Difference between revisions of "Denmark"

From Wiki

Jump to: navigation, search
(Regions and municipalities)
(Geni Translation: Attempt to use translation template)
Line 219: Line 219:
 
the name 'Geni' means 'Genious' in danish  
 
the name 'Geni' means 'Genious' in danish  
  
'''Geni Logo'''
+
{{Translation|
Everyone's related Alle er i familie
+
|Everyone's related=Alle er i familie
'''Geni headers'''
+
|Welcome=Velkommen
 
+
|Logout=Log ud
Welcome Velkommen
+
|Settings=Indstillinger
Logout Log ud
+
|Invite=Inviter
Settings Indstillinger
+
|Help=Hjælp
Invite Inviter
+
|search name or email=Søg navn eller email
Help Hjælp
+
|go=
search name or email Søg navn eller email
+
|Build your tree with your address book =Lav dit træ ud fra din adressebog
go
+
|About=Om
 
+
|Privacy=Personlige oplysninger
Build your tree with your address book Lav dit træ ud fra din adressebog
+
|Forum=Forum
 
+
|Blog=Blog
'''Geni footers'''
+
|Press=Presse
About Om
+
|Jobs=Jobs
Privacy Personlige oplysninger
+
|Safety=Sikkerhed
Forum Forum
+
|Terms=Vilkår for brug
Blog Blog
+
|Help=Hjælp
Press Presse
+
|My tree=Mit træ
Jobs Jobs
+
|My Profile=Min Profil
Safety Sikkerhed
+
|Photos=Billeder
Terms Vilkår for brug
+
|Inbox=Indbakke
Help Hjælp
+
|My tree=(Mit træ)
 
+
|View as Tree=Vis som træ
'''Geni Tabs Headers'''
+
|List=Liste
My tree Mit træ
+
|Index=Indeks
My Profile Min Profil
+
|Calendar =Kalender
Photos Billeder
+
|Map=Verdenskort
Inbox Indbakke
+
|Discussion=Diskussion
 
+
|Photos=(Billeder)
'''Geni SubTabs Headers'''
+
|Recent Albums=Seneste album=
+
|My Albums=Mine album
My tree (Mit træ)
+
|Albums I'm In=Album jeg er i
View as Tree Vis som træ
+
|Photos of Me=Billeder af mig
List Liste
+
|My Favorites=Mine favoritter
Index Indeks
+
Inbox=(Indbakke)
Calendar Kalender
+
|Messages=Beskeder
Map Verdenskort
+
|Inbox=Indbakke
Discussion Diskussion
+
|Requests=Forespørgsler
Photos (Billeder)
+
|Saved=Gemt
Recent Albums Seneste album      
+
|Sent=Sendt
My Albums Mine album
+
New=Nyt
Albums I'm In Album jeg er i
+
|(Name)'s tree=(Navn)s træ
Photos of Me Billeder af mig
+
|showing X people out of X=viser X mennesker ud af X
My Favorites Mine favoritter
+
|Add People=Tilføj personer
Inbox (Indbakke)
+
|Step 1
Messages Beskeder
+
|Build your tree from you address book=Byg dit træ ud fra din adressebog
Inbox Indbakke
+
|Access your address book to select relatives to add to your tree.=Få adgang til din adresse bog og vælg slægtninger der skal tilføjes til dit træ
Requests Forespørgsler
+
|Geni will not save your password, and we will
Saved Gemt
+
|never email anyone without your direct consent.=Geni vil ikke gemme din adgangskode, og vi vil aldrig sende emails til nogen uden din direkte tilladelse.
Sent Sendt
+
|There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again.=Der opstod en fejl, da vi prøvede at importere din adresse bog. Vær venlig at dobbelt checke brúgernavn og adgangskode, og prøv igen.
 
+
|Your email address=Din email adresse
'''(Inside the Geni GUI)'''
+
|Your email password=Din emails adgangskode
New Nyt
+
|Don't see your email provider? Kan du ikke se din email udbyder?
(Name)'s tree (Navn)s træ
+
|NEXT>>=NÆSTE>>
showing X people out of X     viser X mennesker ud af X
+
|Back to your unconnected people=Tilbage til dine ikke forbundede mennesker
 
+
|Step 2 (http://www.geni.com/invite_others/add_your_family)
Add People Tilføj personer
+
|Select the family members in your address book Vælg familie medlemmer du vil invitere
 
+
|Showing X Contacts=Viser X kontakter
Step 1
+
|Email Contacts=Email Kontakter
Build your tree from you address book  
+
|Choose another address book=Vælg en anden adressebog
=
+
|*No one will be invited until you put them in your tree=*Ingen vil blive inviteret før du putter dem ind i dit træ
Byg dit træ ud fra din adressebog
+
|or Cancel=eller Annullér
 
+
|Selected family=Valgte familie medlemmer
Access your address book to select relatives
+
|Already on Geni=Allerede bruger på Geni
to add to your tree.  
+
|Already in your tree=Allerede i dit træ
=
+
|Step 3 (http://www.geni.com/invite_others/family_finished?count=1)
Få adgang til din adresse bog og vælg slægtninger der skal tilføjes til dit træ
+
|Almost done...=Næsten færdig...
 
+
|You've imported X relative to your family tree.
Geni will not save your password, and we will
+
|To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member.=
never email anyone without your direct consent.  
+
|Du har importeret X familie medlem(mer) ind i dit stamtræ.
=
+
|For at placere dem i dit træ, træk og slip dem til deres nærmeste famile medlem.
Geni vil ikke gemme din adgangskode, og vi vil
+
|Drag and Drop Relatives=Træk og slip famile medlem(mer)
aldrig sende emails til nogen uden din direkte tilladelse.
+
|Step 4=
 
+
|Unconnected People (X)=Ikke forbundede mennesker (X)
There was an error importing your address book. Please
+
|Drag their node onto a direct relative. Træk deres knude hen på den direkte relaterede
double-check your username and password, and try again.
+
|Edit info=rediger info
=
+
|Delete=slet
Der opstod en fejl, da vi prøvede at importere din adresse bog.
+
|Add more.=Tilføj mere.
Vær venlig at dobbelt checke brúgernavn og adgangskode, og prøv igen.
+
|Save=Gem
 
+
|Male=Mand
Your email address             Din email adresse
+
|Female=Kvinde
Your email password           Din emails adgangskode
+
|First Name=Fornavn
Don't see your email provider? Kan du ikke se din email udbyder?
+
|Last Name=Efternavn  
NEXT>>                         NÆSTE>>
+
|Connect these relatives to your tree. Forbind disse/dette medlem(mer) til dit træ. Just drag and drop them on their nearest relative. If your relative is already in the tree, drag their unconnected node onto the one in the tree.=Bare træk og slip dem på deres nærmeste familie. Hvis medlemmet/medlemmerne allerede er i dit træ, træk dem til den ikke-forbundede knude hen til den der allerede eksisterer i træet.
Back to your unconnected people Tilbage til dine ikke forbundede mennesker
+
|Make connections.=Lav forbindelser.
Showing X Contacts
+
|If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow arrows or navigate to another branch of your tree.=Hvis du ikke ser en direkte relateret slægtning til den umappede person så tilføj ved at klikke på de gule pile eller naviger til en anden gren af træet.
Email Contacts
+
|Find relatives quickly.=Find slægtninger hurtigt.
+
|To see a list of all of the names in your current tree, open the 'Go to...' tab= For at se en liste over alle navnene i det aktuele træ, klik på 'Gå til...'.
Step 2 (http://www.geni.com/invite_others/add_your_family)
+
|Clicking on any name will take you to that person's position on the tree.= Når du klikker på et navn, vil du automatisk blive taget til denne persons position i træet.
Select the family members in your address book Vælg familie medlemmer du vil invitere
+
|Navigate=Naviger
Showing X Contacts             Viser X kontakter
+
|Go to...=Gå til...
Email Contacts                 Email Kontakter
+
|This list shows the people visible in the tree above.
Choose another address book   Vælg en anden adressebog
+
|Click on any name to go to that person's position in the tree.=Denne liste viser alle mennerskerne, som vises i træet ovenfor.
*No one will be invited until you put them in your tree  
+
|Klik på et hvilket som helst navn, for at gå til denne persons position i træet.
=
+
|Preferences=Indstillinger
*Ingen vil blive inviteret før du putter dem ind i dit træ
+
|Display=Display
or Cancel                     eller Annullér
+
|Names=Navne
Selected family               Valgte familie medlemmer
+
|Advanced=Avanceret
Already on Geni               Allerede bruger på Geni
+
|Ancestors to display=Forfædre der skal vises
Already in your tree           Allerede i dit træ
+
|X generations=X generationer
+
|All generations=Alle generationer
Step 3 (http://www.geni.com/invite_others/family_finished?count=1)
+
|Direct ancestors only=Kun direkte forfædre
Almost done...                 Næsten færdig...
+
|Tree layout=Layout af træ
You've imported X relative to your family tree.
+
|Standard=Standard
To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member.
+
|Vertical=Vertikal
=
+
|Photos Only=Kun billeder
Du har importeret X familie medlem(mer) ind i dit stamtræ.
+
|Names Only=Kun navne
For at placere dem i dit træ, træk og slip dem til deres nærmeste famile medlem.
+
|Layout options=Layout muligheder
Drag and Drop Relatives       Træk og slip famile medlem(mer)
+
|Mark deceased=Marker afdøde
+
|Neutral color backgrounds=Neutrale farve baggrunde
Step 4
+
|"Flip" nodes=Vend knuder
Unconnected People (X)         Ikke forbundede mennesker (X)
+
|Show email prompt=Vis email prompt
Drag their node onto a direct relative. Træk deres knude hen på den direkte relaterede
+
|Show photos=Vis billeder
edit info                     rediger info
+
|Show yellow arrows=Vis gule pile
delete                        slet
+
|Name preferences=Navn-indstillinger
Add more.                     Tilføj mere.
+
|Do not display maiden names=Vis ikke førægteskabeligt efternavn
SAVE                          GEM
+
|Maiden name instead of last name Førægteskabeligt efternavn i stedet for efternavn
CANCEL                        ANNULLÉR
+
|Maiden name instead of last name, in CAPS Førægteskabeligt efternavn i stedet for efternavn (store bogstaver)
Male                           Mand
+
|Maiden name appended, in parentheses Førægteskabeligt efternavn, i paranteser
Female                         Kvinde
+
|Ignore display name=Ignorer display navn
First Name                     Fornavn
+
|Show middle name=Vis mellemnavn
Last Name                     Efternavn  
+
|Show suffixes=Vis tilføjelser
 
+
|Minimum font size=Minimum fontstørrelse
Connect these relatives to your tree. Forbind disse/dette medlem(mer) til dit træ.
+
|Maximum font size=Maksimum fontstørrelse
Just drag and drop them on their nearest relative. If your relative is already in the tree,
+
|Rendering quality=Visningskvalitet
drag their unconnected node onto the one in the tree.
+
|High quality=Høj kvalitet
=
+
|Medium quality=Medium kvalitet
Bare træk og slip dem på deres nærmeste familie. Hvis medlemmet/medlemmerne allerede er i dit træ, træk dem til den ikke-forbundede knude hen til den der allerede eksisterer i træet.
+
|Low quality=Lav kvalitet
+
|Show tray on rollover=Vis bakke når musen føres over
Make connections.             Lav forbindelser.
+
|Restore all of your preferences to their defaults by pressing the button below.=Sæt alle dine indstillinger til defaultværdier ved at klikke på knappen herunder
If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow
+
|(I Icon)
arrows or navigate to another branch of your tree.
+
|Click here to turn on help messages=Klik her for at aktivere hjælpebeskeder
=
+
|Click and drag to move this out of the way.=Klik og træk for at flytte dette af vejen
Hvis du ikke ser en direkte relateret slægtning til den umappede person så tilføj ved at klikke på de gule pile eller naviger til en anden gren af træet.
+
|Click The Arrows To Add Relatives=Klik på pilene for at tilføje relationer
 
+
|You can add siblings, spouses, and chíldren.=Du kan tilføje søskende, ægtefælder og børn
Find relatives quickly.       Find slægtninger hurtigt.
+
|back=Tilbage
To see a list of all of the names in your current tree, open the 'Go to...' tab.
+
|next=Næste
Clicking on any name will take you to that person's position on the tree.
+
|Invite Your Family=Inviter din familie
=
+
|Add your family's emails, so they can help complete the tree. Tilføj din families emailadresser, så de kan hjælpe med at fuldføre træet
For at se en liste over alle navnene i det aktuele træ, klik på 'Gå til...'.
+
|Open Other Branches of Your Tree=Åben de andre grene af dit træ
Når du klikker på et navn, vil du automatisk blive taget til denne persons position i træet.
+
|Click on the small green trees to view extended family members.=Klik på de små grønne træer for at se udvidede familiemedlemmer  
+
|Move Around Your Tree=Flyt rundt i dit træ
Navigate Naviger
+
|Use the arrow controls, or just click and drag anywhere on the family tree.=Brug pilene eller klik og træk et hvilket som helst sted i familietræet
 
+
|Click Names To View Profiles=Klik på navne for at vise profiler
Go to... Gå til...
+
|Click the My Profile tab to view and edit your profile.=Klik på "Min profil" fanebladet for at se og redigere din profil
This list shows the people visible in the tree above.
+
|(Ballon Icon)=(Ballonikon)
Click on any name to go to that person's position in the tree.  
+
|Click here to turn on ballon help=Klik her for at aktivere ballonhjælp
=
+
|Ballon help is on=Ballonhjælp er aktiveret
Denne liste viser alle mennerskerne, som vises i træet ovenfor.
+
|Ballon help is off=Ballonhjælp er deaktiveret
Klik på et hvilket som helst navn, for at gå til denne persons position i træet.
+
|Hide help balloons=Gem hjælpeballoner
 
+
|Help balloons are turned on. Hold your mouse over almost anything on the
Preferences Indstillinger
+
|family tree for an explanation.=Hjælpeballoner er aktiveret. Hold din mus over næsten alting på familietræet for at få en forklaring.
Display                       Display
+
|Click this button to turn help ballons off.=Klik denne knap for at deaktivere hjælpeballoner
Names                         Navne
+
|Click this arrow to slide the family tree in this direction. You may also
Advanced                       Avanceret
+
|use the arrow keys on your keyboard.=Klik på denne pil for at bevæge dit familietræ i denne retning. Du kan også bruge pilene på dit tastatur.=
Ancestors to display           Forfædre der skal vises
+
|Click this link to view this person's profile. You may also be able to
X generations                 X generationer
+
|edit this profile.=Klik på dette link for at se denne persons profil. Du kan også ændre denne profil.
All generations               Alle generationer
+
|Click this arrow to add a sibling, spouse or partner for this person.=Klik på dette link for at tilføje søskende, ægtefælde eller partner
Direct ancestors only         Kun direkte forfædre
+
|Click this link to view your family tree from this person's point of view.=Klik på dette link for at se dit familietræ fra denne persons synspunkt
Tree layout                   Layout af træ
+
|Click this link to edit basic information about this person.=Klik på dette link for at ændre basale informationer om denne person.
Standard                       Standard
+
|Click and drag up to zoom in and out. Your tree will get bigger or smaller.=Klik og træk op for at zoome ind og ud. Dit træ vil blive større eller mindre.
Vertical                       Vertikal
+
|Click an arrow to slide the family tree in that direction. You may also use the arrow keys on your keyboard.=Klik på pilen for at bevæge familietræet i den retning. Du kan også bruge pilene på dit tastatur.
Photos Only                   Kun billeder
+
|Click this button to recenter this family tree.=Klik denne knap for at centrere dette familietræ
Names Only                     Kun navne
+
|Click to view this person's family tree.=Klik for at se personens familietræ
Layout options                 Layout muligheder
+
|(Printer Icon)=(Printerikon)
Mark deceased                 Marker afdøde
+
|Click here to print this tree=Klik her for at udskrive dette træ
Neutral color backgrounds     Neutrale farve baggrunde
+
|Print To Paper=Udskriv til papir
"Flip" nodes                   Vend knuder
+
|If you'd like to change the size of your print, please use the controls below.
Show email prompt             Vis email prompt
 
Show photos                   Vis billeder
 
Show yellow arrows             Vis gule pile
 
Name preferences               Navn-indstillinger
 
Do not display maiden names   Vis ikke førægteskabeligt efternavn
 
Maiden name instead of last name Førægteskabeligt efternavn i stedet for efternavn
 
Maiden name instead of last name, in CAPS Førægteskabeligt efternavn i stedet for efternavn (store bogstaver)
 
Maiden name appended, in parentheses Førægteskabeligt efternavn, i paranteser
 
Ignore display name           Ignorer display navn
 
Show middle name               Vis mellemnavn
 
Show suffixes                 Vis tilføjelser
 
Minimum font size             Minimum fontstørrelse
 
Maximum font size             Maksimum fontstørrelse
 
Rendering quality             Visningskvalitet
 
High quality                   Høj kvalitet
 
Medium quality                 Medium kvalitet
 
Low quality                   Lav kvalitet
 
Show tray on rollover         Vis bakke når musen føres over
 
Restore all of your preferences to their defaults by pressing the button below.     Sæt alle dine indstillinger til defaultværdier ved at klikke på knappen herunder
 
 
 
(I Icon)
 
Click here to turn on help messages               Klik her for at aktivere hjælpebeskeder
 
Click and drag to move this out of the way.       Klik og træk for at flytte dette af vejen
 
Click The Arrows To Add Relatives                 Klik på pilene for at tilføje relationer
 
You can add siblings, spouses, and chíldren.     Du kan tilføje søskende, ægtefælder og børn
 
back                                             Tilbage
 
next                                             Næste
 
Invite Your Family                               Inviter din familie
 
Add your family's emails, so they can help complete the tree. Tilføj din families emailadresser, så de kan hjælpe med at fuldføre træet
 
Open Other Branches of Your Tree                 Åben de andre grene af dit træ
 
Click on the small green trees to view extended family members. Klik på de små grønne træer for at se udvidede familiemedlemmer  
 
Move Around Your Tree                             Flyt rundt i dit træ
 
Use the arrow controls, or just click and drag anywhere on the family tree. Brug pilene eller klik og træk et hvilket som helst sted i familietræet
 
Click Names To View Profiles                     Klik på navne for at vise profiler
 
Click the My Profile tab to view and edit your profile. Klik på "Min profil" fanebladet for at se og redigere din profil
 
 
(Ballon Icon)                                     (Ballonikon)
 
Click here to turn on ballon help                 Klik her for at aktivere ballonhjælp
 
Ballon help is on                                 Ballonhjælp er aktiveret
 
Ballon help is off                                 Ballonhjælp er deaktiveret
 
Hide help balloons                                 Gem hjælpeballoner
 
Help balloons are turned on. Hold your mouse over almost anything on the
 
family tree for an explanation.                   Hjælpeballoner er aktiveret. Hold din mus over næsten alting på familietræet for at få en forklaring.
 
