Talk:Nederlands Portaal/HULP

From Wiki

Jump to: navigation, search

voorbereidend concept vertaling GEN NAAM CONVENTIES

Naamgevingsconventies

Voor de gemeenschappelijke stamboom ("Big Tree") is het belangrijk dat we proberen om een uniforme naamgeving te hanteren volgens de beste genealogische standaarden. Voor onze hedendaagse profielen gebruiken we wat we gewend zijn: Voor naaste familieleden, levende personen, geclaimde profielen, schrijven hun namen juridisch correct voor het land in kwestie. Maar voor de delen van de stamboom die door veel mensen gedeeld worden, meestal beginnend bij 1700 of daarvoor, moeten we samenwerken om het zo goed mogelijk te krijgen, naar zowel genealogische als historische normen. We moeten niet vergeten bij het werken in de gemeenschappelijke stamboom met historische profielen dat de naamgeving vaak heel anders was dan wat we nu gewend zijn in onze eigen cultuur, taal, of tijd. Als we op iets stuiten waar we niet zeker van zijn of waarvan we de kennis ontberen, moeten we om hulp vragen en het overlaten aan degenen die experts zijn op dat gebied. De volgende conventies zijn de algemene richtlijnen voor de historische stamboom op Geni, en vooral voor de middeleeuwse periode (ongeveer 500-1500 AD). Daarnaast zijn er meer specifieke conventies voor bijzondere culturen en periodes.

Inhoud

  1 Belangrijkste uitgangspunten
  2 Namen in de originele talen
  3 Geen achternamen geheel in HOOFDLETTERS
  4 Instellingen
  5 Niet-Latijnse alfabet
  6 Plaatsnamen en voorzetsels
  7 Alternatieve namen, aliassen en bijnamen
  8 Familienamen
  9 patroniemen
  10 Titels voor adel en vorsten
  11 Foutgevoelige profielen en lastige namen
    11,1 Onbekende gegevens 
  12 Gebied specifieke regels
    12,1 Normandische naamgevingsconventies:
    12,2 Viking & Nooorse naamgevingsconventies:
    12,3 Angelsaksische naamgevingsconventies:
    12,4 Ierse koningen naamgevingsconventies:
    12,5 Schotse koningen Naamgevingsconventies:
    12,6 Bijbelse naamgevingsconventies:
    12,7 Romeinse namen 

Belangrijkste uitgangspunten

  .Gebruik een naam die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke naam ligt en hou daarbij rekening met de taal, geografie en periode
  .Titels kunnen worden opgenomen bij de achternaam (bij enkelvoudige achternaam) of anders in het achtervoegsel veld; dit laatste is controversieel, de mening daarover kan zelfs variëren tussen curatoren.
  .Extra titels moeten worden geplaatst in de functie bij werk
  .Het concept van een "meisjesnaam" (dat wil zeggen, achternamen van vrouwen vóór het huwelijk) is cultureel en historisch specifiek en niet universeel. De meeste curatoren zijn het erover eens dat de meisjesnaam veld (beschikbaar voor zowel mannen als vrouwen, maar "verborgen" voor mannen - men moet het geslacht veranderen naar vrouwelijke om het te zien) moeten worden gebruikt voor de geboorte namen of originele namen. In historische profielen, met name van voor 1600, moet de achternaam hetzelfde zijn als meisjesnaam. A.u.b. voor getrouwde vrouwen van voor 1700 in Europa niet de naam van de man opnemen in de meisjesnaam. Momenteel is het gebruik van de achternaam van de man voor gehuwde vrouwen nogal controversieel en wordt voornamelijk gebruikt voor meer recente (bijvoorbeeld koloniale Amerikaanse) profielen, dit veld mag daarom alleen daarvoor worden gebruikt in periodes waar dit van toepassing was. Verklaar onze eigen culturele conventies niet van kracht op het verleden of op andere culturen.
  .Alle naam variaties waaronder een persoon bekend is uit een bron moeten worden opgenomen bij de bijnamen (tabblad werk): hieronder vallen alternatieve namen, extra titels en vertalingen van de naam. Bijnamen zoals "de Zwijger" worden opgenomen tussen aanhalingstekens bij de naam velden (maar de vertaling daarvan in andere talen dus bij de functie)
  .In het algemeen: Hou zoveel mogelijk de gegevens aan uit het hoofd (Master) profiel bij het samenvoegen, tenzij er sprake is van nieuwe en gecontroleerde informatie met meer accurate of specifieke gegevens uit een nieuw profiel (in dat geval, is het het beste om dit te controleren met een curator of de beheerder van het hoofdprofiel en hem of haar te waarschuwen wat betreft de nieuwe informatie) 

