Finland

From Wiki

Jump to: navigation, search

Geni Translation

Template loop detected: Template:Translation

To edit these translations, edit the language specific template. To add to the list of available terms, edit the basic translation template. Add country specific terms within the country article.
If there's something you don't understand or need help see How to create a translation page and FAQ:Translation.
ALSO: Remember to check out the Translation Discussion!
Translation note: Do not translate text in CAPITAL LETTERS like NAME, NUMBER etc.


Geni Slogan
Everyone's related Kaikki ovat sukua

}}


Headers
Welcome Tervetuloa
Logout Kirjaudu ulos
Settings Asetukset
Invite Kutsu
Help Apua
Search name or email Hae nimen tai sähköpostin mukaan
Go Siirry

}}


Footers
About Tietoja
Privacy Tietojen julkisuus
Forum Foorumi
Blog Blogi
Press Lehdistö
Jobs Työtä
Safety Turvallisuus
Terms Säännöt
Directory Hakemisto
GEDCOM GEDCOM

}}


Geni tabs
My Tree Sukupuuni
My Profile Omat tiedot
Photos Kuvat
Home Aloitus

}}


Home subtabs
News Uutiset
Inbox Postilaatikko
Calendar Kalenteri

}}


My Tree subtabs
Tree Puu
List Luettelo
Index Hakemisto
Share Jaa
Map Kartta
Discussion Keskustelu

}}


Photos subtabs
All albums Kaikki albumit
My albums Kuva-abumini
Albums I'm in Albumit, joissa itse mukana
Photos of Me Kuvat minusta
My Favorites Suosikkini
Organizer Järjestelijä

}}


Home subpages: News page
Hi, NAME! Hei, NAME!
Add photos Lisää kuvia
Update Profile Päivitä omat tiedot
Edit Privacy Muokkaa tietojen julkisuutta
Invite Family & Friends Kutsu sukulaisia & ystäviä
New on Geni (In English) Uutta Genissä (englanniksi)

}}

NOTE: (In English) is not on the News page yet. This text is only here, on the term list, because when the translations are going to be added to Geni, the blog is not going to be translated. It would be way too much work to translate the blog to all languages. Only the big languages like Spanish, French etc. should have a blog in their own language. All others should use the English blog. So, this means that the word "English" in the above term, is not going to be replaced with the name of your own language. You are only suppose to translate the word "English" with what English is called in your own language. Note for languages like French, Spanish, German and other popular/big languages, that this text (In English), might be removed. If you didn't understand all this, write to me on this page: User_talk:Dicito
Family News Suvun uutisia
filter rajaa
Me Minä
Family Suku
Show updates by: Tietojen lähettäjä:
Keep your family updated. Post your latest news here. Pidä sukusi ajan tasalla. Tiedota uusista tapahtumista.
post news lähetä uutiset
Today Tänään
Yesterday Eilen
NAME turns YEARS on DATE. NAME täyttää YEARS vuotta DATE.
a moment ago hetki sitten
Leave a birthday greeting Lähetä syntymäpäiväonnittelu
NAME1 invited NAME2 to the Tree. NAME kutsui NAMEn sukupuuhun.
NAME has a new profile photo. NAME on lisännyt uuden kuvan profiiliinsa.
You added your relative NAME1, your relative NAME2, and NAME3 and NUMBER others to the Tree. Lisäsit sukulaisesi NAMEn, sukulaisesi NAMEn ja NAMEn ja NUMBER muuta sukupuuhusi.
The About Me section of NAME's profile has been updated. =NAMEलॆं ताज्जॆविषयारि पर्श्वचित्र संपादित ज़ाल्लॆं
NAME1 commented in NAME2's guestbook NAME lisäsi viestin NAMEn vieraskirjaan
You commented in NAME's guestbook Lisäsit viestin NAMEn vieraskirjaan
NAME, NAME and NAME were tagged in NUMBER photos. NAME, NAME ja NAME on liitetty NUMBER kuvaan
NAME, NAME and NAME have new profile photos. NAME, NAME ja NAME on saanut uuden kuvan profiiliinsa.
NAME, your RELATIVE, accepted NAME's invitation to join the Tree.. =NAME, तुमगॆल RELATIVE, हांनीं NAME2 लॆं कुटमरूकाक जॊडसंवचॆं आमंत्रण स्वीकारलॆं।
Send her a message Lähetä hänelle viesti
Send him a message Lähetä hänelle viesti
Write in her guestbook Kirjoita hänen vieraskirjaansa
Write in his guestbook Kirjoita hänen vieraskirjaansa
Showing NUMBER1 of NUMBER2 stories Näkyy NUMBER tarinaa, kaikkiaan NUMBER tarinaa.
No new messages or requests. Ei uusia viestejä tai pyyntöjä.
Birthdays & Anniversaries Syntymäpäivät & vuosipäivät
view all näytä kaikki
Welcome to the NAME Family! Tervetuloa NAME sukuun!
To get the most out of Geni, we recommend that you: Saat enemmän irti Genistä, kun:
Join the NAME tree Liity NAME puuhun
Build your Family tree Perusta oma sukupuu
Find more Family and Friends on Geni Etsi lisää sukulaisia ja ystäviä Genissä
Enter Family birthdays Lisää suvun syntymäpäiviä
Complete your profile Täydennä omat tietosi
You don't have any family news yet. Have you invited your family? Sinulla ei ole vielä uutisia suvusta. Oletko kutsunut mukaan sukulaisia?
No events in the next month Ei tapahtumia ensi kuussa
1 new message 1 uusi viesti
NUMBER new messages NUMBER uutta viestiä

}}

Inbox page and subpages
Messages Viestit
Requests Pyynnöt
Saved Tallennetut
Sent Lähetetty
Send Message Lähetä viesti
Sender Lähettäjä
Subject Viestin aihe
Send Messages Lähetä viestejä
Send Lähetä
All Kaikki
None Ei yhtään
Mark as Read Merkitse luetuksi
Mark as Unread Merkitse lukemattomaksi
Unread Lukematon
Read Lue
Select Valitse
Move to Saved Siirrä tallennettuihin
Delete Poista
You have NUMBER pending requests Sinulla on NUMBER pyyntöä vastaamatta
There are NUMBER items in your saved messages Tallennetuissa viesteissäsi on NUMBER viestiä
There are NUMBER items in your sent messages Lähetettyjä viestejä on NUMBER
To: Kenelle
Click to add name Napsauta lisätäksesi nimi
Add Group Lisää ryhmä
Descendants of... Jälkeläiset
Immediate Family of... Lähisuku
Immediate Family Lähisuku
bigger suurempi
Save as group Tallenna ryhmänä
View Message Lue viesti
Between NAME1 and NAME2 NAMEn ja NAMEn välillä
Forward Eteenpäin
Forward this conversation to: Lähetä tämä keskustelu eteenpäin
There are NUMBER items in your inbox Postilaatikossasi on NUMBER viestiä.

}}

Calendar page
include deceased mukaanlukien poismenneet
NUMBER1 birthdays & NUMBER2 anniversaries for Family NUMBER syntymäpäivää & NUMBER vuosipäivää suvussa

}}


My Tree subpages: Geni Flash Interface Tree / Tree
NAME's tree NAMEn puu

}}

Tabs at the bottom
Navigate Liikkuminen
Go to... Mene...
Preferences Asetukset

}}

Go to... tab
This list shows the people visible in the tree above. Luettelossa näkyy yllä olevan puun henkilöt.
Click on any name to go to that person's position in the tree. Napsauttamalla henkilön nimeä pääset kyseiseen kohtaan puussa.

