Alderslyst

From Wiki

Revision as of 16:03, 1 November 2012 by Alvestrand (talk | contribs) (Created page with 'Gnr 153, bnr 1, Vang kommune - nå Hamar. http://www.hamar.kommune.no/getfile.php/Filer/GATENAVN%20I%20HAMAR.pdf: Heggvinvegen, oppkalt etter gården Heggvin Ufsal som var det …')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Gnr 153, bnr 1, Vang kommune - nå Hamar.

http://www.hamar.kommune.no/getfile.php/Filer/GATENAVN%20I%20HAMAR.pdf:

Heggvinvegen, oppkalt etter gården Heggvin Ufsal som var det tidligere navnet på gnr. 153, bnr. 1 Alderslyst i tidligere Vang kommune. Da sokneprest Abraham Pihl hadde kjøpt gården, fikk den i 1808 navnet Alderslyst.

Sannsynlig kilde for mer info: "Løtenboka"

Personal tools