Click this button to turn help ballons off.       Klik denne knap for at deaktivere hjælpeballoner
 
Click this arrow to slide the family tree in this direction. You may also
 
use the arrow keys on your keyboard.               Klik på denne pil for at bevæge dit familietræ i denne retning. Du kan også bruge pilene på dit tastatur.                                                
 
Click this link to view this person's profile. You may also be able to
 
edit this profile.
 
                                                  Klik på dette link for at se denne persons profil. Du kan også ændre denne profil.
 
Click this arrow to add a sibling, spouse or partner for this person.
 
                                                  Klik på dette link for at tilføje søskende, ægtefælde eller partner
 
Click this link to view your family tree from this person's point of view.
 
                                                  Klik på dette link for at se dit familietræ fra denne persons synspunkt
 
Click this link to edit basic information about this person.
 
                                                  Klik på dette link for at ændre basale informationer om denne person.
 
Click and drag up to zoom in and out. Your tree will get bigger or smaller.
 
                                                  Klik og træk op for at zoome ind og ud. Dit træ vil blive større eller mindre.
 
Click an arrow to slide the family tree in that direction. You may also
 
use the arrow keys on your keyboard.             Klik på pilen for at bevæge familietræet i den retning. Du kan også bruge pilene på dit tastatur.
 
Click this button to recenter this family tree.   Klik denne knap for at centrere dette familietræ
 
Click to view this person's family tree.         Klik for at se personens familietræ
 
 
 
(Printer Icon)                                     (Printerikon)
 
Click here to print this tree                       Klik her for at udskrive dette træ
 
Print To Paper                                     Udskriv til papir
 
If you'd like to change the size of your print, please use the controls below.
 
 
Hvis du ønsker at ændre størrelse af dit print, så brug knapperne herunder
 
Hvis du ønsker at ændre størrelse af dit print, så brug knapperne herunder
Show legend
+
|Show legend
Show photos                                         Vis billeder
+
|Show photos=Vis billeder
Print in black & white                             Udskriv i sorthvid
+
|Print in black & white=Udskriv i sorthvid
Show page numbers                                   Vis sidetal
+
|Show page numbers=Vis sidetal
PRINT                                               Udskriv
+
|PRINT=Udskriv
help                                               hjælp
+
|help=hjælp
close                                               luk
+
|close=luk
Printing Instructions                               Printer instruktioner
+
|Printing Instructions=Printer instruktioner
Use the options below to determine the size of your printed tree. The print
+
|Use the options below to determine the size of your printed tree. The print
preview will show you how many pages your tree spans. Each gray square represents
+
|preview will show you how many pages your tree spans. Each gray square represents
one page.
+
|one page.=Brug indstillingerne herunder for at bestemme størrelsen af dit udskrevne træ. Printeksemplet vil vise hvor mange sider der er i dit træ. Hver grå firkant repræsenterer en side.
                                                    Brug indstillingerne herunder for at bestemme størrelsen af dit udskrevne træ. Printeksemplet vil vise hvor mange sider der er i dit træ. Hver grå firkant repræsenterer en side.
+
|Print your tree on one page.=Udskriv dit træ på én side
Print your tree on one page.                       Udskriv dit træ på én side
+
|Print with small font.=Udskriv med lille font
Print with small font.                             Udskriv med lille font
+
|Print with normal font.=Udskriv med normal font
Print with normal font.                             Udskriv med normal font
+
|Drag this slider to change size of print.=Træk i kontrollen for at ændre størrelsen af udskriften
Drag this slider to change size of print.           Træk i kontrollen for at ændre størrelsen af udskriften
+
|If names in your tree use non-English characters, you must select "landscape" in your printer's settings to display the names correctly.=Hvis navne i dit træ bruger ikke-engelske karakterer så skal du vælge "Landskab" i dine printerindstillinger for at vise navnene korrekt
If names in your tree use non-English characters, you must select "landscape" in your printer's settings to display the names correctly.   Hvis navne i dit træ bruger ikke-engelske karakterer så skal du vælge "Landskab" i dine printerindstillinger for at vise navnene korrekt
+
|Add another=Tilføj ny
                                                   
+
|save & close=gem og luk
 
+
|save & continue=gem og fortsæt
'''Geni Actions'''
+
|or cancel=eller annuller
Add another Tilføj ny
+
|or =eller
 
+
|Cancel=Annuller
save & close gem og luk
+
|This is you=Dette er dig
save & continue gem og fortsæt
+
|View your profile as others see it=Se din profil som andre ser den
or cancel                     eller annuller
+
|This is your profile as others see it. Dette er din profil som andre ser den
or eller
+
|Back to your profile=Tilbage til din profil
Cancel Annuller
+
|Loading Relationship...=Henter forhold...
 
+
|your father=din far
'''My Profile'''
+
|your mother=din mor
http://www.geni.com/profile/index
+
|his mother=hans mor
This is you Dette er dig
+
|his father=hans far
View your profile as others see it Se din profil som andre ser den
+
|his daughter=hans datter
This is your profile as others see it. Dette er din profil som andre ser den
+
|his son=hans søn
Back to your profile                   Tilbage til din profil
+
|his sister=hans søster
+
|his brother=hans bror
Loading Relationship...         Henter forhold...
+
|his husband=hans mand
your father                     din far
+
|his wife=hans kone
your mother                     din mor
+
|her mother=hendes mor
his mother                     hans mor
+
|her father=hendes far
his father                     hans far
+
|her daughter=hendes datter
his daughter                   hans datter
+
|her son=hendes søn
his son                         hans søn
+
|her sister=hendes søster
his sister                     hans søster
+
|her brother=hendes bror
his brother                     hans bror
+
|her husband=hendes mand
his husband                     hans mand
+
|her wife=hendes kone
his wife                       hans kone
+
|Your Profile is=Din profil er
 
+
|% Complete=% komplet
her mother                     hendes mor
+
|Add your schools=Tilføj din uddannelse
her father                     hendes far
+
|Add someone to your tree=Tilføj personer til dit træ
her daughter                   hendes datter
+
|Edit your profile=Rediger din profil
her son                         hendes søn
+
|Confirm email address=Konfirmer email adresse
her sister                     hendes søster
+
|Add or View Photos=Tilføj eller se billeder
her brother                     hendes bror
+
|View Tree=Se træ
her husband                     hendes mand
+
|View List=Se liste
her wife                       hendes kone
+
|Edit Profile=Rediger profil
(Also see translation under the section "List" for more.)
+
|Send Message=Send besked
 
+
|Location=Location
Your Profile is Din profil er
+
|Birth=Fødsel
% Complete % komplet
+
|Born=Født
Add your schools Tilføj din uddannelse
+
|in=i
Add someone to your tree Tilføj personer til dit træ
+
|Immediate Family=Nærmeste familie=
Edit your profile Rediger din profil
+
|Brother of (Also see translation under the section "List") Bror til
Confirm email address         Konfirmer email adresse
+
|hide year=skjul år
 
+
|hide=skjul
Add or View Photos Tilføj eller se billeder
+
|Email=Email
View Tree Se træ
+
|User Stats=(Bruger statistik)
View List Se liste
+
|View tree awards=se udmærkelser
Edit Profile Rediger profil
+
|People in My Tree=Personer i mit træ
Send Message                   Send besked
+
|Blood Relatives=Blod linje
 
+
|Inlaws=Svigerfamilie
Location                       Location
+
|Family Friends=Familie venner
Birth                         Fødsel
+
|Added by Me=Tilføjet af mig
Born                           Født
+
|Ancestor=Forfader
in                             i
+
|Ancestors=Forfædre
Immediate Family               Nærmeste familie      
+
|Descendant=Efterkommer
Brother of (Also see translation under the section "List") Bror til
+
|Descendants=Efterkommere
hide year                     skjul år
+
|Photo Added=Billede tilføjet
hide                           skjul
+
|Photos Added=Billeder tilføjet
Email                         Email
+
|Photos of Me=Billeder af mig
 
+
|My Albums=Mine Albums
User Stats (Bruger statistik)
+
|My Favorites=Mine Favoritter
 
+
|add photos=tilføj billeder
view tree awards se udmærkelser
+
|photos=billeder
People in My Tree Personer i mit træ
+
|Immediate Family=Nærmeste familie
Blood Relatives Blod linje
+
|Family Friends=Venner af familien
Inlaws Svigerfamilie
+
|Immediate Family Members=Nærmeste familie medlemmer
Family Friends Familie venner
+
|edit=rediger
Added by Me Tilføjet af mig
+
|Invite=Inviter
Ancestor Forfader
+
|Invite your family:=Inviter din familie:
Ancestors Forfædre
+
|enter email=skriv email
Descendant Efterkommer
+
|Invite a family member=Inviter et familie medlem
Descendants Efterkommere
+
|add from address book=tilføj fra adressebog
Photo Added Billede tilføjet
+
|Invite=Inviter
Photos Added Billeder tilføjet
+
|enter her email=skriv hendes email
 
+
|enter his email=skriv hans email
Photos of Me                   Billeder af mig
+
|This person is deceased=Denne person er død
My Albums                     Mine Albums
+
|This person does not have email Denne person har ikke email
My Favorites                   Mine Favoritter
+
|Guestbook=Gæstebog
add photos                     tilføj billeder
+
|Leave a message for=Læg en besked til
photos                         billeder
+
|Leave message=Læg besked
Immediate Family               Nærmeste familie
+
|I replied=Jeg svarede
Family Friends                 Venner af familien
+
|replied=svarede
Immediate Family Members       Nærmeste familie medlemmer
+
|Delete=Slet
edit                           rediger
+
|Reply=Svar
 
+
|Personal=Personlig
Invite
+
|Appearance=Udseende
Invite your family:           Inviter din familie:
+
|Religion=Religion
enter email                   skriv email
+
|Languages=Sprog
Invite a family member         Inviter et familie medlem
+
|Contact=(Kontaktinformation)
add from address book         tilføj fra adressebog
+
|Home Address=Hjemmeadresse
Invite                         Inviter
+
|Mobile Phone=Mobiltelefon
enter her email               skriv hendes email
+
|Home Phone=Hjemmetelefon
enter his email               skriv hans email
+
|On the web=På internettet
This person is deceased       Denne person er død
+
|User History=(Historik)
This person does not have email Denne person har ikke email
+
|Last updated on=Senest opdateret
 
+
|Last login on=Seneste login
Guestbook
+
|Joined on=Blev medlem d.
Guestbook                      Gæstebog
+
|Started family tree=Startede familietræet
Leave a message for           Læg en besked til
+
|Added to family tree by=Tilføjet til familietræet af
Leave message                 Læg besked
+
|About me=(Om mig)
I replied                     Jeg svarede
+
|Share some things about yourself here.=Skriv noget om dig selv og dit liv her.
replied                       svarede
+
|Share some things about (Name)=Skriv noget om (Navn)s liv.
Delete                         Slet
+
|Basics=Stamoplysninger
Reply                         Svar
+
|My Basics=Mine stamoplysninger
 
+
|Status =Status
Personal (Personlig)
+
|living=levende
Appearance Udseende
+
|deceased=død
Religion                       Religion
+
|name=navn
Languages                     Sprog
+
|first Name=fornavn
(More can be found under the Edit Profile section.)
+
|middle Name=mellemnavn
 
+
|last name=efternavn
Contact (Kontaktinformation)
+
|suffix=suffiks
Home Address Hjemmeadresse
+
|Display name=Vist navn
Mobile Phone Mobiltelefon
+
|Email=E-mail
Home Phone Hjemmetelefon
+
|Current location=Nuværende adresse
On the web                     På internettet
+
|Gender=Køn
 
+
|male=mand
User History (Historik)
+
|female=kvinde
Last updated on Senest opdateret
+
|date of birth=fødselsdato
Last login on Seneste login
+
|circa=cirka
Joined on Blev medlem d.
+
|Send Birthday Reminders =Send fødselsdagspåmindelser
Started family tree Startede familietræet
+
|to my family=til min familie
Added to family tree by       Tilføjet til familietræet af
+
|place of birth=fødselssted
 
+
|birth order=fødselsrækkefølge
About me (Om mig)
+
| only child=enebarn
Share some things about yourself here. Skriv noget om dig selv og dit liv her.
+
| born first=første fødte
Share some things about (Name)                 Skriv noget om (Navn)s liv.
+
| born second=anden fødte
 
+
| born third=tredje fødte
'''Edit Profile'''
+
| born fourth=fjerde fødte
 
+
| born fifth=femte fødte
Basics http://www.geni.com/profile/edit_basics
+
| born sixth=sjette fødte
 
+
| born seventh=syvende fødte
Basics Stamoplysninger
+
| born eighth=ottende fødte
My Basics Mine stamoplysninger
+
| born ninth=niende fødte
Status Status
+
| born tenth=tiende fødte
living levende
+
| born eleventh=elvte fødte
deceased død
+
| born twelth=tolvte fødte
name navn
+
| born thirteenth=trettende fødte
first Name fornavn
+
| born fourteenth=fjortende fødte
middle Name mellemnavn
+
| born fifteenth=femtende fødte
last name efternavn
+
| born sixteenth=sekstende fødte
suffix suffiks
+
| born seventeenth=syttende fødte
Display name Vist navn
+
| born eighteenth=attende fødte
Email E-mail
+
| born nineteenth=nittende fødte
Current location Nuværende adresse
+
| born twentieth=tyvende fødte
Gender Køn
+
|Death=Død
male mand
+
|Burial=Begravelse
female kvinde
+
|Partner=Partner
date of birth fødselsdato
+
|is a=er  
circa cirka
+
|current spouse=nuværende ægtefælle
Send Birthday Reminders Send fødselsdagspåmindelser
+
|fiance=forlovede
to my family til min familie
+
|current partner=nuværende partner
place of birth fødselssted
+
|late spouse=afdød ægtefælle
birth order fødselsrækkefølge
+
|Ex-spose=Eks-ægtefælle
  only child                     enebarn
+
|divorced=Fraskilt
  born first                     første fødte
+
|Ex-partner=Eks-partner
  born second                     anden fødte
+
|Married on=Gift d.
  born third                     tredje fødte
+
|Married in=Gift i
  born fourth                     fjerde fødte
+
|Parents=Forældre
  born fifth                     femte fødte
+
|date=dato
  born sixth                     sjette fødte
+
|location=sted=
  born seventh                   syvende fødte
+
|Country=Land
  born eighth                     ottende fødte
+
|city=by
  born ninth                     niende fødte
+
|state/province=region
  born tenth                     tiende fødte
+
|county=kommune
  born eleventh                   elvte fødte
+
|Note: 'date of death' = 'dødsdato' and 'place of death' = 'dødssted'.  
  born twelth                     tolvte fødte
+
|Also, 'date of burial' = 'begravelsesdato' and 'place of burial' = 'begravelsessted'.
  born thirteenth                 trettende fødte
+
|Contact http://www.geni.com/profile/edit_contact
  born fourteenth                 fjortende fødte
+
|Contact=Kontakt
  born fifteenth                 femtende fødte
+
|My Contact=Mine kontaktoplysninger
  born sixteenth                 sekstende fødte
+
|On the web=På Internettet
  born seventeenth               syttende fødte
+
|service=service
  born eighteenth                 attende fødte
+
|username=brugernavn
  born nineteenth                 nittende fødte
+
|web address=web adresse
  born twentieth                 tyvende fødte
+
|Phone Numbers=Telefonnumre
Death Død
+
|area code=Områdenummer
Burial Begravelse
+
|phone no=telefon
Partner Partner
+
|Home Address=Hjemmeadresse
is a er  
+
|Work Address=Arbejdsadresse
current spouse nuværende ægtefælle
+
|street=gade
fiance forlovede
+
|city=by
current partner nuværende partner
+
|county=kommune
late spouse afdød ægtefælle
+
|state=region
Ex-spose Eks-ægtefælle
+
|postal code=postnummer
divorced Fraskilt
+
|About=Om
Ex-partner Eks-partner
+
|About me=Om mig
Married on Gift d.
+
|Hair=Hår
Married in Gift i
+
|Eyes=Øjne
Parents Forældre
+
|Hair Color=Hårfarve
+
|Black=Sort
date dato
+
|Blond=Blond
location sted
+
|Brown=Brun
Country Land
+
|Gray=Grå
city by
+
|None=Ingen
state/province region
+
|Other=Anden
county kommune
+
|Red =Rød
+
|Eye Color=Øjenfarve
Note: 'date of death' = 'dødsdato' and 'place of death' = 'dødssted'.  
+
|Amber=Ravgul
Also, 'date of burial' = 'begravelsesdato' and 'place of burial' = 'begravelsessted'.
+
|Blue=Blå
 
