
The conversation has been deleted. Pokalbis ištrintas.
NAME's current location was placed on the map. =NAME लॆं वर्तमान स्थळ नकासार घाललां
Your address book has been cleared. =तुमगॆलॆ विळासपान खालि कॆल्लां।
Please enter some email addresses to invite. =आपंवचॆक दयॆ करुनु कांयी वीज़कागदविळासां बरंयाति।
Please enter a valid email address and password. =दयॆ करुनु वैध वीज़कागदविळास आनि गुट्टु-ऊत्र दीयाति।
You haven't imported any contacts. =तुम्मि संपर्कां आनिकय भितर हाडनिती।

}}

Uncategorized
{{Translation/term|Caption|Paaiškinimas}
(Balloon Icon) (Iškylantis simbolis)
(I Icon) (Aš simbolis)
(Printer Icon) (Spausdintuvo simbolis)
(relative) (giminaitis)
ActiveX control is necessary to upload your files quickly and easily. You will be able to select multiple images in user-friendly interface instead of clumsy input fields with Browse button. Installation will take up to few minutes, please be patient. To install Image Uploader, please click on the Information Bar. After page reload click "Yes" when you see the control installation dialog. ActiveX yra reikalingas norint įkelti failus greitai ir lengvai. Jūs patogiai galėsite pasirinkti keletą vaizdų vietoj lėto įkėlimo su Paieškos mygtuku. Įdiegimas užtruks iki kelių minučių, prašome būti kantrus. Įdiegti Image Uploader (vaizdų įkelėją), prašome paspausti Informacijos juostą (Information Bar). Po puslapio persikrovimo paspauskite "Taip" kai pamatysite įdiegimo valdymo dialogą.
Add Photos to This Album Įkelti nuotraukas į šį albumą
Add Relatives to Calendar Pridėti giminaičius į kalendorių
Add a Caption Pridėti paaiškinimą
Add descendants of Pridėti palikuonis
Add immediate family of Pridėti artimiausius gimines
Add multiple photos very quickly, Pridėti keletą nuotraukų labai greitai,
Add photos from your computer. Pridėti nuotraukas iš Jūsų kompiuterio.
Add these photos to Pridėti šias nuotraukas prie
Add to Favorites Pridėti prie mėgstamiausių
Add your family's emails, so they can help complete the tree. Pridėti Jūsų šeimos el. pašto adresus, kad jie galėtų padėti užpildyti medį.
Added On Pridėtas
Added to family tree by Pridėtas į šeimos medį
Adding X Photos Pridedamos X nuotraukos
Advanced Photo Uploader Sudėtingesnis nuotraukų įkelėjas
Album Cover Albumo viršelis
An existing photo album Egzistuojantis foto albumas
Are you sure you want to delete this photo? Ar tikrai Jūs norite ištrynti šią nuotrauką?
Back to your profile Atgal į Jūsų profilį
Balloon help is off Pagalba yra išjungta
Balloon help is on Pagalba yra įjungta
Birth Gimimas
Blood Relatives Kraujo giminės
Bloodrelatives Kraujo giminės
Born Gimęs
Brother-in-law Svainis
By Pagal
Click an arrow to slide the family tree in that direction. You may also use the arrow keys on your keyboard. Paspausti rodyklę, kad nuslinkti šeimos medį ta kryptimi. Jūs taip pat galite naudoti Jūsų klaviatūros rodykles.
Click and drag to move this out of the way. Norint išimti, reikia paspausti ir nutempti.
Click and drag up to zoom in and out. Your tree will get bigger or smaller. Norint pritraukti ir/ar atitolinti, reikia paspausti ir nutempti. Jūsų medis bus didesnis arba mažesnis.
Click here to print this tree Spausti čia norint išspausdinti medį
Click here to turn on balloon help Norint įjungti pagalbą, spausti čia
Click here to turn on help messages Norint įjungti pagalbos žinutes, spausti čia
Click on the small green trees to view extended family members. Norint peržiūrėti pratęstos šeimos narius, reikia spausti ant mažo žalio medžio.
Click this arrow to add a sibling, spouse or partner for this person. Norint pridėti brolį, seserį, sužadėtinį(-ę) ar partnerį(-ę), reikia paspausti šią rodyklę.
Click this arrow to slide the family tree in this direction. You may also Spausti šią rodyklę, norint įvesti šeimos medį šia kryptimi. Jūs taip pat galite
Click this button to recenter this family tree. Spausti, jei norite išcentruoti šį šeimos medį.
Click this button to turn help balloons off. Spausti, jei norite išjungti pagalbą.
Click this link to edit basic information about this person. Spausti šią nuorodą, jei norite redaguoti pagrindinę informaciją apie šį žmogų.
Click this link to view this person's profile. You may also be able to edit this profile. Spausti šią nuorodą, jei norite peržiūrėti šio žmogaus profilį.
Click this link to view your family tree from this person's point of view. Spausti šią nuorodą, jei n orite peržiūrėti Jūsų šeimos medį iš šio žmogaus požiūrio.
Click to add a name Spausti norint įvesti vardą
Click to view this person's family tree. Spausti norint peržiūrėti šio žmogaus šeimos medį.
Clicking on any name will take you to that person's position on the tree. Spaudžiant ant bet kurio vardo, perkels Jus į to žmogaus padėtį medyje.
Close this dialog box when upload completes Kai įkrovimas pasibaigs, išjunkite šį pokalbio langą
Close Uždaryti
Comments Komentarai
Confirm email address Patvirtinti el. pašto adresą
Connect these relatives to your tree. Sujungti šiuos gimines prie Jūsų medžio.
Create Message Sukurti žinutę
Create a new album Sukurti naują albumą
Created by NAME on DATE Sukurta NAME DATE
Created on DATE Sukurta DATE
Daughter-in-law Marti
Delete this Album Ištrinti šį albumą
Description Aprašymas
Deselect All Nebežymėti visų
Drag photos to change their display order in this album. Norint pakeisti nuotraukų eiliškumą šiame albume, reikia pervilkti jas.
Drag this slider to change size of print. Norint pakeisti nuotraukos dydį, reikia pervilkti šią slinktį.
Edit Album Redaguoti albumą
Edit description... Redaguoti aprašymą...
Employer Darbdavys
End Year Pabaigė
English Anglų
Family Albums Šeimos albumai
Family Friends Šeimos draugai