}}

Preferences tab
Display Näyttö
Names Nimet
Advanced Lisävalinnat
Ancestors to display Näytä edellisiä sukupolvia
All generations Kaikki sukupolvet
NUMBER generations NUMBER sukupolvea
Direct ancestors only Vain suoraan ylenevässä polvessa
Tree layout Puun näkymä
Standard Tavallinen
Vertical Pystysuora
Photos Only Vain kuvat
Names Only Vain nimet
Layout options Näkymän vaihtoehdot
Show photos Näytä kuvat
"Flip" nodes "Käännä" kortti
Click to "flip" nodes Kortti "kääntyy" napsautuksella
Show yellow arrows Näytä keltaiset nuolet
Show email prompt Näytä sähköpostikehote
Center single parents Keskitä yksinhuoltajat
Mark deceased Merkitse kuolleet
Neutral color backgrounds Neutraali taustaväri
Name preferences Nimiasetukset
Do not display maiden names Älä näytä tyttönimiä
Maiden name appended, in parentheses Lisää tyttönimi, suluissa
Maiden name instead of last name, in CAPS Tyttönimi sukunimen sijaan ISOILLA
Maiden name instead of last name Tyttönimi sukunimen sijaan
Ignore display name Älä huomioi näyttönimeä
Show suffixes Näytä jälkiliitteet
Show middle name Näytä toinen nimi
Minimum font size Pienin kirjasinkoko
Maximum font size Suurin kirjasinkoko
Rendering quality Näyttölaatu
High quality Korkea laatu
Medium quality Keskimääräinen laatu
Low quality Matala laatu
Show tray on rollover Näytä alavalikko napsauttamatta
Restore all of your preferences to their defaults by pressing the button below. Palauta kaikki valinnat oletusarvoiksi painamalla allaolevaa nappia.
Restore defaults Palauta oletusarvoiksi

}}

Explanations
View NAME's tree Katso NAMEn puuta
See more of NAME's family tree Näytä enemmän NAMEn sukupuuta
Expand your tree to full screen Laajenna puusi koko ruutuun
Edit NAME's basic information Muokkaa NAMEn perustietoja
View NAME's profile Katso NAMEn omat tiedot
a cycle occurs when the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry to brothers) Toisinto tapahtuu kun sama henkilö esiintyy puussa useammin kuin kerran (esimerkiksi kun kaksi siskosta menee naimisiin veljesten kanssa)
Click to add a sibling or a spouse Napsauttamalla lisäät sisaruksen tai puolison

}}

Actions
New Uusi
Add people Lisää henkilöitä
Save & close Tallenna & sulje
Save & continue Tallenna & jatka
or tai
Cancel Peruuta
View Näytä
Profile Tiedot
Add Lisää
sibling or spouse sisarus tai puoliso
child lapsi
Edit information Muokkaa tietoja
View profile Katso omat tiedot
More Lisää
Create a cycle Luo toisinto
Close Sulje
Add Brother Lisää veli
Add Sister Lisää sisko
Add Wife Lisää vaimo
Add Husband Lisää aviomies
Add Son Lisää poika
Add Daughter Lisää tytär
partner, ex-wife... avovaimo, entinen vaimo...
partner, ex-husband... avomies, entinen mies...

}}

Wizard: Create a cycle
Cycles Toisinnot
remove poista
What's a cycle? Mikä on toisinto?
A cycle occurs then the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry two brothers). To create a cycle, drag the node onto the second person to whom he or she is related. Toisinto tapahtuu kun sama henkilö esiintyy puussa useammin kuin kerran (esimerkiksi kun kaksi siskosta menee naimisiin veljesten kanssa). Luo toisinto vetämällä henkilö toisen sukua olevan henkilön päälle.
Remove this cycle? Haluatko poistaa tämän toisinnon?
Removing this cycle will only remove it from the tray. You can always drag it back here later. Toisinnon poistaminen poistaa sen vain alustalta. Voit aina luoda sen uudelleen.
or tai
Husband or partner avio- tai avomies
Wife or partner avio- tai avovaimo
They're the same person He ovat sama henkilö

}}

Wizard: Building tree from address book
Build your tree from your address book Rakenna sukupuu osoitekirjastasi
Access your address book to select relatives to add to your tree. Hae tiedot osoitekirjastasi valitaksesi sukulaisia sukupuuhusi.
Geni will not save your password, and we will never email anyone without your direct consent. =जॆनी तुमगॆलॆ गुट्टु-ऊत्र राकुन दवंरना आनि तुमगॆलॆ अनुमति नात्तिलॆरि कॊणांकय तुमगॆलॆ वीज़कागदा विळासा थांवुनु कागद पॆटंयना।
Your email address Sähköpostiosoitteesi
Your email password Sähköpostisi salasana
Don't see your email provider? Eikö sähköpostipalveluasi ole valittavissa?
Back to your unconnected people Takaisin liittämättömiin henkilöihin
Showing NUMBER Contacts Näytetään NUMBER yhteystietoa
Email Contacts Sähköpostiyhteystietoja
Select the family members in your address book Valitse suvun jäseniä osoitekirjastasi
Choose another address book Valitse toinen osoitekirja
*No one will be invited until you put them in your tree *Ketään ei kutsuta ennenkuin lisäät heidät sukupuuhusi
Selected family Valittu suku
Already in your tree On jo mukana sukupuussasi
Already on Geni On jo mukana Genissä
You've imported X relative to your family tree. Olet tuonut X sukulaista sukupuuhusi.
To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member. Sijoita heidät puuhun raahaten hiirellä lähimmän perheenjäsenen päälle.
Drag and Drop Relatives Siirrä hiirellä sukulaisia
Unconnected People (X) Yhdistämättömiä henkilöitä (X)
Drag their node onto a direct relative. Raahaa heidät perheenjäsenen päälle.
Edit info Muokkaa tietoja
Add more Liitä lisää

}}

Viewing small part of profile (Not available in Standard Tree View.)
NAME is your RELATIVE NAME on RELATIVE sinulle
Born DATE in COUNTRY Syntymäaika DATE ja -paikka COUNTRY
Living in COUNTRY Nykyinen asuinpaikka COUNTRY
Occupation Ammatti
User History Käyttäjän historia
Last updated on Päivitetty viimeksi
Last login on Kirjautunut viimeksi
Joined on Liittynyt
Added to family tree by NAME NAME lisännyt puuhun
Started family tree Aloittanut sukupuun

}}

"Welcome to the tree" message boxes (First time using the tree only)
Now add your parents Lisää nyt vanhempasi
Click inside the blue and pink boxes. Napsauta sinisessä ja vaaleanpunaisessa ruudussa.
Click to drag and move this out of the way. Napsauta ja raahaa hiirellä tämä pois tieltä.
back takaisin
Click The Arrows To Add Relatives Napsauttamalla nuolia lisäät sukulaisia
You can add siblings, spouses, and children. Voit lisätä sisaruksia, puolisoita ja lapsia.
Move Around Your Tree Liiku puussasi
Use the arrow controls, or just click and drag anywhere on the family tree. Käytä ohjainnuolia tai napsauta ja raahaa missä tahansa puussa.
Click Names To View Profiles Napsauttamalla nimeä näet henkilön omat tiedot
Click the My Profile Tab to view and edit your profile. Napsauttamalla Omat tiedot -välilehteä voit katsoa ja muokata tietojasi.
Invite Your Family Kutsu sukuasi
Add your family's emails, so they can help complete your tree. Lisää sukulaisten sähköpostiosoitteet, jotta he voivat täydentää puutasi.

}}


List
List of NAME's Tree NAMEn puun luettelo
Showing NUMBER1 people out of NUMBER2 in: Näyttäen NUMBER henkilöä, kaikkiaan NUMBER
See: new additions / new members Katso: uudet lisätyt / jäsenet
Sort by: Lajittele:
Relation Sukulaisuus
Added by Lisääjä
Action Toiminto
Son of Poika
Daughter of Tytär
Brother of Veli
Sister of Sisko
Wife of Vaimo
Husband of Mies
Mother of Äiti
Father of Isä
View Tree Tarkastele sukupuuta
View List Tarkastele luetteloa
Remove from Family group Poista perheryhmästä
Add to Family group Lisää perheryhmään
deceased kuollut
My Family Minun sukuni
My Blood Relatives Oma sukuni
My Inlaws Appisuku
My Ancestors Esivanhemmat
My Descendants Jälkeläiset
My Blood Relatives Oma sukuni
Recently Added List Vasta lisätty
Recently Joined List Vasta liittyneet
Recently Modified List Vasta muokattu
Invited By Me Minun kutsumani
Invited By My Family Sukuni kutsuma
Added by Me Lisäämääni
Previous Edellinen

}}

Index
Index of Last Names Sukunimiluettelo
NUMBER1 people with NUMBER2 family names NUMBER ihmistä ja NUMBER sukunimeä
"LASTNAME" in My Tree "LASTNAME" minun puussani
Showing NUMBER1 of NUMBER2 people Näytetään NUMBER / NUMBER henkilöä