+
|Brown=Brun
Contact http://www.geni.com/profile/edit_contact
+
|Gray=Grå
Contact Kontakt
+
|Green=Grøn
My Contact Mine kontaktoplysninger
+
|Hazel=Nøddebrun
On the web På Internettet
+
|Other=Anden
service service
+
|Height=Højde
username brugernavn
+
|Ethnicity=Etnicitet
web address web adresse
+
|Start typing an ethnicity=Begynd at skrive en etnicitet
Phone Numbers Telefonnumre
+
|Religion=Religion
area code Områdenummer
+
|Start typing a religion=Begynd at skrive en religion
phone no telefon
+
|Agnostic=Agnostisk
Home Address Hjemmeadresse
+
|Atheist=Ateist
Work Address Arbejdsadresse
+
|Baha'i=Baha'i
street gade
+
|Buddhist=Buddhist
city by
+
|Catholic=Katolik
county kommune
+
|Christian - other=Kristen - anden
state region
+
|Eastern Orthodox=Østlig Ortodoks
postal code postnummer
+
|Greek Orthodox=Græsk Ortodoks
+
|Hindu=Hindu
About me http://www.geni.com/profile/edit_about
+
|Huguenot=Huguenot
About Om
+
|Islam=Islam
About me Om mig
+
|Jain=Jainisme
Hair Hår
+
|Jewish=Jøde
Eyes Øjne
+
|Mormon=Mormon
 
+
|Other=Anden
Hair Color Hårfarve
+
|Protestant=Protestant
Black Sort
+
|Scientologist=Scientologist
Blond Blond
+
|Sikh=Sikh
Brown Brun
+
|Taoist=Taoisme
Gray Grå
+
|Wiccan=Wicca
None Ingen
+
|Political Views=Politisk synspunkt
Other Anden
+
|Start typing a political view=Begynd at skrive et politisk synspunkt
Red Rød
+
|Conservative=Konservativ
 
+
|Democratic=Demokratisk
Eye Color Øjenfarve
+
|Green Party=De Grønne
Amber Ravgul
+
|Independent==Løsgænger
Blue Blå
+
|Indiffrent==Ikke interesseret
Brown Brun
+
|Liberal==Liberal
Gray Grå
+
|Libertarian==Nyliberalist
Green Grøn
+
|Very Conservative==Meget Konservativ
Hazel Nøddebrun
+
|Very Liberal==Meget Liberal
Other Anden
+
|Moderate Conservative==Moderat Konservativ
 
+
|Moderate Liberal==Moderat Liberal
Height Højde
+
|Other=Anden
 
+
|Republican=Republikansk
Ethnicity Etnicitet
+
|Languages=Sprog
Start typing an ethnicity     Begynd at skrive en etnicitet
+
|Start typing a language=Begynd at skrive et sprog
Abenaki
+
|Danish=Dansk
Abgaal
+
|English=Engelsk
Abkhazs
+
|Nicknames=Kaldenavne
(Resten mangler!)
+
|Seperate nicknames with a comma. Ex: Jack, Jay, Uncle Jay=Separere kaldenavne med et komma. Fx Jens, Jens-Erik, Onkel Jens
 
+
|School=Uddannelse
Religion Religion
+
|Elementary School=0. - 6. Klasse
Start typing a religion       Begynd at skrive en religion
+
|Middle School=7. - 9./10. Klasse
+
|High School=Gymnasium/HF/HTX/HHX
Agnostic Agnostisk
+
|College/University=Kort/mellemlang videregående uddannelse
Atheist Ateist
+
|Graduate Education=Lang videregående uddannelse
Baha'i Baha'i
+
|Work=Arbejde
Buddhist Buddhist
+
|Occupation=Beskæftigelse
Catholic Katolik
+
|Company=Firma
Christian - other Kristen - anden
+
|Employer=Arbejdsgiver
Eastern Orthodox Østlig Ortodoks
+
|Position=Position
Greek Orthodox Græsk Ortodoks
+
|Title=Titel
Hindu Hindu
+
|Start Year=Start år
Huguenot Huguenot
+
|End Year=Slut år
Islam Islam
+
|Location=Location
Jain Jainisme
+
|Favorites=Favoritter
Jewish Jøde
+
|Interests=Interesser
Mormon Mormon
+
|Activities=Aktiviteter
Other Anden
+
|People/Heroes=Personerr/Helte
Protestant Protestant
+
|Cuisines=Mad
Scientologist Scientologist
+
|Quotes=Citater
Sikh Sikh
+
|Movies=Film
Taoist Taoisme
+
|TV Shows=TV programmer
Wiccan Wicca
+
|Music=Musik
 
+
|Books=Bøger
Political Views Politisk synspunkt
+
|Sports=Sport
Start typing a political view Begynd at skrive et politisk synspunkt
+
|Separate favorites in each group with a comma. Ex: reading, fishing=Separer farvoritter i hver gruppe med et komma. Fx. læsning, fiskning
 
+
|Family Tree Awards=(Familietræets udmærkelser)
Conservative Konservativ
+
|Tree Creator=Opretter
Democratic Demokratisk
+
|Top Profile Adders=Flest tilføjede profiler
Green Party De Grønne
+
|Top Profile Inviters=Flest inviterede profiler
Independent           Løsgænger
+
|Top Photo Uploaders=Flest uploadede billeder
Indiffrent             Ikke interesseret
+
|X Added=X tilføjet
Liberal               Liberal
+
|My tree=Mit træ
Libertarian           Nyliberalist
+
|My family=Min familie
Very Conservative     Meget Konservativ
+
|Bloodrelatives=Blodlinje
Very Liberal           Meget Liberal
+
|Inlaws=Svigerfamilie
Moderate Conservative Moderat Konservativ
+
|My Ancestros=Mine forfædre
Moderate Liberal       Moderat Liberal
+
|My Descendants=Mine efterkommere
Other Anden
+
|Recently Added List=Liste over nyligt tilføjede
Republican Republikansk
+
|Recently Joined List=Liste over nyligt tilmeldte
 
+
|Recently Modified List=Liste of nyligt ændrede  
Languages Sprog
+
|Invited By Me=Inviteret af mig
Start typing a language       Begynd at skrive et sprog
+
|Invited By My Family=Inviteret af min familie
 
+
|Added By Me=Tilføjet af mig
Danish                         Dansk
+
|List of Name's Tree=Liste over Navns træ
English                         Engelsk
+
|include deceased=inkluder afdøde
(Resten mangler!)
+
|See: new additions | new members Se: nye tilføjelser | nye medlemmer  
+
|Next>>=Næste>>
Nicknames Kaldenavne
+
|Sort by:=Sorter efter:
Seperate nicknames with a comma. Ex: Jack, Jay, Uncle Jay
+
|First Name | Last Name=Fornavn | Efternavn
=
+
|Relation=Relation
Separere kaldenavne med et komma. Fx Jens, Jens-Erik, Onkel Jens
+
|Added by=Tilføjet af
+
|Family=Familie
School http://www.geni.com/profile/edit_schools
+
|Action=Handling
School Uddannelse
+
|Yourself=dig selv
Elementary School 0. - 6. Klasse
+
|Mother=mor
Middle School 7. - 9./10. Klasse
+
|Father=far
High School Gymnasium/HF/HTX/HHX
+
|Brother=bror
College/University Kort/mellemlang videregående uddannelse
+
|Sister=søster
Graduate Education Lang videregående uddannelse
+
|Grandmother=bedstemor
+
|Grandfather=bedstefar
Work http://www.geni.com/profile/edit_work
+
|Aunt=tante / moster / faster
Work Arbejde
+
|Uncle=onkel / morbror / farbror
Occupation Beskæftigelse
+
|Me=mig
Company Firma
+
|Ex-wife=ex-kone
Employer                       Arbejdsgiver
+
|Ex-husband=ex-mand
Position                       Position
+
|Great grandfather=oldefar
Title                         Titel
+
|Great grandmother=oldemor
Start Year                     Start år
+
|Second great grandmother=tip oldemor
End Year                       Slut år
+
|Second great grandfather=tip oldefar
Location                       Location
+
|Third great grandmother=tip tip oldemor
 
+
|Third great grandfather=tip tip oldefar
Favorites http://www.geni.com/profile/edit_favorites
+
|Great aunt=grand tante
Favorites Favoritter
+
|Great uncle=grand onkel
Interests Interesser
+
|Second great uncle=grand grand onkel
Activities Aktiviteter
+
|Second great aunt=grand grand tante
People/Heroes Personerr/Helte
+
|Great aunt's daughter-in-law=grand tantes svigerdatter
Cuisines Mad
+
|Great aunt's son-in-law=grand tantes svigersøn
Quotes Citater
+
|Great uncle's daughter-in-law=grand onkels svigerdatter
Movies Film
+
|Great uncle's son-in-law=grand tantes svigersøn
TV Shows TV programmer
+
|Great uncle's first cousin's ex-wife's wife grand onkels ? ex-kones kone
Music Musik
+
|First cousin=?
Books Bøger
+
|First cousin once removed=?
Sports Sport
+
|Brother-in-law=svoger
Separate favorites in each group with a comma. Ex: reading, fishing
+
|Daughter-in-law=svigerdatter
=
+
|Son-in-law=svigersøn
Separer farvoritter i hver gruppe med et komma. Fx. læsning, fiskning
+
|Niece=niece
 
+
|Nephew=nevø
'''Family Tree Awards''' http://www.geni.com/tree/awards
+
|Send Messages=Send besked
 
+
|View Tree=Se træ
Family Tree Awards (Familietræets udmærkelser)
+
|View List=Se liste
Tree Creator Opretter
+
|Son of=Søn til
Top Profile Adders Flest tilføjede profiler
+
|Daughter of=Datter til
Top Profile Inviters Flest inviterede profiler
+
|Husband of=Mand til
Top Photo Uploaders Flest uploadede billeder
+
|Wife of=Kone til
X Added                       X tilføjet
+
|Mother of=Mor til
 
+
|Father of=Far til
'''List''' http://www.geni.com/tree/family_list/
+
|Sister of=Søster til
 
+
|Brother of=Bror til
My tree Mit træ
+
|and=og
My family Min familie
+
|Invite=Inviter
Bloodrelatives Blodlinje
+
|Added On=Tilføjet d.
Inlaws Svigerfamilie
+
|Joined On=Blev medlem d.
My Ancestros Mine forfædre
+
|Today=I dag
My Descendants Mine efterkommere
+
|Index of Last Names=Indeks over efternavne
-----
+
|x people with x family names =x personer med x familienavne
Recently Added List Liste over nyligt tilføjede
+
|Calendar=Kalender
Recently Joined List Liste over nyligt tilmeldte
+
|birthdays=fødselsdage
Recently Modified List Liste of nyligt ændrede  
+
|anniversaries =jubilæumer
-----
+
|for My Family=for min familie
Invited By Me Inviteret af mig
+
|include friends==inkluder venner
Invited By My Family Inviteret af min familie
+
|include deceased=inkluder afdøde
Added By Me Tilføjet af mig
+
|Add Relatives to Calendar=Tilføj familie til kalenderen
List of Name's Tree           Liste over Navns træ
+
|Map=
include deceased inkluder afdøde
+
|Map of My Family=Kort over min familie
See: new additions | new members Se: nye tilføjelser | nye medlemmer  
+
|x out of y relatives and friends mapped by xx=ud af xxxx familiemedlemmer og venner kortlagt af
Next>>                         Næste>>
+
|current location==Nuværende adresse
Sort by:                       Sorter efter:
+
|place of birth==fødselssted
First Name | Last Name         Fornavn | Efternavn
+
|You=dig
Relation                       Relation
+
|Living Relatives=Nulevende familie
Added by                       Tilføjet af
+
|Deceased Relatives=Afdød familie
Family                         Familie
+
|Inlaws=Svigerfamilie
Action                         Handling
+
|Friends=Venner
yourself                      dig selv
+
|Put Your Relatives on The Map=Sæt din familie på kortet
mother                        mor
+
|xx family members missing on this map=xx familiemedlemmer mangler på kortet
father                        far
+
|Discussion =debat
brother                        bror
+
|Leave comment=efterlad kommentar
sister                        søster
+
|Enter your comment here=Tilføj din kommentar her
grandmother                    bedstemor
+
|Photos=Billeder
grandfather                    bedstefar
+
|Family Albums
aunt                          tante / moster / faster
+
|My Albums
uncle                          onkel / morbror / farbror
+
|Albums I'm In
me                            mig
+
|Photos of Me
ex-wife                       ex-kone
+
|My Favorites  
ex-husband                     ex-mand
+
|Updated
great grandfather             oldefar
+
|By
great grandmother             oldemor
+
|Showing X of X
second great grandmother       tip oldemor
+
|Add Photos
second great grandfather       tip oldefar
+
|Who's in this album
third great grandmother       tip tip oldemor
+
|Created by NAME on DATE
third great grandfather       tip tip oldefar
+
|Edit Album
great aunt                     grand tante
+
|Tagged By Me
great uncle                   grand onkel
+
|Photo X of X in Name's photos  
second great uncle             grand grand onkel
+
|Previous
second great aunt             grand grand tante
+
|Next
great aunt's daughter-in-law   grand tantes svigerdatter
+
|Name's photos  
great aunt's son-in-law       grand tantes svigersøn
+
|view album
great uncle's daughter-in-law grand onkels svigerdatter
+
|created by Me  
great uncle's son-in-law       grand tantes svigersøn
+
|Add a Caption  
great uncle's first cousin's ex-wife's wife grand onkels ? ex-kones kone
+
|edit
first cousin                   ?
+
|In this photo
first cousin once removed     ?
+
|Make my profile photo
brother-in-law                 svoger
+
|Set Album Cover
daughter-in-law               svigerdatter
+
|Add to Favorites
son-in-law                     svigersøn
+
|Remove from Favorites
niece                          niece
+
|Delete
nephew                        nevø
+
|Set as profile photo
Send Messages                 Send besked
+
|Set as cover
View Tree                     Se træ
+
|Are you sure you want to delete this photo?
View List                     Se liste
+
|Comments
Son of                         Søn til
+
|Enter your comment here
Daughter of                   Datter til
+
|Leave Comment=
Husband of                     Mand til
+
|Album Cover
Wife of                       Kone til
+
|Name
Mother of                     Mor til
+
|Description
Father of                     Far til
+
|Reorder Photos
Sister of                     Søster til
+
|Add Photos to This Album
Brother of                     Bror til
+
|Delete this Album
and                           og
+
|Viewing X Photos
Invite                         Inviter
+
|Created on DATE
Added On                       Tilføjet d.
+
|Reorder Album
Joined On                     Blev medlem d.
+
|Drag photos to change their display order in this album.
Today                         I dag
+
|Reverse Sort
 
+
|Finished
'''Index''' http://www.geni.com/tree/names/
+
|Simple Photo Uploader
Index of Last Names Indeks over efternavne
+
|Add photos from your computer.
x people with x family names x personer med x familienavne
+
|Select one or more photos from your computer
 
+
|First photo
'''Calendar''' http://www.geni.com/calendar/
+
|Second photo
Calendar Kalender
+
|Add photos
birthdays fødselsdage
+
|Cancel
anniversaries jubilæumer
+
|Saving
for My Family for min familie
+
|Advanced Photo Uploader
include friends   inkluder venner
+
|Add multiple photos very quickly,
include deceased inkluder afdøde
+
|rotate photos on the fly
Add Relatives to Calendar Tilføj familie til kalenderen
+
|ActiveX control is necessary to upload your files quickly and easily. You will be able to select multiple images in user-friendly interface instead of clumsy input fields with Browse button. Installation will take up to few minutes, please be patient. To install Image Uploader, please click on the Information Bar. After page reload click "Yes" when you see the control installation dialog.=Et Image Uploader ActiveX control er nødvendigt for at uploade dine billeder hurtigt og let. Du vil have mulighed for at vælge flere billeder i et brugervenligt interface, i stedet for klodsede felter med en Gennemse knap. Installationen vil tage et par minutter, vær venligst tålmodig. For at installere Billed Uploaderen, klik på den gule Informations Bar. Efter at siden har opdateret sig selv, skal du klikke på INSTALLER når den spørger om du vil installere.
 