Namen in de originele talen

Hoewel Geni begonnen is als een Engelstalige website, bevat de gemeenschappelijke stamboom profielen van personen uit de hele wereld. Uit respect voor alle verschillende talen en culturen, moeten we altijd proberen om de originele naam te gebruiken voor zover deze bekend is en dat mogelijk is. Als de oorspronkelijke naam uit een taal stamt met een ander schrift, zoals het Hebreeuws, Cyrillisch, Arabisch of Chinees, dan kunt u ook nog een Engelse vertaling toevoegen ter ondersteuning bij het zoeken en de leesbaarheid. (Zie "niet-Latijnse alfabetten", hieronder)

Alle namen waaronder een persoon bekend is moeten altijd worden toegevoegd in het bijnamen veld (maar de bijnaam waaronder een persoon bekend is wordt opgenomen tussen aanhalingstekens bij de naamvelden). Soms is de historische of archaïsche taal bekend en kan deze worden gebruikt, zo niet, dan moet men een meer moderne vorm van de taal van het gebied gebruiken. Dit geldt ook voor titels, dus een Count (Engels), die zou uitgroeien tot een Franse Comte of een Nederlandse graaf, zal misschien een Graf in het Duits zijn. Als u werkt in een bepaald gebied van de historische stamboom, is het belangrijk voor u om de taalkundige en culturele naamgeving normen voor die periode, taal en cultuur te leren.

Voorbeelden:

  Guillaume d'Aquitaine (in plaats van Willem van Aquitaine)
  Guillaume le Conquérant de Normandie, koning van Engeland (in plaats van Willem de Veroveraar)
  Svend Estridsen av Danmark (Dansk / Deens)
  Æthelred Unræd (Anglo-Saxon/oud Engels)
  Boudewyn van Vloandern (West-Vlaams) en Baudouin de Flandre (Frans)
  Hedwig von Sachsen (Deutch / Duits)
  Louis 'Le Saint' Roi de France (Frans)
  Philippe de Bourgogne (Frans)
  Alfonso II 'el Casto' Rey de Aragón (Spaans) 

In gevallen waarin de naam vertaling onherkenbaar wordt, kunt u als alternatief de Engelse variant in het bijnamen- of zelfs in het meisjesnaamveld (voor een man) opnemen, zodat erop kan worden gezocht: Denk hierbij aan Bourgogne (Bourgondië Sachsen (Saksen) en dergelijke. Als u niet alle talen spreekt en schrijft (en wie doet dat?) moet u voorzichtig zijn. Probeer de accenten en het hoofd- en kleine letters van de oorspronkelijke taal zo veel mogelijk te behouden. Bijvoorbeeld om een Franse naam voor een Franse historische persoon te vinden: Controleer de persoon op een Nederlandse of Engelse Wikipedia-pagina, en kijk of er een link naar de Franse parallelle pagina is (meestal is die er). Kopieer en plak de naam dan vanaf die pagina in de orinele taal. Dit werkt voor alle talen. Het is ook een heel goed idee voor letters die niet op ons toetsenbord voorkomen: ø, æ, Þ