}}

Map
NUMBER1 out of NUMBER2 Family and Friends mapped by NUMBER / NUMBER sukulaista ja ystävää kartalle lisännyt
current location nykyinen sijainti
place of birth syntymäpaikka
NUMBER family members missing on this map NUMBER sukulaista puuttuu kartalta
You Sinä
Living Relatives Elossa olevat sukulaiset
Deceased Relatives Kuolleet sukulaiset
Inlaws Appisukulaiset
Friends Ystävät
Put Your Relatives on The Map Lisää sukulaisesi kartalle
add lisää
Place of burial Hautauspaikka
Current location Nykyinen sijainti
Add location for NAME Lisää NAMEn sijainti

}}

Discussion
Leave a comment here for your entire Tree to read Jätä tänne kommenttisi koko suvun luettavaksi
Enter your comment here Kirjoita kommenttisi tähän
Leave Comment Tallenna kommentti

}}

Share and subpages
Share your tree Jaa puusi
Use these options to share your tree with family and friends. Näillä asetuksilla jaat puusi sukusi ja ystävien nähtäväksi.
Invite your family Kutsu sukuasi
Invite your family to join, edit and contribute to your tree. Kutsu sukulaisesi mukaan muokkaamaan ja tallentamaan lisää tietoja puuhusi.
Invite Kutsu
Invite Your Family and Friends to Geni Kutsu sukuasi ja ystäviä GENIin
Invitation History Kutsuhistoria
Invite Your Family and Friends Kutsu sukuasi ja ystäviäsi
Invited By Me Minun kutsumani
Invited By My Family Sukuni kutsuma
There have not been any invitations sent. Click here to invite others to your tree. Yhtään kutsua ei ole lähetetty. Kutsu tästä muita puuhusi.
NUMBER1 of NUMBER2 people who have been: NUMBER / NUMBER henkilöä jotka ovat:
Invited By Me Minun kutsumani
Invited By My Family Sukuni kutsuma
Date Invited Kutsupäivä
Status Tila
Has responded to your invitation. On vastannut kutsuusi.
Has not responded to your invitation. Ei ole vastannut kutsuusi.
Has not responded to invitation from NAME. Ei ole vastannut NAMEn kutsuun.
Remind Muistuta
Web Email Web-sähköposti
Easily build your tree from your address book and invite your close friends. Luo sukupuu helposti osoitekirjasta ja kutsu lähiystävät mukaan.
Email Applications Sähköpostisovellukset
Upload a contact file below and Geni will securely import your contacts. Read how to create a contact file here. Lataa yhteystietotiedosto ja GENI tallentaa turvallisesti yhteystietosi. Lue täältä kuinka luot yhteystietotiedoston.
Contact File: Yhteystietotiedosto:
Add Emails: Lisää sähköposteja:
separate email addresses with commas erota sähköpostiosoitteet pilkuilla
Email your tree Lähetä sukupuu sähköpostilla
Embed your tree Upota sukupuusi
Send this URL to share a limited read-only view of your tree: Lähetä tämä URL, jossa näkyy rajoitettu lukumuotoinen näkymä sukupuustasi:
Embed a limited view of your tree on a social networking site (Facebook, MySpace, etc.), your blog, or your own site. Upota rajoitettu näkymä sukupuuhusi sosiaalisen verkon sivullesi (Facebook, MySpace jne.), blogiisi tai omalle sivustollesi.
GEDCOM is a standard file format for genealogical information. GEDCOM on sukututkimusaineistojen standardoitu tallennusmuoto.
GEDCOM Export GEDCOM vienti
Preview or configure your shared tree view. Esikatsele tai mukauta jakamaasi puunäkymää.
To join this tree, please ask NAME to send you an invitation. Pyydä että NAME lähettää sinulle kutsun, niin voit liittyä tähän sukupuuhun.
Configure your shared tree Mukauta jaettua sukupuuta
Create a limited read-only view of your tree to share with family and friends outside of Geni. Luo rajoitettu, lukumuotoinen näkymä sukupuuhusi jaettavaksi sukulaisille ja ystäville, jotka eivät vielä ole mukana GENIssä.
Preview Esikatselu
You can drag your tree and change the zoom level. Voit raahata puuta sekä lähentää ja loitontaa näkymää.
Share this link: Jaa tämä linkki:
If you no longer wish to share your tree, you can deactivate your link below. You can create a new link at any time. Mikäli et halua enää jakaa sukupuutasi voit passivoida linkin.
Deactivate this shared tree view Passivoi tämä jaettu sukupuunäkymä
Customize Mukauta
optional valinnainen
Tree type Näkymätyyppi
Pedigree view (direct ancestors only) Sukutaulunäkymä (vain suorat esivanhemmat)
Immediate family Lähisuku
Immediate family and pedigree view Lähisuku ja sukutaulu
Extended tree (first cousins) Laajennettu puu (serkut)
Display type Näkymätyyppi
Standard Tavallinen
Vertical Pystysuora
Photos Only Vain kuvat
Names Only Vain nimet
more enemmän
less vähemmän
Size koko
Small (300x250) pieni
Medium (375x300) keskikoko
Large (600x400) suuri
Tall (600x800) korkea
go siirry
Custom Muokattu
Name display Nimeä näkymä
First name and last initial (Jane S.) Etunimi ja sukunimen alkukirjain (Jane S.)
First name only (Jane) Pelkkä etunimi (Jane)
Options Valinnat
Hide surnames of deceased direct ancestors Piilota kuolleiden suorien esivanhempien sukunimet
Hide own children under 18 Piilota omat alle 18-vuotiaat lapset
Hide profile photos Piilota perustietokuvat
Mark deceased Merkitse kuolleet
Privacy Information Tietoja yksityisyydestä
Once you publish your tree, we can no longer guarantee the privacy of the data displayed. We caution you to consider the privacy of your family members when sharing your tree. Kun julkaiset sukupuusi emme voi enää taata näkyvien tietojen yksityisyyttä. Muistathan huomioida sukulaisten yksityisyyden kun jaat sukupuutasi.
What we guarantee: Me takaamme että:
You choose where to display your shared tree. Sinä itse päätät missä julkaiset jakamasi sukupuun.
Your shared tree cannot be edited by anyone. Sinun jakamaasi sukupuuta ei voi kukaan muokata.
Other branches of your tree are not accessible. Sukupuusi muihin haaroihin ei pääse.
Only publicly viewable profile photos are shown. Vain julkisesti näkyvät henkilön omat kuvat näytetään.
Additional profile information is not shown. Muuta henkilökohtaista tietoa ei näytetä.
Last names are not shown unless you choose to display them for deceased direct ancestors (starting with your grandparents). Sukunimet eivät näy, ellet erikseen valitse näyttää niitä esivanhemmille (alkaen isovanhemmistasi).
Minors are not shown unless you choose to show your own children. Alaikäisiä ei näytetä ellet erikseen valitse näyttää omat lapsesi.
You can deactivate your shared tree at any time. Voit passivoida jakamasi puun milloin tahansa.
GEDCOM is a standard file format used to save, transfer, and transport genealogical information. Exporting a GEDCOM file will allow you to save your Geni family tree to your own computer. When you click the button below, we will generate your GEDCOM file and send you a link to download it. GEDCOM on standardoitu tiedostomuoto kun tallennetaan, siirretään ja kuljetetaan sukututkimusaineistoa. Viemällä GENI sukupuusi GEDCOM tiedostoon voit tallentaa sen omalle tietokoneellesi. Napsauttamalla alla olevaa nappia luomme GEDCOM-tiedoston ja lähetämme sinulle linkin josta voit ladata sen.
Export My GEDCOM File Vie GEDCOM tiedostoon

}}


My Profile subpages: Viewing profile
This is you Tietoja minusta
View your profile as others see it Tarkastele omia tietojasi niin kuin toiset sen näkevät
Your Profile is Omat tietosi ovat
% Complete % valmiina
Add your schools Lisää koulujasi
Add someone to your tree Lisää henkilö sukupuuhusi
Edit your profile Muokaa omia tietojasi
Add or View Photos Lisää ja katsele kuvia
View Tree Tarkastele sukupuuta
View List Tarkastele luetteloa
Edit Profile Muokaa omia tietoja
About me Tietoja minusta
This is your profile as others see it. Näin muut näkevät tietosi.

