Gjølanger

From Wiki

Jump to: navigation, search

Gård sør for Dale-fjorden.

Iflg "Norges land og folk" så er den nevnt under navnet "Jølanger" fra 1600-tallet. "G—jølanger, gaard i Ytre Holmedal ved bunden af denne vaag, udtales Jølaargjinn, i dativ — ja, altsaa som hankjønsord i be- stemt form. Om Gj i fremlyden er rigtigt, tør være tvilsomt; der skrives Jøl — fra 1603, da gaarden først findes nævnt, til ind i 18de aarhundrede." http://no.wikisource.org/wiki/Side:Norges_land_og_folk_-_Nordre_Bergenhus_amt_1.djvu/257

"I Kongens teneste: Militær utskriving fra Bergen stift til den store nordiske krig 1709-1719" sier at Rasmus Rasmusson Jølanger ble utskrevet i 1712 og døde 15/7 1717 i Christiania. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010051006034 http://no.wikipedia.org/wiki/Den_store_nordiske_krig sier 1716 var året Karl 12. inntok Christiania og beleiret Akershus.

Personal tools