+
|Having trouble? Try the simple uploader instead.=
'''Map''' http://www.geni.com/map
+
|Select All=
 
+
|Deselect All=
Map of My Family Kort over min familie
+
|Edit description...=
xx out of xxxx relatives and friends mapped by xx ud af xxxx familiemedlemmer og venner kortlagt af
+
|Image Uploader=
current location   Nuværende adresse
+
|Geni Image Upload=
place of birth   fødselssted
+
|Close=
You dig
+
|Close this dialog box when upload completes=
Living Relatives Nulevende familie
+
|Tag Your Added Photos=
Deceased Relatives Afdød familie
+
|Who's In This Photo=
Inlaws Svigerfamilie
+
|Type first or last name=
Friends Venner
+
|Caption=
Put Your Relatives on The Map Sæt din familie på kortet
+
|Add a caption=
xx family members missing on this map xx familiemedlemmer mangler på kortet
+
|Add these photos to=
 
+
|An existing photo album=
'''Discussion''' http://www.geni.com/tree/discuss/
+
|Create a new album=
 
+
|New Album Name=
Discussion debat
+
|Type Description Here=
Leave comment efterlad kommentar
+
|Adding X Photos=
Enter your comment here       Tilføj din kommentar her
+
|Save your changes >>=
 
+
|No matches found, search entire tree=
'''Photos''' http://www.geni.com/photo/recent_albums/
+
|(relative)=
Photos                        Billeder
+
|done=
Family Albums
+
|Inbox=
My Albums
+
|Messages=
Albums I'm In
+
|Requests=
Photos of Me
+
|Saved=
My Favorites  
+
|Sent=
Updated
+
|Sender=
By
+
|Subject=
Showing X of X
+
|Sent=
Add Photos
+
| Select=
Who's in this album
+
| All=
Created by NAME on DATE
+
| None=
Edit Album
+
| Read=
Tagged By Me
+
| Unread=
 
+
|Mark as Read=
Viewing Photo http://www.geni.com/photo/view/X?photo_id=X&position=0
+
|Mark as Unread=
Photo X of X in Name's photos  
+
|Move to Saved=
Previous
+
|Delete=
Next
+
|Create Message=
Name's photos  
+
|To=
view album
+
|Click to add a name=
created by Me  
+
|Subject=
Add a Caption  
+
|Message=
edit
+
|Add Group=
In this photo
+
|Immediate Family=
Make my profile photo
+
|My Family=
Set Album Cover
+
|Immediate Family of...=
Add to Favorites
+
|Add immediate family of=
Remove from Favorites
+
|Type first or last name=
Delete
+
|Descendants of...=
Set as profile photo
+
|Add descendants of=
Set as cover
+
|Send=
Are you sure you want to delete this photo?
+
|or Cancel=
 
+
|X people were not added =
Comments
+
|because we cannot send them email.=
Enter your comment here
+
|bigger=
Leave Comment  
+
|Please wait...=
 
+
|You must enter a subject or body =
Edit Album http://www.geni.com/photo/edit_album/
+
|to send this message.=
Album Cover
+
|Save as group=
Name
+
|Requests=
Description
+
|You have X pending requests=
Reorder Photos
+
|Saved Messages
Add Photos to This Album
+
|There are X items in your saved messages
Delete this Album
+
|Sent Messages
Viewing X Photos
+
|There are X items in your sent messages
Created on DATE
+
}}
 
 
Reorder Album http://www.geni.com/photo/reorder_album?album_id=X
 
Reorder Album
 
Drag photos to change their display order in this album.
 
Reverse Sort
 
Finished
 
 
 
Photo Uploading http://www.geni.com/photo/upload/
 
Simple Photo Uploader
 
Add photos from your computer.
 
Select one or more photos from your computer
 
First photo
 
Second photo
 
Add photos
 
Cancel
 
Saving
 
 
 
Advanced Photo Uploader
 
Add multiple photos very quickly,
 
rotate photos on the fly
 
Image Uploader ActiveX control is necessary to upload your files quickly and easily.   You will be able to select multiple images in user-friendly interface instead of clumsy input fields with Browse button. Installation will take up to few minutes, please be patient. To install Image Uploader, please click on the Information Bar. After page reload click "Yes" when you see the control installation dialog.  
 
=
 
Et Image Uploader ActiveX control er nødvendigt for at uploade dine billeder hurtigt og let.
 
Du vil have mulighed for at vælge flere billeder i et brugervenligt interface, i stedet
 
for klodsede felter med en Gennemse knap. Installationen vil tage et par minutter, vær
 
venligst tålmodig. For at installere Billed Uploaderen, klik på den gule Informations Bar.
 
Efter at siden har opdateret sig selv, skal du klikke på INSTALLER når den spørger om du vil installere.
 
Having trouble? Try the simple uploader instead.
 
Select All
 
Deselect All
 
Edit description...
 
Image Uploader
 
Geni Image Upload
 
Close
 
Close this dialog box when upload completes
 
 
 
Tag Your Added Photos http://www.geni.com/photo/tag_uploaded/
 
Tag Your Added Photos
 
Who's In This Photo
 
Type first or last name
 
Caption
 
Add a caption
 
Add these photos to
 
An existing photo album
 
Create a new album
 
New Album Name
 
Type Description Here
 
Adding X Photos
 
Save your changes >>
 
No matches found, search entire tree
 
(relative)
 
done
 
 
 
'''Inbox''' http://www.geni.com/threads
 
Inbox
 
Messages
 
Requests
 
Saved
 
Sent
 
Sender
 
Subject
 
Sent
 
  Select
 
  All
 
  None
 
  Read
 
  Unread
 
Mark as Read
 
Mark as Unread
 
Move to Saved
 
Delete
 
 
 
Create Message http://www.geni.com/threads/new?return_link=%2Fthreads
 
Create Message
 
To
 
Click to add a name
 
Subject
 
Message
 
Add Group:
 
Immediate Family
 
My Family
 
Immediate Family of...
 
Add immediate family of
 
Type first or last name
 
Descendants of...
 
Add descendants of
 
Send
 
or Cancel
 
X people were not added  
 
because we cannot send them email.
 
bigger
 
Please wait...
 
You must enter a subject or body  
 
to send this message.
 
Save as group
 
 
 
Requests http://www.geni.com/requests
 
Requests
 
You have X pending requests
 
 
 
Saved Messages http://www.geni.com/threads;saved
 
Saved Messages
 
There are X items in your saved messages
 
 
 
Sent Messages http://www.geni.com/threads;sent
 
Sent Messages
 
There are X items in your sent messages
 
  
 
{{Localization}}
 
{{Localization}}

Revision as of 17:39, 3 February 2008

Denmark is a part of the Kingdom of Denmark, which also consists of Greenland and the Faroe Islands. The name of the country in Danish is "Danmark".

Denmark is situated about 54 - 58 degrees North, and 8 - 15 degrees East. Denmark has an area of about 43.069 km2 and 5,5 mill inhabitants (2007). The main language is Danish.


Country Code

There are a number of standards giving a country code to Denmark:

ISO 3166 alpha-2 	 	 	 	DK
ISO 3166 alpha-3 	 	 	 	DNK
ISO 3166 numeric 	 	 	 	208
CEPT-MAILCODE 	 	 	 	 	DK
UN Genève 1949:68 Vehicle code 	 	 	DK
CCITT E.163 international telephone prefix	45
CCITT X.121 X.25 numbering country code	 	238
ISO 2108 ISBN book numbering 	 	 	87

The Alpha-2 code "DK" of ISO 3166 is for general use, and is use generally by the public as the abbreviation for Denmark.


Regions and municipalities

Denmark is divided into five regions (Danish: regioner, singular: region) and a total of 98 municipalities. The regions were created on 1 January 2007 as part of the 2007 Danish Municipal Reform to replace the country's traditional thirteen counties (amter). At the same time, smaller municipalities (kommuner) were merged into larger units, cutting the number of municipalities from 270 to 98. style="text-align:center"

Country/Region Population Area (km²) Density (Pop per km²)
Denmark 5,430,590 43,094 126
Faroe Islands 47,017 1,399 34
Greenland 56,916 2,175,600 0.026

Language

The name of the Danish language in Danish is "dansk". Danish is spoken by around 6 million people and is the mothertongue for 97% of the population in Denmark. The language is also used by the 50,000 Danes in the northern parts of Schleswig-Holstein in Germany, where it holds the status of minority language. Danish also holds official status and is a mandatory subject in school in the Danish territories of Greenland and the Faroe Islands, which now enjoy limited autonomy. In Iceland and Faroe Islands, Danish is, alongside English, a compulsory foreign language taught in schools (although it may be substituted by Swedish or Norwegian). In North and South America there are Danish language communities in Argentina, the USA and Canada.

The language code according to ISO 639 for the Danish language is "da".


Other Languages

Denmark is one of the countries with the highest percentage of multilingual population in the world. 66% of danes are able to converse in two other languages than their mothertongue, 30% of danes are able to converse in three other languages than their mothertongue.

The three most widely known foreign languagges are: English 86%, German 58%, French 12%.

English and German are compulsory subject in primary school and in general Danes have good english knowledge thanks to the strong Anglo-American influence and the practice of subtitling rather than dubbing foreign tv shows and movies.


Writing system

The Danish alfabet uses the 26 characters in the basic Latin alphabet with an additional three: æ/Æ, ø/Ø and å/Å. These three letters are not considered to be accents of a and o and are sorted following z in the order æøå.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

The combination of two <a>s is regarded as one <å>, originating from older orthography but still used in many person and place names.

For indicating stress, different pronunciation and long vovels, an accent can be used on all vowels:

Áá Éé Íí Óó Ýý Ǽǽ Ǿǿ Ǻǻ

The following letters of foreign origin is commonly used in Danish newspapers and books, according to examples in "Retskrivningsordbogen":

Ââ Àà Çç Ðð Êê Ëë Èè Ôô Őő Œœ Þþ Üü Ää Öö

The recommended character set is DS/ISO 8859-1; for a bigger repertoire DS/ISO/IEC 10646-1 is recommended.


Sort Order

Alphanumeric deterministic ordering.

Normal <a> to <z> ordering is used on the Latin script, except for the following letters: The letters <æ> <ø> <å> are ordered as 3 separate letters after <z>. <ü> is ordered as <y>, <ä> as <æ>, <ö> as <ø>, <ð> as <d>, <þ> as <t><h>, French <œ> as <o><e>. Two <a>s are ordered as <å>, except when denoting two sounds (which is normally the case only in combined words). Nonaccented letters come before accented letters, and capital letters come before small letters, when words otherwise compare equally. There is no explicit ordering of accents specified in "Retskrivningsordbogen", and whether case or accents are the most important is not specified.


Numeric formatting

The decimal separator is COMMA <,> [1]

The thousands separator is FULL STOP <.>[2]

The grouping of large numbers is in groups of three digits.[3]


Monetary formatting

The currency is Danish Kroner, in Danish, "danske kroner". The ISO 4217 code is DKK. The native abbreviation is "kr". 1 "krone" is equal to 100 "øre". S

International currency symbol: 	 	DKK 543,21
Domestic currency symbol: 	 	kr 543,21
Use of negative sign:  		 	kr -543,21
Thousands and decimal separators:	kr 9.876.543,21


Telephone numbers

The international telephone prefix for Denmark is +45. There are no area codes; all numbers have 8 digits. The recommended format for telephone numbers is in groups of 2, for example 39 17 99 44.


Personal names rules

Children can get their father's or mother's last name, or any combination of these with or without a hyphen. Also in marriage the bride and the groom may take the other partner's name in any combination.

Personal names are commonly spelt with the full first name, while use of initials only is seen also. People are mostly addressed by voice by their first name. The common address form is the informal "du", and the more formal "De" is becoming more common. The family name is never spelt in capital letters only, contrary to continental European habits. Titles are used in some circumstances.


Postal addresses

The street number is placed after the street name.

Postal codes ("postnumre") are 4 digits and are placed before the city name. The CEPT country prefix should be places in front of the postal code for international mail, this is even commonly done for mail within Denmark. Postal codes are defined in "Post- og Telegrafhåndbogen - Postnummerdelen", obtainable at all postal offices, and may be found also in telephone directory books.

An example of a mail address is:

Danish Standards Association
Att: S142 u22 A8
Kollegievej 6
DK-2920 Charlottenlund
Danmark

According to CEPT recommendations, one should either use the French name of the country ("Danemark"), or the name in the local language "Danmark".

Storey specification is placed after the street number. The following conventions apply:

English 	Danish 		Danish abbreviation
Ground floor 	stuen 		st
1st floor 	1. etage 	1
basement 	kælderen 	kld
right 		til højre 	th
left 		til venstre 	tv
middle 		midt for 	mf

An example of its use:

Holger Danske
Fremtidsvej 26, 2 tv
DK-2000 Frederiksberg


Internet availability

High-speed Internet is very common in Denmark. Internet users account to approximately 3,762,500 which equals an internet penetration of about 69% according to Internet World Stats


Date Format

The timezone is UTC+0100 in the winter, UTC+0200 in the summer. The daylight savings period currently (1996) changes by one hour the last Sunday in March at 02:00, and back again by one hour the last Sunday in October at 03:00. This may change in the future. There is no official names for the timezones.

Use of week numbers are very common, and the week numbering is according to DS/ISO 8601.

The first day of the week is Monday, in accordance with DS/ISO 8601.

Date formatting according to DS/ISO 8601, for example 1995-04-13 for 13th of April 1995, is very common in technical business and in legal business, and other areas.

Both weekday and month names are written with an initial lower case letter in Danish (Normal capitalizing rules apply in the beginning of a sentence, etc.).

English name 	Weekday names 	Short weekday names
Sunday 	 	søndag 	 	søn
Monday 	 	mandag 	 	man
Tuesday 	tirsdag 	tir
Wednesday 	onsdag 	 	ons
Thursday 	torsdag 	tor
Friday 	 	fredag 	 	fre
Saturday 	lørdag 	 	lør

Short weekday names consisting of the two first letters are also commonly used.

English name 	Month name 	Short month name
January 	januar 	 	jan
February 	februar 	feb
March 	 	marts 	 	mar
April 	 	april 	 	apr
May 	 	maj 	 	maj
June 	 	juni 	 	jun
July 	 	juli 	 	jul
August 	 	august 	 	aug
September 	september 	sep
October 	oktober 	okt
November 	november 	nov
December 	december 	dec
Long date: 	 	 	07 juni 1994
Abbreviated day and time: 	tir 07 jun 1994 23:22:33 CET DST
long date with weekday: 	onsdag den 21. december 1994
Abbreviated long date:  	07 jun 1994
Numeric date: 	 	 	1994-06-07
Time: 	 	 	 	18:06:20

The 24 hour system is used in Denmark. There are no abbreviations commonly in use for before or after noon.


Units of Measure

Denmark uses the metric system. Height is therefore measured in meters and centtimeters, weight is measured in kilograms and distance is measured in kilometers.

Temperatures are normally measured in degrees Celsius, the Kelvin scale is sometimes used in science.


Man-machine dialogue

Naturally, most Danish users require programs where all menus, names of icons, commands, information messages, help texts, manuals etc. are translated and adjusted to their language and culture.

Programmers and screen layout designers must bear in mind that when English text is translated into Danish - and most other languages - it will normally be longer, i.e. require more space on the screen and occupy more computer memory.

Denmark has its own cultural symbols in some cases and use of non-Danish symbols as icons can create irritation and - if they are not easily recognized - confusion. Example: The typical suburban American mailbox with the raised flag is unusual in Denmark and hence not immediately associated with mail for most users.