}}

User stats
User stats Käyttäjätilastot
View tree awards Katso puun ansioita
People in My Tree Henkilöä sukupuussani
Added by Me Lisäämääni
Ancestor Esivanhempi
Ancestors Esivanhemmat
Descendant Jälkeläinen
Descendants Jälkeläiset
Photo added Kuva lisätty
Photos added Kuvaa lisätty
Family Tree Awards Sukupuun ansioituneet
Tree Creator Puun aloittaja
Top Profile Adders Lisännyt eniten henkilöitä
Top Profile Inviters Lähettänyt eniten kutsuja
Top Photo Uploaders Ladannut eniten kuvia

}}

Personal
Personal Henkilökohtaista
Appearance Ulkonäkö
Contact Yhteystiedot
Home address Kotiosoite
Mobile phone Matkapuhelin
Home phone Kotipuhelin

}}

User history
User History Käyttäjän historia
Last updated on Päivitetty viimeksi
Last login on Kirjautunut viimeksi
Joined on Liittynyt
Started family tree Aloittanut sukupuun

}}

About Me
Share some things about yourself here. Jaa tässä tietoja itsestäsi.
Height Pituus
Ethnicity Etnisyys

}}

Editing Profile and information
Edit Basics Muokkaa perustietoja
Basics Perustiedot
My Basics Perustiedot minusta
Status Tila
Living Elossa
Deceased kuollut
Name Nimi
First name Etunimi
Middle name Toinen nimi
Last name Sukunimi
Suffix Jälkiliite
Display name Näytössä näkyvä nimi
Email Sähköposti
Current location Nykyinen sijainti
Gender Sukupuoli
Male Mies
Female Nainen
Date of birth Syntymäaika
Circa Noin
Send Birthday Reminders Lähetä muistutus syntymäpäivästä
To my family Suvulleni
Place of birth Syntymäpaikka
Birth order Syntymäjärjestys
Death Kuolema
Burial Hautaus
Languages Kielet
Nicknames Lempinimet
Unknown Tuntematon
Only child Ainoa lapsi
born first syntynyt ensimmäisenä
born second syntynyt toisena
born third syntynyt kolmantena
born fourth syntynyt neljäntenä
born fifth syntynyt viidentenä
born sixth syntynyt kuudentena
born seventh syntynyt seitsemäntenä
born eighth syntynyt kahdeksantena
born ninth syntynyt yhdeksäntenä
born tenth syntynyt kymmenentenä
born eleventh syntynyt yhdentenätoista
born twelfth syntynyt kahdentenatoista
born thirteenth syntynyt kolmantenatoista
born fourteenth syntynyt neljäntenätoista
born fifteenth syntynyt viidentenätoista
born sixteenth syntynyt kuudentenatoista
born seventeenth syntynyt seitsemäntenätoista
born eighteenth syntynyt kahdeksantenatoista
born nineteenth syntynyt yhdeksäntenätoista
born twentieth syntynyt kahdentenakymmenentenä
This person does not have email Tällä henkilöllä ei ole sähköpostia
This person is deceased Tämä henkilö on kuollut

}}

Hair color
Hair Hiukset
Hair color Hiusten väri
Black Musta
Blond Vaalea
Brown Ruskea
Gray Harmaa
Other Muu
Red Punainen

}}

Eye color
Eyes Silmät
Eye Color Silmien väri
Amber Ruskeankeltainen
Blue Sininen
Green Vihreä
Hazel Pähkinänruskea

}}

Religions
Religion Uskonto
Agnostic Agnostikko
Atheist Ateisti
Baha'i Bahá'í
Buddhist Buddhalainen
Catholic Katolinen
Christian - other Kristitty - muu
Eastern Orthodox Ortodoksinen
Greek Orthodox Kreikkalaisortodoksinen
Hindu-Smartha =हिंदु - स्मार्त
Hindu-Vaishnava =हिंदु - वैष्णव
Hindu-Shaiva =हिंदु - शैव
Hindu-Shaktya =हिंदु - शक्त्य
Hindu-Agnostic =हिंदु - नास्तिक
Hindu-Atheist =हिंदु - निरीश्वरवादि
Hindu-Advaita =हिंदु - अद्वैत
Hindu-Yogic =हिंदु - योग
Hindu-Other =हिंदु - अन्य
Huguenot Hugenotti
Islam-Sunni =इसलाम - सुन्नि
Islam-Shia =इसलाम - शिया
Jain Jainalaisuus
Jewish Juutalainen
Mormon Mormoni
Protestant Protestantti
Scientologist Scientologi
Sikh Sikhi
Taoist Taolainen
Wiccan Wicca

}}

Political views
Political Views Poliittinen näkemys
Conservative Konservatiivi
Democratic Demokraatti
Green Party Vihreä
Independent Sitoutumaton
Indifferent Välinpitämätön
Liberal Liberaali
Libertarian Libertaari
Very Conservative Erittäin konservatiivinen
Very Liberal Erittäin liberaali
Moderate Conservative Kohtuullisen konservatiivinen
Moderate Liberal Kohtuullisen liberaali
Republican Republikaani

}}

School
School Koulu
Elementary School Peruskoulu
Middle School Peruskoulun yläluokat
High School Lukio
College/University Yliopisto/korkeakoulu
Graduate Education Ylemmät tutkinnot

}}

Work
Work Työ
Company Työnantaja

}}

Contact information
My Contact Yhteystietoni
On the web Webissä
Work address Työosoite
Add another Lisää uusi

}}

Favorites
Favorites Suosikit
Interests Kiinnostukset
Activities Aktiviteetit
People/Heroes Ihmiset/sankarit
Cuisines Ruokalajit
Quotes Lainaukset
Movies Elokuvat
TV Shows TV-ohjelmat
Music Musiikki
Books Kirjat
Sports Urheilu
Service Palvelu
Username Käyttäjänimi
Web address Web-osoite
Phone Numbers Puhelinnumerot
Area code Suuntanumero
Phone no Puhelinnumero
Street Katu
County Maakunta
State Osavaltio
Postal code Postinumero

}}


Relationships
Partner avopuoliso
is a on
Current Husband =वर्तमान बाम्मुण
Current Wife =वर्तमान बायिल
Fiance Kihlattu
Fiancée =उत्रामुदि/निश्चयतांबुळ ज़ाल्लॆं
Current partner Nykyinen avopuoliso
Late Husband =दिवंगत बाम्मुण
Late Wife =दिवंगत बायिल
Ex-Husband =माजि-बाम्मुण
Ex-wife Entinen vaimo
Divorced Eronnut
Ex-partner Entinen avopuoliso
Married on Vihkipäivä
Married in Vihkipaikka
Parents Vanhemmat

}}


Places
Date Päivä
Location Paikka
City Kaupunki
State/Province Osavaltio/lääni
Country Maa
County Maakunta
Date of death Kuolinpäivä
Place of death Kuolinpaikka
Date of burial Hautauspäivä
Place of burial Hautauspaikka

}}


Relations
Brother Veli
Sister Sisko
Mother Äiti
Father Isä
Son Poika
Daughter Tytär
Half-brother Velipuoli
Half-sister Sisarpuoli
Stepmother Äitipuoli
Stepfather Isäpuoli
Stepson Poikapuoli
Stepdaughter Tytärpuoli
Uncle (Mother's brother) Eno (äidin veli)
Uncle (Father's elder brother) =म्हांतु
Uncle (Father's younger brother) =बाप्पा
Uncle Setä
Aunt (Mother's sister) Täti (äidin sisko)
Aunt (Father's sister) Täti (isän sisko)
Aunt Täti