Geen achternamen helemaal in HOOFDLETTERS

Vermijd het invoeren van namen volledig in hoofdletters. In de gemeenschappelijke historische stamboom gebruiken we geen hoofdletter achternamen (of meisjesnamen), zelfs als sommige gebruikers daar de voorkeur aan geven voor de profielen van hun naaste familieleden. Het gebruik van wooorden in HOOFDLETTERS is een uitdrukking van de nadruk en in de meeste internet-gemeenschappen het geeft schreeuwen of gillen aan. Sommige genealogieprogramma's tonen meisjesnaam en / of achternaam in hoofdletters, als een methode om naamlijsten makkelijker te lezen. Dit is echter niet de bedoeling bij Geni, daar willen we dat profielen er mooi, netjes en uniform uitzien. In Geni ingelezen bestanden van gebruikers die hebben gekozen voor deze optie in hun prive-genealogische bestanden zullen vaak resulteren in profielen met HOOFDLETTER namen (Inlezen van GEDCOM bestandden is momenteel niet meer mogelijk). Deze profielen moeten eerst bewerkt worden voordat ze samengevoegd mogen worden met de gemeenschappelijke stamboom! Niemand verwacht dat u het allemaal gelijk aanpast, maar we zullen het in de loop van de tijd aanpassen. Als u de namen liever in hoofdletters ziet, kunt u dit als weergave optie instellen bij de stamboom voorkeuren. Instellingen

Voor alle actieve samenvoegers: Zorg ervoor dat u "Toon alle voornamen (show middle names)" hebt ingeschakeld (aangevinkt). Voor de meeste historische personen zal daar waardevolle informatie in staan. U kunt het altijd afzetten als een weergave optie bij het bekijken van meer recente lijnen in uw persoonlijke stamboom als u dat liever hebt. Meisjesnaam (de term moet zeker worden omgedoopt tot "oorspronkelijke achternaam" of "de geboorte (achter)naam)", zou ongeacht het geslacht moeten worden weergegeven, want deze zijn het belangrijkst vanuit een genealogisch perspectief. Om dit aan te passen, gaat u naar uw Naam Voorkeuren onder Mijn Account bij Alle account instellingen. (Deze instellingen kunt u ook voor de stamboom wijzigen via het tabblad Namen van het menu Instellingen onderaan) Niet-Latijnse alfabet

Voor talen met die met niet Latijnse letters worden geschreven, is het handig en nuttig om zowel de oorspronkelijke taal en alfabet als de vertaling in ons alfabet in het Engels op te nemen (Vertalingen in andere talen kunnen worden opgenomen in het veld Bijnamen op het tabblad Persoonlijk). In dergelijke gevallen moeten beide vormen worden gescheiden door een / (zie ook de opmerking hieronder over het combineren met talen die van rechts naar links geschreven worden).

Dit geldt voor het Hebreeuws, Russisch en andere talen met behulp van Cyrillisch, Grieks, Japans, Chinees, Arabisch, Indiaas, e.d. Het gaat daarbij om profielen van personen uit de culturele gebieden die een ander alfabet gebruiken, om deze profielen leesbaar en doorzoekbaar te maken voor diegenen die een ander alfabet gebruiken.

Voorbeelden (gebruik hier Engelse vertaling, Nederlandse vertaling kan in het Bijnamen veld):

  voornaam: Ярослав I Мудрий / Yaroslav I the Wise
  midden: Владимирович / Vladimirovich
  achternaam: Grand Duke of Kiev / Великий князь киевский, I

Van rechts naar links talen zoals Arabisch en Hebreeuws,

1) Gebruik zowel de Naam velden als het Getoonde naam veld. De Naam velden zijn van belang voor het zoeken en gevoinden worden, en het Getoonde naam veld is voor de juiste weergave. Neem als voorbeeld het profiel van onze Israëlische curator Shmuel Kam:

Voornaam: Shmuel-Aharon / שמואל-אהר Achternaam: Kam / קם "Meisjesnaam" naam: Kahn / קאן Display Naam: Shmuel-Aharon Kam (Kahn) / (שמואל אהרן קם (קאן

2) Bij het combineren van rechts naar links talen met LNR (van links naar rechts), zoals Engels, bijvoorbeeld Adam / אדם / آدم, Is het cruciaal om het Engels als eerste op te nemen. Anders wordt de tekst 'onmogelijke' te bewerken en soms zelfs te lezen. Plaatsnamen en voorzetsels