Geni Translation

the name 'Geni' means 'Genious' in danish

Template loop detected: Template:Translation

To edit these translations, edit [[: |the language specific template]]. To add to the list of available terms, edit the basic translation template. Add country specific terms within the country article.
If there's something you don't understand or need help see How to create a translation page and FAQ:Translation.
ALSO: Remember to check out the Translation Discussion!
Translation note: Do not translate text in CAPITAL LETTERS like NAME, NUMBER etc.


Geni Slogan
Everyone's related Alle er i familie

}}


Headers
Welcome Velkommen
Logout Log ud
Settings Indstillinger
Invite Inviter
Help Hjælp
Search name or email Søg navn eller email
Go

}}


Footers
About Om
Privacy Personlige oplysninger
Forum Forum
Blog Blog
Press Presse
Jobs Jobs
Safety Sikkerhed
Terms Vilkår for brug
Directory =कोषु
GEDCOM =कुटमरूकवैज्ञानिक सुचनाधारा संवहनोपकरण

}}


Geni tabs
My Tree Mit træ
My Profile Min Profil
Photos Billeder
Home =मुखारवॆलॆं पान

}}


Home subtabs
News =सुद्दि
Inbox
Calendar Kalender

}}


My Tree subtabs
Tree =रूक
List Liste
Index Indeks
Share =वांटयां
Map
Discussion debat

}}


Photos subtabs
All albums =सकड छायाचित्रसंग्रहां
My albums Mine Albums
Albums I'm in Album jeg er i
Photos of Me Billeder af mig
My Favorites Mine Favoritter
Organizer =सम्म करयां

}}


Home subpages: News page
Hi, NAME! =यॆंवकार, NAME
Add photos =छायाचित्र ज़ॊडयां
Update Profile =पार्श्वचित्रांतुं नवॆं माहिति बरंवयां
Edit Privacy =एकांता विकल्प संपादित करयां
Invite Family & Friends = कुटमाच्यांक आनि इष्टांक आपंवयां
New on Geni (In English) =जॆनीचॆर नवॆं (अंग्रेजिंतुं)

}}

NOTE: (In English) is not on the News page yet. This text is only here, on the term list, because when the translations are going to be added to Geni, the blog is not going to be translated. It would be way too much work to translate the blog to all languages. Only the big languages like Spanish, French etc. should have a blog in their own language. All others should use the English blog. So, this means that the word "English" in the above term, is not going to be replaced with the name of your own language. You are only suppose to translate the word "English" with what English is called in your own language. Note for languages like French, Spanish, German and other popular/big languages, that this text (In English), might be removed. If you didn't understand all this, write to me on this page: User_talk:Dicito
Family News =कुटमालॆं सुद्दि
filter =सोसु
Me mig
Family Familie
Show updates by: =सुद्दियॊ दाकंयाति
Keep your family updated. Post your latest news here. =तुमलॆलॆ संबंधियांक तुमगॆलॆ विषयारि सुद्दि दीयाति।
post news =सुद्दि दिंवयां
Today I dag
Yesterday =कालि
NAME turns YEARS on DATE. =DATE आक NAME लॆं प्राय YEARS वरसां ज़ातलीं
a moment ago =एक क्षण फूडॆ
Leave a birthday greeting =ज़ायदीसाचॆं शुभाशय सॊडयां
NAME1 invited NAME2 to the Tree. =NAME1 नॆं NAME क वंशरूकारि आपंयलॆं
NAME has a new profile photo. =NAME नॆं आपणालॆं नवॆं छायाचित्र घाललां
You added your relative NAME1, your relative NAME2, and NAME3 and NUMBER others to the Tree. =तुम्मि तुमगॆलॆ संबंधि NAME1, तुमगॆलॆ संबंधि NAME2, आनि NAME3 आनि इतर NUMBERआंक ज़ॊडलॆं
The About Me section of NAME's profile has been updated. =NAMEलॆं ताज्जॆविषयारि पर्श्वचित्र संपादित ज़ाल्लॆं
NAME1 commented in NAME2's guestbook =NAME1 नॆं NAME2 लॆ पांनारि बरंयलॆं
You commented in NAME's guestbook =तुम्मि NAME लॆ पांनारि बरंयलॆं
NAME, NAME and NAME were tagged in NUMBER photos. =NAME, NAME आनि NAME हांका NUMBER छायाचित्रांतुं अंकित कॆल्लां
NAME, NAME and NAME have new profile photos. =NAME, NAME आनि NAME हांनीं आपणालीं नवीं छायाचित्र घाल्लातीं।
NAME, your RELATIVE, accepted NAME's invitation to join the Tree.. =NAME, तुमगॆल RELATIVE, हांनीं NAME2 लॆं कुटमरूकाक जॊडसंवचॆं आमंत्रण स्वीकारलॆं।
Send her a message =तांका संदेश पॆट्टंवयां/धाडयां
Send him a message =तांका संदेश पॆट्टंवयां/धाडयां
Write in her guestbook =तांगॆलॆ मुखारवॆलॆ पांनारि बरंवयां
Write in his guestbook =तांगॆलॆ मुखारवॆलॆ पांनारि बरंवयां
Showing NUMBER1 of NUMBER2 stories =NUMBER2 थांवुनु NUMBER1 काणियॊ दाकंयता
No new messages or requests. =संदेश अथवा आहवाल नाती।
Birthdays & Anniversaries =ज़ायदीस आनि वरसोत्सव
view all =
Welcome to the NAME Family! =NAME कुटमांतुं यॆंवकार!
To get the most out of Geni, we recommend that you: =जॆनी थांवुनु च़ड फायदॆ काडुनु घॆंवच्याक आम्मि शिफारस करताति कि तुम्मि:
Join the NAME tree =NAME कुटमरूकांतुं सामील ज़ांवाति
Build your Family tree =तुमगॆलॆं कुटमरूक घडंयाति
Find more Family and Friends on Geni =जॆनीचॆरि संबंधीं आनि इष्ट सॊदाति
Enter Family birthdays =कुटमसदस्यांगॆलॆं ज़ायदीस घालाति
Complete your profile =तुमगॆलॆं पार्श्वचित्र पुरॆ कराति
You don't have any family news yet. Have you invited your family? =तुमगॆलॆ कुटमालॆं सुद्दि आनिकयि यॆना। तुम्मि तुमगॆलॆ कुटमाक आपंयलां वॆ?
No events in the next month =मुखारवॆलॆ मासांतुं कसलॆं प्रसंग ना।
1 new message १ नवॆं संदेश=
NUMBER new messages =NUMBER नवीं संदेशां

}}

Inbox page and subpages
Messages
Requests
Saved
Sent
Send Message Send besked
Sender
Subject
Send Messages Send besked
Send
All
None
Mark as Read
Mark as Unread
Unread
Read
Select
Move to Saved
Delete
You have NUMBER pending requests =तुमगॆलीं NUMBER निवेदनां बाकि आस्सति।
There are NUMBER items in your saved messages =राक्किलॆ संदेशांतुं NUMBER बाबत आस्सति
There are NUMBER items in your sent messages =पॆटंयलॆलॆ संदेशांतुं NUMBER बाबत आस्सति
To: =प्रति
Click to add name =नांव घालुक किटि कराति
Add Group
Descendants of...
Immediate Family of...
Immediate Family
bigger
Save as group
View Message =संदेश पळंयाति
Between NAME1 and NAME2 =NAME1 आनि NAME2 मध्यॆंतुं
Forward =
Forward this conversation to: =हॆं संवाद मुखारसंवचॆं
There are NUMBER items in your inbox =तुमगॆलॆ कागदपॆट्टियॆंतुं NUMBER बाबत आस्सति

}}

Calendar page
include deceased inkluder afdøde
NUMBER1 birthdays & NUMBER2 anniversaries for Family =कुटमांतुं NUMBER1 ज़ायदीसां आनि NUMBER2 वरसोत्सवां

}}


My Tree subpages: Geni Flash Interface Tree / Tree
NAME's tree =NAME लॆं रूक

}}

Tabs at the bottom
Navigate Naviger
Go to... Gå til...
Preferences Indstillinger

}}

Go to... tab
This list shows the people visible in the tree above. =हॆं वंशरूक वयरलॆ जनांक दाकंयता।
Click on any name to go to that person's position in the tree. Denne liste viser alle mennerskerne, som vises i træet ovenfor.

}}

Preferences tab
Display Display
Names Navne
Advanced Avanceret
Ancestors to display Forfædre der skal vises
All generations Alle generationer
NUMBER generations =NUMBER वंशज
Direct ancestors only Kun direkte forfædre
Tree layout Layout af træ
Standard Standard
Vertical Vertikal
Photos Only Kun billeder
Names Only Kun navne
Layout options Layout muligheder
Show photos Vis billeder
"Flip" nodes Vend knuder
Click to "flip" nodes ="हॊडॆ/Flip" गॆण्णा खात्तिरि किटिकिटि करयेद।
Show yellow arrows Vis gule pile
Show email prompt Vis email prompt
Center single parents =ऎकळॆ पलकांक मध्यांतुं हाडयेद
Mark deceased Marker afdøde
Neutral color backgrounds Neutrale farve baggrunde
Name preferences Navn-indstillinger
Do not display maiden names Vis ikke førægteskabeligt efternavn
Maiden name appended, in parentheses =कुळारालीं नांवां गोलाभिवारांतुं ज़ाय
Maiden name instead of last name, in CAPS =आडनांवा बदलाक कुळारा नांव CAPS आंतुं ज़ाय
Maiden name instead of last name =आडनांवा बदलाक कुळारा नांव ज़ाय
Ignore display name Ignorer display navn
Show suffixes Vis tilføjelser
Show middle name Vis mellemnavn
Minimum font size Minimum fontstørrelse
Maximum font size Maksimum fontstørrelse
Rendering quality Visningskvalitet
High quality Høj kvalitet
Medium quality Medium kvalitet
Low quality Lav kvalitet
Show tray on rollover Vis bakke når musen føres over
Restore all of your preferences to their defaults by pressing the button below. Sæt alle dine indstillinger til defaultværdier ved at klikke på knappen herunder
Restore defaults =विकल्पां फूडॆ आश्शिलॆ म्हणकॆ कराति

}}

Explanations
View NAME's tree =NAME लॆं वंशरूक पळंयाति
See more of NAME's family tree =NAME लॆं वंशरूकालीं अन्य भागां पळंयाति
Expand your tree to full screen =तुमगॆलॆं वंशरूक पूरा गणकयंत्रपटलारि पतलंवयेद
Edit NAME's basic information =NAME लॆं तळा माहितिलॆं संपादन करूक
View NAME's profile =NAMEलॆं पार्श्वचित्र पळंवयां
a cycle occurs when the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry to brothers) =सुत्तुक्रम तावळ ज़ाता कॆदॊळ एक मनुश तुमगॆलॆ वंशरूकारि दोन विंगड स्थानांचॆरि यॆता (उदा. कॆदोळ दोन भयिणियॊ विंगड कुटमालॆ दोन भावांओट्टु वरडिक/काज़ार करताति।
Click to add a sibling or a spouse =बाम्मुण/दारलॊ-बायिल आथवा भावंड ज़ॊडुक किटिकिटि करयां

}}

Actions
New =नवॆं
Add people Tilføj personer
Save & close gem og luk
Save & continue gem og fortsæt
or eller
Cancel Annuller
View =पळंवयेद
Profile =पार्श्वचित्र
Add =ज़ॊडयेद
sibling or spouse =भावंड अथवा बाम्मुण-बायिल
child =चॆरुडुवां
Edit information =माहिति संपादित कराति
View profile =पार्श्वचित्र पळंयाति
More =आनि च़ड माहिति
Create a cycle =क्रम तैयार करयां
Close
Add Brother =भावु जॊडयां
Add Sister =भयिणि ज़ॊडयां
Add Wife =बायिल ज़ॊडयां
Add Husband =बाम्मुण/दारलॊ ज़ॊडयां
Add Son =पूत ज़ॊडयां
Add Daughter =दूव ज़ॊडयां
partner, ex-wife... =सांगाति, माजि-बायिल...
partner, ex-husband... =सांगाति, माजि-बाम्मुण...

}}

Wizard: Create a cycle
Cycles =सुत्तुक्रम
remove =काडयां
What's a cycle? =क्रम म्हणलॆरि कलॆं/कितॆं/कसनॆं
A cycle occurs then the same person appears more than once in your tree (for example, when two sisters marry two brothers). To create a cycle, drag the node onto the second person to whom he or she is related. =सुत्तुक्रम तावळ ज़ाता कॆदॊळ एक मनुश तुमगॆलॆ वंशरूकारि दोन विंगड स्थानांचॆरि यॆता (उदा. कॆदोळ दोन भयिणियॊ विंगड कुटमालॆ दोन भावांओट्टु वरडिक/काज़ार करताति। सुत्तुक्रम घडंवचॆक त्या मनुशा पयलॆ गॆण्णु ताणुनु दुसरॆ गॆण्णारि दवंराति
Remove this cycle? =हॆं सुत्तुक्रम काडचॆं वॆ?
Removing this cycle will only remove it from the tray. You can always drag it back here later. =हॆं सुत्तक्रम काडलॆरि तॆं ट्रे थांवुनु मात्र वत्तलॆं। तुमकां हॆं सुत्तुक्रम वापस घडवुक ज़ात्तलॆं।
or eller
Husband or partner =बाम्मुण अथवा सांगाति
Wife or partner =बायिल अथवा सांगाति
They're the same person =हीं एकचि व्यक्तिविशेष आस्सति

}}

Wizard: Building tree from address book
Build your tree from your address book =वीज़कागद सेवॆलॆ विळासपांना थांवुनु वंशरूक तैयार करयां
Access your address book to select relatives to add to your tree. Få adgang til din adresse bog og vælg slægtninger der skal tilføjes til dit træ
Geni will not save your password, and we will never email anyone without your direct consent. =जॆनी तुमगॆलॆ गुट्टु-ऊत्र राकुन दवंरना आनि तुमगॆलॆ अनुमति नात्तिलॆरि कॊणांकय तुमगॆलॆ वीज़कागदा विळासा थांवुनु कागद पॆटंयना।
Your email address Din email adresse
Your email password Din emails adgangskode
Don't see your email provider? =तुमगॆलॆ वीज़कागदसेवॆदार दिसना वॆ?
Back to your unconnected people Tilbage til dine ikke forbundede mennesker
Showing NUMBER Contacts =NUMBER जन संपर्कांतुं
Email Contacts Email Kontakter
Select the family members in your address book =वीज़कागद सेवॆलॆ विळासपांना थांवुनु कुटमसदस्यांगॆलॆ चयन कराति
Choose another address book Vælg en anden adressebog
*No one will be invited until you put them in your tree *Ingen vil blive inviteret før du putter dem ind i dit træ
Selected family Valgte familie medlemmer
Already in your tree Allerede i dit træ
Already on Geni Allerede bruger på Geni
You've imported X relative to your family tree. =तुम्मि X नातलगाक तुमगॆलॆ वंशरूकारि हाडलॆ।
To place them in your tree, drag and drop them onto their closest family member.
Drag and Drop Relatives Træk og slip famile medlem(mer)
Unconnected People (X) Ikke forbundede mennesker (X)
Drag their node onto a direct relative. =तांगॆलॆ गॆण्णु तांका लागि लॆकतलॆ कुटमसदस्याचॆरि दवंराति।
Edit info rediger info
Add more =च़ाड माहिति घालाति

}}

Viewing small part of profile (Not available in Standard Tree View.)
NAME is your RELATIVE =NAME तुमगॆल RELATIVE आसा
Born DATE in COUNTRY =COUNTRY आंतुं DATE तारकॆरि ज़ायिदीस
Living in COUNTRY =COUNTRY आंतुं राबता
Occupation Beskæftigelse
User History (Historik)
Last updated on Senest opdateret
Last login on Seneste login
Joined on Blev medlem d.
Added to family tree by NAME =NAME द्वारा वंशरूकरि ज़ॊडलॆं
Started family tree Startede familietræet

}}

"Welcome to the tree" message boxes (First time using the tree only)
Now add your parents =आतां तुमगॆलॆ आवुसबापसुक ज़ॊडाति
Click inside the blue and pink boxes. =निळॆं आनि गुलाबि चतुष्कोणारि किटिकिटि कराति।
Click to drag and move this out of the way. =वाटे थांवुनु हालंवचॆक किटिकिटि करुनु ताणाति।
back Tilbage
Click The Arrows To Add Relatives Klik på pilene for at tilføje relationer
You can add siblings, spouses, and children. =भावंड, बाम्मुणबायिल आनि चॆरुडुवां जॊडयेद।
Move Around Your Tree Flyt rundt i dit træ
Use the arrow controls, or just click and drag anywhere on the family tree. Brug pilene eller klik og træk et hvilket som helst sted i familietræet
Click Names To View Profiles Klik på navne for at vise profiler
Click the My Profile Tab to view and edit your profile. =आपणालॆं पार्श्वचित्र पळंवचॆक आनि संपादित करचॆक "मगॆलॆं/म्हजॆ पार्श्वचित्र" विक्षेपार किटिकिटि कराति।
Invite Your Family Inviter din familie
Add your family's emails, so they can help complete your tree. =तुमगॆलॆ कुटमरूक वाडंवचॆक मदत हेतु संबंधियांगॆलीं वीज़कागदा विळास घालाति।