}}

NOTE: In some languages, you have a name for both your mother's sister, your father's sister etc. If your language doesn't have this, just translate Aunt, Aunt (Fath. sis.) and Aunt (Moth. sis.) as the same. (Same for Uncle, Nephew, Grandmother, etc.)
{{Translation/term|Grandfather (Mother's Father)|Isoisä (äidin isä)}
Nephew (Brother's Son) Veljenpoika
Nephew (Sister's Son) Siskonpoika
Nephew Sisaruksen poika
Niece (Brother's Daughter) Veljentytär
Niece (Sister's Daughter) Siskontytär
Niece Sisaruksen tytär
Grandfather (Father's Father) Isoisä (isän isä)
Grandfather Isoisä
Grandmother (Mother's Mother) Isoäiti (äidin äiti)
Grandmother (Father's Mother) Isoäiti (isän äiti)
Grandmother Isoäiti
Great grandfather (Maternal) Isoisoisä (äidin puolelta)
Great grandfather (Paternal) Isoisoisä (isän puolelta)
Great grandfather Isoisoisä
Great grandmother (Maternal) Isoisoäiti (äidin puolelta)
Great grandmother (Paternal) Isoisoäiti (isän puolelta)
Great grandmother Isoisoäiti
Grandson Lapsenlapsi
Granddaughter Lapsenlapsi
Great grandson Lapsenlapsenlapsi
Great granddaughter Lapsenlapsenlapsi
Husband Mies
Wife Vaimo
male cousin (paternal) =बापुलभाव
female cousin (paternal) =बापुलभयिणि
male cousin (maternal) =मावसभाव
female cousin (maternal) =मावसभयिणि
Ex-husband Entinen mies
Ex-wife Entinen vaimo
First male cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलि मावसभयिणि
First male cousin (paternal) =पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) =पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) =पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) =पयलि मावसभयिणि
Great aunt's daughter-in-law Isotädin miniä
Great aunt's son-in-law Isotädin vävy
Great aunt Isotäti
Great uncle's daughter-in-law Isosedän miniä
Great uncle's first cousin's ex-wife's wife Isosedän serkun entisen vaimon vaimo
Great uncle's son-in-law Isosedän vävy
Great uncle Isosetä
Second great aunt Isoisotäti
Second great grandfather Isoisoisoisä
Second great grandmother Isoisoisoäiti
Second great uncle Isoisosetä
Third great grandfather Isoisoisoisoisä
Third great grandmother Isoisoisoisoäiti

}}

Timeline
Showing X Events =घडण
Timeline =समयगॆरॊ
reverse order =उपराटि क्रम
Show events where X is a =तीं घटनां दकंयाति, खंय X निम्न आसा
Participant =भाग घॆत्तलॊ-घॆत्तलि
Attendee =अतिथि
Fan =प्रिय
Creator =रचयता
Birth of =ज़ायिदीस अनुसार
attended =पळंयच्याक आयलॊ-आयलि
Marriage of =वरडिक/काज़ार
Event title =घडणे विषय
Year =वरस
Add Event =घडण ज़ॊडसंवयां
Add more details =च़ड माहिति घालयां
Please wait while the page loads =दयॆ करुनु, पांनार नवॆं माहिति यॆत्ता तॆदॊळसरि, राबाति
Range =मर्दाया
Start Date: =सुरुवे तारीक
End Date: =कडेचॆं तारीक
Enter event description here =घडणे विवरण हांगा दीयाति
Participants: =भाग घॆत्तलीं
Attendees: =आतिथिजन
Who is this event for? =या घडणांतुं कॊण आसा?
Who was at this event? =या घडणांतुं कॊण आश्शिलॆं?
More Events =च़ड घडणां
My Timeline =मगॆलॆं समयगॆरॊ
Add a new event =नवॆं घडण घालयां
About This Event =घडणेविषयारि माहिति
Event Photos =घडणे छायाचित्रां
Event Albums =घडणे छायाचित्रासंग्रह
There are currently no photos of this event. Click here to add photos. =या घडणे खातिर सद्य छायाचित्र नाती। छायाचित्रां घालुक हांगा किटिकिटि कराति।
Attendees =अतिथि
There are currently no attendees for this event. Click here to add some. =या घडणे खातिर सद्य अतिथिजन नाती। अतिथिजनांक आपंवच्याक हांगा किटिकिटि कराति।
Who attended this event? =या घडणांतुं कॊण आसा?
Save Attendees =अतिथिजनांक राकाति
Share some details about this event =या घडणेविषयारि माहिति दिंवयां
Save Description =विवरण राकाति
Event successfully updated =घडण सफलरीतॆ संपादित ज़ाल्लॆं
There are currently no albums tagged with this event =या घडणेलीं सद्य छायाचित्रसंग्रह नाती।
Guestbook =सोयरेपान
as =उपाधि
worked at =काम कॆल्ललॆ स्थळ
X people =X जन
I was there =हांव थंय आश्शिलॊ-आश्शिलि
Fans =प्रीति
I wasn't there, but I'm a fan =हांव थंय नाशिलॊ-नाशिलि, तरि माका ताज्जिॆं प्रीति
Click here if you were not at this event but would like to add it to your timeline =घडणेंतुं नातिलॆरय समयगॆरांतुं ज़ॊडचॆ आसलॆरि हांगा किटिकिटि कराति