Veel namen die zich later ontwikkelden tot achternamen of titels zijn gebaseerd op plaats aanduidingen, ze vertellen ons iets over waar een persoon vandaan kwam of waar hij of zij leefde of bestuurde. Dergelijke namen komen in vele landen voor, vooral voor vorsten en (land)edelen. Deze namen bevatten doorgaans iets wat lijkt op een nadere aanduiding (een partikel zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Partikel). Een nadere aanduiding bij een plaats of gebied wordt altijd met kleine letters geschreven, alleen de naam zelf begint met een hoofdletter.

Dus (juiste taalregels zijn ook van toepassing):

  de Bourgogne (niet "van Bourgondië"),
  de Normandie (niet "van Normandië")
  of England (niet "Av Engeland")
  d'Evreux (niet "de Evreux" of "De Evreux")
  d'Ivry (niet "de Ivry" of "De Ivry"
  von Sachsen (niet "van Saksen")
  van Vloandern en de Flandre (niet "van Vlaanderen")
  av Valvatne
  av Sverige (niet "van Zweden")

Deze namen moeten ook worden behandeld als eenheden en niet worden gesplitst in voor- en achternaam velden. In deze samenstellingen is "d'" of "of" nooit een overige voornaam. (Maar hoe zit het met het Nederlandse "van" en "de"?)

Op een bepaald punt in de geschiedenis van deze plaats en gebieds aanduidingen, zijn ze vaak veranderd in reguliere achternamen en worden ze beschouwd als één naam. De spelling veranderd dan vaak, bijvoorbeeld Devereaux, Delacroix, DeVere enz. De spelling en het gebruik van hoofdletters voor deze namen kan veel variëren. Hoe de namem precies geschreven moeten worden zal bekend zijn bij de betreffende families die gebruikmaken van deze namen, maar dat geldt niet voor Middeleeuwse namen. Voor meer informatie, zie het Wikipedia-artikel http://nl.wikipedia.org/wiki/Partikel. Alternatieve namen, aliassen en Bijnamen

Verschillende gebruikers hebben Geni gevraagd om de naamgevingvelden op verschillende manieren uit te breiden, met name om verschillende varianten van dezelfde namen op te nemen. Idealiter zouden we extra ruimte willen voor alle naamsoorten. Het is belangrijk dat alle variaties van een naam worden geregistreerd, zoals alle vormen zijn te vinden bij het zoeken (gebruikers kennen historische personen onder verschillende namen).

Op dit moment hebben we daarvoor het veld Bijnaam (in het profiel te vinden onder "Persoonlijk"), meer correct geëtiketteerd als "Ook bekend als" dat wordt gebruikt voor al deze variaties. We kunnen en moeten ook gebruik maken van het "Overzicht / over" om verschillende namen te verklaren, indien nodig, met name uit welke bronnen en / of talen ze komen. Gebruik het veld Bijnamen voor:

  .Namen in andere talen dan de persoon zelf gebruikt: Baudouin de Flandre (Frans), Boudewyn von Vloandern (West-Vlaams) of Baldwin of Flanders (Engels) is bekend als "Boudewijn van Vlaanderen" in het Nederlands
  .Namen opgenomen in verschillende vormen in verschillende records door verschillende ambtenaren: Maud, Matilde, Mathilda, Matilda
  .(Bij)namen die niet zijn opgenomen in een Naam veld
  .Echte bijnamen (in de originele taal) zoals "Ronny" voor Ronald moeten tussen aanhalingstekens bij de voornamen worden geregistreerd

Familienamen

Familienamen zijn een vrij moderne uitvinding. De gewoonte dat een gezin een gemeenschappelijke naam begint te gebruiken als een manier om verwantschap aan te geven begon in de Anglo-Normandische cultuur rond 1300. Verschillende culturen en tijden hebben verschillende gewoonten, en om het goed te doen moeten we weten waar en wanneer. Er zijn ook heel vaak verschillende gewoonten voor de adel en de gewone mensen:

  Anglo-Normandië en de Anglo-Amerikanen: erfelijke familienamen via vaderlijke lijn vanaf begin 1300
  Spaanstalige culturen: de vaders naam + moeders achternaam beide worden gebruikt
  Scandinaviërs: patroniemen en eventueel boerderij namen, weinig familie / achternamen, tot c. 1800 (Denemarken), c. 1850 (Zweden), ca.1900 (Noorwegen) of momenteel nog gebruikt (IJsland)
  In heel Europa begon de wettelijke verplichting te beschikken over een achternaam met de volkstelling van Napoleon. Andere landen deden daarna hetzelfde, meestal in de volgorde van West naar Oost. 

Voor meer info, zie Wikipedia: Familie- en achternaam Patroniemen

Het idee van patroniemen is misschien moeilijk te begrijpen voor mensen die alleen gewend zijn aan erfelijke familienamen en niet aan deze naamgeving gewoonte om te worden genoemd als een versie van "Kind van X." Echter in de gehele Europese en Arabische geschiedenis (en misschien voor nog veel meer gebieden) is dit de meest voorkomende vorm van naamgeving in aanvulling op de voornamen.

In de Scandinavische landen, in het begin van Noormandische wereld, in Keltisch Schotland, Rusland en andere Slavische culturen is het belangrijk om dit systeem goed kennen om namen correct te kunnen schrijven en om relaties te begrijpen.

Het algemene idee is dat in plaats van een erfelijke geslachtsnaam, het patroniem bestaat uit de vaders (of soms moeders) voornaam + een voor-of achtervoegsel. De naam zal dus voor elke generatie veranderen. Soms wordt een extra naam, ter aanduiding van plaats, of een familie naam, toegevoegd in aanvulling op de familienaam.

Voor meer informatie, bestudeer de pagina over patroniemen . Titels voor adel en machthebbers

Er zijn twee mogelijkheden:

  .Als er een achternaam is in aanvulling op de titel, zet dan de belangrijkste titel in het suffix veld.
  .Als er geen achternaam is, zet dan de titel in het veld Achternaam. 

Er zijn sommigen die het sterk oneens zijn met deze beide mogelijkheden, grotendeels op basis van deze twee redenen: 1) sommige titels zijn niet echt namen en horen dus niet thuis in een naamveld. 2) 'overbelasting' van naamvelden met extra namen kunnen de genealogische relaties maskeren.

Maar ook:

  Voor personen met meerdere titels, zet alleen de eerste titel (hoogste rang) of de belangrijkste titels voor de identificatie van die persoon in de naam velden, en de rest in Bijnamen.

(Een deel van de controverse wordt hierdoor gevoed: als lagere titels bij het werk horen, waarom dan niet alle titels daar vermelden?)

Normaal gesproken gebruiken we het achtervoegsel veld voor de titels uit de middeleeuwse periode of eerder, waarbij het achternaamveld over het algemeen gebruikt wordt voor de naam die de geografische oorsprong aangeeft. Volg tijdens deze vroege periode de conventie van de curatoren die gespecialiseerd zijn in deze gebieden, aangezien de conventies enigszins verschillen van periode tot periode en van cultuur tot cultuur.

Soms lijken er in profielen niet bestaande titels te zijn gebruikt. De Viking Jarls of Earls hadden vaak meerdere maîtresses, een frille, naast een vrouw. Geen van deze had een titel, en we kunnen niet iedereen "Gravin van Mere", "Prinses van Zweden" of iets dergelijks noemen. Viking dochters van koningen zouden moet worden aangeduid als dat en nooit als "Prinses" dat is een meer recente titel. Titels moeten historisch en cultureel correct zijn!

Soms verwart men titels en namen, zoals de Schotse Mormaer. Dezelfde regel als altijd geldt: Als u niet zeker bent, laat het dan aan iemand anders over. We hebben experts in vrijwel alle velden in het Geni gemeenschap.