}}


List
List of NAME's Tree =NAME लॆं कुटमरूकालॆं यादि
Showing NUMBER1 people out of NUMBER2 in: =NUMBER2 जनां धकुनु NUMBER1 जन दाकंयतऽसा, हांतुं:
See: new additions / new members =नव्यॊ ज़ॊडणियॊ/नवीं सदस्यां पळंवयां
Sort by: Sorter efter:
Relation Relation
Added by Tilføjet af
Action Handling
Son of Søn til
Daughter of Datter til
Brother of Bror til
Sister of Søster til
Wife of Kone til
Husband of Mand til
Mother of Mor til
Father of Far til
View Tree Se træ
View List Se liste
Remove from Family group =कुटमसमूहा थांवुनु काडयेद
Add to Family group =कुटमसमूहांतुं ज़ॊडयां
deceased død
My Family
My Blood Relatives =रगतसंबंधि
My Inlaws =सासरचीं
My Ancestors =पूर्वज़
My Descendants Mine efterkommere
My Blood Relatives =रगतसंबंधि
Recently Added List Liste over nyligt tilføjede
Recently Joined List Liste over nyligt tilmeldte
Recently Modified List Liste of nyligt ændrede
Invited By Me Inviteret af mig
Invited By My Family Inviteret af min familie
Added by Me Tilføjet af mig
Previous =फुडलॆं

}}

Index
Index of Last Names Indeks over efternavne
NUMBER1 people with NUMBER2 family names =NUMBER2 आडनांवां आश्शिलीं NUMBER1 जन
"LASTNAME" in My Tree =मगॆलॆ कुटमरूकांतुं "LASTNAME"
Showing NUMBER1 of NUMBER2 people =NUMBER2 धकुनु NUMBER1 जन दाकंयता

}}

Map
NUMBER1 out of NUMBER2 Family and Friends mapped by =NUMBER2 धकुनु NUMBER1 संबंधीं आनि इष्टांगॆलॆ निम्न वर्गिकरण कॆल्लां
current location =Nuværende adresse
place of birth =fødselssted
NUMBER family members missing on this map =या कुटमरूका थांवुनु NUMBER सदस्यां व्हॊगाण
You dig
Living Relatives Nulevende familie
Deceased Relatives Afdød familie
Inlaws Svigerfamilie
Friends Venner
Put Your Relatives on The Map Sæt din familie på kortet
add =ज़ॊडमाहिति
Place of burial =दाहसंस्कारा स्थान
Current location Nuværende adresse
Add location for NAME =NAME खातिरि स्थान ज़ॊडाति

}}

Discussion
Leave a comment here for your entire Tree to read =कुटमरूका सदस्यांनीं वाज़ुक हांगा संदेश सॊडाति
Enter your comment here Tilføj din kommentar her
Leave Comment

}}

Share and subpages
Share your tree =कुटमरूक वांटाति
Use these options to share your tree with family and friends. =संबंधि आनि इष्टां ओट्टु वांटुक या विकल्पांगॆलॆं प्रयोजन कराति।
Invite your family =आपणालॆ कुटमाक आपंयाति
Invite your family to join, edit and contribute to your tree. =आपणालॆं कुटमरूकांतुं सामिल ज़ांवुक, संपादित करुक आनि सहाय्या खात्तिरि संबंधियांक आपंयाति
Invite Inviter
Invite Your Family and Friends to Geni =संबंधियांक आनि इष्टांक जॆनीचॆरि आपंयाति
Invitation History =आमंत्रणांगॆलॆं वृत्तांत
Invite Your Family and Friends =संबंधियांक आनि इष्टांक आपंयाति
Invited By Me Inviteret af mig
Invited By My Family Inviteret af min familie
There have not been any invitations sent. Click here to invite others to your tree. =आपणालॆं कुटमरूकारि अन्य जनांक आपंवच्याक हांगा किटिकिटि कराति।
NUMBER1 of NUMBER2 people who have been: =NUMBER2 धकुनु NUMBER1 जन, कॊणांक:
Invited By Me Inviteret af mig
Invited By My Family Inviteret af min familie
Date Invited =आपंवचॆं तारीक
Status Status
Has responded to your invitation. =तुमगॆलॆ आमंत्रणाक ज़वाब दिल्लां।
Has not responded to your invitation. =तुमगॆलॆ आमंत्रणाक ज़वाब दीनि।
Has not responded to invitation from NAME. =NAMEलॆं आमंत्रणाक ज़वाब दीनि।
Remind =उगडास करंवयां
Web Email =वीज़कागद
Easily build your tree from your address book and invite your close friends. =वीज़कागद सेवॆलॆ विळासा थांवुनु ससारायेनॆं तुमगॆलॆं कुटमरूक घडंवुनु इष्टांक आपंयाति।
Email Applications =वीज़कागदालीं प्रयोजन
Upload a contact file below and Geni will securely import your contacts. Read how to create a contact file here. =तोग्गु/सकल ऎकळॆ संपर्कसंचिकॆ (contacts-file) घालाति आनि जॆनी जाग्रतेनॆं तुमगॆलीं संपर्कां घॆत्तलॆं। संपर्कसंचिकॆ तैयार करचॆं पद्धति हांगा पळंयाति।
Contact File: =संपर्कसंचिकॆ:
Add Emails: =वीज़कागदविळास ज़ॊडाति:
separate email addresses with commas =अल्पविराम (,) द्वारा वीज़कागदविळासां विंगड कराति
Email your tree =तुमगॆलॆं कुटमरूक पॆटंयाति
Embed your tree =कुटमरूकाक खॊंवयां
Send this URL to share a limited read-only view of your tree: =तुमगॆलॆ कुटमरूकालॆं मर्यादित "वाज़चॆं मात्र" रूप दाकंवुक हॆं एकरूप संसाधन सोदक जॊडणि (URL) पॆटंयाति
Embed a limited view of your tree on a social networking site (Facebook, MySpace, etc.), your blog, or your own site. =(फ़ेसबुक, मैंडस्पेस, इ.) अंतरज़ाळावयिरलॆ सामाजिक ज़ाळिज़ागॆंचॆरि, ( ब्लॊगस्पॊट, वर्डप्रॆस, इ.) अंतरज़ाळ बरपस्थळांचॆरि आथवा आपणालॆ ज़ाळिज़ागॆरि घालाति।
GEDCOM is a standard file format for genealogical information. =वंशरूकवैज्ञानिक सुचनाधारा संवहनोपकरण (GEDCOM) वंशवैज्ञानिक माहिति खातिरि ऎकळॆ प्रमाणित प्रारूप आसा।
GEDCOM Export =GEDCOM भायॆर पॆटंवचॆं
Preview or configure your shared tree view. =तुम्मि वांटतलॆं कुटमरूकालॆं स्वरूप पळंवुनु घॆंवुनु संपादित कराति।
To join this tree, please ask NAME to send you an invitation. =या कुटमरूकांतुं सामिल ज़ांवच्याक दयॆ करुनु NAME क तुमकां आमंत्रण पॆटंवच्याक सांगाति।
Configure your shared tree =तुमगॆलॆं कुटमरूक संपादित कराति
Create a limited read-only view of your tree to share with family and friends outside of Geni. =जॆनी भायॆरलॆं संबंधि आनि इष्टां ओट्टु वांटुक तुमगॆलॆ कुटमरूकालॆं मर्यादित "पळंवचॆं मात्र" स्वरूप तैयार कराति।
Preview =पळंवुनु घॆयाति
You can drag your tree and change the zoom level. =कुटमरूकाक इच्छेनुसार ताणयेद आनि सान-व्हॊड करयेद।
Share this link: =हॆं ज़ॊडणि वांटाति:
If you no longer wish to share your tree, you can deactivate your link below. You can create a new link at any time. =तुमकां कुटमरूक वांटचॆं नासलॆरि तोग्गुवॆलॆं/सकलचॆं ज़ॊडणि बंद करयेद. मागिरि ज़ाय तावळ वापस च़ालु करयेद।
Deactivate this shared tree view =कुटमरूका वांटचॆं स्परूप बंद करयेद
Customize =नियोजन
optional =वैकल्पिक
Tree type =कुटमरूका स्वरूप
Pedigree view (direct ancestors only) =वंशावळि स्वरूप (आपणालीं पितर मात्र)
Immediate family =लागिचॆं कुटम
Immediate family and pedigree view =लागिचॆं कुटम आनि वंशावळि स्वरूप
Extended tree (first cousins) =विस्तारित कुटमरूक (पयलीं बापुल-मावस भावंड
Display type =स्वरूप
Standard Standard
Vertical Vertikal
Photos Only Kun billeder
Names Only Kun navne
more =च़ड
less =ऊणॆ
Size =
Small (300x250) =सान (३००x२५०)
Medium (375x300) =मध्यम (३७५x३००)
Large (600x400) =व्हॊड (६००x४००)
Tall (600x800) =दीग (६००x८००)
go
Custom =इच्छॆनुसार
Name display =नांवालॆं स्वरूप
First name and last initial (Jane S.) =नांव आनि अडनांवा अक्षर (जेन सि.)
First name only (Jane) =नांव मात्र (जेन)
Options =विकल्पां
Hide surnames of deceased direct ancestors =आपणालॆ अंतरलॆलॆ पूर्वज़ांगॆलीं आडनांवां निप्पंवका
Hide own children under 18 =१८ वरसांपशिनॆं ऊणॆं प्राय आश्शिलॆ चॆरुडुवांक निप्पंवयेद
Hide profile photos =व्यक्तिविवरण छायाचित्रां निप्पंवयेद
Mark deceased Marker afdøde
Privacy Information =एकांताविषयारि माहिति
Once you publish your tree, we can no longer guarantee the privacy of the data displayed. We caution you to consider the privacy of your family members when sharing your tree. =रूक प्रकाशित कॆल्लॆरि एकांतालॆं आश्वासन दिंवच्याक ज़ायना। कुटमरूक वांटचॆफूडॆ कुटमसदस्यांगॆलॆ एकांताविषयारि जाग्रत ज़ांवाति।
What we guarantee: =आम्मि इतलॆं आश्वासन दित्ताती कि
You choose where to display your shared tree. =तुमगॆलॆ कुटमरूक खंय दिसका हॆं तुमगॆलॆं मात्र निर्णय।
Your shared tree cannot be edited by anyone. =तुमगॆलॆ कुटमरूकालॆं संपादन कॊणांक करुक ज़ायना
Other branches of your tree are not accessible. =तुमगॆलॆ कुटमरूकालीं अन्य शाखां इतरांक दुर्लभ आस्सति।
Only publicly viewable profile photos are shown. =व्यक्तिविवरणालीं छायाचित्रां मात्र पळंवच्याक मॆळताति।
Additional profile information is not shown. =च़ड पार्श्वचित्रा माहिति पळंच्याक मॆळना
Last names are not shown unless you choose to display them for deceased direct ancestors (starting with your grandparents). =(आज्जॊ) थांवुनु, तुमगॆलॆ इच्छॆ नातिलॆरि, आडनांवां दाकंयनाति।
Minors are not shown unless you choose to show your own children. =तुम्मि चयन करनातिलॆरि अल्पप्रायालॆ चॆरुडुवांक दाकंयनाति।
You can deactivate your shared tree at any time. =तुम्मि तुमगॆलॆ वांटलॆलॆ कुटमरूक कॆदनाय बंद करयेद।
GEDCOM is a standard file format used to save, transfer, and transport genealogical information. Exporting a GEDCOM file will allow you to save your Geni family tree to your own computer. When you click the button below, we will generate your GEDCOM file and send you a link to download it. =वंशरूकवैज्ञानिक सुचनाधारा संवहनोपकरण<वं.सु.सं.> (GEDCOM) वंशवैज्ञानिक माहिति, राकुक, आदानप्रदान करुक आनि व्हांवच्याक ऎकळॆ प्रमाणित प्रारूप आसा। वं.सु.सं. संचिकॆ भायॆर पॆटंयलॆरि तुमकां कुटमरूक आपणालॆ गणकयंत्रारि राकुक ज़ातलॆं। कॆदॊळ तुम्मि तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆं गुब्बि किटिकिटि करतलीं, आम्मि तुमगॆलॆ वं.सु.सं.संचिकॆ तैयार करुनु तुमकां, राकुक ऎकळॆ ज़ॊडणि पॆटंयतलीं।
Export My GEDCOM File =मगॆलॆं वं.सु.सं. पॆटंययाति

}}


My Profile subpages: Viewing profile
This is you Dette er dig
View your profile as others see it Se din profil som andre ser den
Your Profile is Din profil er
% Complete % komplet
Add your schools Tilføj din uddannelse
Add someone to your tree Tilføj personer til dit træ
Edit your profile Rediger din profil
Add or View Photos Tilføj eller se billeder
View Tree Se træ
View List Se liste
Edit Profile Rediger profil
About me Om mig
This is your profile as others see it. =इतरांक दिसता तश्शि आपणालॆं पार्श्वचित्र

}}

User stats
User stats (Bruger statistik)
View tree awards se udmærkelser
People in My Tree Personer i mit træ
Added by Me Tilføjet af mig
Ancestor Forfader
Ancestors Forfædre
Descendant Efterkommer
Descendants Efterkommere
Photo added Billede tilføjet
Photos added Billeder tilføjet
Family Tree Awards (Familietræets udmærkelser)
Tree Creator Opretter
Top Profile Adders Flest tilføjede profiler
Top Profile Inviters Flest inviterede profiler
Top Photo Uploaders Flest uploadede billeder

}}

Personal
Personal Personlig
Appearance Udseende
Contact Kontakt
Home address Hjemmeadresse
Mobile phone Mobiltelefon
Home phone Hjemmetelefon

}}

User history
User History (Historik)
Last updated on Senest opdateret
Last login on Seneste login
Joined on Blev medlem d.
Started family tree Startede familietræet

}}

About Me
Share some things about yourself here. Skriv noget om dig selv og dit liv her.
Height Højde
Ethnicity Etnicitet

}}

Editing Profile and information
Edit Basics =तळामाहिति संपादित करचॆं
Basics Stamoplysninger
My Basics Mine stamoplysninger
Status Status
Living levende
Deceased død
Name navn
First name Fornavn
Middle name =मध्यालॆं नांव
Last name Fornavn
Suffix suffiks
Display name Vist navn
Email E-mail
Current location Nuværende adresse
Gender Køn
Male Mand
Female Kvinde
Date of birth =ज़ायिदीस
Circa cirka
Send Birthday Reminders Send fødselsdagspåmindelser
To my family =कुटमाक
Place of birth =ज़ायिस्थळ
Birth order =ज़ायिक्रम
Death Død
Burial Begravelse
Languages Sprog
Nicknames Kaldenavne
Unknown =गॊत्तु ना
Only child =ऎकळॆ चॆरुडु
born first første fødte
born second anden fødte
born third tredje fødte
born fourth fjerde fødte
born fifth femte fødte
born sixth sjette fødte
born seventh syvende fødte
born eighth ottende fødte
born ninth niende fødte
born tenth tiende fødte
born eleventh elvte fødte
born twelfth =बारवॆज़ायि
born thirteenth trettende fødte
born fourteenth fjortende fødte
born fifteenth femtende fødte
born sixteenth sekstende fødte
born seventeenth syttende fødte
born eighteenth attende fødte
born nineteenth nittende fødte
born twentieth tyvende fødte
This person does not have email =या मनुशा लागि वीज़कागदविळास ना।
This person is deceased Denne person er død

}}

Hair color
Hair Hår
Hair color =कॆंसा बण्ण
Black Sort
Blond Blond
Brown Brun
Gray Grå
Other Anden
Red Rød

}}

Eye color
Eyes Øjne
Eye Color Øjenfarve
Amber Ravgul
Blue Blå
Green Grøn
Hazel Nøddebrun