}}

Settings page and subpages
All Account Settings =पूरा उपयोजकखातॆ तडज़ोड
Family Group =कुटमसमूह
define your Family group, the subset of your tree you want to stay in touch with =कुटमरूकालॆ खंचॆ सदस्यां ओट्टु संपर्क दवंरचॆं आसा आनि तुमगॆलॆ कुटमसमूह सुस्पष्ट कराति
Profile Privacy =पार्श्वचित्र एकांत
control who can see your profile and what they see =कॊणाक तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र कितलॆं दिसका हॆं नियंत्रित कराति
Profile Actions =पार्श्वचित्र व्यवस्थापन
control who can perform actions on your profile =
Blocked Users =कॊण तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र संपादित करता हाज्जॆर नियंत्रण दवंराति
block users from seeing your profile or contacting you =उपयोजकखातॆदारांनी तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र पळंवचॆर आनि तुमकां संपर्क करचॆर बंदि घालाति
Managed Profiles =हांव व्यवस्थापन करतलीं पार्श्वचित्रां
control the privacy settings of profiles you have added =कॊण तुम्मि घात्तिलीं पार्श्वचित्रां संपादित करता हाज्जॆर नियंत्रण दवंराति
Recent Activity =कडेचॆ कृति
control what gets displayed in your newsfeed and when you get notified of updates =सकदांक ताजा माहिति दिंवचॆ वॆळार कितलॆ आनि कसलॆं सुद्दि दिंवचॆं हाजॆर नियंत्रण दवंराति
Notifications =घोषणॆ
control what Geni events you get notified about =तुमकां खंचॆ घडणांविषयारि सुद्दि ज़ाय हाजॆर नियंत्रण दवंराति
Email & Password =वीज़कागदविळास आनि गुट्टु-ऊत्र
add or update your email and password =वीज़कागदविळास आनि गुट्टु-ऊत्र घालयां अथवा संपादित करयां
Your Family is the subset of your Tree that you want to stay in touch with. This is the group that you will share news, photo albums, and birthdays with. =तुमगॆलॆ कुटम तुमगॆलॆ कुटमरूकालीं तीं सदस्यां आस्सती कॊणां ओट्टु तुमकां संपर्क दवंरचॆं आसा। या समूहावोट्टु तुमकां सुद्दि, छायाचित्रसंग्रहां आनि ज़ायिदीसां वांटुक ज़ातलॆं।
My Family consists of =मगॆलॆ कुटमसदस्यां
and =आनि
plus their current partners =आनि तांगॆलीं वर्तमान सांगातीं
My 5th cousins and closer =पांच़वीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 4th cousins and closer =च़वथीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 3rd cousins and closer =तिसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 2nd cousins and closer =दुसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 1st cousins and closer =पयलीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My immediate family =मगॆलॆ परिवार
None of my blood relatives =रगतसंबंधियां थांवुनु कॊणॆ ना
NAME's 5th cousins and closer =NAMEलीं पांच़वीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 4th cousins and closer =NAMEलीं च़वथीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 3rd cousins and closer =NAMEलीं तिसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 2nd cousins and closer =NAMEलीं दुसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 1st cousins and closer =NAMEलीं पयलीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's immediate family =NAMEलॆं परिवार
None of NAME's blood relatives =NAMEलॆ रगतसंबंधियां थांवुनु कॊणॆ ना
You can add or remove individuals on their profile. =तुमकां खंचांय व्यक्तिविशेषाक तांगॆलॆ पार्श्वचित्रा थांवुनु काडुक ज़ातलॆं।
Use the checkboxes below to specify who can see your profile information. =तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र कॊणॆकॊणॆ पळंवचॆं हॆं नियंत्रित करुक तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ चयनिकांगॆलॆ प्रयोजन कराति।
Public =सार्वजनिक
Profile photo =विवरण छायाचित्र
expand =वाडंय
Basic Info =तला माहिति
close =बंद करयेद
Maiden name =कुळाराचॆं नांव
First names of immediate family =परिवारजनांगॆलीं नांवां
Person who added me =माका जॊडतल्यालॆं नांव
Birthday =ज़ायिदीस
hide age =प्रय निप्पंवयेद
Birth place =ज़ायिस्थळ
Occupation Ammatti
About Me =म्हज्जॆविषयारि
Family box =कुटमपॆट्टि
Friends box =इष्टांपॆट्टि
Latest News box =ताजा बातमि पॆट्टि
User Stats box =उपयोजक विश्लेषणपॆट्टि
Personal Info =वैयक्तिक माहिति
Contact Info =संपर्क माहिति
Work Info =कामा माहिति
Schools =शालॆ
Use the checkboxes below to specify who can perform actions on your profile. =तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र कॊणॆकॊणॆ संपादित करचॆं हॆं नियंत्रित करुक तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ चयनिकांगॆलॆ प्रयोजन कराति।
Who can edit my profile info? =कॊण मगॆलॆं विवरण संपादित करयेद?
Who can post a comment? =मुखारवॆलॆ पांनार कॊणॆकॊणॆ बरंययेद?
Who can send me a message? =कागद कॊणॆकॊणॆ धाडयेद?
Who can invite me to be friends? =इष्ट म्हुणु कॊणॆकॊणॆ आमंत्रित करयेद?
Who can find me using search? =कॊणॆकॊणॆ माका सॊदयेद?
unblock =
Prevent someone in your tree from seeing your profile and block delivery of their messages to you. =ऎकळ्यार, तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र पळंवचॆर आनि तुमकां कागद धडचॆर, बंदि घालाति।
Block a User =ऎकळॆ उपयोजकार बंदि घालाति
Users will not be notified that you've blocked them. =तुम्मि तांचॆर बंदि घाल्लॆ हॆं उपयोजकांक कळेश ना।
Currently Blocked =बंदि घाललां
No blocked users. To block a user, type a name in the box above. =ऎकळॆ उपयोजकार बंदि घालुक तांगॆलॆं नांव तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ चतुष्कोणांत बरंयात।
Return to Account Settings =उपयोजकखातॆ व्यवस्थापनाक वापस वच्चयेद
Manage the privacy of the profiles you've added. =तुम्मि ज़ॊडललॆ पार्श्वचित्रांगॆलॆ एकांत व्यवस्थापन
Living Profiles I Added =जीवित जन
Who can edit? =कॊणॆकॊणॆ संपादित करयेद
Who can search? =कॊणॆकॊणॆ सॊदयेद
Only Me =हांव मात्र
Entire Tree =पूरा कुटम
Anyone =कॊणॆय
Deceased Profiles I Added =अंतराळ ज़ाल्लल्यांगॆलीं पार्श्वचित्रां
When you create content on Geni, your Family and Friends are shown updates as Family News on the Home tab. =कॆदॊळ तुम्मि जॆनीचॆर उपयोजकखातॆ तैयार करताति तॆदॊळ कुटमजन आनि इष्टां "मुखारवॆलॆ पान"आर "कुटमा सुद्दि" म्हुणु दिसतलीं।
They will only receive updates about content that your privacy settings permit them to see. =तुमगॆलॆ एकांतचयना अनुसारचि तांका तुमगॆलॆ विषयारि माहिति मॆळतलॆं।
Create an update when I... =बातमि तैयार करयेद कॆदॊळ हांव..
update my own profile =पार्श्वचित्र संपादित कराति
post my latest news =नवॆं सुद्दि धाडयेद
add a Friend =इष्ट ज़ॊडसंवयां
comment in someone's guestbook =अतिथिपांनार बरंवयां
comment on a photo =छायाचित्राचॆर टिप्पणि दिंवयां
comment on an event =घडणेचॆर टिप्पणि दिंवयां
comment in my tree discussion =आपणालॆ कुटमरूका चर्चेंतुं टिप्पणि दिंवयां
An update will always appear when I... =बातमि निर्माण करयेद कॆदॊळ हांव
add someone to the tree =कुटमरूकार ऎकळ्याक ज़ॊडता
update someone else's profile =ऎकळ्यालॆ विवरण संपादित करता
add photos =छायाचित्रां घालता
tag someone in a photo =छायाचित्रांत ऎकळ्याक दाकंयता
add an event =घडणेविषयारि बरंयता
tag someone in an event =घडणेंतुं ऎकळ्याक ज़ॊडता
add photos to an event =घडणेंतुं छायाचित्रां घालता
An update will never appear when I... =बातमि निर्माण करयेद ना कॆदॊळ हांव
send a message =संदेश धाडता
view a profile =विवरण पळंयता
view a photo =छायाचित्र पळंयता
decline an invitation =आमंत्रण नकारता
edit my Family group =कुटमसमूह संपादित करता
edit my privacy settings =एकांतव्यवस्थापन संपादित करता
Control which notification emails Geni sends you. =जॆनीद्वारा यॆतल्यॊ बातमियांचॆर नियंत्रण दवंरात।
Send me an email when someone =बातमि पॆटंवयेद कॆदॊळ कॊण
sends me a message =माका संदेश धाडता
invites me to be Family =माका कुटमांत आपंयता
invites me to be a Friend =माका इष्ट ज़ांवुक आपंयता
accepts my invitation to join my Tree, Family or Friends =मगलॆं कुटमरूक, कुटम अथवा इष्ट ज़ांवुक स्वीकारता
comments in my guestbook =मगलॆ अतिथिपांनार बरंयता
comments in my tree discussion =मगलॆ कुटमरूका चर्चेंतुं टिप्पणि दिता
comments on my photo or responds to my comment =मगॆलॆ छायाचित्राविषयार बरंयता अथवा जवाब दिता
comments on my event or responds to my comment =
tags me in a photo (once daily max) =मगॆलॆ घडणेविषयार बरंयता अथवा जवाब दिता
adds photos of Family and Friends (once daily max) =कुटमालॆं आनि इष्टांगॆलीं छायाचित्रां घालाति
makes new additions to my Tree (once daily max) =कुटमरूक वाडंयता (प्रतिदीस एक)
in my Family and Friends is about to have a birthday (once daily max) =सोयरेलॆं ज़ायिदीस यॆंवचॆ आसा (प्रतिदीस एक)
Also email me occasionally about new Geni features and announcements =माका अनित्य जॆनी थांवुनु वैशिष्ट्य आनि सूचनॆ पॆटंवयेद
Primary Email Address =प्राथमिक वीज़कागदविळास
Change Password =गुट्टु-ऊत्र बदलयां
Add email =अधिक वीज़कागदविळास
Enter Current Password =गुट्टु-ऊत्र घालात
Confirm New Password =नवॆं गुट्टु-ऊत्रा पुष्टि करात
Type New Password =नवॆं गुट्टु-ऊत्र टंकित करात

}}

Error/Information Messages
Please wait... =चिकॆ राबाति...
Almost done... =ज़ाल्लॆंचि...
Loading Relationship... =संबंध घालतऽस्स..
Sorry, you cannot send messages to yourself. =क्षमस्व, आपणाकचि कागद धाडुक ज़ायना।
You must specify recipients to send this message. =कगद धांडचॆ फूडॆ प्रेषक ज़ाय।
You must enter a subject or body to send this message. =
The conversation has been saved. =संवाद राकलां।
We are experiencing technical difficulties =आम्मि सद्य तांत्रिकि दोष अनुभव करतऽस्सति।
The conversation has been deleted. =संवाद उडंवुनु सॊडलॆं
NAME's current location was placed on the map. =NAME लॆं वर्तमान स्थळ नकासार घाललां
Your address book has been cleared. =तुमगॆलॆ विळासपान खालि कॆल्लां।
Please enter some email addresses to invite. =आपंवचॆक दयॆ करुनु कांयी वीज़कागदविळासां बरंयाति।
Please enter a valid email address and password. =दयॆ करुनु वैध वीज़कागदविळास आनि गुट्टु-ऊत्र दीयाति।
You haven't imported any contacts. =तुम्मि संपर्कां आनिकय भितर हाडनिती।