Find relatives quickly. Greitai surasti gimines.
Finished Pabaigta
First Name / Last Name Vardas / Pavardė
First photo Pirma foto
Geni Image Upload Geni nuotraukos įkėlimas
Go Eiti
Having trouble? Try the simple uploader instead. Turite problemų? Pabandykite paprastą įkelėją vietoj šio.
Help balloons are turned on. Hold your mouse over almost anything on the family tree for an explanation. =मदति फुगॊ च़ालु आसा। कसलॆंय विषयारि स्पष्टिकरणा खात्तिरि संगणकमूषकाक कुटमरूकारि खंयी राकुनु दवंराति।
Hide help balloons Paslėpti pagalbą
Home Phone Namų telefonas
I replied Aš atsakiau
If names in your tree use non-English characters, you must select "landscape" in your printer's settings to display the names correctly. =कुटमरूकावयिरलॆ विवरणांतुं रोमिलिपि नातिलीं अक्षरां आसलॆरि, नांवां सम्म दाकंवचॆक, मुद्रकयंत्र व्यवस्थापनांतुं "Landscape" लॆं चयन कराति।
If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow arrows or navigate to another branch of your tree. Jei Jūs nematote nepažymėto žmogaus tiesioginio giminaičio, pridėkite prie savo medžio spausdami geltonas rodykles arba nukreipkite į kitą jūsų medžio šaką.
If you'd like to change the size of your print, please use the controls below. Jei jūs norite pakeisti spausdinimo dydį, prašome naudotis žemiau esančiais nustatymais.
Image Uploader Nuostraukų įkelėjas
Immediate Family Members Artimiausios giminės nariai
In this photo Šioje nuotraukoje
Invite a family member Pakviesti šeimos narį
Invite your family: Pakviesti savo šeimą:
Just drag and drop them on their nearest relative. If your relative is already in the tree, drag their unconnected node onto the one in the tree. Paimti ir nuvesti juos prie jų artimiausios giminės. Jei jūsų giminė jau yra medyje, nuveskite juos prie vieno iš neprijungtų.
Leave a message for Palikti žinutę
Leave message Palikti žinutę
List of NAME's Tree Sąrašas medžio NAME
Make connections. Padaryti sujungimus.
Make my profile photo Padaryti mano profilio nuotrauka
Map of My Family Mano medžio žemėlapis
Message Žinutė
Mobile Phone Mobilusis telefonas
My Profile
NAME's photos =NAME
Name Vardas
New Album Name Naujo Albumo pavadinimas
Next Kitas
No matches found, search entire tree Atitikmenų nerasta, ieškokite visame medyje
Note: 'date of death' Pastebėjimas: "mirties data"
Open Other Branches of Your Tree Atidryti kitus Tavo Medžio skyrius
PRINT PRINT
Photo Added Nuotrauka įdėta
Photo X1 of X2 in NAME's photos =NAMEलीं X2थांवुनु X1 छायाचित्रां
Position Padėtis
Print To Paper Spausdinti ant popieriaus
Print in black & white Spausdinti juoda-balta
Print with normal font. Spausdinti normaliu šriftu.
Print with small font. Spausdinti mažu šriftu.
Print your tree on one page. Spausdinti jūsų medį viename puslapyje.
Printing Instructions Spausdinimo Instrukcijos
Recent Albums Paskutinieji Albumai
Recently Added List Sąrašas neseniai įkeltųjų
Recently Joined List Sąrašas neseniai prisijungusiųjų
Recently Modified List Sąrašas neseniai pakeistųjų
Red Raudona
Remove from Favorites Pašalinti iš Mėgstamų
Reorder Album Pakartotinis Albumo užsakymas
Reorder Photos Pakartotinis Nuotraukų užsakymas
Reply Atsakyti
Reverse Sort Atvirkštinis rūšiavimas
Save your changes >> Išsaugoti Jūsų pakeitimus >>
Saved Messages Išsaugotos Žinutės
Save Saugoti
Saving Išsaugojimas
Search name or email Vardo ar el.pašto paieška
Second photo Antra foto
Select All Pažymeti visus
Select one or more photos from your computer Pažymėti vieną ar daugiau nuotraukų iš Jūsų kompiuterio
Send Birthday Reminders Siųsti Gimtadienio priminimus
Separate favorites in each group with a comma. Ex: reading, fishing Mėgstamiausius atskirti kableliu kiekvienoje grupėje. Pvz.: skaitymas, žvejyba
Separate nicknames with a comma. Ex: Jack, Jay, Uncle Jay Atskirti pravardes kableliu. Pvz.: Džekas, Džėjus, Dėdė Džejus
Set Album Cover Nustatyti Albumo viršelį
Set as cover Nustatyti viršeliu
Set as profile photo Nustatyti kaip profilio nuotrauka
Share some things about (NAME) =NAME विषयारि चिकॆं/मातशॆं बरंयाति
Show legend Rodyti legendą
Show page numbers Rodyti puslapio skaičius
Simple Photo Uploader Paparastas Nuotraukų Įkelėjas
Son-in-law Žentas
Start Year Pradžia
Start typing a language Pradėti spausdinti kalbą
Start typing a political view Pradėti spausdinti politines pažiūras
Start typing a religion Pradėti spausdinti religiją
Start typing an ethnicity Pradėti spausdinti etnines grupes
Tag Your Added Photos Pažymėti Jūsų įdėtas nuotraukas
Tagged By Me Mano pažymėtos
There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again. Įvyko klaida įkeliant Jūsų adresų knygą. Prašome pakartotinai patikrinti vartotoją ir slaptažodį ir pabandyti dar kartą.
Title Pavadinimas
To see a list of all of the names in your current tree, open the 'Go to...' tab =तुमगॆलॆं कुटमरूकावयिरलॆ समस्त नांवां यादि पळंवचॆं आसलॆरि "...वच्च्यां" ज़ॊडणि मॆकळाति।
Type Description Here Rašyti aprašymą čia
Type first or last name Spausdinti vardą arba pavardę
Updated Atnaujinta
Use the options below to determine the size of your printed tree. The print preview will show you how many pages your tree spans. Each gray square represents =छाप्पिलॆ कुटमरूकालॆ आकार निश्चित करुक तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ विकल्पांगॆलॆं प्रयोजन कराति।कुटमरूक कितलॆं पान आड आसा हॆं तुमकां दाकंयतलॆं। प्रतियॆकळॆ राकशॆं चतुष्कोण सांगता कि
View as Tree Peržiūrėti kaip Medį
Viewing X Photos Žiūrima X nuotrauka
Who's In This Photo Kas yra šioje nuotraukoje
Who's in this album Kas yra šiame albume
X Added X įdėta
X people were not added X žmonių nebuvo pridėta
You must enter a subject or body Jūs privalote įvesti pavadinima arba tekstą
Yourself Pats (Pati)