}}

Religions
Religion Religion
Agnostic Agnostisk
Atheist Ateist
Baha'i Baha'i
Buddhist Buddhist
Catholic Katolik
Christian - other Kristen - anden
Eastern Orthodox Østlig Ortodoks
Greek Orthodox Græsk Ortodoks
Hindu-Smartha =हिंदु - स्मार्त
Hindu-Vaishnava =हिंदु - वैष्णव
Hindu-Shaiva =हिंदु - शैव
Hindu-Shaktya =हिंदु - शक्त्य
Hindu-Agnostic =हिंदु - नास्तिक
Hindu-Atheist =हिंदु - निरीश्वरवादि
Hindu-Advaita =हिंदु - अद्वैत
Hindu-Yogic =हिंदु - योग
Hindu-Other =हिंदु - अन्य
Huguenot Huguenot
Islam-Sunni =इसलाम - सुन्नि
Islam-Shia =इसलाम - शिया
Jain Jainisme
Jewish Jøde
Mormon Mormon
Protestant Protestant
Scientologist Scientologist
Sikh Sikh
Taoist Taoisme
Wiccan Wicca

}}

Political views
Political Views Politisk synspunkt
Conservative Konservativ
Democratic Demokratisk
Green Party De Grønne
Independent =Løsgænger
Indifferent =उदासीन
Liberal =Liberal
Libertarian =Nyliberalist
Very Conservative =Meget Konservativ
Very Liberal =Meget Liberal
Moderate Conservative =Moderat Konservativ
Moderate Liberal =Moderat Liberal
Republican Republikansk

}}

School
School Uddannelse
Elementary School 0. - 6. Klasse
Middle School 7. - 9./10. Klasse
High School Gymnasium/HF/HTX/HHX
College/University Kort/mellemlang videregående uddannelse
Graduate Education Lang videregående uddannelse

}}

Work
Work Arbejde
Company Firma

}}

Contact information
My Contact Mine kontaktoplysninger
On the web På Internettet
Work address Arbejdsadresse
Add another Tilføj ny

}}

Favorites
Favorites Favoritter
Interests Interesser
Activities Aktiviteter
People/Heroes Personerr/Helte
Cuisines Mad
Quotes Citater
Movies Film
TV Shows TV programmer
Music Musik
Books Bøger
Sports Sport
Service service
Username brugernavn
Web address web adresse
Phone Numbers Telefonnumre
Area code =कूटसंख्यॆ
Phone no =दूरवाणिसंख्यॆ
Street gade
County =देश
State region
Postal code postnummer

}}


Relationships
Partner Partner
is a er
Current Husband =वर्तमान बाम्मुण
Current Wife =वर्तमान बायिल
Fiance =उत्रामुदि/निश्चयतांबुळ ज़ाल्लॆं
Fiancée =उत्रामुदि/निश्चयतांबुळ ज़ाल्लॆं
Current partner nuværende partner
Late Husband =दिवंगत बाम्मुण
Late Wife =दिवंगत बायिल
Ex-Husband =माजि-बाम्मुण
Ex-wife ex-kone
Divorced Fraskilt
Ex-partner Eks-partner
Married on Gift d.
Married in Gift i
Parents Forældre

}}


Places
Date dato
Location Location
City by
State/Province region
Country Land
County kommune
Date of death =अंतरचॆं तारीक
Place of death =अंतरचॆं स्थळ
Date of burial =दाहसंस्कारा तारीक
Place of burial =दाहसंस्कारा स्थळ

}}


Relations
Brother bror
Sister søster
Mother mor
Father far
Son =पूत
Daughter =धूव
Half-brother =सवतॊ भाव
Half-sister =सवति भयिणि
Stepmother =सवति आवुसु/आवय
Stepfather =सवतॊ बापुसु/बापुय
Stepson सवतॊ पूत=
Stepdaughter =सवति धूव
Uncle (Mother's brother) =मामु
Uncle (Father's elder brother) =म्हांतु
Uncle (Father's younger brother) =बाप्पा
Uncle onkel / morbror / farbror
Aunt (Mother's sister) =पाच्चि/मावशि
Aunt (Father's sister) =पाच्चि/आकय
Aunt tante / moster / faster

}}

NOTE: In some languages, you have a name for both your mother's sister, your father's sister etc. If your language doesn't have this, just translate Aunt, Aunt (Fath. sis.) and Aunt (Moth. sis.) as the same. (Same for Uncle, Nephew, Grandmother, etc.)
{{Translation/term|Grandfather (Mother's Father)|=आज़्ज़ॊ/मामपांय}
Nephew (Brother's Son) =पुतणियॊ/पुतवणॊ
Nephew (Sister's Son) =भाच़्च़ॊ
Nephew nevø
Niece (Brother's Daughter) =धूवडि
Niece (Sister's Daughter) =भाच्चि
Niece niece
Grandfather (Father's Father) =आज़्ज़ॊ/घरापांय
Grandfather bedstefar
Grandmother (Mother's Mother) =आम्मम्मा/मम्ममा/माम्मांय
Grandmother (Father's Mother) =आन्नम्मा/बापम्मा/घरामांय
Grandmother bedstemor
Great grandfather (Maternal) =पिज़्ज़ॊ
Great grandfather (Paternal) =पिज़्ज़ॊ
Great grandfather oldefar
Great grandmother (Maternal) =पिज्जि
Great grandmother (Paternal) =पिज्जि
Great grandmother oldemor
Grandson =नातु
Granddaughter =नाति
Great grandson =पणतु
Great granddaughter =पणति
Husband =बामुण/दारलॊ
Wife =बायिल
male cousin (paternal) =बापुलभाव
female cousin (paternal) =बापुलभयिणि
male cousin (maternal) =मावसभाव
female cousin (maternal) =मावसभयिणि
Ex-husband ex-mand
Ex-wife ex-kone
First male cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) once removed =एक सोडुनु पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) once removed =एक सोडुनु पयलि मावसभयिणि
First male cousin (paternal) =पयलॊ बापुलभाव
First female cousin (paternal) =पयलि बापुलभयिणि
First male cousin (maternal) =पयलॊ मावसभाव
First female cousin (maternal) =पयलि मावसभयिणि
Great aunt's daughter-in-law grand tantes svigerdatter
Great aunt's son-in-law grand tantes svigersøn
Great aunt grand tante
Great uncle's daughter-in-law grand onkels svigerdatter
Great uncle's first cousin's ex-wife's wife =आज्जि
Great uncle's son-in-law grand tantes svigersøn
Great uncle grand onkel
Second great aunt grand grand tante
Second great grandfather tip oldefar
Second great grandmother tip oldemor
Second great uncle grand grand onkel
Third great grandfather tip tip oldefar
Third great grandmother tip tip oldemor

}}

Timeline
Showing X Events =घडण
Timeline =समयगॆरॊ
reverse order =उपराटि क्रम
Show events where X is a =तीं घटनां दकंयाति, खंय X निम्न आसा
Participant =भाग घॆत्तलॊ-घॆत्तलि
Attendee =अतिथि
Fan =प्रिय
Creator =रचयता
Birth of =ज़ायिदीस अनुसार
attended =पळंयच्याक आयलॊ-आयलि
Marriage of =वरडिक/काज़ार
Event title =घडणे विषय
Year =वरस
Add Event =घडण ज़ॊडसंवयां
Add more details =च़ड माहिति घालयां
Please wait while the page loads =दयॆ करुनु, पांनार नवॆं माहिति यॆत्ता तॆदॊळसरि, राबाति
Range =मर्दाया
Start Date: =सुरुवे तारीक
End Date: =कडेचॆं तारीक
Enter event description here =घडणे विवरण हांगा दीयाति
Participants: =भाग घॆत्तलीं
Attendees: =आतिथिजन
Who is this event for? =या घडणांतुं कॊण आसा?
Who was at this event? =या घडणांतुं कॊण आश्शिलॆं?
More Events =च़ड घडणां
My Timeline =मगॆलॆं समयगॆरॊ
Add a new event =नवॆं घडण घालयां
About This Event =घडणेविषयारि माहिति
Event Photos =घडणे छायाचित्रां
Event Albums =घडणे छायाचित्रासंग्रह
There are currently no photos of this event. Click here to add photos. =या घडणे खातिर सद्य छायाचित्र नाती। छायाचित्रां घालुक हांगा किटिकिटि कराति।
Attendees =अतिथि
There are currently no attendees for this event. Click here to add some. =या घडणे खातिर सद्य अतिथिजन नाती। अतिथिजनांक आपंवच्याक हांगा किटिकिटि कराति।
Who attended this event? =या घडणांतुं कॊण आसा?
Save Attendees =अतिथिजनांक राकाति
Share some details about this event =या घडणेविषयारि माहिति दिंवयां
Save Description =विवरण राकाति
Event successfully updated =घडण सफलरीतॆ संपादित ज़ाल्लॆं
There are currently no albums tagged with this event =या घडणेलीं सद्य छायाचित्रसंग्रह नाती।
Guestbook Gæstebog
as =उपाधि
worked at =काम कॆल्ललॆ स्थळ
X people =X जन
I was there =हांव थंय आश्शिलॊ-आश्शिलि
Fans =प्रीति
I wasn't there, but I'm a fan =हांव थंय नाशिलॊ-नाशिलि, तरि माका ताज्जिॆं प्रीति
Click here if you were not at this event but would like to add it to your timeline =घडणेंतुं नातिलॆरय समयगॆरांतुं ज़ॊडचॆ आसलॆरि हांगा किटिकिटि कराति

}}

Settings page and subpages
All Account Settings =पूरा उपयोजकखातॆ तडज़ोड
Family Group =कुटमसमूह
define your Family group, the subset of your tree you want to stay in touch with =कुटमरूकालॆ खंचॆ सदस्यां ओट्टु संपर्क दवंरचॆं आसा आनि तुमगॆलॆ कुटमसमूह सुस्पष्ट कराति
Profile Privacy =पार्श्वचित्र एकांत
control who can see your profile and what they see =कॊणाक तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र कितलॆं दिसका हॆं नियंत्रित कराति
Profile Actions =पार्श्वचित्र व्यवस्थापन
control who can perform actions on your profile =
Blocked Users =कॊण तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र संपादित करता हाज्जॆर नियंत्रण दवंराति
block users from seeing your profile or contacting you =उपयोजकखातॆदारांनी तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र पळंवचॆर आनि तुमकां संपर्क करचॆर बंदि घालाति
Managed Profiles =हांव व्यवस्थापन करतलीं पार्श्वचित्रां
control the privacy settings of profiles you have added =कॊण तुम्मि घात्तिलीं पार्श्वचित्रां संपादित करता हाज्जॆर नियंत्रण दवंराति
Recent Activity =कडेचॆ कृति
control what gets displayed in your newsfeed and when you get notified of updates =सकदांक ताजा माहिति दिंवचॆ वॆळार कितलॆ आनि कसलॆं सुद्दि दिंवचॆं हाजॆर नियंत्रण दवंराति
Notifications =घोषणॆ
control what Geni events you get notified about =तुमकां खंचॆ घडणांविषयारि सुद्दि ज़ाय हाजॆर नियंत्रण दवंराति
Email & Password =वीज़कागदविळास आनि गुट्टु-ऊत्र
add or update your email and password =वीज़कागदविळास आनि गुट्टु-ऊत्र घालयां अथवा संपादित करयां
Your Family is the subset of your Tree that you want to stay in touch with. This is the group that you will share news, photo albums, and birthdays with. =तुमगॆलॆ कुटम तुमगॆलॆ कुटमरूकालीं तीं सदस्यां आस्सती कॊणां ओट्टु तुमकां संपर्क दवंरचॆं आसा। या समूहावोट्टु तुमकां सुद्दि, छायाचित्रसंग्रहां आनि ज़ायिदीसां वांटुक ज़ातलॆं।
My Family consists of =मगॆलॆ कुटमसदस्यां
and og
plus their current partners =आनि तांगॆलीं वर्तमान सांगातीं
My 5th cousins and closer =पांच़वीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 4th cousins and closer =च़वथीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 3rd cousins and closer =तिसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 2nd cousins and closer =दुसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My 1st cousins and closer =पयलीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
My immediate family =मगॆलॆ परिवार
None of my blood relatives =रगतसंबंधियां थांवुनु कॊणॆ ना
NAME's 5th cousins and closer =NAMEलीं पांच़वीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 4th cousins and closer =NAMEलीं च़वथीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 3rd cousins and closer =NAMEलीं तिसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 2nd cousins and closer =NAMEलीं दुसरीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's 1st cousins and closer =NAMEलीं पयलीं बापुल-मावस भावंड आनि लागिचीं
NAME's immediate family =NAMEलॆं परिवार
None of NAME's blood relatives =NAMEलॆ रगतसंबंधियां थांवुनु कॊणॆ ना
You can add or remove individuals on their profile. =तुमकां खंचांय व्यक्तिविशेषाक तांगॆलॆ पार्श्वचित्रा थांवुनु काडुक ज़ातलॆं।
Use the checkboxes below to specify who can see your profile information. =तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र कॊणॆकॊणॆ पळंवचॆं हॆं नियंत्रित करुक तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ चयनिकांगॆलॆ प्रयोजन कराति।
Public =सार्वजनिक
Profile photo =विवरण छायाचित्र
expand =वाडंय
Basic Info =तला माहिति
close luk
Maiden name =कुळाराचॆं नांव
First names of immediate family =परिवारजनांगॆलीं नांवां
Person who added me =माका जॊडतल्यालॆं नांव
Birthday =ज़ायिदीस
hide age =प्रय निप्पंवयेद
Birth place =ज़ायिस्थळ
Occupation Beskæftigelse
About Me =म्हज्जॆविषयारि
Family box =कुटमपॆट्टि
Friends box =इष्टांपॆट्टि
Latest News box =ताजा बातमि पॆट्टि
User Stats box =उपयोजक विश्लेषणपॆट्टि
Personal Info =वैयक्तिक माहिति
Contact Info =संपर्क माहिति
Work Info =कामा माहिति
Schools =शालॆ
Use the checkboxes below to specify who can perform actions on your profile. =तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र कॊणॆकॊणॆ संपादित करचॆं हॆं नियंत्रित करुक तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ चयनिकांगॆलॆ प्रयोजन कराति।
Who can edit my profile info? =कॊण मगॆलॆं विवरण संपादित करयेद?
Who can post a comment? =मुखारवॆलॆ पांनार कॊणॆकॊणॆ बरंययेद?
Who can send me a message? =कागद कॊणॆकॊणॆ धाडयेद?
Who can invite me to be friends? =इष्ट म्हुणु कॊणॆकॊणॆ आमंत्रित करयेद?
Who can find me using search? =कॊणॆकॊणॆ माका सॊदयेद?
unblock =
Prevent someone in your tree from seeing your profile and block delivery of their messages to you. =ऎकळ्यार, तुमगॆलॆ पार्श्वचित्र पळंवचॆर आनि तुमकां कागद धडचॆर, बंदि घालाति।
Block a User =ऎकळॆ उपयोजकार बंदि घालाति
Users will not be notified that you've blocked them. =तुम्मि तांचॆर बंदि घाल्लॆ हॆं उपयोजकांक कळेश ना।
Currently Blocked =बंदि घाललां
No blocked users. To block a user, type a name in the box above. =ऎकळॆ उपयोजकार बंदि घालुक तांगॆलॆं नांव तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ चतुष्कोणांत बरंयात।
Return to Account Settings =उपयोजकखातॆ व्यवस्थापनाक वापस वच्चयेद
Manage the privacy of the profiles you've added. =तुम्मि ज़ॊडललॆ पार्श्वचित्रांगॆलॆ एकांत व्यवस्थापन
Living Profiles I Added =जीवित जन
Who can edit? =कॊणॆकॊणॆ संपादित करयेद
Who can search? =कॊणॆकॊणॆ सॊदयेद
Only Me =हांव मात्र
Entire Tree =पूरा कुटम
Anyone =कॊणॆय
Deceased Profiles I Added =अंतराळ ज़ाल्लल्यांगॆलीं पार्श्वचित्रां
When you create content on Geni, your Family and Friends are shown updates as Family News on the Home tab. =कॆदॊळ तुम्मि जॆनीचॆर उपयोजकखातॆ तैयार करताति तॆदॊळ कुटमजन आनि इष्टां "मुखारवॆलॆ पान"आर "कुटमा सुद्दि" म्हुणु दिसतलीं।
They will only receive updates about content that your privacy settings permit them to see. =तुमगॆलॆ एकांतचयना अनुसारचि तांका तुमगॆलॆ विषयारि माहिति मॆळतलॆं।
Create an update when I... =बातमि तैयार करयेद कॆदॊळ हांव..
update my own profile =पार्श्वचित्र संपादित कराति
post my latest news =नवॆं सुद्दि धाडयेद
add a Friend =इष्ट ज़ॊडसंवयां
comment in someone's guestbook =अतिथिपांनार बरंवयां
comment on a photo =छायाचित्राचॆर टिप्पणि दिंवयां
comment on an event =घडणेचॆर टिप्पणि दिंवयां
comment in my tree discussion =आपणालॆ कुटमरूका चर्चेंतुं टिप्पणि दिंवयां
An update will always appear when I... =बातमि निर्माण करयेद कॆदॊळ हांव
add someone to the tree =कुटमरूकार ऎकळ्याक ज़ॊडता
update someone else's profile =ऎकळ्यालॆ विवरण संपादित करता
add photos tilføj billeder
tag someone in a photo =छायाचित्रांत ऎकळ्याक दाकंयता
add an event =घडणेविषयारि बरंयता
tag someone in an event =घडणेंतुं ऎकळ्याक ज़ॊडता
add photos to an event =घडणेंतुं छायाचित्रां घालता
An update will never appear when I... =बातमि निर्माण करयेद ना कॆदॊळ हांव
send a message =संदेश धाडता
view a profile =विवरण पळंयता
view a photo =छायाचित्र पळंयता
decline an invitation =आमंत्रण नकारता
edit my Family group =कुटमसमूह संपादित करता
edit my privacy settings =एकांतव्यवस्थापन संपादित करता
Control which notification emails Geni sends you. =जॆनीद्वारा यॆतल्यॊ बातमियांचॆर नियंत्रण दवंरात।
Send me an email when someone =बातमि पॆटंवयेद कॆदॊळ कॊण
sends me a message =माका संदेश धाडता
invites me to be Family =माका कुटमांत आपंयता
invites me to be a Friend =माका इष्ट ज़ांवुक आपंयता
accepts my invitation to join my Tree, Family or Friends =मगलॆं कुटमरूक, कुटम अथवा इष्ट ज़ांवुक स्वीकारता
comments in my guestbook =मगलॆ अतिथिपांनार बरंयता
comments in my tree discussion =मगलॆ कुटमरूका चर्चेंतुं टिप्पणि दिता
comments on my photo or responds to my comment =मगॆलॆ छायाचित्राविषयार बरंयता अथवा जवाब दिता
comments on my event or responds to my comment =
tags me in a photo (once daily max) =मगॆलॆ घडणेविषयार बरंयता अथवा जवाब दिता
adds photos of Family and Friends (once daily max) =कुटमालॆं आनि इष्टांगॆलीं छायाचित्रां घालाति
makes new additions to my Tree (once daily max) =कुटमरूक वाडंयता (प्रतिदीस एक)
in my Family and Friends is about to have a birthday (once daily max) =सोयरेलॆं ज़ायिदीस यॆंवचॆ आसा (प्रतिदीस एक)
Also email me occasionally about new Geni features and announcements =माका अनित्य जॆनी थांवुनु वैशिष्ट्य आनि सूचनॆ पॆटंवयेद
Primary Email Address =प्राथमिक वीज़कागदविळास
Change Password =गुट्टु-ऊत्र बदलयां
Add email =अधिक वीज़कागदविळास
Enter Current Password =गुट्टु-ऊत्र घालात
Confirm New Password =नवॆं गुट्टु-ऊत्रा पुष्टि करात
Type New Password =नवॆं गुट्टु-ऊत्र टंकित करात