}}

Uncategorized
{{Translation/term|Caption|=शिर्षक }
(Balloon Icon) =फुगॆ प्रतिकृति
(I Icon) =प्रतिकृति
(Printer Icon) =मुद्रका प्रतिकृति
(relative) =नातलग
ActiveX control is necessary to upload your files quickly and easily. You will be able to select multiple images in user-friendly interface instead of clumsy input fields with Browse button. Installation will take up to few minutes, please be patient. To install Image Uploader, please click on the Information Bar. After page reload click "Yes" when you see the control installation dialog. =संचिकां वगवगिं आनि ससारायेनॆं वयिर घॆंवचॆक Active X Control ज़रूरि आसा। अवलक्षण सॊदचॆं (Browse ) गुब्बि निवेशस्थानांसुत्तु घुवंडावचॆं बदलाक तुमकां ससार बाह्यस्वरूपा द्वारा मस्त छायाचित्रां चयन करुक मॆळतलीं। प्रतिष्ठापनेक वेळ लागतलॆं, धीर धराति। "छायाचित्र सोसक" प्रतिष्ठापित करुक "माहिति गुब्बि (information bar)आरि किटिकिटि कराति। पान वापस यॆंवुनु "नियंत्रण प्रतिष्ठापन संवादपटिक" (control installation dialogue) दिसलॆरि ताका किटिकिटि कराति।
Add Photos to This Album =छायाचित्रसंग्रहांतुं छायाचित्रां घालाति
Add Relatives to Calendar =काळगणकांतुं नातलगांक ज़ॊडसंयाति
Add a Caption =शिर्षक दिंवयां
Add descendants of =वंशज़ां घालयां हांगॆलीं
Add immediate family of =परिवार घालयां हांगॆलॆ
Add multiple photos very quickly, =वगवगिं मस्त छायाचित्रां घालयां
Add photos from your computer. =गणकयंत्रा थांवुनु छायाचित्रां घालयां
Add these photos to =हीं छायाचित्रां हांगा घालयेद
Add to Favorites =प्रीतिचींछायाचित्रांतुं घालयेद
Add your family's emails, so they can help complete the tree. =कुटमरूक पूरा करुक च़ड मदत खात्तिरि कुटमजनांगॆलीं वीज़कागदविळासां घालाति।
Added On =ज़ॊडचॆं तारीक
Added to family tree by =ज़ॊडतलॆं उपयोजक
Adding X Photos =X छायाचित्रां घालतऽस्स
Advanced Photo Uploader =परिणत छायाचित्र सोसक
Album Cover =संग्रहा मुखारवॆलॆ पान
An existing photo album =आश्शिलॆं कुटम छायाचित्रसंग्रह
Are you sure you want to delete this photo? =तुमकां हॆ छायाचित्र कंडिप उडंवुनु दिंवचॆं आसा वॆ?
Back to your profile =पार्श्वचित्राक वापस
Balloon help is off =मदति फुगॊ बंद आसा
Balloon help is on =मदति फुगॊ च़ालु आसा
Birth =ज़ायिविषय
Blood Relatives =रगतसंबंधि
Bloodrelatives =रगतसंबंधि
Born =ज़ल्म
Brother-in-law =भावज़
By =द्वारा
Click an arrow to slide the family tree in that direction. You may also use the arrow keys on your keyboard. =एकदीकानॆं कुटमरूक व्हरचॆं आसलॆरि त्या दीकानाचॆ बाणाक किटिकिटि कराति। तुमगॆलॆ गणकयंत्रा संज्ञाफळावयिरलॆ बाणगुब्बियांगॆलॆ प्रयोजनय करयेद।
Click and drag to move this out of the way. =वाट्टे थांवुनु भायॆर काडुक किटिकिटि करुनु ताणाति।
Click and drag up to zoom in and out. Your tree will get bigger or smaller. =व्हॊड अथवा सान करूक किटिकिटि करुनु वयिरि तानाति। कुटमरूक व्हॊड अथवा सान ज़ात्तलॆं।
Click here to print this tree =कुटमरूक छापुक हांगा किटिकिटि कराति।
Click here to turn on balloon help =मदति फुगॆ सूरु करुक हांगा किटिकिटि कराति
Click here to turn on help messages =मदति संदेश सूरु करुक हांगा किटिकिटि कराति
Click on the small green trees to view extended family members. =विस्तारांतुं कुटम पळंवचॆक सान पाचुवॆ रूकारि किटिकिटि कराति।
Click this arrow to add a sibling, spouse or partner for this person. =भावंड अथवा सांगाति घालुक या बाणाक किटिकिटि कराति।
Click this arrow to slide the family tree in this direction. You may also =या दीकान कुटमरूक व्हरूक या बानाक किटिकिटि कराति। तुम्मि निम्न सुद्दांय करयेद
Click this button to recenter this family tree. =कुटम मध्यांतुं हाडुक हॆं गुब्बि किटिकिटि कराति।
Click this button to turn help balloons off. =मदति फुग्गॊ बंद करुक हॆं गुब्बि किटिकिटि कराति।
Click this link to edit basic information about this person. =या मनुशालॆ तळामाहिति संपादित करुक हॆं गुब्बि किटिकिटि कराति।
Click this link to view this person's profile. You may also be able to edit this profile. =या मनुशालॆं पार्श्वचित्र पळंवुक या ज़ॊडणिचॆरि किटिकिटि कराति।
Click this link to view your family tree from this person's point of view. =या मनुशालॆं पार्श्वचित्रा थांवुनु तुमगॆलॆ कुटमरूक कश्शि दिसता पळंवुक या ज़ॊडणिचॆरि किटिकिटि कराति।
Click to add a name =नांव घालुक किटिकिटि कराति।
Click to view this person's family tree. =या मनुशालॆं कुटमरूक पळंवुक किटिकिटि कराति।
Clicking on any name will take you to that person's position on the tree. =खंचॆय नांवारि किटिकिटि कॆल्लॆरि तुम्मि कुटमरूकारि त्या मनुशालॆ स्थानारि वत्तलीं।
Close this dialog box when upload completes =वयरिघॆणॆ मुग्दलॆरि संवादपटिक बंद करयेद
Close Sulje
Comments =टिप्पणियॊ
Confirm email address =वीज़कागदविळासा पुष्टि कराति
Connect these relatives to your tree. =या संबंधियांक तुमगॆलॆ कुटमरुकार ज़ॊडाति।
Create Message =संदेश बरंयाति
Create a new album =नवॆं छायाचित्रसंग्रह करयां
Created by NAME on DATE =NAME नॆं DATE क तैयार कॆल्लॆं
Created on DATE =DATE क तैयार कॆल्लॆं
Daughter-in-law =सून
Delete this Album =हॆं छायाचित्रसंग्रह उडंवुनु सॊडयेद
Description =विवरण
Deselect All =चयन नाका
Drag photos to change their display order in this album. =छायाचित्रसंग्रहांतुं क्रम बदलुक छायचित्रां तानाति
Drag this slider to change size of print. =मुद्रणा आकार बदलुक स्लैडर ताणाति।
Edit Album =छायाचित्रसंग्रह संपादित करयां
Edit description... =विवरण संपादित करयां...
Employer =योजन/धनि
End Year =कडेचॆं वरस
English =अंग्रेजि
Family Albums =कुटमा छायाचित्रसंग्रहां
Family Friends =कुटमा इष्टां
Find relatives quickly. =वगवगिं नातलग सॊदाति
Finished =मुग्दलॆं
First Name / Last Name =नांव/आडनांव
First photo =पयलॆं छायाचित्र
Geni Image Upload =-जॆनी छायाचित्र सोसण
Go Siirry
Having trouble? Try the simple uploader instead. =कष्टप्रद? हाज्जॆ बदलाक साधॆ सोसकालॆं प्रयोजन कराति।
Help balloons are turned on. Hold your mouse over almost anything on the family tree for an explanation. =मदति फुगॊ च़ालु आसा। कसलॆंय विषयारि स्पष्टिकरणा खात्तिरि संगणकमूषकाक कुटमरूकारि खंयी राकुनु दवंराति।
Hide help balloons =मदति फुग्गॊ निप्पंयाति
Home Phone =घरा दूरवाणिसंख्यॆ
I replied =हांवॆं सांगलॆं
If names in your tree use non-English characters, you must select "landscape" in your printer's settings to display the names correctly. =कुटमरूकावयिरलॆ विवरणांतुं रोमिलिपि नातिलीं अक्षरां आसलॆरि, नांवां सम्म दाकंवचॆक, मुद्रकयंत्र व्यवस्थापनांतुं "Landscape" लॆं चयन कराति।
If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow arrows or navigate to another branch of your tree. =सिदॆ संबंधित जन कुटमरूकार दिसना ज़ाल्लॆरि हळदुवॆं बाणारि किटिकिटि करुनु तांका ज़ॊडाति अथवा दुसरॆ शाखॆरि पळंयाति।
If you'd like to change the size of your print, please use the controls below. =मुद्रणालॆं आकार बदलचॆं आसलॆरि तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ नियंत्रकांगॆलॆ प्रयोजन कराति।
Image Uploader =छायाचित्र सोसक
Immediate Family Members =परिवारजन
In this photo =छायाचित्रांतिं सामिल
Invite a family member =कुटमजनाक आपंयाति
Invite your family: =परिवाराक आपंयाति
Just drag and drop them on their nearest relative. If your relative is already in the tree, drag their unconnected node onto the one in the tree. =ताणुनु तांका लागि लॆकतलॆ संबंधियालागि सॊडाति। तुमगॆलॆ संबंधि पयलॆधरुनुचि कुटमरूकार आसलॆरि तांगॆलॆ ज़ॊडनातिलॆं गॆण्णु ताणुनु तांगॆलॆ दुसरॆ गॆण्णारि सॊडाति।
Leave a message for =कागद सॊडयां
Leave message =कागद सॊडाति
List of NAME's Tree NAMEn puun luettelo
Make connections. =संपर्क कराति
Make my profile photo =आपणालॆं छायाचित्र करि
Map of My Family =कुटमनकाशॆ
Message =कागद
Mobile Phone =निष्तंत्रि
My Profile Omat tiedot
NAME's photos =NAME
Name Nimi
New Album Name =नवॆं छायाचित्रालॆं नांव
Next =मुखार
No matches found, search entire tree =मेळ लागनि, पूरा कुटमरूक सॊदयेद
Note: 'date of death' =अंतराळा तारीक
Open Other Branches of Your Tree =कुटमरूकालीं अन्य शाखां मॆकळाति
PRINT =छापयेद
Photo Added =छायाचित्र घाल्लांति
Photo X1 of X2 in NAME's photos =NAMEलीं X2थांवुनु X1 छायाचित्रां
Position =स्थान
Print To Paper =कागदारि छापाति
Print in black & white =काळॆ-धंवॆ मुद्रण ज़ाय
Print with normal font. =साधारण अक्षराकार
Print with small font. =सान अक्षराकार
Print your tree on one page. =पूरा कुटमरूक एकचि पांनारि ज़ाय
Printing Instructions =मुद्रण आदेश
Recent Albums =नवीन छायाचित्रसंग्रहां
Recently Added List Vasta lisätty
Recently Joined List Vasta liittyneet
Recently Modified List Vasta muokattu
Red Punainen
Remove from Favorites =प्रीतिचीं थांवुनु काडयेद
Reorder Album =छायाचित्रसंग्रहालॆं क्रम बदलयेद
Reorder Photos =छायाचित्रां क्रम बदलयेद
Reply =ज़वाब
Reverse Sort =उपराटि क्रम
Save your changes >> =बदल राकयेद
Saved Messages =राक्किलीं संदेशां
Save =राकयेद
Saving =राकतऽस्स..
Search name or email Hae nimen tai sähköpostin mukaan
Second photo =दुसरॆं चायाचित्र
Select All =सकडांगॆलॆं चयन
Select one or more photos from your computer =
Send Birthday Reminders Lähetä muistutus syntymäpäivästä
Separate favorites in each group with a comma. Ex: reading, fishing =प्रतियॆकळॆ समूहांतुं प्रीतिचीं कामां अल्पविराम द्वारा विंगड कराति। उदा. वाज़चॆं, झ़ळकॆ/निसतॆं पकडचॆं
Separate nicknames with a comma. Ex: Jack, Jay, Uncle Jay =उपादियॊ अल्पविरामा द्वारा विंगड कराति। उदा. जॅक, जॆय, अंकल जॆय
Set Album Cover =छायाचित्रसंग्रहालॆं मुखारवॆलॆं पान
Set as cover =मुखारवॆलॆं पान म्हुणु दवंरयेद
Set as profile photo =विवरणछायाचित्र म्हुणु दवंरयेद
Share some things about (NAME) =NAME विषयारि चिकॆं/मातशॆं बरंयाति
Show legend =आख्यान दाकंयाति
Show page numbers =पानसंख्यॆ दाकंयाति
Simple Photo Uploader =सादॆ छायाचित्र सोसक
Son-in-law =ज़ांवय
Start Year =सुरुवे वरस
Start typing a language =भास बरंवचॆक सूर कराति
Start typing a political view =राजकीय दृष्टिकोण बरंवचॆक सूर कराति
Start typing a religion =धर्म बरंवचॆक सूर कराति
Start typing an ethnicity =जनांगीयतॆ बरंवचॆक सूर कराति
Tag Your Added Photos =घाल्लॆलॆ छायाचित्रांक सुच़यचिह्न लांयंति
Tagged By Me =हांवॆं सुच़यचिह्न लांयलॆलीं
There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again. =तुमगॆलॆ वीज़कागदविळासा संपर्क पांनाक उबारचॆ वॆळार गडबडि ज़ाल्लॆ।दयॆ करुनु तुमगॆलॆ वीज़कागदविळास आनि गुट्टु-ऊत्रालॆं पुष्टि कराति
Title =शिर्षक
To see a list of all of the names in your current tree, open the 'Go to...' tab =तुमगॆलॆं कुटमरूकावयिरलॆ समस्त नांवां यादि पळंवचॆं आसलॆरि "...वच्च्यां" ज़ॊडणि मॆकळाति।
Type Description Here =विवरण हांगा बरंयाति
Type first or last name =नांव अथवा आडनांव बरंयाति
Updated =संपादित
Use the options below to determine the size of your printed tree. The print preview will show you how many pages your tree spans. Each gray square represents =छाप्पिलॆ कुटमरूकालॆ आकार निश्चित करुक तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ विकल्पांगॆलॆं प्रयोजन कराति।कुटमरूक कितलॆं पान आड आसा हॆं तुमकां दाकंयतलॆं। प्रतियॆकळॆ राकशॆं चतुष्कोण सांगता कि
View as Tree =कुटमरूप स्वरूप पळंयात
Viewing X Photos =X छायाचित्रां पळंयता
Who's In This Photo =या छायाचित्रांतुं कॊणकॊण आस्सत
Who's in this album या छायाचित्रसंग्रहांतुं कॊणकॊण आस्सत=
X Added =X जनांक ज़ॊडलॆं
X people were not added =X जनांक ज़ॊडनि
You must enter a subject or body =विषय अथवा संदेश घालका
Yourself =तुम्मिचि