Er zijn echter verschillende vormen van gebruik voor titels in samenstellingen met namen. We spreken van

  Koningin Elizabeth II
  ZKH Elizabeth de Tweede, bij de gratie van God, van Groot-Brittannië, Ierland en de Britse gebiedsdelen overzee. Koningin, verdediger van het Geloof 

Evenzo:

  Magnus Berrføtt 
  Kong Magnus III
  Magnus Olafsson III, Konge av Norge 

Onze huidige praktijk is de laatste van deze versies (de meest formele) in de huidige naamgeving velden te gebruiken. Voor recente en huidige koningshuizen, kunnen we ook gebruik maken van het Getoonde naam veld om het allemaal correct te krijgen, met inbegrip van ZKH e.d. Degenen die het oneens zijn met het gebruik van de naam velden als een plek voor titels, zijn vaak van mening dat dit idee - met behulp van de Getoonde naam - tegemoet komt aan het grootste deel van de controverse.

Voorbeeld:

  eerste voornaam: Richard 'le Bon'
  overige voornamen: de Goede
  achternaam: FitzRichard
  meisjesnaam: de Normandie
  achtervoegsel: Duc de Normandie 

Titels zouden er zo uitzien:

  Konge af Danmark
  Duc de Normandie
  Comtesse d'Aumâle
  King of Schots
  Herzog von Bayern 

Foutgevoelige profielen en lastige namen

Zoals bij alle regels hebben we uitzonderingen op de regels, en de belangrijkste uitzondering wordt gemaakt voor die profielen die bijzonder gevoelig zijn voor fouten, mix-ups en verwarring. Kijk naar de Curator notitie voor profielen met namen die nodig zijn als doorverwijspagina.

Er zijn manieren om fouten te vermijden, en soms moeten we informatie in de naam veld toevoegen voor een duidelijk onderscheidt van profielen waarmee ze niet verward mogen worden. Let op: schrijf altijd verklaringen hiervoor in het "Overzicht / Over" gedeelte van het profiel, om dit uit te leggen. Waar nodig of passend, kan het ook een goed idee zijn een publieke discussie te starten die de betreffende profielen met elkaar verbind.

Hetzelfde systeem maakt het soms nodig om plaatsvervangende profielen te gebruiken, die niet genealogisch correct zijn, maar nodig zijn om fouten in de stamboom te voorkomen. Bijvoorbeeld: onbekende vader van NN Doda (om verwarring te voorkomen met een andere persoon)

Aangezien er meerdere lijnen met fouten en verkeerde aansluitingen zijn, zal je af en toe namen zien zoals

  Josceline [Sainfrida's daughter]
  Josceline [Aveline's daughter]

Indien dit nodig is (ze zijn over het algemeen toegevoegd door curatoren), u kunt proberen om het achtervoegsel veld gebruiken als dit mogelijk is en de onderscheidende informatie toe te voegen tussen vierkante haken.

We zijn het allemaal eens dat het toevoegen van onderscheidende informatie in het veld voor de naam lelijk is - maar soms is het noodzakelijk en ze geven allemaal het signaal dat er werk gaande is in het gebied of dat er meerdere problemen zijn. Voor sommige gebieden, zoals het Angelsaksische, is het meeste (!) van het ingevoerde materiaal in Geni verkeerd (slechte GEDCOM gevonden op het internet etc) en dus zijn deze "namen" benodigde instrumenten om het gebied schoon te maken en om te voorkomen dat er verkeerde samenvoegingen worden uitgevoerd.

Toon respect voor deze namen, en neem contact op met de curatoren (of managers van het betreffende profiel als dit actieve gebruikers zijn) als u vragen hebt over deze "namen".