}}

Lower case
add from address book įdėti iš adresų knygelės
and ir
anniversaries sukaktys
because we cannot send them email. todėl mes negalime siųsti jiems el. pašto.
birthdays gimtadieniai
created by Me Mano sukurti
current spouse dabartinis sutuoktinis
done atlikta
edit redaguoti
enter email įveskite el. pašto adresą
enter her email įveskite jos el. pašto adresą
enter his email įveskite jo el. pašto adresą
for My Family Mano šeimai
her brother jos brolis
her daughter jos dukra
her father jos tėvas
her husband jos vyras
her mother jos motina
her sister jos sesuo
her son jos sūnus
her wife jos žmona
hide year slėpti metus
hide slėpti
his brother jo brolis
his daughter jo dukra
his father jo tėvas
his husband jo vyras
his mother jo motina
his sister jo sesė
his son jo sūnus
his wife jo žmona
include friends įskaitant draugus
in į
one page. vienas puslapis.
only child vienturtis vaikas
or Cancel ar Atšaukti
photos nuotraukos
replied atsakė
rotate photos on the fly greitai keisti nuotraukas
showing X people out of X =X2जनां थांवुनु X1 दाकंयतऽस्स
to send this message. siųsti šią žinutė.
use the arrow keys on your keyboard. naudotis klaviatūros rodyklėmis.
view album peržiūrėti albumą
your father tavo tėvas
your mother tavo motina

}}

Personal tools