}}

Lower case
add from address book =विज़कागद संपर्कां पांना थांवुनु घॆवयेद
and =आनि
anniversaries =वरसोत्सवां
because we cannot send them email. =इत्तॆक म्हणलॆरि आमकां तांका वीज़कागद पॆटंवचॆक ज़ायना।
birthdays =ज़ायिदीसां
created by Me =हांवॆं घडंयलॆलीं
current spouse =वर्तमान बाम्मुण-बायिल
done =ज़ाल्लॆं
edit =संपादित करयेद
enter email =वीज़कागदविळास घालाति
enter her email =तांगॆलॆं वीज़कागदविळास घालाति
enter his email =तांगॆलॆं वीज़कागदविळास घालाति
for My Family =कुटमा खात्तिरि
her brother =तांगॆलॊ भाव
her daughter =तांगॆलि भयिणि
her father =तांगॆलॊ बापुस/बापुय
her husband =तांगॆलॊ बाम्मुण
her mother =तांगॆलि आवुस/आवय
her sister =तांगॆलि भयिणि
her son =तांगॆलॊ पूतु
her wife =तांगॆलि बायिल
hide year =वरस निप्पंययेद
hide =निप्पंययेद
his brother =तांगॆलॊ भाव
his daughter =तांगॆलि धूव
his father =तांगॆलॊ बापुस/बापुय
his husband =तांगॆलॊ बाम्मुण
his mother =तांगॆलि आवुस/आवय
his sister =तांगॆलि भयिणि
his son =तांगॆलॊ पूतु
his wife =तांगॆलि बायिल
include friends =इष्टांक धरुनु
in =भितर
one page. =एक पान
only child =ऎकळॆ चॆरुडु
or Cancel =रद्द करयेद
photos =छायाचित्रां
replied =नॆं ज़वाब दिल्लॆं
rotate photos on the fly =छायाचित्रां घुवंडयात
showing X people out of X =X2जनां थांवुनु X1 दाकंयतऽस्स
to send this message. =हॆं संदेश धाडुक
use the arrow keys on your keyboard. =संज्ञापळावयिरलॆ बाणगुब्बियांगॆलॆं प्रयोजन कराति
view album =छायाचित्रसंग्रह पलंयाति
your father =तुमगॆलॊ बापुस
your mother =तुमगॆलॊ आवुस

}}

Personal tools