}}

Error/Information Messages
Please wait...
Almost done... Næsten færdig...
Loading Relationship... Henter forhold...
Sorry, you cannot send messages to yourself. =क्षमस्व, आपणाकचि कागद धाडुक ज़ायना।
You must specify recipients to send this message. =कगद धांडचॆ फूडॆ प्रेषक ज़ाय।
You must enter a subject or body to send this message. =
The conversation has been saved. =संवाद राकलां।
We are experiencing technical difficulties =आम्मि सद्य तांत्रिकि दोष अनुभव करतऽस्सति।
The conversation has been deleted. =संवाद उडंवुनु सॊडलॆं
NAME's current location was placed on the map. =NAME लॆं वर्तमान स्थळ नकासार घाललां
Your address book has been cleared. =तुमगॆलॆ विळासपान खालि कॆल्लां।
Please enter some email addresses to invite. =आपंवचॆक दयॆ करुनु कांयी वीज़कागदविळासां बरंयाति।
Please enter a valid email address and password. =दयॆ करुनु वैध वीज़कागदविळास आनि गुट्टु-ऊत्र दीयाति।
You haven't imported any contacts. =तुम्मि संपर्कां आनिकय भितर हाडनिती।

}}

Uncategorized
{{Translation/term|Caption|}
(Balloon Icon) =फुगॆ प्रतिकृति
(I Icon) =प्रतिकृति
(Printer Icon) (Printerikon)
(relative)
ActiveX control is necessary to upload your files quickly and easily. You will be able to select multiple images in user-friendly interface instead of clumsy input fields with Browse button. Installation will take up to few minutes, please be patient. To install Image Uploader, please click on the Information Bar. After page reload click "Yes" when you see the control installation dialog. Et Image Uploader ActiveX control er nødvendigt for at uploade dine billeder hurtigt og let. Du vil have mulighed for at vælge flere billeder i et brugervenligt interface, i stedet for klodsede felter med en Gennemse knap. Installationen vil tage et par minutter, vær venligst tålmodig. For at installere Billed Uploaderen, klik på den gule Informations Bar. Efter at siden har opdateret sig selv, skal du klikke på INSTALLER når den spørger om du vil installere.
Add Photos to This Album =छायाचित्रसंग्रहांतुं छायाचित्रां घालाति
Add Relatives to Calendar Tilføj familie til kalenderen
Add a Caption =शिर्षक दिंवयां
Add descendants of
Add immediate family of
Add multiple photos very quickly, =वगवगिं मस्त छायाचित्रां घालयां
Add photos from your computer. =गणकयंत्रा थांवुनु छायाचित्रां घालयां
Add these photos to
Add to Favorites =प्रीतिचींछायाचित्रांतुं घालयेद
Add your family's emails, so they can help complete the tree. =कुटमरूक पूरा करुक च़ड मदत खात्तिरि कुटमजनांगॆलीं वीज़कागदविळासां घालाति।
Added On Tilføjet d.
Added to family tree by Tilføjet til familietræet af
Adding X Photos
Advanced Photo Uploader =परिणत छायाचित्र सोसक
Album Cover =संग्रहा मुखारवॆलॆ पान
An existing photo album
Are you sure you want to delete this photo? =तुमकां हॆ छायाचित्र कंडिप उडंवुनु दिंवचॆं आसा वॆ?
Back to your profile Tilbage til din profil
Balloon help is off =मदति फुगॊ बंद आसा
Balloon help is on =मदति फुगॊ च़ालु आसा
Birth Fødsel
Blood Relatives Blod linje
Bloodrelatives Blodlinje
Born Født
Brother-in-law svoger
By =द्वारा
Click an arrow to slide the family tree in that direction. You may also use the arrow keys on your keyboard. Klik på pilen for at bevæge familietræet i den retning. Du kan også bruge pilene på dit tastatur.
Click and drag to move this out of the way. Klik og træk for at flytte dette af vejen
Click and drag up to zoom in and out. Your tree will get bigger or smaller. Klik og træk op for at zoome ind og ud. Dit træ vil blive større eller mindre.
Click here to print this tree Klik her for at udskrive dette træ
Click here to turn on balloon help =मदति फुगॆ सूरु करुक हांगा किटिकिटि कराति
Click here to turn on help messages Klik her for at aktivere hjælpebeskeder
Click on the small green trees to view extended family members. Klik på de små grønne træer for at se udvidede familiemedlemmer
Click this arrow to add a sibling, spouse or partner for this person. Klik på dette link for at tilføje søskende, ægtefælde eller partner
Click this arrow to slide the family tree in this direction. You may also =या दीकान कुटमरूक व्हरूक या बानाक किटिकिटि कराति। तुम्मि निम्न सुद्दांय करयेद
Click this button to recenter this family tree. Klik denne knap for at centrere dette familietræ
Click this button to turn help balloons off. =मदति फुग्गॊ बंद करुक हॆं गुब्बि किटिकिटि कराति।
Click this link to edit basic information about this person. Klik på dette link for at ændre basale informationer om denne person.
Click this link to view this person's profile. You may also be able to edit this profile. =या मनुशालॆं पार्श्वचित्र पळंवुक या ज़ॊडणिचॆरि किटिकिटि कराति।
Click this link to view your family tree from this person's point of view. Klik på dette link for at se dit familietræ fra denne persons synspunkt
Click to add a name
Click to view this person's family tree. Klik for at se personens familietræ
Clicking on any name will take you to that person's position on the tree. Når du klikker på et navn, vil du automatisk blive taget til denne persons position i træet.
Close this dialog box when upload completes
Close
Comments =टिप्पणियॊ
Confirm email address Konfirmer email adresse
Connect these relatives to your tree. =या संबंधियांक तुमगॆलॆ कुटमरुकार ज़ॊडाति।
Create Message
Create a new album
Created by NAME on DATE =NAME नॆं DATE क तैयार कॆल्लॆं
Created on DATE =DATE क तैयार कॆल्लॆं
Daughter-in-law svigerdatter
Delete this Album =हॆं छायाचित्रसंग्रह उडंवुनु सॊडयेद
Description =विवरण
Deselect All
Drag photos to change their display order in this album. =छायाचित्रसंग्रहांतुं क्रम बदलुक छायचित्रां तानाति
Drag this slider to change size of print. Træk i kontrollen for at ændre størrelsen af udskriften
Edit Album =छायाचित्रसंग्रह संपादित करयां
Edit description...
Employer Arbejdsgiver
End Year Slut år
English Engelsk
Family Albums =कुटमा छायाचित्रसंग्रहां
Family Friends Venner af familien
Find relatives quickly. Find slægtninger hurtigt.
Finished =मुग्दलॆं
First Name / Last Name =नांव/आडनांव
First photo =पयलॆं छायाचित्र
Geni Image Upload
Go =वच्च्यां
Having trouble? Try the simple uploader instead.
Help balloons are turned on. Hold your mouse over almost anything on the family tree for an explanation. =मदति फुगॊ च़ालु आसा। कसलॆंय विषयारि स्पष्टिकरणा खात्तिरि संगणकमूषकाक कुटमरूकारि खंयी राकुनु दवंराति।
Hide help balloons Gem hjælpeballoner
Home Phone Hjemmetelefon
I replied Jeg svarede
If names in your tree use non-English characters, you must select "landscape" in your printer's settings to display the names correctly. Hvis navne i dit træ bruger ikke-engelske karakterer så skal du vælge "Landskab" i dine printerindstillinger for at vise navnene korrekt
If you don't see a direct relative of the unmapped person, add to your tree by clicking the yellow arrows or navigate to another branch of your tree. Hvis du ikke ser en direkte relateret slægtning til den umappede person så tilføj ved at klikke på de gule pile eller naviger til en anden gren af træet.
If you'd like to change the size of your print, please use the controls below. =मुद्रणालॆं आकार बदलचॆं आसलॆरि तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ नियंत्रकांगॆलॆ प्रयोजन कराति।
Image Uploader
Immediate Family Members Nærmeste familie medlemmer
In this photo =छायाचित्रांतिं सामिल
Invite a family member Inviter et familie medlem
Invite your family: Inviter din familie:
Just drag and drop them on their nearest relative. If your relative is already in the tree, drag their unconnected node onto the one in the tree. =ताणुनु तांका लागि लॆकतलॆ संबंधियालागि सॊडाति। तुमगॆलॆ संबंधि पयलॆधरुनुचि कुटमरूकार आसलॆरि तांगॆलॆ ज़ॊडनातिलॆं गॆण्णु ताणुनु तांगॆलॆ दुसरॆ गॆण्णारि सॊडाति।
Leave a message for Læg en besked til
Leave message Læg besked
List of NAME's Tree =NAME
Make connections. Lav forbindelser.
Make my profile photo =आपणालॆं छायाचित्र करि
Map of My Family Kort over min familie
Message
Mobile Phone Mobiltelefon
My Profile Min Profil
NAME's photos =NAME
Name =नांव
New Album Name
Next Næste
No matches found, search entire tree
Note: 'date of death' 'dødsdato' and 'place of death' = 'dødssted'.
Open Other Branches of Your Tree Åben de andre grene af dit træ
PRINT Udskriv
Photo Added Billede tilføjet
Photo X1 of X2 in NAME's photos =NAMEलीं X2थांवुनु X1 छायाचित्रां
Position Position
Print To Paper Udskriv til papir
Print in black & white Udskriv i sorthvid
Print with normal font. Udskriv med normal font
Print with small font. Udskriv med lille font
Print your tree on one page. Udskriv dit træ på én side
Printing Instructions Printer instruktioner
Recent Albums Seneste album=
Recently Added List Liste over nyligt tilføjede
Recently Joined List Liste over nyligt tilmeldte
Recently Modified List Liste of nyligt ændrede
Red Rød
Remove from Favorites =प्रीतिचीं थांवुनु काडयेद
Reorder Album =छायाचित्रसंग्रहालॆं क्रम बदलयेद
Reorder Photos =छायाचित्रां क्रम बदलयेद
Reply Svar
Reverse Sort =उपराटि क्रम
Save your changes >>
Saved Messages =राक्किलीं संदेशां
Save Gem
Saving =राकतऽस्स..
Search name or email =नवॆं नांव अथवा वीज़कागदविळास सॊदाति
Second photo =दुसरॆं चायाचित्र
Select All
Select one or more photos from your computer =
Send Birthday Reminders Send fødselsdagspåmindelser
Separate favorites in each group with a comma. Ex: reading, fishing Separer farvoritter i hver gruppe med et komma. Fx. læsning, fiskning
Separate nicknames with a comma. Ex: Jack, Jay, Uncle Jay =उपादियॊ अल्पविरामा द्वारा विंगड कराति। उदा. जॅक, जॆय, अंकल जॆय
Set Album Cover =छायाचित्रसंग्रहालॆं मुखारवॆलॆं पान
Set as cover =मुखारवॆलॆं पान म्हुणु दवंरयेद
Set as profile photo =विवरणछायाचित्र म्हुणु दवंरयेद
Share some things about (NAME) =NAME विषयारि चिकॆं/मातशॆं बरंयाति
Show legend =आख्यान दाकंयाति
Show page numbers Vis sidetal
Simple Photo Uploader =सादॆ छायाचित्र सोसक
Son-in-law svigersøn
Start Year Start år
Start typing a language Begynd at skrive et sprog
Start typing a political view Begynd at skrive et politisk synspunkt
Start typing a religion Begynd at skrive en religion
Start typing an ethnicity Begynd at skrive en etnicitet
Tag Your Added Photos
Tagged By Me =हांवॆं सुच़यचिह्न लांयलॆलीं
There was an error importing your address book. Please double-check your username and password, and try again. Der opstod en fejl, da vi prøvede at importere din adresse bog. Vær venlig at dobbelt checke brúgernavn og adgangskode, og prøv igen.
Title Titel
To see a list of all of the names in your current tree, open the 'Go to...' tab For at se en liste over alle navnene i det aktuele træ, klik på 'Gå til...'.
Type Description Here
Type first or last name
Updated =संपादित
Use the options below to determine the size of your printed tree. The print preview will show you how many pages your tree spans. Each gray square represents =छाप्पिलॆ कुटमरूकालॆ आकार निश्चित करुक तोग्गुवॆलॆ/सकलचॆ विकल्पांगॆलॆं प्रयोजन कराति।कुटमरूक कितलॆं पान आड आसा हॆं तुमकां दाकंयतलॆं। प्रतियॆकळॆ राकशॆं चतुष्कोण सांगता कि
View as Tree Vis som træ
Viewing X Photos =X छायाचित्रां पळंयता
Who's In This Photo
Who's in this album या छायाचित्रसंग्रहांतुं कॊणकॊण आस्सत=
X Added X tilføjet
X people were not added
You must enter a subject or body
Yourself dig selv

}}

Lower case
add from address book tilføj fra adressebog
and og
anniversaries jubilæumer
because we cannot send them email.
birthdays fødselsdage
created by Me =हांवॆं घडंयलॆलीं
current spouse nuværende ægtefælle
done
edit rediger
enter email skriv email
enter her email skriv hendes email
enter his email skriv hans email
for My Family for min familie
her brother hendes bror
her daughter hendes datter
her father hendes far
her husband hendes mand
her mother hendes mor
her sister hendes søster
her son hendes søn
her wife hendes kone
hide year skjul år
hide skjul
his brother hans bror
his daughter hans datter
his father hans far
his husband hans mand
his mother hans mor
his sister hans søster
his son hans søn
his wife hans kone
include friends =inkluder venner
in i
one page. Brug indstillingerne herunder for at bestemme størrelsen af dit udskrevne træ. Printeksemplet vil vise hvor mange sider der er i dit træ. Hver grå firkant repræsenterer en side.
only child enebarn
or Cancel
photos billeder
replied svarede
rotate photos on the fly =छायाचित्रां घुवंडयात
showing X people out of X =X2जनां थांवुनु X1 दाकंयतऽस्स
to send this message.
use the arrow keys on your keyboard. Klik på denne pil for at bevæge dit familietræ i denne retning. Du kan også bruge pilene på dit tastatur.=
view album =छायाचित्रसंग्रह पलंयाति
your father din far
your mother din mor

}}

Personal tools