Naamgeving profielen voor onbekende personen

Gebruik voor onbekende namen, die een tijdelijk profiel vereisen, NN (een Latijnse afkorting) of "???" en niet taalgevoelig woorden als:

  onbekend
  Ukjent
  okänd 
  desconocida
  inconnu 

In sommige gevallen kunt u meer onderscheidende informatie vinden zoals "Echtgenote van Roger", maar gebruik dan niet "Mrs." omdat het niet een universele titel is en niet mag worden gebruikt voor historische (tijdelijke) profielen. Deze aanduiding is alleen van toepassing voor het Anglo-Amerikaanse volk vanaf de 17e eeuw:

Wikipedia schrijft: "Mrs." is ontstaan als een samentrekking van de eretitel "Mistress", de vrouwelijke vorm van "Mister" of "Master", die oorspronkelijk werd toegepast op zowel gehuwde en ongehuwde vrouwen. De splitsing in "mevrouw" voor gehuwde vrouwen en "juffrouw" voor ongehuwde begon in de 17e eeuw en mag dus ook niet algemeen gebruikt worden voor Gebied specifieke regels Naamgevingsconventies voor Normandiërs:

  Belangrijkste principe: Blijf zo dicht mogelijk bij oorspronkelijke naam, waarbij alfabet, taal, geografie en tijd in aanmerking worden genomen
    .Franse namen voor Normandiërs en vroege Anglo-Normandiërs (dus: Richard I 'Sans Peur-' de Normandie, niet Richard I 'the Fearless' of Normandy)
    .Titels gaan meestal in het achtervoegsel veld, en volgens de in de taal geschreven vormen (Comte de, Duc de, Seigneur de, Comtesse de)
    .Extra titels kunnen worden geplaatst op het tabblad werk (bij Functie) en moeten ook worden opgenomen bij de "Overzicht / over" informatie
    .Pas het veld voornaam waar nodig aan om misverstanden of verkeerde identiteit te voorkomen, door het toevoegen van een volgorde / nummer (I, II, III, enz.) en/of bijnaam of scheldnaam (tussen aanhalingstekens).
    .Patroniemen (bijv. FitzRichard) kunnen naar het overige voornamen veld gaan, indien er plaats is, anders kunnen ze worden geplaatst in het veld achternaam
    .Meisjesnaam is normaal gesproken niet nodig omdat die er toen niet waren; dit veld kan daarom, voor zover nodig voor zowel mannen als vrouwen, worden gebruikt voor alternatieve namen
    .Alle namen waaronder een persoon bekend is, vanuit elke bron veld, moeten worden opgenomen in Bijnamen (denk aan "Ook bekend als" achternamen), extra titels, naamvariaties e.d. 

Viking & Scandinavische Naamgevingsconventies:

    Scandinanische namen voor Noormannen
    ,Titels gaan in de achternaam of Achtervoegsel veld
    ,Bekende Bijnamen zijn meestal opgenomen in het veld Achternaam
    ,Patroniemen in het overige voornamen veld
    ,Pas het veld Voornaam indien nodig aan om misverstanden of verkeerde identiteit te voorkomen door het toevoegen van volgorde / nummer, bijnaam of familienaam
    ,Meisjesnaam zijn normaal vermeden als er geen waren op het moment, maar soms is de patroniem moet hier worden ingevoerd
    ,Familienamen waren niet in gebruik, dus de achternaam veld wordt gebruikt zoals hierboven beschreven
    ,Alle namen van een persoon bekend is vanuit elke bron veld, moeten worden opgenomen in Bijnamen: achternamen, titels, variaties 

Angelsaksische Naamgevingsconventies:

  Gebruik een naam die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke naam ligt en hou daarbij rekening met de taal, geografie en periode
    .Anglo-Saksische namen voor Angelsaksische personen (zie de FMG-site hierboven voor info indien u twijfelt)
    .Titels gaan meestal in het veld Achternaam
    .Extra titels bij functies op het tabblad werk
    .Pas het veld Voornaam indien nodig aan om misverstanden of verkeerde identiteit te voorkomen door het toevoegen van volgorde / nummer, bijnaam of familienaam
    .Meisjesnaam worden normaal gesproken vermeden omdat die er toen niet waren
    .Alle namen waaronder een persoon bekend is, vanuit elke bron veld, moeten worden opgenomen in Bijnamen (denk aan "Ook bekend als" achternamen), extra titels, naamvariaties e.d. 

