Template talk:Norwegian translation

From Wiki

Jump to: navigation, search

Jeg har rettet opp en del feil og forbedret språket i en del tilfeller. Noen punkter:

Jeg liker det tradisjonelle norske ordet "slektstre" mye bedre enn "familietre", som virker noe konstruert. Jeg har ikke endret alle, men dette er noe man bør se på.

"Event" har egentlig ikke noen god norsk oversettelse. Her brukes "hendelse", men det kunne like gjerne vært "anledning". Noen kommentarer eller forslag?


Jeg er enig med at slektstre passer bedre enn familietre.

Når det gjelder Event, så jeg føler at begivenhet eller hendelse passer best.

"Show legend" har du rettet til "Vis historie", jeg er litt usikker på om det er riktig. Ved utskrift av slektstreet så kan man velge "Show legend", dette gir en ekstra rubrikk med forklaringer på utskriften.

--Vaernes 14:01, 21 September 2008 (PDT)


"Begivenhet" ser ut som det beste valget, tror jeg. "Show legend" er litt kompleks, og kan sikkert i denne sammenhengen være "vis forklaringer", men såvidt jeg ser, legger funksjonen bare til en informasjonsboks om treet.

--Ambivaline

Personal tools