Skjoldungene

From Wiki

Jump to: navigation, search

This page contains notes regarding the legendary Danish kings after Skjold, son of Odin. Links are to master profiles if available.

The main line below comes from the two copies in "Hversum Noreg Byggdist" of the line descending from Skjold, legendary first king of Denmark, son of Odin. The two copies are identical (except for Olav/Olof, mentioned below) down to Frodi the Valiant, then branch.

It's still unclear what the source is for the other persons on the line, and how consistent they are; Saxo tells a quite different story (Skjold having human parents), and Snorre only mentions Skjold, the son of Odin, and Gefion his wife, in "Ynglingatal".

The list of kings

This seems to be the "Geni Common Opinion", which follows the list in "Hversum Noreg Byggdist".

First line of descent from Frodi the Valiant

(5 steps to Harald/Randver):

 • Ingjald Starkadfostre
 • Hrærek ringknipne
 • Halfdan
 • Hrærek ringslenger
 • Harald Hilditann. Haralds bror var Randver, far til Sigurd hring

Second line of descent from Frodi the Valiant

(8 steps to Harald/Randver):

 • Halfdan
 • Hroar (character in Beowulf, too)
 • Valdar "den gavmilde" (note: Icelandic version uses "Valdar" twice; Norwegian version uses "Valdar" and "Valdemar").
 • Harald "Gamle"
 • Halfdan Kloke (many sagas meet here)
 • Ivar Vidfarne
 • Aud den Djuptenkte
 • Randver
 • Sigurd Ring
 • Ragnar Lodbrok
 • Sigurd Ormauge
 • Aslaug
 • Sigurd Hjort
 • Ragnhild
 • Harald Hårfagre

There are a ton of Fridleifs and Frodes at various other places in the legendary lines.

Sources

 • "Hvorledes Norge ble bosatt" says "Skjøld het sønnen til Odin Æsekonge. Han var far til Fridleif, far til Fred-Frodi, far til Fridleif, far til Håvard den håndsterke, far til Frodi, far til Vemund den kloke, far til Olaf den beskjedne, far til Dan den hovmodige, far til Frodi den fredlige, far til Fridleif, far til Frodi den djerve, far til Ingjald Starkadfostre, far til Hrærek ringknipne, far til Halfdan, far til Hrærek ringslenger, far til Harald hilditann. Haralds bror var Randver, far til Sigurd hring. Slik går ættetavlen til kong Harald hårfagre, som tidligere fortalt."
 • In the next paragraph of "Hvorledes Norge ble bosatt": "...hans sønn Voden, som vi kaller Odin. Han var Tyrkerkonge. Hans sønn Skjøld, hans sønn Fridleif, hans sønn Fred-Frodi, hans sønn Herleif, hans sønn Håvar den håndsterke, hans sønn Frodi, hans sønn Vemund den kloke, hans datter Olof. Hun var mor til Frodi den fredsommelige. Hans sønn Fridleif, hans sønn Frodi den djerve, hans sønn Halfdan, hans sønn Hroar, hans sønn Valdemar den gavmilde, hans sønn Harald den gamle, hans sønn Halfdan den kloke, hans sønn Ivar den vidfadme, hans datter Aud den dyptenkte, hennes sønn Randver, hans sønn Sigurd hring, hans sønn Ragnar lodbrok, hans sønn Sigurd orm i øyet, hans datter Åslaug, hennes sønn Sigurd hjørt, hans datter Ragnhild, hennes sønn kong Harald hårfagre."
 • "Grottesangen" starts off saying "Skjold hed en søn af Oden, fra hvem Skjoldungerne er komne; han havde sæde og raaded for land der, som nu er kaldt Danmark, men dengang hed Gotland. Skjold havde den søn, som hed Fridleiv, og som raaded land og rige efter ham. Fridleiv’s søn hed Frode, han tog kongedømmet efter sin fader i den tid, da keiser Augustus lagde fred over al verden. Da blev Christus født. Men fordi at Frode var mægtigst af alle konger i de nordiske lande, saa blev freden tillagt ham saa vide, som dansk tunge er talt, og kalder Nordmænd den Frodes fred." - so this is the first 3 links in the chain.

Other pointers:

Personal tools