Ierse Koningen Naamgevingsconventies:

Voor dit project geven we de voorkeur aan eerst de Gaelic spelling, dan de Engelse spelling, gescheiden door een /. In de traditie van de gemeenschappelijke stamboom ("Big Tree"), is het achternaam veld altijd leeg gelaten totdat familienamen daadwerkelijk gebruikt worden - in Ierland, zou dat de elfde eeuw zijn. Bijvoorbeeld: Duach Laidrach / Dui Ladrach

Vergeet niet dat Gaelic de genitieve vorm voor namen gebruikt. Als een persoon's vader Domnall was, dan zal de juiste vorm voor die persoon mac Domnaill of Ingen Domnaill worden. In dit voorbeeld is Domnaill de genitieve vorm van Domnall. Als u niet vertrouwd bent met het gebruik van genitivi in het Gaelic, kunt u het beste de naam intact laten. Schotse koningen Naamgevingsconventies:

  Gebruik een naam die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke naam ligt en hou daarbij rekening met de taal, geografie en periode
    .Gebruik zoveel mogelijke de Gaelic namen voor Schots / Keltisch sprekende personen
    .Patroniemen in het overige voornamen veld
    .Titels gaan meestal in het veld Achternaam
    .Pas het veld Voornaam waar nodig aan om misverstanden of verkeerde identiteit te voorkomen, door het toevoegen van volgorde / nummer of bijnaam.
    .Meisjesnaam worden normaal gesproken vermeden omdat die er toen niet waren
    .Alle namen waaronder een persoon bekend is, vanuit elke bron veld, moeten worden opgenomen in Bijnamen (denk aan "Ook bekend als" achternamen), extra titels, naamvariaties e.d. 

Bijbelse Naamgevingsconventies:

  In de Bijbelse lijnen worden alternatieve namen (spelling of werkelijke namen) gescheiden door / tekens, de "Engelse" spelling eerst en daarna de Hebreeuwse en / of Arabisch.
  Het achternaam veld is altijd gevuld met een enkele punt (.), Tenzij de persoon een zeer specifieke titel heeft (meestal koningen). Dit helpt alle records hetzelfde te houden (vooral na samenvoegingen, die anders de naam zouden verminken), en zorgt ervoor dat de naam te vinden is in het menu op het tabblad Ga naar aan de onderkant van de stamboom (die niet werkt voor de blanco familienamen).
  Het meisjesnaam veld is ook altijd ingesteld op een punt. Het leeg laten van dit veld zou er voor zorgen dat de verschillende "fantasie namen" die mensen in het meisjesnaamveld zetten, automatisch worden geaccepteerd bij het samenvoegen (wat we willen vermijden). 

Romeinse namen

Romeinse namen kunnen verwarrend zijn, omdat ze niet de moderne Europese en Amerikaanse naamgeving conventies volgen. Als algemene vuistregel, is de Romeinse naam de tweede van drie namen, niet de derde. Geni naam velden kunnen Romeinse namen nog niet effectief behandelen. De beste oplossing is om alle namen in het veld voornaam te plaatsen. Het leeg laten van het overige voornamen en Achternaam veld helpt onjuist samenvoegen te voorkomen.

De klassieke Romeinse naam was de trianomina. Dat wil zeggen, Romeinse mannen hadden drie namen. De eerste naam (praenomen) was een voornaam. De tweede naam (nomen) werd de familie naam. De derde naam (bijnaam) was oorspronkelijk een bijnaam, maar werd erfelijk. Deze derde naam was de naam waaronder de personen bekend waren.

Met behulp van Gaius Julius Caesar als een voorbeeld:

  Gaius was zijn voornaam
  Julius was zijn familienaam (achternaam)
  Caesar was de naam waaronder hij bekend stond 

Romeinse vrouwen waren over het algemeen alleen bekend met een naam, de vrouwelijke vorm van nomen van de familie. Bijvoorbeeld, de dochter van Gaius Julius Caesar werd Julia.

Dit is een beknopt overzicht van een complex onderwerp. Voor een kleine introductie tot de Romeinse namen, zie Wikipedia, Romeinse namen.

Personal tools